Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-09-15, 21:04
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Unik undersökning bland politikerna i bostadsrättsfråga

Även om det på valsedeln ges möjlighet att personrösta så saknas denna möjlighet i praktiken. Detta eftersom det inte finns någonstans där man varken kan utvärdera politikers arbete efter vad de presterat (t.ex. vilka/hur många motioner de skrivit) eller där man kan se vad respektive politiker har som mål med sitt uppdrag. Att jämföra olika politiker med varandra går helt enkelt inte att göra. Det är uppenbart att det inte finns någon politiker som önskar ett fungerande system med personröstning.
Dessutom saknas kontaktvägar till de enskilda politikerna. Utan kontaktvägar, inga personliga svar.

Jag har tittat på alla valdebatter & utfrågningar som jag hunnit med under de senaste veckorna och mina nu fyrkantiga ögon har förmodligen sett mer av detta än vad 99% av Sveriges befolkning har... men jag vet fortfarande varken in eller ut. Vem ska jag rösta på?

Det finns ett fåtal frågor som diskuteras (precis som alltid);
 • Skatter, skatter, skatter... till förbannelse (mest för pensionärer), utan att någon enda person blir något klokare.
 • Skatter är bra för politikerna att diskutera eftersom man alltid kan vända på skattefrågorna precis hur man behagar. Ingen har rätt eller fel och motsatsen kan aldrig bevisas.
  Samt, för de resterande ca 10-30 procenten av frågorna, som nästan alla är övergripande;
 • Skola & utbildning
 • Vård & sjukvård
 • Jobb (vilket kommer in lite som hastigast här på slutspurten inför valet, men då bara jobb för de yngsta).
  Man pratar om lärlingsjobb som att det skulle vara lösningen på alla problem, och ingen tycks förstå att detta bara är valfläsk.
  Lärlingsjobben är en liten fråga som kan lösa en liten del av sysselsättningsproblemen, men dessa lärlingsjobb har fått löjeväckande proportioner och tar bara fokus från de verkliga problemen.
 • Miljö & klimat (något har säkert sagts, jag minns bara inte vad)
 • Någon utrikesfråga (i princip endast Afghanistan), bara för att det i anständighetens namn måste finnas med en utrikesfråga någonstans.
Förutom att debatterna i vanlig ordning kretsar alltför mycket runt vad man vill göra i stället för hur, så handlar det dessutom mest om vad som gjorts och inte vad som ska göras.

När det gäller boendefrågorna så nämns det bara i flykten och då handlar det enbart om att det behöver byggas x mycket under y år (och i extremfall något om ombildningar).

Om man lägger ner väldigt mycket tid på internet kan man jämföra politiker på följande sätt;
- parti/distrikt (alltså inte i sakfrågor utan man kan se vilket parti var och en tillhör)
- namn (om man gillar t.ex. Charlie mer än Saddam, eller tvärtom)
- ålder (om man vill att landet ska styras av pensionärer, studenter, eller andra)
- yrke (om man t.ex. tycker att advokater presterar bättre än busschaufförer, eller tvärtom)
- inkomst (om man t.ex. vill selektera bort nolltaxerare eller dem som tjänar runt 1 mkr/år)
- antal bolag (om man t.ex. tycker att någon som har ett stort antal bolag kan representera en bättre, eller tvärtom)
- antal skrivna motioner, för vissa politiker (om man t.ex vill välja bort dem som inget presterat de senaste fyra åren)
Men har man något specifikt man undrar över som inte ingår i politikernas standardutbud med övergripande frågor så finns det som regel ingen möjlighet att jämföra politikerna i dessa frågor.

I ett försök att tillämpa personröstning har jag nu startat upp en i Sverige "världsunik" pre-personröstning.
I en undersökning har vi varit några stycken som ställt en fråga till kandidater i Malmö inför valet 2010 (bland de traditionella partierna exkl. Centern eftersom vi inte lyckats hitta en enda kontaktväg till någon centerpartist).
Innan detta ställde jag en fråga till partierna att svara på "från toppen", men för att uttrycka det så snällt jag kan så kan jag säga att detta inte gav något resultat (svaren från partierna visade hur stor okunskapen är). Ställer man en fråga till partierna som inte hör till standardfrågorna, och som de inte har ett standardsvar på, så får man helt enkelt inte ett svar vatten värt.

Därför valde vi att i stället tillskriva ett antal politiska kandidater i Malmöregionen där frågan löd enligt följande;

Citat:
I valet 2010 tycks bostadsfrågorna bara handla om vad som ska byggas var och när, men det är mer komplicerat än så.
Citat:
I bostadsrättsföreningar så förekommer det som regel ingen demokrati, och forskning har också påvisat det faktum att en bostadsrättsförening oftast fungerar som en oligarki.
En bostadsrättshavare som kommer i en konflikt med styrelsen i föreningen har, som det fungerar idag, ingen att vända sig till och befinner sig i en mycket utsatt situation.
Bostadsorganisationerna drar nytta av passiviteten och maktstrukturen i föreningarna och mjölkar föreningarna på så mycket pengar som möjligt, och kvaliteten på de produkter och tjänster som bostadsorganisationerna erbjuder lämnar mycket övrigt att önska. Delägarnas insyn är i praktiken obefintlig, med mindre än att brf-styrelsen råkar vara på medlemmarna sida (vilket tyvärr inte är normalfallet). Revisorerna, som vägrar föra dialog med medlemmarna, blockerar medlemmarnas möjlighet till insyn och det saknas möjlighet att kontrollera revisorernas arbete. Det finns på tok för lite stöd i lagen för insyn och delaktighet, och revisorerna frånsäger sig som regel allt ansvar. Medlemskontrollen lyser med sin frånvaro och det behövs ett antal förstärkningar av medlemmarnas rättigheter i lagen.
Som det fungerar idag har vi en "passiv bostadsminister" i form av Mats Odell (finansdepartementet), vilket kanske inte så många känner till. När vi då har en annan minister, i form av Andreas Carlgren (miljödepartementet), som är ansvarig för boende och byggande så kan detta skapa en viss förvirring.
Det finns ett mycket stort behov av en bostadsombudsman och/eller en bostadsmyndighet, och/eller ett bostadsutskott, eller dylikt.

Fråga:
Kommer du att arbeta för att boendefrågorna (alltså utanför byggande/ombildningar) prioriteras upp och genom att en bostadsombudsman tillsätts eller liknande och kommer du att arbeta för att förbättra boendesituationen i bostadsrättsföreningarna genom att öka medlemmarnas möjlighet till insyn och inflytande (inte minst genom lagförbättringar i bostadsrättslagen/föreningslagen utöver de redan gjorda/föreslagna)?
I valdebatter/utfrågningar sägs sällan något konkret. Genom att ställa en konkret fråga på detta sätt så forcerar man fram konkreta svar. Det visar hur viktigt det är att personrösta. Även om partiet står för en viss sak så innebär inte detta med automatik att varje vald politiker (eller ens någon?) inom detta parti arbetar för just denna sak. Röstar man in de politiker som bevakar de intressen man själv har så har man en möjlighet att påverka. Bryr man sig inte om vem man väljer in så är sannolikheten liten att man får de politiker som tillvaratar de intressen man själv har. Att man kan få en politiker lova att arbeta i en viss fråga (så som de nu gjort) är bara detta ett stort steg, även om löften förvisso alltid kan brytas!


Fortsättning följer (med en sammanställing av svaren).

Under tiden får du gärna skicka motsvarande, liknande eller annan fråga till några politiker i din egen kommun.

Se även;

Bostadsmyndighet = Valfråga 2010

Kräv Bostadsutskottet tillbaka!

Vad vill ditt parti göra åt bostadsbristen? (SDS, 18/9 2010)

Är det möjligt att vara med i mer än ett politiskt parti samtidigt?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-17 klockan 23:09.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-09-16, 10:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Svar från Kd:s politiskt sakkunniga

Ett svar från Kd.
Citat:
De situationer du beskriver är allvarliga. Medlemmarnas insyn och delaktighet är en viktig del av bostadsrätten som boendeform. Det är dock inte givet att en förändrad lagstiftning är den bästa vägen till mer av insyn och delaktighet. Bostadsrättslagen har setts över och reviderades 2003 bland annat gällande ansvarsfördelning mellan förening och medlemmar. Kristdemokraterna har i nuläget inga specifika förslag på ytterligare ändringar i bostadsrättslagen men vi är förstås lyhörda för problem som finns på olika områden.

Bostadsrätten är en speciell föreningsform med både fördelar och nackdelar som är svåra att helt undanröja. Precis som i andra typer av föreningar, så är intresserade och aktiva medlemmar a och o för en långsiktigt fungerande verksamhet. Föreningen är dess medlemmar och dagens lagstiftning utgör i sig inte något hinder för ett ökat engagemang och ansvarstagande. Även om det också i bostadsrättssammanhang förekommer problem, så är bostadsrätten en populär och överlag välfungerande form för boende och fastighetsförvaltning, varför det saknas stöd för att i grunden förändra ansvaret mellan föreningen och de enskilda medlemmarna.

Kristdemokraterna ser det som mycket viktigt att det finns olika alternativ, med varierande grad av eget ansvarstagande, på bostadsmarknaden. Det ska vara möjligt att också i praktiken välja mellan vanliga hyresrätter, kooperativa hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande. Den nya boendeformen ägarlägenheter som inrättades under 2009 har hittills fått en trevande start, men antalet nya ägarlägenheter ökar och kommer framöver att utgöra ett reellt alternativ till bostadsrätten för fler. Kristdemokraterna anser att det bör vara möjligt att omvandla också befintliga fastigheter till ägarlägenheter, just för att öka de boendes valfrihet och möjligheter att hitta en boendeform som passar just dem.

När det gäller efterlysningen av myndigheter med ansvar för bostadsfrågor, så finns det i dag flera sådana, t.ex. Boverket och Bostadskreditnämnden, men det kan utläsas av ditt mejl att dessa inte fullt ut fyller den funktion du efterfrågar. Då ska det sägas att också Hyresnämnden har ett ansvar för frågor som rör bostadsrättsföreningars relation till sina medlemmar. En medlem kan alltid alltid hos hyresnämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ens förhållande till föreningen. I riksdagen finns det sedan 2006 inget särskilt bostadsutskott, utan bostadsfrågorna hanteras av civilutskottet. Däremot finns det i regeringen en bostadsminister, Mats Odell (Kd), som dock delar mycket av lagstiftningsfrågorna på området med justitieministern. Kristdemokraterna ser att det kan finnas skäl att samla mer av bostadsfrågorna hos en bostadsminister.

_______________________________________

Tove Fridman
Politiskt sakkunnig
Kristdemokraternas riksdagskansli
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-09-16, 13:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vill socialdemokraterna arbeta för att förbättra boendet?

Svar från de socialdemokratiska kandidaterna till valet 2010.

Socialdemokraterna, 69 kandidater till Malmö kommunval (16 av 69 svarade på ställd fråga).

Citat:
Ilmar Reepalu (S)
Val:Kommun, Malmö, 66 år, 3 bolag, 1 574 351 kr
ilmar.reepalu@malmo.se

Du frågar om jag kommer att arbeta dels för att boendefrågor prioriteras genom att en bostadsombudsman tillsätts, dels för att förbättra boendesituationen i bostadsrättsföreningarna genom att öka medlemmarnas möjlighet till insyn och inflytande genom exempelvis lagförbättringar i bostadsrättslagen.
Enligt din mening har en bostadsrättsinnehavare som kommer i konflikt med föreningens styrelse ingen att vända sig till och befinner sig därmed i en utsatt position. Du är också kritisk till att revisorernas arbete inte kan kontrolleras av enskilda medlemmar.
Dina frågor är svåra att besvara eftersom det inte ligger inom den kommunala förvaltningen. En styrelse i en bostadsrättsförening väljs av sina medlemmar och finns inget förtroende blir de inte omvalda, och det man varit missnöjd med kan rättas till.
Du vill också ha en lagändring, men som kommunstyrelsens ordförande i Malmö kan jag inte driva frågor på riksplanet om lagändring av exempelvis bostadsrättslagen. Men visar det sig att det finns ett behov så kommer det säkert att läggas ett förslag om det i riksdagen.
Du kan ta kontakt med Hillevi Larsson, socialdemokratisk riksdagsman och ledamot av civilutskottet. Du når Hillevi på e-post: hillevi.larsson@riksdagen.se

Avslutningsvis kan jag säga att när det gäller revisorer så är det god revisorssed att de är redovisningsskyldiga inför sin uppdragsgivare, till exempel årsmötet i en bostadsrättsförening, och de får inte lämna ut uppgifter till någon annan part.
Citat:
Anders Rubin (S) , boende och stadsmiljö Malmö stad
Val:Kommun, Malmö, 46 år, 4 bolag, 805 338 kr
anders.rubin@malmo.se

Detta handlar om ändringar i lagstiftning som inte berör det ansvar vi har i kommunen. Jag känner inte till om vi har lagt fram något förslag i den riktning du önskar. Det finns inget skrivet om detta i våra olika program, men jag antar att frågan ev hanterats i statliga utredningar och inom civilutskottets arbete. Vi har två socialdemokratiska riksdagsmän från Malmö som på olika sätt arbetar med bostadsfrågor, Hillevi Larsson och Leif Jakobsson. Jag hoppas dessa kan svara på dina frågor och skickar därför vidare dina frågor till dem.

Anders Rubin
Kommunalråd
Malmö Stad
Beredningsansvar för Boende och Stadsmiljö
205 80 MALMÖ
+46 40 341009
Citat:
Andreas Sjögren (S) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag och Kommun, Malmö, 33 år, 0 bolag, 361 922 kr
andreas.sjogren@handels.se

Jag som kandidat är utav den starka övertygelsen att så stora delar som möjligt i samhället måste vara lätt att undersöka och påverka.
Jag har själv varit aktiv i en bostadrättsförening och känt utav de svårigheter som finns med att kommunicera ut budskap till de övriga innehavarna.
Lappar sätts upp internetsidor skapas extrastämmor kallas till och årsmöten hålls. Att denna boende form ökat med väldig stor omfattning har förändrat balansen på hela bostadsmarknaden och så även det demokratiska inflytande över denna.

Jag har tidigare suttit i byggnadsnämnden i Umeå och diskuterat dessa frågor. Det jag idag tycker mig se är en viss uppgivenhet hos innehavarna och det kan delvis bero på en gammal lagstiftning. Skall detta bli ett verktyg som passar alla så behövs en noggrann genomgång utav den befintliga lagen och därefter ett förslag som ligger ute på remiss.

Allt detta tar sin tid men jag är beredd att lyfta frågan för att få upp antalet delaktiga i föreningarna. Jag jobbar idag som ombudsman med löner och arbetsmiljö så jag försöker sätta mig in i vad en ombudsman på detta område skulle kunna fylla för funktion. I princip så driver denne ombudsman ett ärende emot dig själv eftersom du är delägare i föreningen. Jag tror på tydligare lagstiftning efter en stunds funderande. Hoppas att detta var svar på dina frågor.

Andreas Sjögren
Ombudsman
Handelsanställdas förbund
Vattenverkvägen 3
212 21 Malmö
040-660 30 50
fax 040-23 26 97
E-post andreas.sjogren@handels.se
Ny politik Ny regering
Arbetsmiljöutbildning: www.handelnsarbetsmiljo.se
Citat:
Luciano Astudillo (S) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag, Malmö, 38 år, 1 bolag, 664 253 kr
luciano.astudillo@riksdagen.se

Tror verkligen att det skifta från förening till förening. Tror att många är glad för att slippa engagera sig.
Om jag kommer in skriver jag gärna motioner i frågan. Men då behöver jag mer kunskap det du beskriver.
Citat:
Elsa Hansson (S)
Val:Riksdag, Malmö, 71 år, 0 bolag, 223 828 kr
elsa.l.hansson@telia.com

Jag är inte i position att komma in i Riksdagen på min plats
Jag föreslår att du personröstar på något av de fem första namnen
Men jag kommer att lyfta frågorna i min S-förening och bjuda in Leif Jakobsson och Hillevi Larsson för att ta upp de frågor du ställer
Boendefrågorna är av största vikt och det behövs säkert ses över för både hyresrätter och bostadsrätter
Citat:
Sten Svensson (S)
Val:Landsting,Kommun Malmö 62 år 3 st 492 314 kr
sten.svensson@hyresgastforeningen.se

Du tar upp ett väsentligt problem. Jag arbetar på Hyresgästföreningen sen många år tillbaka och stöter varje år på många som skulle känna igen sig i den verklighetsbeskrivning. Speciellt svårt tycks det konstigt nog vara i små föreningar. Många sådana är nybildade och styrelsen har mycket dåligt grepp om lagar och regler. I lite större föreningar är detta ofta i det största problemet utan avståndet mellan medlemmar och styrelse. Styrelserna blir ofta lite diktatoriska och lyssnar inte på medlemmarna.
Problemet är ganska stort och borde kräva en genomlysning kring vilka åtgärder som borde vidtas. Helt klart behövs någon form av stöd för de enskilda, men också någon form av obligatorisk skola för styrelserna. Du pekar på någon ytterligare väg och en annan kan vara att hyresgästföreningarna öppnar för en juridisk service till bostadsrättshavarna. Det går inte idag på grund av hyresgästföreningens stadga.

Sten Svensson
Hyresgästföreningen
Box 17 203
200 10 Malmö
Besök: Hyresgästernas Hus, Fersens väg 9
Tel. vxl: 040/174300 Tel dir: 174324
E-post: Sten.Svensson@Hyresgastforeningen.se
Citat:
Havva Karanlik (S)
Val:Landsting och Kommun, Limhamn, 45 år, 0 bolag, 392 461 kr
havvaaydin@hotmail.com

Ja!
Som en politiker, kommer jag att vara där, som orätvisor är där!!!
även i det här området också!
Klart att din röst är mycket viktig för mig,jag skulle vara tacksam om jag fick ditt förtrående och din röst...vilken ära...men även om du inte röstar på mig och röstar någon annan det är ok jag har respekt för det,viktigaste att du går och röstar...och jag blev politiker för att hjälpa till alla mina medborgare,till alla inte bara för dem som har röstat på mig eller håller med mig...och jag blev politiker för att kämpa mot alla orätvisor,för att påverka,för att förändra.men för att kunna förverkliga allt det här behöver jag är stöd.jag kan inte göra mycket ensam men tillsammans kan vi mycket. Eller hur?
Citat:
Kjell-Arne Landgren (S)
Val:Kommun, Malmö, 68 år, 2 bolag, 837 065 kr
kjell-arne.landgren@malmo.se

Socialdemokraterna och jag föreslår att bostadsfrågorna lyfts upp i ett eget departement med en egen minister som det varit tidigare.. Att bostadsfrågorna får hög prioritet.. Att särskild kraft läggs på brukarinflytandet såväl i Hyresrätts som i Bostadsrätts beståndet, samt att de ekonomiska produktions- och beskattningsvillkoren mellan de olika upplåtelseformerna neutraliceras.
Citat:
Sedat Arif (S)
Val:Kommun, Malmö, 27 år, 0 bolag, 121 645 kr
sedat.arif@gmail.com

Tack för att du hör av dig! Jag är inte lika insatt som du är i hur det fungerar ute i bostadsrättsföreningarna då jag bor i hyresrätt men tycker precis som du att det ska vara självklart att insyn finns i bostadsrättsföreningarna från medlemmarnas sida. Sedan om denna insyn ska öka genom lagändring eller genom en annan lösning är något som kanske borde utredas. Tycker även som du nämnde att det är viktigt att medlemmarna har någon att vända sig till vid konflikt med styrelsen för att säkerställa att allt går rätt till. När det gäller inflytande så är det för mig självklart att medlemmarna ska ha stort inflytande i frågor som faktiskt rör deras egna intressen. Utan att förlänga mitt inlägg så tycker jag att det är prioriterat med större insyn och inflytande för medlemmarna i deras egna förening och kommer i den mån jag kan jobba för det!
Citat:
Carina Nilsson (S)
Val:Kommun, Malmö, 51 år, 1 bolag, 609 758 kr
carina.nilsson.ks@malmo.se

Du tar upp en viktig fråga och jag har full förståelse för att det kan bli svårt att som medlem driva sin fråga om man har styrelsen emot sig.
Jag känner till fler som har haft detta probelm. Rent demokratisk finns ju möjlighet att mobilisera medlemmarna och välja en ny styrelse vid årsmötet.
Vad gäller lagstöd och organisationen på nationell nivå är detta en fråga för riksdagen, som kommunpolitiker kan vi inte påverka detta mer än indirekt genom att prata med våra riksdagsmän vilket jag kan göra.

Carina Nilsson
kommunalråd Kultur& Fritid
Malmö Stad
Kommunalrådsavdelningen
205 80 Malmö
tel: 040-341261
fax: 040-128218
Citat:
Frida Trollmyr (S)
Val:Kommun, Malmö, 31 år, 1 bolag, 281 628 kr
frida.trollmyr@gmail.com

Väldigt trevligt att någon hör av sig och vill födjupa sig i en speciell politisk fråga inför valet. Det hade varit roligt om fler medborgare hörde av sig till oss kandidater och ställde frågor.

Så till din fråga:
Jag sitter som ledamot i utbildningsnämnden i Malmö. Vi arbetar med frågor som rör gymnasiet, SFI och vuxenutblildningen. Om jag får fortsatt förtroende att sitta i Malmö kommunfullmäktige så är det främst utbildningsfrågorna som jag brinner för och kommer att driva. I den socialdemokratiska gruppen har vi delat upp de olika politiska områdena utifrån vilka nämnder vi sitter i, när det gäller frågor som berör bostaden så är det Anders Rubin som främst driver de frågorna. Du borde ställa samma fråga till honom och säkerligen få ett bättre svar än från mig.

Jag kan alltså inte säga att jag kommer att kunna driva din fråga om bostadsombudsman och ökad insyn i bostadsrättsföreningar. (jag undrar om det inte är en fråga man ska driva i riksdagen snarare än kommunen, då lagändringar måste till). Däremot läste jag det du skrivt med stort intresse och kommer säkerligen ha det med mig i mitt fortsatta politiska arbete.
Citat:
Conny Pettersson (S)
Val:Kommun, Malmö, 48 år, 2 bolag, 620 835 kr
conny.pettersson@abf.se

Din fråga är ju något retorisk! Men i sak har du rätt – det behövs någon form av bostadsombudsman eller liknande för att bevaka och utveckla bostadsfrågor. Just nu byggs det alldeles för lite – till ofta alldeles för höga kostnader – detta behöver förändras och det innebär större resurser till bostadssektorn och kanske en bostadsombudsman.
Citat:
Eva Sjöstedt (S)
Val:Kommun, Malmö, 66 år, 0 bolag, 567 485 kr
eva.a.sjostedt@malmo.se

Bostadsfrågorna är så viktiga att jag anser att Sverige behöver en egen bostadsminister och ett Bostadsdepartement som kan ta ansvar för dessa frågor och stimulera kommunerna då bostadsbristen måste åtgärdas.
Det är viktigt att demokratin fungerar i en bostadsrättsförening och det är medlemmarna som väljer sin styrelse och beslutar om hur insyn skall ske. Revisorerna har också att granska räkenskaper och lämna revisionsberättelse till föreningens medlemmar. Huruvida det behövs förändringar i lagstiftning kan jag inte svara på.
Citat:
Christina Wessling (S)
Val:Kommun Malmö 61 år 1 st 827 233 kr
christina.wessling@malmo.se

När det gäller bostadspolitiska frågor, bör du rikta din fråga till Anders Rubin. Anders är kommunalråd med ansvar för just de frågorna.
Att mitt namn dykt upp handlar nog mer om mitt civila arbete som är hos Hyresgästföreningen. Vi avgränsar vår verksamhet och jobbar numera endast för bostadshyresgäster, inte bostadsrättsinnehavare.
Citat:
Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S)
Val:Kommun, Oxie, 36 år, 0 bolag, 431 174 kr
katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se

Tack för ditt brev. Som kommunalråd med ansvar för sociala frågor i Malmö så ser jag att boendefrågorna är otroligt viktiga för mamöborna och för Malmös utveckling. Jag har en glasklar vision för Malmö och den handlar om att alla malmöbor ska ha möjligheter till ett liv gott liv. Grundbultarna i arbetet handlar om arbete, utbildning och bostäder. Jag ser liksom du ett stort behov av en nationell bostadspolitik och är glad för att vi Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om stora bostadspolitiska satsningar. Jag menar att det är viktigt att kunna påverka de egna boendeförhållandena och det har tillexempel vårt kommunala bostadsbolag, MKB, tagit fasta på när de utvecklar sitt hyresbestånd. Men vad det gäller bostadsrättsföreningar så är det snarare en riksdagsfråga än en kommunalfråga och därför måste jag hänvisa dig till våra riksdagspolitiker i den delen.

Visst kan vi som politiker både driva opinion och motionera inom våra partier och riksdagsledamöterna kan motionera i riksdagen. Inom socialdemokraterna i Malmö är det i första hand Leif Jacobsson som är särskilt inriktad på bostadspolitiken av riksdagsledamöterna.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunalråd (S)
Jag tycker de svar som kommit in överlag varit positiva, men jag hoppas fler svar droppar in från de kandidater vi kontaktat.
Tyvärr har jag inte lyckats få svar från de två personer som de flesta refererar till, dvs Leif Jakobsson och Hillevi Larsson.
Vad tycker du om ovanstående svar? Synpunkter?
Vilka frågor vill du föra fram till politikerna rörande bostadsrätter?
Hur gå vidare?

Tillägg 17/9 2010:

Citat:
Rose-Marie Carlsson (S)
Val:Riksdag och Kommun, Malmö, 55 år, 0 bolag, 678 046 kr
rose-marie.carlsson@malmo.se

Att ha inflytande över sitt boende är oerhört viktigt oavsett upplåtelseform. Många tycker att bostadsrätt är en form av boende som ger denna möjlighet. Men jag är också medveten om att det av olika anledninger inte alltid fungerar, precis som i andra föreningar. Att ha ett förtroendeuppdrag i en botadsrättförening innebär ett ansvar gentemot medlemmarna men att tillhöra en förening ger mig också möjligheten att kunna påverka. Om man är missnöjd med hur styrelsen och revisiorerna sköter sitt arbete finns det möjligheter att ändra på detta. För att detta skall bli möjligt så behös det ett engamemang av alla i föreningen och jag tror att det fungerar bäst om man kan lösa det i föreningen.

Ring mig gärna för vidare diskussion

Med vänliga hälsningar
Rose-Marie Carlsson
0730 - 61 08 09
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-18 klockan 10:51.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-09-16, 15:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vilka moderater vill arbeta för en bättre boendemiljö?

Svar från från moderaterna av kandidaterna till valet 2010.

Moderater, 64 kandidater till kommunalval (varav 13 svarade på ställd fråga).
För endast 12 av dessa 64 kandidater vill moderaterna uppge epost.

Citat:
Montaser Eneim (M) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 42 år 3 st 480 661 kr
montaser.eneim@moderat.se

Jag bor själv i en bostadsrätt och har samma känslan av att det är för svårt för en vanlig medlem att påverka och få bättre insyn. Frågan är befogad och behöver en utredning. Lösningen kan vara tillsättning av ombudsman som kan bevaka medlemmarnas intresse.

För min del kan jag säga att jag kommer att ta frågan med mig om jag kommer in i riksdagen. Även om jag inte får plats på det utskottet som behandlar dessa frågor så kommer jag att ta detta med mina partikamrater som sitter i det berörda utskottet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och vi får kontakt efter valet så att jag kan ta upp din fråga!

Montaser Eneim
Vendelsfridsgatan 4F
217 64 Malmö
Tfn. arb. 040-37 78 30
Mobil: 0708- 46 39 70
Citat:
Hans Banke (M), stadsbyggnadsnämnden
Val:Kommun Limhamn 66 år 1 st 399 888 kr
hans.banke@tele2.se

Jag instämmer helt i dina åsikter om att medlemmarnas rättigheter i en
bostadsrättsförening bör stärkas. Jag kommer att verka för och stötta de förslag som leder till en bättre situation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

Som fastighetsmäklare är jag väl insatt i problematiken och vet vilken maktlöshet medlemmarna råkar ut för när de vill få eller ändra styrelsebeslut.

Jag har föreslagit och verkat för ägarlägenheter i många år. I Malmö och i stadsbyggnadsnämnden där jag är ersättare har jag ofta föreslagit olika upplåtelseformer men majoriteten S+V+MP vill helst ha hyreslägenheter och om ingen vill bygga dessa kan de acceptera bostadsrätter. Nämner jag ägarlägenheter är det som att ta fram ett rött skynke.

Jag har även genom mitt förbund Mäklarsamfundet försökt påverka till en lagändring, då vi som fastighetsmäklare också har stora problem med bostadsrättsstyrelserna om att få fram fakta och information när vi får uppdrag av en klient att sälja en bostadsrätt.
Hoppas du är nöjd med mitt svar, annars hör av dig.
Citat:
Anja Sonesson (M)
Val:Kommun Malmö 36 år 0 st 692 948 kr
anja.sonesson@malmo.se
Svar via Håkan Fäldt

Håkan Fäldt (M)
Val:Kommun Malmö 59 år 13 st 818 129 kr
hakan.faldt@malmo.se

Som talesperson i bostadsfrågor för Malmömoderaterna har Anja Sonesson bett mig besvara din fråga:

Fråga:
Kommer du att arbeta för att boendefrågorna (alltså utanför byggande/ombildningar) prioriteras upp genom att en bostadsombudsman tillsätts eller liknande, och kommer du att arbeta för att förbättra boendesituationen i bostadsrättsföreningarna genom att öka medlemmarnas möjlighet till insyn och inflytande (inte minst genom lagförbättringar i bostadsrättslagen utöver de redan gjorda/föreslagna)?

De problem du tar upp är viktiga, men lösningen är inte så enkel som att bara tillsätta en bostadsombudsman.
Som du ju vet är en bostadsrättsförening en ekonomisk förening som äger en fastighet med lägenheter, där en viss lägenhet är upplåten med besittningsrätt till en viss medlem i föreningen. Medlemmen äger inte sin lägenhet och har inte större inflytande i föreningen än övriga medlemmar. En medlem = en röst.

Föreningen har att följa lagstiftningen för ekonomiska föreningar och tillvarata medlemmarnas samlade intressen. Därmed måste det också finnas vissa restriktioner mot insyn, t ex när det gäller juridiska avtal, upphandlingar och andra medlemmars förhållande till föreningen.

I många fall kan en enskild medlems intresse stå i strid mot majoritetens intresse i föreningen och då gäller, som i alla ekonomiska föreningar, att frågan får avgöras vid en omröstning i styrelsen eller på en stämma där man har rösträtt i förhållande till sin ägandedel i föreningen.

När det gäller frågan om en bostadsrättsförening ska vara medlem i en centralorganisation eller ej så menar vi moderater att detta måste vara upp till föreningen att själva bestämma genom ett stadgebeslut. Det är ju möjligt för varje medlem att inlämna en motion till stämman och på detta sättet påverka både stadgarna och övriga beslut.

Det framgår inte av din fråga vilka konkreta förändringar i bostadsrättslagen som du avser respektive på vilket sätt du vill att medlemmarnas insyn ska öka och jag kan därför inte uttala mig om i vilken utsträckning detta kan vara frågor för oss att driva mot våra riksdagsledamöter.

Med detta sagt om bostadsrättsföreningar vill jag avsluta med att vi moderater är klara över att bostadsrättsinstitutet inte passar alla. Vi har därför varit klart drivande i den nya lagstiftningen som medger äganderätt även inom lägenhetsområdet och inte som tidigare endast för en villa/radhus. Vi anser att äganderättsformen är en klart bättre upplåtelseform än bostadsrättsformen, för de som önskar bestämma över sitt eget boende i större grad. Om vi får förnyat förtroende den 19 september kommer vi moderater att verka för att möjligheten till äganderätt införs även i det befintliga beståndet och inte bara vid nyproduktion.
___________________________________________
Ledamot kommunfullmäktige
1:e vice ordf. Tekniska Nämnden
Box 8098
200 41 MALMÖ
040-699 8009 (dagtid)
0704-10 8009 (mobil)
Citat:
Fredrik Grubb (M)
Val:Kommun Tygelsjö 41 år 1 st 412 777 kr
fredrik.grubb@moderat.se

Som du säkert sett kandiderar jag enbart i det kommunala valet och möjligheterna att driva de frågor som du lyfter är begränsade på den nivån. Icke desto mindre är det intressanta frågor du ställer.

Själv har jag varit aktiv och ordförande i en BRF under ett par år. Vår ambition var mycket tydligt att vara öppna för medlemmarnas synpunkter, samtidigt som vi kunde konstatera att de flesta medlemmar inte riktigt insåg vilka påverkansmöjligheter de egentligen hade. Det var t.ex mycket svårt att få folk att sätta sig i styrelsen. Mitt intryck var att många boende betraktade föreningen som en slags hyresvärd, och inte som den gemensamt ägda organisation som det egentligen är. Rent personligen tror jag att BRF-formen har sina styrkor och sina svagheter. Till det senare hör att en styrelse som vill driva en egen agenda ofta kan göra det så länge som ingen annan engagerar sig, jag kan se klara paralleller till andra föreningssammanhang. Som i alla föreningar fungerar medlemmarnas inflytande endast om de visar engagemang.

Om lagen ska skärpas tror inte jag så mycket på någon ombudsman eller liknande, till syvende och sist har en BRF-styrelse fått sitt mandat utifrån att övriga medlemmar givit dom det. En ombudsman agerar ju oftast i sammanhang där myndigheter står mot individer. Det går alldeles säkert att utveckla lagen dock, t.ex kan man tydligt markera att revisionsrapporter och underlaget för dessa SKA tillhandahållas alla medlemmar i god tid före årsmötet. En annan variant är kanske att alla medlemmar SKA tjänstgöra i styrelsen vid något tillfälle, dock kanske det är komplicerat att genomföra...

Lycka till i ditt fortsatta arbete.
Citat:
Ylva le Normand (M)
Val:Kommun Malmö 66 år 1 st 18 621 kr
ylva.lenormand@bredband.net

Jag har också hört om liknande problem du berättar om i ditt mail.
Absolut! För mig bör bostadsfrågor vara ett högprioriterat område. Bostaden är ju en viktig del av välfärden.

En självständig myndighet för bostads- och fastighetsfrågor menar jag är ett måste.
Självklart borde denna myndighet även ha en bostadsminister som chef.
Citat:
Anders Risberg (M)
Val:Kommun Malmö 43 år 2 st 9 100 kr
anders.risberg@moderat.se

Jag har själv en del erfarenhet av bostadsrättsföreningar, har varit medlem, varit med att starta brf. och suttit i brf. styrelse.
Det du säger är helt rätt, man bör se över hur man kan få en större insyn för medlemmen och även vilka regler som skall gälla vid konflikter mellan medlem och förening, man måste kunna påverka och känna sig trygg i sitt boende.

Med en bostadsombudsman/bostadsmyndighet där denne kan gå in och granska föreningens, stadgar, ekonomi och i sak en enskild konflikt, att man hade kunnat skaffa sig bättre trygghet och inflytande för den enskilde brf. medlemmen. Eftersom att det kommer att bildas fler brf. framledes tycker jag med den erfarenhet jag själv har av brf, som inte är odelat positiv, att detta är en fråga jag skulle kunna driva.

Jag tycker att den nya formen äganderätt är ett bra alternativ till brf och förmodligen kommer det att bli fler av dessa.
Citat:
John Roslund (M)
Val:Landsting,Kommun Malmö 41 år 1 st 448 307 kr
john.roslund@malmo.se

Förstår ditt bekymmer avseende insynen i bostadsrättsföreningar. Var själv utsatt för en styrelse i den bostadsrättsförening som jag bodde i tidigare som misskötte föreningen något våldsamt. Jag började då engagera mig och mina grannar i att välta styrelsen och lyckades faktiskt med det och blev ordförande på köpet. Det var faktiskt min inkörsport i politiken faktiskt, att känna att man som enskild medborgare faktiskt kan göra skillnad.

Är medveten om att man många gånger "mjölkar" föreningar om styrelserna är svaga och jag brukar säga till mina vänner att gå med i deras bostadsrättsstyrelse för att kunna ha koll på att inga galna beslut växer fram från styrelsen.
Naturligtvis hade man kunnat ha en bostadsombudsman tillsatt, men det beslutet ligger främst på den lagstiftande församlingen och dit kandiderar jag inte denna gång. Däremot på Malmölistan och regionlistan.

Jag lovar att föra din frågeställning upp på riksdagsnivå, genom att jag skall informera våra lokala riksdagsmän.
Hoppas att du är nöjd med svaret och att du kommer att ha förtroende för Alliansen i såväl Riksdag, region och kommun. Tar tacksamt emot ett kryss från dig.

Kommer att arbeta hårt för att fortsätta lyfta fram den enskilda medborgarens rätt att påverka.
Citat:
Göran Wiberg (M)
Val:Landsting,Kommun Bunkeflostrand 62 år 0 st 370 997 kr
goranwiberg@telia.com

Du hänvisar till flera saker som är lite märkliga. Medlemmars insyn i bostadsrättsföreningar utövas på årsstämman. Där kan du lägga motioner som stämman behandlar.

Innan årsstämman så har du fått ut årsredovisningen och tycker du att det finns tveksamheter i den så skall revisorn kunna förklara varför det ser ut som det gör. Under det löpande året kan inte medlemmar kräva insyn i hur bokföringen sker.

En bostadsrättsförening är en förening av samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen som i stort sätt själva bestämmer hur man vill arbeta. Om du har synpunkter på detta eller är missnöjd med styrelsens arbete bör du gå till valberedningen och förslå nya personer som kan överta styrelsearbetet.

Om du vill genomföra några förändringar så skriv en motion till årsstämman så de andra medlemmarna få ta ställning till förslaget. Om styrelsen inte tar hänsyn till detta bör du kontakta HSB eller Riksbyggen om du är medlem där.

Det är svårt att uppfatta vad som är ditt problem i den bostadsrättsförening där du bor. Om du kan precisera dig mer så kan jag kanske ge dig ett råd om hur du skall gå till väga.
Citat:
Stefan Didrik (M)
Val:Landsting,Kommun Malmö 27 år 0 st 330 842 kr
stefan.didrik@moderat.se

Det finns redan idag en oberoende part, Bostadsrättsnämnden, som har i uppgift att se till att bland annat boende i bostadsrättsföreningar ej är helt rättslösa vid olika tvister eller dylikt.
Citat:
Peter Dime (M)
Val:Kommun Malmö 55 år 1 st 580 466 kr
peter.dime@telia.com

Då detta är en fråga på riksnivå och jag bara kandiderar på kommunal nivå har jag personligen ingen möjlighet att påverka detta.
Dock känner jag till problemet och håller med dig att något borde göras.

Peter Dime
Manskapsgatan 5
SE-212 33 Malmö
SWEDEN
Home +46 40 49 49 87
Mobil +46 706 44 66 92
E-mail: peter.dime@telia.com
Citat:
Tony Rahm (M)
Val:Landsting,Kommun Oxie 23 år 0 st 197 590 kr
moderattony@msn.com

Jag kandiderar ej till riksdagen där dessa beslut avgörs.
Därför kan jag inte svara på din fråga utan ber dig kontakta Olof Lavesson på olof.lavesson@riksdagen.se
Citat:
Tomas Petersson (M)
Val:Kommun Malmö 49 år 3 st 671 251 kr
tomas.petersson@skane.se

nej, det kommer jag inte att arbeta för.
Det känns som generellt positiva svar även från moderaterna, eller hur?
Tyvärr har vi inte lyckats få svar från Olof Lavesson.
Frågan är vilka som givit bäst svar?

Tillägg 17/9 2010:

Citat:
Olof Lavesson (M) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 34 år 1 st 670 565 kr
olof.lavesson@riksdagen.se

Jag har försökt efterfråga vilka möjligheter som finns idag och fått reda på att det redan idag finns en Bostadsrättsnämnd. Denna är oberoende och har i uppgift att se till att bland annat boende i bostadsrättsföreningar inte ska vara helt rättslösa vid olika tvister eller dylikt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olof Lavesson • Riksdagsledamot (m) • Member of Parliament
Kulturutskottet • Committee on Cultural Affairs
E-mail: olof.lavesson@riksdagen.sewww.lavesson.net • twitter.com/oloflavesson
SVERIGES RIKSDAG • SE-100 12 STOCKHOLM • TEL +46(0)8 786 40 00
Kopia av svaret från Stefan Didrik (M), och detta trots att jag tidigare informerat Stefan Didrik om felaktigheterna i detta påstående.
Här önskar man kanske att kunskapen om vad som gäller vore bättre, men det visar också hur viktigt det är att väcka frågor hos politikerna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-18 klockan 10:50.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-09-16, 19:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Miljöpartiets inställning till att arbeta för en bättre boendemiljö

Så här tycker miljöpartiets kandidater.

Miljöpartiet, 24 kandidater (6 av 24 svarade på ställd fråga)

Citat:
Fredrik Fernqvist (MP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 35 år 2 st 330 730 kr
fredrik.fernqvist@mp.se

Det stämmer att transparensen för medlemmarna i vissa bostadsrättsföreningar är alltför dålig. Jag känner själv till fall där bostadsrättsstyrelser agerat på sätt som torde strida både mot föreningarnas egna stadgar och mot god föreningsetik.
Jag har till och med talat med föreningsrevisorer som uppger att de blivit nekade att närvara vid styrelsesammanträden (vilket egentligen, som jag ser det, är en skyldighet för revisorer att då och då delta i styrelsesammanträdena för att se hur beslutsprocesserna fungerar).
Detta verkar dessväre inte vara alltför ovanligt.
Att revisorerna får möjlighet att göra ett grundligt arbete är absolut nödvändigt för att föreningarna skall fungera demokratiskt och för medlemmarnas bästa.

Jag tycker att det behövs lagförbättringar för den väldigt speciella kooperativa företagsform som en bostadsrättsförening innebär.
Samtidigt tycker jag också att bostadsrättsinnehavare behöver större kunskap om vad det innebär att vara delägare i en förening.
Föreningsdemokratin kan inte fungera fullt ut om inte föreningarnas medlemmar känner till sina rätt- och skydigheter. Här tror jag att det behövs informationsinsatser på ett nationellt plan.

Ett annat bekymmer som jag ser det är den starka styrningen av de centrala bostadsrättsorganisationerna (kanske framförallt HSB) som många gånger hämmar föreningarnas självstyre.
Jag har själv suttit i bostadsrättsstyrelsen där jag bor och jag tycker att de avtal och liknande som HSB tecknar för föreningarnas räkning ofta är både dåliga och onödigt dyra.

Så för att svara på din fråga. Ja, jag kommer att arbeta för att lagstifningen på det här området skall förbättras. Boendefrågor och samhällsplanering är för övrigt de frågor som jag är särskilt engagerad i.

Miljöpartiet de Gröna i Malmö
Gruppledare, ersättare Malmö kommunfullmäktige
Ledamot kommunstyrelsen Malmö
Ersättare Stadsbyggnadsnämnden, Malmö
Citat:
Lari Pitkä-Kangas (MP)
Val:Kommun Malmö 42 år 1 st 622 447 kr
lari.pitka-kangas@malmo.se

Jag har alltid uttalat mig varmt för en bostadsombudsman, vilket jag redan gjorde inför valet 2006. Det är också viktigt med en översyn av lagarna, inte minst för att förenkla dem just vad gäller insynen och inflytandet.
Citat:
Mia Josefsson (MP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 32 år 0 st 283 097 kr
mia.josefsson@malmo.se

Jag bor själv i hyresrätt och har ingen egen erfarenhet av bostadsrätt i bemärkelsen av att ha suttit i en bostadsrättstyrelse men jag tycker att det är rimligt att boende generellt sett får större inflytande över sitt boende och sin närmiljö.
Jag tycker det finns anledning att se över hur stor insynen och inflytandet är för boende i bostadsrätt.

Revisorernas roll är också oerhörd viktig i en bostadsrättsförening och det är viktigt att de får möjlighet att granska föreningarna med medlemmarnas bästa i fokus.
Citat:
Nils Karlsson (MP)
Val:Kommun Limhamn 36 år 0 st 72 200 kr
nils.karlsson@mp.se

Jag anser att de boendes ställning i såväl bostadsrätt som hyresrätt måste stärkas, men som bostadsrättsboende saknar du hyresgästföreningen på din sida.
Vi har tidigare i partiet pratat om att boenderättigheter (alltså både för sådana i bostadsrätt som i hyresrätt) skall ges särskild uppmärksamhet av Malmös konsumentrådgivare.
Som bostadsrättsinnehavare så har du en mängd rättigheter mot styrelsen, men som styrelsen inte alltid tycker är så roligt att erkänna (jag har själv erfarenhet av detta).
Tanken är att kommunen skulle kunna ställa upp med juridisk rådgivning och vägledning.

De lagändringar du efterlyser ligger i linje med partiets vilja, men jag kandiderar inte till riksdagen så det är inget jag kommer att driva.
Citat:
Fredrik Frangeur (MP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 26 år 0 st 21 893 kr
fredrik.frangeur@mp.se

Låter som en relevant problemställning. Jag bor själv i bostadsrätt och tror aqtt det brsitande engagemanget i bostadsrättsföreningar i en del fall kan elda till att det blir brister i ansvarsutrkrävandet från styrelsen. Samtidigt så gör ofta styrelserna ett stort jobb på sin fritid och kan få ta en hel del kritik som är obefogad också.

Är tyvärr inte så insatt i just dessa frågor. och jag kan inte lova att driva de förslag som du föreslår just nu även om jag tycker att det verkar vara vettiga förslag. Hoppas du har förståelse för detta då jag känner att jag villa kunna stå för allt jag lovar.
Citat:
Kjell Stjernholm (MP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 49 år 1 st 410 883 kr
kjell.stjernholm@mp.se

Miljöpartiet är mycket aktivt inom bostadspolitiken. Det vi vill kan du se på www.mp.se resp www.mp.se/malmo. Däremot är det inte mitt profilområde.
Det var väl inte så pjåkiga svar från MP, eller?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-18 klockan 10:49.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-09-17, 13:16
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Så här tycker Folkpartiet om att arbeta för en bättre boendemiljö

Här kommer svaren från kandidaterna i Folkpartiet.

Folkpartiet, 61 kandidater (endast 8 av 61 svarade på ställd fråga)

Citat:
Ewa Bertz (FP)
Val:Landsting,Kommun Malmö 62 år 1 st 864 272 kr
ewa.bertz@malmo.se

Jag ser också behovet av att något måste göras för att alla ägare i en bostadsföring får delaktighet hur föreningen sköts. Lovar att se nämare på problemet och föra det vidare till våra riksdagsledamöter för en översyn.

Ewa Bertz(FP)
Kommunalråd i opposition
Citat:
Catharina Keller (FP), tingsrätten
Val:Kommun Malmö 69 år 0 st 507 338 kr
catharina.keller@telia.com

Jag tycker att du tar upp ett viktigt problem. Jag bor själv i bostadsrätt och kan mycket väl tänka mig att man kan bli mer eller mindre "rättslös" om man hamnar i konflikt med styrelsen i sin bostadsrättsförening. Vad gäller den här problematiken så är det nog lagstiftningsvägen man måste gå. Nu kandiderar jag inte till riksdagen utan bara till kommunfullmäktige.

För Malmös vidkommande har jag faktiskt föreslagit att man skulle inrätta en central bostadsinspektion. Detta har föranletts av den dåliga förvaltningen av en del bostäder i Malmö. Miljöförvaltningen/Miljöönämnden har uppenbarligen inte reagerat tillräckligt på problematiken. Folkpartiet (och övriga allianspartier) vill avskaffa stadsdelsförvaltningarna i Malmö och ersätta dem med centrala nämnder för att få ett effektivare styre av staden.

En central bostadsinspektion skulle kunna utgöra ett slags kontrollfunktion dit även husägare/hyresvärdar kunde vända sig. Här skulle den problematik som du tar upp med bostadsrättsinnehavare kanske också kunna tas upp. Men där kommer förstås också legala aspekter in.

Jag vet inte om du tycker det här är svar nog, men visst tycker jag din fråga är värd att tas upp.

Catharina Keller
Folkpartiet Liberalerna
Citat:
Stefan Kramer (FP) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Landsting,Kommun Malmö 35 år 0 st 98 412 kr
stefankramer74@hotmail.com

Jag vill att ni måste få mer att säga till om. Det är bra att ha en person som ser över detta för jag vet att om ingen person ser över det så kan det bli mycket dåligt.
Citat:
Charlie Levin (FP)
Val:Landsting,Kommun Malmö 24 år 0 st 68 014 kr
charlie.levin@liberal.se

Tack för ditt kunniga mail om ett intressant ämne.

Du frågar om jag kommer verka för att boendefrågorna för de med
bostadsrätt ska prioriteras och mitt svar är att ja, det ska jag göra och
det gör jag redan idag.

Som liberal ser jag inte bara den ekonomiska fördelen utan även ett
egenvärde i att äga sin bostad, känslan av att äga sin bostad ger trygghet
och stabilitet åt individen.

Precis som du klokt skriver tror jag att insynen kring både ekonomin och den
beslutsfattande procesen i bostadsföreningar måste öka för
föreningsmedlemmarna. Lagstiftningen måste ses över så att den viktiga
känslan av ägande jag tidigare beskrev står kvar - som
bostadsrättsinnehavare ska man inte vägras dialog och insyn i den förening
man genom sitt ägande är en del av.

Jag tror en bostadsrättsombudsman vore på sin plats och att Sveriges kommuner
mer aktivt bör verka för att underlätta och sälja ut det man fogar över
så att fler har möjlighet att få äga sin bostad. I Malmö vill jag att MKB
tillåter ombildningar framförallt i mindre attraktiva områden. Många
politiker blir intresserade av bostadsfrågor i september varje valrörelser.

För mig är ett ökat ägande alltid en högt prioriterad fråga på den
politiska dagordningen - det skapar ett stabilare samhälle.

Återkom gärna med fler synpunkter och konkreta förslag i den här viktiga fråga!
Citat:
Narcis Spahovic (FP)
Val:Landsting,Kommun Malmö 42 år 0 st 312 283 kr
narcis.spahovic@malmo.se

Du aktualiserar en mycket viktig fråga!
Själv har jag tänkt många gånger " Vem representerar styrelsen i min BRF?" Jag känner igen mycket av det du skriver om. Jag tycker inte om att bli bemött med arrogans! De borde försvara våra intressen och vara oss bostadsrättsinehavare till hjälp. Det får inte bli en grupp som isolerar sig från andra medlemmar, fattar beslut i "deras namn", samtidigt kör över folk som inte har någon möjlighet att få sin sak objektivt prövad. Kommunikation med medlemmarna måste bli bättre! Medlemmarnas inflytande/delaktighet måste säkras och bli bättre!

Jag lyfter upp frågan till våra riksdagsledamöter och jag hoppas det blir någon förändring framöver.

Narcis Spahovic (Fp)
Samordnare IntroRehab
SERVICEFÖRVALTNING,Arbetscentrum
Barkgatan 11,vån 7
214 22 MALMÖ
Tel. 040-344623
Mob. 0733-341686
Fax. 040-946227
www.malmo.se
Citat:
Allan Widman (FP), advokat, Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 46 år 0 st 761 230 kr
allan.widman@riksdagen.se

Jag kan förstå att man kan känna sig maktlös när man har en styrelse emot sig. Mellan föreningsstämmorna är ju detta det enda exekutiva organet.

Att utöka kontroll och insyn för enskilda medlemmar av bostadsrättsföreningar kan ju göras, men i grunden kan nog inget parti tänka sig att ändra principerna i föreningsrätten.

En väg som kan prövas är ju att konstitutionellt stärka äganderätten. Det skulle betona den enskildes rätt mot kollektivet.

Jag skulle gärna vilja att Du mera konkret beskrev problematiken innan jag kan ge ett tydligt besked om mitt parti skulle kunna föreslå några förbättringar.
Citat:
Håkan Linné (FP)
Val:Kommun Malmö 59 år 5 st 932 936 kr
linne@plasticolor.se

Jag föreslår att du vänder dig till vårt valcentrum tel 020-535353 då jag endast ansvarar för frågor som rör Limhamn_Bunkeflo och inte nationella frågor
Citat:
Stefan Pettersson (FP)
Val:Kommun Limhamn 56 år 3 st 384 768 kr
stefanpettersson@telia.com

Tack för din fråga. Jag sympatiserar med det du skriver, dock är jag bara på listan till kommunalvalet och lagarna stiftas ju i Riksdagen. Tycker du ska se vad våra kandidater på riksdagslistan har för åsikt i dessa frågor.
-----------------------------
Stefan Pettersson
Folkpartiet Malmö
-----------------------------
Förutom att det var en tämligen dålig svarsfrekvens från Folkpartiets kandidater så fanns det här några väldigt bra svar tycker jag.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-18 klockan 10:47.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-09-17, 19:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vill Vänsterpartiet arbeta för en bättre boendemiljö?

Vänsterpartiet, 54 kandidater (endast 5 av 54 svarade på ställd fråga).

Citat:
Elisabeth Hellman (V), miljönämnnden
Val:Kommun Malmö 64 år 0 st 375 773 kr
elisabeth.hellman@bredband.net

Du tar upp en mycket viktig demokratifråga, som har varit diskuterad en hel del på sistone. Jag har dessutom konkret erfarenhet av den på två olika sätt. Positivt och negativt.

Jag bor själv i en mycket väl fungerande brf-förening, med välbesökta möten och medlemsinflytande, så jag vet hur det kan och borde vara. Min son bor också i bostadsrätt, och där var situationen för några år sedan under all kritik. Ja, man skulle knappast tro att det som hände var sant. Men det kaos och den oproffsighet som fanns i styrelsen ledde faktiskt till att de flesta i styrelsen inte fick förnyat förtroende.
Och i den nya styrelsen sitter också min son.

Hans berättelser om HSBs sätt att fungera är inte roliga att ta del av. Och det är extra trist att en gammal s.k folkrörelseorganisaton är så långt ifrån de ursprungliga tankarna och idealen. De var oförskämda när de fick frågor, fakturerade för tjänster som ingick i det föreningen redan betalade för, kunde inte tala om vad som ingick i medlemsavgiften - det borde ju vara mer än rabatt på Fluggerfärg - osv. Allt detta innebar att den nya styrelsen sa upp sitt avtal om förvaltning med HSB.

Det du föreslår och tar upp i din fråga tror jag att många vänsterpartister tycker att angeläget. Delaktighet och demokrati är frågor som vi prioriterar, och i Malmö har vårt nuvarande kommunalråd, Anneli Philipson ansvar för just de frågorna.

Jag lyfter det gärna med den/de i riksdagen som kommer att ha ansvar för de bostadspolitiska frågorna, men det kan jag göra utan att du behöver personrösta på mig.
Citat:
Lars Lindkvist (V)
Val:Landsting,Kommun Malmö 57 år 0 st 22 599 kr
lars.lindkvist@netatonce.net

Det du frågar om betr. Bostadsombudsman och en eventuell lagändring är en riksdagsfråga, men absolut helt relevant. Jag kandiderar inte till riksdagen men skickar gärna detta vidare till de i vårt parti som arbetar med dessa frågor där.

Själv är jag framförallt kulturpolitiker lokalt och regionalt. Jag bor i bostadsrätt och har också varit ordförande i vår förening. Jag har en annan erfarenhet än vad du beskriver.

Vi har alltid varit mycket lyhörda för medlemarnas synpunkter och det har alltid fungerat bra. Då jag skulle köpa min bostadsrätt sa styrelsen däremot nej. Detta p.g.a. av själ som att jag ev. skulle störa andra i egenskap av mitt yrke som musiker. Jag gick då till hyresnämnden som gav mig rätt. Hyresnämnden tar också upp andra frågor om det finns en konflikt mellan styrelse och en enskild bostadsrättsinnehavare.

Det är ju också fullt möjligt att kandidera till en bostadsrättsförenings styrelse i god demokratisk ordning.

En bostadsrättsförening är en förening och därmed har du också som medlem rätt till full insyn och information. Du har även rätt att lägga förslag på årsmötet som, om dessa får majoritet på årsstämman, styrelsen är skyldig att genomföra.
Självklart skall man som medlem ha full insyn både då det gäller verksamhet och ekonomi men också annat som styrelsen företar sig. Om inte, tycker jag att du ska ta kontakt med hyresnämnden.
Citat:
Martina Nilsson (V) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Kommun Malmö 29 år 0 st 368 994 kr
martina.nilsson@malmo.se

Klart att frågan om villkoren för de boende i bostadsrätt också måste uppmärksammas. I den rödgröna bostadspolitiska uppgörelsen finns en del för att öka skydd och rättsäkerheten. Här finns också skrivningar om att stärka inflytandet för de boende i hyresrätt - man skulle säkert kunna titta på inflytandefrågor och delaktighet även för andra upplåtelseformer. Jag ska absolut ta med mig dina synpunkter i det fortsatta politiska arbetet.

http://www.rodgron.se/wp-content/upl...dspolitik1.pdf
ur den rödgröna bostadspolitiska överenskommelsen

Bostadsrättsföreningar ska inte kunna köpa en fastighet om inte minst tre fjärdedelar av de boende röstar för att så ska ske. Det behöver införas en begränsning av antalet omröstningar inom en avgränsad tidsperiod och förstärkningar behöver göras för att öka förtroendet för att allt går rätt till under processens gång. En opartisk funktion såsom notarius publicus ska delta på föreningsstämmorna för att öka rättsäkerheten. Länsstyrelserna ska kunna stoppa ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter om fastigheterna säljs under marknadspris.
Citat:
Tim Schnoor (V)
Val:Kommun Malmö 28 år 0 st 218 030 kr
tim.schnoor@vansterpartiet.se

Först vill jag tydliggöra att jag främst kommer att arbeta med lokala bostadsfrågor och då främst byggande av fler billiga hyresrätter. Vad gäller insyn och demokratifrågor i bostadsrättsföreningar (som främst är en nationell belägenhet) har jag ingen direkt uppfattning om vad som bör göras eftersom jag inte kan så mycket om frågan. Därför har jag för några dagar sen vidarebefordrat ditt mail till en annan av våra lokala kandidater (Hanna Gedin) som är mer insatt i bostadspolitik. Hoppas hon har några bra svar att ge.

Tim Schnoor
Miljövetare
0704-866409
Citat:
Patrik Strand (V) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Landsting,Kommun Malmö 46 år 1 st 358 540 kr
patrik.strand@malmo.se

Vänsterpartiet driver på för en social bostadspolitik. Vi går till val på följande:

Här följer ett utdrag från de rödgrönas bostadspolitik, men denna långa lista var inte riktigt svar på min specifika fråga så jag kommer att lägga detta utdrag på en separat webbsida senare.

Vi har dock inte drivit frågan om en särskild ombudsman för dessa frågor i Malmö kommun.

Patrik Strand
Vänsterpartiet Malmö
040-96 64 67
Vore önskvärt med en lite bättre respons från V-kandidaterna, men bland de få svar som kom in så fanns det några postiva svar, inte minst från Elisabeth Hellman, som visar att det finns engagemang i dessa frågor även inom detta parti.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-18 klockan 10:48.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-09-18, 19:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vad vill kristdemokraterna göra för en bättre boendemiljö?

Kristdemokrater, 15 kandidater (endast 1 av 15 svarade på ställd fråga).

Citat:
Lars-Gunnar Geijer (KD) Kandidaten har besvarat enkätfrågorna
Val:Riksdag,Landsting,Kommun Malmö 71 år 0 st 160 791 kr
mailto:lars.g.geijer@kristdemokraterna.se

Tack för brevet om insättande av en bostadsombudsman. Det skulle kunna vara en myckat bra sak att införa
-
har själv tidigare bott i en bostadsrättförening och satt även i styrelsen där under en period innan jag flyttade till Malmö. Därför har jag lite erfarenhet hur det är i bostadsrättsstyrelse. Nu är bostadsfrågor inte min huvudsakliga uppgift som är äldrefrågor, men jag kan mycket väl vara med och stödja en sådan nmotion om jag nu skulle hamna i riksdagen.
Att jag skulle komma in i riksdagen är väl inte så stor då jag står rätt långt ned på listan. Men då jag har bra kontakter med flera riksdagpolitiker inom mitt parti så kan jag mycket väl tänka mig att "lobba" i frågan

Lars-Gunnar Geijer
ordf Kristdemokraterna Seniorförbundet i Malmö
Med budskapet och devisen "Ett mänskligare Sverige" tycker man kanske det borde finnas ett lite större intresse inom Kd att arbeta för just detta (se även inlägg #2 i denna tråd)? Men det är väl tur att det finns i alla fall en person inom Kd som inte helt avfärdar ett mänskligare samhälle.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-18 klockan 10:48.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Politikerna ska inte bestämma hur folk vill bo - Debatt - Expressen Admin Senaste Nytt 0 2010-05-16 10:20
Undersökning om engagemang i brf:ar Admin Bostadsrättsforum 0 2010-04-30 19:23
Politikerna har skapat problemet - Helsingborgs Dagblad Admin Senaste Nytt 0 2009-08-17 10:45
Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Admin Senaste Nytt 0 2009-03-27 22:00Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:15.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare