Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-03-26, 13:35
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?

¤ "Styrelsen kan bestämma att protokollen skall vara offentliga".
¤ Citatet hämtat från boken Bostadsrätt, skriven av Björn Lundén & Ulf svensson.

Vi vet att några föreningar sedan ett antal år tillämpar förfarandet.

Huvudskäl till att inte alla tar detta naturliga steg, antas bottna i en skräck för att göra felbedömningar vid censureringen av protokollen.

Men vad består den då av, denna s k "känsliga information", ("konfidentiella delar" (Admin:s uttryck)).
som bör tas bort?

Vi borde kunna hjälpa styrelserna genom att försöka reda ut saken.

Vi behöver kanske inte ha något krav på oss att vi ska kunna redovisa allt.
Vi vet ju att i en oklar situation kan styrelsen rekommenderas att använda censurstämpel, -för säkerhets skull. Med tiden kan vi räkna med att erfarenheterna kommer att göra oss allt bättre rustade att kunna avgöra tveksamma fall.
*****
Under tiden som en förhoppningsvis givande diskussion pågår, tänker jag gå in och måla med röd text, påståenden som vi förefaller vara överens om att de bör utelämnas (beläggas med censur), samt med grön text sådana påståenden som det råder oenighet om. Dvs man bör kunna välja att förfara som man vill i just denna sak i sin egen styrelse. Jag vet inte om det kommer att fungera, men vill i alla fall prova. Det betyder även att den som tror att saken blivit felfärgad bör tydligt markera sin avvikande åsikt!


Två enkla frågor i denna tråd.

1 Vad måste hemligstämplas (lagkrav)

2 Vad bör hemligstämplas av andra skäl (personlig hänsyn, ekonomiska,etc.)

Frågan har visserligen redan berörts i flera trådar, liksom i faktabanken, men jag skulle vilja ha en mer (genomdiskuterad/konkretiserad) exempelsamling.

Således har jag försökt göra en sammanställning av de inlägg i förra tråden som kom in på denna specifika delfråga.
Jag önskar givetvis att ni som deltog är villiga att gå minst -en rond till-.

Jag tror att vi efter "full kubbning" kan rensa och ställa oss bakom ett antal "någorlunda säkra råd".

**************

Alltså; 1 Enligt lagkrav
#33 kluringen
Jag har letat och letat efter vad lagen säger om känsliga uppgifter utan att hitta nåt användbart.


Citat:
Ursprungligen skrivet av lagstiftarna, hämtat ur lagboken

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.
*******
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter.

Förverkande av bostadsrätt.
Dessa ärenden blir automatiskt offentliga om de dras till rättslig prövning!


2 Andra skäl

#81 admin
1.Problem med bostadsrättshavare
Jag anser inte att problem med bostadsrättshavare ska komma hela brf:en till del. Det vill jag hävda med stor bestämdhet.
Det skulle vara fullständigt förödande om detta lades ut till medlemmarnas beskådan.

.
2.Upphandling
Det är väl inte rimligt att känslig information om upphandlingar ska offentliggöras i ett upphandlingsskede?
Efteråt ska naturligtvis allt vara öppet!

----Men
(kluringen är på krigarhumör): 2.Nämn ett enda konkret exempel som kan vara känsligt i en upphandling. Hur en offertförfrågan har formulerats är viktigt, som man frågar får man svar, lika så vilka firmor som har inkommit med svar. Beslut om val av entreprenör är också viktig som man helst bör informera om innan kontraktet är undertecknad. Medlemmarna ska ha chans att påverka om det föreligger jäv, om priset är orimligt högt eller om det råkar vara en svartlistad firma.
En viss ”självcensur” är självklar, men ska absolut inte formuleras varken i lagtext eller i stadgevillkor.

#11 kluringen:

Inte ens ärenden om förverkande är så känsliga att de bör hemlighållas eftersom det är en föreningsangelägenhet.

Ska någon uteslutas ur gemenskapen ska hela kollektivet ha möjlighet att ta ställning till att det sker på välgrundade skäliga grunder. Ingen ska kunna mobbas bort från sitt hem av en maktfullkomlig styrelse. Om styrelsen ägnar sig åt att behandla väldigt känsliga frågor av privat karaktär som inte hör hemma på styrelsens bord måste även det fram. En styrelse kan avsättas närhelst av dem som har tillsatt den enligt lag.

ett konkret beslut om en viss medlem ska väl ändå inte hemlighållas.

”§ 22 Förverkande
Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap. 18 30 §§ i bostadsrättslagen ska godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det.”

I protokollet behöver man endast ange att XX har blivit uppsagd och har accepterat det. Men medlemmen har rätten att välja att allt ska upp på bordet om denne känner sig orättvist behandlad eller om det är styrelsen som har felat.

Beslutet som sådant om en andrahandsuthyrning är viktigt att medlemmarna känner till, likaså om någon har blivit uppsagd.

------------

#87 pensionär
.. undrar jag om inte det är endast ett moment i förfarandet som måste censureras, nämligen inkomna firmors anbud.

#88 totiki
Det är ju å andra sidan några på andra sidan förhandlingsbordet. Den som svarar på ett anbud kan i svaret skriva att detta anbud får ej öppnas med mindre än att ni skriver på ett avtal om att aldrig publicera det.

#89 kluringen
Jag som har jobbat i byggbranschen i många år har aldrig hört talas om hemligstämpling av anbud. Det ligger i eget intresse att konkurerande företag inte ska känna till varandras erbjudanden så länge som jobbet är ute på räkning.

#94 j.a.
Nja, har tagit emot åtskilliga anbud och det är mycket vanligt att det framgår att anbudet inte får delges någon annan än mottagaren.


#93 kluringen
Det enda hemlighetsmakeri som jag känner till vid anbudsgivning är i samband med offentliga upphandlingar, d.v.s. stat kommun osv. Då är det vanligt att man bestämmer en tidpunk då samtliga anbud ska öppnas samtidigt. Notera att det är beställarens, inte offertgivarens beslut. Sett från offertgivaren är prissättningen inte hemligare än prisskyltarna på hyllkanten på ICA.

-------

Faktum är att jag tror man bör upplysa om att man kommer offentliggöra alla anbud redan innan man tar in dem eftersom det är praxis att inte offentliggöra dem annars (det är dock endast min egna erfarenhet).
Personlig kommentar att lägga till all övrig spretig text ovan.

-------
Pensionär
Francois har berättat för mig om rutinen i sin förening: Men det är vi i styrelsen som, vid varje konstituerande möte, tar ett beslut att vi har tysnadsplikt angående:

-1 ärende som rör enskilda medlemmar

-2 pågående offertförfrågningar

-3 hur styrelseledamöterna röstade vid beslut.

Den sista punkten vill jag (pensionär) att vi grubblar på en stund.
Det är normal sed att visa sin personliga inställning, kunskaper, kompetens, omdöme och vilja just genom att ibland ta ställning mot (reservera sig mot) vissa beslut. Ett av de få existerande medel övriga medlemmar har att bilda sig en uppfattning om en viss ledamots styrka (eller svaghet).
Om man inte klart visar upp den biten i det offentliga protokollet har man i någon mening uppträtt svekfullt mot väljarna. Att revisorn får se sanningen i röstningsdetaljerna betyder inget, ty han är ingen inblandad part. Avsikten att "reservera sig" i ett protokoll måste vara ett budskap riktat till medlemmarna. Om de inte får se det, blir handlingen meningslös. Alltså måste det vara något fel i förfarandet under punkt3. Även om jag sympatiserar med tanken bakom (skapa inga störningar med grannen) blir det ju i praktiken ett svek mot din inre övertygelse, ditt uppdrag och alla andra grannar (?)

Utveckla din inställning Francois, Du har visat prov på stor smidighet och kapacitet i många frågor.


''''''''''''''''
från faktabanken

Citat:
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!

Tystnadsplikt
#1 Admin
Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel finns dock inte infört i lagen.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 15:47. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-03-26, 17:22
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Tummen upp

Instämmer med väldigt mycket av vad som sagt i dessa trådar.
Apropå frågan om vad som kanske inte bör offentliggöras:

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg

-3 hur styrelseledamöterna röstade vid beslut.

Den sista punkten vill jag (pensionär) att vi grubblar på en stund.
Det är normal sed att visa sin personliga inställning, kunskaper, kompetens, omdöme och vilja just genom att ibland ta ställning mot (reservera sig mot) vissa beslut. Ett av de få existerande medel övriga medlemmar har att bilda sig en uppfattning om en viss ledamots styrka (eller svaghet).
Instämmer helt. Enda sättet att markera en avvikande åsikt är just att reservera sig. Och det kan ju per definition aldrig anses hemligt!

För övrigt är det väl så att hur var och en röstar brukar aldrig redovisas i protokollen, bara vilket förslag som vann, och eventuellt med vilka röstsiffror om det varit rösträkning.

Men om man går till offentliga myndigheter t ex kommunala nämnder så är deras protokoll alltid offentliga, och där framgår exakt hur var och en röstar. Så lite har väl bostadsrättsbranschen att lära därifrån...
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-03-27, 08:34
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Borättexperten Visa inlägg
Instämmer med väldigt mycket av vad som sagt i dessa trådar.
Apropå frågan om vad som kanske inte bör offentliggöras:Instämmer helt. Enda sättet att markera en avvikande åsikt är just att reservera sig. Och det kan ju per definition aldrig anses hemligt!

För övrigt är det väl så att hur var och en röstar brukar aldrig redovisas i protokollen, bara vilket förslag som vann, och eventuellt med vilka röstsiffror om det varit rösträkning.

Men om man går till offentliga myndigheter t ex kommunala nämnder så är deras protokoll alltid offentliga, och där framgår exakt hur var och en röstar. Så lite har väl bostadsrättsbranschen att lära därifrån...
Tack för påpekandet. Jag hade inte klart för mig att jag blandat ihop två skilda saker. Att rösta är en sak. Att reservera sig, en helt annan.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-03-29, 09:54
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard offentliga styrelseprotokoll,vad bör censureras. Version 2

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Under tiden som en förhoppningsvis givande diskussion pågår, tänker jag gå in och måla med röd text, påståenden som vi förefaller vara överens om att de bör utelämnas (beläggas med censur), samt med grön text sådana påståenden som det råder oenighet om. Dvs man bör kunna välja att förfara som man vill i just denna sak i sin egen styrelse. Med brun text mina funderingar. Jag vet inte om det kommer att fungera, men vill i alla fall prova. Det betyder även att den som tror att saken blivit felfärgad bör tydligt markera sin avvikande åsikt!


**************

Alltså; 1 Enligt lagkrav
#33 kluringen
Jag har letat och letat efter vad lagen säger om känsliga uppgifter utan att hitta nåt användbart.

Citat:
Ursprungligen skrivet av lagstiftarna, hämtat ur lagboken

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.

*******
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter.

Förverkande av bostadsrätt.
Dessa ärenden blir automatiskt offentliga om de dras till rättslig prövning!
2 Andra skäl

#81 admin
1.Problem med bostadsrättshavare.
Jag anser inte att problem med bostadsrättshavare ska komma hela brf:en till del.
Det vill jag hävda med stor bestämdhet.
Det skulle vara fullständigt förödande om detta lades ut till medlemmarnas beskådan.

.
2.Upphandling
Det är väl inte rimligt att känslig information om upphandlingar ska offentliggöras i ett upphandlingsskede?
Efteråt ska naturligtvis allt vara öppet!

*******
[I](kluringen är på krigarhumör, och det han skriver nedan uppfattar jag som att det gäller skeenden efter att offerterna öppnats (?): [/i]
Citat:
2.Nämn ett enda konkret exempel som kan vara känsligt i en upphandling. Hur en offertförfrågan har formulerats är viktigt, som man frågar får man svar, lika så vilka firmor som har inkommit med svar. Beslut om val av entreprenör är också viktig som man helst bör informera om innan kontraktet är undertecknad. Medlemmarna ska ha chans att påverka om det föreligger jäv, om priset är orimligt högt eller om det råkar vara en svartlistad firma.
.
[I](Vad han menar i meningen nedan är dock inte "självklar" för mig)[/i]


En viss ”självcensur” är självklar, men ska absolut inte formuleras varken i lagtext eller i stadgevillkor.

vidare enligt kluringen:
.
Citat:
Inte ens ärenden om förverkande är så känsliga att de bör hemlighållas eftersom det är en föreningsangelägenhet.

Ska någon uteslutas ur gemenskapen ska hela kollektivet ha möjlighet att ta ställning till att det sker på välgrundade skäliga grunder. Ingen ska kunna mobbas bort från sitt hem av en maktfullkomlig styrelse. Om styrelsen ägnar sig åt att behandla väldigt känsliga frågor av privat karaktär som inte hör hemma på styrelsens bord måste även det fram. En styrelse kan avsättas närhelst av dem som har tillsatt den enligt lag.

Ett konkret beslut om en viss medlem ska väl ändå inte hemlighållas.

”§ 22 Förverkande
Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap. 18 30 §§ i bostadsrättslagen ska godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det.”

I protokollet behöver man endast ange att XX har blivit uppsagd och har accepterat det. Men medlemmen har rätten att välja att allt ska upp på bordet om denne känner sig orättvist behandlad eller om det är styrelsen som har felat.

Beslutet som sådant om en andrahandsuthyrning är viktigt att medlemmarna känner till, likaså om någon har blivit uppsagd.


#88 totiki
Det är ju å andra sidan några på andra sidan förhandlingsbordet. Den som svarar på ett anbud kan i svaret skriva att detta anbud får ej öppnas med mindre än att ni skriver på ett avtal om att aldrig publicera det.

#89 kluringen
Jag som har jobbat i byggbranschen i många år har aldrig hört talas om hemligstämpling av anbud. Det ligger i eget intresse att konkurerande företag inte ska känna till varandras erbjudanden så länge som jobbet är ute på räkning.

#94 j.a.
Nja, har tagit emot åtskilliga anbud och det är mycket vanligt att det framgår att anbudet inte får delges någon annan än mottagaren.


#93 kluringen
Det enda hemlighetsmakeri som jag känner till vid anbudsgivning är i samband med offentliga upphandlingar, d.v.s. stat kommun osv. Då är det vanligt att man bestämmer en tidpunk då samtliga anbud ska öppnas samtidigt. Notera att det är beställarens, inte offertgivarens beslut.
[I](Om jag förstått något av detta, så bör skälet vara att om konkurrenternas bud och priser kommer ut till någon anbudsgivares kännedom, skulle det kunna utnyttjas av honom på så sätt att han lägger nytt bud med lägre pris innan anbudstiden gått ut. Det har nog inträffat förr, och blivit domstolsärende. Så det bör man akta sig för. Därav utsatt tidpunkt för anbudens öppnande) (?).[/I]-------

Faktum är att jag tror man bör upplysa om att man kommer offentliggöra alla anbud redan innan man tar in dem eftersom det är praxis att inte offentliggöra dem annars (det är dock endast min egna erfarenhet).
Jag undrar om inte ett smidigare förfarande (än att offentliggöra) vore enligt följande:
Satt jag i styrelsen som sekreterare i denna situation skulle jag endast skriva i protokollet ungefär.... Anbuden öppnas (datum). Intresserade medlemmar som vill studera anbuden kan därefter höra av sig till NN (styrelseledamoten). Alla handlingar finns tillgängliga för granskning. Styrelsen är tacksam för konstruktiva bidrag i den nödvändiga utvärderingen).


''''''''''''''''
från faktabanken
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!


Tystnadsplikt
#1 Admin
Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel finns dock inte infört i lagen.

Senast redigerad av Pensionär: 2010-03-30 klockan 09:27. Anledning: Funderingar
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-04-10, 12:57
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Vad bör censureras?

Jag misslyckades uppenbarligen helt med att få er hjälp att rensa i rabatten av åsikter och påståenden.
Vad gör man då?
Försöker att på egen hand skåda genom rök och dimma. Ta bort så mycket som går, i hopp om att det ska bli kvar en rest av användbar text.
Här ett sista försök att leverera en kort vägledning/antydan om hur man bör se på frågan om att censurera sina protokoll innan de kan publiceras på föreningens hemsida.
Jag vädjar till er alla att granska, ändra eller helt förkasta mitt försök om det inte håller. Forumet bör inte belastas av illa genomarbetade texter.
Å andra sidan var mitt försök baserat på det faktum att några tidigare inlägg tycktes förutsätta en säkerhet och kunskaper som jag alls inte hade. Jag blev ibland osäker på hur inlägg skulle tolkas. Ungefär samma vanmakt som man ibland upplever vid genomläsning av manualer skrivna av experter. Omöjliga att tolka och förstå eftersom de förutsätter kunskaper som experten betraktar som självklarheter, men som den stackars novisen saknar.
Alltså:

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980204.htm#R17

Personuppgiftslag (1998:204)


Censurera pga lagkrav


Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.
***
Ett undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter.

Förverkande av bostadsrätt.
Dessa ärenden blir automatiskt offentliga om de dras till rättslig prövning!


Censurera av andra skäl (etiska, moraliska dvs normala medmänskliga hänsynstaganden)

Problem med bostadsrättshavare.

Att styrelsen tvingas behandla frågor om problem med bostadsrättshavare ska nog kunna komma hela brf:en till del.
Ett konkret beslut om en viss medlem ska väl ändå inte hemlighållas?

Men namn eller andra uppgifter som gör personen lätt identifierbar får inte läggas ut.

***
Synpunkter från forumet:

Inte ens ärenden om förverkande är så känsliga att de bör hemlighållas eftersom det är en föreningsangelägenhet.

Ska någon uteslutas ur gemenskapen ska hela kollektivet ha möjlighet att ta ställning till att det sker på välgrundade skäliga grunder. Ingen ska kunna mobbas bort från sitt hem av en maktfullkomlig styrelse. Om styrelsen ägnar sig åt att behandla väldigt känsliga frågor av privat karaktär som inte hör hemma på styrelsens bord måste även det fram. En styrelse kan avsättas närhelst av dem som har tillsatt den enligt lag.

”§ 22 Förverkande
Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap. 18 30 §§ i bostadsrättslagen ska godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det.”

I protokollet behöver man endast ange att XX har blivit uppsagd och har accepterat det. Men medlemmen har rätten att välja att allt ska upp på bordet om denne känner sig orättvist behandlad eller om det är styrelsen som har felat.

Beslutet som sådant om en andrahandsuthyrning är viktigt att medlemmarna känner till, likaså om någon har blivit uppsagd.


Censur i Upphandlingsärenden

Information hämtad från inkomna offerter i ett upphandlingsskede (dvs tiden fram till det datum då offerterna ska öppnas) får ej offentliggöras.

Efter detta öppningsdatum ska naturligtvis allt vara öppet! Styrelsen bör snarare injuda intresserade medlemmar att ta del av offerterna. Det kan finnas stora kunskaper och erfarenheter ibland medlemmarna som bör tillvaratas.

*******
Synpunkter från forumet: Hur en offertförfrågan har formulerats är viktigt, som man frågar får man svar, lika så vilka firmor som har inkommit med svar. Beslut om val av entreprenör är också viktig som man helst bör informera om innan kontraktet är undertecknad. Medlemmarna ska ha chans att påverka om det föreligger jäv, om priset är orimligt högt eller om det råkar vara en svartlistad firma.
.

''''''''''''''''
från faktabanken
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!


Tystnadsplikt

Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel finns dock inte införd i lagen.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-04-10, 23:42
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Nja,

jag förstår inte riktigt vitsen med att offentliggöra protokoll. Är man intresserad av styrelsens arbete, så får man väl engagera sig i styrelsen själv....
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-04-18, 10:13
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Nja,

jag förstår inte riktigt vitsen med att offentliggöra protokoll. Är man intresserad av styrelsens arbete, så får man väl engagera sig i styrelsen själv....
I tre trådar har jag tidigare försökt att peka på ett antal negativa konsekvenser av att styrelserna undanhåller övriga medlemmar information. Det vore bättre om du där, direkt, och i rätt sammanhang påtalar det som du tycker är fel i mitt resonemang. Lättare att argumentera då.

Kanske inte nån vits, men nog så lustigt ändå, har jag funnit att du faktiskt är inne på liknande tankegångar själv i en tråd.

Såhär skriver du:
-------
mitt spontana tips är att ni ska akta er för de stora drakarnas förvaltningstjänster (SBC, HSB, Riksbyggen).

Deras affärsidé har kommit att bli att sälja på föreningarna diverse olika tjänster, vilket gör att styrelsen hålls tillbaka från att lära sig även de enklaste uppgifterna.
-----
Inser du inte att styrelsernas ovilja att för medlemmarna direkt och ordentligt i sina protokoll redovisa sitt arbete, ger samma effekt i medlemskåren -medlemmarna hålls tillbaka från att lära sig även de enklaste uppgifterna.

Vidare skriver du:
----
Känner ni att ni saknar massa kunskap, så kan det vara en idé att ta hjälp av ett mindre konsultföretag/förvaltningsbolag... .....
Var inte så oroliga för att ni har kunskapsluckor nu när ni är nya. Som brf-förening är man ju fastighetsägare, flera personer äger en kåk (flera?) tillsammans. Inte konstigare än att en villaägare är novis i början, och får lära sig efter hand..
-----

Tyvärr är det ju så att effekten av att styrelserna blockerar informationen till övriga medlemmar (kåk-ägare) blir den, att det blir väldigt svårt att "lära sig efter hand".
Var ser du "vitsen" med det?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-04-18, 15:48
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Mja, lite begreppsförvirring blir det....

Styrelsen är förtroendevald av medlemmarna att representera medlemmarna och sköta föreningen efter bästa förmåga fram till nästa stämma. Dess arbete regleras bla i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.

Styrelsen måste här ges lite arbetsro, samt arbeta under det faktum att de innehar ett förtroendemandat. Skulle styrelsen missköta sig så gravt att medlemmarna är missnöjda eller misstänker oegentligheter, då får man i första hand kontakta revisorerna, som är tillsatta av stämman, och be dessa granska styrelsens arbete.

Framkommer där så grava felaktigheter att man kan tro att styrelsen åsidosatt sina plikter, samankallar medlemmarna till extra stämma där styrelsen får svara inför stämman. Här kan även styrelsen delvis eller hela avsättas.

Vad jag menat tidigare med att man ska lära sig mera, så avser jag främst att det är medlemmarna i styrelserna som behöver denna kunskap. Det kan innebära utgifter för kurser eller liknande, och då skall man inte lägga resurser på detta till enskilda medlemmar som inte kommer att kunna använda dessa kunskaper aktivt i föreningens tjänst.

Att intressera sig för styrelsens arbete (och protokoll), är ju i grunden sunt, vilket skall uppmärksammas. Mycket kan man som styrelse öppna upp och visa för medlemmarna, men dit hör tyvärr inte enskilda mötesprotokoll. Att istället välja in tex ersättare (suppleanter) på ett år på stämmorna, ger en mycket bra ingång för medlemmar som är nyfikna och är dessutom en bra grogrund för att senare kunna stå till förfogande för en ordinarie plats.

Alltså min verklighet verkar vara lite annorlunda än många andras här på forumet. Andra verkar ha mera problem med maktfullkomliga styrelser som ser lika dana ut år till år, och vägrar släppa in nya ledamöter.

Min förenings styrelse ser aldrig lika dan ut två stämmor i rad. Vi har ett uttalat "råd" att ordförande helst inte ska sitta mer än 3 år i följd. Vi väljer omväxlande in två ordinarie varje stämma, så att dels kommer nya in, och dels ska helst inte inte all kompetens avgå samtidigt.

Demokrati är att välja sin representant. Men då har också denna fått ett mandat att arbeta, och behöver inte redovisa varje liten sak under året. På stämman kan man som medlem syna HELA årets arbete ändå, och då som medlem bedöma om "sin" representant har skött sig bra och bör få förtroende att fortsätta (omväljas).
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-04-18, 17:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Styrelsen ska inte ifrågasättas eftersom den är förtroendevald?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Styrelsen är förtroendevald av medlemmarna att representera medlemmarna och sköta föreningen efter bästa förmåga fram till nästa stämma. Dess arbete regleras bla i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.
Det är en retorik som jag inte är särskilt förtjust i.
Har hört det så många gånger förr.
Varje gång man har någon synpunkt på styrelsen eller styelsearbetet så kommer ovanstående formulering som ett brev på posten.
Det är inget sakligt argument överhuvudtaget och håller inte på något sätt, oavsett hur man försöker vinkla det.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Styrelsen måste här ges lite arbetsro, samt arbeta under det faktum att de innehar ett förtroendemandat. Skulle styrelsen missköta sig så gravt att medlemmarna är missnöjda eller misstänker oegentligheter, då får man i första hand kontakta revisorerna, som är tillsatta av stämman, och be dessa granska styrelsens arbete.
Detta är den nästvanligaste formuleringen i alla diskussioner som inbegriper frågor om styrelsen och dess arbete.
Styrelsen ska alltid ha "arbetsro", och aldrig någon som helst press på sig att prestera något.
Håller inte!

Se även;
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?

Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

Hemligheter i en bostadsrättsförening

Tillgång till styrelseprotokoll

Tystnadsplikt och offentliga protokoll

Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej

Sekretess på styrelseprotokoll ?

Motion om offentliga styrelseprotokoll
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-02-14 klockan 21:35.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-04-18, 19:32
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Harald
Du borde åtminstone ansträngt dig en aning för att försöka förklara varför drakarnas undanhållande av information till styrelserna får negativa följder, medan undanhållande av information från styrelsen gentemot resten av medlemskåren inte får negativa konsekvenser?. Jag ska inte upprepa alla de argument vi redan anfört i olika trådar för att påtala galenskaperna.
Du kan kanske även utveckla lite närmare din tanke om hur man går till väga för att syna "hela årets arbete" på stämman.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
På stämman kan man som medlem syna HELA årets arbete ändå, och då som medlem bedöma om "sin" representant har skött sig bra och bör få förtroende att fortsätta (omväljas).
Det material du vanligen kunnat samla under året är några lappar från styrelsen i portgången om att man inte får kasta fimpar från balkongen, lägga avfall i fel låda samt städa efter sig i tvättstugan.
Vidare har du att tillgå en halv A-4sidas redovisning från revisorn. "Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen......etc" bla bla på ca fem rader.
Du kan givetvis inte ens vara säker på att revisorn har skött sitt uppdrag, än mindre syna någon styrelse med det underlaget.
Obegripligt att du inte förstår att jag själv vill granska -väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen-". Det är ju jag och alla övriga medlemmar som utifrån våra "kunskaper" ska kontinuerligt välja nya styrelseledamöter. Revisorns rapport är i det sammanhanget värdelös, liksom den övriga information jag exemplifierat ovan.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Tillgång till styrelseprotokoll i brf Einar Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 29 2018-07-13 23:47
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 21:18
Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar Peter B Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-05-01 12:55
Styrelseprotokoll i brf - särskild mening tractors Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2008-11-05 15:55Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare