Sökmotoroptimering - specialist på optimering!

Sökmotoroptimering verktyg
Sökmotoroptimering
online verktyg
Vill du ha många besökare till din webbsajt?

Vill du dessutom ha rätt målgrupp som besökare till din webbsajt?

Har du ett företag där du vill nå ut till största möjliga antal inom din målgrupp så ska du anlita mig.

Jag kan optimera dina sidor så att du hamnar på bästa möjliga plats i sökmotorerna.

Att ha en snygg webbsajt hjälper för många företag inte särskilt mycket om ingen hittar dit.

Behöver du många besökare så ska du ha väl utformade sidor och detta kan jag hjälpa till med.

Om detta låter intressant för dig så kontakta mig.


Inledning

Om marknadsföring genom sökmotorer och sökmotoroptimering

Hur bra en webbplats än är så hjälper inte detta om inte rätt kategori av besökare hittar dit!

Med det ökade informationsflödet på Internet är det lätt att drunkna bland konkurrenterna. Det har aldrig varit viktigare att presentera sitt företag på ett lättöverskådligt, professionellt och unikt sätt. Sökmotoroptimering kan vara nyckeln till framgång på nätet.

Marknadsföring genom sökmotoroptimering av webbsidor för att få in relevanta besökare från sökmotorerna är det första steget i processen innan man kan nå ut med sitt budskap och sälja mer. Allt fler företag och verksamheter upptäcker fördelarna med marknadsföring via sökmotorer. Men vad är det då som gör denna kanal så intressant? Framför allt är det den snabba responsen och möjligheten att till en relativt låg kostnad nå ut till nya köp- eller informationsintresserade kontakter, dvs till just den rätta målgruppen, och över hela världen om så önskas. Med hjälp av sökmotoroptimering kan relevant trafik, dvs de som söker efter just den produkt eller tjänst som man önskar marknadsföra, styras till webbplatsen.

I relation till banners så har marknadsföring via sökmotoroptimering en stor fördel. Med marknadsföring i sökmotorer styrs ett tidigare skapat behov av en produkt eller tjänst till aktuella webbplatser. Vid bannerannonsering måste bannern inte bara hittas utan den måste även som regel skapa ett behov hos besökaren och locka besökaren att klicka på bannern.

Många företag har idag en egen webbplats som man önskar marknadsföra i syfte att förbättra företagets affärer, och Internet är idag en etablerad kanal (på samma sätt som TV, radio och tidningar) för marknadsföring av produkter och tjänster. Precis som för traditionella media erbjuder Internet många olika typer av marknadsföring för företag att nå ut till nya kunder.

Marknadsföring via sökmotorer är idag en betydligt mer kostnadseffektiv marknadsföring än traditionell tv- radio-, och tidningsreklam. Precis som i traditionella medier erbjuder sökmotormarknadsföring många olika möjligheter. Sökmotorpositionering är lösningen för den som vill öka trafiken till webbplatsen och exponera produkter samt tjänster effektivt. Tänk på att sökmotorernas användare är aktivt på jakt efter information eller en produkt, tjänst alternativt leverantör.

Miljoner människor besöker regelbundet sökmotorer på internet för att hitta information, varor och tjänster. Sökmotorerna har därmed blivit en av de viktigaste metoderna för företag världen över när det gäller att skapa nya affärer.

I Sverige använder fler än fem miljoner svenskar någon form av sökmotor/sökplats/portal när de är ute på Internet. Marknadsföring genom sökmotoroptimering på Internets sökmotorer är idag viktigare än någonsin, och minst lika viktigt som att synas i traditionella telefonkataloger.

De flesta webbsidor hittas med hjälp av sökmotorer. Enligt en undersökning som MSN genomfört inleder 77 procent av alla svenskar ofta eller alltid sitt surfande med att söka efter information via en sökmotor. Undersökningen visar också att den ökande användningen av sökmotorer på nätet har lett till att allt färre använder traditionella informationskanaler som telefonkataloger, uppslagsverk och nummerupplysningstjänster.

Eftersom användarna hellre söker i sökmotorernas databaser än direkt via webben så måste man dra till sig besökarna genom att finnas i sökresultaten. Sökmotorerna är Internets största trafikkällor och det vanligaste sättet att finna en ny webbplats. Sökmotorpositionering ser till att du finns där och handlar kort och gott om att synliggöra en webbplats och därigenom generera kvalitativ trafik.

Efterhand som sökmotorernas betydelse ökat för att generera besökare till webbplatser så har även utbudet av tjänster för att synas i sökmotorer ökat. Sökmotorsanpassning, sökmotoroptimering och sökmotorpositionering är benämningar på tjänster som syftar till att öka en synligheten för en webbplats i sökmotorer. Det är denna typ av tjänster som rätt utförda och i kombination med en korrekt utförd sökordsanalys och sökmotorregistrering tenderar att vara det mest kostnadseffektiva sättet att generera besökare och kunder till en webbplats.

Det som genererar mest trafik på Internet är sökmotorer, men många företags webbplatser är trots detta inte konstruerade för att återfinnas högt upp i sökresultaten bland sökmotorer. Det är därför viktigt för dessa företag att vidta åtgärder så att de inte missar potentiella kunder som använder sökmotorer och på detta sätt aktivt söker efter produkter och tjänster.

Sökmotoroptimering - ett tidsödande hantverk...
Optimering för sökmotorer är ett hantverk och kan vara mycket tidsödande. Man får därför vara beredd att betala bra för en väl utförd sökmotoroptimering.

Det finns säkert en hel del som är beredda att betala i princip hur mycket som helst om de kommer först när någon söker på deras viktigaste nyckelord (t.ex."kamera" för en fotobutik). Men att komma först i sökmotorerna är inte alltid så lätt. Dessutom ändrar sökmotorerna hela tiden villkoren för hur de värderar olika webbplatser och vilken placering de får. Google, Microsoft och Yahoo justerar och trimmar kontinuerligt sina sökmotorer för att besökarna ska få ett så relevant sökresultat som möjligt. Ständiga förändringar gör att man löpande måste hålla sig ájour med vad som gäller för att kunna utföra en väl fungerade sökmotoroptimering.

Det finns många olika sätt att arbeta med sökmotorsmarknadsföring (sökmotorsanpassning, sökmotoroptimering eller sökmotorpositionering). Den viktigaste skillnaden mellan de olika arbetssätten är kanske kunskapen hos de som genomför arbetet. En viktig parameter är t.ex. i hur hög grad anpassningen görs på sökmotorernas villkor. Om man inte vet vad man gör riskerar man också att få en sämre placering av webbplatsen, eller t.o.m. att försvinna helt från sökmotorer.

Vad innebär sökmotoroptimering och sökmotorpositionering?

Sökmotoroptimering (SEO) innebär att webbsidor görs sökmotorvänliga.
SEO (Search Engine Optimization, dvs sökmotoroptimering på svenska) är metoden som används för skapa sökmotorvänliga webbsidor så att de placerar sig i toppen bland de viktigaste sökmotorerna genom användning av särskilt utvalda sökord/fraser i sökningar.

Sökmotorpositionering (SEP) innebär att sökmotorer noga (löpande) informeras om webbsidors existens.
Sökmotorpositionering har under de senaste åren fått en ökad betydelse i marknadsföringen bland företagen. Man börjar upptäcka att den viktigaste orsaken till välbesökta sidor, med mycket trafik, är just positionering av webbsidorna i sökmotorerna.

Att genomföra sökmotoroptimering och positionering förutsätter att du ser på webbsidan från användarens synvinkel, som försöker hitta produkter och/eller information liknande den som finns på webbplatsen man har.

OBS! En webbsida ska först genomgå sökmotoroptimering, och sedan positionering.

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering innebär inte bara att använda sig av rätt meta-taggar. Man måste se till så att pusselbitarna faller på plats för att hjälpa sökmotorerna att ranka webbsidan, och ta ett helhetsgrepp över webbsidorna. Görs detta på rätt sätt så kommer sökmotorerna inte bara att ranka webbplatsen högt, utan sökmotorernas robotar återkommer ofta och läser in förändringar. För att lyckas med sökord som är särskilt konkurrensutsatta så är det extra viktigt att så mycket som möjligt blir optimalt i optimeringsprocessen.

Sökmotoroptimering är en metod för att säkerställa att en webbplats är optimerad för att presenteras i toppen på resultatlistan i en sökmotorportal. Man kan säga att sökmotoroptimering är konsten att optimera webbplatsen till att bli så attraktiv som möjligt för sökmotorerna, samtidigt som den också är attraktiv för besökarna.

Om webbsidorna inte finns inom de 30 första resultaten för de viktigaste sökorden eller sökfraserna, så minskar antalet besökare från sökmotorerna drastiskt.
Med hjälp av sökmotoroptimering så byter webbsidor som ligger i toppen plats med dina webbsidor.

Att listas högt i sökmotorer är bara relevant för de sökord som surfarna söker på för att hitta en webbplats som din.
Det är ganska enkelt att få med ett företagsnamn i en hög position, men hur många känner till namnet? Du måste alltså finna de viktigaste sökorden och välja sökord där det finns en rimlig chans att bli listad högt upp.
Detta är den viktigaste biten i en sökmotoroptimering.

Att positionera fel sökord är slöseri med tid (och pengar). Selektera ut rätt sökord, optimera sidorna, och besökstrafiken kommer att öka.

Förvånansvärt få webbplatser positionerar rätt nyckelord. Det sägs att bara en tredjedel lyckas få med rätt sökbegrepp i metataggarna och i texten på webbsidorna.
Bara att lägga in rätt nyckelord i "title-taggen" och i texten, gör underverk för placeringen.
Om du sedan tar dig tid att analysera fram de allra bästa nyckelorden och optimerar websidorna efter hur sökmotorerna fungerar, så kan du hamna före 99% av konkurrerande webbplatser.
Genom att du genererar relevanta besök till webbplatsen skapas möjligheter för fler affärer. Att optimera en webbplats med sökord och sökfraser ger ett utmärkt resultat!

Det finns i grunden två sätt att listas i sökmotorerna.

 1. Katalogtjänster som Sunet m.fl, där en redaktör manuellt går igenom webbplasten och beslutar om webbplatsen ska listas eller ej. I vissa kataloger betalar man för en plats, i andra kataloger, Open Directory Project, sker urvalet av frivilliga och man betalar inget.
 2. Indexerade sökmotorer som Google och MSN. De använder sig av automatiska robotar, s.k. spindlar (t.ex. "Googlebot" och Yahoos "Slurp", "YahooSeeker" samt "msnbot"). Dessa spindlar har till uppgift att leta efter webbsidor att lista. Genom att anmäla sig till indexerande sökmotorer så ber du sökmotorernas spindlar att komma till din webbplats för att indexera denna.
I bägge fallen är målet för sökmotorerna att användarna av sökfunktionerna ska hitta de mest relevanta webbsidorna, dvs webbsidor med mest information om det ämne som användaren letar efter.

Målet med sökmotorpositionering är att öka relevant trafik till en webbplats.
En webbplats kan få alltifrån 25 % till 75% av alla sina besökare från sökmotorer. Detta är en möjlighet som väldigt många inte tar vara på. Det sägs att en topp 20 placering får mer än 90% av all trafik från sökmotorerna.
För att få ett optimalt resultat krävs arbete och kunskap om varje sökmotor.

Det finns ett antal knep för att lyckas positionera sin webbplats och för att komma högt i sin ranking. En del av dessa knep tar jag upp på dessa sidor.
För att bli framgångsrik i arbetet med sökmotorpositionering får du inte lämna något åt slumpen.

Det bästa sättet att börja optimeringsprocessen är att göra en nulägesanalys och konkurrentanalys över dina egna och konkurrenters sökmotorplaceringar.
Med en ”nyckelordskontroll” kan man se hur konkurrenterna i varje enskild sökmotor listas på nyckelord ("keywords") och fraser som är viktiga för dig.
Man kommer då upptäcka vilka som satsat på sin positionering och vilka "keywords" de anser vara viktiga. Kanske hittar man ett ord eller en fras i en sökmotor som inte är utnyttjad.

De vanligaste sökmotorerna i Sverige & globalt

Google, Eniro, MSN, AltaVista, Yahoo! och Lycos/Spray är de vanligaste, och har därmed de viktigaste sökmotorerna i Sverige.
Enligt nya undersökning så är Google är den mest använda sökmotorn i USA, både avseende räckvidd (dvs andelen av Internetanvändare) som total söktid (hur mycket tid som spenderas i sökmotorn). Kvar i toppen är även MSN, Yahoo och AOL.

Länkar till svenska sökmotorer och ämneskataloger:
Google - Altavista - Infoo - Msn - Yahoo - Spray - Everyday - Open Directory - Tjohoo - Euroseek - 100.nu - Munax - Chello - Svesök - Sweseek

Google.com samt Eniro, Passagen och Evreka
Google är den som växt mest bland sökmotorerna i såväl Sverige som internationellt. Smarta algoritmer i kombination med en hög användarvänlighet har gjort Google till en favorit bland användarna.
Eniro, Passagen och Evreka använder sig av Googles sökmotor.

MSN.se & MSN.com
Microsoft har lyckats att ta en rätt stor del av sökmotormarknaden. Msn.com leder internationellt i räckviddsmätningar, medan MSN.se är den sökmotor som enligt vissa mätningar når flest svenska Internetanvändare. Användarmässigt är jag dock övertygad om att Google slår MSN med hästlängder i Sverige.
I februari 2005 lanserade Microsoft sin nya sökmotor, MSN Search, över hela världen. Den nya sökmotorn har utvecklats under drygt två år och innehåller flera funktioner som gör det enklare och snabbare att hitta information på nätet.

Personligen har jag lite svårt att förstå varför någon skulle vilja använda sig av en sökmotor som msn.se med reklam ovanför, under och till höger om sökresultaten. Hälften av sökresultatsidan består av reklam (med standardinställningen för visning av resultat).

Yahoo.com & Yahoo.se & Altavista.com & Altavista.se & alltheweb.com
Yahoo har varit med ett tag och har därför sitt eget register. De syns sedan början av 2004 med sitt register på sökmotorerna Altavisa och Alltheweb, som nu båda fått Yahoos sökmotor.
Altavista får allt sämre siffror vid de användarmätningar som regelbundet görs. Men denna trend kan kanske vända? Kopplingen till Overture och Altavista samt nydanande teknologi kan göra att Yahoo tar en del marknadsandelar framöver.

Lycos & Spray
Lycos och Spray hämtar sina resultat från det Yahooägda Alltheweb.
Personligen tror jag Lycos/Spray får svårt att hävda sig i konkurrensen.

De indexerande sökmotorerna indexerar webbsidor utifrån en rad olika parametrar. Därför krävs kunskap om hur varje individuell sökmotor fungerar.
Sökmotorerna ändrar ibland algoritmer för att visa sina sökresultat. Det gäller att ha lite kontroll på när förändringarna skett och arbeta med redesign och nya registreringsarbeten.

Identifiera och spåra sökmotorernas spindlar

Sökmotorspindlar kan identifieras genom deras "user agent". Googles webbrobotar (Googlebot och Googlebot-Images) ger strängen "Googlebot" som namn för sin HTTP "user agent" (man kan också upptäcka spindlar via deras IP-adresser). Här följer ett exempel i PHP:

function isSpider ( $userAgent ) {
if ( stristr($userAgent, "Googlebot") || /* Google */
stristr($userAgent, "Slurp") || /* Inktomi */
stristr($userAgent, "MSNBOT") || /* MSN */
stristr($userAgent, "teoma") || /* Teoma */
stristr($userAgent, "ia_archiver") || /* Alexa */
stristr($userAgent, "Scooter") || /* Altavista */
stristr($userAgent, "Mercator") || /* Altavista */
stristr($userAgent, "FAST") || /* AllTheWeb */
stristr($userAgent, "MantraAgent") || /* LookSmart */
stristr($userAgent, "Lycos") || /* Lycos */
stristr($userAgent, "ZyBorg") /* WISEnut */
) return TRUE;
return FALSE;
}

if (isSpider(getenv("HTTP_USER_AGENT"))) {
$useSessionID = FALSE;
$logAccess = TRUE;
}

Man kan hitta andra "user agents" som används av sökmotorernas spindlar och skapa en egen lista.

Bygg webbsajten sökmotorvänlig från början !

Det bästa sättet för att sökrobotar/sökspindlar ska hitta dina sidor är att bygga webbsidorna sökmotorvänliga från start (alternativt i samband med att webbsajten får en ny design).

Genom att bygga sajten på ett sätt som gör den smakfull i sökmotorernas ögon får man en bra placering i sökmotorernas resultatlistor. Det är egentligen inte särskilt komplicerat, även om det kan vara ett ganska tidskrävande arbete.

Bl.a. följande punkter är viktiga att tänka på;
 • title-taggar
 • textlänkar
 • description-texter - välformulerade
 • h-formaterade rubriker
 • alt-taggar
 • url:er - korta och lättlästa
 • javascript - minsta möjliga antal
 • html-kod - strukturerad och effektiv
 • CSS-kod - välplanerad
 • Intressant innehåll som speglar de söktermer man vill synas genom

Hur gör jag en sökmotorvänlig sida?

Grundläggande teknik för sökmotoroptimering.

Sökmotorvänlig struktur/arkitektur.
 • HTML-länkar ska alla fungera, interna såväl som externa (vilket löpande kontrolleras).
 • Rikligt med nyckelord i webbsidetext, titel och "description" (& för länkar samt bilder).
 • Det ska finnas en sajtkarta (s.k. “sitemap”) och filen med denna ska ligga i roten
 • Huvudsidan ska innehålla länkar till varje viktig sida som hör till webbsajten.
 • Platt struktur så att besökaren hittar det mesta från huvudsidan (max tre steg).
 • 404 åtgärder, om något saknas be om info från besökaren eller hänvisa besökaren till ngn annan sida.
Använd inte s.k. "query strings" eller frågetecken i URL-adressen.
Webbsidor som i princip är omöjliga att indexera för en sökmotor, är sidor som har url:er (adresser) med följande tecken i sin "query-string";
! # $ % & \ ‘ ` | > < ^ ~ * ; :
Även vissa mätverktyg som mäter av trafikanalysen klarar inte av att hantera dessa tecken.

Undvik "redirect-kod" och liknande.
"Redirect" är kod som läggs in på en sida för att direkt och automatiskt styra om besökaren till en annan sida (används emellanåt för att "samla ihop" en frameset-sida). Något som en del sökmotorer inte alltid tycker om.

Länka med HTML-kod i stället för med bilder.

Rätt utvecklings-teknologi och interaktivitet med besökaren.
 • Dynamiska sidor kan ge problem.
 • Undvik ramar (s.k. ”frames”). Vissa sökmotorer läser inte frames-baserade webbsidor lika bra som vanliga sidor. Kontrollera om det är möjligt att ta bort ramar (spara ev. denna punkt till en framtida designförändring, och gör en temporär lösning, med t.ex. en sajtkarta).
  Visserligen indexerar en del sökmotorer även frames-sidor, men det hjälper inte om sidorna ligger som "frames" ifall besökarna sedan inte ges möjlighet att navigera vidare därifrån.
 • Minimalt med Macromedia Flash, animeringar, JavaScript, och annat som de flesta, eller alla, sökmotorer inte vet hur de ska tolka.
 • Lägg alla javascripts i separata .js-filer, som sedan anropas från webbsidorna
 • Undvik menyer som består av Java-applets, eftersom sökmotorerna inte kan följa länkar i denna typ av menyer.
 • Inga intro-sidor eller splash-sidor. Generellt gäller att man inte ska använda sig av extra webbsidor som i sin tur leder till huvudsidan.
Kombinerat med att använda här nämnda tekniker så registrerar man webbsidorna till sökmotorer och kataloger ("directories"). Detta är en motsvarighet till vad man i andra medier kallar marknadsföring. På Internet kallas detta sökmotorpositionering.

En klassisk och konsekvent design där besökaren känner igen sig och känner sig van och trygg, uppskattas även av sökmotorerna.


Nulägesanalys

Processen med att optimera webbsidor inleds med en nulägesanalys, och bl.a. följande punkter är viktiga;
 • webbsidor ska vara välkodade för att bli lättlästa av sökmotorernas spindlar
 • ett begränsat ämnesområde väljs ut för webbsidorna
 • en målgrupp definieras, liksom vilket/vilka länder webbsidorna inriktas mot, och vilket/vilka språk som ska användas

Sökmotorpositionering sker sedan i följande fyra steg:

1. Sökordsanalys

Det första steget - efter att man skapat en välkodad webbplats där målgruppen (inkl. land och språk) som man ska inrikta sig mot identifierats - är att göra en grundlig sökordsanalys för att hitta de sökord som genererar flest besökare. Genom detta säkerställes att de sökord som hemsidan anpassas efter är just de sökord som har bäst potential att locka relevanta besökare och kunder till webbplatsen.

Optimeringsprocessen startar med en sökordsanalys som ger svar på vilka sökord som används mest, hur relevanta de uppfattas av din målgrupp och vilka förutsättningar som varje sökord har för att ge din hemsida nya kunder.

Vi kan tillsammans ta fram en lista på de ord som ni tror är de vanligaste söktermerna för aktuell bransch. Därefter görs en analys för att se om det är exakt de söktermerna som har flest sökningar eller om det kanske istället är besläktade ord. När man vet vilka ord som är attraktiva, dvs ord som det görs många sökningar på, så kan arbetet börja. Om konkurrensen är väldigt hård för de mest sökta orden/fraserna, så kan det vara bättre att använda de nästmest använda sökorden/sökfraserna för att kanske få en betydligt bättre placering där om konkurrensen är lägre.

Man behöver göra en genomgång av rubriker, löpande texter, länkar och bildtexter och sedan göra vissa nödvändiga justeringar. Ni får givetvis titta på och godkänna de ändringar vi vill göra. Ju fler justeringar som godkänns desto bättre placering kan uppnås. Texter redigeras på ett sådant sätt att betydelsen och känslan inte påverkas negativt.

Även strukturen för hemsidan är av betydelse och om det inte är några hinder för att ändra denna så kan även strukturen komma att anpassas.

Med stöd av en sökordsanalys hittar du de sökord som är bäst för webbplatsen.
Ett begränsat ämnesområde väljs ut. Målgruppen identifieras. Det är viktigt att tänka sig in i målgruppens situation. Vad söker de efter, hur formulerar de sina söktermer och hur söker de i övrigt? Sökfraserna provas i några olika sökmotorer, lämpligen med Google eftersom den är så populär. Hur ser sökträffarna ut för varje sökord, vilka träffar på sökorden konkurrerar med aktuell webbplats?

Om man skriver ut de tre första söksidorna (de 30 första resultaten) för varje sökmotor och för varje sökord/sökfras så kan resultaten mellan dessa jämföras och utvärderas.

Fokusering på noga utvalda nyckelord och fraser.

Nyckelorden är nyckeln till en lyckad sökmotoroptimering.
 • Välj nyckelord/fraser utifrån besökarens synvinkel och bygg upp varje sida runt ett fåtal ord/fraser (minst 2-3 st.). Lägg inte allt krut på ett enda ord. Tänk ett steg till och skapa en längre lista med nyckelord som du också optimerar för.
 • Fråga vänner och bekanta vilka sökord som de skulle använda om de ville hitta till aktuell webbplats.
 • Använd olika vertyg, som t.ex. Overtures Keyword Tool för att hitta vad folk söker på mest.
  Andra bra sökmotoroptimeringsverktyg för att hitta nyckelord; Google Suggest och Wordtracker.
  (Med Google Toolbar kan man ta reda på PageRank.)
 • Undvik marknadsföringsfraser, slogans eller ord som "störst", "bäst", etc.
 • Använd inte för generiska (vanliga) nyckelord som "resor", "spel", o.s.v.. Välj mer specifika nyckelord. Utnyttja nyckelord som visat sig vara populära vid användning av sökmotorer (men inte överutnyttjade, som t.ex. "MP3") i historien av sökmotoranvändning.
 • Välj olika sökord för olika webbsidor. Om nyckelorden sprids över flera sidor ökar chanserna att få en högre ranking.
Att välja sökord för en hemsida kan tyckas vara mycket enkelt. Som branschkunnig vet man naturligtvis precis vad allting heter och kallas, vilka de stora produkterna är, etc?
Dessvärre är det i de flesta fall inte riktigt så enkelt.
 • Leverantörer och kunder talar inte alltid samma språk, och man kan ha olika benämningar för samma sak.
 • Kunderna kanske inte förväntar sig att hitta det som de söker i Sverige, utan söker därför på andra språk, som t.ex. engelska.
 • Vissa sökord kan skrivas på ett flertal olika sätt, t.ex. med eller utan mellanslag och bindestreck. Det kan förekomma felstavningar (t.ex. abonnemang/abbonemang), etc. Vissa ord är ibland till och med vanligare med felstavningar än som rättstavade!
I sökordsanalysen tas hänsyn till olika faktorer för varje sökord, som sedan vägs samman för att avgöra varje sökords potential.
De faktorer som ska mätas och vägas ihop är:
 • Relevans - nyckelord måste vara relevant för såväl den aktuella webbplatsen som för de potentiella besökarna. Hur många är intresserade av företagets produkter, tjänster och information, utav dem som använder sökordet?
 • Kvalitet - nyckelord väljs utifrån att man vill få kvalitativ trafik till webbplatsen. Ibland är praktiskt taget all typ av trafik välkommen. I andra fall önskar man i större eller mindre mån att endast utvalda målgrupper ska - via noga utvalda sökord - hitta till aktuell webbplats via sökmotorerna.
  För mycket trafik kan kosta pengar (i trafikavgifter), vilket man inte får glömma bort.
 • Frekvens - hur ofta används ett visst sökord?
 • Konkurrens - välj nyckelord med omsorg. Hur sannolikt är det att webbplatsen kan få en bra placering med aktuella sökord? Om de utvalda sökorden är hårt konkurrensutsatta är det en stor risk att den optimerade sidan inte hamnar i toppen. Undvik att konkurrera med de vanligaste sökorden för ditt ämne eller för din bransch.
Utöver rangordningen av sökord ingår i sökordsanalysen arbetet med att hitta alla potentiella sökord för webbplatsen, inkl. analys av sökord för konkurrerande webbplatser.

Det är ingen mening med att ha bra placeringar för ett sökord om ingen använder det! Innan en sökmotorskampanj påbörjas måste därför en ordentlig sökordsanalys göras.

Ett verktyg som kan vara användbart för kontroll av sökord: Google sökord.

Några olika tips om användningen av sökord

Förenklat (utan hänsyn till övriga parametrar); tänk på att om någon söker på röda bilar så har den sida med meningen Jag säljer röda bilar bättre möjlighet att komma högre upp i sökmotorns resultatlista jämfört med den sida där det står Jag säljer röda mopeder och bilar. Detta eftersom de två sökorden ligger närmare varandra i det första exemplet.

Väljer sedan sökmotoranvändaren att specificera sin sökning till "röda bilar" (med citationstecken) så faller den andra sidan bort helt eftersom de två orden inte står intill varandra.

Lägg gärna in frågor (som avslutas med frågetecken), som innehåller nyckelorden, i din text.
Frågorna ska utformas så som du tror att en sökmotoranvändare kan tänkas formulera en fråga, som inleds med hur, var, när, vilket, vilken, vad, etc. T.ex. "Hur optimerar man en webbsida?".
Frågor kan med fördel läggas som rubriker (t.ex. <H3>-rubriker).

När du hittat dina sökord så är nästa steg att skapa så många olika fraser/meningar som möjligt att använda varje sökord i. De fraser/meningar som du tar fram för varje sökord måste på bästa sätt försöka matcha vad presumtiva besökare kan tänkas använda i sökmotorer för att hitta sidor av den typ du har.

Undvik att upprepa sökord alltför mycket. Om det upplevs konstlat av läsaren med använding av ett sökord alltför ofta, så är det troligt att sökmotorerna uppfattar det som försök att fuska till sig en bättre plats i resultatlistorna.

Skriv gärna så många olika kombinationer av sökord med andra sökord eller ofta sökta ord. Sökord bör finnas i början av rubriker, först i stycken samt först i meningar (och, om möjligt, ibland som sista ord i meningar).

Sökord bör finnas i många olika former; singularis och pluralis, bestämd form och ej bestämd form, etc, för att täcka upp så många olika situationer som möjligt.

Felstavade varianter av sökord kan läggas in i;
 • keywords-taggen,
 • alt-taggar,
 • description efter de första 150 tecknen
 • titeln efter de första 70 tecknen
 • separat webbsida med endast lite innehåll, men med länk till huvudsidan för det aktuella, rättstavade, sökordet
Felstavade ord ska aldrig i optimeringssyfte läggas in i den löpande texten som besökaren ser.

Ha gärna minst två webbsidor på den aktuella webbplatsen som är optimerade på samma sökord.

2. Sökmotoranpassning - optimering av webbsajt

Efter sökordsanalysen utförs själva sökmotorsanpassningen. Detta innebär att webbsidorna anpassas enligt sökmotorernas villkor så att de får bästa möjliga förutsättningar till goda placeringar för de sökord som valts ut genom den tidigare gjorda sökordsanalysen.

Webbplatsens innehåll genomgås. Innehåller webbplatsen det (ord, fraser, information) som aktuell målgrupp söker efter? Finns exakt de sökord med på sidorna som den aktuella målgruppen kan tänkas söka efter? Finns synonymer med i texten som kan tänkas nyttjas vid sökning? är informationen innehållsrik?

HTML-taggarna som används av sökmotorerna genomgås och justeras vid behov, främst titel, beskrivning och nyckelord (se mer om HTML-taggarna längre fram i denna text).

Målet med optimeringen av webbplatsen är alltså att söktjänsterna ska läsa in webbsidorna i sina databaser och att sidorna ska få bästa möjliga position för de utvalda sökorden. Denna anpassning bör göras manuellt för att på bästa möjliga sätt tillvarata en webbplats möjligheter och samtidigt bevara dess kommersiella syfte.

Läs mer senare i denna text om de optimeringsmöjligheter som finns avseende länkar, meta-data och övrigt.

3. Sökmotorregistrering

För att kunna synas överhuvudtaget i sökmotorer så behöver man se till att sökmotorerna får vetskap om ens webbplats, så att de kan läsa av innehållet och indexera det (en form av katalogisering).

Efter utförd sökmotorsanpassning så registreras webbplatsen i viktiga sökmotorer, dvs i de sökmotorer (nationella/internationella) som används mest av gällande målgrupp. För att kunna anpassa urvalet av sökmotorer för varje specifik webbplats är det nödvändigt att kontinuerligt följa upp vilka sökmotorer som används mest på olika marknader.

En sökmotorsregistrering ska alltid göras manuellt i ett urval som är anpassat efter webbplatsens målgruppp. En manuell registrering skapar bäst förutsättningar för ett bra resultat! Massregistreringstjänster ("bulk") bör inte användas eftersom detta kan påverka webbplatsens placeringar negativt.

Bulkregistrering?
Det finns idag många (alltför många) tjänster för att registrera webbplatser i sökmotorer. Ofta är fokus på att registreringen skall ske i så många sökmotorer som möjligt, så ofta som möjligt.

Denna typ av tjänster rekommenderas ej eftersom;
 • En del sökmotorer tycker inte om automatiska registreringar.
 • En del sökmotorer reagerar negativt om webbplatsen registreras alltför frekvent.
  Att omregistrera en webbplats som redan har bra placeringar riskerar bara att försämra placeringarna. Sökmotorer kan dessutom värdera sidor högre i sin gamla utformning.
 • Man har inte samma kontroll över om registreringen verkligen utförts.

Manuellt kontrollerade och redigerade kataloger

Anmäl dig även till de vanligaste ämnesguiderna. Precis som för sökmotorerna så är de flesta gratis. Om du finns med i de viktigaste ämnesguiderna kan du räkna med att bli indexerad av sökmotorerna även om du inte anmäler dig till dem. Förr eller senare.

Det finns många kataloger som man kan anmäla sin webbplats till. Här följer några exempel.
 1. DMOZ - Många sökmotorer använder informationen från denna katalog till sina sökresultat.
 2. SUNETs Webbkatalog - Katalog över svenska webbplatser.
 3. Sweseek - Katalog över svenska företag. Gratis, men det kan ta upp till 6 månader att komma in i registret. För en engångsavgift på 400 kronor läggs webbplats upp inom 48 timmar.
 4. Alexa
 5. Samt utländska kataloger som; Yahoo, JoeAnt, GoGuides, Gimpsy, etc.

SUNET och DMOZ är två viktiga kataloger att anmäla webbplatser till, och webbplatserna listas gratis. Innehållet i dessa kataloger granskas av människor (i stället för med automatik av program). Detta medför att det kan ta flera månader innan man kommer med. Var noga med att välja rätt kategori från början så att inte onödig tid går åt till att byta kategori i efterhand. Det finns tyvärr ingen garanti för att man verkligen kommer med, men det är värt ett försök med tanke på att det blir en extra ingång till webbplatsen och dessutom kan placeringen av webbplatsen förbättras i sökmotorerna.

Alla följande kataloger listar din länk gratis, och lämnar din länk att bli "spindlad" av sökmotorerna som en länk (vilket ej sker om katalogen gör en redirect via t.ex. "jump.php?din-länk").

Generella kataloger

Kataloger med specialämnen

Kataloger som kräver en länk tillbaka

Ej testade kataloger

Om registrering i sökmotorer

Sökmotorregistrering är i sig själv klart överskattat. Med dagens Internet, med mängder av konkurrerande webbplatser, är vitsen mycket liten med att enbart registrera en webbplats i sökmotorer. För att synas vid sökningar av något annat än endast företagsnamn är det viktigt att ha en väl genomtänkt strategi för arbetet med sökmotorer. Att registrera en hemsida utan att ha gjort en sökordsanalys och sökmotorsanpassning lär knappast ge något resultat av betydelse.

För att tala om för sökmotorerna att du har en webbplats ska du registrera din sajt i deras register. Vissa sökmotorer har gratis anmälan, andra tar betalt, speciellt om du vill få en snabbare registrering. Du kan öka din webbplats synlighet i söktjänster genom att aktivt anmäla webbsidorna till söktjänsterna och jobba med innehållet och sidstrukturen.

Sökmotorregistreringen kan man själv ombesörja (efter att ha kollat placeringar). Den enda av de viktigaste sökmotororna i Sverige där du inte kan göra en bra registrering på egen hand är idag MSN/Inktomi.

4. Uppföljning av placeringar i sökmotorer,
antal besök, sökord, sökmotorer, etc

När den sökmotoroptimerade webbplatsen registrerats så har arbetet i princip bara påbörjats.
Webbplatsens placeringar bör sedan löpande följas upp och underhållas för att uppnå maximal nytta av det arbete som utförts.

Följ alltid upp resultatet i ett analysprogram. Om din internetleverantör saknar denna tjänst kanske du bör fundera på att att byta leverantör. Det är också möjligt att analysera på klientsidan, och inte bry sig om loggarna på servern.

Trafikanalysen är en viktig del av arbetet. Placeringar och nyckelord ska fortlöpande bevakas och kontrolleras för att vid behov justeras så att rankingen (dvs din position) höjs ytterligare. Denna kontroll görs främst genom att kontinuerligt besöka sökmotorerna, men även via trafikanalys av den egna webbplatsen.
Besökstrafiken till webbplatsen är viktig att följa eftersom den visar vad resultatet blev av hela arbetet med sökmotoroptimeringen. Statistiken kan enkelt tas fram i realtid och presenteras i webbläsaren med hjälp av olika tjänster som finns på marknaden.

Det kan ibland ta tid innan arbetet med marknadsföring via sökmotorer bär frukt. Effekten av en sökmotoroptimering kan ibland märkas redan första månaden, men det kan ta upp till 4 - 6 månader innan full effekt uppnås av sölmotoroptimeringen. Det gäller att ha tålamod.

Om någon lovar att du skall komma på första plats är det dags att dra öronen åt sig - det är i stort sett omöjligt att garantera något sådant. Man kan däremot garantera att det blir dramatiska förbättringar med en sökmotoroptimering (förutsatt att den är professionellt gjord). Det räcker mycket långt att man kommer bland resultaten på första sidan.

En sak som påverkar resultatet av en åtgärd är att sökmotorerna, i sina försök att ge allt bättre svar, uppdaterar sina algoritmer. Om man har otur så kan dessa förändringar påverka dina placeringar. Det som fungerar idag kan därför fungera mindre bra i morgon.

För att säkerställa att du på rätt sätt följer upp din marknadsföring via sökmotorer så rekommenderas följande arbetssätt:

 1. Bestäm dig för vilka sökord som är viktiga.
  Skriv ner dessa i t.ex. Excel-kalkylblad med datum för varje sökord. I kolumnerna skriver du namnen på de sökmotorer som du vill följa upp.
 2. Bestäm dig för hur ofta du vill följa upp placeringarna (t.ex. varje eller varannan månad).
  Ha ett system så att du inte glömmer bort datum för uppföljningen.
 3. När du vid varje tillfälle mäter placeringarna så gör åtgärder om det visar sig finnas ett behov för detta. Skriv ner kommentarer så att du kan följa upp effekterna av olika uppdateringar.
 4. Vid uppföljningen av placeringarna så undersök även om det finns några speciella sökord som gett särskilt många besökare i vissa sökmotorer, men inte i andra.
Läs mer om statistik här.


Betydelsen av länkar för bättre placering i sökmotorer.

Frasen site:www.dindomän.se i sökmotorn visar vilka sidor av webbplatsen som finns indexerade i t.ex. Google.

Följande kommando visar hur många som länkar till din webbplats; link:www.dindomän.se
Resultatet visar endast de länkar som är indexerade och godkända av Googles filter.
När man söker med: link:www.dindomän.se så ger resultatet ("återlänkarna") endast de sidor som länkar till din sajt och som har "PageRank" 4 eller högre.

Google filtrerar bort länkar till dig som de inte "anser" vara bra eller som ligger inom samma tema som din sajt. Yahoo! visar däremot alla länkar.

Yahoo:
link:http://www.dinsite.com
eller
linkdomain:www.dindomän.se (används för att hitta "backlinks" och visar lite mer resultat)
Yahoo! filtrerar inte bort länkar, utan visar alla länkar.

Länkar - Tips för att få en hög placering i sökmotorer

 1. Registrera webbplatsen i de vanligaste sökmotorerna och katalogerna.
 2. Byt länkar med andra webbplatser. Helst webbplatser med liknande innehåll.
 3. Köp länkar från andra bra webbplatser som erbjuder denna möjlighet.
 4. Försök få länkar från webbsidor med så hög PageRank som möjligt.
 5. Om det är möjligt, se till att få en väl beskrivande länktext (den text som besökaren klickar på) på den inkommande länken, eftersom detta är viktig för att rankas högt. Undvik intetsägande länktexter som "Klicka här", utan välj i stället en text som talar om för sökmotorn vad webbsidan handlar om. Det bästa är om nyckelorden för destinationssidan ingår i webbsidans länktext ("anchor text"). Det är viktigt att sökorden ingår i länktexten.

För att få en bra placering i sökmotorer är det viktigt att ha rätt länkar till hemsidan. Detta eftersom länkarna får en allt centralare roll när sökmotorerna avgör vilka sidor som är viktigast för olika sökord. Observera att det står "rätt länkar" och inte "så många länkar som möjligt". Rätt länkar kan ge hemsidan en ordentlig skjuts medan fel länkar oftast inte gör någon skillnad alls, eller i västa fall till och med kan försämra placeringen.

Antal sidor och kvalitet på de sidor som länkar till dina webbsidor är ibland nästan lika viktigt för en bra rankning som innehållet på sidorna.

Länkarnas värde beror givetvis på i vilket sammanhang de förekommer (positivt eller negativt) samt hur många besökare den aktuella sidan har. Lägst betydelse har som regel länkbibliotek med få besökare.

Exempel på olika kategorier av länkar;
 • kunder
 • leverantörer
 • media
 • branschorganisationer
 • portaler
 • länkbibliotek

Titta på listan ovan med olika kategorier av länkar och fundera på om det i någon av ovanstående kategorier finns webbplatser där du kan be om länkar till den egna webbplatsen. Referenskunder, branschtidningar och leverantörer brukar till exempel vara bra. Du kanske måste erbjuda en länk tillbaka, men i många fall är det värt detta. Risken med att placera länkar till andra sidor direkt på huvudsidan är då att besökare länkar sig vidare redan innan besökaren gått igenom den egna webbplatsen!

Ett annat sätt att hitta lämpliga webbplatser som kan länka till den egna webbplatsen är leta efter icke-konkurrerande verksamheter genom att söka på ord som är relevanta för den egna verksamheten, och be dessa verksamheter lägga upp en länk enligt ovan.

Det är bra om du kan få andra att länka till din sida. Inte bara för att slussa dit fler besökare. Flera av de indexerande sökmotorerna, speciellt Google, listar i regel sidor högre som har många och bra externa länkar riktade till sig. Med "bra" länkar menas länkar som kommer från sidor som är populära och relevanta för din egen webbplats.

Å andra sidan...

Spray har 23.300 länkar till sig. Ändå ligger min sajt om bredband (med 8 "backlinks") oftast före Spray i Google. Min bredbandssajt ligger även alltid före www.teracom.se, med 86 länkar till sig (juni 2005).
Som var och en därmed förstår så är länkar bara en del i pusslet av sökmotoroptimeringen.

Se även till att de mest eftersökta sidorna har bra metadata och ordentligt med relevanta ämnesord i sina < title >-taggar.

Tips - Få besked från Google direkt vid länkning till din webbplats!

Gå till Google Webalerts.
Prenumerera på link:www.din-domän.se (Type = "News & Web, How often = "as it happens").
Då får du besked varje gång en ny extern länk till din sida läggs in.
Dvs en "PageRank"-uppdatering bör starta i samband med detta!

Med en sajtkarta kan man underlätta för sökmotorerna att hitta webbsidor.

Det rekommenderas att lägga upp en sajtkarta som är enkel att läsa av för sökmotorerna. Speciellt viktigt för komplexa webbplatser.
 1. Antalet länkar på en sajtkarta bör ligga under 100 stycken (enl. Googles regler).
 2. Sajtkartan kan delas upp på flera webbsidor om det finns fler än 100 länkar.
 3. Om webbplatsen innehåller flera olika tema kan det vara en fördel att skapa en sajtkarta för respektive tema.

”Meta data”

Meta-informationen är osynlig för webbsurfaren (utom title som syns i webbläsaren, samt description som ibland syns i sökresultaten) men inte för sökmotorerna. Google, Altavista, MSN, Yahoo!, AllTheWeb, AOL, etc har algoritmer som används för att ”ranka” webbsidor. Alla sökmotorer som arbetar med spindlar har likvärdiga algoritmer att utgå från. Det är mycket viktigt att balansen mellan ”meta-data" och texten blir rätt så att densiteten på sökorden följer algoritmen.

Det rekommenderas att inte använda versaler i meta-taggarna (utom för description och title, där versaler kan användas i inledning av mening och enligt gällande skrivregler.

Exempel på metataggar

<META name="description" content="Lägg in din optimala beskrivning som du vill att sökmotorerna ska visa under din webbsidas titel. Glöm inte lägga in nyckelord här.">
<META name="subject" content="Samma som för taggen description.">
<META name="keywords" content="Lägg in nyckelord här">

<META name="robots" content="all">
<META name="robots" content="index, follow"> (eller content="noarchive")
<META name="Googlebot" content="index, follow"> (eller content="noarchive")
NOARCHIVE innebär inte att sidan ska ignoreras, det innebär bara att sidan inte ska buffras (läggas i cache-minnet), dvs; "Hej Googlebot, besök mig mer frekvent!".

<META name="distribution" content="global">
<META name="expires" content="never">
<META name="revisit-after" content="14 days"> (eller content="2 Weeks" eller content="1")

<META name="language" content="se"> (eller content="sv")
<META name="copyright" content="Copyright ©2005 - Nisse Hulth">
<META name="rating" content="safe for kids"> (eller t.ex. content="general")
<META name="classification" content="Bredband">
<META name="author" content="Nisse Hulth">
<META name="title" content="Titel-beskrivning.">
<META name="hover" content="Nyckelordstext">
<META name="news" content="Nyckelord">
<META name="email" content="nisse@hotmail.com">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META http-equiv="Content-Language" content="sv">
<META http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">
<META http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<META http-equiv="reply-to" content="nisse@hotmail.com">


Sökmotorvänlig källkod.
 • Respektive webbsida ska ha en för sidan anpassad (unik) title-tagg.
  Om sidorna är databasstyrda så glöm inte att få med metataggarna "title" och "description".
 • Noggrant skapade metataggar på varje sida.
 • Gå igenom metataggar och bodytext så att nyckelord finns med i bodytexten.
 • Använd ”alt-taggar" för bilder och ge varje bild ett informativt namn (så de inte heter t.ex. "img817.jpg", utan kanske hellre i stil med ”kamera.jpg”).
 • Optimera alla konstanta sidor, dvs webbsidor vars innehåll inte uppdateras alltför ofta.

Title, description och keywords

Den viktigaste informationsbäraren för sökmotorerna är Title.
Titel, description och keywords ”vägs” tillsammans gentemot den fysiska text som finns på respektive sida. Sökmotorn får därigenom fram en densitet för sökordet och den specifika sidan ”rankas” i sökresultaten delvis efter detta. Värdet på densiteten är en affärshemlighet.

De s.k. dolda metataggarna läggs in på de websidor du vill positionera i sökmotorerna.
Metataggarna är viktiga såväl för placeringen och representationen i vissa sökmotorer, men också för att locka till besök.
I title-taggen skrivs kort vad webbsidan handlar om. Denna text kommer troligtvis att läsas av dem som hittar din sida i någon av sökmotorerna.

Med titlar menas inte synliga rubriker på själva sidan utan html-dokumentets "title". Tänk också på att titeln utgör länken som visas till dina sidor i sökmotorerna.

Description-taggen beskriver innehållet på websidan.
Keywords-taggen var tidigare viktig men har idag förlorat i betydelse. Få sökmotorer tar längre någon större notis om dessa.

Meta-description-taggen är viktig eftersom den ofta används som rubrik för en träff i resultatlistan. Den ser ut så här:
<meta name = "description" content = "beskrivning av sidan">

Description och keywords har numera generellt sett ett ganska litet värde för rankningen. Många säger att dessa meta-taggar inte fyller någon funktion. Det är dock inte riktigt sant. Dessa meta-taggar bidrar till att balansera upp densiteten. Vad gäller description-taggen så är den viktig eftersom det är vad som anges för detta fält som i många sökmotorer ofta står under länken i sökresultatet. I dessa fall är det viktigt att den är väl utformad och relevant så att besökaren klickar på just denna länk, och inte på någon av de många andra alternativen.

Av de andra metataggarna som kan användas utöver title och description så är det egentligen bara keywords-attributet som någonsin har haft någon som helst betydelse för sökresultaten. Denna betydelse är dock idag ytterst liten. En del sökmotoroptimerare hävdar fortfarande att t.ex. Google väger in även keywords-attributet, men dess betydelse för din sajts placering i sökresultaten är i så fall ändå ytterst liten.

Keywords
Metataggen keywords har ett lite missvisande namn eftersom få sökmotorer tar någon större notis om orden i denna tagg. Däremot kan det vara bra att skriva in synonymer, plural-former, vanliga felstavningar och varianter på ditt företagsnamn eftersom du naturligtvis inte kan ha med dessa i den löpande texten som besökarna ser på sidan. Om du inte har fraser bland nyckelorden (utan endast ensklida ord) så använd inte komma-tecken mellan orden. Repetera inte ord exakt.

Antalet keywords sägs optimalt bestå av 7 - 48 ord

Title-taggen - kanske det viktigaste på webbsidan!

Det som skrivs i title-taggen blir webbsidans namn. Detta namn visas högst upp i fönstrets namnlist (och dessutom längst ner på skärmen när fönstret är minimerat i MS-Windows). Title-taggen används som huvudrubrik i resultatlistorna från sökningar i såväl Google som i MSN Search, Yahoo!, Lycos m.fl.

Title-taggen ser ut som följer:
<title>Sidans namn</title>

Du har inte mer än 66-67 tecken (i Google) på dig för title-taggen (i Yahoo har jag fått in en titel på 71 tecken, men det ryms kanske mer, och i msn.se har jag fått in 67 tecken i en titel). Antal tecken som visas beror på hur långa de sista orden i texten är, eftersom texten inte bryts mitt i ett ord (varför det kan vara smart att försöka få in lite kortare ord på slutet för att få maximalt antal tecken att visas).
Det visas förvisso inte mer än strax under 70 tecken i resultatlistan, men det är inte otänkbart att Google även väger in text som skrivs efter denna gräns. Jag har t.ex. en titel på 89 tecken där även de sista tecknen tycks vägas in, även om de inte visas.

Med tanke på hur högt sökmotorerna värderar titeln så kan man utnyttja detta genom att göra många webbsidor inom samma ämne men med olika titlar.

Glöm inte bort att det title-taggen är den som syns i sökresultaten och det är din titel som står för nästan hela "försäljningen" i sökmotorn. Är inte titeln "säljande" och grammatiskt korrekt så sjunker betydelsen drastiskt av en bra placering i sökmotorerna. Besökarna klickar som regel på den titel som faller dem mer i smaken.

Det är inte många som klickar på en sida som bara har ett och samma ord upprepat i så många former som möjligt! Av denna anledning är ett naturligt språk och en väl beskrivande text att föredra. Om ditt företagsnamn eller sajtnamn är etablerat är det naturligtvis viktigt att detta syns i title-taggen, men lägg det då helst i slutet av denna text.

Title-taggen är en av de enklaste sakerna att göra rätt för att få många besökare från sökmotorerna, och ändå är det något som väldigt ofta glöms bort, eller slarvas med. Testa bara att söka på ordet untitled så får du se! När jag senast testade detta (maj 2005) så hittade Google nästan 16 miljoner sidor där html-programmets förvalda text i titeln (som ofta är just untitled, eller untitled document) inte bytts ut.

Testa själv att göra några sökningar på Google, så ser du hur viktigt detta html-element är! Det är inte lika viktigt på MSN Search, men även där kan det enkelt konstateras att det inte finns många sidor som lyckas få en topp-placering utan att ha en optimerad title-tagg.

Se till att title-taggen innehåller det ord du tror att folk söker på! Se också till att varje sida på sajten har en unik och väl anpassad title-tag. Det räcker inte att bara med att ha företagsnamnet, och anledningen till detta är att texten i titletaggen är ett av de särskiljande elementen mellan webbsidorna!

Innehållet i <title> och rubrikerna <h1>, <h2>, <h3>, ... värderas högt av sökmotorerna.

 1. Titeln ska väl beskriva varje webbsida.
 2. Variera titeln så att den blir specifik för varje webbsida.
 3. Max 66-67 tecken som ska synas i sökmotorernas resultatlistor, men därefter kan ev. ytterligare några sökord läggas in.
 4. Titeln sägs optimalt bestå av 6 - 12 ord, helst under 9 ord (max 10 ord enligt vissa och enligt andra mellan 10-15 ord). Enligt vissa ska titeln innehålla minst 5 ord, men det kan finnas tillfällen då endast ett eller två ord är tillräckligt starka för att kunna ge ett bra resultat, och kanske en bättre effekt på just det aktuella sökordet eller frasen.
 5. Försök skriva titeln i form av en klar och tydlig mening.
 6. Glöm inte ange nyckelord (upp till 5 st.) i title-taggen. "Keyword-density" för titeln bör ligga på 20 - 35 %.
 7. De nyckelord som finns med i titeln ska finnas med i innehållet på sidan.
 8. Repetera inte nyckelord i titeln eftersom detta kan klassas som spam. En gång per ord räcker. En titel ska inte bara vara en lista med ord. Upprepningar av ord räknas som försök till överoptimering. Att ha med samma ord två gånger i följd i titeln kan dessutom riskera att straffas med en sämre placering av webbsidan i sökmotorerna. Olika böjningar av ord räknas dock (av Google) inte som samma ord.
 9. Skriv gärna företagsnamn i titeln, men oftast är det en fördel om företagsnamnet läggs sist i titeln.
 10. Skriv inte enbart företagsnamn i titeln (en fras med nyckelord måste också finnas med).
  Företagsnamnet behöver inte läggas in i titeln ur optimeringssynpunkt, eftersom företag ändå lär hamna i toppen vid sökning på sitt företagsnamn (som oftast är ganska unikt). Men det kan finnas andra anledningar till att ha med företagsnamnet i titeln, och det är främst för att besökarna ska vara säkra på att de klickar sig rätt när de vill till företagets webbplats.
 11. Ordningen på de nyckelord (fraser och sökord) som läggs in i titel-fältet är viktig, och det första ordet (de första orden) är det viktigaste.
 12. Sist i titelfältet kan man lägga in något som gör webbsidan lite mer unik, t.ex. staden du finns i eller företagsnamn.
 13. Undvik kommatecken i title-taggen (använd hellre "-" eller "|").
 14. Sökmotorerna gör ingen skillnad på versaler och gemener så skriv titeln på ett snyggt och lättläst sätt. Enbart versaler blir svårläst och ej estetiskt tilltalande (samt kan komma att räknas som försök till överoptimering).

Ett exempel

Om man söker på "gräsklippare" i Google så får man 76.200 svar. Specificeras sedan sökningen till "gräsklippare malmö" så minskar antalet svar till en tiondel (7.520 svar), dvs betydligt färre att konkurrera med.
Det kanske är fler som söker på bara enbart "gräsklippare" (i alla fall i första sökningen), men om du säljer gräsklippare i Malmö så vill du förmodligen ha gräsklippar-spekulanter från Malmö-området. Du får som regel en högre kvalitet på besöken genom att i titeln ha med var du är lokaliserad.

Sedan är det viktigt att tänka på att sökmotorerna ofta ger sina besökare en möjlighet att söka på olika delar av en webbsida. I Google finns t.ex. följande sökalternativ;
- i sidans titel
- i sidans brödtext
- i sidans webbadress
- i länkar till sidan
Dvs för de som söker på ord i titeln är det väldigt viktigt att ha med just exakt de rätta nyckelorden för sidan.

Description-taggen

Description-texten är ett attribut till meta-taggen i sidans html-kod, och är den text som ofta visas tillsammans med titel-taggen i sökresultaten. Sökmotorerna behandlar detta html-element lite olika, men det är generellt sett väl värt arbetet att lägga in en bra text för description på varje enskild webbsida. Det finns inga garantier för att den text man lägger in kommer att visas (särskilt inte på Google) men det är väl synd att missa denna chans till en kortfattad och säljande beskrivning av webbsidans innehåll?

Man har påvisat att när sökmotoranvändare ser nyckelorden i sökmotorns resultatlista så är det dubbelt så troligt att de klickar på detta resultat, jämfört med de resultat där nyckelordet ej finns med.

Tänk dig att du har en sida om webbhotell. På sidan väljer du att stava ordet på detta sätt (enligt korrekt svensk stavning). Men många kommer att skriva "web hotell", "webhotell" eller "webb hotell" när de söker i sökmotorerna. Det skulle inte vara särskilt estetiskt tilltalande att mixa alla varianter av stavningar på webbsidan och sidan skulle bara bli svårläst. Men i description-taggen finns det däremot en möjlighet att skriva en eller flera olika stavningar. Om man sedan länkar till sidan med samma alternativa stavning så kommer sökmotorerna efterhand att visa texten från description-taggen i sökresultaten.

Google visar som regel bara texten i description-taggen om det ord som söks på endast finns där, och ej på själva webbsidan.

Hur skriver man en "description"?
 1. Lista de topp 10 sökorden och sökfraserna för webbplatsen.
 2. Välj ut 2-3 av de viktigaste sökorden och sökfraserna per webbsida.
 3. Skriv cirka 200-250 tecken i description-taggen.
 4. Det sägs att beskrivningen optimalt ska innehålla 12 - 24 ord. Vissa säger att 25-30 ord är bra, men att fler ord än så bara är onödigt.
 5. Avsluta texten med punkt (alternativt, frågetecken eller utropstecken).
 6. Nyckelordet/nyckelorden ska förekomma minst en gång i beskrivningen.
 7. Undvik upprepningar av ord.
 8. Tänk på ordningsföljden så att de viktigaste orden läggs i början av detta fält.
 9. Varje webbsida bör ha en unik description-tagg.
 10. Texten i description-taggen ska stämma överens med såväl titeln som med den övriga texten på webbsidan.
 11. Gör texten "säljande" så att den skapar intresse för att klicka på länken till webbsidan (för de sökmotorer, och i de fall, då denna text visas i sökmotorn, eftersom denna text kan vara avgörande för om webbsurfaren klickar på din länk eller någon annans).
Cirka 155 tecken (inkl. blankslag) visas i Google för beskrivningen till webbsidan.
Av dessa visas max 97-100 tecken på den första av de två raderna.
I Yahoo visas fler tecken av beskrivningen (jag har fått in 233 tecken inkl. blankslag, så räkna med att det ryms 225-235 tecken i Yahoo, beroende på hur långt det sista ordet är).
I MSN.se ryms också fler tecken (jag har en beskrivning på 196 tecken i msn.se).

ALT-attributet till IMG taggarna kan öka din ranking i sökmotorerna

Alt-texterna är tänkta att beskriva bildernas motiv för som av olika skäl inte kan se bilder i sin webbläsare. Även eftersom sökmotorerna inte vet vad bilder föreställer ska man alltid lägga in en beskrivning i ALT-attributet för varje IMG-tagg. Alt-texten för bilder bör beskriva bildens motiv med något viktigt sökord. Det kan vara lämpligt att lägga in några enstaka felstavade sökord här, eftersom texten bara syns om man håller muspekaren över bilden.

Men att trycka in sökord i alla ALT-taggar kan uppfattas som spam om det görs alltför frekvent. Använd med måtta.

H1-taggen är viktig för sökmotorerna.

 1. H1-taggen utnyttjas för de mest väsentliga rubrikerna på webbsidorna.
 2. Överutnyttja inte H1-taggen på webbsidorna (helst bara en H1-tagg per sida).
 3. H1-taggen väger mer för sökmotorerna än övriga rubrik-taggar (H2, H3, H4, etc).
 4. Utseendet på H1-taggen kan ändras med CSS.

Använd taggarna Bold, Strong samt Italic för att markera nyckelord.

HTML-koderna <b></b>, <strong></strong> samt <i></i> används för att förstärka nyckelord. Några sökord är inte fel att markera tydligare men överutnyttja inte dessa taggar eftersom det då kan få en negativ inverkan på placeringen i sökmotorerna.

Använd beskrivande fil- och katalognamn.

 1. Använd nyckelord för filer (och kataloger).
  Msn.se verkar särskilt glad för om nyckelord ingår i filnamnen för webbsidorna (Google ger detta mindre vikt).
 2. Om nyckelorden innehåller å, ä eller ö, så måste dessa translitereras. Dvs å blir aa, ä blir ae och ö blir oe.
 3. Använd beskrivande filnamn, och skapa inte filer med intetsägande namn som "produkt1.htm", "laenkar.htm", "sida12.htm", etc.
Google och Yahoo kan känna av (och indexera) del av ord i filnamn (t.ex. "ord" i "ordbok"), i alla fall vissa ord (förmodligen alla av de vanligaste orden). Detta klarar inte MSN.

Tänk också på att alltför stora filer kan ignoreras eller kapas av vissa sökmotorer. Det sägs ibland att Google ignorerar sidor större än 140 kb. Det är inte sant, men före Googles förändringar i början av 2005 så sökte Google inte igenom mer än de första 100 kb:en av webbsidorna. Var gränsen går idag vet jag inte, men jag kan se att Google läser in allt av filer som är upp till 200 Kb stora. Oavsett hur sökmotorerna hanterar stora filer så är det att rekommendera att försöka hålla webbsidorna ganska små. En webbsida som överstiger 100 kb, bör man försöka splitta upp på flera filer. MSN rekommenderar att en HTML-sida ej ska överskrida 150 Kb (och at HTML-koden ska fungera fullt ut i alla större webbläsare).

Hur stor ska en webbsida vara?
Vissa säger att ju mindre sidor i kB, desto bättre. Det är dock inte sant. Sanningen är i stället att ur optimeringssynpunkt är denna fråga inte relevant (så länge sidorna ligger under 100 kB). Men av andra anledningar, t.ex. för att det ska gå snabbt att ladda webbsidor och för att webbsidor inte ska upplevas som alltför "tunglästa" så bör de oftast ligga under 30 Kb. Å andra sidan så får sidorna inte bli alltför små. Det måste ju finnas något läsvärt på sidan.

PDF-filer

Många undrar om Google indexerar PDF-filer. Svaret är ja! Men det är lite osäkert vad Google baserar sin indexering och ranking på, med tanke på att PDF-filer som regel ej innehåller meta-taggar (även om det är möjligt att lägga in meta-information även i PDF-filer).
Googles mediapartner (som indexerar pdf, flash, etc) verkar inte utgå från meta-information. Troligen väger rubriker och de första orden i stycken tungt vid rankingen.

Viktiga webbsidor bör ligga i roten

Visa sökmotorer har i sina algoritmer att en webbsida som ligger i roten av domänen värderas högre.

Uppdatera ofta

En del sajter har en funktion så att webbsidorna uppdateras med automatik varje dag. Vissa sökmotorer gillar om en webbsajt uppdateras regelbundet.

Vad är inte tillåtet ?

Bl.a. följande åtgärder är sådant som Google och många andra sökmotorer inte gillar;
 • Dold text eller dolda länkar
 • Repeterade ord eller missledande ord
 • Webbsidan matchar inte Google's beskrivning
 • Förledande s.k. redirects
 • Duplicerad site eller duplicerade webbsidor
 • Dörrsidor (doorway pages)
 • "Cloaking"
Fritt översatt skriver Google bl.a. följande;

Om en sökmotoroptimerare skapar otillbörligt eller missvisande innehåll för din räkning, såsom dörrsidor eller spegeldomäner, så kan din webbplats avlägsnas helt från Googles index. Varje ägare av en webbplats är själv ansvarig för de optimeringsåtgärder som görs av webbplatsen.

Gratislänkar, länkpopularitetsplaner, och registreringar av webbplatsen till tusentals sökmotorer är meningslösa åtgärder som inte påverkar rankningen av webbplatsen (i alla fall inte i positiv riktning).

Ett vanligt fusk är att använda sig av skuggdomäner, dvs domäner som transporterar användare till en annan site via otillbörliga vidarebefordringar ("redirects"). Dessa skuggdomäner ägs ofta av sökmotoroptimerare. Om sökmotoroptimeraren en vacker dag pekar om domänen till en annan site (eller t.o.m. till en konkurrents domän) så blir resultatet att kunden betalat utvecklingen av en konkurrerande site (som helt ägs av sökmotoroptimeraren).

En annan otillåten teknik är att placera dörrsidor ("doorway pages") som är fulla med sökord på kundens site. Sökmotoroptimeringsföretaget lovar att detta kommer att göra sidan mer relevant för flera olika sökningar. Detta är uttryckligen osant eftersom enskilda sidor sällan är relevanta för ett stort antal sökord. Dessa dörrsidor innehåller dessutom ofta dolda länkar till sökmotoroptimeringsföretagets andra klienter. Dylika dörrsidor minskar länkpopulariteten av kundens webbplats och ger i stället sökmotoroptimeraren och andra kunder värdet för länken.Hur lång tid tar det att få in en webbsida i sökmotorerna?

Hur lång tid det tar att få in en sida i sökmotorerna varierar och beror på hur duktig man är.

Jag gjorde ett test.

Den 23:e maj 2005 laddade jag upp denna webbsida till mitt webbhotell.

Den 24:e maj 2005 lade jag in en länk från en webbsida (med låg PageRank) som jag har, där jag vet att denna sida indexeras varje eller varannan kväll/natt av Google.
OBS! Det kan här tilläggas att länken jag lade in inte riktigt följde reglerna för hur en länk ska utformas (vilket kan ha fördröjt indexeringen något).

Fem dagar senare, på kvällen den 29:e maj 2005, indexerades denna sida av Google.
OBS! Detta med enbart en enda länk (från en av mina egna webbsidor) till denna sida!

Denna sida är bara delvis optimerad på sökordet "sökmotoroptimering", men ändå gick webbsidan på denna korta tid rakt in på 211:e plats av 40.300 sidor i Google.
OBS! Detta utan alla de resurser som sökmotoroptimeringsföretagen har!
OBS! Detta trots att jag (medvetet) brutit mot många av de optimeringstips jag själv ger här!
OBS! Detta trots att jag endast delvis optimerat webbsidan på sökordet "sökmotoroptimering"! OBS! Detta på endast ett sökord (dvs den absolut svåraste situationen)!
OBS! Detta på det alldeles säkert hårdast optimerade sökordet i Sverige !!!

Som var och en förstår så finns det en del små - men ack så viktiga- trick, som jag inte tänker avslöja, för att lyckas med detta konststycke. Om jag velat lägga energi på detta tror jag att jag inom en relativt kort tid skulle kunna få mitt sökord "sökmotoroptimering" att hamna på Googles förstasida. Alltså före i princip landets alla sökmotorföretag och sökmotoroptimerare!!!
Denna sida kommer, genom de åtgärder jag redan vidtagit, i sinom tid att förbättra sin placering med automatik, men med lite draghjälp från mig så blir naturligtvis resultatet ännu bättre.

Utan att avslöja alltför mycket så kan jag nämna att Googles senaste (hemliga) justeringar i sina algoritmer gjort det lite lättare för mig att optimera webbsidor. Tack, Google !

Jag har fått in webbsidor i sökmotorerna bara timmar efter att jag laddat upp dem på Internet.
Dessa har - på två frekvent förekommande, och hårt konkurrensutsatta, sökord - hamnat direkt på 1:a plats i sökmotorerna (där de fortfarande ligger statiskt kvar, nu flera månader efter).
Många kommer nog att säga att detta är helt omöjligt av olika anledningar. Men det är det inte!!!

INTRESSANTA LÄNKAR

Klicka på SEO verktyg och webbsajt-verktyg för att komma till länkar med verktyg för att optimera webbsidor för sökmotorer, och andra praktiska verktyg för webbplatser.

Klicka på Online-verktyg för sökmotoroptimering av webbsidor för att komma till gratis verktyg för att sökmotoroptimera webbsidor.

ÖVRIGA LÄNKAR:
Instantposition.com
Webproworld
MSN Optimization
Bruce Clay, Inc.
Seochat.com
Highrankings.com
Insite.lycos.com

Forums.searchenginewatch.com
Forums.searchenginewatch.com
Sökmotoroptimeringsforum - highrankings.com
Sökmotoroptimeringsforum - Talk SEO
Sökmotoroptimeringsforum - seo-guy.com
Sökmotoroptimeringsforum - cre8asiteforums.com

Webworkshop.net
The Ranking Puzzle
Choosing Link Partner

Axandra IBP8 Software
WebCEO Software
WebPosition Gold Software

Search Engine Keyword Tracker & Keyword Ranking Tool
Metamend
(The Metamend SEO Scorecard can check any page within your site. To use the scorecard simply type in a URL and click the "Submit Test" button.)
Writing Keyword Rich Text

Labs.google.com, Google's technology playground.
Google Datacenter Watch Tool
(Watch and compare all of Google's Datacenters )
Patent avslöjar Google? (2005-05-07)
Google - Webmaster Guidelines
Google - Search Engine Optimizers
Google - PageRank Information

Webbgurun Jakob Nielsen predikar alltjämt enkelhet

Google Sitemaps

Google Sitemap

Yahoo Sitemap

Föreslå sajt till Yahoo:s kataloger

Pandia.com - Sökmotoroptimering grundkurs

digitalpoint.com forum Google Information for Webmasters - http://www.google.se/intl/en/webmasters/guidelines.html

Home

Webmaster Info
  Index
  Getting Listed
  Incorrect Listing
  Rank Questions
  Guidelines
  SEOs
  Frequent Questions

Find on this site:

 

Webmaster Guidelines

Following these guidelines will help Google find, index, and rank your site, which is the best way to ensure you'll be included in Google's results. Even if you choose not to implement any of these suggestions, we strongly encourage you to pay very close attention to the "Quality Guidelines," which outline some of the illicit practices that may lead to a site being removed entirely from the Google index. Once a site has been removed, it will no longer show up in results on Google.com or on any of Google's partner sites.

Design and Content Guidelines:

 • Make a site with a clear hierarchy and text links. Every page should be reachable from at least one static text link.
 • Offer a site map to your users with links that point to the important parts of your site. If the site map is larger than 100 or so links, you may want to break the site map into separate pages.
 • Create a useful, information-rich site and write pages that clearly and accurately describe your content.
 • Think about the words users would type to find your pages, and make sure that your site actually includes those words within it.
 • Try to use text instead of images to display important names, content, or links. The Google crawler doesn't recognize text contained in images.
 • Make sure that your TITLE and ALT tags are descriptive and accurate.
 • Check for broken links and correct HTML.
 • If you decide to use dynamic pages (i.e., the URL contains a '?' character), be aware that not every search engine spider crawls dynamic pages as well as static pages. It helps to keep the parameters short and the number of them small.
 • Keep the links on a given page to a reasonable number (fewer than 100).

Technical Guidelines:

 • Use a text browser such as Lynx to examine your site, because most search engine spiders see your site much as Lynx would. If fancy features such as Javascript, cookies, session ID's, frames, DHTML, or Flash keep you from seeing all of your site in a text browser, then search engine spiders may have trouble crawling your site.
 • Allow search bots to crawl your sites without session ID's or arguments that track their path through the site. These techniques are useful for tracking individual user behavior, but the access pattern of bots is entirely different. Using these techniques may result in incomplete indexing of your site, as bots may not be able to eliminate URLs that look different but actually point to the same page.
 • Make sure your web server supports the If-Modified-Since HTTP header. This feature allows your web server to tell Google whether your content has changed since we last crawled your site. Supporting this feature saves you bandwidth and overhead.
 • Make use of the robots.txt file on your web server. This file tells crawlers which directories can or cannot be crawled. Make sure it's current for your site so that you don't accidentally block the Googlebot crawler. Visit http://www.robotstxt.org/wc/faq.html for a FAQ answering questions regarding robots and how to control them when they visit your site.
 • If your company buys a content management system, make sure that the system can export your content so that search engine spiders can crawl your site.

When your site is ready:

 • Once your site is online, submit it to Google at http://www.google.com/addurl/.
 • Make sure all the sites that should know about your pages are aware your site is online.
 • Submit your site to relevant directories such as the Open Directory Project and Yahoo!.
 • Periodically review Google's webmaster section for more information.

Quality Guidelines - Basic principles:

 • Make pages for users, not for search engines. Don't deceive your users, or present different content to search engines than you display to users.
 • Avoid tricks intended to improve search engine rankings. A good rule of thumb is whether you'd feel comfortable explaining what you've done to a website that competes with you. Another useful test is to ask, "Does this help my users? Would I do this if search engines didn't exist?"
 • Don't participate in link schemes designed to increase your site's ranking or PageRank. In particular, avoid links to web spammers or "bad neighborhoods" on the web as your own ranking may be affected adversely by those links.
 • Don't use unauthorized computer programs to submit pages, check rankings, etc. Such programs consume computing resources and violate our terms of service. Google does not recommend the use of products such as WebPosition Gold™ that send automatic or programmatic queries to Google.

Quality Guidelines - Specific recommendations:

 • Avoid hidden text or hidden links.
 • Don't employ cloaking or sneaky redirects.
 • Don't send automated queries to Google.
 • Don't load pages with irrelevant words.
 • Don't create multiple pages, subdomains, or domains with substantially duplicate content.
 • Avoid "doorway" pages created just for search engines, or other "cookie cutter" approaches such as affiliate programs with little or no original content.

These quality guidelines cover the most common forms of deceptive or manipulative behavior, but Google may respond negatively to other misleading practices not listed here, (e.g. tricking users by registering misspellings of well-known web sites). It's not safe to assume that just because a specific deceptive technique isn't included on this page, Google approves of it. Webmasters who spend their energies upholding the spirit of the basic principles listed above will provide a much better user experience and subsequently enjoy better ranking than those who spend their time looking for loopholes they can exploit.

If you believe that another site is abusing Google's quality guidelines, please report that site at http://www.google.com/contact/spamreport.html. Google prefers developing scalable and automated solutions to problems, so we attempt to minimize hand-to-hand spam fighting. The spam reports we receive are used to create scalable algorithms that recognize and block future spam attempts.

       Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att läsa om bredband, ADSL och internetleverantörer.