Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-03-31, 18:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren

Motionerna för 2008 till HSB Malmö inleds med de 33 mest elementära och enkla motionerna, och i denna del återfinns motion 1-15 med styrelsens svar.

För styrelsens svar på motion #16-33 se här;
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren.

Se även; Allmänt om styrelsens svar på motionerna (där resten av styrelsens svar på motionerna återfinns).

Styrelsens svar på motionerna är markerat i rött nedan.


Motion 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja utöva kraftiga och löpande/konstanta påtryckningar på HSB Riksförbund (men även via andra regionföreningar) så att "HSB Uppdraget" läggs ut på nätet snarast.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att även samtliga ombud (som dessutom de flesta av styrelseledamöterna själva är) till HSB Riksförbund i samlad trupp engagerar sig seriöst i att påverka HSB Riksförbund så att tidningen läggs ut på nätet.
 • Alla ska verka för att dessa tidningar läggs ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Alla ska verka för att även de senaste årens utgåvor läggs ut på nätet, retroaktivt.
 • HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.
 • HSB Malmös styrelse ska inte ge undvikade svar i stil med att det "pågår diskussion".
  En sådan formulering har inget som helst värde, och fyller endast den funktionen att slippa ge konkreta svar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Uppdraget kan läggas ut på HSB Malmös webbsida.

Mina kommentarer:
- På vilket sätt är dessa yrkanden besvarade?
- Jag t.o.m. skriver i min motion att styrelsen inte ska svara precis så som de har gjort, men det tar styrelsen ingen som helst notis om utan de kör på i sina vanliga hjulspår.
- Vad finns det att undersöka?
- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
- Inget beslutsunderlag finns för stämman. Styrelsen har inte lagt ner en minut på att ta fram ett beslutsunderlag för fullmäktigeledamöterna!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 2. "HSB Malmö Nytt" på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • "HSB Malmö Nytt" läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats.
 • Även de senaste årens utgåvor ska läggas ut på nätet, retroaktivt.
 • Dessa tidningar ska läggas ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.
 • Motionen ska vara genomförd senast i sin helhet under augusti 2008.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Malmö Nytt kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.

Mina kommentarer:
- Vad finns det att undersöka?
- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
- Inget beslutsunderlag finns för stämman. Styrelsen har inte lagt ner en minut på att ta fram ett beslutsunderlag för fullmäktigeledamöterna!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 3. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse vidtar de åtgärder som behövs och lägger ut det aktuella diskussionsunderlaget på HSB Malmös webbplats.
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Diskussionsunderlaget ska vara utlagt på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om Diskussionsunderlaget kan publiceras på HSB Malmös hemsida alternativt om länkar till källorna kan publiceras.

Mina kommentarer:
Jag skrev i motionen;
"Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.
Det är därför man också måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla de där undanglidande svaren som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga."
Nu svarar styrelsen ännu en gång på ett precis lika meninngslöst sätt som när jag ställde frågan i augusti 2007.

Styrelsen ignorerar helt min fråga;
"Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning och gav konkreta förslag på förbättringar som kunde göras?"

- Vad finns det att undersöka?
- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
- Inget beslutsunderlag finns för stämman. Styrelsen har inte lagt ner en minut på att ta fram ett beslutsunderlag för fullmäktigeledamöterna!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 4. Redovisning av förtroendevaldas respons

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse uppfyller sitt löfte och nu omedelbart (naturligtvis helst innan, utan att stämman måste tvinga styrelsen till detta) ser till att all respons på diskussionsunderlaget läggs ut på HSB Malmös webbplats.
 • Responsen ska läggas ut med samtliga kommentarer som kommit in (om några), med namn och brf på de som lämnat kommentarer, synpunkter och förslag tillsammans med resultatet som detta diskussionsunderlag gett (om något).
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008 (om det inte är gjort innan årsstämman 2008).
OBS!
Ju fler motioner som styrelsen genomför självmant redan före årsstämman, desto fler motioner kan dras tillbaka av motionären inför årsstämman, och desto smidigare och snabbare kommer därmed årsstämman att flyta på!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar. Resultaten av sådant arbete publiceras löpande på olika sätt. Detta är själva tanken med ett aktivt arbete för medlemmarna.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Mina kommentarer:
- Vad då "behandlas inom organisationen"? Vad betyder det? Inom styrelsen?
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
- Så styrelsen tar tillbaka sitt tidgare löfte?
- Svaret är ju bara en massa dravel som inte har med motionen att göra!

Styrelsen vägrar svara på min fråga i motionen; "Vad blev resultatet? Dvs vilka konkreta åtgärder har vidtagits efter utskicket?"!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 5. Information om förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja (det finns ingen som helst anledning att vänta med detta till efter årsstämman 2008) informera medlemmarna (inklusive fullmäktige) vilka som är förtroendevalda (samtliga) och av HSB utvalda extrapersoner (t.ex. ombud till HSB Riksförbund) via HSB Malmös webbplats.
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Ovanstående 2 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 • Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).
 • HSB Malmös styrelse inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger konkreta svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Mina kommentarer:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
- Varför vägrar styrelsen att besvara de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?

Motion 6. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmö ska utan fördröjning (bör göras självmant redan före årsstämman 2008) lägga ut kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Malmö, såväl som till alla anställda inom HSB Malmö.
 • Denna information ska alltid finnas, och uppdateras löpande efter varje eventuell förändring (vilket också bl.a. medför den betydande fördelen att medlemmar inklusive förtroendevalda helt plötsligt kan se om någon hoppat av sitt uppdrag).
 • Alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på (alla ev. hinder som HSB Malmö kan tänkas framföra som motargument till detta kan ignoreras, det blir något som HSB Malmö får lösa hur de vill).
 • Ovanstående 3 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 • Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008.
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • HSB Malmös styrelse inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exmpelvis projektgrupper.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Mina kommentarer:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
- Varför exkluderar styrelsen dem som fullmäktige utsett? Ska deras kontaktvägar hållas hemliga?
- Varför vägrar styrelsen att besvara de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?
- "När så är lämpligt"?

Motion 7. Redovisning av val

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse ska alltid, senast en vecka efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.
 • Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad denna förtroendevalda har som mål med sitt uppdrag.
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!
 • Ovanstående tre punkter skrivs snarast (senast 6 månader efter stämman) in i HSB Malmös stadgar
 • HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige. Dock ej innan protokollet är justerat.

Mina kommentarer:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?
- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
- Varför vill styrelsen inte publicera vilka styrelsen och valberedningen utsett fristående från stämman (ex. ombud till HSB Riksförbund)?
- Varför vägrar styrelsen att besvara de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 8. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart (bör självmant göras redan före årsstämman 2008) läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.
 • Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att denna information ska finnas och hållas uppdaterad.
 • Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2008.
 • HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
 • HSB Malmös styrelse redovisar vad det kostat
  - HSB Malmö,
  - HSB (eftersom HSB Malmös medlemmar är med och betalar där)
  att anlita det säkerhetsföretag som sett till så att informationen från HSB Malmö och övriga HSB begränsats, samt vilka företag som varit med i denna upphandling (jag har inte sett någon upphandling här, och jag är övertygad om att det blivit avsevärt billigare att anlita t.ex. mig), samt hur uppdragsbeskrivningen sett ut.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
- Varför vill styrelsen inte svara på yrkande #7? Alltför känslig fråga för HSB Malmö? Eller de har ingen koll på vad något kostar?
- Varför vägrar styrelsen att besvara den fråga jag ställt tidigare (även då utan svar) och som återfinns i motionen?

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 9. Informationsmaterial till webben (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska omedelbart börja läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.
 • Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 • HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på lämpligt sätt publicera den information som förtroendevalda har behov av att få. Det är sedan upp till varje förtroendevald att delge sina uppdragsgivare denna information.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
- Med den av styrelsen tillagda formuleringen "information som förtroendevalda har behov av att få" så blir denna motion betydelselös. Styrelsen kan göra precis vilken tolkning den vill om vad styrelsen anser att medlemmarna ska få ta del av.
- "Publicera"... var? Det ska vara öppet på HSB Malmös webbplats!
Meningen med denna motion var att medlemmar ska inte behöva drabbas av styrelser som är dåliga på att informera sina medlemmar. Därför ska informationsmaterialet läggas ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmar ges en möjlighet att få information även om deras styrelser inte sköter medlemsinformationen på bästa sätt. Naturligtvis ersätter detta inte styrelsernas skyldighet att informera, men det blir ett utmärkt komplement.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 10. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Malmös webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.;
  • Kallelse
  • Följebrev
  • Dagordning
  • Motioner
  • Redovisning av valberedningens arbete
  • Nomineringar till;
   • HSB Malmös styrelse
   • Revisorer (3 personer)
   • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
   • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer)
   • Ev övriga
  • Presentation av nominerade
  • Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
  • Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
 • Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 • Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma.
  (Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att det verkligen kommer att bli så.)
 • HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida på lämpligt sätt publicera kallelse till stämman innehållande alla beståndsdelar i kallelsen.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 11. Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse ska lägga ut alla justerade stämmoprotokoll i sin helhet - inkl. röstlängd - i fortsättningen på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut med minst 10 års historik.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att röstlängd från respektive stämma läggs ut i sin helhet (och jag kan bara innerligt hoppas att HSB Malmös styrelse inte ännu en gång förlöjligar sig själva genom att dra en historia om "personlig integritet").
 • Det som står här i punkt 1-5 skrivs in i stadgarna!
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö - fram till att det genomförts - påverkar HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning omedelbart ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".
  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö löpande ställer krav på HSB Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen.
  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats.
 • HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
 • HSB Malmös styrelse ska skriftligen besvara alla frågor i denna motion noggrant (ska göras redan i styrelsens svar på denna motion).
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina frågor i motionen, och därför måste stämman kräva att dessa besvaras snarast av styrelsen;

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 12. Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • De medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran!
 • Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning. Medlemmar i HSB Malmö ska mot en hanteringsavgift kunna få ett utskrivet exemplar tillsänt sig.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Nivån på en ev. hanteringsavgift ska bestämmas av stämman.

Motion 13. Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) ska informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
   hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
   hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  2. hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?
 • HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.
 • Denna information ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 14. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra ej här dokumenterade sätt.
 • HSB Malmös styrelse ska ge ett otvetydigt svar (i svaret på denna motion) på om styrelsen har för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna.
 • Det fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de inte följer detta).
 • HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i styrelsens svar på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra för alla medlemmar hur styrelsen tänkt sig att detta ska gå till rent konkret.
  Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Malmö agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande.
 • HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i svaret på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats) redogöra konkret för på vilka sätt HSB Malmö kommer att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna).
 • HSB Malmö inte besvarar denna motion med, som brukligt, något i stil med att HSB Malmös webbplats är under förändring. Jag vill i stället att HSB Malmös styrelse ger ett konkret och relevant svar utan förvillande och irrelevanta utsvävningar.
Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina sju frågor i motionen, och därför måste stämman kräva att dessa besvaras snarast av styrelsen;

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Motion 15. Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 • Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor (vilket innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2008).
 • Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.
 • Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådet har en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.
 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB-organisationen utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.
 • Jag själv ingår i denna projektgrupp.
 • Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon förtroendepost i någon förening, utan som i stället väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse och engagemang.
 • De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2008):
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).
  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.
  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt se över behovet av nya projektgrupper. Styrelsen har för avsikt att inom detta arbete även utreda behovet av en demokratigrupp.

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-08-01 klockan 08:26.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-09, 18:00
Tommy Tommy är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Lund
Inlägg: 25
Arg Vad är det för mening med motioner som styrelsen inte behöver utföra?

Med sådana svar från styrelsen så måste väl alla förstå hur styrelsen resonerar. Dvs att det för styrelsen bara handlar om att styrelsen inte ska ha några krav på sig att prestera något.

Om stämman godkänner styrelsens förslag så innebär det att styrelsen kan genomföra motionerna om de känner för det. Eller de kan helt strunta i motionerna, om de så vill. Trots att motionerna godkänts av stämman.
Styrelsens svar här är ju ui princip samma som avslag av alla motioner.

Om fullmäktigeledamöterna inte är helt intelligensbefriade så godkänner de inte styrelsens omformuleringar av motionerna.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-21, 20:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Kommer fullmäktige att rösta för medlemmarna eller mot mig?

Alla beslut som stämman tar på lördag kommer att redovisas här. Förhoppningsvis är fullmäktigeledamöterna medvetna om detta. Skulle de rösta enligt styrelsens rekommendationer så har medlemmarna fått svart på vitt hur de resonerar som, på ett eller annat sätt, fått förtroendeuppdraget som fullmäktigeledamot.

Efter mina avslöjanden så är jag säkert inte alltför poppis bland en del av dessa fullmäktigeledamöter, men inget blir ju bättre av att rösta för att avslå mina motioner.

Se även;


Se även;
Är HSB Malmö en demokratisk organisation?

Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö
HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna
Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern
Har du lärt dig något?
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö

Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna!
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB

Hur behandlas motioner?

HSB Malmös valberedning - Frågor
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning
HSB Malmö - Korrupt valberedning
HSB Malmö - Ny styrelseordförande!

Handlingar till årsstämman

HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma

Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla!
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

HSB - (MIss)Nöjd-kund-index

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de?

Oärligheten lyser igenom
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Yttranderätt enligt HSB Riksförbund
Ingen yttranderätt för egna motioner!

Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB
Bristen på öppenhet inom HSB
Insynsskyddat HSB

Utträde ur HSB Riksförbund

HSB:s viktigaste fråga enligt HSB
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-19 klockan 14:39.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 7 2008-04-11 14:20
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-04-10 12:16
Motionstid-styrelsens svar Vädurenmotioner 2008 stephan Bostadsrättsforum 3 2008-02-28 23:38Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:30.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare