Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-07-01, 13:25
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Utemiljö - lekplats, trafik, cyklar, träd, fåglar, basstation, katter, etc.

Frågor om utemiljön i en brf;
- Lekplats
- Trafik
- Cyklar
- Träd
- Fåglar
- Basstation
- Katter
- Etc

Lekplats

1. Hur får man en lekplats för pensionärer?

Fråga: Vår förening består till 80 procent av pensionärer. Några av dessa retar sig på min sjuårige son när han spelar boll på gården. Det finns inget bollplank så han sparkar mot ett sophus.
Hur ska man få föreningen att satsa på lekredskap?

Svar: I din förening finns av naturliga skäl inte särskilt stort intresse för att satsa på lekredskap och det kan vara svårt att få de andra medlemmarna att inse behovet för din familj och andra barnfamiljer.

Ett bollplank är dock inte någon särskilt stor investering och kanske kan ett sådant plank placeras på en plats där ingen störs av din sons lek.

Du kan alltid försöka påverka föreningen genom att ta upp saken i en motion till nästa föreningsstämma.


2. Problem med att utomstående utnyttjar föreningens lekplats

Fråga: I vårt bostadsrättsområde finns tre påkostade lekplatser. Dessa används regelbundet av kommunanställda dagmammor. Vi undrar om det verkligen är rätt. Det är ju bostadsrättsföreningens gemensamma mark.
Borde inte kommunen i sådana fall betala en viss summa till föreningen?
Har föreningen rätt att "köra bort" dagmammorna?

Svar: Ni bör först kontrollera med kommunen så att marken verkligen tillhör föreningen. Det kan ju vara så att marken enligt stadsplanen är avsedd att vara allmän lekyta.

Om lekplatserna ligger på föreningens privata mark, och om dagmammorna inte bor i föreningen eller har någon lokal där, kan ni i och för sig köra bort dem om ni vill. Rent praktiskt finns dock svårigheter om det inte finns någon inhägnad kring lekplatserna. Dessutom går det knappast att hela tiden övervaka vilka som använder lekplatserna.


Trafik

3. Bilar kör obehörigen på föreningens område

Fråga: Vi har skyltar som talar om att endast ambulanser och taxi får köra in på vårt område. Det finns parkeringsplatser. Men ändå kör folk in där barnen leker. Vad är det som gäller?

Svar: Om området ni avser ägs av bostadsrättsföreningen har föreningen rätt att avgöra om trafik med motordrivna fordon är tillåtet eller inte. Förbudet måste utmärkas med vägmärke eller tydligt på annat sätt. Om så skett och någon bryter mot förbudet kan hon eller han dömas till böter. Men det förutsätter att det görs en polisanmälan.

Cyklar

4. Cyklar som blockerar förråd till bostadsrätt

Fråga: Styrelsen i min förening har tillåtit några att ställa sina punkterade och oanvändbara cyklar i trapphuset. En var fastlåst så att den bildade ett hinder till mitt lägenhetsförråd, där jag har min cykel.
Kan styrelsen göra på detta viset?

Svar: Föreningen ansvarar för att hålla fastigheten i gott skick och se till att det inte föreligger hinder i nyttjanderätten för någon bostadsrättshavare. Detta ansvar omfattar även lägenhetsförråd som ingår i bostadsrättsupplåtelsen.

Styrelsen ska självklart inte tillåta något som medför hinder i nyttjandet för annan medlem i bostadsrättsföreningen.

Det är tveksamt om styrelsen uppfyller sitt förvaltningsansvar om den har lämnat tillstånd att trasiga cyklar får parkeras så att de hindrar någon att komma in i sitt lägenhetsförråd.

I första hand ska du kontakta styrelsen och påpeka problemet.

Om styrelsen har åsidosatt sitt förvaltningsansvar kan du ha rätt till skadestånd eller sänkt årsavgift.


5. Cyklar som lämnats kvar

Fråga: Jag sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening och vi funderar över hur vi kan gå tillväga för att rensa våra trappuppgångar från cyklar utan att göra oss skyldiga till något brott. Det är ju ur brandskyddssynpunkt förbjudet att belamra trappuppgångarna med t ex cyklar. Vi skulle helt enkelt vilja flytta cyklar (som inte frivilligt flyttas av ägarna) till cykelställen utanför portarna. Jag hoppas att du har en lösning på vårt problem!

Svar: Om det finns cyklar uppställda/lämnade inom föreningens fastighet bör föreningen alltid genom anslag anmoda de boende att inom en viss tid placera cyklarna på anvisad plats t ex ett cykelförråd/cykelställ ute på gården. Därefter tas de kvarlämnade cyklarna om hand och bostadsrättshavarna informeras om vart och inom vilken tid de kan hämtas.
De cyklar som därefter är kvar kan lämnas till polisens hittegodsavdelning vilket bostadsrättshavarna informeras om. Cyklar som är att betrakta som i det närmaste värdelösa kan föreningen slänga. Det är då viktigt att föreningen senare kan visa att cyklarna verkligen var utan värde genom dokumentation. Om ägaren inte blir känd inom tre månader tillfaller cyklarna föreningen som då kan sälja eller slänga dem. För det fall föreningen lämnar cyklarna till polisen får den betala polisens kostnader. Föreningen kan också välja att avstå från cyklarna som då tillfaller staten.Träd

6. Träd blockerar ljus/sol till lägenhet

Fråga: Det står fem avenbokar utanför mina fönster som växer och blir större för varje år. Jag har pratat med föreningen om att bli av med åtminstone ett av träden, men inget händer. Jag har även pratat med kommunen, men de menade att man måste tänka på syret.
Hur ska jag göra för att få lite sol in i lägenheten?

Svar: Vinner du inget gehör hos styrelsen föreslår jag att du tar upp frågan i en motion till nästa föreningsstämma. Om du har grannar som också tycker att träden bör sågas ner kan ni agera gemensamt på stämman för att få igenom ett positivt beslut.


Fåglar

7. Problem med fåglar som smutsar ner balkong i brf

Fråga: Runt om vår förenings tak finns ett femton centimeters utrymme. Sedan tre år har kajor bon där, dessutom lockas fler och fler fåglar dit. För oss som bor högst upp har detta blivit ett jätteproblem och vi kan inte längre använda våra balkonger. Styrelsen tycker att det är för dyrt med ett skyddande nät.
Vad gör vi?

Svar: Föreningens styrelse ska, så långt det är möjligt, se till att ni som bor i huset inte orsakas några olägenheter, till exempel av nedskräpande fåglar, i den mån det är möjligt.

Naturligtvis ska ni kunna använda era balkonger som det är tänkt. Verka för en förändring genom en skrivelse till styrelsen eller genom en motion till nästa föreningsstämma. Ni är säkert flera grannar som kan agera gemensamt för att få till stånd en förändring.

Om olägenheterna skulle vara sådana att det innebär hinder och men i nyttjanderätten, och styrelsen vägrar samarbeta trots att det går att göra något åt problemet, kan ni begära nedsättning av månadsavgiften för att ni inte kan använda balkongen.


Basstation

8. Basstation för mobiltelefoni på tak till brf

Fråga: För ett och ett halvt år sedan monterades en basstation för mobiltelefoni på vårt hus utan någon information i förväg. Nu har denna station bytts ut mot en större, och dessutom har ytterligare stationer satts upp. Det finns i dagsläget sju stycken på huset jag bor i.
Kan man begära en opartisk mätning av strålningen?
Kan styrelsen besluta om sådant som kan skada vår framtida hälsa, utan att först höra vår mening?

Svar: Åtgärden i sig, att hyra ut ett utrymme i föreningens hus, är sådant som styrelsen kan besluta om på egen hand utan att inhämta stämmans samtycke.

Basstationer för mobiltelefoni kan dock väcka en del oro hos de boende vad gäller den elektromagnetiska strålningen. Därför rekommenderas styrelsen att på ett medlemsmöte informera kring planerna på uthyrning till mobilteleoperatör. Då kan de boende ges möjlighet att säga sin mening och informeras om vad det innebär att ha en basstation i huset, och om strålningen från stationen.

Om ni känner oro bör ni vända er till styrelsen för att få information samt diskutera föreningens möjlighet att beställa en opartisk mätning av strålningen.

Beroende på hur föreningens avtal med operatören är skrivet kan föreningen kanske begära att denne bekostar en sådan mätning.

Ytterligare information om strålning kan du få hos Statens Strålskyddsinstitut (SSI), tel 08-729 71 00, www.ssi.se.Katter

9. Problem med lösspringande katter i brf

Fråga: Får en förening förbjuda medlemmars katter att springa lösa utomhus? Här finns fyra utespringande katter, men även andra runt omkring området som korsar föreningens tomt.
Kan föreningen tvinga oss att avliva våra katter medan villaägarnas katter rör sig fritt i området?

Svar: Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska dessa djur hållas under sådan tillsyn som behövs för att, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, förebygga skador eller olägenheter.

Bostadsrättsföreningen kan besluta om ordningsregler som innebär att katterna inte får gå lösa utomhus för att till exempel förhindra att de gör sina behov i barnens sandlådor.

Föreningen kan däremot inte tvinga någon att avliva sin katt.

Det är svårare för föreningen att komma tillrätta med katter som kommer från andra bostadsområden, men självklart omfattas även de av den ovannämnda lagen.


Slipers

10. Styrelsen vill inte byta ut ruttna slipers vid huvudingång

Fråga: Vid våra huvudingångar finns slipers som har ruttnat. Styrelsen vägrar att byta ut dem. De anser att vi ska ta hand om problemet eftersom de har bekostats av tidigare bostadsrättshavare. Är det verkligen så?

Svar: Eftersom sliprarna ligger utanför huset räknas de till yttre underhåll. Huvudregeln är att föreningen bär ansvaret för det yttre underhållet. Såvida inte styrelsen lämnat sitt godkännande till åtgärden med villkor att bostadsrättshavaren ska stå för underhållet och ni accepterat att underhålla dessa.

Om underhållsansvaret ligger hos föreningen och styrelsen ändå inte åtgärdar problemet är rådet att du genom en motion till föreningsstämman tar upp frågan där.


Frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som, dvs som ett diskussionsunderlag.
Om du har ett problem som liknar dem som tagits upp här, beskriv din situation så kan forumets medlemmar tillsammans komma fram till den bästa lösningen för varje specifik situation
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-05 klockan 22:04.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Uteplats och balkong - utemiljö bostadsrättsförening Admin Faktabanken 5 2018-02-27 22:21
Parkering och garage bostadsrättsförening, frågor och svar Admin Faktabanken 0 2009-07-01 13:10Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:11.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare