Färgschema 1       Färgschema 2       Färgschema 3       Färgschema 4      
 bgcolor  text  link  vlink  alink


TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

Body PropertiesFÄRGTESTSKALA

Här kan du testa vilka färger du gillar som bakgrund och text i kombination.
BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND
BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND FÖRGRUND> FÖRGRUND FÖRGRUND
         

FÄRGTESTSKALA