Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-10-15, 09:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf

Jag har ställt frågor till Bolagsverket om deras synpunkt på öppna styrelseprotokoll, med anledning av Silvas utmärkta arbete med att ställa Bolagsverket mot väggen, vilket lett till mycket förvirrade svar från Bolagsverket.

Jag skrev följande till Annika Brännström, VD på Bolagsverket;
Jag skulle vilja veta vilket uppdrag Bolagsverket har rent konkret från regeringen, och alldeles särskilt Bolagsverkets uppdrag avseende inkommande stadgar från bostadsrättsföreningar.

Vilka skriftliga riktlinjer finns i Bolagsverkets granskning av föreningsstadgar?
Tacksam för en kopia av dessa riktlinjer.

Kan Bolagsverket agera domstol och göra egna tolkningar av vad lagen säger, eller finns det skriftliga riktlinjer för vad Bolagsverket har rätt att avstyra i stadgar?


Bolagsverkets svar följer i nästa inlägg.

Not.
Inte förrän i inlägg #46 - Ett svar från Bolagsverket !!! den 7/1 2014 (efter 3 månader och ett mycket stort antal skrivelser med obesvarade frågor) - viker sig Bolagsverket en aning och besvarar en fråga om offentliga styrelseprotokoll
.


Se även;
Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! - Faktabanken

Öppna/Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsförening - Exempel

Kommentarer från Anders Mallmén, Håkan Julis, Bob Nilsson Hjort och Ingrid Uggla

Bostadsrättslagen en kommentar - kommentarer till Bostadsrättslagen, Ombildningslagen och Omregistreringslagen. Här finns författningstexter till bostadsrättsförordningen, förordningen om ekonomiska föreningar samt förordningen om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen. I denna fjärde upplaga har ändringar och nya rättsfall beaktas fram till den 1 maj 2009. Författare Håkan Julius, Bob Nilsson Hjort, Ingrid Uggla. Norstedts Juridik AB. Utg.datum: 2009-10-06. ISBN-13: 9789139110651 (ISBN 9139110656).

Justitiedepartementets syn på stämmobeslut om öppna styrelseprotokoll i Brf

OBS! Fyll i din din profil (under "Övrig information") med din åsikt om offentliga styrelseprotokoll.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-01-08 klockan 09:44.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-10-15, 09:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket om offentliga styrelseprotokoll

Annika Bränström på Bolagsverket svarar;

Ärendenummer AD1729/2013

Klassificeringsid 0.0.0

Generaldirektör
851 81 Sundsvall
0771-670 670

Tack för dina frågor rörande bostadsrättsföreningar!

Bolagsverket är registreringsmyndighet för de flesta associationsformer vilket följer av respektive lagar och förordningar. Det finns också en särskild förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket som mera övergripande anger att verket ansvarar för de olika registren och ärendetyperna (bifogas).

Bolagsverket är således registreringsmyndighet för bostadsrättsföreningar. Det följer av 10 kap. 31 § bostadsrättslagen (1991:614). Eftersom en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening innebär Bolagsverkets granskning att vi har att tillämpa både reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Vår granskning går ut på att stadgarna för en bostadsrättsförening ska innehålla de bestämmelser som lagstiftningen föreskriver och i 9 kap. 5 § bostadsrättslagen finns särskilda regler om innehållet i föreningens stadgar. Det är dessutom viktigt att stadgarna inte innehåller bestämmelser som på något sätt strider mot de nämnda lagarna eller att stadgarna får ett innehåll som är otydligt. Bifogar de interna övergripande riktlinjerna när det gäller stadgarnas innehåll.

Våra granskningsriktlinjer följer alltså av bestämmelserna i de aktuella lagarna och de förordningar som är kopplade till lagarna. När det vid vår granskning upptäcks att stadgarna innehåller bestämmelser som våra handläggare tycker strider mot lagreglerna förelägger vi föreningen att komma in med ett yttrande eller göra en rättelse. Skulle föreningen ha uppfattningen att de aktuella stadgarna trots allt ska kunna registreras kan föreningen begära att Bolagsverket fattar ett slutligt beslut i frågan. Det följer av 15 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar. Om Bolagsverket då vägrar registrering kan föreningen överklaga vårt beslut till förvaltningsrätten.

Med vänlig hälsning
Bolagsverket
Annika Bränström

Tfn: 060-18 43 18Not.
Svar via;
Maud Björkgren
GD-sekreterare
Telefon direkt: 060-18 41 67, Mobil: 070-690 07 75

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se - http://www.bolagsverket.seBilagorna med
- Stadgarnas innehåll i bostadsrättsföreningar (2 sidor)
- Regeringskansliets rättsdatabaser
kommer att tillfogas här senare
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-10-15 klockan 09:44.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-10-15, 09:30
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket och stadgar för brf:ar - offentliga styrelseprotokoll

Jag svarar Bolagsverket;

Du skriver;
Eftersom en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening innebär Bolagsverkets granskning att vi har att tillämpa både reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.

Vår granskning går ut på att stadgarna för en bostadsrättsförening ska innehålla de bestämmelser som lagstiftningen föreskriver och i 9 kap. 5 § bostadsrättslagen finns särskilda regler om innehållet i föreningens stadgar.

Det är dessutom viktigt att stadgarna inte innehåller bestämmelser som på något sätt strider mot de nämnda lagarna eller att stadgarna får ett innehåll som är otydligt.

Bifogar de interna övergripande riktlinjerna när det gäller stadgarnas innehåll
.

Min kommentar:
Tack för dessa övergripande riktlinjer, men dessa 12 korta punkter på 2 sidor är så extremt övergripande att de egentligen inte klargör något om något
.

Våra granskningsriktlinjer följer alltså av bestämmelserna i de aktuella lagarna och de förordningar som är kopplade till lagarna.

Min kommentar:
Anledningen till mina frågor var specifikt bolagsverkets syn på en stadgebestämmelse som fastställer delägarnas rätt att ta del av brf:ens styrelseprotokoll (i de delar som inte pekar ut eller kränker enskilda medlemmar).
Där har bolagsverket tidigare inte sett något hinder att registrera dylika stadgar. Stadgar som bolagsverket granskat om öppna styrelseprotokoll har därför registrerats av bolagsverket utan problem (t.o.m. där stadgeformuleringen inte innehållit någon form av restriktioner). Nu verkar bolagsverket ha ändrat inställning i denna fråga och påstår sig vägra registrering av stadgar av denna typ.

Det känns en aning instabilt att bolagsverket gör lite som varje enskild medarbetare tycker, där alltså bolagsverket tidigare bevisligen inte sett något hinder med stadgar om öppna styrelseprotokoll.

Det är ostridigt att varken lag eller förarbeten uppger att stadgar om öppna styrelseprotokoll ej får förekomma. Det finns inte ens någon expert på regelverken som uttryckt samma åsikt som bolagsverket.
I regelverken står det heller inget om att föreningens högsta beslutande organ (föreningsstämman) saknar beslutsrätt i denna fråga och att föreningens högsta beslutande organ lyder under styrelsen
.

En dylik stadgeparagraf om öppna styrelseprotokoll fråntar givetvis inte styrelsens skyldigheter i övrigt. Dvs att styrelsen inte ska skada föreningen eller kränka enskilda medlemmar. Det ena tar inte ut det andra. Det är viktigt att bolagsverket är införstådd med detta, och det är kanske här bolagsverket gjort ett tankefel? Det är trots allt så att lagen har företräde före stadgar.

Därav min tidigare fråga;
Anser bolagsverket att det är rätt att vägra registrering av stadgar baserat på personligt tyckande av enskilda medarbetare utan stöd i något regelverk?


Tacksam för svar på ovanstående specifika fråga.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-10-15 klockan 10:11.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-10-15, 11:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket och offentliga styrelseprotokoll

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
För att få klarhet i rättsläget skulle det därför behövas att någon till Förvaltningsrätten överklagar ett beslut av Bolagsverket
att inte registrera stadgar med bestämmelse att styrelseprotokollen ska vara offentliga.
Ja, det är en möjlighet om bolagsverket nu inte vill erkänna att de har fel (och det vet vi ju alla hur sällan det inträffar att en myndighet gör).

Sammanfattningsvis om vad vi som deltagit i diskussionen kommit fram till tidigare:

A.
Bolagsverket skriver;
"Då protokollen inte är offentliga så har inte medlemmarna rätt att ta del av dem. Styrelsen kan således neka medlem att ta del av styrelseprotokollen.
Föreningsstämman kan då inte heller besluta att protokollen från styrelsemöten ska vara offentliga.
"

Det finns emellertid ingen lag eller något i förarbetena till lagen som säger att styrelsens protokoll inte kan vara offentliga för delägarna eller att styrelsen har laglig rätt att omkullvälta den lagstadgat grundläggande demokratiska ordningen i en brf.

Bolagsverket gör den ytterst märkliga tolkningen att all information i alla styrelseprotokoll lyder under styrelsens vårdplikt när det i själva verket är sällsynt att styrelseprotokollen ens innehåller någon form av information som kan tolkas ligga under styrelsens ansvarsområde avseende vårdplikten.

Det finns absolut ingenting i något regelverk som förhindrar en brf att införa stadgar om offentliga styrelseprotokoll, precis som att stämman kan ta beslut om offentliga styrelseprotokoll utan hinder i något regelverk.
Många stadgetexter står i strid med lagar, om man bara ser stadgetexterna som enskilda regelverk. En stadgetext om offentliga styrelseprotokoll står inte i strid med lagen mer än andra stadgar. Stadgetexterna bara kompletteras av lagen.
Därför går det inte att behandla en stadgeparagraf om öppna styrelseprotokoll (vilket bevisligen inte strider mot någon lag) på ett helt unikt sätt jämfört med alla andra stadgetexter.

För att bolagsverket ska kunna stoppa en stadgeparagraf om offentliga styrelseprotokoll krävs att denna stadgeparagraf, i motsats till alla andra stadgeparagrafer, står i direkt strid mot lagen, och ingen kan förneka att så ej är fallet.

Det finns inget i lag eller förarbeten till lagen som säger att föreningens högsta beslutande organ saknar rätt att besluta om offentliga styrelseprotokoll (exkl. det som lyder under styrelsens vårdplikt) i föreningen.

Bolagsverket kan inte hänvisa till något regelverk, förarbete eller rättsfall som stödjer bolagsverkets personliga tolkning att föreningsstämman saknar rätt att besluta om offentliga styrelseprotokoll, exkl. det som lyder under styrelsens vårdplikt.

Det existerar ingen vägledande dom där domslutet varit att offentliga styrelseprotokoll i sig inte är förenligt med lag
.
____

På frågan;
I vilken lagstiftning står det att medlemmarna inte har rätt att begära att få se styrelsens protokoll?
svarar Bolagsverket;
"Det står i 9 kap, 12 § bostadsrättslagen och i 6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar, som i vissa delar reglerar även bostadsrättsföreningar.
I kommentaren till lagen
'Lagen om ekonomiska föreningar, En kommentar' av Anders Mallmén och
'Bostadsrättslagen En kommentar' av Håkan Julis, Bob Nilsson Hjort och Ingrid Uggla,
framgår det.
".
Detta utan att Bolagsverket (som inte ens tycks ha läst 9 kap, 12 § brl) kan förklara på vilket sätt det framgår.

9 kap, 12 § Bostadsrättslagen;
Citat:
Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:
1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.
2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.
6 kap, 8 § Föreningslagen;
Citat:
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
B.
Bolagsverket skriver (kopierat från vissa externa författare personliga tyckande, ej förarbete till lagen!);
"Av kommentaren till 6 kap. 8 § föreningslagen framgår följande:
'Styrelseprotokoll är inte offentliga.
Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem.
Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen.'
"

Det ska noteras att det är en synnerligen märklig kommentar till lagtexten. Att skriva en dylik kommentar till en lagtext som säger "Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt" är väl närmast obegripligt. Förvaring och spridning är ju två helt olika saker och har inte med vartannat att göra.

Men det är i sig inget hinder för öppna styrelseprotokoll. Denna kommentar säger endast att;
 1. Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet (dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen).
 2. Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
  Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
 3. Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras pga att;
  - det kan anses kränkande (t.ex. betalningssvårigheter) av enskilda medlemmar (även om den styrelse som så önskar har en mängd andra sätt att kunna kränka enskilda medlemmar på utan att behöva nyttja sig av protokoll) eller
  - någon del av protokollet på ett uppenbart (med tryck på "uppenbart") sätt skulle skada föreningen.
Det finns absolut ingenting i kommentaren som säger att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga.

Om det varit lagstiftarens mening att delägarna skulle fråntas sin beslutsrätt specifikt i frågan om styrelseprotokollen är det givet att en så extrem avvikelse från den grundläggande strukturen i en brf skulle uttryckts i klartext redan i lagtexten.

Det enda alla experter hävdat
om stämmans beslut som styrelsen inte behöver/ska följa är om föreningsstämman tar beslut som rör;
- frågor som ligger utanför föreningens ansvarsområde
- frågor som uttryckligen strider mot lagen.
Aldrig någonsin i historien har någon expert inom området uttryckt att även frågan om öppna styrelseprotokoll är något stämman saknar behörighet att ta beslut om.Citat:
I boken "Bostadsrättslagen" av Håkan Julius och Ingrid Uggla Norsteds Gula Bibliotek på sidan 280 i den andra upplagan 9 kap 12§, pkt 05 i BRL står det;
"Styrelseprotokollen är inte offentliga. Det är styrelsen som bestämmer spridningen av protokollen. Varken medlem eller någon utomstående har rätt att få del av protokollen. Revisorerna har alltid rätt att ta del av protokollen eftersom de skall granska verksamheten".
Liknande skrivning finns i boken Lagen om ek. föreningar av Anders Mallmén, LF 6 kap 8§ pkt 4 om styrelseprotokoll sid 183 och 184.
Citat:
Enligt Anders Mallméns kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, 3:e upplagan, s 213, är inte styrelseprotokoll offentliga. Varken medlem eller utomstående har rätt att få del av dem. Styrelsen bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen.
Att författarna Anders Mallmén, Håkan Julius och Ingrid Uggla skriver;
"
Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen."
är inget som motsäger rätten för föreningens högsta beslutande organ att besluta om offentliga styrelseprotokoll (i så fall hade det uttryckligen stått att undantag gäller för föreningsstämman att bestämma om offentliga styrelseprotokoll för det som de är delägare i; "
Styrelsen bestämmer ensamt, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen och föreningens högsta beslutande organ kan inte överrida den aktuella styrelsens beslut.").
Kommentaren bara klargör att om föreningen inte tagit beslut om offentliga styrelseprotokoll så är det helt upp till styrelsen att avgöra vad som ska offentliggöras från protokollen. Då alltså även text i styrelseprotokollen som inte lyder under styrelsens vårdplikt kan hemlighållas för delägarna.

Styrelsens vårdplikt gäller inte bara uteslutande för styrelseprotokollen. Vårdplikten avser all information från styrelsen, men det finns inget tydligt regelverk i lagen som hindrar styrelser som smuskastar (tyvärr alltför vanligt förekommande) enskilda medlemmar från att göra detta. Det skulle vara mycket märkligt om styrelseprotokoll var det enda av av styrelsens information där speciella regelverk ställdes upp för att minimera risken att styrelsen skadar brf eller enskilda medlemmar, medan alla övriga informationsmetoder för styrelsen saknar uttalad styrning.

Det står inget i 6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar (eller
9 kap, 12 § bostadsrättslagen), eller i förarbetna till lagtexterna, om att föreningen inte kan ha offentliga styrelseprotokoll, så som börjar bli allt vanligare i brf:ar idag.

Det står ingenstans i något regelverk att styrelsen kan besluta om öppna styrelseprotokoll, och därmed stå över föreningsstämmans beslutsrätt
.

Om föreningsstämman skulle gå emot styrelsens vilja att ha öppna styrelseprotokoll, menar bolagsverket att föreningens högsta beslutande organ inte skulle ha rätt att besluta om att styrelseprotokollen ska vara hemliga för alla utöver styrelse och revisorer? Vilket regelverk vilar sig i så fall bolagsverket på för detta?
____

C.
Bolagsverket (Christina Ullmark) skriver;
"Huvudregeln är att styrelseprotokoll inte är offentliga, varken medlem eller utomstående har rätt att få del av protokollen."
- Vad menar Christina Ullmark på bolagsverket med detta?
- Var står denna huvudregel i lagtexten? Den existerar inte !!!
- Enligt vem är "huvudregeln" att styrelseprotokoll inte är offentliga?
- Huvudregeln är istället att föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, och står över sin uppdragstagare (dvs styrelsen), vilket inte på något sätt motsägs i något regelverk eller i förarbetena till lagen, eller ens av någon expert på området.

Bolagsverket (Christina Ullmark) skriver;
"varken medlem eller utomstående har rätt att få del av protokollen."
- Vad menar Christina Ullmark på bolagsverket med detta?
- Enligt vilken lag har medlem i en brf inte rätt ta del av styrelseprotokollen (exkl. det som lyder under styrelsens vårdplikt) om föreningens högsta beslutande organ beslutat om detta och innehållet i protokollet inte uppenbart skadar föreningen eller kränker enskilda medlemmar?
Det motsägs ju uttryckligen av de främsta experterna på området, eftersom det i alla fall tycks råda en samstämmighet
t.o.m. bland motståndarna till offentlighet i brf:ar att varje medlem i alla fall har rätt att få utdrag från styrelseprotokoll i ärende som rör denne själv.
- Var står det i lagtext eller förarbeten att en medlem saknar rätt att ta del av styrelseprotokollen och att inte ens föreningens högsta beslutande organ kan besluta om detta?

Var står det i lagen att föreningens högsta beslutande organ lyder under sin uppdragstagare i föreningen?

____

D.
Bolagsverket har varken;
 • presenterat något sakligt argument till varför föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta om öppna styrelseprotokoll.
 • visat på bolagsverkets rätt att neka en brf att besluta om öppna styrelseprotokoll!
____

E.
Det finns inte ett spår av hinder i lagtexten till offentliga styrelseprotokoll. Inte ens i förarbetena till lagtexten! Därmed står det helt klart att bolagsverket saknar rätt att avstyra offentliga styrelseprotokoll i autonoma brf:ar.

Om bolagsverket uppträder som en enväldig domstol i en diktatur så är det hög tid att lägga ner denna myndighet
.
____

F.
Bolagsverket har tidigare godkänt bl.a. följande skrivning i stadgarna om öppna styrelseprotokoll;
"Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som ska vara tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor efter respektive sammanträde genom anslag eller utdelning."
.
Är det rätt och rimligt att bolagsverket godtyckligt, från en handläggare till en annan, godkänner repsektive avvisar stagdar, utan någon enheltig struktur i bolagsverkets beslut?
____

G.
Det är viktigt att känna till följande;
 • Det finns ingen expert på området (till dessa hör inte de högeligen subjektiva bostadsorganisationerna och deras lakejer) som någonsin hävdat att stämman inte har rätt att besluta om öppna styrelseprotokoll, samt att föra in detta i stadgarna.
 • Litteraturen är med andra ord helt överens om att stämman är behörig att besluta om öppna styrelseprotokoll (om än med viss censur, vilket följer av andra lagar) och att tystnadsplikt inte råder i en brf.

Det finns alltså inte ett enda tecken på att offentliga styrelseprotokoll är undantaget föreningens högsta beslutande organ att besluta om
.
____

H.
Frågan om styrelsprotokoll är egentligen mycket enkel.

Medlemmarnas rätt att ta del av styrelseprotokollen kan enkelt härledas från att;
 1. föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, och
 2. det inte någonstans (varken i lag eller förarbeten) står att medlemmarna inte har rätt att ta del av styrelseprotokoll, och
 3. det faktum att det ingenstans (varken i lag eller förarbeten) står att undantag från föreningsstämmans beslutsrätt är styrelseprotokollen.
Rättsläget är således solklart i denna fråga om styrelseprotokollen. Stämman har med 100 % säkerhet rätt att besluta över styrelsen att medlemmarna ska ha rätt att ta del av styrelseprotokollen.

Här är enskilda medlemmars rättighet att inte kränkas en viktig faktor, men det är på intet sätt ett hinder för offentliga styrelseprotokoll. Det innebär bara att vissa utvalda delar av styrelseprotokoll, i vissa lägen, kan behöva censureras.
Det har egentligen inte med styrelseprotokollens offentlighet att göra, utan det är ett problem oavsett hur styrelsen distribuerar kränkande info till medlemmarna (det kan t.ex. vara via årsredovisningen, vilket tyvärr förekommer)
.
____

I.
Om lagstiftaren avsett att delägarna i föreningen inte under några omständigheter skulle ha rätt att ta del av styrelseprotokollen så hade detta uttryckts i klartext i såväl lagtext som i förarbeten. Något sådant klarläggande finns inte någonstans.

Om lagstiftaren avsett att föreningens högsta beslutande organ, som är allenarådande i en brf, inte skulle ha beslutsrätt i den specifika frågan om öppna styrelseprotokoll så hade detta uttyckts i klartext i såväl lagtext som i förarbeten. Något sådant klarläggande finns inte någonstans
.
____

J.
Varför skulle en bostadsrättsförening vara beroende av vad enstaka och enskilda amatörer i en styrelse tycker, där hela eller delar av styrelsen kan bytas ut när som helst, och åsikterna kan variera från gång till gång när ledamöter byts ut?

Om man ser lagtexten som en helhet - och inte bara plockar enstaka ord ur sitt sammanhang, så som bolagsverket och andra motståndare till öppenhet gör - framgår tydligt att det inte finns något som helst hinder varken för föreningsstämman att ta beslut om öppna styrelseprotokoll eller för att fastställa öppna styrelseprotokoll i stadgarna
.
____

Författaren Björn Lundén skriver i sin bok "Ekonomiska föreningar" följande;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".


Om du har förslag på bättre sätt att formulera ovanstående så skriv gärna detta här, så kan jag vidarebefodra informationen till bolagsverket.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-14 klockan 21:18.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-10-16, 19:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket viker inte en tum oavsett hur fel de har

Svar av Johanna Sahlman, Bolagsverket, på mina två frågor;
Citat:
Kan Bolagsverket agera domstol och göra egna tolkningar av vad lagen säger, eller finns det skriftliga riktlinjer för vad Bolagsverket har rätt att avstyra i stadgar?

Anser bolagsverket att det är rätt att vägra registrering av stadgar baserat på personligt tyckande av enskilda medarbetare utan stöd i något regelverk?
utan att Bolagsverket varken svarar på mina frågor eller bemöter någon av mina synpunkter.

Ärendenummer AD 1729/2013
Klassificeringsid 0.0.0

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Tack för din fråga rörande registrering av stadgar i bostadsrättsföreningar!

Tack för din fråga. Nedan följer ett svar och har du fler funderingar är du också välkommen att kontakta vår juristavdelning.

Bolagsverkets granskning och kontroll av stadgarna i en bostadsrättsförening bygger i huvudsak på reglerna i de lagar och förordningar som reglerar innehållet i en bostadsrättsförenings stadgar. Utgångspunkt är bestämmelserna i 9 kap. 5 § bostadsrättslagen. Däri anges vad en förenings stadgar ska innehålla. Utöver dessa bestämmelser är det dessutom viktigt att stadgarna inte strider mot lag eller är otydligt eller vilseledande utformade.

Vad avser bestämmelser om en förenings ledning hänvisar 9 kap. 12 § bostadsrättslagen till 6 kap. lagen om ekonomiska föreningar.
I 6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar talas om protokoll från styrelsemöten. Däri sägs ingenting om att de ska vara offentliga eller hållas tillgängliga.
I kommentaren till bostadsrättslagen, fjärde upplagan s. 308, samt kommentaren till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. s 213, sägs uttryckligen att styrelseprotokoll inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få ta del av dem. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen.
Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen som de ju ska granska.
Detta kan jämföras med protokoll från föreningsstämma som alltid ska hållas tillgängliga för medlemmarna enligt 9 kap. 14 § bostadsrättslagen som hänvisar till 7 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar.

En bestämmelse i stadgarna om att styrelsens protokoll ska delas ut till medlemmarna kan sägas innebära en inskränkning i styrelsens rätt att själv bestämma om spridningen av protokollen. En sådan bestämmelse, beslutad av föreningsstämman, skulle ju så att säga gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen. Däri ligger en motstridighet. Lagen utgår från rollerna att styrelsen är föreningens verkställande organ och att föreningsstämman är beslutande organ. Stämman är överordnad styrelsen och kan inom ramen för lagstiftning och stadgar ge styrelsen direktiv i olika frågor.
Dock kan inte stämman gå så långt i sin direktivrätt att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarigt förvaltningsorgan.
Styrelsen har både en rätt och skyldighet att vägra verkställighet av sådana beslut som strider mot lagen och stadgarna.
Styrelsen är ansvarig inför stämman.

Din fråga om att ta in en bestämmelse i stadgarna om öppna styrelseprotokoll strider enligt Bolagsverkets uppfattning mot de aktuella lagarna. Det är styrelsen som bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen.

Bolagsverkets handläggare har att utgå från aktuella lagar och förordningar vid granskning och registrering av stadgar. Om det av misstag inte har uppmärksammats en stadgebestämmelse som strider mot lag eller förordning, tar vi gärna del av det aktuella fallet så att vi kan följa upp misstaget och förbättra kvalitén i vårt arbete.

Med vänlig hälsning
Johanna Sahlman
Tfn: 060-18 45 43


Jag kommer naturligtvis att bemöta detta för att se om Bolagsverket vågar svara på konkreta frågor som direkt avslöjar att de har fel.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-14 klockan 21:20.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-10-16, 20:20
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Tycker detta verkar påminna om hur det fungerar med t ex skattebeslut:
Är man inte nöjd med Skatteverkets beslut så kan man överklaga till Förvaltningsrätten.

För att få klarhet i rättsläget skulle det därför behövas att någon till Förvaltningsrätten överklagar ett beslut av Bolagsverket att inte registrera stadgar med bestämmelse att styrelseprotokollen ska vara offentliga.


Jag tror bara det finns ett sätt att få reda på om Bolagsverket har rätt eller fel och det är att överklaga till Förvaltningrätten efter en vägran att registrera stadgar om offentliga styrelseprotokoll.

Bolagsverket kommer inte att ändra sin inställning och dom kommer förmodligen även att överklaga till Kammarrätten om dom förlorar i första instans.

Jag har haft en liknande diskussion med ett kommunalt bolag angående sophämtningstaxan som jag uppfattar som olaglig.
Samma sak här. Det går inte att diskutera med dom. Det finns därför ingen annan möjlighet än att dra det till domstol (laglighetsprövning) för att få rättsläget klarlagt.

Senast redigerad av Admin: 2013-11-30 klockan 19:40. Anledning: Slagit ihop två inlägg
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-10-16, 23:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket undviker svara på frågor som visar feltänk

Ja, självklart kommer Bolagsverket inte att vika sig en tum från sitt felaktiga resonemang. Bolagsverket saknar uppenbart kompetens för att göra en bedömning i frågan. Det hindrar dock inte att man kan ställa Bolagsverket mot väggen och belysa hur galet de resonerar.


Johanna Sahlman skriver;
"I 6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar talas om protokoll från styrelsemöten. Däri sägs ingenting om att de ska vara offentliga eller hållas tillgängliga."
.

6 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar:
Citat:
8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verkställande direktören får inte vara ordförande.Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Johanna Sahlman säger att det i denna paragraf inte står något om att styrelsens protokoll ska vara offentliga eller hållas tillgängliga.
Jag konstaterar att det inte heller
står motsatsen, eller att stämman inte kan besluta om offentliga styrelseprotokoll.

Det finns väldigt mycket som inte står i lagen, men det innebär inte per automatik att allt som inte uttryckligen står i lagen är förbjudet.

Man kan undra över varför bolagsverket, av möjliga tolkningar, vill välja den absolut mest långsökta tolkningen att frånvaron av regelverk skulle innebära ett förbud av offentliga styrelseprotokoll.

Jag förstår inte på vilket sätt ovanstående citerade lagtext är relevant för min frågeställning om öppna styrelseprotokoll.

Fråga 1:
På vilket sätt innebär ovanstående citat från lagtexten att föreningens högsta beslutande organ är förhindrad att fatta beslut om offentliga styrelseprotokoll?
Johanna Sahlman skriver;
"I kommentaren till bostadsrättslagen, fjärde upplagan s. 308, samt kommentaren till lagen om ekonomiska föreningar, tredje uppl. s 213, sägs uttryckligen att styrelseprotokoll inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få ta del av dem. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdnadsplikt om spridningen av protokollen."
.

Vad som står i dessa kommentarer - som saknar koppling till lagparagrafen, vilket är synnerligen märkligt; exakt vem är upphovsman till dessa kommentarer och exakt i vilket skede skrevs dessa ursprungligen? - är inte på något sätt hinder för stämman att besluta om öppna styrelseprotokoll. Det säger endast att;
 1. Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet. Dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen.
 2. Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
  Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
 3. Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras (och i sådant fall censureras givetvis endast denna del, inte hela protokollet).
Fråga 2:
Kan Johanna Sahlman peka på något i förarbetena till lagen som säger att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga?
I så fall exakt vad och på exakt vilket sätt?


Fråga 3:
Om det varit lagstiftarens mening att delägarna skulle fråntas sin beslutsrätt specifikt i frågan om styrelseprotokollen är det givet att en så extrem avvikelse från den grundläggande strukturen och beslutsordningen i en brf skulle uttryckts i klartext redan i lagtexten.
Kan Johanna Sahlman, i lagtext eller tillhörande förarbete, hitta en sådan uttrycklig begränsning av stämmans beslutsrätt?
Johanna Sahlman skriver;
"En bestämmelse i stadgarna om att styrelsens protokoll ska delas ut till medlemmarna kan sägas innebära en inskränkning i styrelsens rätt att själv bestämma om spridningen av protokollen."
.

Självklart innebär det en inskränkning i styrelsens möjlighet (någon sådan uttalad "rätt" existerar bevisligen inte någonstans, i alla fall inte i lagen) att själv bestämma om spridningen av protokollen, i det fall stämman beslutar om offentliga styrelseprotokoll (100% av de beslut som stämman tar innebär en inskränkning av styrelsens rättigheter). Det säger sig själv och är ju helt uppenbart för alla. Det saknar naturligtvis i sig helt relevans för frågan om offentliga styrelseprotokoll.

Sedan känns det som en långsökt, krystad, omotiverad och uppenbart ogrundad hypotes från Bolagsverket att styrelsen står över föreningens högsta beslutande organ i frågan om öppna styrelseprotokoll.

Det står ingenstans - varken i lag eller kommentarer till lagen (eller ens i utlåtande från experter) - att det är uteslutande styrelsen som har denna exklusiva "rätt att själv bestämma om spridningen av protokollen" och att stämmans beslutsrätt inskränkts för offentliga styrelseprotokoll.

Fråga 4:
Var står det i lag och förarbeten till lagen att styrelsen har exklusiv rätt att besluta om spridning av styrelseprotokoll?


Fråga 5:
Styrelsens rätt att inte sprida de delar av protokollen som ev. skulle stå i strid med lagstiftningen (eller stadgar) inskränks emellertid inte på något sätt.
På exakt vilket sätt skulle denna rätt inskränkas, enligt Bolagsverket?


Läs vad jag skrev i mejlet som Johanna Sahlman svarade här på, utan att bemöta;
"En dylik stadgeparagraf om öppna styrelseprotokoll fråntar givetvis inte styrelsens skyldigheter i övrigt. Dvs att styrelsen inte ska skada föreningen eller kränka enskilda medlemmar. Det ena tar inte ut det andra. Det är viktigt att bolagsverket är införstådd med detta, och det är kanske här bolagsverket gjort ett tankefel? Det är trots allt så att lagen har företräde före stadgar."
.

Fråga 6:
Håller Johanna Sahlman med om att öppna styrelseprotokoll i sig inte hindrar styrelsen från att censurera de delar av styrelseprotokollen (vilket i övrigt torde vara tämligen sällsynt) som styrelsen måste censurera enligt lag och stadgar? Om ej, varför?
Johanna Sahlman skriver;
"En sådan bestämmelse, beslutad av föreningsstämman, skulle ju så att säga gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen. Däri ligger en motstridighet."
.

Fråga 7:
Vad specifikt är det Johanna Sahlman menar skulle "gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen"? Dvs exakt vad finns det i styrelseprotokoll som syftas på här?


Fråga 8:
Varför skulle ett beslut av föreningens högsta beslutande organ om offentliga styrelseprotokoll gå emot vad styrelsen har att ta hänsyn till? Lagen gäller ju fortfarande.
Menar Johanna Sahlman att allt som står i alla styrelseprotokoll går emot "vad styrelsen har att ta hänsyn till vid skötseln av föreningen"?


Det ligger ingen motstridighet i detta. Inte mer än vad det gör för ett närmast oändligt antal andra stadgeparagrafer, om man väljer att bara låsa in sig på en specifik stadgeparagraf utan hänsyn till vad som sägs i lagen i övrigt.

Fråga 9:
Vari, rent konkret, ligger denna motstridighet som inte motsvaras av andra stadgeparagrafer, enligt Johanna Sahlman?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-14 klockan 21:19.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-10-17, 06:22
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Det var synd att Bolagsverket gjorde en miss och registrerade stadgarna om öppna styrelseprotokoll i Kluringens förening,
för jag tror att dom hade överklagat till Förvaltningsrätten om Bolagsverket hade vägrat att registrera stadgarna. Då hade man fått en rättslig prövning av frågan.

Nu har man istället en situation med oklart rättsläge på grund av att frågan aldrig har prövats i domstol.

Senast redigerad av Gusten: 2013-10-17 klockan 06:37.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-10-17, 08:47
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Det var synd att Bolagsverket gjorde en miss och registrerade stadgarna om öppna styrelseprotokoll i Kluringens förening,
för jag tror att dom hade överklagat till Förvaltningsrätten om Bolagsverket hade vägrat att registrera stadgarna. Då hade man fått en rättslig prövning av frågan.

Nu har man istället en situation med oklart rättsläge på grund av att frågan aldrig har prövats i domstol.
Nu när Bolagsverket har uppmärksammats på vår bestämmelse får vi kanske nedslag i samband med nästa stadgeändring. Då blir vi tvungna att ta det till domstol.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-10-18, 18:46
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bolagsverket vill inte svara på frågor som visar att de har fel

Precis som HSB gör när de saknar argument, valde Johanna Sahlman på bolagsverket att inte svara på mina 9 frågor som visar på att hon har fel.

Den enda respons jag fick från Johanna Sahlman var följande tautolgi;
"Vi har att följa de lagar och regler som styr vår verksamhet.
Vi baserar inte våra beslut på personligt tyckande, utan besluten baseras på de lagar och regler som styr vår verksamhet.
".

Det var allt!

Men det är knappast acceptabelt att en myndighet beter sig så illa så jag svarade följande;

Jag kan inte se att det finns någon lag som säger att stämman inte kan besluta om offentliga styrelseprotokoll. Det finns heller ingen expert inom området som någonsin uttryckt denna åsikt att föreningens högsta beslutande organ inte kan ta beslut om öppna styrelseprotokoll.

Jag skulle därför vara tacksam om du svarade på mina 9 tidigare ställda frågor som just visar på att det inte existerar något regelverk som inskränker beslutsrätten för föreningens högsta beslutande organ avseende delägarnas lagenliga rättighet att besluta om offentliga styrelseprotokoll inom de ramar som finns i lagen.

Det känns som mycket viktigt att denna fråga klargörs så att bolagsverket inte stiftar sina egna lagar utanför Svea Rikes Lag
.

Naturligtvis kommer jag inte att få något svar på mina 9 frågor oavsett vad jag gör. Bolagsverket är en myndighet och kommer som sådan inte att svara på frågor som bevisar att de har fel.

Tråkigt när myndigheter inte arbetar för medborgarna, utan mot medborgarna
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Öppna fönster i lgh, energislöseri tummegubben El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 8 2017-02-13 18:17
SBC ljuger öppet om öppna styrelseprotokoll !!! Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2013-12-09 16:56
Öppna/Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsförening - Exempel Admin Faktabanken 4 2013-06-01 11:02
Bolagsverket har föreningarnas stadgar? Vilka stadgar är obligatoriska? Suna Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2009-11-23 16:17
HSB stadgar - Vill byta stadgar i brf Mackis Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2008-12-10 20:51Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:31.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare