Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-06-22, 13:15
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal?

SBC har skrivit om ändring av andelstal ur ett i huvudsak icke-juridiskt perspektiv (och med utgångspunkten att ändra andelstal baserat på felaktigt angiven lägenhetsyta) och avråder ur detta icke-juridiska perspektiv från att ändra andelstalen i en brf (SBC Direkt #6 2009).

Varning för ommätning och ändrade andelstal
"Lägenheten är 87 kvadratmeter – och vi har betalat för 93!" Pettersson har inför en försäljning just låtit mäta upp sin lägenhet och fått besked att den är sex procent mindre än vad han trodde. Och då vill han också att lägenhetens avgift ska sänkas med sex procent. Kan en förening verkligen ta ut en avgift som är baserad på ett felaktigt mått?


I själva verket är detta inledningen på en trist historia som kommer att göra alla besvikna, åtminstone de som tror att en ommätning av alla lägenheter kommer att leda till större "rättvisa".
Propåer om mätning brukar leda till en negativ spiral som det är svårt att hantera.
I stället är det en sak mellan köpare och säljare att klara ut, snarare än mellan bostadsrättshavare och föreningen.
Eftersom föreningen måste få in pengar på något sätt för att täcka sina kostnader så innebär en sänkning av avgiften för en
medlem med matematisk nödvändighet att avgiften måste höjas för några andra.

Och dessa protesterar säkert – med rätta – mot denna omfördelning
.

Min kommentar:
Det är alls icke givet, utan bara en generalisering av SBC.

Avgifternas fördelning, det som kallas för andelstal, speglar endast i ytterst ovanliga fall enbart lägenheternas ytor.
Möblerbarhet, läge i huset, högt eller lågt, mot gård eller gata, lägenhetens skick, förekomsten av hiss, öppna spisar, kakelugnar, antal toaletter och våtutrymmen var kanske några av de övriga komponenter som vägdes in när man gjorde avgiftsfördelningen första gången då bostadsrättsföreningen skapades.
Kanske ingick då också förbrukningen av el, vatten, värme, det vill säga nyttigheter man senare har börjat ta betalt separat för; fördelningen speglade den tidens normer
.

Många gånger är det nästan omöjligt att i efterhand se vilka principer som gällde. I dagsläget värderas ytan högt, men förr i tiden då hissar saknades, var det finare att bo längre ner i huset. Många hus byggdes också med paradvåningar mot gatan, åt fattigfolket byggdes mot tvärgatorna.

Min kommentar:
Här gör SBC ett allvarligt tankefel.
Andelstalen för lägenheterna ska motsvara föreningens underhållskostnader för lägenheterna, inte lägenheternas värde.
Det blir bara märkligt när SBC går tillbaka hundra år eller mer i tiden för att dra konstruerade paralleller.

Några år i efterhand brukar det alltså vara näst intill omöjligt att ens ana vilka principer som vägledde föreningen första gången som avgifterna spikades.

Min kommentar:
Eller så tittar man i föreningens ekonomiska plan där detta står (alt. i tidigare stämmoprotokoll).

Kanske har man också dubbla andelstal, vilket i dag är relativt vanligt förekommande: ett för ägarandelarna (insatsernas fördelning), och ett för hur avgifterna ska fördelas. Men oavsett hur man tidigare bestämde andelstalen är rådet att de inte ska ändras.

Helt oavsett om man kan hitta några principer eller ej för hur avgifterna fördelas så har ju medlemmarna en gång, då de flyttade in, faktiskt skriftligt accepterat nivån på utgående avgifter. En del gjorde i deras tycke en bra affär, andra kanske var missnöjda.
Troligen handlade det då om överlåtelsepriset i förhållande till rådande marknadsläge, men inte om avgiftens storlek i förhållande till grannarnas avgifter
.

Min kommentar:
SBC skriver; "... men inte om avgiftens storlek i förhållande till grannarnas avgifter".
Helt riktigt. Uppgiften om relationerna mellan avgifterna fanns inte tillänglig och ingen informerade om dessa, eller ingen ville uppge dessa. Förutom att de flesta godtroget litar på att fördelningen av avgifterna i föreningen satts på ett rättvist och korrekt sätt. Då uppstår osökt frågan om någon ska kunna straffas för okända parametrar, och i så fall vem. Är det rimligt och juridiskt rätt, samt "moraliskt försvarbart", att en köpare av en bostadsrätt ska "för evigt" betala en felaktig avgift för att någon annan gjort fel, och där inte uppgifter funnits tillgängliga att kontrollera så att felen kunnat upptäckas?

I vilket fall som helst kan man inte komma och i efterhand begära att någon annan ska kompensera en medlem för en eventuellt dåligt genomförd affär för ett antal år sedan, och i sista hand begära att grannarna ska höja sina avgifter för att göra denna kompensation. Ingångna avtal bör hållas.

Min kommentar:
Varför skulle man inte kunna begära att bli kompenserad i efterhand, det beror väl på omständigheterna?
Det är att göra det lätt för sig att hävda att bara för att någon gjort fel så ska det inte kunna rättas till.
Här måste man skilja på "ingångna avtal" och de förändringar som sker på vägen. Dvs om något förändras med tiden som gör att föreningens framtida underhållskostnader kommer att bli högre för vissa bostadsrätter så är det oundvikligt att andelstalen måste ändras.

Bostadsrättslagen lämnar förvisso utrymme för att göra omfördelningar av andelstalen efter vissa särskilda majoritetskrav.
Men det torde inte vara moraliskt försvarbart att göra detta utom då det handlar om uppenbara felräkningar, sådana alla kan acceptera
.

Min kommentar:
Här säger SBC att en omfördelning av andelstalen är "moraliskt försvarbart" (notera att SBC inte vill gå in på vad som är juridiskt rätt) endast om en förutsättning som i princip aldrig kan komma att inträffa skulle inträffa. Dvs om alla bostadsrättshavare är överens. Naturligtvis kommer en bostadsrättshavare som får sin avgift höjd på bekostnad av en annan bostadsrättshavares avgiftssänkning inte att gilla detta.
Varför skulle det per automatik vara "moraliskt försvarbart" att inte rätta upp begångna fel?

Den förening som önskar ändra grunden för avgifterna ska också vara medveten om att det öppnar för att enskilda medlemmar kan väcka skadeståndsanspråk mot föreningen.

Min kommentar:
Istället för att
- penetrera vad som är juridiskt rätt, eller
- hitta lösningar till rättvisast möjliga andelstal i enlighet med likhetsprincipen

försöker SBC skrämma föreningarna till att vara så passiva som möjligt och avhålla sig från att justera andelstalen så att underhållskostnaderna fördelas mer rättvist utifrån de verkliga kostnaderna.
Sedan handlar det inte om att "ändra grunden för avgifterna". Det handlar om att föreningen ska följa grunden för avgifterna baserat på korrekta uppgifter och rätt beräknade underhållskostnader.

En omotiverad höjning av en enskild lägenhets avgifter kan väldigt lätt räknas om till ett minskat marknadsvärde.

Min kommentar:
Vem har någonsin talat om "omotiverade" höjningar?
Även en motiverad höjning kan leda till minskat marknadsvärde, men om höjningen är motiverad och juridiskt korrekt så är det bara så det är.
Spelar det ens någon roll för nivån på andelstalen om någon får en värdeökning eller värdesänkning på sin lägenhet om andelstalen förändras? Det är ju två olika saker. Andelstalen ska spegla underhållskostnaderna, och är fristående från marknadsvärdet.

Även små avgiftsförändringar kan resultera i högst avsevärda "skador" för den enskilde.

Min kommentar:
Vad SBC säger är att en skada som drabbar en part är ok, men en skada som drabbar en annan part är inte ok. Logiskt?

Bostadsrättsföreningen gör således helt rätt om de tillbakavisar alla önskemål om att mäta lägenheterna i huset.

Min kommentar:
Notera att SBCs åsikt om att brf:arna gör rätt i att inte mäta om lägenheterna baseras endast på rent praktiska skäl, och att det är förenat med ett arbete. SBC grundar sig inte på vad som är rättvist och förenligt med likhetsprincipen eller juridiskt rätt.

Ur bostadsrättsföreningens perspektiv finns det egentligen ingen anledning att i något sammanhang mäta eller ens anteckna exakt hur stora eller små lägenheterna är – lika lite som man behöver räkna antalet vattenkranar eller väggytor.

Min kommentar:
SBC menar; "Ur styrelsens perspektiv", inte med hänsyn till medlemmarna eller vad som är rättvist eller vad som är juridiskt korrekt.
Ur de medlemmars perspektiv som missgynnats finns det däremot en stark anledning att mätning av lägenheterna görs, tillsammans med kontroll av övriga parametrar som avgör nivån på andelstalen. I annat fall får ju de med orättvist höga andelstal betala en orättvist hög andel av föreningens kostnader.

I vissa ekonomiska planer eller lägenhetsregister finns dock lägenheterna ibland förtecknade med stor exakthet. Låt dessa uppgifter stå kvar, men använd dem inte i några uppgifter utåt. Då slipper ni ta ansvar för uppgifternas riktighet.
Även om mäklare eller enskilda medlemmar väldigt gärna vill ha exakta uppgifter – det är en del av att beskriva lägenheterna inför försäljning – så bör bostadsrättsföreningen enbart lämna "cirka-uppgifter"
.

Min kommentar:
Återigen ser SBC frågan endast ur styrelsens perspektiv, men en brf består av så mycket mer än en styrelse.
Sedan är det så att bara för att en styrelse gör det svårare för medlemmar/köpare att se angivna mått på lägenheterna så fritar det inte styrelsen/föreningen från sitt ansvar. Snarare är det så att en styrelse som försöker dölja information bryter mot sin upplysningsplikt och kan straffas för detta.
Dessutom är varje styrelse enlig lag tvingad att svara på frågor på stämman, så om inte förr så kan varje medlem få svar på sina frågor där.

Ska föreningen vid något tillfälle gå in och ändra andelstalen, till exempel för att man bygger en hiss i trapphuset som saknade sådan eller bygger nya balkonger för vissa lägenheter, måste man vara klar på att man utgår från befintlig avgiftsfördelning och i stadgan tydligt anger vilka som ska ha höjd månadsavgift.

Min kommentar:
Ovanstående stycke är så luddigt formulerad att det inte går att förstå vad SBC menar.
Men klart är att om t.ex. vissa bostadsrätter förses med balkonger så ska andelstalen för dessa bostadsrätter höjas för att motsvara framtida underhåll. Dvs de som får nya balkonger ges ett högre andelstal, medan övriga bostadsrätter i föreningen får ett sänkt andelstal.

Kanske skriver man in hela raden av andelstal direkt i stadgarna, det går utmärkt.

Kommentar från Gusten:
Det medför att alla typer av andelstalsändringar kräver stadgeändring, dvs två stämmor med 3/4-majoritet på 2:a stämman.

Om en bostadsrättsköpare anser sig lurad är det upp till personen att göra upp om saken med säljaren.

Min kommentar:
Återigen försöker SBC, med sina personliga åsikter, frigöra föreningen/styrelsen från allt ansvar utan rättslig grund. Men faktum kvarstår. Om föreningen uppgivit fel lägenhetsyta och baserat andelstalet på denna felaktiga lägenhetsyta så är föreningen part i målet. Det är inte enbart en fråga mellan köpare och säljare.

Säg därför nej till alla propåer om "uppmätning". Mätningarna för aldrig något positivt med sig. Vissa blir förvisso glada, men det är de som anser sig "lurade" som kommer att dominera diskussionen i föreningen – till ingen nytta!

Min kommentar:
Här talar SBC, i sina rekommendationer till styrelserna, alltså om de andelstal som en gång satts och som köparen är medveten om när köparen väljer det pris på lägenheten som köparen anser acceptabelt.
Detta läge ska särskiljas från de situationer där förändringar görs i föreningen som ändrar på föreningens relativa underhållskostnader för lägenheterna.


Här kommer fler försök från SBC/Bostadsrätterna att försöka övertyga alla att inte ändra andelstal:

I många bostadsrättföreningar upplever man att avgifterna till föreningen är satta orättvist – vissa betalar för lite men framför allt tycker sig andra betala på tok för mycket i årsavgifter.

Då är det vanligt att man börjar se över hur andelstalen är fördelade och överväga möjligheten att ändra dessa. Det är dock en metod SBC generellt avråder ifrån. Det är när föreningen bildas som medlemmarna kommer överens om vilka proportioner som ska gälla för ägarandelarna (insatserna) i föreningen. Det är detta som andelstalen oftast speglar.

Ändrar man avgifterna slår det som regel direkt igenom på lägenheternas marknadspris. Även marginella ändringar av avgifterna kan få stora marknadsmässiga konsekvenser - och krav på kompensationer och skadestånd.

Ett steg på vägen mot "mera rättvisa avgifter" kan istället vara att fördela årsavgiften på ytterligare en beräkningsgrund, till exempel förbrukning av el, värme, varmvatten eller bredband. Ett sådant beslut måste fattas enligt, och ha stöd i, föreningens stadgar. Det bör kontrolleras i förväg!


Har tiden gått och dokumentationen från föreningens start är dålig kan det i dag vara svårt att analysera tankegångarna som en gång vägledde vid fördelningen av andelstal. Har tidigare hyreslägenheter omvandlats till bostadsrätter har andelstalen numeriskt förändrats, även om man behållit proportionerna. I det dagliga livet, när en förening är bildad och verkar, då spelar som regel andelstalen ingen roll för verksamheten. Den enda praktiska funktion de har i dag är som grund när lägenheternas förmögenhetsvärde årligen ska rapporteras till Skatteverket.

Olika sätt att räkna
I många fall använder man också andelstalen när årsavgifterna ska fördelas. Men det är också vanligt att använda helt andra grunder för hur årsavgifterna ska utgå, till exempel de proportioner som hyran utgick ifrån innan huset blev bostadsrätt eller ytan på respektive lägenhet.

Men när man idag riktar intresset mot andelstalen är det som regel proportionerna mellan utgående avgifter som
intresset bör inriktas mot. Och dessa är liksom andelstalen som regel mycket svåra att göra något åt utan att föreningen likvideras.

Klokt att avstå
Nivån på årsavgifterna till bostadsrättsföreningen är en av de viktigaste faktorerna för marknadsvärdet när en lägenhet säljs. Går föreningen in och ändrar grunden för hur årsavgiften ska tas ut innebär det definitionsmässigt att marknadsvärdet för en lägenhet höjs på bekostnad av någon annans värde. Helt oavsett hur ”orättvis” den nuvarande fördelningen upplevs inom föreningen kan det knappast vara rätt mot en enskild att sänka värdet utan att detta kompenseras. Därför är det klokt att avstå från att ändra i grunderna för hur årsavgifterna tas ut.

En väsentligt enklare fråga om andelstal är då någon ny lägenhet tillkommer i föreningen genom till exempel upplåtelse i en befintlig förening. Då gör man en rent matematisk omräkning – de gamla lägenheternas andelstal minskar en aning och den nya åsätts ett nytt värde.

Ytorna och läge i huset, ljusinsläpp, förekomsten av balkonger och öppna spisar är vanliga grunder. Men det är också vanligt att utgå från helt andra överenskommelser för hur årsavgifterna ska utgå, till exempel de proportioner som hyran utgick ifrån innan huset blev bostadsrätt, lägenheternas skick eller marknadsvärde är faktorer som kan ha vägts in.

Det är inte ovanligt att ytuppgifterna inte stämmer överens med dem som finns i föreningen. De felaktiga ytuppgifterna beror ofta på att mätmetoderna har ändrats med tiden. Genom att mätmetoderna tidigare var annorlunda, lägenheter byggts om och ytorna förändrats av olika anledningar råder i många bostadsrättsföreningar osäkerhet om hur stora lägenheterna egentligen är.
Men när man i dag riktar intresset mot andelstalen är det som regel proportionerna mellan utgående avgifter som intresset bör inriktas mot. Och dessa är liksom andelstalen mycket svåra att göra något åt.

Om årsavgiften baseras på andelstal och föreningen vill ändra detta för att istället utgå från annan beräkningsgrund måste ett sådant beslut fattas på en föreningsstämma. Stadgarna måste då också ändras så att den nya beräkningsgrunden framgår
.

När nya lägenheter upplåts i anslutning efter till exempel vindsbyggen eller då lokaler gjorts om till bostad ska dessa ges nya andelstal, det vill säga styrelsen beslutar om vilken insats som ska åsättas lägenheten och vilken avgift som ska utgå. Även om dessa frågor egentligen avgörs i en förhandling mellan föreningen och tilltänkte köpare så är ett gott råd att söka göra dessa nya andelstal så lika de befintliga som möjligt - så undviker man framtida konflikter. Eftersom de inbördes relationerna mellan de befintliga medlemmarna inte ändras genom de nya lägenheterna, ägandet späds ut men de relativa andelarna behålls, behöver man inte göra någon omräkning av befintliga andelstal. De nya andelarna läggs till de nuvarande och det finns inga krav på att summan av andelstalen ska summeras till ett jämt delbart tal.

Lägenhetsyta
En bostadsrättsförening bör vara försiktig med att lämna exakta ytuppgifter, en ändring av någon yta har ju omedelbart följdverkningar inom fastigheten och föreningen kan hamna i besvärliga juridiska komplikationer. Därför är det lämpligt att föreningarna i alla sammanhang där ytuppgifter lämnas ut, till exempel till mäklare, gör en reservation för ytuppgiftens riktighet.

En köpare av en bostadsrätt har normalt en viss undersökningsplikt liksom säljaren har en viss upplysningsplikt. Bostadsytan är ju ändå endast en del av en bostadsrätts egenskaper. Priset på en bostadsrätt avspeglar inte enbart antal kvadratmeter utan ska ge en samlad bild av dels lägenheten men också av föreningens ekonomi och ställning. Det finns några domstolsavgöranden där priset har reducerats med hänsyn till vad som är den faktiska ytan.

Det rekommenderas att säljare av bostadsrätt friskriver sig för felaktiga uppgifter och för över ansvaret på köparen att kontrollera ytuppgiften
.

Broschyr att ladda ner om hur boyta mäts.


Se;
Exempel på omräkning/omfördelning av andelstal (PDF)

Motion (med kalkylark för uträkning av andelstal);Föreningen tar ut för hög avgift enl. andelstal (insatser) - Betalar du för mycket?

Ändring av fördelningsgrund från insats till andelstal - bostadsrättslokal upphörSe även;
Andelstal i brf - Faktabanken

Hur mäter man bostadsytan? - Faktabanken

60 procent högre avgift per kvm än grannarna


OBS!
Om du har några grundläggande fakta eller åsikter som är särskilt viktiga i diskussionen om ändring av andelstal, skriv dessa i forumet så för jag över dem till denna tråd, så att det blir lättare att referera till en och samma tråd i diskussionerna om omfördelning av andelstal.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-16 klockan 10:03.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-06-22, 14:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Viktiga aspekter i samband med omfördelning av andelstal

Ingrid Ugglas (författare av böcker om bostadsrätter, expert på bostadsrättsjuridik) säger att avgiften i en förening får inte innebära otillbörligt gynnande av en medlem och avgiften får inte medföra otillbörligt missgynnande av någon medlem.

Andelstal vid ombildning
När en ombildning sker till en brf är det sannolikt att den sittande styrelsen (de som driver igenom ombildningen) försöker sätta andelstalen så att de i styrelsen får lägsta möjliga andelstal. Därför mycket viktigt att medlemmarna i föreningar som ombildas är uppmärksamma på detta.

Ombildningskonsultens ansvar
Vid en ombildning är en viktig fråga vilket ansvar ombildningskonsulten har. Dels för att andelstalen satts på rättvisast möjliga sätt, men även för att fullständig och korrekt information gått ut till alla medlemmar.
Kan skadeståndskrav ställas på ombildningskonsulten, och för hur långt tillbaka i tiden kan skadeståndskrav i så fall ställas?
Har ombildningskonsulterna någon ansvarsfriskrivningsklausul?

Ju lägre andelstal desto dyrare bostadsrätt, vice versa
En fråga många ställer sig är om det är rättvist att kunna köpa en bostadsrätt till en lägre summa (pga en högre avgift för bostadsrätten) och sedan kunna ändra till ett förmånligare andelstal som leder till en värdeökning på bekostnad av andra bostadsrättshavare som får inte bara en högre månadsavgift utan även en värdesänkning på sina bostadsrätter.

Sedan kan man se problemen ur en annan synvinkel.
De bostadsrättshavare som varit missgynnade sedan starten av bostadsrättsföreningen med orättvist höga andelstal, och som därmed betalat orättvist hög andel av underhållskostnaderna, är det inte mer än rätt att de kompenseras, baserat på likhetsprincipen? T.ex. genom att de "gynnas" genom att andelstalen korrigeras till en mer rättvis nivå?

Kontrollera andelstal vid köp av bostadsrätt
När man köper en bostadsrätt finns information om gällande avgift för bostadsrätten samt bostadsrättens andel av underhållskostnaderna (andelstalet). I detta läge har köparen valfriheten att avstå från köpet om köparen finner att bostadsrättens andel av underhållskostnaderna är för hög i förhållande till andra bostadsrätter i samma brf.
OBS! Detta förutsätter att köparen av bostadsrätten erhåller information om samtliga bostadsrätters andelstal i föreningen.

I annat fall saknar köparen helt möjlighet att kontrollera att rätt fördelning gjorts av underhållskostnaderna.
Köparen måste också veta vad andelstalen baseras på (t.ex. antal kvm bostadsyta, antal badrum/kök, etc).
Här uppstår då en fråga om vad som ingår i köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsskyldighet.


Se även;
Andelstal brf - länklista om andelstal i bostadsrättsföreningar
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-22 klockan 18:59.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Andelstal Lenamaria Bostadsrättsforum 9 2014-07-11 23:21
Majoritetskrav vid omfördelning av andelstal Gusten Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 14 2013-08-31 11:59
Andelstal för insatser & andelstal för beräkning av avgifter Bengt Nyman Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 17 2013-01-14 10:11
Sänka avgift / ändra andelstal? Tippsu Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 5 2012-03-18 21:53
Nya andelstal i brf - Olika andelstal för lika lägenheter Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2009-03-30 15:19Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:02.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare