Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-12-02, 13:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Styrelsearvoden - här är listan !

Vad ska styrelsearvodet ligga på?

Annan medlem i forumet har sammanställt arvodena för ett antal bostadsrättsföreningar i Malmö, och jag har bearbetat resultatet samt presenterat detta på webbsidan; Arvoden för styrelser i brf:ar i Malmö

Fler brf:ar kommer att läggas till senare.

Om du lägger till värdena för din brf genom att skriva in dem som som ett inlägg här så kan listan utökas, och vi kan se om det t.ex. finns regionala skillnader.

Förening:
Stad:
HSB/SBC/Riksbyggen/Privat:
Certifierad?:
Antal lägenheter:
Boyta:
Omsättning:
Styrelsearvode:
Styrelsearvode/lgh:

Antal styrelseledamöter:
Antal stämmovalda revisorer:
Arvode till stämmovalda revisorer:

Lön till extern revisor:
Valberedning, antal:
Valberedning, arvode:

Dessutom finns listor med arvoden för de stämmovalda revisorerna, BoRevision, samt valberedningen (presenteras senare).

Frågor om arvoden för förtroendevalda;

1. Vilket arvode är lämpligt för styrelsen?

Fråga: Jag bor i en liten nybildad förening. Inför kommande föreningsstämma har de två aktiva styrelsemedlemmarna uttryckt ett önskemål om arvodering, 5.000 kr/ person och år, för sina insatser.
Brukar inte dessa ersättningar vara symboliska?
Hur beräknas en skälig ersättning?

Svar: Det finns inga regler eller riktlinjer över hur styrelsearvodena ska se ut. Varje enskild bostadsrättsförening, genom föreningsstämman, bestämmer själv hur mycket den egna styrelsen ska tilldelas i styrelsearvode.

Vanligen beslutar föreningsstämman om en summa för hela styrelsen att dela på. Styrelsen beslutar sedan inom sig hur mycket var och en av ledamöterna får i arvode.


2. Kan valberedningen ges i uppdrag att utreda och föreslå arvoden?

Fråga: Vår förenings valberedning har fått i uppdrag att även föreslå arvoden för de föreslagna kandidaterna till kommande årsstämma.
Kan man ge ett sådant uppdrag?

Svar: Valberedningens uppgifter är inte reglerade i lag. I HSB:s normalstadgar anges bara att valberedningen ska föreslå kandidater till förtroendeuppdrag som väljs på föreningsstämma.

Det finns dock absolut inget hinder i att stämman även uppdrar åt valberedningen att utreda och föreslå arvode för styrelsen. Förslag på arvodets storlek kan också komma från annat håll. Det är ändå stämman som fattar beslut i frågan.


3. Ska inte förmåner och borttag av dessa redovisas i årsredovisningen?

Fråga: Om bostadsrättsförenings årsstämma (föreningens årsmöte) bestämmer sig för att ta bort en förmån bör då inte detta återges i årsberättelsen så att alla medlemmar får kännedom om vad som har hänt?

Svar: De beslut som fattas på föreningsstämman ska tas med i ett protokoll som upprättas vid stämman.

Protokollet är en bevishandling på vilka beslut som fattats på stämman. Det ska vara justerat och finnas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter föreningsstämman.

Årsberättelsen, eller årsredovisningen är däremot är en historisk beskrivning av styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Om stämmans beslut påverkar styrelsens förvaltning kan det däremot återfinnas i nästkommande årsredovisning.


4. Är det lämpligt att en styrelseledamot får provision?

Fråga: Vår ordförande har hyrt ut en lokal i föreningen och själv tagit ut provision för detta. Är det korrekt?

Svar: Det är absolut inte lämpligt att ordföranden tar emot provision för en sådan åtgärd.

Ordföranden och de andra styrelseledamöterna har valts av föreningens medlemmar för att sköta föreningens löpande förvaltning och de har för sitt arbete ersättning i form av ett arvode. Att tilldela ordföranden ytterligare ersättning i form av provision är knappast att handla i föreningens intresse.För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte

Julbord för styrelsen i brf

Gratifikationer till styrelsen utöver vad som beslutats på stämma


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-13 klockan 13:08.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-12-02, 14:21
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Styrelsearvode brf

Förening C Lgh Boyta Omsättning Arvode Arvode/lgh

Bergklacken 8 5 st 294 kvm 215.000 kr 0, 0 Stockholm

Alla 5 sitter i styrelsen.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:15. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-12-05, 13:23
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Arvode i liten förening?

Ja, ingår alla medlemmar i styrelsen så kanske man kan tycka att det är lite konstigt om arvode tas ut. Sedan kompliceras detta av att det förutsätter att alla gör lika mycket abete i styrelsen. Så är det ju i praktiken aldrig. Å andra sidan så är det sig själv man arbetar för.

I de flesta föreningar så får styrelsen ett relativt högt arvode för sina 10 möten om året, men ytterst sällan ställs några krav från medlemmarna på styrelsen att prestera. I alla fall inte från stämman, möjligen från någon enstaka medlem, som styrelsen inte behöver ta någon större notis om. Arvodessystemet i brf:ar är åt h-e., och att det blivit så är för att det inte funnits någon styrning eller riktlinjer. Och för att medlemmar är så passiva och ointresserade av sitt livs största investering.

Men likväl som att styrelser får oförtjänt höga arvoden så kan det också vara åt andra hållet. Jag har sett webbplatser för föreningar som tydligt visar på att det sitter en kompetent styrelse i föreningen. Man kan alltså bara från webbplatsen se att styrelsen verkligen arbetar för föreningen. Trots detta har de inte högre (ibland mindre) arvode än andra föreningar där styrelsen inte gör mer vad de absolut måste.

Arvode efter prestation, är det enda vettiga!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-12-05, 16:44
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Arvode, vad ingår i styrelsearbetet?

Ingår följande i styrelsens arbete?
- Driftsuppföljning,
- Brandskydd,
- Försäkringsfrågor,
- Expeditionstid för medlemmar.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:16. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-12-05, 17:40
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard Uppgifter för en styrelse kontra arvode

Självklart ingår allt det Stephan skriver i en styrelses arbete !

Medlemmens bästa gäller eller borde gälla i alla bostadsrättsföreningar.

Så tänker i varje fall vi i vår förening och arbetar också därefter.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:17. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-12-05, 19:14
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Styrelsearbete - arvode

Jo, vad jag sett hittills är Misteln ett föredöme för HSB:s bostadsrättsföreningars styrelser.

Minst sagt skrämmande uppgifter kommer inom kort.

Och som vanligt stämmer det gamla uttrycket. i de lugnaste vattnen går de fulaste fiskarna.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:17. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-03-23, 15:18
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Styrelse arvode

Det borde regleras med lagar hur dessa arvoden till förtroendevalda ska fördelas och storleksindexeras så att diskussionerna kring detta får ett bra resultat.

Om det är så som i vår förening angående arvoden, så har våra två representanter som uppbär arvode en fruktansvärt hög timlön för den tid de lägger ner på arbete i föreningen. Jag tror arvodet ligger på runt 3.000 kr och för bevistat möte 150 kr. Har då styrelsen endast två till tre möten under en mandatperiod och inte företar något arbete för föreningen utanför dessa möten, så är timlönen väldigt bra.

Styrelsen har haft 3 st möten som är fördelade på ca 0,5 timmar effektiv tid per möte vilket blir 6 timmar. 3.000 kr/1,5=2.000 kr/timme. Sedan tillkommer mötesdebiteringen, 2.000 kr + 100 kr = 2.100 kr/ timme. Detta kallar jag en hyfsad lön för den begränsade utbildningsnivån som dessa två besitter.

Vi får hoppas att inte styrelser i föreningar börjar att införa "miljon" bonusar.

Min sambos far är medlem i en förening i Stockholm och denna förening har över 50 st medlemmar. Deras sammanlagda kostnader för arvoden och ekonomisk förvaltning uppgår knappt till 50 000 kr/år. Sedan till vår HSB förening som består av 12 medlemmar och har en kostnad om ligger över 70 000 kr/år. Detta visar hur effektiv vår HSB inspirerade styrelse är när det gäller att engagera sig i föreningens sak.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:24. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-03-23, 15:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Styrelsearvode förening, reglering i lag?

Jag tycker det är en dålig idé med lagreglering. I en del föreningar krävs det mycket arbete, i andra föreningar lite arbete. Det är oerhört svårt att fastställa en schablon. Jag föredrar att föreningarna själva behåller hela makten över beslut om arvode.

Istället kan man ju som i ditt fall snegla på andra föreningar och jämföra. Det är mycket bättre.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:26.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-09-17, 08:59
schrapets avatar
schrapet schrapet är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Värmland
Inlägg: 294
Se här... Arvodet satt under lupp

Här kan ni kolla en del styrelsearvoden runt om i landet!. /SP
__________________
Kräv att det införs ett tak i 5 § bostadsrättslagen (1991:614) på hur många lägenheter en BRF får inneha !
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-09-17, 09:10
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Arvode till amatörer i styrelse?

Här en debattartikel som handlar bl a. om amatörismen i BRF:ar.

Bostadshets bakom rekordbelåning
Citat:
Det är naturligtvis inget fel med att människor äger sin bostad. Men att äga en bostadsrätt innebär också ett delat ansvar för förvaltningen av en hel fastighet – något som ofta kommer som en kalldusch för nyblivna bostadsrättsägare som tillsammans med ett gäng amatörer ska ägna sig åt fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Nog är det något märkligt att när mycket annan verksamhet går mot ökad professionalisering, går bostads marknaden mot ökad amatörism.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:29. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsearvoden i brf stephan Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 8 2009-03-01 10:38
Styrelsearvoden. Hur mycket? Emperor Foo Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 15 2008-10-05 20:58Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:58.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare