Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-05-13, 09:04
Doktorn Doktorn är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 22
Standard Gratifikationer till styrelsen utöver vad som beslutats på stämma

Det kanske kan tyckas som en petitessfråga (det tyckte i vilket fall revisorn när jag talade med honom), men jag tycker ändå att den förtjänar en diskussion. Så här ligger det till: styrelsen bestående av sju ledamöter erhåller i vår brf 150 tkr i arvode plus socialt lip att fördela inom sig. När årsredovisningen föredrogs under stämman undrade jag vad som dolde sig under Föreningsomkostnader om nästan 60 tkr. Man svarade att det bland annat handlade om styrelsens sommar- och julluncher och andra möteskostnader.
Det jag undrade över är om styrelsen har rätt att använda medlemmarnas pengar för att förutom sitt arvode även unna sig att gå på krogen två gånger om året utan att detta har tagits upp på och godkänts av föregående stämma.
Styrelsen menar bara att det är praxis att man gör så, och vår externa revisor sa bara att hans mening var att styrelsen är värd det här (!).Ingen, absolut, ingen, av de närvarande medlemmarna (förutom jag) tycktes ha något att erinra, allt godkändes och styrelsen fick fortsatt ansvarsfrihet.
Vad anser ni andra på detta forum?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-05-13, 09:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelsens krogluncher för 60.000 kr !!!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Doktorn Visa inlägg
Det kanske kan tyckas som en petitessfråga (det tyckte i vilket fall revisorn när jag talade med honom)
60.000 kr??? Petitess???

Trolöshet mot huvudman är en bättre beskrivning, skulle jag vilja säga.

Vi har diskuterat denna frågeställning i forumet i en lite hetsig diskussion för inte så länge sedan, men då handlade det om avsevärt mindre summor. T.o.m. en jullunch för någon dryg hundralapp kan anses vara för mycket.

Se: Julbord för styrelsen i brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Doktorn Visa inlägg
Det jag undrade över är om styrelsen har rätt att använda medlemmarnas pengar för att förutom sitt arvode även unna sig att gå på krogen två gånger om året utan att detta har tagits upp på och godkänts av föregående stämma.
Svaret är enkelt; NEJ!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Doktorn Visa inlägg
Styrelsen menar bara att det är praxis att man gör så
Självklart säger styrelsen detta. Hur skulle de annars kunna försvara sitt olagliga beteende?
Be styrelsen bevisa att vad de gjort är praxis. Jag kan med allt jag äger och har lova att några bevis för detta aldrig kommer att kunna presenteras!

Det är uppenbart att de som sitter i styrelsen enbart gör detta för att skaffa sig personliga förmåner och inte för att arbeta för föreningens och medlemmarnas bästa.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Doktorn Visa inlägg
vår externa revisor sa bara att hans mening var att styrelsen är värd det här (!).
Den externa revisorn försvarar styrelsen med att styrelsen är "värd" dessa 60.000 kr?
Denna revisor har därmed visat vad hen går för och att revisorn alltid står på styrelsens sida gentemot medlemmarna (som vanligt). Är revisorn auktoriserad rekommenderar jag att anmäla revisorn till revisorsnämnden (de håller förvisso sina kompisar om ryggen och det lär inte resultera i något, men för sakens skull).
Det är inte frågan om vad styelsen är värd. Styrelsen kan vara värd ½ mkr i teorin, men styrelsen saknar laglig rätt att tillförskaffa sig dessa förmåner, och det borde varje revisor vara införstådd med
.

Ett tips är att på framtida stämmor ställa ett noga formulerat yrkande över vad stämman godkänner avseende arvode och förmåner.

Och på varje årsstämma begär fortsättningsvis en specifikation ner till en krona för alla arvoder, ersättningar och förmåner.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Doktorn Visa inlägg
Ingen, absolut, ingen, av de närvarande medlemmarna (förutom jag) tycktes ha något att erinra, allt godkändes och styrelsen fick fortsatt ansvarsfrihet.
Stämmodeltagarna är som överallt annars, zombier. Okunniga, oengagerade och rädda. Här gäller det att planera stämmor och information till övriga medlemmar för att väcka intresse och förståelse för det orimliga i förmånerna... och att det inte är förenligt med lagen.

Enskild medlem kan stämma styrelsen, oavsett om ansvarsfrihet givits.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-05-13, 10:12
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Hur mkt av de 60 tkr användes till styrelsens luncher då?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-05-13, 16:33
Doktorn Doktorn är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 22
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Hur mkt av de 60 tkr användes till styrelsens luncher då?
Det fick vi inte reda på. Styrelsen nöjde sig med att svara att Föreningsomkostnader innehöll omkostnader för styrelsens sommar- och julluncher samt övriga möteskostnader. I de senare ingick även arvode till den styrelsen alltid hyr in som extern mötesordförande, vanligen någon fastighetsjurist. Vad jag känner till förhör man sig aldrig om någon av våra ca 210 medlemmar skulle kunna och vilja ta på sig den uppgiften.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-05-14, 12:38
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Doktorn Visa inlägg
Det fick vi inte reda på. Styrelsen nöjde sig med att svara att Föreningsomkostnader innehöll omkostnader för styrelsens sommar- och julluncher samt övriga möteskostnader. I de senare ingick även arvode till den styrelsen alltid hyr in som extern mötesordförande, vanligen någon fastighetsjurist. Vad jag känner till förhör man sig aldrig om någon av våra ca 210 medlemmar skulle kunna och vilja ta på sig den uppgiften.
Det finns en möjlighet enligt 7 kap 11§ LEF att få mer detaljerat svar från styrelsen:

Citat:
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen.
Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem som har begärt upplysningen.
Eftersom styrelsen verkar tycka det är helt i sin ordning att bjuda sig på lunch så borde det inte vara till väsentlig nackdel för föreningen att ge mer detaljerade uppgifter än vad du fått på stämman. Kan vara bra att ha i åtanke till nästa stämma.

Nästa stämma kan du ju också fråga innan valet till mötesordförande sker hur mycket den som styrelsen föreslår tar för att vara mötesordförande.
Oavsett vad styrelsen har för förslag så är det ju stämman som bestämmer vem som ska vara ordförande. Ställs stämman inför faktum att det kostar en stor (antar jag) slant att hyra in en jurist så kanske det kan finnas någon i församlingen som kan göra det billigare. Och du kan ju ha ett namn i bakfickan, någon medlem som är beredd på att vara ordförande på stämman.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Extrastämma - kan styrelse lägga till egen motion utöver vad stämma blivit utlyst IrishB Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2012-11-19 13:35
Förslag till dagordning för stämma, ansvarsfrihet och redovisning av stämma Lasse Nyquist Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 27 2012-05-29 21:39
Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf John Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2009-07-27 21:08
Motioner till stämma - Styrelsen rekommenderar avslag till alla Trötter Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-05-21 01:48
När måste styrelsen kalla till extra stämma? lee Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 8 2008-03-31 20:20Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare