Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-06-26, 10:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Vad är väsentlig förändring av lägenheten?

I en annan tråd diskuterade vi vad som är väsentlig förändring i lägenheten.

Frågan kanske inte är färdigdiskuterad och förtjänar då en egen tråd.

Det verkar finnas två olika tolkningsmöjligheter, är väsentlig ändring ett "subjektivt rekvisit" dvs handlar det om att förändringen ska vara väsentlig för någon,
eller är det ett "objektivt rekvisit" dvs kan det vara en förändring som alla oavsett intresse i saken kan anse vara en väsentlig förändring?

Lagtexten är alltså såhär:
Citat:
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
Om man vill fördjupa sig i vad som skrivits om detta på senare tid kan man läsa ett betänkande av en utredning, SOU 2000:2. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-...2000-2-_GOB32/
På sidan 182-184 har utredningen skrivit om bostadsrättshavarens förändringar av lägenheten.

Vidare kan man läsa regeringens proposition http://www.regeringen.se/content/1/c...9/21786d57.pdf som föregick den ändring i Bostadsrättslagen som gjorde att 7 kap 7 § fick sin nuvarande utformning.

Utredningen konstaterar att "Någon närmare förklaring till vad som avses med begreppet väsentlig förändring finns inte i förarbetena." Det ges sen en del exempel från litteraturen.
Citat:
Vissa åsikter framförs i kommentaren till BRL (Julius m.fl., Bostadsrättslagen,
2 uppl., 1998, s. 174):
Som exempel på åtgärder som bostadsrättshavaren i regel torde ha rätt att
vidta utan styrelsens tillstånd kan nämnas inläggning av heltäckande mattor
och uppsättning av persienner. Däremot torde bostadsrättshavaren inte få
riva väggar eller vidta andra mer ingripande åtgärder. Viss ledning torde
också kunna hämtas från 9 kap. 15 §. Av motiven till denna bestämmelse
framgår att bedömningen av om en förändring är väsentlig skall göras endast
i förhållande till ingreppets art och inte i förhållande till kostnaden.
Normalt torde dock väsentliga förändringar också vara kostsamma.

I kommentaren används alltså heltäckande mattor och uppsättning av
persienner som exempel på tillåtna ändringar och rivning av vägg som
exempel på motsatsen. Anders Victorin har använt samma exempel
men kompletterat med ett par till. Som ytterligare exempel på tillåtna förändringar anger han utbyte av köksskåp eller av linoleummattor och
när det gäller otillåtna ändringar nämner han även upptagande av nya
dörrar (Melz m.fl., Bostadsrätt, 3 uppl., 1996, s. 44).
I propositionen på sidan 62 skriver regeringen att
Citat:
Exempel på sådana åtgärder [väsentliga förändringar] är förändringar som innebär
att en lägenhets karaktärsdrag inte beaktas eller att dess kulturhistoriska
värde inte tas till vara.
Det är alltså ganska oprecist uttryckt i lagens förarbeten.

Men jag kan bara se att det talas om ingreppets art, som utredningen säger. Ingenstans kan jag finna stöd för att det skulle handla om att förändringen skulle vara väsentlig för någon särskild intressent.

Om det finns någon som förespråkar den subjektiva tolkningen av väsentlig ändring vore det tacksamt om det kunde ges stöd för den uppfattningen i lagen eller domstolspraxis. För mig står det klart att det handlar om en objektiv tolkning av ordet väsentlig förändring.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-06-26, 11:01
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Är lagen ett skämt?

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Det är alltså ganska oprecist uttryckt i lagens förarbeten.
Inte bara det!
Det blir pinsamt för det svenska rättssystemet när lagstiftaren i förarbetena refererar till enskilda författares tolkningar av en lag som inte ens ger den minsta antydan om vad som gäller
.

Med andra ord, en outsinlig ström med tolkningar av tolkningar (som vi konstaterat så många gånger tidigare).
Sedan ska domstolarna göra sina valfria tolkningar av de tolkningar som gjorts av andra tolkningar (av personer utanför rättssystemet - de är "innanför" rättsysstemet i de fall de är delaktiga i lagstiftningen, i annat fall icke. -, och som regel utan sakliga grunder).
  1. Först skriver lagstiftaren en lagtext utan att själv veta vad som åsyftas.
  2. Sedan låter lagstiftaren vissa författare (t ex Julius, Anders Victorin, Melz) göra fria och grundlösa tolkningar av den raktigenom intetsägande lagtext som lagstiftaren skrivit.
  3. Sedan hänvisar lagstiftaren till dessa författares tolkningar av vad lagstiftaren skrivit.
  4. Avslutningsvis konstaterar lagstiftaren att författarnas tolkningar av vad lagstiftaren lagstiftat om inte ger några tolkningsramar.
Denna fullt medvetna, och likaledes helt onödiga, luddighet av lagstftaren leder sällan eller aldrig till förtydliganden eller klargöranden i lagtexten.

Så fungerar det hela tiden i lagparagraf efter lagparagraf. Är lagen ett skämt?


Att författare (och lagstiftare) ger uppsättning av persienner och byte av linoleummatta (varför just linoleummatta???) som exempel på vad bostadsrättshavare får göra utan tillstånd av styrelsen gör inte det hela mindre löjligt.

Vill någon ge meningsfulla exempel på vad bostadsrättshavare får göra i sin bostadsrätt utan styrelsens tillstånd så ska man väl för 17 inte ge exempel på något som bostadsrättshavaren ansvarar för och som inte berör någon annan än bostadsrättshavaren själv???

Författarnas kompetens inom området kan alltför ofta ifrågasättas!
Melz, Anders Victorin m fl författare kan givetvis mer om regelverken än en traditionell bostadsrättshavare, men det är på tok för mycket spekulationer utan fäste i verkligheten som mest bara förvirrar. Det blir helt galet när staten låter enskilda författare styra samhället på detta sätt!

Sammanfattningsvis;
Det skrivs lagar som är omöjliga att följa eftersom de är så vaga (som i det exempel Clabbe tar upp). Sedan gör en handfull författare i Sverige sina personliga tolkningar (ofta kopierade mellan varandra och emellanåt ointressanta, irrelevanta och obegripliga tolkningar som bara komplicerar i stället för att underlätta), ofta utan ens att de kan ge en saklig grund för sina tolkningar (som i det exempel Clabbe tar upp). Sedan tolkar domstolarna vad dessa författare tolkat. Bra system?

Problemen är;
1. Lagar är ofta obegripliga och utan avgränsningar.
2. Författare (även professorer) gör usla tolkningar som inte tillför mycket.
3. Lagstiftaren utgår från andras tolkningar av vad lagstiftaren själv skrivit istället för att tänka efter före
.

I Faktabanken finns några tydliga exempel (om offentliga styrelseprotokoll) på vad jag beskrivit här.

Denna tråd uppkom med anledning av tråden;
Höja innertak?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-27 klockan 11:05.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-06-26, 11:31
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Det finns tydligen en hel del att läsa i förarbeten om väsentlig förändring utan att det klart framgår i vilka fall ett ingrepp ska betraktas som en väsentlig förändring.

Om man tar exemplet i tråden om att höja innertaket så att de riktiga takbjälkarna blir synliga,
så antar jag dock att ett sådant ingrepp är att betrakta som en väsentlig förändring som kräver styrelsens tillstånd.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-06-26, 14:19
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 300
Meddelande Väsentlig förändring

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Det finns tydligen en hel del att läsa i förarbeten om väsentlig förändring utan att det klart framgår i vilka fall ett ingrepp ska betraktas som en väsentlig förändring.

Om man tar exemplet i tråden om att höja innertaket så att de riktiga takbjälkarna blir synliga,
så antar jag dock att ett sådant ingrepp är att betrakta som en väsentlig förändring som kräver styrelsens tillstånd.
"Väsentlig förändring" är hämtat ur Plan och Bygglagen. Då det gäller styrelsens hantering av detta begrepp då skall de hantera det inom RÄTT LAGRUM, ta beslut som uppfyller Tvingande Lagar.
Kort sagt, mycket kort, så är det väsentligt när ursprunget förändras med redskaper såsom såg och spik och hammare och kofot. Då skall styrelsen se till att ALLT görs kontrollerbart och hållbart över tid.
Väsentlig förändring sammanfaller därför med Brottsbalken, dvs att ta något som annan äger är stöld. Att förstöra något annans ägendom är brottsligt och när redskaper används, kofot t ex, då är det tom grovt brottsligt. Straffet är i proportion till VAD som gjorts med VAD. Skadestånd prövas på samma grund.

Dumt att tro att BRL tar över de Indispositiva Balkarna.
En styrelse ska se till att förvaltning och beslut går rätt till, det har de Policy för i BRL och LEF att rätta sig efter. Förändringar enligt ovan kräver Bygganmälan och det är kommunen som avgör om Bygglov krävs, inte BRL. De har Tillsynsansvaret.
Lagrummet är stort då det gäller BRF´s hantering av fastighet och byggnader. Detta är väldigt kortfattat men det bör väl alla förstå att ingen får förstöra en annans/framtidens nyttjanderätt.
Med vänlig hälsning korsdraget
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-06-26, 15:29
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Du hoppade över en viktig mening i ditt citat av 7. kap 7 § BRL Clabbe
Citat:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.
Jag tycker personligen att man gott kan överlåta avgörandet till SBK som har teknisk kompetens och som enligt lag har stor frihet att göra egna bedömningar av hur lagen ska tolkas. Styrelsen bör inte motsätta sig att BRH genomför en åtgärd som SBK har givit klartecken för. Har styrelsen ändå invändningar må de överklaga myndighetens beslut i laga ordning.

Läs 9 kap. PBL, Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-06-26, 15:36
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
Förändringar enligt ovan kräver Bygganmälan och det är kommunen som avgör om Bygglov krävs, inte BRL. De har Tillsynsansvaret.
Ja du har säkert rätt i att det krävs en bygganmälan, eller kanske t o m ansökan om bygglov?

Det skulle alltså i så fall bli två steg i ett ärende om nämnda takhöjning:

1) Bygganmälan alt ansökan on bygglov.

2) Ansökan om tillstånd hos BRF-styrelsen pga väsentlig förändring.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-06-26, 15:50
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Den delen av paragrafen var inte omtvistad i ursprungstråden så jag hade ingen anledning att ta med den här tyckte jag.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-06-26, 23:12
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
I en annan tråd diskuterade vi vad som är väsentlig förändring i lägenheten.
Frågan kanske inte är färdigdiskuterad och förtjänar då en egen tråd.
Det verkar finnas två olika tolkningsmöjligheter, är väsentlig ändring ett "subjektivt rekvisit" dvs handlar det om att förändringen ska vara väsentlig för någon,
eller är det ett "objektivt rekvisit" dvs kan det vara en förändring som alla oavsett intresse i saken kan anse vara en väsentlig förändring?
Min tolkning är enkelt uttryckt, att det handlar om ett sällsynt misslyckat försök att sätta en gräns för hur mycket styrelsen får lägga sig i medlemmarnas pysslande i eget bo.
Kan styrelsen undvika att tappa kontrollen över den fastighet som den ansvarar för?
http://www.bofakta.se/nr-4-2102-hd-f...t-att-bygga-om

I länken ovan menar föreningen: Om inte HD stramar upp ombyggnadsbestämmelserna och om bostadsrättsinnehavare får för sig att de kan bygga om okontrollerat utan föreningens godkännande, kommer ”styrelsen att tappa kontrollen över den fastighet som den ansvarar för”. Det har den förbannat rätt i, även om den förlorade målet.
Givetvis är de inte ensamma om att gå vilse i sina försök att tolka lagen.

Texten började sålunda:
Styrelsen i en bostadsrättsförening kan inte förhindra eller stoppa en lägenhetsombyggnad så länge den sker på rätt sätt och inte medför skada eller allvarlig olägenhet för föreningen. En rad domar slår fast och förstärker medlemmarnas möjligheter att renovera och bygga om sina lägenheter efter eget skön.
Observera...så länge den sker på rätt sätt och inte medför skada eller allvarlig olägenhet för föreningen.
Ytterst genomtänkt och förklarande.
Styrelsen har av förklarliga skäl inte en susning om hur -det kommer att ske- och skadorna kommer först efteråt, så då är det lite väl sent att säga nej.
Slutklämmen lyder: Bostadsrättshavarens rätt att bygga om i lägenheten är alltså absolut och kan inte hindras av föreningen utan starka och objektiva skäl! Vem ska leverera dessa starka och "objektiva" skäl?

Studera följande http://www.bofakta.se/nr-1-2013-20-%...stadsr%C3%A4tt
Vi får veta att:. domstolarna visat att det krävs godkännande av föreningen vid större ombyggnader i bostadsrätt, och att föreningen har rätt att ställa krav på såväl utförande som material.

Styrelsen har alltså att fundera över begreppen
-väsentlig förändring
-befogade skäl
-starka och objektiva skäl
-sker på rätt sätt
-större ombyggnader

HD borde kanske inrätta en speciell domstolsenhet för bostadsrättsföreningar, med ständigt jouröppet.

I tråden Höja innertak har vi fått klart för oss att inte heller forats experter på byggnadsärenden är helt ense om hur den begärda ombyggnaden ska betraktas och hanteras. Min inställning är (tycker jag) således långt över kravgräns bevisad riktig och den enda raka.
Vi kan aldrig lita på att styrelserna gör korrekta bedömningar av vad som är att betrakta som väsentlig ändring. De bör tills vidare skita i lagens ludd-formulering, anser jag. De ska godkänna allt, men kräva att den som bygger anlitar bransch-anslutna företag. Om man bygger själv, måste man lämna kvitto på att arbetet granskats och godkänts av sakkunnig. Jag minns att t o m Kluringen erkände i en tråd att det nog blev ett el-arbete utfört som kanske inte borde gjorts av henne. Området ombyggnader- är så omfattande att nästan ingen behärskar dem alla.
Hur ska då den som bygger, veta om han behöver intyg för sitt arbete? ja inte vet jag! Men om det krävs bygglov, kanske man kan få råd i den frågan av dem som lämnar bygglovet. Vad jag nu vet är att badrumsbygget dock inte kräver bygglov. Finns det något ställe i huset som kan ge fler problem?
Hur ska styrelsen bete sig om man ser att en ombyggnad utförts som innebär brott mot styrelsens krav? Ja inte vet jag. Man får utgå från att människor följer föreningens direktiv och bestämmelser. När så inte sker finns väl inte mycket mer att göra än att blunda, hoppas att det inte händer nåt, eller stämma medlemmen, (som antagligen redan lämnat föreningen).

Slutligen ett fall där omvänd oordning praktiseras.
http://www.bofakta.se/content/nr-4-2...a-fuskrelining

Medlemmen bygger med anlitande av hantverkaren med full behörighet. Men Styrelsen (!) anlitade polska hantverkare utan behörighet för våtrumsarbeten, när de skulle reparera uppkomna skador. Tror ni att det blev problem?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-06-27, 09:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Fritt fram att bygga om sin bostadsrätt i princip precis hur man vill

Vad Kluringen;
Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Jag tycker personligen att man gott kan överlåta avgörandet till SBK som har teknisk kompetens och som enligt lag har stor frihet att göra egna bedömningar av hur lagen ska tolkas. Styrelsen bör inte motsätta sig att BRH genomför en åtgärd som SBK har givit klartecken för. Har styrelsen ändå invändningar må de överklaga myndighetens beslut i laga ordning.
och Pensionär;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
det handlar om ett sällsynt misslyckat försök att sätta en gräns för hur mycket styrelsen får lägga sig i medlemmarnas pysslande i eget bo.
Kan styrelsen undvika att tappa kontrollen över den fastighet som den ansvarar för?
skriver sammanfattar vad som gäller i denna fråga.

Alla brf-styrelser har inte den kompetens som t.ex. Kluringen har. Det är oacceptabelt att överlåta beslut baserat på högst personligt tyckande till styrelseledamöter som oftast inte har den minsta aning om vad som gäller i frågan.

När lagar skrivs måste lagstiftaren utgå från hur verkligheten ser ut. Dvs att det är amatörer som normalt sitter i styrelserna och som därmed i regel saknar nödvändig kompetens för att göra annat än att "administrera".

Här är det ovillkorligen endast experterna inom området som kan styra vad som kan nekas tillstånd till (må så vara att ej heller experterna alltid har tillräcklig kompetens för att uttala sig, men i alla fall mer än så gott som 100% av alla brf-styrelser).

Tråden om takhöjningen är ett typexempel på ombyggnad där en styrelse aldrig ens får uttala sig utan ett tydligt skriftligt och 100% öppet utlåtande från experterna inom området.

Citat:
Styrelsen i en bostadsrättsförening kan inte förhindra eller stoppa en lägenhetsombyggnad så länge den sker på rätt sätt och inte medför skada eller allvarlig olägenhet för föreningen. En rad domar slår fast och förstärker medlemmarnas möjligheter att renovera och bygga om sina lägenheter efter eget skön.
Ja, så är det bevisligen. Lag och förarbeten ger med nuvarande meningslösa formuleringar inga avgränsningar för vilka ombyggnader av bostadsrätt en styrelse kan förhindra.
Ej heller någon författare inom området, eller någon annan för den delen, kan göra en tolkning. Helt enkelt för att det inte finns något att tolka
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
...så länge den sker på rätt sätt och inte medför skada eller allvarlig olägenhet för föreningen.
Denna lagtext är då subjektiv och sorterar endast bort ombyggnader som solklart skadar föreningen (någon sådan ombyggnad är nog inte särskilt vanligt förekommande, borträknat ombyggnader som inte skulle tillföra någon skada om de utförts på ett korrekt sätt).

Citat:
Bostadsrättshavarens rätt att bygga om i lägenheten är alltså absolut och kan inte hindras av föreningen utan starka och objektiva skäl! Vem ska leverera dessa starka och "objektiva" skäl?
Detta visar då på att det absolut måste till en lagändring i bostadsrättslagen med förtydligande om vad som gäller!!!

Citat:
domstolarna visat att det krävs godkännande av föreningen vid större ombyggnader i bostadsrätt, och att föreningen har rätt att ställa krav på såväl utförande som material.
Tyvärr har domstolarnas personliga tyckande från enskilda personer inte visat så särskilt mycket om detta.
Vad är "större ombyggnader"?
Vilken "rätt" har föreningen - dvs amatörstyrelsen - att ställa på utförande och material i vilka lägen och baserat på vilka grunder?


Nej, man ska inte tro att domar tillför något annat än för kanske det specifika domstolsärendet om det går hela vägen till HD/högsta instans (vilket sällan sker eftersom denna medborgerliga möjlighet och självklara rättighet som regel stoppats av regering/rättssystemet).

Citat:
HD borde kanske inrätta en speciell domstolsenhet för bostadsrättsföreningar, med ständigt jouröppet.
Ja, en "snabbkassa" för domar i bostadsrätt skulle verkligen behövas så länge bostadsrättslagen är så skrämmande undermålig som den är!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-27 klockan 09:53.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-06-27, 09:41
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Slutklämmen lyder: Bostadsrättshavarens rätt att bygga om i lägenheten är alltså absolut och kan inte hindras av föreningen utan starka och objektiva skäl!
Helt rätt enligt min inställning, det är som det ska vara. Mitt hem är min borg, om jag så vill odla potatis i mitt vardagsrum om det inte skadar någon annan i föreningen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Vem ska leverera dessa starka och "objektiva" skäl?
Den trilskande styrelsen som har bevisbördan så klart. Enligt HD domen som artikeln handlar om spelar det ingen roll att ingreppen gjordes utan styrelsens tillstånd eller om ändringen är "väsentlig" eller inte. Vad styrelsen måste bevisa är att ändringen är till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Citat:
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.
Dessa två meningar sammantaget säger mig att lagstiftarna står på lägenhetsinnehavarens sida vilket jag tycker är bra. Trots luddigheten om "väsentlig förändring" som kostar samhället en massa onödiga rättegångar. I själva verket överrids denna luddighet av att "Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen".

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
I tråden Höja innertak har vi fått klart för oss att inte heller forats experter på byggnadsärenden är helt ense om hur den begärda ombyggnaden ska betraktas och hanteras.
Både jag och Harald tror att det krävs bygglov eller bygganmälan för att få höja taket. Om så är fallet är det värdelöst om föreningen kräver ytterligare kontroller och intyg utöver vad lagen föreskriver.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Jag minns att t o m Kluringen erkände i en tråd att det nog blev ett el-arbete utfört som kanske inte borde gjorts av henne.
Jag har utfört alla elinstallationer själv utom en, jag tog hjälp av en elfirma för att koppla in en trefasspis. Jag hade tagit vara på att arbetet får utföras av den som har "nödvändig kunskap" utan att känna till den detaljerade beskrivningen av vad slags arbeten som jag inte fick göra. Det utförda arbetet utgör ingen fara för någon och tål en besiktning. Skulle jag tvingas att göra en besiktning av mina installationer skulle det enbart medföra en onödig kostnad för mig till ingen nytta för någon.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Hur ska styrelsen bete sig om man ser att en ombyggnad utförts som innebär brott mot styrelsens krav? Ja inte vet jag.
Genom att inte ställa krav som de inte har kompetens för att ställa.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Godkänna förändring i lägenheten Thomas_A Bostadsrättsforum 9 2014-03-08 22:51
Väsentlig förändring realtor Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 19 2012-03-19 11:54
Väsentlig förändring - ny ekonomisk plan i brf? nojo Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 19 2010-09-29 10:41
Ansöka om bygglov för väsentlig förändring av fastigheten - styrelsens rätt Peter B Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-07-14 22:36
Väsentlig förändring av brf? Einar Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 16 2009-05-27 13:22Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:02.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare