Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-06-01, 09:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Öppna/Offentliga styrelseprotokoll i bostadsrättsförening - Exempel

Här följer exempel på hur styrelseprotokoll kan offentliggöras för medlemmarna i bostadsrättsföreningen (Brf Brickbandet i Bromma).
Notera att styrelseprotokollen i föreningen läggs ut öppet på bostadsrättsföreningens hemsida med namn och lägenhetsnummer på medlemmarna samt information om stämningar av enskilda medlemmar och allt, och så har skett sedan juni 2012.Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 4 juni 2012
Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
Motion till stämman från Westin, lgh 311 Bengt Swegen
Slipning marmor i portomfattning Bengt Swegen
Klagomål tvättstuga Bengt Swegen
Personalutflykt Bengt Swegen
Lokal hus 3 Anna Pappas

Rapport från säkerhetsvandring
Malin Wester rapporterar, dålig uppslutning från inbjudna men Brickbandet och Norrby var representerade med sammanlagt 3 personer varav en personal (Anita P), resten var fältassistenter och polis. En trevlig promenad, myndigheterna mycket samarbetsvilliga. Malin Wester har föreslagit en uppföljning i vinter när det är mörkt, svårt nu att se var det behövs mer belysning även om den kan förstärkas runt Lillsjön. Förslag till nästa gång att en inbjudan går ut till föreningens samtliga medlemmar via hemsidan.

Rapport från radonutredning
Svårt att veta exakt varifrån radonet kommer in. Troligt är att ventilationskanalerna är otäta och att trapphusen bidrar med en stor del. Flera åtgärder är vidtagna: Kartering av ventilationskanaler och tätning av dessa från källare i hus 4 samt igengjutning under trapp Riksbyv. 6-12 i de 2 trapphus som tidigare ej gjutits. Det har konstaterats att aspiratorerna på skorstenarna vid vindstilla kan blockera frånluftens flöde och ge förhöjda radonvärden. Genomföringar ska tätas under nästföljande vecka och ventilation i trapphusen åtgärdas genom extra springventiler vid fönster.
Resultat från dessa åtgärder ska utvärderas tillsammans med konsulterna från Grontmij Barab innan vidare beslut om åtgärder fattas. Rekommendationen är att aspiratorerna tas bort då de dessutom verkar ha bidragit till att skorstenarna
förstörs av kondens och frost. Beslöts att så skulle ske och att skador på skorstenarna lagas.

Rapport aktuellt dörrläge
346 beställda dörrar, 72 uppsatta fastighetsboxar, 12 medlemmar där tydligt besked mot fastighetsboxar avgivits, 13 medlemmar har inte svarat/gått att nå.
Uppmätning av dörrar pågår av Ralf Pettersson. Alla dörrar behöver inte mätas då de avviker ytterst lite från varandra. Tidningshållare ännu ej beställda, 400 st. ska beställas. Singelboxar beställs till de som har rätt till dispens, blankett från posten har ännu inte kommit. V. 33 (13 augusti) kommer montaget av dörrar att börja och då måste fastighetsboxarna börja användas, nycklar ha delats ut osv. Alla behöver inte börja på en gång, vi kan hålla samma takt som dörrmontaget, utdelning av nycklar till boxar stäms av med Ralf Petersson.
Ordförande ger sitt erkännande för Anita Petterssons ihärdiga arbete som resulterat i att så många har godkänt installation av fastighetsboxar.

Stämman, mat & dryck, hantering
Ca 20 personer totalt har anmält intresse för förplägnad, Stefan Linberg beställer mat från ICA Brommaplan, dryck inhandlas av personalen. Ann-Charlotte Göransson, Linda Gustafsson och Lisa Pautsch ska tillfrågas om de kan hjälpa till med förberedelser.

Till protokollet ang tidigare beslut om kabeldragning
Bromma Lås har för 291 960 kr erhållit uppdraget att dra signalkabel, för portlåsen.
Sivert Christoffersson har fått mandat av styrelsen att besluta om kabeldragningen efter senaste styrelsemötet.

Fråga om upphandling av Aptus passersystem, beslut och finansiering
Kostnad Aptus enligt offerten med lägst pris 1 066 959 kr, utan kod men med läsare och central. Nya cylindrar till portarna 29 974 kr. Slipning av portomfattning bör ske innan installation av läsare. 3 nyckelbrickor per medlem, samma för varje hus så att man kan gå in i porten bredvid om låset krånglar. Polisen säger att kodlås bör undvikas, då det är alltför lätt att forcera.
Styrelsen beslutar att:
1. anskaffa Aptus låssystem
2. byta ut låscylindrar i varje port, innebär att endast personalen kan öppna med nyckel
3. åtgärder enligt bevarandeplanen ska utföras; slipning av portomfattning i
marmor, uppdraget ska lämnas till företaget Svensk golv&städteknik AB. Kostnad enligt offert är 70 000 kr exkl. moms.

Tillfällig höjning årsavgifter
Styrelsen beslutar att höja årsavgiften tillfälligt under 18 månader med 20 kr/m2 och år från 1 juli, vilket ger på årsbasis ca 550 tkr och motsvarar 65, 85, 107 och 113 kr per månad och för Schalen; 38, 77, 93 och 257 kr för respektive lägenhetsstorlek. Beslut tagits via e-post och telefonkontakt med styrelsen 22/5.

Motioner till årsstämman
Lgh 167, Olsson, besvaras på stämman av Ann Gardeström med bistånd av Bengt Swegen och dörrgruppens medlemmar. Motionären begär att stämmobeslutet om fastighetsboxar ska omprövas vilket styrelsen bestrider av flera skäl; projektet är redan igång då stämman fattat beslut i demokratisk ordning, de medlemmar som har beställt dörr är i stor majoritet.
Lgh 112, Birgersson om säkerhetsdörr med brevinkast, besvaras på årsstämman av Ann Gardeström, en stor majoritet av föreningens medlemmar har beställt en dörr och sagt ja till fastighetsboxar. Om någon vill behålla brevinkast för dagstidning får man behålla sin gamla dörr.
Lgh 311, Westin, ej undertecknad. Westin motionerar om att föreningen ska ersätta honom för självrisken då hans bil blev skadad av en nerfallande gren på föreningens parkeringsplats. Westin ska uppmanas att återkomma med en undertecknad motion, sittande ordförande vid årsstämman formulerar ett svar om det olämpliga i att ersätta en enskild medlems själrisk i ett försäkringsärende.
Lgh 368, Anita Bergkvist om värmen, besvaras av ordförande Bengt Swegen vid årsstämman, svårt hålla värmen uppe vid plötsliga väderomslag om det sker över helg då personal ej arbetar.
Lgh 214, Friis om anslutning till störningsjour, besvaras vid årsstämman, åtgärder i detta särskilda fall är vidtagna, i övrigt anser inte styrelsen det är motiverat med att anlita en störningsjour, i förekommande fall uppmanas medlemmarna ringa polisen.

Rapporter ang fastigheterna
Begäran ombyggnation, flytt av kök, styrelsen beslutar att säga nej till detta
Växter är inköpta och planterade vid hus 2, 15 691 kr
Service silos och rengöring har skett till kostnad av 47 500 kr
Service Roburin åkgräsklippare inkl kamrembyte 20 475 kr delas enl avtal med Brf Norrby
Infärgning lagade putspartier har gjorts, 5 650 kr
Service tvättstuga enl avtal 69 250 kr
Radonkonsult 17 744 kr plus kartering av ventilation, 21 262 kr
Takläcka hus 1 åtgärdad till en kostnad av 4 534 kr
Ombyggnad Syrenen 32 871 kr (diskmaskin, ny inredning) Gamla inredningen delvis flyttad till utrymme för entreprenörers personal i panncentralen.

§ 17 Övriga frågor
Personalutflykt till Katrineholm och VVS-museum beslutades

Klagomål tvättstuga, den klagande kommer att tillskrivas och uppmanas att i första hand lösa konflikter om tvättmaskinerna genom dialog då det händer. Klagomålet handlade om att en person hade bokat en tvättstuga samtidigt som denna använde flera maskiner i spontantvättstugan. Inte tillåtet men styrelsen vidtar inte några åtgärder

Bengt Swegen anmäler att han har blivit invald som suppleant i Fastighetsägarnas styrelse vilket kan göra att han kan få ett jävsförhållande avseende beslut om Fastighetsägarnas tjänster ska inhandlas

Enligt uppdrag Anitha Schäfer den 27 augusti 2012


Tänk vilket lyft det hade blivit för Sveriges bostadsrättsföreningar om fler följde ovanstående exempel. Helt plötsligt skulle inte bara brf:arna med öppna styrelseprotokoll fungera bättre utan alla andra mindre väl fungerande brf:ar och medlemmar skulle lära sig hur det ska fungera. Om alla brf:ar haft öppna styrelseprotokoll skulle det bli en sensationell förbättring, utan like i världshistorien. Kanske inte så konstigt att bostadsorganisationerna är så rädda för öppna styrelseprotokoll när detta skulle leda till kunnigare och bättre fungerande brf:ar där brf:arna inte blir lika beroende av bostadsorganisationerna.

Fler exempel mottages gärna
.

Se även bl a;
Offentliga styrelseprotokoll, sanningen!

Utdrag styrelseprotokoll - vad är problemet?


Exempel på bostadsrättsföreningar med öppna styrelseprotokoll

BRF Fatet 4 - Styrelsemöten, protokoll

Brf Gläntan - Öppna styrelseprotokoll

Brf Fortuna - Öppna styrelseprotokoll

Brf Höken - Öppna styrelseprotokoll

Brf Garnnystan - Öppna styrelseprotokoll

Brf Blåräven - Öppna styrelseprotokoll

Brf Kylen - Öppna styrelseprotokoll

Brf Johannes Mindre - Öppna styrelseprotokoll

Brf Käranden 31-41 - Öppna styrelseprotokoll och dagordningar - Exempel styrelseprotokoll

Brf Kättingen U.P.A - Öppna styrelseprotokoll - Exempel 1, Exempel 2

Brf Vitkålen 1 - Öppna styrelseprotokoll - Exempel

Brf Träffen - Öppna styrelseprotokoll (tidigare styrelseprotokoll)

Brf Schaletten-Modisten - Öppna styrelseprotokoll Exempel

Brf Dalens Ekgård - Öppna protokoll styrelsemöten - Exempel

Brf BoKlok Mjälle - Öppna protokoll styrelsemöte - Exempel

Brf Prästgårdsgränd 8-18 - Öppna styrelseprotokoll

Brf Årevy - Öppna styrelseprotokoll (DOC-format)

Brf Enighet - Utdrag ur styrelseprotokoll

Brf Hubert-Konrad - Protollutdrag, exempel

Brf Tonsättaren - Styrelseprotokoll, exempel

Brf Lutan - Styrelseprotokoll, exempel

Brf Vattenmyntan - Styrelseprotokoll, exempel

Brf Tallhöjden - Öppna styrelseprotokoll, exempel

Brf Kasematten - Styrelseprotokoll, exempel (bilaga)

Brf Röda Kvarn i Solna - Öppna styrelseprotokoll, exempel

Brf Vingen - Öppna protokollutdrag från styrelsemöten

Brf Engelsmannen - Rapport styrelsemöte, sammanfattningar från styrelsemöten, utdrag - Exempel

Brf Fredriksberg - Sammanfattning av styrelseprotokoll

Brf Nivellören - Styrelseprotokoll medlemsversion, Exempel

Brf Drabanten - Styrelseprotokoll på anslagstavlor ("ett steg för att öka delaktigheten och transparensen i föreningen")


Brf Dalen 10 - Öppna styrelseprotokoll utdrag - Bytt sajt till Brf Dalen Stockholm


Brf Ryrsjön 1 - Öppna styrelseprotokoll (sajt ej kvar; brfryrsjön1.se/ProtokollStyrelsemotenarsmotenstadgar.html)

Brf Kallfors - Styrelseprotokoll (Blog ej kvar: kallfors.blogspot.se/2010/10/styrelseprotokoll-nr-111-25-augusti.html)

Brf Sjöflygplanet - Öppna styrelseprotokoll (Sajt ej längre kvar: brfsjoflygplanet.se/dokument/Protokoll%20styrelsem%F6te%20BRF%20Sj%F6flygplanet %20Mars%202010.pdf)Styrelseprotokoll AB Stockholmshem: Exempel 1 - Exempel 2

Det är svårt att hitta specifikt HSB-, SBC- och Riksbyggen brf:ar med öppna styrelseprotokoll, vilket visar vilken stark makt bostadsorganisationerna har över bostadsrättsföreningarna. I privata brf:ar, där bostadsorganisationerna inte har kontroll över styrelserna och inte kan påverka styrelserna och medlemmarna på stämmorna med vilseledande information, är det avsevärt vanligare med öppna styrelseprotokoll.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-07 klockan 14:13.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-06-01, 09:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Utdrag ur styrelseprotokoll, exempel

Fler exempel på öppna styrelseprotokoll (Brf Brickbandet, Bromma):

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 23 augusti 2012

Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
Alviks lås Ann-Charlotte Göransson

Rapport ang radonutredning
Möte med Barab och ventilationskonsult skedde 23 aug. Hus 6 valdes ut för provåtgärder under 5 veckor då beslutade åtgärder utförs en i taget med loggar i några lägenheter och veckovisa utvärderingar för att få kunskap om vilken av åtgärderna som gör skillnad. Efter 5 veckor sker inhämtning av loggar och en samlad utvärdering görs inför vidare beslut om åtgärder. Loggar utplaceras i mitten av september. Vecka 35 sker montering av säkerhetsdörrar i delar av huset, vecka 36 förbättras uteluften i lägenheterna, vecka 37 monteras uteluftsdon i trapphusen, vecka 38 sker kartering och rensning av kanaler, vecka 39 tätning av kanaler (från källaren).
Tilluften ska ökas genom att hål borras i plåten ovanför fönstren. Vertikala ventilationskanaler ska rensas i alla hus.
Slutdatum från miljökontoret är 31/3 2013. För att hinna mäta och analysera resultatet i alla aktuella lägenheter bör mätare utplaceras i omgångar, kansliet ser till att beställa mätare.

Rapport aktuellt dörrläge
356 beställda dörrar, 186 lämnat godkännande, 11 nej, 4 ej svar =15 medlemmar i 13 olika portar kallas till hyresnämnden. Sista beställningsdag för dörr gällande denna monteringsomgång är 15 september. Info om detta läggs ut på hemsidan. Av 10 otillåtna säkerhetsdörrar har 4 medlemmar beställt nya dörrar. Enligt Sthlm Inbrottsskydd AB gäller priset på 17.200 kr för de som beställt före 15 sept oavsett när montage sker.

Div. trädgårdsfrågor
Brev från lgh 360 om schersmin som behöver beskäras, styrelsen beslutar att det ska ske under 2013 i samband med dränering av hus 17.
Balsampoppeln vid Stramaljv 11 fortsätter tappa grenar enligt uppgift, beslöts att styrelsen ska kontrollera vid yttre besiktning i höst.
Beskärning av rosor ska ske under våren, trädgårdsgruppen kan vara behjälplig och detta är en lämplig uppgift vid vårens städdag. Till hösten bör rosjord köpas in och jord kupas kring samtliga nyplanterade rosor.
Uppgifter kring höstens städdag tas upp vid nästa möte. Malin Wester föreslår att skriftlig info kan delas ut i trädgårdsgruppens förråd och vid utlämning av krattor m.m. vid tvättstugan.

Åverkan fasader – vidare åtgärder
Angående infravärmare, lampor m.m. som monterats så att fasaden kan skadas och som uppmärksammades vid yttre besiktning: De medlemmar som ännu ej åtgärdat anmärkning tillskrives med anmodan att göra det före den 30 september, annars kommer styrelsen att gå vidare och begära handräckning via Kronofogdemyndigheten. Ordningsreglerna kan behöva förtydligas ytterligare inför nästa år.

Bordlagd fråga om tilläggsisolering från protokoll nr 5
Styrelsen beslutar att godkänna tillägget till offerten om tilläggsisolering av takluckor samt justering av stängningen vid behov, kostnad ca 5 000 kr/lucka.

Rapporter ang fastigheterna
Återställning hus 11, 12 o 15, kostnad 1 003 410 kr inkl. moms. Besiktigat, vissa saker ska åtgärdas. Enligt offert var priset 893 750 kr inkl. moms.
Isolering tak Cremab 2 274 349 kr, enligt offert var priset 2 164 500 avs. vindar samt 316 250 avs. takluckor inkl. moms.
Borttagning av aspiratorer inkl. lagning skorstenar 380 530 kr
Ombyggnad Schalen källare 21 744 kr
Tyréns dörruppdrag delfakturerat, 10 688 kr
Slipning portomfattning 87.500 kr, ej Schalen och Dukv. 24.
Supportavtal Ecoguard 9 375 kr, gäller varmvattenmätning.
Bravida årsavtal 5 516 kr
Kostnader radonåtgärder inkl. konsult, tätning, vent.åtg. 174 116 kr
Drottningholmsv. 382 samt lokal Riksbyv. 2, igengjutning avlopp och installation av pump, 14 582 kr ex moms
Nya trädgårdsmöbler inköpta till en kostnad av 9 885 kr
Tryckning årsredovisning 17 519 kr
Hus 19 gasservisen utbytt pga läcka (3 gasabonnenter kvarstår) 17 500 kr

Energiåtgång
Har under året uppgått till 2 230 MWh jämfört med 2 218 MWh för år 2011.
Rapport varmvattenmätning hus 7
Snitt per bebodd lägenhet 2 109 l per månad, 68 l per dygn men stora variationer mellan lägenheterna.

Övriga frågor
Alviks lås kan kopiera nya nycklarna, Bromma lås har ännu inte utrustning, dessutom erhålls rabatt som medlem i Brickbandet.
Datum yttre besiktning bokas till den 21 okt kl 15:00 (efter städdagen)Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 26 september 2012

Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
bordlagda frågor, Canal Digital
Grind Stefan Lindberg
Överlåtelse lokal Bengt Swegen
Taktvätt Malin Wester och Ann Gardeström
Nedfallande grenar Malin Wester

Bokslutsrapport
Halvårsrapport 2012, gås igenom vid mötet. Kostnader på 7,5 milj kr, i nivå med föregående års resultat. Följer budget men lite för hög belastning på likviditeten pga. installation av Aptussystemet och tilläggsisoleringen av taken. Investeringar om totalt 4 milj kr som kommer att ge ökad trygghet och lägre värmekostnader från och med i höst.

Budget 2013
Ordf har bett Teoge påbörja budgetarbetet för nästa år. Förslag till framtida investeringar gås igenom och ligger i nivå med planerat uh om dryga 3 milj kr. Utkast till budget presenteras vid kommande styrelsemöte.

Försäkringsbolag
Styrelsen beslutar att tacka nej till Bolander & Co för det erbjudande de lämnat. Föreningen kommer istället att direkt att teckna försäkring Brandkontoret.

Rutinrapporter och brev från medlemmar
Drottningholmsv. 358 klart för fastighetsbox efter att 2 nya medgivanden inkommit. Dock kommer troligen inga dörrar i denna port kunna monteras eftersom slutdatum för denna monteringsomgång passerats.

Hyresnämnden
Handlingar avseende 13 medlemmars överklagande av stämmobeslut om fastighetsboxar är inlämnade till hyresnämnden. Advokat Jan Bergman företräder föreningen.

Rapport om utlämning av Aptusbrickor
Fortfarande återstår ett antal brickor som inte har hämtats ut. Anita Pettersson har ringt eller mejlat samtliga som ännu inte har hämtat sina brickor.

Rapporter om fastigheterna
Uppsättning tidningshållare pågår
Spolning köksstammar, så fort behovet uppstår spolas köksstammarna, X portar utförda under året
Filterbyte FTX-ventilation tvättstugan, 7 070 kr
Takras har skett i trapphuset Stramaljv. 36, åtgärdat
Skorstensöverbeslag - täckplåt över skorstenarna där aspiratorerna tagits bort, en ej budgeterad kostnad men nödvändig. Två offerter inkomna, Västra plåt 393 760 exkl. moms, Montera 165 600 exkl. moms. Sivert Christoffersson ska kontrollera om tjockleken på plåten är densamma i offerterna. Om offerterna verkar jämförbara förordas Monteras offert. De kan vara klara i v. 48, måste ske före vintern. Företaget måste garantera att de inte förstör takpannor vid montage.

Bordlagda frågor
Canal Digitals förslag. Frågan bordläggs ånyo till mötet i oktober.

Övriga frågor:
Höststädning 21/10. Malin Wester och Ann-Charlotte Göransson ansvarar för serveringen, korv är beställd. Det vore önskvärt att medlemmarna ägnar sig särskilt åt våra rosor inför vintern, rosjord 20 säckar a’ 50 liter ska tas hem. I övrigt uppmanas trädgårdsgruppen lämna förslag på vad som behöver åtgärdas före vintern.
Yttre besiktning, Styrelsen samlas 15:00 vid Dukv 24
Problem med nedfallande grenar, Malin Wester framförde att föreningen bör ha en regelbunden översyn kring detta. Delvis står känsliga träd, läs balsampopplar, dels på kommunens mark dels på föreningens tomtmark. Tyvärr är det mycket svårt om inte omöjligt att förutse om grenar kommer att ramla ner. Hårt väder, stormbyar etc kan ju inte undvikas. Föreningen tar sitt ansvar för föreningens träd genom regelbunden översyn som utförs av arborister. Styrelsen beslutar att iaktta särskild uppmärksamhet på träd/stora grenar vid den yttre besiktningen i år.

Julgranar 2012, styrelsen beslutar att sex små och en stor gran ska beställas och utplaceras på sedvanlig plats.

Ringklockor som inte fungerar efter dörrbyte? Styrelseledamoten Anna Pappas väcker frågan eftersom hon menar att både hennes och föräldrarnas klockor fungerade före bytet. Sivert Christoffersson ska kontrollera saken med Ralf Petersson, Stockholms Inbrottsskydd och återkomma.
Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 22 oktober 2012

Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
Förtydligande av frågan om försäkring från föregående möte Bengt Swegen
Morgontidningen Ann Gardeström
Kompostering av matavfall Ann Gardeström
Föreningslokalen Ann-Charlotte Göransson

Budgetförslag 2013
Genomgång av förslag till budget inklusive plan för investeringar avseende underhåll av fastigheterna. Vissa justeringar föreslås, styrelsen fattar definitivt beslut om budget för 2013 vid mötet i november.

Erbjudande från Svenska Bilverkstad AB
Erbjudande om bl.a. förmånlig vinterförvaring av däck och däckbyte till föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar att erbjudanden som gagnar medlemmarna och är etiskt och moraliskt godtagbara ska annonseras på särskild ”rabattflik” på hemsidan. I linje med beslutet kommer detta erbjudande att läggas ut efter kontroll av hur länge erbjudandet ska kvarstå, det är viktigt att erbjudanden är tidsbegränsade då det annars faller på styrelsen att återkommande kontrollera med aktuella företag. Ordförande kontaktar företaget.

Bokslutsrapport
Halvårsrapport 2012, gås igenom vid mötet. Kostnader på 7,5 milj kr, i nivå med föregående års resultat. Följer budget men lite för hög belastning på likviditeten pga. installation av Aptussystemet och tilläggsisoleringen av taken. Investeringar om totalt 4 milj kr som kommer att ge ökad trygg-het och lägre värmekostnader från och med i höst.

Canal Digital
En arbetsgrupp bildas bestående av Fredrik Allard, Stefan Lindberg och Arne Liljemark som skickat brev om behovet av förbättringar avseende digital TVsändning.
Arbetsgruppens uppgift blir se över om en digital spegling av TVutsändningen skall ske och i så fall att förhandla med Canal Digital om pris och villkor för att göra detta. Vissa kanaler kommer att försvinna/ersättas av andra.
Canal Digital vill i så fall ta över ansvaret för huvudcentralen.

Rapport från städdagen
Ordförande riktar stort tack till Ann-Charlotte Göransson och Malin Wester för deras arbete med serveringen. I trädgården blev de flesta rosenbuskarna omskötta och en container för trädgårdsavfall blev fylld. Yttre besiktning genomfördes efter
städdagen. Se särskilt protokoll.

Redovisning av varmvattenförbrukning hus 7
Snittförbrukningen i hela föreningen är 80 l/dygn och medlem. Mätningen i hus 7 visar efter sex månader stora variationer- Ett informations-möte riktat till hus 7 planeras under november, ordförande förbereder kort presentation. En investering i mätare för hela föreningen är i dagsläget inte ekonomiskt motiverad men utvecklingen är viktig att följa.

Rapporter ang fastigheterna
Rapport om utförda radonåtgärder enligt tidigare planering. Uteluftsdon i trapphus vsamt installation av säkerhetsdörr verkar i dagsläget vara de mest effektiva åtgärderna. Nästa vecka ska arbete med att täta ventilationskanaler påbörjas.
Åtgärderna ska sedan utvärderas tillsammans med konsulten från Grontmij.
Sanering av fekalier i ett trapphus till en kostnad av 5 575 kr utförd av Bravida. Har skett vid upprepade tillfällen i olika trapphus. Aptus-systemet borde göra skillnad, annars är en rimlig slutsats att det är någon av medlemmarna eller någon närstående till en medlem som förorenar.
Sivert Christoffersson har haft ett möte med stadsdelsförvaltningens park- och gatuansvarige och tillsammans med denne genomfört en inspektion till fots av gator och parkmark i föreningen. Stadsdelsförvaltningen har rensat bort träd och grenar närmast fasaderna vilket gjort stor skillnad. Behov av reparation av gatubeläggning krävs på ett flertal ställen, några stora träd som står nära gatan gör att marken sjunker ner och måste bort innan reparation utförs.

Övriga frågor
Bengt Swegen; förtydligande krävs om fastighetsförsäkring som beslutades vid styrelsemötet i september, Brandkontoret erbjuder ett s.k. pluskonto om föreningen är skadefri i tre år. Priset har sänkts till 124 000 jämfört med 159 000 föregående år. Ordförande ska fråga Brandkontoret om skadedjursförsäkringen täcker sanering av vägglus som blir alltmer vanligt i Stockholm.
Ann Gardeström; kompostering av matavfall, motion på årsmötet för två år sedan och enligt Anita P en återkommande fråga från medlemmar. Ordförande informerar om ett kommande möte på Fastighetsägarna där information om kommande förändringar av regelverket och taxor ska ske. Styrelsen beslutar att avvakta de förändringar i stadens regelverk, taxor och policy som är på väg.
Malin Wester och A-C Göransson om föreningslokalen, behov av inventering och inköp av diverse förbrukningsartiklar och inventarier, Malin W och A-C G kallar per mejl styrelsen till en gemensam inventeringskväll.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-01 klockan 11:25.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-06-01, 10:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Exempel på öppna styrelseprotokoll i brf

Fler exempel på öppna styrelseprotokoll (Brf Brickbandet, Bromma):

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 21 november 2012

Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
TV och bredband Fredrik Allard, Stefan Lindberg
Fukt i trapphus Bengt Swegen
Julmiddag personalen Bengt Swegen
Dammsugare föreningslokal Ann-Charlotte Göransson

siffror inre fonden
Teoge har för följande månader rapporterat:
juni 1 288 643 kr, juli 1 288 643 kr, aug 1 288 643 kr, sept 1 242 916 kr.

Kassarapport
Oktober bg 747 407,15 kr
Inre fond - 1 092 044 kr

Resultatrapport
Resultatet tom 3:e kvartalet 2012 gås igenom och befinns ligga väl i nivå med föregående års resultat.

Budget 2013
Reviderad budget samt investeringsbudget för 2013 gås igenom och godkänns.

Möten 2013, stämmodag samt vårstädning
Styrelsemöten för 2013 planeras till:
23/1
20/2
20/3
24/4
22/5
Vårstädning 21/4
Föreningsstämma 30/5

Årsstämman genomförs i egna lokaler denna gång. Anita P ombeds att boka båda lokalerna.

Julbrev till Föreningens medlemmar
Förslag till julbrev har sänts ut med agendan, efter små förändringar godkänns detta och ska delas ut till medlemmarna.

Info-möte hus 7
Informationsmöte om varmvattenmätning planeras till den 4/12 kl 19.00 på kansliet. Ann-Charlotte Göransson och Malin Wester kan delta tillsammans med ordförande.

Tävling om finaste tvättstugan
Lgh 436, Schäfer har anmält föreningens tvättstuga till BoBättres tävling.
I början av januari meddelas vinnaren – tänk om det blir vi!! /egen anm A. Schäfer

Rapporter ang. fastigheterna

skador reläer för trappbelysning har uppstått i samband med dörrmålning vid installation säkerhetsdörrar, Ralf Petersson, Stockholms inbrottsskydd AB ska faktureras för dessa kostnader

rapport radon, styrelsen informerades om vidtagna åtgärder så här långt

vattenskador, 2 radiatorer i lgh samt ett badrum Tidigare skada större än väntat. Badrumskadan misstänks bero på dåligt utförd renovering. Det har varit många vattenskador under året konstaterades det. Att 2 radiatorer börjar läcka efter eldningssäsongens start av över 3 500 radiatorer kan inte anses alarmerande.
Diskuterades om styrelsen kan göra något för att minimera antalet skador. Föreningens löpande besiktningar är en möjlighet att komma åt eftersatt underhåll även om bara 10 % av lgh-beståndet kan gås igenom årligen. Badrumsrenovering kan bara åläggas medlem om badrummet ser uppenbart eftersatt ut i underhåll eller uppvisar mycket fukt. Viktigt med information till medlemmarna vid köp/försäljning om att inspektera badrum samt att regelbundet måla och hålla uppsikt på radiatorerna. Sivert Christoffersson får i uppdrag att utarbeta förslag till skrivning som läggs ut på nätet. Klart till nästa möte

Ann Östlund tillsvidareanställd som fastighetsskötare från 14 nov 2012

stamspolning har skett på Galonv. 31, totalt 5 st har utförts under året

lås bytt på lokal Dukv. 24, Cafeét

dränering hus 7, 9 och 10 klar

Stokab vill ha kyla till sin nod (källaren i Schalen 1). Sivert Christoffersson får uppdrag att ta fram skriftligt avtal med Stokab om placering och säkerställa att elström till kylanläggning går via deras elmätare. Av avtalet skall framgå att Stokab ansvarar för miljöaspekten kring kylanläggningen och att den ska besiktigas löpande enligt föreskrifter.

Övriga frågor
Bengt Swegen: Julmiddag med personalen tillsammans med brf Norrby sker den 19/12.
Bengt Swegen: fukt i trapphus, portar där alla bytt till säkerhetsdörrar samt förbättrad isolering av vindsluckor har medfört att det samlas fukt högst upp trapphusen, kondens utfaller mellan fönstren. Måste åtgärdas genom förbättrad ventilation av trapphusen. På prov monteras frånluftsdon högst upp på Dukv. 40 resp. 47

Fredrik Allard och Stefan Lindberg presenterade: rapport möte i TV-arbetsgruppen följande; i framtiden kommer sannolikt andra och gemensamma lösningar att bli möjliga och nödvändiga för bredband och TV, i avvaktan detta och då föreningen är låst genom avtal med Canal Digital i tre år framåt verkar lösningen med Canal Digital f.n. den bästa. Arbetsgruppen får styrelsens förtroende att förhandla om priset med Canal Digital samt att presentera en tidplan.
Ann-Charlotte Göransson: Vid besiktningen av föreningslokalerna upptäcktes att dammsugaren var utbytt, någon har bytt ut sin gamla trasiga dammsugare med föreningens fungerande. Upprörande men svårt att avgöra när detta har skett.Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 12 december 2012
Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
Portar Bengt Swegen
TV Fredrik Allard, Stefan Lindberg

Kassarapport
November bg 807 027,99 kr Inre fond – 1 042 875 kr

Rapporter från ordföranden
Informationsmöte
Bengt Swegen rapporterade från det informationsmöte som hållits med medlemmar i hus 7 angående enskild mätning av varmvatten. Förutom delar av styrelsen kom fyra st intresserade medlemmar som fick info om hur de själva kan läsa av sin förbrukning och därmed få feed-back på sina besparingsåtgärder.
En bostadsrättshavare med hög förbrukning hävdar mätarfel som förklaring, vilket styrelsen anser mindre troligt. Ecoguard debiterar kostnader för kontroll av mätare om inga fel konstateras.
Styrelsen beslöt att föreningen inte skall stå för ev. kostnader för mätarkontroll. Då mätningen endast sker i informationssyfte och förbrukningen inte debiteras bostadsrättshavarna är ett ev. mätarfel inte av någon större betydelse.

Radonåtgärder
Brf Brickbandet har begärt dispens från Miljö- och Hälsoskyddsnämndens tidigare krav på att alla hus skall vara uppmätta med godkända värden senast 2013-03-31. Mätningar kan påbörjas tidigast 1 feb 2013 och samtliga resultat beräknas erhållna senast 20 maj 2013

Bokslutsrapport
Halvårsrapport 2012, gås igenom vid mötet. Kostnader på 7,5 milj kr, i nivå med föregående års resultat. Följer budget men lite för hög belastning på likviditeten pga. installation av Aptussystemet och tilläggsisoleringen av taken. Investeringar om
totalt 4 milj kr som kommer att ge ökad trygghet och lägre värmekostnader från och med i höst.

Möte om Riksbys utveckling
Ett möte med Stockholms stad ang. Riksbys utveckling kommer att hållas på Biblioteket Brommaplan den 17 dec. Ordf skall försöka närvara och inbjöd övriga styrelsemedlemmar att medfölja.

Styrelsen beslöt flytta årsmötet till den 3 juni 2013 med styrelsemöte ang. motioner den 27 maj.

Policyfråga affischering
Styrelsen beslutade att all affischering på föreningens byggnader skall vara förbjuden.
beslutades att sätta upp en anslagstavla 2013 på platsen utanför Dukvägen 22-24. Tillsammans med anslagstavlan på Galonvägen och viss möjlighet att annonsera på hemsidan bedöms medlemmarnas behov av att annonsera därmed vara tillgodosett.

Brandsäkerhetsutbildning
Beslutades att lägga ut en länk till en brandsäkerhetsutbildning på nätet på föreningens hemsida.

Rapporter ang. fastigheterna
Sivert Christoffersson rapporterade följande:

Frånluftsdon har monterats på Dukvägen 40 och 47 i ett försök att minska fukten i trapphusen. Försöket rapporterades vara, åtminstone delvis, en framgång. Vid plusgrader har imman försvunnit, vid minusgrader bildas fortfarande is.

Hus 17, Stramaljvägen 21-27. Två på varandra följande avloppsstopp visade sig bero på att avloppet från husliv till kommunens ledning var knäckt. Avloppet har bytts. I samband med bytet inträffade 2 st läckor på kallvattenledningen till huset. Arbetena är nu klara.

Hus 3, Dukvägen 39-47 har haft problem med värmen. Orsaken visade sig vara en felkoppling vid kulvertbytet då man förväxlat tillopp med returledning. Omkoppling har nu skett och kompensation för ökade värmekostnader har begärts från Mälarrör.
Ett inbrottsförsök i föreningens lokaler i kv. Schalen har avvärjts av en närboende medlem. En belysningsarmatur med rörelsedetektor kommer att monteras på nedfarten bakom huset för att avskräcka nya försök.

Övriga frågor

Förslag till nya portar
Ett förslag till nya portar i form av ett fotomontage visades och väckte styrelsens gillande. Förslaget ansluter väl till portarnas ursprungliga utseende och den nya dörren kommer förhoppningsvis också att ge minskad fukt i trapphusen. Styrelsen beslutade att gå vidare mot ett provmontage under 2013. Den nya porten skall testas vintertid. Samtidigt som portarna skall ev portnummerbelysningen att bytas till en mer stilenlig modell.

TV
Fredrik Allard och Stefan Lindberg har i förhandling med Canal Digital uppnått att föreningen får tillgång till digitala utsändningar inkl. fler och några utbytta kanaler utan ytterligare kostnad. Leveranstid ca 8 veckor.
Styrelsen beslutade skriva kontrakt med Canal Digital i enlighet med TV-gruppens förslag.
TV-gruppen, Fredrik Allard, Stefan Lindberg och Arne Liljemark, erhöll en eloge för sitt fina arbete.

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet kl. 18.25 med ett stort tack till styrelsemedlemmar och personal för ett gott samarbete under 2012 och med en önskan om God Jul och Gott Nytt År.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-01 klockan 11:02.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-06-01, 10:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Offentliga styrelseprotokoll för medlemmarna, exempel

Fler exempel på öppna styrelseprotokll (Brf Brickandet, Bromma).

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 23 januari 2013

Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
Bengt Swegen anmäler följande övriga frågor till dagordningen:
Brev ang. Aptusnycklar
Nya regler för andrahandsuthyrning
Info på hemsidan om inbrott
Ny kampanj säkerhetsdörrar

Besiktning av monterade säkerhetsdörrar
Ordföranden har den 5 och 14 december tillsammans med Ralf Petersson från Stockholms Inbrottsskydd AB gått syn i samtliga berörda trapphus.
Säkerhetsdörrarna har monterats snyggt. Lite kladd från målarna och några andra mindre skador upptäcktes. Många namnskyltar saknas fortfarande vilket ska åtgärdas av Stockholms Inbrottsskydd.

Fuktproblem i trapphus
Installationerna har medfört andra oönskade konsekvenser med fukt- och isbildning mellan fönsterbågarna högst upp i trapphusen beroende på väderläge. Speciellt gäller detta trapphus med minst 5 monterade nya dörrar. Detta visar att den luft som tidigare gick in genom brevlådor och otäta gamla dörrar numera blir kvar i trapphuset eftersom frånluftsdon saknas. Dessutom har otäta vindsluckor åtgärdats i och med takisoleringen vilket förstärker effekten.
På prov har, som rapporterats tidigare, frånluftsdon monterats i schaktet för sopnedkast på Dukvägen 40 resp. 47. Till viss del har detta avhjälpt problemet. I samråd med ventilationsfirma ska rätt åtgärder hittas för att råda bot på problemet.

Slutrapport dränering hus 7, 9 och 10 samt kulvertbyte
Offerten för dräneringen uppgick till 780 000 kr och slutlig kostnad uppgick till 824 404 kr. Skillnaden blev 44 404 kr vilket härleds till extra kostnader för återställande av WC i de 3 lokalerna.
Offerten för kulvertbyte mellan hus 9 och 10 samt mellan hus 3 och 10 uppgick till 346 000 kr, och slutlig kostnad uppgick till 379 805kr. Extra kostnader tillkom för gjutning, asbestsanering och hyra av plåt över gatan om sammanlagt 33 805 kr ink moms. Kostnaden för grävning blev enl. offert, 89 500 kr.

Rapport TV-grupp
Kontrakt är under framtagning.

Rapport från adv. Bergman
Preliminärt datum för förhandling i hyresnämnden början februari
XXXXXXX vattenskada Dukvägen 26/28, föreningens krav, har inte betalat för skadan och styrelsen har uppdragit åt advokaten att stämma XXXXXX i domstol.

Rapport från möte angående framtida energiförsörjning
Ordförande och Sivert Christoffersson har träffat företaget SEEC som projekterar energilösningar med geoenergi. De ska återkomma med en kostnadsfri utvärdering av Brickbandets möjligheter.

Energirapport 2012
Under året har 6 038 MWh därav 779 MWh varmvatten förbrukats, motsvarande siffror 2011 var 5 806 MWh resp 733 MWh.
Gällande takisoleringen visas prel. siffror en något lägre besparing än vad som kunde förväntas. Styrelsen avvaktar uppföljning efter eldningssäsongens slut 31 maj 2013.

Lokaluthyrning
En byggnadsfirma, Hard Workers of Sweden AB, hyr lokal Dukv 24 gatuplan som kontor from 1/2 2013. Vissa förbättringar krävs som eldragning, färg och installation av en radiator. Den förre hyresgästen har gjort egna elinstallationer och en avloppsdragning som måste åtgärdas. Detta skall fotograferas, som dokumentation, uppdrogs åt Sivert Christoffersson .

Radonåtgärder – lägesrapport
Mätning pågår i hus 6. Utgifter för konsulttjänster 25 141 kr inkl moms till Grontmij, 34 829 kr inkl moms till Ventilationskonsult. Genomförda åtgärder har varit: att skafferiventiler öppnats, ny ventilation i trapphusen monterats, ventilationskanaler har rensats, ny ventilation i källarfönster har monterats, sedvanlig tätning av genomförningar har gjorts. För varje steg har radonvärden loggats och man har kunnat se förbättringar för de olika stegen. Dessutom har de nya dörrarna tydligt visat en reducering av uppmätta radonhalter med ca 25%.

Provmontage LED belysning Dukvägen 40
Fungerar bra, ger ett varmt ljus och en snabb upptändning av armaturerna. Nackdel är att de tänds även dagtid. Föreningen beslutar testa LED i hus 7, 9 och 10.
Armaturerna har längre livslängd än normala lysrör. Kostnaden för elmontage uppgick till 2 555 kr inkl moms för en portuppgång inklusive 2 armaturer i källargången.
Två nya medgivanden för montering av postbox har inkommit, dels Drottnhv 370, dels Galonv 9.
Ska inte lägenhetsinnehavare (dvs icke medlemmar) kunna stå som avimottagare?
Nej, avin ska adresseras till medlemmar på lägenhetens adress. AdEx får inte ändra i systemet om någon medlem kontaktar dem. Anledningen är att föreningen vill försvåra ev otillåten uthyrning. Detta är ingen ändring av tidigare beslut, bara ett förtydligande. Beslutades att styrelsen tillskriver AdEx i ärendet.
Ska någon som ofta betalar sin avgift för sent få hyra p-plats eller förråd? Styrelsen anser inte att detta är i föreningens intresse, personen bör få ett nekande besked. Kan man inte betala månadsavgift i tid bör extra omkostnader undvikas i form av parkeringsplats eller förråd

Rapporter ang fastigheterna av Sivert Christoffersson
9 köksstammar är spolade under 2012. Bedömdes att ännu finns ingen grund till allmän spolning i området
Spolning av köksstam Galonv. 21 har skett i januari till en kostnad av 2 531 kr inkl moms
Avbruten LAN-ledning mellan källaren och lägenhet på Dukv. 28 har kostat 2 995 kr inkl moms
Utbyte av kolfilterfläkt Galonv. 40 B hos ny lokalhyresgäst 3 921 kr inkl moms
Klinker i trapphus hus 7, 9, 10 (8 portar) har kostat 64 880 kr in moms.
Avloppsstopp hus 17, Stramaljv. 23-29 i december. Lövhagen grävde upp betongrör som knäckts och orsakat stopp 2 gånger inom 1 vecka. Vid utbyte stötte grävaren till skarven på kallvattenröret (koppar) vilket sprang läck. Total kostnad blev 60 730 kr inkl moms
Putsskada Dukv 57 över trapphusfönster har skett i samband med arbete för bättre tilluft.
Vattenläcka källarförråd Dukv. 43, kostat 1 900 kr inkl moms till Bravida och 900 kr inkl moms till DN-bygg. Troligtvis uppstod den i samband med badrumsrenovering.
Föreningen får ta kostnaden.
Inbrott lgh Drottningholmsv 370, Brytmärken även på entréport.

Övriga frågor
Brev från medlem som anser att Aptusnycklarna är dyra. Styrelsen beslutar att uppdra åt Anita Pettersson att svara att i kostnaden ingår tid för personalen att programmera brickor samt kostnader att driva systemet. Varje medlem har fått 4 brickor gratis (dvs 3 gröna och en blå) och priset var 100 kr fram till årsskiftet. Därefter 250 kr.

Nya regler för andrahandsuthyrning från 1 feb 2013. Styrelsen får information om riksdagens beslut. I grunden gäller samma regler som tidigare förutom en generösare hyrprissättning av lägenheten

Stockholms Inbrottsskydd AB vill genomföra en kampanj för säkerhetsdörrar när hyresnämnden sagt sitt. Priset från fabrik har höjts och kampanjpriset blir 17 500 kr. De som listat sig sedan tidigare får det gamla priset. Information ska läggas ut på hemsidan så snart besked kommer från hyresnämnden Info om det senaste inbrottet läggs ut på hemsidan. Styrelsen beslutar att skriva om detta, för att medlemmar som ej beställt säkerhetsdörr ska få en ny möjlighet.

Vattenförbrukning 2012. Sthlm Vatten har under året bytt ut 21 vattenmätare.
Förbrukningen har sjunkit från 39 600 m3 till 26 200 m3. Minskningen beror troligen till största del på felaktig mätare i pc-huset. Normalt sett brukar nya mätare medföra ökad förbrukning. I hus 14 där en WC-stol utbyttes på begäran av
föreningen sjönk förbrukningen med 600 m3!

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 20 februari 2013
Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Övriga frågor
Förmånskort Fastighetsägarna
Uppdatera hemsida
Ej uthämtade nycklar säkerhetsdörrar

Föregående protokoll
Protokoll nr 1 2013 godkändes med ändring § 9 Fakturasystemet fungerar däremot bra och är lätthanterligt, tillägg § 12 Scandinavian Energy Efficiency Co. (SEEC) och lades till handlingarna.

Kassarapport
Jan 2012
Ej uppgift kr Inre fond
655 619,55 kr Kassa bg

Förvaltningsberättelse 2012
Ordföranden hade skickat ett utkast samt en reviderad version av förvaltningsberättelsen för år 2012 där aktuella siffror på bl a kostnader saknades. Det diskuterades kring vissa ändringar och eventuellt tillägg om uppdaterat TV-utbud.
Slutversion bör vara klar efter nästa styrelsemöte.

Årsavgift Fastighetsägarna 2013
Den totala årsavgiften för medlemskap hos Fastighetsägarna för 2013 uppgår till 12 488 kr. Se även övrig punkt angående förmånskort hos Fastighetsägarna.

Rapport hyresnämnden
Styrelsen tog upp rapport från hyresnämnden angående installation av fastighetsboxar i trapphusen. Föreningens advokat har tillskrivit hyresnämnden angående dess beslut och en medlems överklagande till hovrätten. Styrelsen avvaktar adv. Bergmans svar innan fastighetsboxarna kan installeras.

Advokat Bergman
Faktura för perioden augusti 2012 – januari 2013 uppgick till 39 500 kr, gällde framförallt ärenden kring fastighetsboxar.

Dörrkampanj nr 2 perioden 15 feb – 30 april
Broschyr samt beställningsblad framtaget. Tyvärr anges datum 30:e april i broschyren men 30:e maj enligt beställningsbladet som sista beställningsdag.
Medlemmar får därmed beställa till och med den 30:e maj. Föreningen har tillskrivit de kvarvarande 5 medlemmarna med otillåtna dörrar och vädjat om utbyte men även framfört att styrelsen kan komma att kräva utbyte. Uppdrogs åt Stefan Lindberg att lägga ut infon på hemsidan. Bör framgå nu x antal dörrar beställda så att så många som möjligt blir inspirerade att beställa ny dörr vilket gynnar föreningen med enhetliga trapphus.

Rutinrapporter från Anita Pettersson
Rapport från 2012 års lägenhetsbesiktningar vilka var 55 stycken.
Allvarliga anmärkningar föranleddes av bl.a. badrum med bristande tätskikt, igensatta ventiler, felaktiga blandare, allvarliga behov målning radiatorer.
Ombesiktning har begärts och utförts av 6 stycken lägenheter

Rapport AdEx
Löner och betalningar sker utan anmärkning. Vår personal behöver mer utbildning i systemen. Anita Pettersson ombeds skriva ner punkter som behöver åtgärdas och därefter skall möte bokas med AdEx på kansliet för genomgång av vad som måste förbättras. Ordföranden kommer att delta.

Rapporter från Sivert Christoffersson angående fastigheterna
Erhållit godkännande av Gatukontoret gällande besiktning efter kulvertbyte över Dukvägen, hus 10 till hus 3
Elarbeten avseende felaktigt dragna kablar i lokal Dukv 24 har åtgärdats till en kostnad av 6 976 kr inkl moms
Galonv 31, ruta trapphus har bytts ut. Kostnad 709,60 kr inkl moms
Trinett (enkel köksutrustning), inköpt till lokal Dukv 24, 12 689 kr inkl moms. Då hyresgästen ville sätta in egen IKEA-inredning i stället får Trinetten får sparas till annan lokal.
Ventilationsåtgärder för radongas har skett i 49 lgh och 32 trapphus till en kostnad av 195 869 kr inkl moms
Radonmätning pågår. Hälften av mätarna utlagda än så länge

Övriga frågor
Förmånskort Fastighetsägarna
Förmåns-Kort finns att beställa. Applikation finns för smartphones. Uppdras åt Stefan Lindberg att lägga ut info på hemsidan.

Uppdatering hemsida
Ett antal uppgifter behöver uppdateras bl a diagram för antal medlemmar anslutna till OpenNet, ang flaggning, ang ekonomi, ang årets planerade arbeten, ang grafer försäljningsvärden, ang basdata osv. Ordföranden är gärna behjälplig. Stefan Lindberg ansvarar.

Ej uthämtade säkerhetsnycklar
Inget bestämt om agerande men diskussion kring lösning. Möjliga tillfällen är vårstädning, vid ev info-möte digital-TV. Anita Pettersson skall även tillskriva berörda under våren.

Avtalsförslag från Canal Digital
I grunden innebär avtalet en digital spegling av det analoga utbudet. Några kanaler kommer att ändras. Ny treårsperiod, avtal 3 år fr.o.m. maj 2013. Fryst avgift fram till och med 1 januari 2015.
Canal Digital kommer att äga utrustningen och föreningen står därför inte ekonomiskt för tekniskt underhåll. Uppgradering av befintlig utrustning med installation tar ca 8 veckor. Priser på boxalternativ kommer att lämnas av Canal Digital.
Avtalet i sin helhet godkändes av styrelsen som bad Stefan Lindberg och Fredrik Allard att teckna avtal.
Styrelsen ska även fundera kring informationsmöte samt den information som ska skickas ut inför uppgradering av TV-utbudet.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-01 klockan 11:02.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-06-01, 11:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Utdrag ur styrelseprotokoll - exempel

Fler exempel på öppna styrelseprotokoll (Brf Brickbandet, Bromma).

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 20 mars 2013
Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Anmälan övriga frågor
Ordförande Bengt Swegen anmäler följande övriga frågor:
Rapport advokat Bergman
Föreningslokalen
Vårstädning
Förlängt fjärrvärmeavtal Fortum

Kassarapport
Februari 2013 bg 525 459,95 kr inre fond ej tillgängligt Pga. kommande stora utgifter har nya pantbrev tagits ut i kvarteret Brickbandet 6, en miljon kr, totalt uttaget i det kvarteret 4 147 700 kr, kostnad 22 875 kr. Rörligt lån om 1 miljon kr har tecknats.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse 2013, version 2, gås igenom och godkänns med smärre ändringar. Den slutliga redovisningen av ekonomin har ännu inte färdigställts, revisorn besöker TeoGe 25 mars som därefter inkommer med slutlig redovisning.

Avtalspolicy
Ordföranden Bengt Swegen föreslår en ändring av föreningens tillvägagångssätt vad gäller tvist med leverantörer. Fakta ska undersökas av Anita Pettersson och frågan bordläggs därför till nästa styrelsemöte.

Föreningsidéen
Uppdatering har gjorts på hemsidan, punkt om att värna om miljön genom eldning av biobränsle ändras då detta inte längre är aktuellt, ny formulering är "Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder som vi själva kan utföra utöver gällande krav". Formuleringen ska även ändras på visitkort och i stadgarna.

Beskärning äppelträd
Önskemål från medlem. Sivert Christoffersson får i uppdrag att se över behovet av beskärning av samtliga fruktträd tillsammans med arboristen Derek från Global Tree Care.

Säkerhetsdörrkampanj
Hittills är 17 stycken dörrar beställda därav 1 som har otillåten säkerhetsdörr. Leveransen är förskjuten till maj.
Beslut om återställning hus 7, 9 och 10
Lövhagen har lämnat in offert, Svenska väg avstått från att lämna offert.
Styrelsen anser att vi bör begära in ytterligare en offert, förslagsvis från Svensk Markservice AB, Sivert Christoffersson får i uppdrag att utföra detta.

Beslut om taköversyn
Styrelsen beslutar om taköversyn av återstående 14 hus, hus 11-25 (utom hus 17), till en kostnad av 288 000 kr exkl. moms.

Klagomål ang. tilluftsdon,
Klagomål har inkommit från på boende Drottningholmsvägen. Besiktning på plats har utförts av Bengt Swegen och Stefan Lindberg. Installation av tilluftsdon (pga hög radonhalt i lgh) har medfört ökat buller från gatan.
Befintligt tilluftsdon var igensatt och försök att öppna upp detta borde ha gjorts i första hand. Vid framtida liknande åtgärder behöver noggrann uppföljning göras så att åtgärden utförs på bästa sätt. Befintliga ventiler måste först undersökas och åtgärdas. Detta ansvar vilar på Sivert Christoffersson.

Rapporter ang fastigheterna
Ny radiator Dukv 24, lokal 555 har monterats, 9 020 kr
Gjutning Dukv 33, trapphus, 26 929 kr (radonåtgärd) Radon Grontmij, 4 066kr
Lokal i trapphus Dukv 24 tömd, ska få utnyttjas av trädgårdsgruppen.
Trädgårdsgruppens tidigare lokal, nr 570 har uthyrts till D.D Måleri AB.
önskar köpa lokalen, men har fått nekande svar från styrelsen. Han har fått erbjudande om omförhandling av hyran och är välkommen med motbud men har inte avhörts.
Lgh 533, Olan har installerat en Aptus-lösning efter tillstånd av styrelsen för tillträde för patienter till hennes tandläkarpraktik.
Avgasaren i undercentralen Dukv 24 har fått årlig service

Skorstensöverbeslag har monterats på samtliga hus till en kostnad av 165 600 kr exkl. moms.

Övriga frågor
Ordförande Bengt Swegen:
Rapport adv. Bergman: Svar från Bergman om hovrätten, styrelsen får sjå sig och avvakta beslut huruvida hovrätten tar upp ärendet till behandling eller återremitterar till hyresnämnden. Ang medlem som orsakat vattenskada, Bergman ska sammanställa en skrivelse till Brandkontoret för att få tillgång till rättsskyddet i försäkringen, efter det lämnas handlingar till tingsrätten för att stämma medlemmen.

Föreningslokalen, brev från Monika Thorén lgh 548 om dålig städning efter uthyrning. Ann-Charlotte Göransson har erbjudit sig att ta ansvar för tillsyn före och efter uthyrning, för det krävs att ett kreditkort för smärre inköp beställs vilket styrelsen bifaller.

Vårstädning, 21 april, sopning av gångar etc på föreningens mark beställd till veckan innan. Ann-Charlotte Göransson kan ansvara för servering av korv m.m och Åsa Helén ska tillfrågas om hon kan hjälpa till, i annat fall kan Stefan Lindberg göra det. Korv, kaffebröd m.m. beställs av kansliet. Inbjudan formuleras av Anita Pettersson, inga särskilda arbetsuppgifter för medlemmarna planeras i dagsläget. I samband med vårstädningen kan påminnas om säkerhetsdörrskampanjen, även med lappar i tvättstugan.

Förlängt fjärrvärmeavtal, Sivert Christoffersson informerar, föreningen har haft avtal med Fortum 3+3 år med option på den andra perioden och föreningen har tillsammans med brf Norrby tecknat fortsatt avtal.
Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 24 april 2013
Av allmänt intresse avhandlades på nämnda möte:

Övriga frågor, ev bordlagda frågor
Parkering på föreningens mark Malin Wester,
Föreningslokalerna Ann-Charlotte Göransson

Omprövningsbeslut moms,
Beslut från Skatteverket, 19 746 kr lägre per mån, from januari 2013.

Kassarapport
Mars bg 942 211, 58 kr
Inre fond dec - 1 032 911,12 kr
Från den inre fonden har det i januari betalats ut 6 043 kr, feb 44 931 kr,
mars 14 507 kr och i april hittills 13 601 kr vilket ger
Jan - 1 026 868 kr
Feb - 981 937 kr
Mars - 967 430 kr

Rapport möte Canal Digital
Stefan Lindberg och Fredrik Allard rapporterar från möte med ansvariga kontaktpersoner från företaget. Förändringen planeras att genomföras under en dag, den 1 juli 2013. Sändningarna tas in digitalt via hus 5 och Stokabs kabel istället för via parabol och föreningens egen UC. Kostnaden för digital-TV blir 50 kr per månad. Analog signal är fortsatt inkluderad i månadsavgiften. Vissa förändringar av utbudet kommer att ske. Även infokanalen är tänkt att fungera digitalt och ska förhoppningsvis kunna ändras via en web-sida. Infopaket till medlemmarna sätts ihop av Canal Digital. Info-material till årsmötet förbereds av Stefan Lindberg.
Den gamla huvudcentralen skrotas och parabolen tas ned. Viktigt att tätningar görs där kabelgenomgångar skett. Uppdrogs åt Sivert Christoffersson att se till att parabolen tas ned när systemet väl är igång. Den gamla elektroniken kan säljas av föreningen.

Skräp i föreningens sopsilo
Hyresgäster från grannhuset som ägs av HSB slänger skräp i silo Dukv 15.
Styrelsen diskuterar eventuella åtgärder men nöjer sig för närvarande med att ha tagit emot informationen.

Säkerhetsdörrkampanj
Till dags dato är 19 dörrar beställda, leverans ytterligare framskjuten till juni.

Rapport advokat Bergman
Inget nytt angående dörrar/hyresnämnden/hovrätten.
Brandkontoret tillskrivet av advokat Bergman angående rättsskyddsförsäkring.

Bokslut 2013
Bokslutet är nu färdigt och undertecknat av styrelsen, resultatet uppgår till ca 221 000 kr.

Uppföljning värme/tilläggsisolering,
Resultatet ser bättre ut än för tidigare månader. Sett över eldningssäsong, april saknas, så uppgår besparingen till ca 180 000 kr för hus 1-25 samt ca 4 500 kr för Schalen. Detta indikerar en återbetalningstid på ca 10 år. En bidragande orsak till förbättrade siffror under vintern kan vara att de borttagna aspiratorerna sugit ut värmeenergi ur husen.

Ny tomträttsavgäld Schalen
Aktuell från 2014-09-30. En höjning om ca 60 % kan förväntas.

Rapport städdag
Vackert väder medförde god uppslutning från medlemmarna. Serveringen tog emot ca 75 personer, rekord i antalet fyllda säckar enligt personalen.

Årsmötet
Ann-Charlotte Göransson får i uppdrag att beställa mat och dryck när anmälningstiden till samkväm har gått ut.
Nytt avtal har tecknats med Canon betr. hyra av kopiator, årlig besparing 5 124 kr, delas med Norrby.

Försäljning av balkong. Lgh på Galonvägen ska säljas där ett s.k. godkännandeavtal för balkong är tecknat vilket innebär att köparen måste köpa balkongen av föreningen. Inkl ränta på ränta erhåller föreningen 38 466 kr. Ytterligare 5 likadana avtal kvarstår.

Sivert Christoffersson rapporterade angående fastigheterna att Aptus-nyckel för reklam har efterfrågats av Svensk Direktreklam. Styrelsen är tveksam, en anslagstavla vore att föredra. Styrelsen beslöt att inte ändra tidigare beslut att endast Posten, Citymail och Tidningarnas
Morgontjänst ska få tillgång till nycklar. Sivert Christoffersson får i uppdrag att presentera ett förslag på lämplig anslagstavla. I samråd med ordföranden placeras den vid tvättstugan.
målning trapphus hus 10 har utförts till en kostnad av 46 580 kr inkl moms, elarbeten trapphus utförda i hus 10 av Tullinge el till en kostnad av 12 250 kr inkl moms
fågelsäkring (nät) har monterats ovanför 2 balkonger i hus 17, till en kostnad av 1 169 kr inkl moms
beskärning fruktträd enligt tidigare beslut utförts av Global Tree till en kostnad av 2 000 kr inkl moms
radonåtgärder utförts av Grontmij till en kostnad av 14 581 kr inkl moms och av Ventkonsult till en kostnad av 3 068 kr inkl moms
radonresultat, 7 svar, har inkommit. I hus 6 är 3 av 6 lägenheter godkända.
I hus 2 har 1 lägenhet godkänts.
skorstensöverbeslagen har kostat 206 250 kr inkl moms
Kubota traktor har lagats för 19 915 kr inkl moms, defekt generator har bytts till en ny i originalmodell.
avloppsstopp i gatan, hus 17, föreningen har rensat och filmat, ska debiteras kommunen
vattenläcka efter vattenmätare kallvatten på Stramaljv 26 källare åtgärdad
läckande värmerör i kök Galonv 19, kostnad 2 175 kr inkl moms
fuktskada badrum i vägg ut mot matrum, Stramaljv. läckande koppling. Har troligtvis pågått längre tid. Ev kommer föreningen låta medlemmen ta del av kostnaden. DN Bygg har anlitats för åtgärd.
offert inkommit från Bromma Lås avseende Aptus för installation av låssystem föreningslokalen, 4 st, (fläktrum, entré + två föreningslokaler) till en kostnad av 86 424 kr inkl moms. Samtidigt beslöt styrelsen att möjliggöra bokning via nätet. Tillkommer kostnad om 6 875 kr för programmering m.m.
Styrelsen beslutar att acceptera offerten.
Köksarkitekterna sagt upp kontraktet på Dukv. 24, Sivert Christoffersson ska lägga ut annons för att hitta ny hyresgäst.
återställning hus 7, 9 och 10. Svensk Markservice har inte lämnat fullständig offert trots påstötningar. Styrelsen beslutar att acceptera Lövhagens offert om 1 075 000 exkl moms. Önskemål att påbörja arbetet snarast möjligt.
tvättmaskinernas gångtid ska läsas av i maj, styrelsen kommer sannolikt att behöva budgetera för att byta maskiner i spontantvättstugan under nästa år.

§ 19 Bordlagda frågor
Avtalspolicy, undvika skiljedomsförfarande. Frågan diskuterades men ej aktuellt att fatta nytt beslut för närvarande.

Övriga frågor
Föreningslokalerna; inventarieförteckning som finns på hemsidan ska gås igenom. Enkel enkät till gäster förberedd och förråd kommer att inventeras före inköp. Ann-Charlotte Göransson ansvarar tillsammans med Stefan Lindberg.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-01 klockan 11:22.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
SBC ljuger öppet om öppna styrelseprotokoll !!! Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2013-12-09 16:56
Offentliga styrelseprotokoll... igen.. och Bengt Skånhamre Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2013-05-22 19:33
Är styrelseprotokoll offentliga...? anco Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2012-05-01 21:45
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 21:18
Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 46 2010-11-13 16:33Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:19.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare