Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-11-07, 15:03
Grannes avatar
Granne Granne är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2010
Inlägg: 138
Standard Röstning om fast grill i brf

En fråga om röstning.

Vi har en innergård som vi vill fixa till så den blir lite trevligare, vi har bl a byggt en pergola över vår gemensamma uteplats.
Nu har frågan kommit upp om att flytta en befintlig murad grill som står i en annan del av gården. Vi är några stycken som önskade att flytta grillen till nuvarande uteplats med pergola. Detta för att även de som bor ovan markplan ska kunna få möjlighet att grilla under lite trevliga förhållanden.

Eftersom vi är en förening som är uppdelad i 3 st gårdar beslöt styrelsen att det är ett gårdsärende och inte ett styrelseärende.

Styrelsen utlyste en röstning med röstsedlar (Ja, Nej, Alternativt förslag).
Efter mycket om och men så framkom att resultatet var det märkliga 8 nej, 8 ja, 2 blanka.
Gården det gäller har 18 lägenheter.

När vi påpekade det märkliga resultatet så kom svaret att det spelar ingen roll hur rösterna faller.
Citat från vicevärden: "Det räcker med Ett nej så blir det ingen flytt, detta står i lagen.".

Är detta rätt sätt att gå till väga om en sådan fråga.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:35.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-11-07, 19:08
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard som vanligt?

Detta låter som vanligt när det gäller bostadsrättsföreningar.

En pergola är gränsfall påstämmobeslut? Hur som haver är det alltid bättre för en styrelse att lyfta fram ett sånt här beslut till en stämma, så fler kan tycka till så det blir rättvist för alla medlemmar, oftast blir det annars bara pannkaka, den somkänner ordföranden eller skriker högst som får sina viljor igenom.
Annat exempel på fel demokrati i detta ärende Vicevärden tycker till.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-11-07, 19:32
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Beslut per capsulam gäller som stämmobeslut

Ja, jag förstår heller inte vad vicevärden har för roll här, men vicevärden har fel.

Det var kanske inte menat som ett sådant, men det är ett beslut per capsulam, och då gäller beslutet enligt genomförd röstning. I detta fall blir det ingen grill eftersom resultatet blev lika många för som emot (i detta fall finns ingen utslagsröst). Men ny röstning kan ju genomföras, kanske med fler argument (såväl för som emot).

Annars gillar jag den demokratiska röstningen, vilket ju alltid är lättare när det är såpass små föreningar.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:11.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-11-07, 19:42
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

När det gäller röstning/votering, så skall detta företas vid stämma och styrelsens sammanträden. Resultatet skall dokumenteras i protokollet och förvaras på ett betryggande sätt. Att fatta beslut på annat sätt strider mot föreningslagen, brl och förmodligen mot det flesta stadgor.

För att genomföra en förändring av föreningens fastighet, då krävs det att frågan behandlas på stämma. Lagen anger förändring av betydelse. Vad en förändring av betydelse är anges inte i lagen så det finns inget entydigt svara på vad en betydande förändring är. Det bör då ligga i föreningens intresse att utröna vad som är av betydelse.
Min personliga åsikt när det gäller förändring av betydelse; om en förändring påverkar många medlemmar, "många medlemmar har invändningar mot förändringen" eller att förändringen medför en hög kostnad för föreningen. Då tycker jag att det är en förändring av betydelse.

Om jag tolkar dig korrekt, Granne, så har föreningen gått ut med en handling där medlemmarna har fått möjlighet att ange sin vilja angående flytt av grillplats. Alla förändringar som kan antas ha inverkan på föreningen skall beslutas genom omröstning vid stämma. Om ni inte har haft frågan på en stämma, då har denna omröstning mindre betydelse.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2010-12-07 klockan 09:35. Anledning: Fix
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-11-07, 19:52
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ja, jag förstår heller inte vad vicevärden har för roll här, men vicevärden har fel.

Det var kanske inte menat som ett sådant, men det är ett beslut per capsulam, och då gäller beslutet enligt genomförd röstning. I detta fall blir det ingen grill eftersom resultatet blev lika många för som emot (i detta fall finns ingen utslagsröst). Men ny röstning kan ju genomföras, kanske med fler argument (såväl för som emot).

Annars gillar jag den demokratiska röstningen, vilket ju alltid är lättare när det är såpass små föreningar.
Per capsulam är enligt mig inget bra sätt att fatta beslut på. Det bör ses som en nödlösning vid mycket brådskande ärenden för enbart styrelsen. Detta sätt att biträda en fråga vid förningens högsta beslutande organ "föreningsstämma", överensstämmer inte med författningen. Stämman voterar enbart genom den närvarande representation av medlemmarna som infinner sig vid stämma.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:28.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-11-07, 20:29
Grannes avatar
Granne Granne är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2010
Inlägg: 138
Standard

Du har tolkat mig rätt
Men det bör tilläggas att enligt en medlem så har de redan kastat röstsedlarna så vi kan inte se om det stämmer heller.

Senast redigerad av Admin: 2010-12-07 klockan 09:36. Anledning: Tagit bort överflödigt citat
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-11-07, 22:41
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Voteringen som ni utfört är inte vatten värt. Om ni ska behandla frågan på ett korrekt sätt, då bör frågan tas upp via en motion till ordinarie stämma eller att en extrastämma utlyses, där det framgår klart och tydligt vad som skall behandlas på extrastämman.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2010-12-07 klockan 09:37. Anledning: Tagit bort onödigt citat
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-11-07, 23:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Är röstning där alla medlemmar får vara med odemokratiskt?

Fast det stämmer inte riktigt.

Som jag förstått det har styrelsen gått ut med en förfrågan till medlemmarna där samtliga medlemmar fått vara med och rösta.

Att göra så här behöver inte nödvändigtvis vara av ondo även om jag till fullo instämmer i att stämmobeslut normalt är att föredra.

Det förekommer att man gör så här i mindre föreningar, och det kan vara ett alternativ i mindre frågor, i stället för att kalla till stämma och försöka samla ihop alla medlemmar, vilket oftast är en omöjlighet. På detta sätt kan en röstning per capsulam faktiskt vara ett mer demokratiskt alternativ eftersom samtliga medlemmars, inte bara stämmodeltagarnas, röster räknas.

Trötter, jag är inte riktigt med på vad du menar nackdelarna rent konkret skulle vara med denna form av medlemsdemokrati?

Alternativet att styrelsen på egen hand fattat ett beslut hade däremot inte varit särskilt demokratiskt. För egentligen finns det inget hinder rent lagligt att styrelsen själv beslutade om detta.

Även om frågan känns som mindre viktig så kan man undra varför styrelsen inte avvaktade till nästa stämma.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-11-07, 23:29
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Tolkning

Jag tolkar lagen när det gäller beslut av föreningens högsta beslutande organ. Där det anges att medlem utövar sin röst vid stämma och sina idéer via motioner. Om det är ett bra eller dåligt sätt, värderar jag inte i sammanhanget.

Jag har tittat på de frågor som Granne har producerat i forumet, och har dragit slutsatsen att deras styrelse och förening behöver följa lagen till punkt och pricka.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:29. Anledning: Fix
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-11-07, 23:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Brf demokrati

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Jag har tittat på de frågor som Granne har producerat i forumet, och har dragit slutsatsen att deras styrelse och förening behöver följa lagen till punkt och pricka.
He, he. Jo jag har också läst inläggen från Granne, och kan bara instämma. I vissa föreningar är det av särskilt stor vikt att följa vedertagna metoder, utan avsteg.

Jag kan se ett problem med den metod styrelsen i Granne:s brf använt sig av, och det är att om det görs fel så kan det bli som i min brf. Styrelsen i min brf hade en enkät med olika alternativ för hur föreningens gård skulle utformas. Det förslag som "vann" röstades fram med fler röster än vad som ens fanns i föreningen. Styrelsen kan alltså fuska, om det inte framgår hur alla röstande har röstat.

Att röstsedlarna i Granne:s brf "kastats" är rent åt h-e, och jag undrar hur det gick till.
Låter som hur det går till i Burma, Irak eller någon annan mindre demokratisk del av världen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-12-07 klockan 09:39.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Stämma/motion/röstning och suppleant som kassör Akva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2011-06-28 00:51
Fast eller rörlig ränta i brf tractors Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 23 2011-02-26 22:39
Fast jobb - men nekas lägenhet - TV4 Admin Senaste Nytt 0 2010-09-09 23:42
Fast grill i brf FRÅGVIS SÖKER SVAR Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 9 2010-06-02 15:05
Stor fast grill i brf alma Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2008-07-04 20:40Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare