Colors sorted by hue, lightness and name

Colors sorted by hue

Color Name Hex RGB Decimal
LightPink #FFB6C1 255,182,193
Pink #FFC0CB 255,192,203
Crimson #DC143C 220,20,60
LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245
PaleVioletRed #DB7093 219,112,147
HotPink #FF69B4 255,105,180
DeepPink #FF1493 255,20,147
MediumVioletRed #C71585 199,21,133
Orchid #DA70D6 218,112,214
Thistle #D8BFD8 216,191,216
Plum #DDA0DD 221,160,221
Violet #EE82EE 238,130,238
Magenta #FF00FF 255,0,255
Fuchsia #FF00FF 255,0,255
DarkMagenta #8B008B 139,0,139
Purple #800080 128,0,128
MediumOrchid #BA55D3 186,85,211
DarkViolet #9400D3 148,0,211
DarkOrchid #9932CC 153,50,204
Indigo #4B0082 75,0,130
BlueViolet #8A2BE2 138,43,226
MediumPurple #9370DB 147,112,219
MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238
SlateBlue #6A5ACD 106,90,205
DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139
Lavender #E6E6FA 230,230,250
GhostWhite #F8F8FF 248,248,255
Blue #0000FF 0,0,255
MediumBlue #0000CD 0,0,205
MidnightBlue #191970 25,25,112
DarkBlue #00008B 0,0,139
Navy #000080 0,0,128
RoyalBlue #4169E1 65,105,225
CornflowerBlue #6495ED 100,149,237
LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222
LightSlateGray #778899 119,136,153
SlateGray #708090 112,128,144
DodgerBlue #1E90FF 30,144,255
AliceBlue #F0F8FF 240,248,255
SteelBlue #4682B4 70,130,180
LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250
SkyBlue #87CEEB 135,206,235
DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255
LightBlue #ADD8E6 173,216,230
PowderBlue #B0E0E6 176,224,230
CadetBlue #5F9EA0 95,158,160
Azure #F0FFFF 240,255,255
LightCyan #E0FFFF 224,255,255
PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238
Cyan #00FFFF 0,255,255
Aqua #00FFFF 0,255,255
DarkTurquoise #00CED1 0,206,209
DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79
DarkCyan #008B8B 0,139,139
Teal #008080 0,128,128
MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204
LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170
Turquoise #40E0D0 64,224,208
Aquamarine #7FFFD4 127,255,212
MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170
MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154
MintCream #F5FFFA 245,255,250
SpringGreen #00FF7F 0,255,127
MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113
SeaGreen #2E8B57 46,139,87
Honeydew #F0FFF0 240,255,240
LightGreen #90EE90 144,238,144
PaleGreen #98FB98 152,251,152
DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143
LimeGreen #32CD32 50,205,50
Lime #00FF00 0,255,0
ForestGreen #228B22 34,139,34
Green #008000 0,128,0
DarkGreen #006400 0,100,0
Chartreuse #7FFF00 127,255,0
LawnGreen #7CFC00 124,252,0
GreenYellow #ADFF2F 173,255,47
DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47
YellowGreen #9ACD32 154,205,50
OliveDrab #6B8E23 107,142,35
Beige #F5F5DC 245,245,220
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210
Ivory #FFFFF0 255,255,240
LightYellow #FFFFE0 255,255,224
Yellow #FFFF00 255,255,0
Olive #808000 128,128,0
DarkKhaki #BDB76B 189,183,107
LemonChiffon #FFFACD 255,250,205
PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170
Khaki #F0E68C 240,230,140
Gold #FFD700 255,215,0
Cornsilk #FFF8DC 255,248,220
Goldenrod #DAA520 218,165,32
DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11
FloralWhite #FFFAF0 255,250,240
OldLace #FDF5E6 253,245,230
Wheat #F5DEB3 245,222,179
Moccasin #FFE4B5 255,228,181
Orange #FFA500 255,165,0
PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213
BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205
NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173
AntiqueWhite #FAEBD7 250,235,215
Tan #D2B48C 210,180,140
BurlyWood #DEB887 222,184,135
Bisque #FFE4C4 255,228,196
DarkOrange #FF8C00 255,140,0
Linen #FAF0E6 250,240,230
Peru #CD853F 205,133,63
PeachPuff #FFDAB9 255,218,185
SandyBrown #F4A460 244,164,96
Chocolate #D2691E 210,105,30
SaddleBrown #8B4513 139,69,19
Seashell #FFF5EE 255,245,238
Sienna #A0522D 160,82,45
LightSalmon #FFA07A 255,160,122
Coral #FF7F50 255,127,80
OrangeRed #FF4500 255,69,0
DarkSalmon #E9967A 233,150,122
Tomato #FF6347 255,99,71
MistyRose #FFE4E1 255,228,225
Salmon #FA8072 250,128,114
Snow #FFFAFA 255,250,250
LightCoral #F08080 240,128,128
RosyBrown #BC8F8F 188,143,143
IndianRed #CD5C5C 205,92,92
Red #FF0000 255,0,0
Brown #A52A2A 165,42,42
FireBrick #B22222 178,34,34
DarkRed #8B0000 139,0,0
Maroon #800000 128,0,0
White #FFFFFF 255,255,255
WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245
Gainsboro #DCDCDC 220,220,220
LightGrey #D3D3D3 211,211,211
Silver #C0C0C0 192,192,192
DarkGray #A9A9A9 169,169,169
Gray #808080 128,128,128
DimGray #696969 105,105,105
Black #000000 0,0,0

 

Colors sorted by lightness

Color Name Hex RGB Decimal
White #FFFFFF 255,255,255
WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245
Snow #FFFAFA 255,250,250
MistyRose #FFE4E1 255,228,225
Seashell #FFF5EE 255,245,238
Linen #FAF0E6 250,240,230
AntiqueWhite #FAEBD7 250,235,215
BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205
PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213
OldLace #FDF5E6 253,245,230
FloralWhite #FFFAF0 255,250,240
Cornsilk #FFF8DC 255,248,220
LemonChiffon #FFFACD 255,250,205
Beige #F5F5DC 245,245,220
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210
Ivory #FFFFF0 255,255,240
LightYellow #FFFFE0 255,255,224
Honeydew #F0FFF0 240,255,240
MintCream #F5FFFA 245,255,250
Azure #F0FFFF 240,255,255
LightCyan #E0FFFF 224,255,255
AliceBlue #F0F8FF 240,248,255
Lavender #E6E6FA 230,230,250
GhostWhite #F8F8FF 248,248,255
LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245
Gainsboro #DCDCDC 220,220,220
LightGrey #D3D3D3 211,211,211
PeachPuff #FFDAB9 255,218,185
Bisque #FFE4C4 255,228,196
NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173
Moccasin #FFE4B5 255,228,181
Wheat #F5DEB3 245,222,179
PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170
PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238
Pink #FFC0CB 255,192,203
LightPink #FFB6C1 255,182,193
Silver #C0C0C0 192,192,192
LightCoral #F08080 240,128,128
Salmon #FA8072 250,128,114
LightSalmon #FFA07A 255,160,122
BurlyWood #DEB887 222,184,135
Khaki #F0E68C 240,230,140
LightGreen #90EE90 144,238,144
PaleGreen #98FB98 152,251,152
Aquamarine #7FFFD4 127,255,212
PowderBlue #B0E0E6 176,224,230
LightBlue #ADD8E6 173,216,230
SkyBlue #87CEEB 135,206,235
LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250
LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222
Thistle #D8BFD8 216,191,216
Plum #DDA0DD 221,160,221
Violet #EE82EE 238,130,238
HotPink #FF69B4 255,105,180
DarkGray #A9A9A9 169,169,169
RosyBrown #BC8F8F 188,143,143
Tomato #FF6347 255,99,71
DarkSalmon #E9967A 233,150,122
Coral #FF7F50 255,127,80
SandyBrown #F4A460 244,164,96
Tan #D2B48C 210,180,140
DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143
MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170
CornflowerBlue #6495ED 100,149,237
MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238
MediumPurple #9370DB 147,112,219
Orchid #DA70D6 218,112,214
PaleVioletRed #DB7093 219,112,147
Gray #808080 128,128,128
IndianRed #CD5C5C 205,92,92
Red #FF0000 255,0,0
OrangeRed #FF4500 255,69,0
Peru #CD853F 205,133,63
DarkOrange #FF8C00 255,140,0
Orange #FFA500 255,165,0
Gold #FFD700 255,215,0
DarkKhaki #BDB76B 189,183,107
Yellow #FFFF00 255,255,0
YellowGreen #9ACD32 154,205,50
GreenYellow #ADFF2F 173,255,47
Chartreuse #7FFF00 127,255,0
LimeGreen #32CD32 50,205,50
Lime #00FF00 0,255,0
SpringGreen #00FF7F 0,255,127
Turquoise #40E0D0 64,224,208
MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204
Cyan #00FFFF 0,255,255
Aqua #00FFFF 0,255,255
CadetBlue #5F9EA0 95,158,160
DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255
DodgerBlue #1E90FF 30,144,255
LightSlateGray #778899 119,136,153
SlateGray #708090 112,128,144
RoyalBlue #4169E1 65,105,225
Blue #0000FF 0,0,255
SlateBlue #6A5ACD 106,90,205
BlueViolet #8A2BE2 138,43,226
MediumOrchid #BA55D3 186,85,211
Magenta #FF00FF 255,0,255
Fuchsia #FF00FF 255,0,255
DeepPink #FF1493 255,20,147
DimGray #696969 105,105,105
Brown #A52A2A 165,42,42
FireBrick #B22222 178,34,34
Sienna #A0522D 160,82,45
Chocolate #D2691E 210,105,30
Goldenrod #DAA520 218,165,32
LawnGreen #7CFC00 124,252,0
MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113
MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154
LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170
DarkTurquoise #00CED1 0,206,209
SteelBlue #4682B4 70,130,180
MediumBlue #0000CD 0,0,205
DarkOrchid #9932CC 153,50,204
DarkViolet #9400D3 148,0,211
MediumVioletRed #C71585 199,21,133
Crimson #DC143C 220,20,60
SaddleBrown #8B4513 139,69,19
DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11
OliveDrab #6B8E23 107,142,35
DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47
ForestGreen #228B22 34,139,34
SeaGreen #2E8B57 46,139,87
DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139
DarkRed #8B0000 139,0,0
Maroon #800000 128,0,0
Olive #808000 128,128,0
Green #008000 0,128,0
DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79
DarkCyan #008B8B 0,139,139
Teal #008080 0,128,128
MidnightBlue #191970 25,25,112
DarkBlue #00008B 0,0,139
Navy #000080 0,0,128
Indigo #4B0082 75,0,130
DarkMagenta #8B008B 139,0,139
Purple #800080 128,0,128
DarkGreen #006400 0,100,0
Black #000000 0,0,0

 

Colors sorted by name

a Color Name Hex RGB Decimal
  AliceBlue #F0F8FF 240,248,255
  AntiqueWhite #FAEBD7 250,235,215
  Aqua #00FFFF 0,255,255
  Aquamarine #7FFFD4 127,255,212
  Azure #F0FFFF 240,255,255
  Beige #F5F5DC 245,245,220
  Bisque #FFE4C4 255,228,196
  Black #000000 0,0,0
  BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205
  Blue #0000FF 0,0,255
  BlueViolet #8A2BE2 138,43,226
  Brown #A52A2A 165,42,42
  BurlyWood #DEB887 222,184,135
  CadetBlue #5F9EA0 95,158,160
  Chartreuse #7FFF00 127,255,0
  Chocolate #D2691E 210,105,30
  Coral #FF7F50 255,127,80
  CornflowerBlue #6495ED 100,149,237
  Cornsilk #FFF8DC 255,248,220
  Crimson #DC143C 220,20,60
  Cyan #00FFFF 0,255,255
  DarkBlue #00008B 0,0,139
  DarkCyan #008B8B 0,139,139
  DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11
  DarkGray #A9A9A9 169,169,169
  DarkGreen #006400 0,100,0
  DarkKhaki #BDB76B 189,183,107
  DarkMagenta #8B008B 139,0,139
  DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47
  DarkOrange #FF8C00 255,140,0
  DarkOrchid #9932CC 153,50,204
  DarkRed #8B0000 139,0,0
  DarkSalmon #E9967A 233,150,122
  DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143
  DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139
  DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79
  DarkTurquoise #00CED1 0,206,209
  DarkViolet #9400D3 148,0,211
  DeepPink #FF1493 255,20,147
  DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255
  DimGray #696969 105,105,105
  DodgerBlue #1E90FF 30,144,255
  FireBrick #B22222 178,34,34
  FloralWhite #FFFAF0 255,250,240
  ForestGreen #228B22 34,139,34
  Fuchsia #FF00FF 255,0,255
  Gainsboro #DCDCDC 220,220,220
  GhostWhite #F8F8FF 248,248,255
  Gold #FFD700 255,215,0
  Goldenrod #DAA520 218,165,32
  Gray #808080 128,128,128
  Green #008000 0,128,0
  GreenYellow #ADFF2F 173,255,47
  Honeydew #F0FFF0 240,255,240
  HotPink #FF69B4 255,105,180
  IndianRed #CD5C5C 205,92,92
  Indigo #4B0082 75,0,130
  Ivory #FFFFF0 255,255,240
  Khaki #F0E68C 240,230,140
  Lavender #E6E6FA 230,230,250
  LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245
  LawnGreen #7CFC00 124,252,0
  LemonChiffon #FFFACD 255,250,205
  LightBlue #ADD8E6 173,216,230
  LightCoral #F08080 240,128,128
  LightCyan #E0FFFF 224,255,255
  LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210
  LightGreen #90EE90 144,238,144
  LightGrey #D3D3D3 211,211,211
  LightPink #FFB6C1 255,182,193
  LightSalmon #FFA07A 255,160,122
  LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170
  LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250
  LightSlateGray #778899 119,136,153
  LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222
  LightYellow #FFFFE0 255,255,224
  Lime #00FF00 0,255,0
  LimeGreen #32CD32 50,205,50
  Linen #FAF0E6 250,240,230
  Magenta #FF00FF 255,0,255
  Maroon #800000 128,0,0
  MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170
  MediumBlue #0000CD 0,0,205
  MediumOrchid #BA55D3 186,85,211
  MediumPurple #9370DB 147,112,219
  MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113
  MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238
  MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154
  MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204
  MediumVioletRed #C71585 199,21,133
  MidnightBlue #191970 25,25,112
  MintCream #F5FFFA 245,255,250
  MistyRose #FFE4E1 255,228,225
  Moccasin #FFE4B5 255,228,181
  NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173
  Navy #000080 0,0,128
  OldLace #FDF5E6 253,245,230
  Olive #808000 128,128,0
  OliveDrab #6B8E23 107,142,35
  Orange #FFA500 255,165,0
  OrangeRed #FF4500 255,69,0
  Orchid #DA70D6 218,112,214
  PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170
  PaleGreen #98FB98 152,251,152
  PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238
  PaleVioletRed #DB7093 219,112,147
  PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213
  PeachPuff #FFDAB9 255,218,185
  Peru #CD853F 205,133,63
  Pink #FFC0CB 255,192,203
  Plum #DDA0DD 221,160,221
  PowderBlue #B0E0E6 176,224,230
  Purple #800080 128,0,128
  Red #FF0000 255,0,0
  RosyBrown #BC8F8F 188,143,143
  RoyalBlue #4169E1 65,105,225
  SaddleBrown #8B4513 139,69,19
  Salmon #FA8072 250,128,114
  SandyBrown #F4A460 244,164,96
  SeaGreen #2E8B57 46,139,87
  Seashell #FFF5EE 255,245,238
  Sienna #A0522D 160,82,45
  Silver #C0C0C0 192,192,192
  SkyBlue #87CEEB 135,206,235
  SlateBlue #6A5ACD 106,90,205
  SlateGray #708090 112,128,144
  Snow #FFFAFA 255,250,250
  SpringGreen #00FF7F 0,255,127
  SteelBlue #4682B4 70,130,180
  Tan #D2B48C 210,180,140
  Teal #008080 0,128,128
  Thistle #D8BFD8 216,191,216
  Tomato #FF6347 255,99,71
  Turquoise #40E0D0 64,224,208
  Violet #EE82EE 238,130,238
  Wheat #F5DEB3 245,222,179
  White #FFFFFF 255,255,255
  WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245
  Yellow #FFFF00 255,255,0
  YellowGreen #9ACD32 154,205,50

 Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.