Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-06-13, 14:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Många motioner på Hyresgästföreningens riksstämma i Luleå 14-15 juli

Denna lilla historia är mycket, mycket, mycket pinsam för HSB, men kanske specifikt för HSB Malmö och HSB Malmös fullmäktigeledamöter.

Till hyresgästföreningens riksstämma 2008 så har det så här långt kommit in 57 motioner (rekordmånga?).

I motsats till HSB Malmö så publiceras motionerna i den takt de kommer in. HSB Malmö vill inte göra det självklara och göra likadant, enligt min motion om just detta.

Hyresgästföreningarna skriver motioner på det sätt som jag här rekommenderat att motioner ska skrivas (jag vet att hyresgästföreningarna är flitiga besökare av mina forum). Alla motioner från hela landet är formulerade precis på samma sätt som jag gjort till HSB Malmös årsstämma 2008.

Se; Tips för hur man skriver en motion.

Vad som inte är särskilt bra är att förbundsstyrelsen i en specifik del gör som HSB Malmös styrelse när motionerna besvaras (dvs hur man absolut inte ska göra !!!). Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har använt sig av formuleringen;
Citat:
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att anse motionen besvarad
Detta är illa!

Men notera i motionerna till hyresgästföreningens riksstämma att styrelsen har - helt i motsats till den okunniga styrelsen i HSB Malmö - besvarat motionerna på ett ganska seriöst sätt.

Det har pratats om kurser innan. Det här visar att HSB borde gå till hyresgästföreningen för att få sig en grundkurs i hur det ska gå till att behandla motioner. Här har HSB Malmös styrelse mycket att lära.

Not.
Vilka får skicka in en motion inom hyresgästföreningen?
Citat:
Alla medlemmar, regioner och hyresgästföreningar har möjlighet att lämna in motioner.
Däremot kan en lokal hyresgästförening inte lämna in en motion, den räknas då som inlämnad av den eller de medlemmar som skrivit under den.
En enskild medlem ska lämna in sin motion till sin grundorganisation, som oftast är Hyresgästföreningen i den kommun där man bor, vid den tidpunkt som föreningen fastställt.
Hyresgästföreningen ska avge yttrande över motionen. Motioner och yttranden ska sedan vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämmans öppnande.
Motion 1 - 10 och 14
01. Boendet är en av välfärdssamhällets grundbultar.
02. Bostadspolitiskt program
03. Upprättande av hyresgästföreningens bostadspolitiska program.
04. Hushållsnära tjänster
05. Sopor
06. Hyresavtal/besittningsrätt förfaller på grund av brand
07. Boendet och dess miljöpåverkan
08. Trygghet i boendet
09. Trygghet i boendet.
10. Besittningsrätt är en grundläggande förutsättning för ett tryggt boende
14. Motion till förbundsstämman gällande Hyresgästföreningen som hyresvärd

Motion 11-13 och 15-18
11. Hyrestaket
12. Hyressättning
13. Stärka självkostnadsprincipen i allmännyttiga bostadsbolag
15. Slopande av brevinkast
16. De som byggde landet har snart inte råd att bo!
17. Neutralitet mellan boendeformerna
18. Rättvisa hyror får man inte genom att den som har mycket vill ha mer

Motion 19-29
19. Förtroendeval
20. Husombudens ställning i organisationen
21. Husombud/ Kontaktpersoner
22. Stadgereglering av husombud
23. Regionstyrelser
24. Stadgeändring § 7.2.2 Årsmötets uppgifter
25. Gör regionerna till juridisk person.
26. Gör regionerna till juridiska personer
27. Förtroendeuppdrag kopplat till boendet
28. Valberedningsuppdrag och styrelseuppdrag
29. Ökad mångfald bland Hyresgästföreningens medlemmar och förtroendevalda

Motion 30-43
30. Ensam är inte stark
31. Ensam är inte stark.
32. Hyresgästföreningens mobiliseringsförmåga
33. Hyresgästföreningens mobiliseringsförmåga
34. Utveckla medborgarinflytandet kring planprocessen och remissarbetet.
35. Integration
36. Ändring av stadgarna §7.3.1
37. Organisationen
38. Husombudens och arbetsgruppernas legitimitet
39. Endast en medlem från varje hushåll (boende på samma adress) kan vara ordinarie styrelseledamot i lokal hyresgästförening
40. Förlänga motionstiden till förbundsstämman
41. Ändring av stadgarna
42. Utreda hur hyresgästernas rättskydd mot oseriös odemokratisk ombildning kan stärkas
43. Centrum för Boinflytande

Motion 44-53
44. Utgivningsplan för våra tidningar
45. Annonser i våra tidningar
46. Medlemsförmåner
47. ”Tydligare namn på våra organisationsled”
48. Medlemsutvecklingen
49. Medlemsutvecklingen.
50. Vår medlemsanslutning och representativitet i våra stora miljonprogramsområden.
51. Samarbetsavtal mellan studentkårerna och hyresgästföreningen.
52. Motion om namnbyte
53. Medlemsavgiften

Motion 54-57
54. Uppsägning av Hyresgästföreningens avtal med revisionsfirman Ernst & Young
55. Framtagande av en nationell alkoholpolicy i samband med verksamhet.
56. Förtroendevaldas åtkomst till Baltzar.
57. Förtroendevaldas åtkomst till Baltzar

Att HSB Malmös medlemmar accepterar HSB Malmös styrelse behandlar motioner på det usla sätt som de gkort är inte lätt att förstå, men det är tack vara det utbredda oengagemang som finns inom HSB.

Se även;

HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD

Är HSB Malmö en demokratisk organisation?

Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö
HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna
Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern
Har du lärt dig något?
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö

Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna!
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB

Hur behandlas motioner?

HSB Malmös valberedning - Frågor
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning
HSB Malmö - Korrupt valberedning
HSB Malmö - Ny styrelseordförande!

Handlingar till årsstämman

HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma

Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla!
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

HSB - (MIss)Nöjd-kund-index

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de?

Oärligheten lyser igenom
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Yttranderätt enligt HSB Riksförbund
Ingen yttranderätt för egna motioner!

Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB
Bristen på öppenhet inom HSB
Insynsskyddat HSB

Utträde ur HSB Riksförbund

HSB:s viktigaste fråga enligt HSB
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-06-13 klockan 16:02.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-06-14, 22:26
Ove Mollvik Ove Mollvik är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Lidingö
Inlägg: 69
Cool Hopp om Hyresgästföreningen trots allt

Barbro Engman har som ordförande en väldigt klok inställning men vad som sker bakom hennes rygg har hon tydligen ingen aning om. Likt de flesta toppar inom svenska föreningar och företag så isoleras hon från den verkliga makten och verksamheten i samhället kan man tänka.
Jag har valt att fortsätta vara medlem i Hgf trots att jag förlorade min hyresrätt efter 18 år utan minsta konkreta förklaring eller juridiska hjälp på något sätt. Tvärtom fick jag anledning att misstänka en gammal avfälling från Hgf att kunna ha avgjort ärendet i Hyresnämndens jury och hindrat varje försök till dialog med rättsansvariga. Hgf egna jurister var ständigt undvikande och hänvisade bara till varandra. Vem måste vara rädd för vem undrar jag.
Som medlem hoppas jag någon gång få svar på vad det finns för juridiskt värde i en hyresrätt likaväl som bostadsrätt när grannar i maskopi med bankens jurister hur som helst kan tvinga en till att flytta. Den som försöker försvara sin rätt i ett attraktivt område blir genast kallad rättshaverist och bemöts av ett kollektivt samförstånd hos samtliga parter som därmed kan undvika varje förhandling om saken.
Min brevväxling efter att i efterhand äntligen få komma till tals med chefsjuristen Charlotte Waller fick ett lika tragiskt slut. Ingen vill förklara vad som pågår.
Ove Mollvik
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Motioner misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-05-14 23:43
Vid reparationer i föreningens lgh hur många offerter? lee Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 11 2008-04-18 09:14
Hur många bostadsrättsföreningar/medlemmar finns det? Admin Bostadsrättsforum 2 2008-03-10 21:22Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:50.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare