Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi Ekonomisk-, drifts- och underhållsförvaltning, underhåll, underhållsplan, budget, planering, driftskostnader, ekonomisk plan, kapitaltillskott, kontering av fakturor, inventarielistor, inre fond, krav på upphandling, upphandling av förvaltning, offerter, entreprenörer, fastighetsskötsel, anlita HSB, tips på bra entreprenörer, varning för dåliga entreprenörer, skattefrågor, skattereduktion, ROT-avdrag, o.dyl. RSS-feed för detta forum om förvaltning, administration, upphandling, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-01-23, 19:37
happy248 happy248 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2011
Inlägg: 8
Standard Intern representation i brf?

Sitter i styrelsen och vid ett tillfälle valde vi att gå ut och äta middag tillsammans då hela styrelsen var ny.

Kan detta sättas upp som intern representation (eller annat konto?) i bostadsrättsföreningen eller är detta något som vi som privatpersoner i styrelsen förväntas betala själva?


Se även:
Julbord för styrelsen i brf

Senast redigerad av Admin: 2014-06-02 klockan 10:47. Anledning: Kompletterat med länk till tråd som tar upp samma fråga
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-01-23, 20:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Kan styrelsen själv bjuda sig på middag för medlemmarnas pengar?

Intressant fråga. Många frågor återkommer i varianter, men om jag minns rätt har denna fråga inte förekommit i någon variant tidigare, trots att den är så grundläggande och viktig.

En brf saknar givetvis "extern representation", dvs en brf-styrelse kan t.ex. inte bjuda någon leverantör på något.

Sedan är det en annan fråga - som är en separat tråd - om styrelseledamöter i en brf kan låta sig bjudas på mat eller annat. Men det ska vi inte gå in på här för då blir det nog för mycket att bena ut.

Så är då frågan om styrelseledamöterna själv kan bjuda sig på middag med medlemmarnas pengar?

Om föreningsstämman inte satt upp ett regelverk för detta så finns det inget direkt som hindrar detta, men jag skulle vilja hävda att det är ytterst omoraliskt att göra detta utan stämmans uttryckliga godkännande först. Det är alltså mest en fråga om moral och etik.

Om medlemmarna skulle få reda på deta så är det sannolikt att det finns en och annan som går i taket över att styrelsen tagit sig dessa friheter.

Sedan kan de som är mer hemma på vad som gäller skattemässigt svara på om det får skattemässiga konsekvenser för ledamöterna.

Jag vill avslutningsvis säga att detta är något som revisorn i föreningen måste anmärka på/upplysa stämman om ifall det skett utan stämmans godkännande.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 19:05.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-01-23, 22:01
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av happy248 Visa inlägg
Sitter i styrelsen och vid ett tillfälle valde vi att gå ut och äta middag tillsammans då hela styrelsen var ny.

Kan detta sättas upp som intern representation (eller annat konto?) i bostadsrättsföreningen eller är detta något som vi som privatpersoner i styrelsen förväntas betala själva?
Om styrelsen ger sig själv ngn inte alltför vidlyftig middag ute för att t.ex. lära känna varann bättre tycker inte jag det är ngt som ledamöterna ska betala själva. Det är en rimlig del av styrelsearbetet.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-01-24, 10:24
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Arvoden och ersättningar

Enligt förordningen anger stämman vilka medel styrelsen har att förfoga över. Medlen som ledamöter i regel tilldelas är sammanträdesarvode och i vissa fall arvode för ett speciellt uppdrag som ledamot. Att tillskansa sig andra förmåner på medlemmarnas bekostnad är ej tillrådligt utan ett medlemsbeslut vid stämma. Som Admin anger så är det med stor sannolikhet att be om problem vid stämma och hos revisor, om man på föreningens bekostnad unnar sig.

Att tänka på: alla förmåner som ledamöter tillägnar sig ska redovisas och beskattas som lön/förmån.

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Om styrelsen ger sig själv ngn inte alltför vidlyftig middag ute för att t.ex. lära känna varann bättre tycker inte jag det är ngt som ledamöterna ska betala själva. Det är en rimlig del av styrelsearbetet.
Man bör tänka på att det är i betraktarens ögon man står inför när det uppdagas att styrelsen utnyttjar medlemmarnas pengar för mat eller dylikt. Man kan även ha i åtanke att mycket vill ofta ha mer. Den första middagen/egen-representationen bedrivs t ex på en pizzeria, det är lätt att nästa hamnar på en lyxkrog med mycket alkohol.

Jag är inte med dig enig clabbe när det gäller att det är ett rimligt inslag i styrelsens förmåner. Jag personligen skulle aldrig föreslå liknade, det kan finnas medlemmar som inte har den förmånen att kunna gå ut på restaurang och äta p.g.a. ekonomi. Då är det inte rimligt att ledamöter använder föreningens ekonomiska utrymme för att förlusta sig.


Jag vill rekommendera att hålla sig till fika vid styrelsens sammankomster där det serveras hembakat och färskbryggt gott kaffe. En brf ska drivas som ett företag utan vinstintresse. Enligt förordningen ska årsavgiften som medlemmarna erlägger bekosta föreningens förvaltning. I förvaltningen ingår inte enligt mig middagar, kickoffer eller andra aktiviteter bekostade av föreningen. Vill man vara på god fot med samtliga grannar/medlemmar bör man akta sig för att tillgripa detta beteende.

Gå gärna ut och ät tillsammans men gör det på egen bekostnad eller bjud med egna medel.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2014-06-02 klockan 11:38.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-01-24, 11:07
happy248 happy248 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2011
Inlägg: 8
Standard

Tackar för bra och snabba svar.

Utifrån Era rekommendationer kommer vi nog att ta kostnaden privat.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-01-25, 00:11
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

ett exempel på att det förekommer är vår förening.

Varje år vid juletid går styrelsen tillsammans med husombud och andra som har utfört ett extra arbete för föreningen på restaurang.

För detta avstår alla styrelseledamöter och suppleanter ett mötesarvode, husombud och övriga medbjudna "får" detta som ett tack för utfört arbete.

Sen om det är rätt eller fel får var och en avgöra.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-01-25, 07:47
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Det är vanligt förekommande i alla typer av föreningar att man har en funktionärsfest.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-01-25, 08:45
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av MikHo Visa inlägg
Varje år vid juletid går styrelsen tillsammans med husombud och andra som har utfört ett extra arbete för föreningen på restaurang.

För detta avstår alla styrelseledamöter och suppleanter ett mötesarvode, husombud och övriga medbjudna "får" detta som ett tack för utfört arbete.

Sen om det är rätt eller fel får var och en avgöra.
Min mening är att detta inte överensstämmer med författningen vad gäller ekonomisk förening att bjuda vissa på något föreningen finansierar. Jag antar att detta beslut är fattat av föreningens ledning, vilket då kan tolkas som att företrädare för föreningen tillägnar vissa medlemmar en fördel gentemot övriga medlemmar. En ekonomisk förening ska verka för medlemmarnas ekonomiska bästa genom att förvalta deras tillgångar. Att bjuda utomstående eller enskilda medlemmar på föreningens bekostnad är inte tillåtet. Att fatta beslut vid stämma där någon eller några av medlemmarna ges en fördel gentemot övriga medlemmar är heller tillåtet. Så jag ser det som omöjligt att använda sig av denna typ av premiesystem.

Ett sätt att göra detta på ett korrekt sätt är att avlöna de personer som utför någon typ av uppdrag i föreningen, genom att fatta detta beslut vid stämma där det fastställs vilken nivå ersättningen ska ligga på.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2014-06-02 klockan 11:40.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-01-25, 09:40
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Jag vet inte Trötter. Det är strikt och säkert alldeles korrekt det du säger. Men det innebär att föreningen inte kan bjuda på kaffe & kakor vid stämma eller korv och liknande på städdagen.

Även föreningar behöver smörjmedel för att inte gnissla. Det skall vara humant att bo, det skall också vara humant att ta på sig ansvar för grannarna.
Jag tycker hellre att man skall skriva in i stadgarna att styrelsen kan ha tillåtelse till en kuvertavgift per år och att städdagar och stämma bör innebära någon form av förtäring.

Jag har tjatat om det tidigare att jag anser att man skall ha ett tillåtande och inte ett förbjudande samhällsklimat. Lagen kan inte stipulera allt, som ifall föreningar får bjuda på kaffe eller inte. Skulle människorna leva strikt efter vad lagar & regler stipulerar, blir det olidligt för de flesta. Och vem skulle kunna hålla reda på alla förordningar? Det enda det skulle resultera i är att respekten för dessa lagar & förordningar skulle försvinna.

Den förening som vill bjussa sina förtroendevalda eller närvarande medlemmar på något skall ha full möjlighet att göra detta utan att Lagen skall lägga sig i, det tycker jag.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av totiki: 2011-01-25 klockan 10:47.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-01-25, 10:18
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard förenngen betalar

Läste att någon föreningsstyrelse bjöd sina husbud på en festilighet.

Mitt förslag här tror jag skulle lösa många undringar som föreningars medlemmar har om sina styrelser och även klargöra ett o annat. T ex hur myckat tid styrelsen lägger på sitt uppdrag, hur den andre, tredje, fjärde familjemedlemmen får lida på grund av uppffring av sin fritid.

När styrelsen konstituerat sig kallar man till ett styrelsemöte där även de respektive hemmavid har fått ställa några frågor, t ex hur många kvällar i månaden blir Axel borta för styrelsemöten och uppdrag, etc.

Man för ett protokoll, sedan dyker de respektive upp och man fortsätter diskussionen under trivsamma former på en restaurang eller hemma hos någon som fått betalt för utläggen. Detta upplägg tror jag skulle kunna ge en bra arbetande styrelse med samförstånd bland de "drabbade" familjerna.

Senast redigerad av Admin: 2014-06-02 klockan 11:42.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:32.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare