Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-10-18, 14:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Frågorna HSB fasar för !!!

Jag har ställt frågor till HSB Malmö, Bengt Skånhamre. I motsats till andra medlemmar så får jag inga svar. Med andra ord en solklar särbehandling av medlem. Varje gång jag frågar om när jag får svar så svarar Bengt Skånhamre att svaren kommer strax, nästa vecka, om några dagar, etc. Månad efter månad passerar, och jag är nu trött på dessa lögner. Därför lägger jag här ut de tydligen mycket känsliga frågor jag ställt under de senaste 4 månaderna utan att ha fått svar.
Vissa frågor kan vara lite svåra att hänga med på eftersom det är utdrag från mail, men jag kommer att förtydliga dem.


A.
RE: Obesvarade frågor‏
Sent: Friday, July 04, 2008 5 : 00 PM

Angående kontaktvägar till ombud och ersättare för HSB Riksförbund.
Återigen blandas två helt olika frågor ihop. Det är en sak att jag önskar kontaktvägarna. Det är en helt annan sak att informationen läggs ut på webben.
1. Menar HSB Malmö på allvar att om ett medlemsombud inte önskar sina kontaktvägar utlagda på webben så får medlemmarna inte heller reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas?

Svar 1(1): Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom
bospargruppen. Om ett ombud inte vill att deras information (adress,
telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar
vi detta.

"Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller
e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta"? (Min kommentar: Dubbel negation)

Så ombuden "respekteras" men medlemmarna förtjänar inte att respekteras ???
Det säger en hel del om hur lågt HSB värderar medlemmarna !!!

Om medlemmarnas ombud inte velat att deras namn skulle offentliggöras så hade HSB Malmö "respekterat" det också?

Fråga:
Har någon ens frågat dem?

Så här ser det ut;
Citat:
Ombud till Riksförbundet

Mikael Karlsson, HSB brf Hagalund
Christel Grevstad, HSB brf Steglitsen
Lilian Qvarlander, HSB brf Tapperheten 4
Ivar Jönsson, HSB brf Månsgården
Ingrid Uller, HSB brf Almen
Sune Hylén, Bospargruppen
Leif Göransson, HSB brf Änghög
Håkan Dahlberg, HSB brf Drivhuset

styrelsen utser fyra ombud vartill ett ombud utses av
arbetstagarrepresentant.

Ersättare:

Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
Nils Glanrup, HSB brf Stenbocken
Freddy Nilsson, HSB brf Skogsmården
Lena Ljungholm, HSB brf Kroksbäck
Håkan Ahlström, HSB brf Tapperheten 6

Styrelsen har utsett: Claes Caroli, Maj-Britt Thulin, Mimmi Zetterman och
Maria Bengtsson med Anders Lundberg och Olle Strand som ersättare. Då Maria
Bengtson nyligen lämnat styrelsen träder ersättare in.

Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud.

Bengt Skånhamre 2008-08-31
Frågor:
Alltså inte en enda kontaktväg till ett enda ombud för medlemmarna !!!
Alltså inte ett enda ombud som vågar vara kontaktbar?
Är det verkligen sant?

Vad menar du med; "Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller
genom bospargruppen"?
Man kan ju anlita en privatdetektiv också om man vill.
Så visst finns det sätt att forska fram kontaktvägar för de flesta om man
vill... men ska det vara så?

HSB Malmö borde ställa sig i skamvrån för hur illa skött detta är!

Men då kan du ju för dessa hemliga nissar och nissor som ska föreställa
ombud för medlemmarna lägga ut hur man når deras brf och inte minst hur man
når "bospargruppen"... jag visste inte ens att "bospargruppen" gick att
kontakta!

Sedan vill jag veta vilka ombud för medlemmarna som explicit svarat att de
inte vill kunna kontaktas av medlemmarna.B.
Ämne:Ombudsfrågor
Datum:Sat, 5 Jul 2008 11 : 47 +0200

Du skriver;
"...innan vi har detta samtycke lämnar vi inte ut några adressuppgifter utan personerna får nås via sin bostadsrättsförening".

2 Hur når medlemmarna sina ombud och deras ersättare via deras bostadsrättsförening?
Svar: Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter. Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar. Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud.

Du svarar som om jag frågat om fullmäktigeledamöterna, men min fråga var om ombuden till HSB Riksförbund.

Svar 2(2): Se svar under fråga 1.

Och se mina frågor under fråga 1.
Speciellt vill jag för fråga 2 alltså här veta hur jag når ombudens brf...
och "bospargruppen".


Mina följdfrågor:
Du skriver; "Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter".
3. Men vad har detta med min fråga om ombud till HSB Riks att göra? Jag förstår inte vad du menar!

Svar: Kommer att läggas ut senare.


Du skriver; "Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar".
4. Vad menar du? Vilken förening?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

5. Bengt, jag hoppas att du känner till att de ombud som väljs till HSB Riksförbund inte är ombud för den specifika brf som de tillhör.
De ombud som väljs på HSB Malmös årsstämma är alltså ombud för HSB Malmös samtliga 42.000 - 43.000 medlemmar.

Du skriver; "Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud".
6. Vad menar du?

Svar 6(3): Att medlemmarna på sina respektive årsmöten kan ställa frågor till de
som är fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningen. Vem som är utsedd
framgår av årsredovisningen i bostadsrättsföreningen.

Men med det system som HSB Malmö och dess brf:ar har idag så hoppas jag att
du känner till att jag inte kan gå på Tapperheten 4:s årsstämma och ställa
frågor till Lilian Qvarlander, kanske än mindre till Bospargruppen, etc.
Jag har inte ställt någon fråga om fullmäktigeledamöterna så jag förstår
inte ditt svar!

Min fråga kvarstår helt obesvarad!


Du skriver;
"Då Maria Bengtsson nyligen avgått ur styrelsen träder ersättare in".
7. Vilken ersättare blir detta som ombud (det måste medlemmarna naturligtvis veta)?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

8. Tycker inte styrelsen att det är rimligt att nytt ombud utses när någon avgår ur styrelsen?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

9. Vad har styrelsen för skäl att inte utse nytt ombud?

Svar: Ersättare träder in i den ordning stämman beslutade. Kort går det till så att om ett ombud inte kan fullgöra sitt uppdrag går den ersättare in som blev vald först. Frågan är skickad till styrelsen i övrigt.

Svar: Kommer att läggas ut senare.

Mina följdfrågor:
10. Vem har tagit beslutet att ersättare till ombud till HSB Riksförbund träder in i den ordning som stämman beslutade?

Svar 10(4): Fullmäktigesammanträdet.

Finns det beslut på det här?

Vilket fullmäktigesammanträde?
Jag hittar inget protokoll från HSB Malmös årsstämmor där detta beslutats,
så jag skulle vara tacksam för ett utdrag från där detta bestämts.

11. Det finns inget regelverk för detta, eller hur?

Svar 11(5): Se HSB Malmös stadgar och Riksförbundets stadgar. (Min kommentar: Det står inget där om inträdesordning, det är bara en bluff!)

Vilken paragraf i HSB Malmös stadgar?
Vilken paragraf i HSB Riksförbunds stadgar?

12. Stämman har inte beslutat någon ordning för det val av ombud och ersättare som styrelsen gjort, och följaktligen kan inte ersättare träda in i den ordning stämman beslutade, så som du hävdar. Vad menar du?
b. Jag förutsätter att du bevakar att svar ges från styrelsen på frågorna, eftersom du ålagts att agera mellanhand här. Korrekt?

Svar 12(6): Se svar ovanför fråga 10.

Jag vet inte vilket svar du syftar på ovanför fråga 10. Det finns ett antal svar där.
Jag förutsätter att du skickat frågorna vidare till styrelsen.

Men sedan vill jag gärna ha svar på frågan om du bevakar att styrelsen
svarar på de frågor som går via dig och att du sedan genast skickar mig
svaren (så att jag inte behöver hålla på och påminna om detta vecka in och
vecka ut)?


Du skriver;
"Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud".
13. I vilket regelverk står det att arbetstagarrepresentanterna ska/har rätt att utse ett ombud?
14. Vad står det i detta regelverk (från när?), exakt?
15. Vem har bestämt detta och när?
Svar:I riksförbundets stadgar står hur en HSB-förening utser sin representation. Här står inget om arbetstagarrepresentant.
HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant.

Du skriver;
"HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant".
16. När har HSB Malmös föreningsstämma beslutat detta?
b. Jag önskar ett utdrag från stämmoprotokollet på detta beslut.

Svar 16(7): I valberedningens föredragning på föreningsstämman den 19 maj framgår
att arbetstagarrepresentanterna utser ett ombud, sida 52, § 32 stämmoprotokollet.

Mina kommentar/frågor:
Ja, det är möjligt att valberedningen gjorde.
Varför det?
Baserat på vad?

Det som står i §32 i stämmoprotokollet från årsstämman 2008;
"Styrelsen får i uppdrag att utse fem ombud, varav ett ombud ska utgöras av
arbetstagarrepresentant, til HSB Riksförbunds stämma"
är inget jag har minne av att det beslutades om. Men det går ju att
kontrollera!

Min kommentar: Notera att det i kallelsen till HSB Malmös årsstämma inte fanns med något sådant beslut att ta!!!
Bara för att valberedningen läser upp 2 A4-sidor allmän text på stämman (som de flesta sov sig igenom) så innebär inte detta att stämman tagit ett beslut om allt vad denna text innehöll.
Formuleringen i protokollet är rent bedräglig !!!
Nu uppkommer den stora frågan igen! Vad gäller; protokollet eller verkligheten?

Valberedningen hade alltså på uppdrag av någon okänd person/del av
organisationen (facket?) smugit in detta i sin redovisning på själva
stämman, och om det är på det viset så är det mycket, mycket fult!
Innan stämman 2008 så nämndes inte ett ord om detta! Eller hur?

Men då är vi i alla fall överens om att det före årsstämman 2008 inte varit
så att stämman beslutat att en arbetstagrrepresentant ska utses som ombud
till HSB Riksförbunds årsstämma (eftersom något sådant stämmobeslut inte
funnits tidigare). Eller hur?

17. Intressant. Så vad du säger är att det inte finns något regelverk som säger varken att arbetstagarrepresentanter har rätt eller ska utse ett ombud till HSB Riksförbunds årsstämma, eller ens vem som i så fall ska utse dessa. Inte ens från HSB Riksförbund. Korrekt?

Svar 17(8): Stämman har beslutat att ett ombud ska utses av
arbetstagarrepresentanterna.

Mina kommentar/frågor:
Även om du inte svarade på min fråga här så kan jag uttolka att det är på
det viset att det inte finns något regelverk som säger att
arbetstagarrepresentanter har rätt att eller ska utse ombud till HSB
Riksförbund. Korrekt?

Så om ett dylikt beslut tagits så var årsstämman 2008 den första gången,
eller hur?

18. Om det skulle vara som du säger att styrelsen ska utse ett ombud som ska vara arbetstagarrepresentant, varför har då detta ej skett tidigare? Jag kan ju se från såväl protokoll, som från dina tidigare svar och från HSB:s webbplatsinformation att så ej skett tidigare.

Svar 16, 17, 18(9): Personalorganisationerna skickar ombud till Riksförbundets
stämmor och innehar en av de poster styrelsen utser.

Min kommentar:
Fråga 18 kvarstår helt obesvarad!


19. Vilka arbetstagarrepresentanter menar du har utsetts som ombud till HSB Riksförbund under de senaste 10 åren i HSB Malmö?

Svar 19(10): De framgår av årsredovisningarna för HSB Malmö. Som regel har varit
att de som varit representanter i HSB Malmös styrelse har också
representerat vid Riksförbundets stämmor.

Jag förstår inte.
Menar du att de som varit STYRELSELEDAMÖTER i HSB Malmös styrelse också
varit OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUND.
I så fall kan jag berätta för dig att du har fel!
Det fungerar inte på det viset. Det finns faktiskt ett regelverk (om än
luddigt och allmänt dåligt) att följa här!

Jag förstår heller inte vad du menar med att det framgår från
årsredovisningarna för HSB Malmö vilka av arbetstagarrepresentanterna som
varit ombud till HSB Riksförbund.

Då får du nog allt peka på en sida i någon årsredovisning där detta står,
för det har jag aldrig sett i en enda årsredovisning under de senaste åren
(och säkert aldrig tidigare, även om jag inte kollat upp vad som stått där).

Min ursprungliga fråga kvarstår som helt obesvarad!

20. Efter att ha kollat upp detta så kan jag inte se att någon annan regionförening (i alla fall inte de som jag kontrollerat) har utsett någon arbetstagarrepresentant som ombud till HSB Riksförbund. Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

Svar 20(11): Frågan får ställas till fullmäktige då de har förrättat val där
förutsättningarna framgår

Nej, jag ställer frågan till HSB Malmö, eftersom fullmäktige inte vet på vems
uppdrag valberedningen redovisat detta på årsstämman (om det skulle vara så
att valberedningen verkligen gjort detta)

a) Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
b) Med vilket skäl motiverar valberedningen att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
c) Med vilket skäl motiverar valberedningens hemliga uppdragsgivare att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

21. Vilka specifika uppgifter har dessa arbetstagarrepresentanter som ombud till HSB Riksförbund?

Svar 21(12): samma som övriga ombud.

Bengt, menar du på fullaste allvar att arbetstagarrepresentanterna -
TJÄNSTEMÄN - har ett ombud i HSB Riksförbund som arbetar för medlemmarna i HSB Malmö?
Blotta tanken är absurd.
Det begriper förhoppningsvis alla att det inte är så!

Eller menar du det omvända, dvs att alla övriga ombud till HSB Riksförbund
arbetar för de fackliga organisationerna, och inte för medlemmarna?

Frågan kvarstår obesvarad!

C.
Datum: Sun, 10 Aug 2008 16 : 38 +0200

22. Fråga till HSB Malmös styrelse;
Anser inte HSB Malmös styrelse att de bör informera medlemmarna om vilka som ingår i HSB Malmös styrelse och vad som händer inom HSB Malmö avseende arbetstagarrepresentanterna?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

D.
RE: Arbetstagarrepresentanter‏
Sent: Monday, August 11, 2008 10:09:34 PM

Arbetstagarrepresentanterna ska enligt gällande regelverk underteckna årsredovisningen.
23. Varför har de inte gjort detta?
b. Det innebär ju att HSB Malmös årsredovisning för 2008 inte är giltig, eller hur?

24. Dessutom har denna gång inte heller de övriga i styrelsen undertecknat årsredovisningen, och ej heller revisorerna, enligt vad jag kan se.
Hur kommer sig detta?

25. Vilka har undertecknat den årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

E.
Firmatecknare‏
Sent: Monday, August 11, 2008 10 : 31 PM

26. Jag kan inte se att HSB Malmö informerar någonstans om vem som utsetts till firmatecknare i HSB Malmös styrelse.
Varför informerar HSB Malmö inte om detta och vilka är firmatecknare (notera att det i denna mening ingår två frågor)?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

F.
Datum:Tue, 19 Aug 2008 07 : 58 +0200

Efter att ha funderat lite så kom jag fram till att ditt svar om att arbetstagarrepresentanternas styrelsearvode är "densamma som till övriga ledamöter" tyvärr lämnar mycket över för fria tolkningar.

Därför vill jag i stället formulera frågan så här;
27. Hur mycket kommer det stå i HSB Malmös årsredovisning nästa år att det utbetalats till var och en av de fyra arbetstagarrepresentanterna, och för exakt vilken period avser detta arvode då (fr.o.m. datum och t.o.m. datum)?

Svar 27(13): Informationen kommer att lämnas i årsredovisningen.

Varför inte nu?

Om jag inte får svar på denna fråga nu så måste jag skriva en motion
innehållande denna frågeställning, och det känns lite onödigt, tycker du
inte det?
Det borde väl inte vara så särskilt komplicerat att räkna ut om man vet
förutsättningarna, eller?

28. Tillägget här med för vilken period utbetalning skett är en av de största bristerna - för att inte säga skandalerna - inom HSB. Att period inte uppges för när arvodet avses är vad som gjort det möjligt för brf-styrelsen i min brf att fuska med arvodena (vilket de fortfarande kan åtalas för, även dagens styrelse), och det är säkert likadant i många andra HSB-brf:ar... och kanske även inom HSB Malmö. Kommer detta att förbättras?

Svar 28(14): Informationen i HSB Malmös årsredovisning följer de regelverk som
gäller på området och redovisningen granskas av revisorerna.

Ja, vad revisorerna släpper igenom har vi kunnat se och det är praktiskt
taget allt!
Att årsredovisningen följer "de regelverk som gäller på området" är inget
svar på min fråga.
Det är bara ett undvikande svar i högen.
Regelverket är uselt, och att följa detta regelverk är inte precis något man
kan skryta om.

Jag pratar här om att göra viktiga förbättringar som komplement till ett
rejält undermåligt regelverk som mest bara är till för att dölja så mycket
information som möjligt för ägarna och arbetsgivarna!

Min fråga kvarstår; har HSB Malmö - VD/styrelse - för avsikt att göra denna
viktiga förbättring?
Eller vad exakt har VD och styrelse att säga om detta?


29. Hur väljs arbetstagarrepresentanter inom HSB Malmö?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

30. Hur motiverar Michael Carlsson det rekordhöga arvode han tilldelar arbetstagarrepresentanterna?

Svar 30(15): Verkställande direktör följer den praxis som gällt i HSB Malmö.

Äntligen hittade jag en fråga som är besvarad!

Då får vi börja arbeta för att ändra denna praxis, om Michael inte vågar ta
beslut om detta själv, vilket han enkelt skulle kunna göra... och i allra
högsta grad borde. Och HSB Malmös styrelse borde skämmas för att de inte
sett till medlemmarnas bästa och tagit tag i denna fråga!

G.
RE: Arbetstagarrepresentanter - arvodesfråga‏
Sent: Wednesday, August 20, 2008 8 : 58 AM

Faktum är... när det gäller min senaste fråga om arbetstagarrepresentanternas arvode så är ju även styrelsens arvode höljt i ett nästan lika stort dunkelt för mig såväl som för fullmäktige och alla andra medlemmar.
31. Så jag undrar även för övriga delen av styrelsen och suppleanten (eg. för alla arvoden till alla förtroendevalda) vad det kommer att stå som arvode för dessa i årsredovisningen (och som ingen vill avslöja i någon årsredovisning någonsin) för vilken period (from- och tom-datum) detta arvode gäller?

Svar: Kommer att läggas ut senare - obesvarad.

H.
RE: Nyhetsbrev?‏
Sent: Tuesday, September 02, 2008 10 : 44 AM

Bengt, du skriver;
1/ Styrelsen kommer att åter börjar publicera information på hemsidan. Det berättade Claes Caroli på stämman i förra veckan.
2/ Det nyhetsbrev du kan prenumerera på via hemsidan är inte samma information som styrelsen avser lägga ut. De du kan anmäla dig till via nätet rör nyproduktion och medlem.

32. Vad gäller det prenumererbara nyhetsbrevet är jag fortfarande förvirrad över vad som egentligen gäller!
"Nyhetsbrev medlem", är det inte samma som det nyhetsbrev som startades upp efter händelserna med f.d. VD och styrelseordföranden?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

33. Blir det ett nyhetsbrev för medlem som läggs ut på hemsidan och ett annat som man prenumererar på, och i så fall varför ha två olika nyhetsbrev för samma sak?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

34. Kommer det prenumererbara "Nyhetsbrev medlem" att läggas ut på HSB Malmös webbplats (om så ej är fallet; varför?).
Samma fråga för "Nyhetsbrev nyproduktion", dvs kommer denna info om nyproduktion att läggas ut även på HSB Malmös hemsida?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

I.
RE: HSB Riks valberedning‏
Sent: Tuesday, September 02, 2008 11 : 05 AM

35. Men visst kan det väl vara en information som kan vara intressant för fullmäktige såväl som HSB Malmös övriga medlemmar att känna till. Dvs det bör stå på HSB Malmös webbplats vem som ingår i valberedningen till HSB Riksförbund, eller hur?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

J.
RE: Medlemsutskottet‏
Sent: Tuesday, September 02, 2008 2 : 22 PM

Bengt, du skriver;
"Det står i protokollet från stämman i våras att gruppen ska rapportera till nästkommande stämma. Med detta avses nästkommande ordinarie stämma."

Medlemmarna utlovades att medlemsutskottets arbete skulle vara färdigt och redovisas på extrastämman den 26:e.

Denna redovisning måste i så fall ha gjorts under den stängda delen av stämman för inget sades om det när jag var där.
36. Varför har detta inte redovisats offentligt och får medlemmarna ta del av vad som händer på denna front?
Medlemmarna har inte ens informerats om vilka som ingår i medlemsutskottet !!!

37. Jag tolkar formuleringen i protokollet (såväl som det som sades på stämman) som att det är till extrastämman.
I övrigt känns det ganska självklart att det var extrastämman som avsågs, eftersom det annars skulle passera orimligt lång tid. Eller hur?

Dessutom skriver styrelsen i klartext att detta skulle rapporteras på specifikt EXTRASTÄMMAN, inte till någon annan stämma.

Svar 36, 37(16,17): Information återfinns på hemsidan och ytterligare information
om Medlemsutskottets arbete kommer att lämnas på stämman till våren.

Du svarar att "information återfinns på hemsidan".
Ja, du la den 8/10 ut vilka som ingår i medlemsgruppen, men i övrigt finns
det under denna flik ingen information om varken vad medlemsgruppen ska göra
eller har gjort så här långt.

Kan du lägga ut information om detta?

Även om du valde att inte kommentera detta så vet jag i alla fall nu att det
styrelsen först informerade om , dvs att att resultatet skulle redovisas
tillsammans med halvårsbokslutet inte gäller och kanske inte heller varit
styrelsens avsikt (desinformation, utan förklaring till varför styrelsen
ändrat sig).

Sedan kan jag bara hoppas att du har fel i att information om
medlemsutskottets arbete först kommer att redovisas på årsstämman 2009.
Så illa kan det väl inte fungera i HSB Malmö... men skulle det ändå vara så
illa ställt så kanske man i framtiden i stället får välja in fler kompetenta
personer i utskotten.

K.
RE: Vem gör vad?‏
Sent: Tuesday, September 02, 2008 4 : 41 PM

Mycket intressant information... men säkert inte bara för mig.
Personligen tycker jag att denna info borde finnas på HSB Malmös webbplats!
Om HSB Malmö vill ha lite mer engagemang bland medlemmar/fullmäktige så kan sådan här enkel information vara bidragande till detta... tror i alla fall jag.

38. Vad gäller "kontinuerlig genomgång nya objekt" så misstänker jag att det informeras om detta i det prenumerationsbrev som jag inte prenumererar på?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

39. Hur får jag reda på vad det står i detta prenumerationsbrev som du säger har skickats ut, om jag inte prenumererar på detta specifika nyhetsbrev (dvs när det inte är tillräckligt intressant för att få löpande info via prenumeration, men där jag ändå vill ha möjlighet att ta reda vad som händer/har hänt, om jag skulle känna för det framöver)?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

40. När det gäller medlemsgruppen... minns jag rätt om att Börje bara ingår som "sekreterare" (i stil med stadgegruppen)?

Svar: Kommer att läggas ut senare.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-04 klockan 06:05.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-10-18, 15:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Frågorna HSB fasar för !!! - Del 2

L.
Ämne: RE: Motionsboken
Datum: Thu, 4 Sep 2008 12.06.40 +0200

41. Mycket synd att information från tidigare stämmor inte får ligga kvar.
Jag vet att styrelsen tagit beslut om att stämmohandlingarna ska ligga kvar ett år - även om styrelsen tyvärr i sin brist på öppenhet vill hemlighålla detta beslut för medlemmarna -, men enligt den information jag fått har styrelsen inte tagit beslut om att den kan ligga kvar längre än ett år.
Rimligt är att stämmohandlingar 10 år tillbaka i tiden kan återfinnas på HSB Malmös webbplats.
Du skrev att den skulle vara med, men varför har denna info fortfarande inte lagts ut?

Svar 41(18): Årsredovisningar ligger ute. De nyheter som är publicerade sedan 2005
ligger ute. Stämmohandlingar i övrigt ligger inte ute mer än vad som
publicerats under nyheter från och med 2007.

Jag pratar inte om årsredovisningar. Det handlar om stämmohandlingar.

Men, nu är väl logiken här helt förvirrande!

För det första; gäller inte längre det du sa innan om att det var ett
misstag och att stämmohandlingarna för 2007 ska läggas under fliken Årsstämma?
Och varför ska i så fall inte stämmohandlingarna för 2007 finnas med under
samma flik som stämmohandlingarna för 2008?
Minsta möjliga öppenhet i HSB Malmö?

För det andra; vilken policy har styrelsen här? T.ex. för hur många år
tillbaka ska stämmohandlingarna återfinnas på HSB Malmös webbplats?

För det tredje; kommer styrelsen/HSB Malmö att informera på HSB Malmös
webbplats (under fliken "Årsstämma") om denna gällande policy för utläggning
av stämmohandlingar?

M.
RE: Motionsboken‏
Sent: Monday, September 08, 2008 11.47.03 AM

42. Som vanligt vill jag läsa röstlängden, om inte HSB Malmö börjat lägga ut röstlängderna.
Säg i så fall till när den är klar så kommer jag över till Medlemscentret för att studera röstlängden.

47. Om inte röstlängden läggs ut så vill jag naturligtvis som vanligt komma för att skriva av denna. När kan jag göra detta? = Fråga #42.

67. När (och var) kan jag komma och läsa röstlängden för HSB Malmös senaste extrastämma? KLART, men jag har ännu inte bestämt tidpunkt för detta. = Fråga # 42.

Svar 42(19): Jag har förklarat att det är bara att boka en tid. (Min kommentar: Ja, efter några månader)

Jag har ett förslag.
Om HSB Malmö fortfarande har sin galna filosofi - enbart i syfte att dölja -
att varken lägga ut röstlängden (så som andra HSB-regioner gör) eller ge mig
en kopia eller låta mig ta en kopia själv, så placera röstlängden på
medlemscentret så kan jag komma dit när det passar mig, eftersom jag har
lite svårt att boka tid.


43. Behöver inte skicka motionsboken. Jag kan hämta den på medlemscentret (helst) eller - om det passar bättre - i receptionen på Turning Torso. OK? KLART!


N.
RE: Ledamot‏
Sent: Monday, September 08, 2008 5.39.13 PM

44. I vilka brf:ar sitter dagens styrelseledamöter (inkl. arbetstagarrepresentanterna, men jag gissar att de inte har detta uppdrag alls) och suppleant som HSB-ledamot?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

45. Det borde väl HSB Malmö vara öppen med och upplysa om på HSB Malmös webbplats?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

O.
Vad kostar Riks?‏
Sent: Monday, September 08, 2008 8.57.53 PM

46. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag vad HSB Riksförbund kostar?
b. Dvs hur mycket betalar HSB Malmö till HSB Riksförbund i fasta/löpande avgifter?

Svar 46(20): Kostnaden är inte specifikt redovisad utan ingår i kostnaderna totalt
under resultaträkningen.

Dvs vad har HSB-Riksförbund kostat HSB Malmö under;
- 2008?
- 2007?
- 2006?

Jag kan ställa frågan direkt till Michael om du vill?
Det går kanske fortare?

P.
Stämmoprotokoll‏
Sent: Friday, September 12, 2008 6.38.21 PM

48. Kom det fram något bra från ledamotsträffen senast, och kommer det någon info om detta på HSB Malmös webbplats?

Svar 48(21): Det som diskuteras på ledamöternas träffar kommuniceras endast till ledamöterna.

Jaha, men vad är det då för hemligheter som dryftas där?
Varför skulle det inte kunna komma en rapport från dessa ledamotsträffar med
vad som övergripande diskuterats?
Det torde vara av intresse för alla (man behöver man naturligtvis inte
rapportera om enskilda föreningar).

Ser HSB Malmö dessa ledamotsträffar som hemliga? I så fall varför?
Om inte, varför då inte rapportera om dessa träffar?

Jag kan skriva dessa frågor direkt till Börje om du vill?

Q.
Subject: RE: Inga svar?
Date: Fri, 19 Sep 2008 11.19.05 +0200

49. Vad betalar HSB Malmös brf:ar i föreningsavgift till HSB Malmö... om så är fallet... och var skulle man i så fall hitta denna summa i brf:ens årsredovisning?

Bengt skriver;
"Man betalar en andel som står inne så länge föreningen är medlem i HSB Malmö sedan betalar man en årlig medlemsavgift som är lika stor som för varje medlem med bostadsrätt, dvs 260 kr om jag inte mins fel. I brf:s årsredovisning brukar framgår vad man betalar i medlemsavgift till brf."

De 500 kronorna (insatsen) finns med i årsredovisningarna precis som de enskilda medlemmarnas avgift (250 kr/medlem och år).
Dessa bitar är klara.

Svar: Kommer att läggas ut senare.

50. Min fråga handlar i stället om föreningsavgiften som omnämns i HSB Malmös stadgar. Vart har den tagit vägen? = Fråga # 49.

Bengt skriver;
"Jag håller på att sammanställa svar och väntar själv. Det kommer ska du se... När det gäller det här med föreningsavgift så betalar en brf inget mer än en medlemsavgift till HSB Malmö. När det gäller HSB Malmö i sin tur gentemot Kanske båda?".

Men om styrelsen inte har svar på alla frågor så går det som sagt bra att avvakta med den eller de frågor som styrelsen ännu inte lyckats reda ut.

Angående föreningsavgiften undrar jag vad du menar med "Kanske båda"?
Du menar att HSB Malmö i sin tur ska betala en avgift till brf:en?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

51. Som jag tolkar det ska det på varje stämma ingå en punkt i dagordningen om en nivåbestämning av en specifik föreningsavgift från brf:arna till HSB Malmö. Men vad jag kan se så har denna punkt aldrig förekommit på HSB Malmös stämmor. Eller hur?

Ja, HSB Malmö ska betala en medlemsavgift (inte föreningsavgift) till HSB Riks (vill minnas att det var en av mina tidigare frågor, dvs var i årsredovisningen jag hittar hur mycket HSB Malmö betalar i årsavgift till HSB Riks... eftersom jag inte lyckats hitta denna post i HSB Malmös årsredovisning och ej heller i något annat informationsmaterial, varken från HSB Malmö eller från HSB Riks).

Som det fungerar idag så kan jag inte se att någon brf betalar en specifik föreningsavgift till HSB Malmö (det finns bara de enskilda medlemmarnas avgifter som betalas in i en klump via brf:en).
Det är i och för sig inget fel i det. Fullmäktige kan bestämma att denna föreningsavgift ska vara noll, men eftersom inga beslut tas om detta på HSB Malmös årsstämmor så verkar det som att denna punkt i dagordningen helt enkelt fallit bort (jag har inte heller sett någon annan regionförening inom HSB där beslut tas om detta).

Bengt skriver;
"Tack för ditt förtydligande. Vad jag menade med båda var både brf till HSB Malmö och HSB Malmö till Riks".

Svar 51(22) Denna fråga ovan har du helt hoppat över. Varför det?

Min fråga är alltså om HSB Malmö ska följa stadgarna och ha en punkt på
årsstämmans dagordning för stämmans beslut om en specifik "föreningsavgift"
från brf:arna till HSB Malmö?

Plus de tidigare ställda frågorna;
Hur mycket betalar HSB Malmö i medlemsavgift till HSB Riksförbund?
T.ex.;
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
Och exakt var står detta (exakt i vilken post ingår detta) i
årsredovisningarna?R.
Inga svar?‏
Sent: Tuesday, September 23, 2008 9.49.40 AM

52. Varför får jag inte svar på i alla fall de frågor där svaren är klara?

53. Är det styrelsen som bestämt att du inte får svara mig förrän alla svar samlats ihop eller är det du själv som tycker att det ska gå till så här?

Svar 52, 53(23,24): Svaren lämnas som helhet.

Vad är det för konstigt svar?
Jag förstår inte.
Det finns inget "som helhet".
Fråga 52 och 53 kvarstår och jag vill veta vem det är som bestämt att svar
till specifikt mig ska ges en gång i halvåret, eller vad det är som gäller?


S.
RE: Svar på frågor‏
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4.33.37 PM

Jag önskar ett seriöst svar på fråga 54 här nedan.
Det svar jag fick innan kanske man kan ge en vanlig medlem som inte vet något om något och därför låter sig nöja med detta, men det är ju faktiskt inget svar på mina delfrågor.
Att styrelsens protokoll och hanteringen av dessa följer lagen om ekonomiska föreningar är ett särskilt märkligt svar med tanke på att det enda som står i lagen om detta är att protokollen ska förvaras betryggande, vilket lämnar öppet för vilka fria tolkningar som helst.

Tacksam om du ber styrelsen besvara fråga 54 - 54d, eftersom det är några av de viktigaste frågorna för medlemmarna avseende säkerheten, och medlemmarna måste veta att styrelsen tar denna säkerhet på allvar (vilket tydligen inte är fallet idag med ledning av det svar styrelsen givit här).
54. Hur inregistreras styrelsens protokoll,
b. vad ingår för data i detta register,
c. var finns detta register (elektroniskt lagrat?),
d. vem har tillgång till detta register?
Svar från styrelsen: Styrelsen protokoll och hanteringen av dessa följer lagen om ekonomiska föreningar.

Svar 54(25): Det lämnas inget annat svar på frågan. Alla vanliga medlemmar får
samma svar.

Jag fick inget svar på ovanstående fråga. Varför?
Får jag svar eller måste det bli en (eller flera) motion(er) av denna fråga?

Jag är ingen "vanlig" medlem


55. Intressant att suppleanten Björn Andersson nu tagit över rollen som sekreterare. Det kanske är något som medlemmarna borde få vetskap om... Björn är ju inte ens längre nämnd på HSB Malmös webbplats.

68. Varför har Björn Andersson tagits bort från HSB Malmös webbplats? Jmfr fråga 55.

Svar: Kommer att läggas ut senare.

T.
RE: "Medlemsseminarium" om ansvaret vid vattenskador‏
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4.37.10 PM

56. Är det rimligt att medlemmarna ska behöva betala 100 kr för att få reda på reda som gäller avseende vattenskador och vem som ansvarar för vad?

Svar 56(26): Affärsområdeschef har tillsammans med ansvarig för utbildningar
bestämt att det till visa arrangemang ska utgå en debitering.

OK, så detta är alltså inget styrelsen engagerar sig i (dvs medlemsnytta).

Har de några namn?
Ansvarig för utbildningarna gissar jag är Lena, men vem är
affärsområdeschefen på HSB Malmö?

Svar: Affärsområdeschef är Börje Nilsson och ansvarig för vår kursverksamhet är
Lena Nilsson.

57. Hur många icke-förtroendevalda (som måste betala för detta personligen, i motsats till styrelserna) tror HSB Malmö kommer att betala 100 kr för denna medlemsinformation som borde komma samtliga medlemmar till del i detalj?
b.Hur många enskilda medlemmar som betalat 100 kr har anmält sig till denna information?

Svar 57(27): Fråga 57 är överspelad nu när seminariet redan har hållits

Jag tycker inte att du ska göra den bedömningen att frågan är överspelad.
Frågan formuleras bara om till; Hur många icke-förtroendevalda medlemmar som
betalade 100 kr kom det till detta seminarium om vattenskador?

Tilläggsfråga;
Kommer det en checklista för vattenskador precis som checklistan för brand?


58. Tycker du/Börje/HSB Malmös styrelse inte att det hör till medlemmarnas absolut grundläggande rättighet att veta vad som gäller vid vattenskada?

Svar 58(28): Jo, men varje medlem har också ett ansvar att hålla sig informerad -
att ha en rättighet är inte samma sak som att all utbildning är gratis

Medlemsnytta, Bengt. Medlemsnytta !!!

HSB Malmö måste snart lära sig att HSB Malmö ska vara till för medlemmarna,
och inte tvärtom.

Sedan har det inte varit tal om att all utbildning ska vara gratis.. det
kanske den borde vara, men det är inget jag sagt.
Men kanske viss grundläggande utbildning som skulle vara till mycket stor
nytta kan vara fri... t.ex. just vad som gäller vid vattenskada... ur
medlemmens perspektiv?

Ny fråga:
Vad har styrelsen för synpunkt om detta?


59. Vem har tagit beslutet att detta seminarium om vattenskador inte ska vara kostnadsfritt för medlemmar? Styrelsen? Michael?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

U.
Golvbrunn‏
Sent: Thursday, September 25, 2008 11.14.56 PM

Här kommer ännu en fråga som berör min brf.
60. Du sitter ju i styrelsen i min brf och jag undrar därför om du är medveten om att det styrelsebeslut som du varit med om att ta avseende golvbrunn strider mot likhetsprincipen, och vet du varför det är så?

61. Frågan om styrelsens lagbrott avseende det stämmobeslut som styrelsen i min brf (inkl. du?) vägrar följa är prioriterad, och jag undrar hur du ställer dig till detta? KLART! Men stämmobeslut ännu inte utfört.


V.
Till styrelsen i min brf inkl. Bengt, som ingår i styrelsen.
Stadgar Brf
Sent: Wednesday, September 24, 2008 11.39.37 PM

Jag förklarade så tydligt jag kunde för dig vad det högsta beslutande organet i min brf beslutat ska delas ut till samtliga medlemmar i min brf. Dvs samma stadgeförslag som jag lämnat in som motion till HSB Malmös årsstämma. Jag kan inte se hur det ens är möjligt att missuppfatta vad jag skrev till dig.

Intressant att du säger att stämmans beslut inte protokollförts.
Vad säger du om detta Bengt, med tanke på att du var protokollförare på föreningens årsstämma den 21 januari 2008?

62. Har du inte fört in detta stämmobeslut i stämmoprotokollet som sedan kontrollerats och godkänts av mötesordförande advokat Mats Engstrand, och som sedan kontrollerats och godkänts av justerarna B.L. och styrelseledamot V.J: samt P.L. - utan en enda anmärkning !!!???

63. Bengt, i detta sammanhang vill jag fråga dig varför P.L. skrivit under stämmoprotokollet som justerare, trots att han inte valts som justerare av stämman?

Detta blir bara allvarligare nu.
Inte nog med att styrelsen inte följer stämmans beslut, nu hävdar styrelsen dessutom att stämmoprotokollet är felaktigt.
Frågan uppstår nu också om stämmoprotokollet medvetet förfalskats.

Såvitt jag känner till så var du samt resten av styrelsen (med ett undantag), närvarande på årsstämman.
Har ni nu alla helt plötsligt drabbats av minnesförlust? Det låter mycket märkligt!

Detta skulle kunna ha lösts enkelt. Styrelsen skulle bara kunnat dela ut mitt stadgeförslag så som stämman bestämt utan diskussion. Att vi ens har denna diskussion om vad stämman beslutade känns därför extra märklig.

- Justeringen av stämmoprotokollet är bevisligen från protokollet felaktigt.
Du har själv skrivit att P.L. inte utsetts till justerare, men ändå har han justerat det protokoll där han inte ens anmärkt på att han inte utsetts till justerare.
64. Hur har det gått till?

- Ja, du har kanske skrivit beslutet om att dela ut stämmoprotokollet som en "notering", men att det var ett beslut är odiskutabelt.
65. Vad gäller; protokollet du skrivit eller verkligheten?

Men du har rätt i att styrelsen skulle dela ut dessa stadgar efter HSB Malmös årsstämma den 18/5 2008.

Svar 65(29,30,31,32,33,34): Alla frågor som berör mitt uppdrag i din brf är skickade till styrelsen
som får behandla dem och lämna svar till dig. Det rör frågorna nr 60, 61,
62, 63, 64 och 65.

Frågorna (i alla fall de flesta) var riktade till dig, inte till styrelsen för min brf.
Det finns inget i något regelverk som säger att en enskild styrelseledamot
inte kan svara på frågor från medlemmarna, eller hur?


W.
RE: SV: Fortfarande inga svar!‏
Sent: Sunday, September 28, 2008 10.11.02 PM

66. Jo, det är ett antal ännu obesvarade frågor till HSB Malmö.
Det är problemet när det går ett antal månader mellan fråga och svar.
Om det nu måste ta så här orimligt lång tid så skulle det vara bra om du sammanställde frågorna i stället för att jag varje gång ska backa tillbaka och åter skicka tidigare ställda frågor... och åter vänta några månader på svar... och bara få selektiva svar ännu en gång, osv i all oändlighet. Det känns inte rimligt, eller hur?

Svar 66(35): Många frågor har fått svar. Det går att förlänga en debatt i
oändlighet genom att inte känna sig nöjd med ett svar eller komma med
kompletteringar.

Ja, det går också att förlänga en debatt i oändlighet genom att hela tiden
svara undvikande på frågor i stället för att svara på de ställda frågorna.
Sedan är det så att vissa frågor kräver kompletteringsfrågor även om svaret
är korrekt i sig. Det är så livet funkar, tror jag.

Det går också utmärkt att skylla dåliga svar på att den som ställer frågan
aldrig blir nöjd oavsett hur man svarar.

Du försvarar här att jag inte fått svar på frågor förrän efter fem månader
som att det inte är något konstigt med det, och det finner jag bara
sorgligt.
X.
Informationsmöte 16/10‏
Sent: Tuesday, September 30, 2008 3.50.30 PM

Angående HSB:s informationsmöte 16/10
69. Varför begränsa informationen från HSB till enbart vissa utvalda? Dvs varför informeras inte medlemmarna om att det kommer ett höstmöte?

70. Menas det att jag som medlem inte får gå på detta informationsmöte? KLART!
71. Vad är i så fall skälet till detta, och vem har bestämt det? KLART!
Nya frågor:
70. Varför stoppade HSB Malmös styrelse mig från att gå på HSB Malmös höstmöte 2007, men för årsmötet 2008 så fick jag närvara?
71. Vad gäller i fortsättningen? Kommer HSB Malmö att fortsätta stoppa medlemmar att närvara på höstmötena som HSB Malmö känner för det?

Bengts svar:
Mötet vänder sig till de som företräder bostadsrättsföreningarna i HSB Malmös fullmäktige inklusive HSB ledamöter. Höstmötet har normalt haft formen av en extra föreningsstämma. Inte alltid, men i de flesta fall genom åren.
Då HSB Malmös halvårsbokslut presenteras är det naturligt att detta görs till de som företräder bostadsrättsföreningen i HSB Malmö. Själva formen och vem som kallas har varit på samma sätt sedan mitten av 90-talet.
Som medlem kan jag inte se annat än att du får delta på detta möte. Däremot är det inget möte som meddelas/kallas till än de som jag nämnt här.

Jo, men om jag skulle gå på detta infomöte så vill jag inte gå dit för att sedan bli avvisad pga att jag inte ingår i den begränsade grupp som det anges på Malmös hemsida att detta infomöte är till för ("Ordförande, fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter i HSB Malmös bostadsrättsföreningar" - dvs inte ens styrelseledamöter som inte är ordförande).

Aktieägare utestängs inte från dylika möten (de t.o.m. annonseras i dagspressen), och det anser jag att inte heller medlemmar i en medlemsorganisation bör göras.

Förra året fick ju inte övriga medlemmar närvara på höstmötet (eller i alla fall specifikt inte jag), så det skapar ju en viss osäkerhet inför årets höstmöte.

72. Så vad gäller? Se ovan (fråga 70-71, med nya frågor).

Svar 72(36): Då jag meddelade dig att du kan komma på informationsmötet är frågan löst.

Frågan är inte löst.
Ett år får jag inte komma, nästa år är det ok.
Innebär det att jag får komma vartannat år... eller när styrelsen känner för det?
Min fråga är naturligtvis vilken policy som HSB Malmös styrelse har för
framtiden om att medlemmar som ej är fullmäktige får komma på det
informationsmöte som tidigare var en extrastämma?

Y.
Medlemskoordinator
Sent: Wednesday, October 01, 2008 2.37.41 PM

73. Vad innebär ditt nya uppdrag som medlemskoordinator rent praktiskt?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

74. Vilka är det som lämnar HSB Malmö?

Svar: Kommer att läggas ut senare.


Z.
RE: SV: Saknade tidningar‏
Sent: Friday, October 03, 2008 10.15.47 AM

75. Kan du fixa så att det på HSB Malmös hemsida läggs ut info om datum för kommande (och tidigare) utgåvor av Uppdraget och HSB Malmö Nytt?
Jag kan i och för sig på andra lite krångliga vägar utanför HSB hitta när HSB:s många olika tidningar (varför så himla många olika?) ska komma ut, men jag tycker att detta är info som HSB Malmö borde förse medlemmarna med.
Det är kanske inte bara jag som tappas bort ibland?

Delvis KLART!
HSB Malmö Nytt (2007 och 2008) är utlagda i digitalt format på HSB Malmös webbplats under fliken "Publikationer".
Kvarstår:
a) Kommer dessa att fortsätta läggas ut efterhand, direkt när de kommer ut?
b) HSB Uppdraget.

Svar: Kommer att läggas ut senare.

Å.
Saknar svar !‏
Sent: Sunday, October 05, 2008 3.19.07 PM

76. Hur går det med svaren till mina frågor?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

b. Kommer jag fortsättningsvis att få löpande svar på mina frågor så att jag inte måste hålla på och skicka om frågorna gång på gång, bara för att de tappas bort?


Svar 76(37) Svar önskas! - Delfråga b är obesvarad

Jag har inte ens fått svar på min fråga om när jag får läsa (och skriva av) röstlängden från extrastämman !!!
Om nu HSB Malmö inte vill visa ens en grundläggande öppenhet och ge mig en kopia av röstlängden, så är det synnerligen respektlöst att ignorera min fråga här !
c. Det är faktiskt ett lagbrott (t.o.m. på mer än ett sätt), inte sant?

Delfråga c är obesvarad

Ä.
Arvodesgrupp‏
Sent: Wednesday, October 08, 2008 2.44.33 PM

77. Tre frågor till styrelsen:
Varför informerar inte styrelsen om arvodesgruppens arbete, vad är aktuell status för denna grupp, och vad har gruppen kommit fram till så här långt?

Svar: Kommer att läggas ut senare.

Ö.
RE: Stämmokostnader - ordförande+sekreterare‏
Sent: Wednesday, October 08, 2008 6.14.58 PM

78. Hur mycket låg kostnaden totalt sett på för stämmoordförande och sekreterare på årsstämman 2008?

Svar 78(38): Redovisning utöver de uppgifter som redan är lämnade kommer inte att ske.

Varför inte det?
Är det en affärshemlighet hur mycket stämmoordförande och sekreterare kostat
medlemmarna?

X1.
Medlemsgruppen‏
Sent: Wednesday, October 08, 2008 3.08.20 PM

Har sedan följande tre frågor till styrelsen med anledning av specifikt medlemsutskottet;
79. Exakt hur är detta medlemsutskotts uppgift formulerad, definierad och avgränsad av styrelsen?
b. Hur har styrelsens urval av de som ingår i medlemsutskottet gått till och enligt vilka urvalskriterier?
c. Varför finns det ingen öppenhet inom HSB Malmö så att värvning till de olika grupperna inom HSB Malmö sker officiellt?

Svar 79(39): Urval och arbete framgår av hemsidan och medlemsutskottet är tillsatt
av fullmäktige.

Är det styrelsens slutgiltiga svar?

Medlemsutskottet är tillsatt av stämman, det är jag fullt medveten om, men
inte deltagarna!

Sedan har du fel i att arbete framgår av hemsidan, dvs under fliken för
medlemsutskottet står det inte ett ord om detta.

Du säger att urvalet framgår av hemsidan, men att styrelsen "beaktat olika
erfarenheter baserade på stor som liten bostadsrättsförening belägna i olika
delar av vårt verksamhetsområde och representation från Bospararna" ter sig
bara en aning komiskt när man vet att de flesta av dessa bara är personer
som återkommer som "utvalda" hela tiden.
Om man gör ett dåligt arbete annars i livet får man sällan en andra chans,
och ännu mer sällan en tredje chans, osv.
Inom HSB så är det tydligen en fördel att göra ett dåligt arbete... då blir
man fortsatt "utvald".
Bara min personliga observation.

De tre frågorna i punkt 79 kvarstår i princip obesvarade, men speciellt a
och c.


X2.
Informationsmöte 16/10‏
Sent: Friday, October 10, 2008 7.07.21 PM

80.
Jag har fortfarande inte fått ett säkert svar på dig om jag som medlem får gå på HSB Malmös informationsmöte! KLART!
Jag vet heller inte om jag behöver anmäla mig till informationsmötet, men då gör jag det nu för säkerhets skull. Behövs det?

Svar: Kommer att läggas ut senare - obesvarad.

X3.
Vad är HSB Malmö rädd för?‏
Sent: Saturday, October 11, 2008 4.34.06 PM

81.
Fråga 1. Vem är det som bestämmer om artiklarna på HSB Malmös hemsida ska kunna kommenteras eller ej? Vem/vilka är ansvarig/a för detta?

Fråga 2. Varför väljer HSB Malmö medvetet att nästan ingen av de artiklar som läggs in ska kunna kommenteras?

Svar 81 1 o 2(40): Marknadsgruppen avgör ytterst när en artikel bedöms ha ett
värde av att kunna kommenteras.

Ett värde för vem?
För medlemmarna tror jag det är ett värde att kunna kommentera alla artiklar.
Men om du tänker på HSB Malmö så är det säkert så att HSB Malmö fortfarande
är rädd för medlemmarnas synpunkter.
Jag tror dock att denna rädsla är obefogad. Inte minst eftersom jag har
långt fler besökare till mitt forum än vad HSB Malmö har.

Så det HSB Malmö talat så varmt för, medlemsnyttan, gäller inte längre?

Men vad jag förstår så har HSB Malmö nu lagt ner möjligheten att kommentera ändå.
Trist, men det får bli en motion av detta i stället då..

Jag fick inte svar på fråga 2 ovan.


X4.
RE: SV: Vad blev resultatet?‏
Sent: Friday, October 17, 2008 1:02:11 PM

82.
Det var ju trevligt att styrelsen kom till beslutet att styrelsen ska följa stämmobeslutet.

Det är så att styrelsen du ingår i redan har brutit mot lagen i denna fråga, sedan kan man diskutera semantik hur mycket man vill.
Jag skulle kunna stämma styrelsen redan nu och få rätt, oavsett om styrelsen nu ångrat sig och i stället väljer att följa stämmobeslutet... eftersom det egentligen är för sent. Mina stadgeförslag har ännu inte delats ut.
Jag vill veta ett exakt datum för deadline när stämmans beslut i denna fråga ska vara genomfört!

Hur går det med mina andra frågor?

Inget svar

83.
Jag vill ha utdrag från min brf:s styrelseprotkoll i all behandling i ärenden som berört mig.

Inget svar


Fråga 84.
a. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag summan för medlemmarnas depositionspengar, och hur mycket ligger dessa på?
b. Var redovisas medlemsavgifterna, och hur mycket ligger dessa på?

När får jag svar på dessa och sedan tidigare resterande frågor (ett 40-tal frågor, exkl de frågor som tillkommit den senaste tiden som berör min brf)?
Eller det är ordföranden i min brf som ska besvara även dessa?

85.
Frågor du kan vidarebefordra till HSB Malmös styrelse;

Exakt vad gäller för regelverk avseende röstlängden för HSB Malmös stämmor?
Dvs varför får jag kopior av vissa av HSB Malmös röstlängder men inte av andra?

Hur ska medlemmarna kunna veta vad som gäller om HSB Malmö(s styrelse) ändrar sig från dag till dag (och inte ens behagar informera om detta!)?
Verkar inte finnas någon kontinuitet i styrelsen, och det är beklagligt när en styrelse inte kan/vill vara tydlig.


När jag efter 5 månader fick svar på mina frågor så var hälften av svaren helt obesvarade/felaktiga/ofullständiga.
Det är för mycket.
Några svar får man räkna med att de måste ställas om, men inte (drygt) 50 %.

De flesta av övriga frågor har sedan rättats upp och genomförts (eller har utlovats att de kommer att rättas upp/genomföras) efter mina anmärkningar. Så till viss del lönar det sig tydligen att framföra synpunkter. Henric Lellkys nedanstående åsikt om att jag bara är ute efter att "skapa en polemik" (vad han nu menar med detta?) faller därmed bevisligen helt, som alla förstår. Med bara dessa frågor jag ställt här så har jag uppnått fler saker än vad HSB Malmös alla 300 fullmäktige har åstadkommit tillsammans under de senaste 10 åren!

Det är sedan mycket smutsigt att skylla på frågeställaren så som det bl.a. gjorts i svaren från HSB Malmö på mina frågor här.
Alla som läser svaren ovan kan direkt se hur värdelösa svar som ges!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-20 klockan 16:16. Anledning: Påbyggnad av obesvarade frågor från X4 och framåt
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-10-18, 17:11
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
Cool Reflektion

Hej, Tryggve!

När jag skummar igenom några av dina frågeställningar och hur de är ställda så kan jag inte hjälpa att jag slås av en fundering:

Jag undrar om du är mer intresserad av att skapa en polemik än att få ett besked på en fundering som du har.


Dessutom kan jag ju tycka att du gör det onödigt svårt för dig själv genom att ställa frågor av argumentativ karaktär, till exempel 'ledande fråga'.


"Ledande fråga, komplex fråga, plurium interrogationum, typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer frågan har begränsat svarsalternativen till den svarandes nackdel. Detta kan ske genom att ta med en premiss i frågans formulering."


Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-10-18, 17:16
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vill jag bara skapa polemik?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Henric Lellky Visa inlägg
Dessutom kan jag ju tycka att du gör det onödigt svårt för dig själv genom att ställa frågor av argumentativ karaktär, till exempel 'ledande fråga'.

"Ledande fråga, komplex fråga, plurium interrogationum, typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer frågan har begränsat svarsalternativen till den svarandes nackdel. Detta kan ske genom att ta med en premiss i frågans formulering."
Exempel, tack.
Annars blir det fullständigt omöjligt att bemöta din synpunkt här... eller var det din avsikt?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-10-18, 17:25
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
Glad Exempel

Jag kan ta din första fråga som exempel:


"1. Menar HSB Malmö på allvar att om ett medlemsombud inte önskar sina kontaktvägar utlagda på webben så får medlemmarna inte heller reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas?"


Det är en ogiltig konklusion/slutsats att följande premiss är sann: 'medlemmarna får inte reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas för att en kontaktväg inte publiceras på webben av HSB Malmö'.

Medlemmarna kan få reda på detta från något annat håll än från HSB Malmös webbplats.


"Premisserna är de antaganden som man utgår från i ett bevis eller härledning. Premisserna måste vara sanna för att konklusioner som bygger på dem, ska vara giltiga. Är premissernas status oviss, kallas det petitio principii."
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-18, 17:40
Anders Lundberg Anders Lundberg är inte inloggad
Bannad
 
Reg.datum: Oct 2008
Inlägg: 11
Tummen ner Snarare argument än frågor

Jag får nog hålla med Henric att många frågor kan diskuteras om de verkligen är frågor... många frågor har också fått svar läser jag. Därför framstår det mera som en pennfejd än en saklig debatt där frågor eller ett ämne söker svar.

Bättre kan vi!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-18, 17:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Polemik, retorik och strategi

Jag var kanske inte tillräckligt tydlig i min inledning till detta ämne.

Frågorna är ett rått utdrag från min mejlkonversation med Bengt.
Jag har försökt att bara behålla själva kärnfrågorna för att mindre viktiga bitar inte ska bort fokus från kärnfrågorna.

Min fråga #1 föranleddes av hur Bengt svarat på en tidigare fråga om detta.
Svaret jag fick var luddigt, som brukligt är, och jag var tvungen att konkretisera hans svar till en fråga där det ska vara så svårt som möjligt att glida undan med hjälp av retorik.

Premisserna var alltså Bengts tidigare (ej här redovisade) svar, och min följdfråga var därmed högst berättigad.
Att du feltolkade fråga 1 som en ledande fråga måste alltså bero på att du felaktigt gjorde antagandet att ingen diskussion föregått denna fråga.
När det gäller retorik, som för så mycket annat, så är det viktigt att kunna se helheten för att sedan kunna dra slutsatser.

Men även om man bortser från den diskussion som föregick min fråga så är det viktigt att förstå att den fråga jag ställde inte är omöjlig att besvara ens om man plockar ut frågan ur sitt sammanhang, så som du gjorde.
Jag ska väl inte hjälpa HSB Malmö att besvara frågorna men frågan;
"Menar HSB Malmö på allvar att om ett medlemsombud inte önskar sina kontaktvägar utlagda på webben så får medlemmarna inte heller reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas?"
kan besvaras med t.ex.;
- Ja, HSB Malmö har inte för avsikt att hjälpa medlemmarna att kunna ta kontakt med de HSB-valda ombuden. Vi på HSB Malmö bryr oss inte om ifall medlemmarna kan kontakta de förtroendevalda eller ej eftersom vi inte anser att det behöver finnas någon kontakt mellan medlemmarna och de förtroendevalda.
eller;
- Nej det tycker vi inte, HSB Malmö anser att medlemmarna ska kunna kontakta sina ombud. Vi kommer inte att informera om detta på webben, men vi kommer att via direktutskick till medlemmarna informera om alla kontaktvägar.
Vad jag vill säga med detta är att frågan inte var ett retoriktrick, så som du antyder, utan det går alldeles utmärkt att svara på frågan.

Jag ville alltså få ett konkret svar på om det är HSB Malmös inställning att om ett ombud för medlemmarna inte vill lämna ut sina kontaktvägar så är detta ok med HSB Malmö, och HSB Malmö kommer inte att vidare arbeta för medlemmarna i denna fråga.

Utanför ämnet
Du säger att medlemmarna kan få denna information från annat håll än HSB Malmös webbplats.
1. Hur då?
2. Hur vet du det?
3. Varför skulle medlemmarna ta till speciella metoder för att få veta hur de ska kunna kontakta sina ombud?
- Varför inte då ta bort alla kontaktvägar... till styrelse m.fl.?
- Vi kan ta bort HSB Malmö från telefonkatalogen, Eniro, sökmotorerna, etc.?
- Vi kan dra in alla tjänstemännens visitkort?
- Varför ska vi underlätta för medlemmarna på något sätt?
4. Varför menar du att det inte skulle vara HSB:s ansvar att se till så att medlemmarna får information om hur de valda ombuden ska kunna kontaktas?

Ibland måste man gå flera steg för att reda ut saker. Det är så jag har gjort här. Jag går så grundligt tillväga som jag kan för att sedan komma till bästa möjliga resultat för HSB Malmös medlemmar.
  • Får jag ett svar från HSB Malmö att HSB Malmö anser att det är ok att ha ombud för medlemmarna som medlemmarna inte kan kontakta så har jag detta som utgångsläge.
  • Får jag ett svar från HSB Malmö att HSB Malmö inte ser det som acceptabelt att ha ombud för medlemmarna som medlemmarna inte kan kontakta så har jag i stället detta som utgångsläge.
Det kallas för strategi.
  • Ju bättre kunskap om utgångsläget man har, desto lättare att komma till en lösning på problemet.
  • Ju sämre kunskap man har om förutsättningarna desto troligare att en lösning på det aktuella problemet blir svårare att komma tillrätta med.
Genom att identifiera och sedan konkretisera problemet som jag gjort i den aktuella frågan så belyses problemet dessutom tydligare. Vilket i sin tur, i bästa fall, kan leda till att HSB Malmö börjar tänka till själva och kanske kommer fram till lösningar utan att jag behöver vara drivande i varje fråga.

Det har inte det minsta med polemik att göra!

För den som vill lära sig lite om retorik så läs följande sida;
En liten lektion i retorik
Ju mer man kan om dessa små trick, desto lättare blir det att hävda sig mot HSB som oavbrutet använder sig av alla tänkbara retoriktrick (på mig funkar det inte, kan jag lova). Själv undviker jag dessa trick i mesta möjliga mån, men det finns undantag då de kommer till glädje för att få fram sanningen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-27 klockan 13:38.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-18, 18:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Frågor = Pennfejd?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Anders Lundberg Visa inlägg
Jag får nog hålla med Henric att många frågor kan diskuteras om de verkligen är frågor... många frågor har också fått svar läser jag. Därför framstår det mera som en pennfejd än en saklig debatt där frågor eller ett ämne söker svar.

Bättre kan vi!
Ja, det är ju beklagligt om det uppfattas på detta sätt.
Nu hann du svara innan jag gav föregående svar, men nu kanske du förstår lite bättre vad det handlar om (i annat fall så tveka inte att säga vad du tycker så ska jag försöka förtydliga mig)?

Jag ställer aldrig en fråga till HSB om det inte är för att uppnå en positiv förbättring för HSB Malmös medlemmar (eller för alla 550.000 medlemmar inom HSB).

Jag kan inte säga att alla frågor jag ställer är väl genomtänkta, för det är de inte. Jag har helt enkelt inte den tiden.
Mina frågor till HSB skrivs i 90 % av fallen utan en sekunds betänketid.
Om vi hade varit fler än en handfull av de 42.000 medlemmarna som engagerat oss, så hade frågorna kunnat bli väl genomtänkta och bättre formulerade.
Men alla de frågor jag här redovisat är jag stolt över, och alla dessa frågor kommer förhoppningsvis att leda till något gott för hela organisationen, även om det kanske är svårt för utomstående att förstå detta i det här läget när frågorna är i sitt råformat och när dessutom de som läser frågorna inte är insatta i problemställningen.

Sedan är det viktigt att förstå att det inte är frågorna till HSB som behöver vara väl formulerade, utan det stora problemet ligger i de genomusla svar som HSB ger. Svaren från HSB är precis lika dåliga som de svar styrelsen ger på motionerna, dvs svaren ligger på absolut bottennivå. HSB är så totalt respektlös mot medlemmarna att de flesta tjänstemän inte bryr sig det minsta om att ha någon som helst kvalitet i de svar som ges.
Jag vet inte om HSB kan prestera bättre än så, men om HSB inte kan detta så gäller det att rensa ut i ledend, och få in folk som är kapabla att kommunicera normalt.

"Pennfejd" är sannerligen varken något jag har tid eller lust att ge mig in på. Jag arbetar för HSB Malmös alla medlemmars bästa. Hade fullmäktigeledamöterna också gjort detta så hade HSB Malmö befunnit sig i en mycket trevligare situation idag, där medlemmar hade behandlats med respekt, medlemmar med synpunkter hade inte förtryckts från alla håll (inte minst från HSB Malmös styrelse), och den omfattande särbehandling som idag förekommer inom HSB hade med all säkerhet var betydligt mindre.

PS.
Ja, vissa frågor har fått svar. Långt ifrån "många", men jag ska redovisa även dessa.

OBS!
Om jag ställer frågan;
Hur många människor finns det på jorden?
och du svarar;
Det finns många.
Är detta då att beteckna som svar?

För det är sådana svar man som regel får från HSB (och notera då att detta inte är en överdrift från min sida!).

Personligen anser jag att ett svar som inte är svar på den ställda frågan inte heller är ett svar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-19 klockan 13:44. Anledning: Lagt till PS
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-18, 18:26
Anders Lundberg Anders Lundberg är inte inloggad
Bannad
 
Reg.datum: Oct 2008
Inlägg: 11
Tummen upp Svaren och frågorna

Jag förstår att en enskild tjänsteman är bara ett verktyg åt organisationen. I detta fall ser jag att Bengt har hamnat där. Han ska ge styrelsens svar till dig och är säkert inte ensam om den saken.

Det finns flera tjänstemän i samma position. Jag tror mig veta av mina tidigare kontakter med HSB Malmö att Bengt söker svar, men har inte fått dem. Dilemmat för HSB Malmö är att styrelsen tar god tid på sig till att svara. Det är säkert ingen skillnad idag på den saken mot hur det var för några år sedan.

Försök ställ en fråga till valberedningen och se om du får ett svar? Eller till utskotten... eller till HSB Malmö om HSB ledamoten? Jag gjorde det för cirka fem år sedan och blev utskälld av en styrelseledamot, tillika anställd idag. Då tröttnade jag. Räddningen den gången blev HSB Malmös informationschef. Han försöker säkert rädda situationen denna gång också, på gott och ont, men svar saknar han. Det syns. Jag tror inte att han får dem heller... rimligtvis bör någon annan lastas för den saken.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-18, 18:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Tvingas tjänstemän att svara på ett visst sätt?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Anders Lundberg Visa inlägg
Jag förstår att en enskild tjänsteman är bara ett verktyg åt organisationen. I detta fall ser jag att Bengt har hamnat där. Han ska ge styrelsens svar till dig och är säkert inte ensam om den saken.
Jo, jag är fullt medveten om detta.
Vad som inte syns från min mejlkonversation med Bengt är att jag flera gånger ställt frågan till honom om de svar jag får är styrda av någon annan, eller om det är hur Bengt anser att svaren ska ges. Jag har emellertid aldrig fått svar på denna fråga.

Så länge det inte framgår vem som svarar så är det den som svarar som får stå för svaren. Det finns inga andra alternativ.

I vissa fall kan jag se att svaren är formulerade av Bengt, utan styrning från någon annan, och i vissa fall kan jag se att svaren kommer från annat håll, eftersom då Bengt specifikt skriver att t.ex. styrelsen svarat.

Jag vet att tjänstemännens händer i många fall är bundna.
Men en gundförutsättning för en fungerande verksamhet är att det alltid ska vara klart vem som svarat på ställda frågor. Framgår inte detta måste man utgå från att det är "budbäraren" man ska skjuta på.

Det finns tyvärr inget alternativ till detta!

Sedan är det upp till de tjänstemän som svarar att förklara att svaret kommer från någon annan, om så är fallet.
Det är möjligt att vissa tjänstemän är rädda för repressalier om de skulle avslöja detta, men förhoppningsvis vet alla på HSB Malmö att jag aldrig skulle sprida sådan information vidare om jag visste att dessa tjänstemän skulle råka illa ut.

Jag har fått en reaktion från Bengt idag på mina synpunkter, men inte ens nu säger han att svaren jag fått kommer från någon annan, eller att han tvingats att svara så luddigt som han gjort.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Anders Lundberg Visa inlägg
Försök ställ en fråga till valberedningen och se om du får ett svar? Eller till utskotten... eller till HSB Malmö om HSB ledamoten? Jag gjorde det för cirka fem år sedan och blev utskälld av en styrelseledamot, tillika anställd idag. Då tröttnade jag.
Precis som du så är jag fullt medveten om att valberedning och utskott fullständigt ignorerar frågor och synpunkter från medlemmarna. Det är ett mycket stort problem som måste lösas eftersom det naturligtvis är helt ohållbart att det fungerar så.

Första steget är naturligtvis att arbeta för att denna nonchalanta valberedning och de nonchalanta utskotten får stå till svars för hur de behandlar medlemmarna.
De ska hängas ut!
Och vi måste alla arbeta aktivt för att de byts ut till lite mer normala människor.
Och vi måste arbeta för ett regelverk som tvingar de förtroendevalda att svara på frågor.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-19 klockan 13:49.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:27.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare