Offertförfrågan - bredbandsuppkoppling

Exempel, förslag och tips på vad som är viktigt


Inledande text...


Önskemål

 1. Helst maximalt någon timmes avbrott på bredbandsuppkoppling i samband med att linan kopplas ur från HSB Bo-Lina och till dess att ny uppkoppling fungerar fullt ut.

 2. Helst ingen kostnad för föreningen för inkoppling av nytt bredband (och ingen extra kostnad för byte av alla switchar och utrustning som ev. behövs).

 3. Full service och support på utrustningen. Gärna veckans alla dagar, dygnet runt.

 4. Månadsavgift för slutkund bör inte överskrida 200 kr för 10 Mbit/s.

 5. Månadsavgift för slutkund bör inte överskrida 400 kr/månad för 100 Mbit/s.

 6. Helst ingen startavgift för slutkunden.

 7. Helst ska minst tre olika hastighetsalternativ med olika priser erbjudas, enligt följande;
  - 10 Mbit/s full duplex garanterat per lägenhet.
  - 100 Mbit/s full duplex garanterat per lägenhet.
  - Ett tredje låghastighetsalternativ på 4 Mbit/s till max. kostnad på 150 kr/månad.

 8. Prisgaranti, tydligt utformad av er med garantier mot prishöjningar under avtalsperioden.

 9. Avtalsperioden bör inte vara längre än 3 år.

 10. Hastighetsalternativ under 10 Mbit/s bör vara möjligt att teckna för slutkund från start.

 11. IP-telefoni och IP-TV ska kunna tecknas av slutkund och fungera från start.

 12. Alla kostnader för slutkund (och ev. förening) måste specificeras för IP-telefoni och IP-TV.

 13. E-POST
  1. E-post konton bör vara möjligt att teckna för slutkund separat för att därmed kunna få ett billigare pris på uppkopplingen.
  2. E-post som erbjuds bör vara såväl webbaserat, som POP3 och gärna även IMAP.
  3. Antal e-post konton som erbjuds bör vara minst 5 stycken.
  4. Varje e-post konto som erbjuds bör vara på minst 20 MB (gärna 50 MB).
  5. Det bör vara möjligt att (mot extra kostnad... som då måste specificeras av er) utöka e-post utrymmet för de slutkunder som så önskar.
  6. Ingen begränsning på vem som använder vilket e-post konto (dvs en person i hushållet ska t.ex. kunna nyttja alla 5 e-post adresserna).
  7. Centralt spamfilter (v.v. specificera).
  8. Centralt virusskydd (v.v. specificera).

 14. WEBBUTRYMME/HEMSIDA
  1. Webbutrymme bör vara möjligt att teckna för slutkund separat för att därmed kunna få ett billigare pris på uppkopplingen.
  2. Antal webbutrymmen som erbjuds bör vara minst 3 stycken (helst 5 st).
  3. Varje webbutrymme som erbjuds bör vara på minst 20 MB (gärna 40 MB).
  4. Webbutrymmen som erbjuds bör vara möjligt att utöka i storlek (till rimligt pris, där kostnader för detta då måste anges av er i offerten) för de som så önskar.
  5. Ingen begränsning på vem som använder vilket webbutrymme (dvs en person i hushållet ska t.ex. kunna nyttja alla 5 webbutrymmena).
  6. Hemsideutrymme bör kunna kopplas till eget domännamn (dvs detta bör vara tillåtet).
  7. Får slutkunden ett administrationskonto för webbutrymme?
  8. Får slutkunden statistik över besök till webbutrymme?

 15. Bindningstid+abonnemangstid för slutkund bör ej överstiga 6 månader (men utöver detta kan olika abonnemangstider erbjudas, om så önskas).

 16. Uppsägningstid = direkt.

 17. Inkopplingstid av slutkund, med garanti, helst max 3 arbetsdagar från beställning.

 18. Full service och support under veckans alla dagar. Helst dygnet runt.
  Support via telefon (till kostnad av max. en markering), mail och ev. webbformulär.

 19. Helt fritt för föreningen att (utan extra kostnad, och utan några restriktioner) använda fastighetsnätet för egna installationer såsom fastighetstjänster och intranät.

 20. Fast IP-adress utan extra kostnad.


 21. Information från er om planer för framtiden, kommande tjänster, etc.

 22. SMTP-server (specificeras av er).

 23. News-server (specificeras av er).

 24. Inga portar bör vara spärrade för in- eller utgående trafik. Om så är fallet (t.ex. för port 25) så måste detta specificeras noga.

 25. Ett användarforum.

 26. Månadsvis fakturering i förskott, med möjlighet till inbetalning via autogiro och elektronisk betalning (ingen faktura/avgifts-hantering via föreningen/styrelsen).Krav

 1. Maximalt en dags avbrott på bredbandsuppkoppling i samband med att linan kopplas ur från HSB Bo-Lina.

 2. Maximal kostnad för inkoppling av föreningen på 10.000 kr (inkl. byte av alla switchar och utrustning som behövs).

 3. Service och support på utrustningen.
  Ni måste här noga specificera vad som gäller avseende inställelsetid (hur lång tid innan någon är på plats för att undersöka och åtgärda problemet), åtgärdstid (vad är maximal tid innan felet ska vara åtgärdat under olika förutsättningar), garantier och allt annat som berör detta.

 4. Maximal månadsavgift för slutkund på 300 kr/månad för 10 Mbit/s.

 5. Maximal månadsavgift för slutkund på 500 kr/månad för 100 Mbit/s.

 6. Startavgift/anslutningsavgift för slutkunden får ej överstiga 400 kr.

 7. Minst två olika hastighetsalternativ med olika priser ska erbjudas;
  - 10 Mbit/s full duplex garanterad per lägenhet.
  - 100 Mbit/s full duplex garanterad per lägenhet.
  - Om tredje alternativ erbjuds får det ej understiga 2 Mbit/s, till maximalt pris på 150 kr/mån.

 8. Prisgaranti tydligt utformad av er, med garantier mot prishöjningar under avtalsperioden.

 9. Maximal längd för avtalsperiod på 5 år för föreningen.

 10. Ev. hastighetsalternativ på under 10 Mbit/s ska kunna tecknas för slutkund senast 3 månader från start.

 11. IP-telefoni och IP-TV ska kunna tecknas av slutkund och fungera senast ett år efter start.

 12. Alla kostnader för slutkund (och ev. förening) måste specificeras för IP-telefoni och IP-TV.

 13. E-POST
  1. Ingen uppläggningsavgift för e-post konto.
  2. E-post som erbjuds måste vara såväl webbaserad, som POP3.
  3. Antal e-post konton som erbjuds måste vara minst 1 stycken.
  4. Varje e-post konto som erbjuds måste vara på minst 10 MB.
  5. Ingen rensning av slutkunds e-post får ske.
  6. Vad blir e-post adresserna (dvs vilket format) för slutkunden?

 14. WEBBUTRYMME/HEMSIDA
  1. Ingen uppläggningsavgift för webbkonto.
  2. Antal webbutrymmen som erbjuds måste vara minst 1 stycken.
  3. Varje webbutrymme som erbjuds måste vara på minst 10 MB.
  4. Inga restriktioner för vad som får läggas ut på webbsidor utöver de som gäller för lagar och regler (det ska t.ex. vara tillåtet att sälja sina privata saker).
  5. Ingen begränsning för webbserver/ftp-server (t.ex. max antal träffar på webbsida/sajt).
  6. Specifikation av webbserver önskas. Finns det t.ex. stöd för databasfunktioner, asp, php, cgi, ssi, lösenordsskydd, kryptering, med mera?
  7. Ingår Frontpage ext., form-mail, egen gästbok, räknare e.dyl.?
  8. Vad blir webbsideadresserna (dvs vilket format) för slutkunden?

 15. Bindningstid/abonnemangstid för slutkund får aldrig i något läge överstiga ett år (men utöver detta kan olika abonnemangstider erbjudas, om så önskas).
  Ingen automatisk förlängning får göras av avtalet efter bindningstiden, utan efter bindningstiden ska slutkunden vara fri att när som helst säga upp sitt abonnemang.

 16. Uppsägningstid får ej överstiga 1 månad från uppsägningsdatum.
  (Undantag från detta kan gälla beroende på vad bindningstiden ligger på, men om uppsägningstiden överstiger en månad får bindningstid + uppsägningstid aldrig överstiga 6 månader.)
  Den optimala situationen är 1 månads uppsägningstid och maximalt 5 månaders bindningstid.

 17. Inkopplingstid av slutkund max 7 veckodagar efter beställning.

 18. Full service och support under veckans alla dagar för slutkund.
  Kundsupport utan avgift.
  Öppettider ska minst vara; vardagar mellan 8-19, helger minst tre timmar/dag.
  Support via telefon, samt mail och/eller webbformulär.
  Allt runt detta måste specifieras noga av er, med garantier för tillgänglighet och svarstider.
  Vad är er e-post adress för kundsupport?
  Vad är ert telefonnummer för kundsupport?

 19. Om det är några kostnader eller restriktioner förenade med att föreningen nyttjar fastighetsnätet för egna installationer såsom fastighetstjänster och intranät måste dessa noga specificeras av er.

 20. Om ni bara kan erbjuda fast IP-adress till extra kostnad så måste kostnaden för detta anges.


 21. Hastigheten/prestandan i ert backbone måste specificeras liksom hur era peering-avtal ser ut.
  Vilka nätgrossistbolag (Song, Skanova, etc)?

 22. Uppkoppling av flera datorer måste vara tillåtet för slutkund.

 23. Uppkoppling av server (t.ex. webbserver, e-postserver, filserver) måste vara tillåtet.

 24. Fri trafik, dvs inga trafikgränser (obegränsad nationell och internationell trafik).

 25. Ingen trafikkostnad.

 26. Klara och tydliga regler att ni inte får utnyttja personuppgifter eller sprida dessa vidare till extern part (med undantag om när lagen föreskriver annat).

  Hur behandlas personuppgifter?
  a. Samlar ni in uppgifter om användarna?
  b. Vilken typ av uppgifter är detta i så fall?
  c. Får kunderna information om vilka uppgifter ni samlar in om dem (hur)?
  d. Vem delar ni ut personuppgifter till?
  e. Om kund ber er att att inte vidarebefordra de uppgifter ni har om denne till extern part, följer ni då detta önskemål?
  f. Om t.ex. Antipiratbyrån eller liknande organisation begär personuppgifter av er,
  lämnar ni då ut dessa uppgifter (utan att det finns stöd i lagen för att ni måste göra detta)?
  Etc.

 27. Prestandagaranti. Så tydligt utformad garanti som det är möjligt för den hastighet som erbjuds, och vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls.
  Vilka "ping"-tider garanteras t.ex.?

 28. Kvalitetsgaranti. Så tydligt utformad garanti som det är möjligt för att det inte blir för mycket "packet-loss", med vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls.

 29. Driftsgaranti. Så tydligt utformad driftsgaranti som det är möjligt samt webbsida med driftsinformation, och vilken kompensation medlemmen får om garantin ej uppfylls.

 30. Garanti om ekonomisk kompensation till slutkund för längre driftsavbrott (t.ex. 12 timmar inom en period av 1 vecka).

 31. Bra och effektiv information om avbrott till slutkund, även planerade sådana (t.ex. via mail för de som så önskar).

 32. Specifikation av tjänsten IP-telefoni.

 33. Specifikation av tjänsten IP-TV.

 34. Specifikation av de fastighetstjänster ni kan erbjuda (med kostnader och datum för när de kan vara klara att driftssättas);
  • Passagesystem
  • Sophanteringssystem
  • Vatten- och värmemätning
  • Tvättstugebokning
  • Trygghetslarm
  • "Intelligenta" porttelefoner
  • Övervakningskameror
  • Etc.

 35. Specifikation av hastighet som gäller mellan fastigheter.

 36. Specifikation av den utrustning ni använder.

 37. Hur fungerar backup? För hur lång tid kan ni hämta tillbaka data (e-post, hemsidor)?

 38. MYCKET VIKTIGT! Vi önskar också se ett komplett avtal mellan slutkund och er, för att se hur detta är utformat baserat på ovanstående här nämnda punkters önskemål och krav.
Offert måste vara oss tillhanda senast den 15 mars 2005.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.