Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-03-18, 05:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa när du ska köpa bostadsrätt!

KÖPA BOSTADSRÄTT

När man köper en bostadsrätt så gör man som regel sitt livs största investering.
Med tanke på detta så är det bra om man vet vad man köper.

De viktigaste frågorna att ställa om bostadsrätten, föreningen och säljaren hittar du i följande dokument;

Begäran om utdrag ur lägenhetsförteckning - Viktiga frågor att ställa vid köp av bostadsrätt

Utöver detta så måste man naturligtvis ställa frågor till säljaren om det som är viktigt för en personligen, och kolla säljarens uppgifter med styrelsens svar.

Notera att det är viktigt att inte bara ställa de rätta frågorna. Sedan måste man veta hur man ska tolka svaren. Stämmer svaren du fått? Kan svaren tolkas på olika sätt? Har några frågor hoppats över när styrelsen besvarat frågorna, och vad kan i så fall skälet till detta vara? Vad innebär det att stamrörsbyte inte skett ännu? Osv.

Frågorna i länken ovan kommer att väsentligt öka dina chanser att göra ett klipp när du är ute och handlar dig en bostad! Svaren - eller de uteblivna svaren - du får kommer att ge dig mycket, mycket viktig information om föreningen.


Så kollar du din förenings ekonomi (SvD 2014-02-13)
Mats Lindbäck, expert på bostadsrättsfrågor inom intresseorganisationen Bostadsrätterna, uppger att redovisningshandlingarna egentligen säger väldigt lite om verkligheten. Detta eftersom föreningar använder olika principer i sin redovisning.

Elisabet Östlund, fastighetsmäklare i Älvsjö i södra Stockholm inom Svenska Mäklarhuset, anser att det är viktigt att granska hur stora skulder föreningen har i förhållande till lägenheter/ytor och hur mycket pengar den har i kassan för oförutsedda utgifter.

- När man tittar på skulderna så är det också viktigt att tänka på hur mycket renoveringar som gjorts i föreningen.
Det finns föreningar med låga skulder men mycket kommande renoveringar och där bör man beräkna att skulderna och därmed månadsavgifterna kommer att stiga på sikt, säger hon.
Mats Lindbäck håller med om att lånebilden och belåningsgraden är viktig.
- Hur mycket eller lite lån föreningen har avgör möjligheten att ta upp nya lån för att till exempel klara oväntade händelser, eller underhållsbehov.
Han pekar på att en köpare, i nuläget då vi lever med historiskt låga räntekostnader, också bör vara uppmärksam på om föreningen har höga lån.
- En räntehöjning slår inte bara mot hushållens individuella lån som då blir dyrare. Även föreningens lån blir dyrare och en konsekvens kan bli att bostadsrättsföreningen tvingas höja boendeavgiften.

Elisabet Östlund inskjuter att det kan finnas en risk om föreningens lån har en och samma förfallodag. Skulle räntan just då vara ovanligt hög är föreningen mer sårbar.
- Det kan vara bättre för en förening att ha lån som läggs om vid olika tidpunkter.

Även intäktssidan i resultaträkningen kan vara en luring. Det gäller för en tänkt köpare att skärskåda varifrån intäkterna kommer, menar Mats Lindbäck.
En förening med intäkter från lokaler kan visserligen hålla medlemsavgiften/boendeavgiften nere. Men det finns en risk för höjda avgifter för den boende om lokalhyresgästen lämnar och därmed lokalhyran inte trillar in till bostadsrättsföreningen under en tid.

Mycket av ekonomiska fakta framgår inte självklart av årsredovisningen. Mats Lindbäck nämner att det inte är säkert att det står något om det i bostadsrättsföreningen finns bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt.
- Det kan också finnas en obebyggd vind som kan generera framtida intäkter eller det kan finnas risker för avgiftshöjningar om fastigheten inte äger sin mark utan betalar tomträttsavgift till staden.
Tomträttsavgälden är en viktig faktor, enligt Elisabet Östlund. Den första frågeställningen som en köpare ska ställa sig är om föreningen äger marken som huset står på eller om det är tomträtt och föreningen därigenom har kostnader för hyra av marken.
- Om det är länge sedan tomträttsavgälden lades om kan det plötsligt bli en större utgift för föreningen, säger hon.

Elisabet Östlund anser även att en uppdaterad underhållsplan i bostadsrättsföreningen är a och o.
- Det hjälper styrelsen att sköta huset på bästa sätt och minimera chockhöjningar i framtiden.

Så till den aktuella tvistefrågan: avskrivningarna. Dessa innebär i realiteteten ett sparande inför framtiden, enligt Mats Lindbäck.

- Men föreningens årsavgift ska, enligt teorin, enbart svara för förslitningen och driftskostnaderna.
För höga avskrivningar innebär alltså ett tvångssparande.
Med för låga avskrivningar skjuter man kostnaderna och problemen på framtida boende.

Elisabet Östlund slår fast att det inte finns något egenvärde att en bostadsrättsförening visar vinst år efter år.
- En förening ska inte gå med plus utan avgifterna ska täcka det som behövs för kostnader och underhåll. Det är en viktig skillnad mot när man tittar på andra årsredovisningar där plusresultat är en viktig faktor, säger hon.

Till syvende och sist handlar det för en presumtiv köpare om att väga den överenskomna köpeskillingen mot alla faktorer man tittat på och tagit ställning till.
- Allt handlar om överlåtelsepriset. Om priset blir lågt kan det vara bättre att köpa i en skitförening än att betala dyrt för att hamna i en jätterik och välkonsoliderad förening, säger Mats Lindbäck.


Utöver föreningens ekonomi finns det flera andra viktiga områden att ställa frågor om när man köper bostadsrätt, t ex;

Ohyra:
Har lägenheten idag eller tidigare haft något problem med ohyra?Har du några fler tips på viktiga frågor att ställa när man köper en bostadsrätt så tipsa gärna om dessa frågeställningar här!

Se även;
Att tolka en årsredovisning

Se även bl.a.;
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt

Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?

Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Sälja bostadsrätt utan mäklare


Om undersökningsplikt (och dolt fel) för köpare av bostadsrätt;
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt
Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt
Försäljarens ansvar vid försäljning av bostadsrätt
Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? - HSB - Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?
Mäklare felaktigt utlovat stambyte i brf - undersökningsplikt?

Ansvar efter försäljning av bostadsrätt
Ersättning från granne pga vattenskada i brf, vad gäller?
Vem betala rörmokare i ombyggd lokal? Undersökningsplikt för ombyggnad?
Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt?
Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf
Vem ska ta kostnad för vattenskada i badrum i bostadsrätt? Dom i HD
Det luktar mögel i badrummet. Vem har ansvaret att kontrollera det i en brf?
Renoverat badrum i brf har grova fel - Golvbrunn ej enligt normer
Modifierat (felaktigt) badrum i nybyggd brf - Vems ansvar?
Vattenskada i badrum, sättning i huset, vad gäller i en brf?
Avgiftshöjning 25% för stambyte i brf utan att stambyte genomförts
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf
Fuktskada i vindsförrådstak - vems ansvar där förråd ej är kopplat till lgh i brf?
Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt
Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening
Målning av fönster i brf
Utlovad havsutsikt finns ej
Lokal eller lägenhet!
Installation av nytt TV-uttag i lgh
Hur länge ansvarar jag för renoveringen av badrum?
Störande granne i brf dolt fel?
Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? - Svenska Dagbladet
Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter?
Samma andelstal i brf men olika avgifter?
Tips från den nakna mäklaren
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - lån förening vs. medlem
Sälja bostadrätt utan mäklare
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-08-03 klockan 19:31.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-10-27, 12:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Att tänka på vid bostadsrättsköp

Fastighetsmäklarförbundet lämnar följande rekommendationer:

Att tänka på vid bostadsrättsköp

1.1. Medlemskap i föreningen ger skyldigheter
Bostadsrättsköpet är speciellt på det sättet att köparen även ”köper in sig” i en bostadsrättsförening.
Köparen blir indirekt delägare i föreningens fastighet.
Bostadsrättsköparen drar på sig delansvar för föreningens kostnader för underhåll av byggnaden och löpande kostnader för drift och lån.
En bostadsrättsköpare måste därför beakta ytterligare några tänkbara problem, bl.a. enligt vad som följer här.

1.2. Månadsavgiften (= årsavgiften, ofta felaktigt benämnd "hyra")
Månadsavgiften motsvarar bostadsrättens andel av föreningens totala kostnader.
Boendekostnaden för köparen är;
- summan av räntekostnader för lån till köpeskillingen (reducerat med skatteavdrag på normalt 30 %), och
- månadsavgiften.
Är månadsavgiften låg kan köparen ha råd att betala en högre köpeskilling.
Är avgiften hög påverkar det priset nedåt.

Det är viktigt att köparen tar reda på om det finns risk att månadsavgiften ökar.

1.3. Föreningens ekonomi
Om föreningen har stora lån kan stigande räntor leda till ökande räntekostnader för föreningen;
kostnaderna måste då fördelas på medlemmarna och leder till högre månadsavgifter.

Alltså är det viktigt att köparen kontrollerar om föreningen har stora lån eller planerar att ta stora lån i framtiden.

1.4. Husets ålder och underhåll
Om det hus där lägenheten är belägen är gammalt och dåligt underhållet, finns det stor risk att föreningen drar på sig ökande kostnader, t ex för byte av rörstammar eller renovering av hiss. Föreningen måste sannolikt låna pengar och ökande räntekostnader höjer månadsavgifterna.

Köparen måste således ta reda på om kostsamma underhållsåtgärder redan är vidtagna eller om de är att vänta i en nära framtid.

1.5. Ytan
Uppgifter om bostadsytan stämmer sällan. Mätmetoder och mätnormer har varierat under åren.
En säljare, som är osäker, ska inte gå i god för uppgiften utan i stället uppmana köparen att själv mäta upp eller på annat sätt förvissa sig om ytan före köpet.

En köpare, som tycker att det viktigt att ytuppgiften är korrekt, bör därför fråga säljaren var uppgiften kommer ifrån och om uppgiften stämmer.

Frågor och svar om köp av bostadsrätt:Se även;
Begäran om utdrag ur lägenhetsförteckning - Viktiga frågor att ställa vid köp av bostadsrätt
för fler viktiga frågor att undersöka i samband med bostadsrättsköpet!

Samt
Mäklarens/säljarens ansvar
för exempel på vilka problem som kan uppstå om man inte noga kontrollerar allt före köp.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-06-29 klockan 20:17.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-10-27, 13:08
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

* Fråga om det finns något särskilt upplåtelseavtal förknippat med lgh.
* Fråga om antalet andrahandsuthyrningar och anledningen till dessa.
* Be om jämförelsebara nyckeltal som lån i % av taxeringsvärde, lån/kvm, energiförbrukning kWh/kvm & fastighetens belåningsgrad.

Sedan kan förvaltningen skilja sig märkbart vad det gäller större eller mindre föreningar. Mindre föreningar kan ha större del av enklare uppgifter lagd på medlemmarna som trappstädning m m. Sånt kan vara bra att veta.

* Kolla om ordföranden är sammankallande eller sitter i valberedningen. Ett varningstecken för odemokratiskt styre.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-24 klockan 12:21. Anledning: Apropå tråden ordförande-våld
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-10-27, 17:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Köp av bostadsrätt - ansvarsfördelning upplysnings- och undersökningsplikt, etc.

Mycket värdefulla tips!
Och punkter som tyvärr nog de flesta missar att kolla upp.

Ansvarsfördelning vid köp av bostadsrätt - undersökningsplikt, upplysningsplikt, friskrivning, påföljd, reklamation, preskription

Fastighetsmäklarförbundet tipsar om följande gällande ansvarsfördelning vid köp av bostadsrätt (jag har här korrigerat några felaktigheter i fastighetsmäklarförbundets text):

1. Feltvister vid fastighetsköp och köp av bostadsrätt
Feltvister vid fastighetsköp (villa- och radhusfastighet) är vanliga och det finns en omfattande rättspraxis.
När det gäller bostadsrättsköp är rättspraxis knapphändig.

2. Felansvar

2.1. Allmänt
Både fastighet och bostadsrätt behandlas nedan.
Om inget särskilt anges om fastighet eller bostadsrätt gäller det som sägs båda bostadstyperna.
Termen köpeobjekt används som en samlingsbeteckning för båda bostadstyperna.

2.2. Fel i rättslig mening
Om köpeobjektet har en lägre standard än köparen har rätt att kräva, föreligger ett fel i rätttslig mening.

Standarden kan framgå av en konkret klausul i avtalet.
Står det i avtalet att säljaren garanterar att vitvarorna i köket är tillverkade 1997, medan de i själva verket är tillverkade 1991, avviker köpeobjektet från denna konkreta standard; det rör sig då om ett s k konkret fel.
Ett konkret fel kan föreligga även då säljaren muntligen eller på annat sätt utanför kontraktet lämnat uppgifter om köpeobjektet, som köparen tagit intryck av.
Om köparen tycker att en sådan uppgift är viktig, är det dock lämpligt - för bevisningens skull – att uppgiften dokumenteras i en klausul i köpekontraktet.

I övriga fall, då det inte finns underlag för en konkret felbedömning, är man hänvisad till att göra en abstrakt bedömning.
Vad är – enkelt uttryckt – normal standard?

Ett exempel: Gäller köpet en byggnad (eller en lägenhet i en byggnad) som är 5 år gammal, har köparen fog att förutsätta att plastmattan och kaklet i badrummet fortfarande står emot vatten, medan han knappast kan göra det, om byggnaden är t ex 40 år gammal (såvida inte plastmatta och kakel är nyinsatt för några få år sedan).

Det säger sig självt att det finns en ”gråzon” där det är svårt att avgöra vad som är normal standard, men en köpare måste räkna med att en byggnad utsätts för både normal förslitning och normala åldersförändringar (jämför med köp av en gammal begagnad bil).

Först när byggnaden är i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med föreligger ett fel i rättslig mening.
Föreligger inte fel i rättslig mening är bedömningen redan på detta stadium klar; säljaren ansvarar inte.
Även om ett fel föreligger, är nästa fråga om säljaren också ansvarar för det.

2.3. Undersökningsplikt
Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Uttryckt på ett annat sätt: köparen har undersökningsplikt.
Detta innebär att, då en feltvist ska avgöras, man har att i efterhand avgöra om felet rent faktiskt har upptäckts eller borde ha upptäckts.

Som utgångspunkt räcker det med en lekmans undersökning.
Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning, är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det.
Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet, är det dolt; då ansvarar säljaren.

Detta innebär att en köpare, som inte har tillräckliga kunskaper, inte kan vara säker på att kunna göra undersökningen själv.
En sådan köpare bör anlita en tillräckligt kunnig lekman eller en tekniker.

Ibland kan det finnas symptom på fel (dålig lukt, fuktfläckar m m); då utvidgas undersökningsplikten, så att det inte längre räcker med den kunnige lekmannens undersökning.
Då är måttstocken vad en tekniker skulle ha kunnat upptäcka.

Ibland kan säljaren ge ett lugnande besked, t ex att det som symptomet indikerar är åtgärdat; då utökas inte undersökningsplikten.
(Om parterna avtalat viss konkret standard, reduceras köparens undersökningsplikt i den delen.)

Säljaren ansvarar således om det finns ett fel och det är dolt.

Det bör betonas att det som sagts om undersökningsplikten gäller oavsett om en fastighetsköpare undersökt fastigheten eller ej; fastighetsköparens undersökningsplikt är absolut.

Det som nu sagts om undersökningsplikt gäller i princip även för en bostadsrättsköpare men endast om han rent faktiskt undersökt köpeobjektet eller blivit uppmanad av säljaren att göra det och inte haft något skäl att låta bli att följa uppmaningen.

En bostadsrättssäljare bör därför alltid uppmana köparen att undersöka köpeobjektet före köpet.
Sammanfattningsvis ansvarar säljaren således för fel som är dolt.

2.4. Upplysningsplikt?
Ansvarar en säljare för ett fel bara för att han själv känt till det? Svaret är nej.
Om felet varit dolt vid köpet svarar säljaren just därför; då gör hans vetskap varken från eller till.

Om felet varit upptäckbart får köparen stå för det själv; den omständigheten att säljaren känt till felet gör inte heller i detta fall vare sig från eller till.

Säljarens vetskap har således i princip ingen självständig betydelse för felansvaret.
Även om säljaren inte måste tala om vad han vet om köpeobjektet, kan det ändå rekommenderas att han lämnar upplysningar; har säljaren lämnat upplysningar om symptom på fel eller om ett fel han känner till, kan felet inte vara dolt för köparen.
Säljarens upplysningar kan lämnas i en separat frågelista eller skrivas in i köpekontraktet för bevisningens skull.

2.5. Friskrivningar
En friskrivning har till syfte att begränsa det ansvar säljaren har för fel som är dolda.

En friskrivning kan vara mycket konkret.
Om en fastighetssäljare friskriver sig från ansvar för dräneringens funktion, kan köparen inte räkna med att dräneringen fungerar. En speciell egenskap beskrivs.
Samma resultat kan nås genom att säljaren helt enkelt upplyser om att dräneringen inte fungerar, vilket kan verka mindre dramatiskt än att friskriva sig. Den preciserade friskrivningen gäller bara just den egenskap som berörs; i övrigt har säljaren det vanliga ansvaret för fel som är dolda.

En friskrivning kan vara mera generell.
Uttrycket "i befintligt skick" är en tillräckligt tydlig formulering för att helt begränsa bostadsrättssäljarens men – egendomligt nog – inte fastighetssäljarens ansvar.

En annan typ av friskrivning tar sikte på att skära av påföljderna och syftar också till en generell ansvarsbegränsning.
En klausul, som säger att ”köparen avstår från att göra några som helst påföljder gällande för fel i fastigheten” (eller bostadsrättslägenheten), innebär att säljaren i princip är fri från ansvar för alla dolda fel. Det finns dock en begränsning; det vore knappast rimligt om säljaren, som friskrivit sig så generellt, slapp ansvar även för fel som han känt till men som inte varit upptäckbart (är felet upptäckbart svarar ju köparen själv för det enligt huvudregeln).
Känner säljaren till fel som är dolda för köparen, måste han därför upplysa om dem för att inte bli ansvarig trots att han friskrivit sig.

Detsamma gäller då bostadsrättssäljaren sålt "i befintligt skick" och lägenheten är i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förutsätta.

En allmänt hållen friskrivning begränsar inte heller säljarens ansvar i fråga om en viss egenskap som han garanterat.

2.6. Påföljder
Fastighetsköparen/Bostadsrättsköparen har rätt till prisavdrag.
Prisavdraget ska kompensera köparen för att köpeobjektet har ett lägre värde med felet.
Enligt köplagen har dock säljaren rätt att först få avhjälpa felet.

Bostadsrättssäljaren är nästan alltid skadeståndsskyldig, men bara för s k direkt förlust.
Om köpeobjektet avviker från vad säljaren utfäst eller om säljaren varit försumlig, har köparen rätt till skadestånd för all förlust, t ex för kostnader för dubbelt boende om köpeobjektet behöver genomgå en mera omfattande reparation.

Är felet väsentligt kan köparen även häva köpet.

2.7. Reklamation och preskription
Felansvaret kan falla bort, om köparen inte reklamerar inom skälig tid från det att han efter köpet märkt eller bort märka felet.
Felansvaret preskriberas för fastighetssäljaren efter tio år och för bostadsrättssäljaren efter två från tillträdet.

Avslutningsvis.
Även om det sägs att ett muntligt avtal väger lika tungt som ett skriftligt så spelar det inte någon större roll i en tvist, om det inte kan bevisas.
Alltså, som köpare måste man vara väldigt noga med att få allt på pränt.

Ovanstående text behandlar inte så mycket de fel som mäklare kan göra och ev. påföljder av detta.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-27 klockan 17:06.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-10-27, 19:32
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Kan tillägga att föreningen inte har någon skyldighet att lämna ut massa uppgifter till annan än medlemmen, därav fullmakten till mäklaren från medlemmen om att plocka ut uppgifter.

Det är givetvis bra med så mycket information som möjligt men mer avancerad information som kräver olika överväganden skulle jag inte lämna ut i vart fall, om inte en medlem vill ha det förstås.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-24 klockan 12:22.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-28, 09:01
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Fast har inte styrelsen skyldighet att besvara frågor?
Såvitt jag vet är bokföringen offentlig även om det kan kosta en slant att begära ut den.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-24 klockan 12:22.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-28, 09:25
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard årsredovisning

80 kronor är kostnaden från Bolagsverket.


Kommentarer inkopierade här av Admin;

Clabbe: Har Bolagsverket årsredovisningar för bostadsrättsföreningar?

Totiki: Nej, bolagsverket har inte årsredovisningar från föreningar. Det hindrar inte att årsredovisningen är offentlig handling och kan begäras få ta del av.

Clabbe: Ja - men från föreningen, inte från Bolagsverket väl?
Du skrev att bokföringen är offentlig men det stämmer väl inte. Det är väl bara årsredovisningen som är tillgänglig för alla.

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 16:08.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-28, 10:08
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Det är bara handlingar hos myndigheter som kan vara offentliga handlingar i ordet egentliga betydelse.

Inga handlingar i en bostadsrättsförening är offentliga per definition. Däremot har medlemmarna rätt att ta del av vissa handlingar.

Fast i mitt svar ovan tänkte jag på annan information som inte färdigställts på förhand,

Senast redigerad av j.a: 2008-10-28 klockan 10:40.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-28, 10:16
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Menar du att en person som inte är medlem i en bostadsrättsförening inte får ta del av årsredovisningen hos föreningen?
Jag tänker på 8 kap 3 § 2 st i Årsredovisningslagen:
Citat:
3 § Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) ska fullgöras på följande sätt. På samma sätt ska även revisionsberättelsen offentliggöras.
-----------
2. Ekonomiska föreningar
Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 16:11.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-28, 10:20
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Bostadsrättslag (1991:614)

Revision och särskild granskning samt redovisning

26 § Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2006:869).

Bokföringslag (1999:1078)
2 § En årsredovisning skall upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554)

Årsredovisningslag (1995:1554)
2. Ekonomiska föreningar
Kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten ska bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-24 klockan 12:24. Anledning: Dublett
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Övriga frågor i dagordningen till årsstämman för brf Myggan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 16 2008-10-10 17:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:47.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare