Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-04-17, 19:06
klippa klippa är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 49
Standard Överlåtelse och pantsättningsavgifter

Nu har kommit till att vi ska rösta ja eller nej till HSB stadgarna (1:a omgången) och det är en paragraf som dom har ändrat på som jag har försökt att få svar på och det är den här:

Citat:
§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 3,125 procent av prisbasbeloppet.
Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 1,25 procent av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet bestäms enligt lagen om allmän försäkring och fastställs för överlåtelseavgift vid ansökan om medlemskap och för pantsättningsavgift vid underrättelse om pantsättning.
Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning.
I normalstadgarna och alla jag hittar när jag letar runt så står det 2 procent resp 1 procent.
När jag frågar varför det är högre hos oss får jag det här till svar:

Citat:
Föreningen har kostnader då den får nya medlemmar och då medlemmar ändrar lån.
Styrelsen föreslår därför höjningar av överlåtelse- och pantsättningsavgifterna.
Föreningen köper ekonomisk och administrativ förvaltning av HSB, som är momspliktig. HSB fakturerar föreningen för arbete med en överlåtelse; 2,5 % av prisbasbeloppet (PBB) plus moms 25 % vilket blir 3,125 % av PBB. HSB fakturerar föreningen för bevakning av varje pantsättning som en medlem gör med bostadsrätten som säkerhet; 1 % plus moms 0,25 % av PBB, vilket blir 1,25 %. De föreslagna höjda avgifterna för medlemmen täcker hela kostnaden som föreningen har för HSB:s tjänster i sammanhangen.
Min matematik går inte riktigt ihop här och förstår inte varför det ska behöva göras så här. Kan ni hjälpa mig och förklara vad dom egentligen menar?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-04-17, 19:53
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard

http://www.maklarsamfundet.se/upload...20hemsidan.pdf

Bostadsrättslag (1991:614)
7 kap.

Avgifter till föreningen

14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
En beslutad insats kan ändras i den ordning som sägs i 9 kap. 13 och 16 §§. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av denna lag eller annan författning.
Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrätts- föreningen inte ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den dag då föreningen erbjudit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Intill dess sex månader förflutit räknat från dagen för erbjudandet, får avgiften högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen (1975:635).

9 kap.
Innehållet i föreningens stadgar

5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange
1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut,
5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas,
6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning skall beräknas,För övrigt är HSB specialister för att ta betalt för samma saker flera gånger så det är nog de som "hittat på" denna lösning.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-04-17, 19:57
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard byt förvaltare

fråga på stämman om styrelsen inte funderat på att byta förvaltare så tjänar föreningen in överlåtelse o pantavgifter med råge.

Går ni dessutom ur HSB helt tjänar ni klöver på medlemsavgifter, depositioner och allt annat denna usla organisation tar överbetalt för.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-04-17, 19:57
klippa klippa är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 49
Standard

Betyder det här att föreningen inte kan ta ut mer än vad som står?
maximalt 2,5% av basbeloppet får tas ut som överlåtelseavgift och
1% av basbeloppet som pantsättningsavgift
enligt bostadsrättslagen?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-04-17, 21:27
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 242
Standard

Citat:
Betyder det här att föreningen inte kan ta ut mer än vad som står?
maximalt 2,5% av basbeloppet får tas ut som överlåtelseavgift och
1% av basbeloppet som pantsättningsavgift enligt bostadsrättslagen?
Nej.

Det betyder att lagstiftaren haft en tanke om vad som är rimlig avgift. Det är sedan en domstol som får avgöra om HSB: s stadgeskrivning (alltså nivån på avgifterna) är lagvidrig eller inte, men det förutsätter att någon driver ärendet.

Kommer inte att hända...

Grundbulten är att detta är en dold förvaltningsavgift. Eftersom i ert förvaltningsavtal som ni har med HSB så har ni redan köpt tjänsten (tror ni), men sedan visar det sig att detta inte ingår, utan HSB ska ha ytterligare betalt för att hantera överlåtelser och panter, lustigt nog EXAKT det belopp som de får från innehavarna (+ att HSB tydligen nu betalar in momsen).

Så, föreningen blir blåst på HELA intäkten.

Bättre att förvaltaren får prissätta sin tjänst, och ta betalt i grundavtalet för ALLT arbete den utför.

Föreningens intäkter bör hamna i föreningens kassa.

Detta ser för övrigt lika ut i hela branschen.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-04-17, 23:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Överlåtelseavgift & pantsättningsavgift

Citat:
Ursprungligen skrivet av klippa Visa inlägg
Betyder det här att föreningen inte kan ta ut mer än vad som står?
maximalt 2,5% av basbeloppet får tas ut som överlåtelseavgift och
1% av basbeloppet som pantsättningsavgift enligt bostadsrättslagen?
Jag har aldrig sett någon brf som tar ut mer än dessa angivna avgifter. Däremot har jag sett en hel del icke-HSB-brf:ar som inte lägger sig på den högsta nivån.
Som Harald säger så är det egentligen bara riktlinjer (angivna i förarbetena)... även om dessa angivna nivåer blivit praxis som maximal avgift.

Se; Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Om din HSB-region tar ut för höga avgifter för denna hantering så är det bara att välja annan förvaltare. Även om det går så illa att ni blir medlem i HSB så behöver ni inte anlita HSB som förvaltare.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-04-18, 06:13
klippa klippa är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 49
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag har aldrig sett någon brf som tar ut mer än dessa angivna avgifter. Däremot har jag sett en hel del icke-HSB-brf:ar som inte lägger sig på den högsta nivån.
Som Harald säger så är det egentligen bara riktlinjer (angivna i förarbetena)... även om dessa angivna nivåer blivit praxis som maximal avgift.

Se; Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Om din HSB-region tar ut för höga avgifter för denna hantering så är det bara att välja annan förvaltare. Även om det går så illa att ni blir medlem i HSB så behöver ni inte anlita HSB som förvaltare.
När jag läser på den länken som du har med här så står det:
Citat:
Moms
Överlåtelse- och pantsättningsavgift är kostnader som anses ingå som ett led i själva upplåtelsen. Enligt 8 § lagen om mervärdeskatt föreligger det skattefrihet för upplåtelse av bostadsrätt. I enlighet härmed torde inte bostadsrättsföreningen vara skyldig att ta ut moms på överlåtelse- eller pantsättningsavgift.

En annan sak är att de bostadsrättsföreningar som köper tjänster från HSB-föreningen avseende bl a administration av överlåtelser och pantsättningar har att betala moms för de tjänsterna. Det följer av att bostadsrättsföreningen köper en momspliktig tjänst. Denna moms kan inte tas ut av bostadsrättshavaren utan stannar som en kostnad i föreningen.
Jag har försökt hitta just den paragrafen (8 § lagen om mervärdeskatt) på nätet men det är så svårt att hitta när man googlar. Vet du var exakt jag kan hitta det? Det skulle vara skönt att visa dom att dom inte kan lägga momsen på mig som enskild medlem.

Tyvärr är jag ju jätte sent ute och frågar om det här då vi har mötet ikväll så jag skulle bli så glad om någon har tid att hjälpa mig att hitta just det här idag
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-04-18, 08:54
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 557
Standard

8§ i vilket kapitel ?

Eventuellt skulle föreningen kunna höja själva avgifterna genom att ändra stadgarna. Detta för att kompensera för den moms som föreningen
betalar till förvaltaren. Föreningen har ingen rätt att lägga på moms på avgifterna bara för att de själva betalar en kostnad som inkluderar moms till förvaltaren.

Hos en bekant höjde föreningen hyrorna till 500 kr för P-platser som hyrs ut till andra än de som bodde i huset medan de som bor i huset betalar 400 kr för sina P-platser.
Detta för att kompensera för momsplikten som gäller när föreningen hyr ut en P-plats till någon som inte bor i huset.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-04-18, 09:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Bostadsrättshavare betalar inte moms

Citat:
Ursprungligen skrivet av klippa Visa inlägg
Jag har försökt hitta just den paragrafen (8 § lagen om mervärdeskatt)
Vet ej vilket kapitel, man får leta.
Det är HSB:s juridiska experter som hävdar det du citerar att denna moms inte kan tas ut av bostadsrättshavaren, vilket både jag och Gusten instämmer i.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-04-18, 09:55
klippa klippa är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 49
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
8§ i vilket kapitel ?

Eventuellt skulle föreningen kunna höja själva avgifterna genom att ändra stadgarna. Detta för att kompensera för den moms som föreningen
betalar till förvaltaren. Föreningen har ingen rätt att lägga på moms på avgifterna bara för att de själva betalar en kostnad som inkluderar moms till förvaltaren.

Hos en bekant höjde föreningen hyrorna till 500 kr för P-platser som hyrs ut till andra än de som bodde i huset medan de som bor i huset betalar 400 kr för sina P-platser.
Detta för att kompensera för momsplikten som gäller när föreningen hyr ut en P-plats till någon som inte bor i huset.
Tack snälla för att ni svarar så snabbt
Eftersom det verkar vara så här dom gör för oss, höjer alltså från 2,5% till 3.125% så borde det väl ändå bli att förenignen måste betala moms uppe på det? I så fall blir det ju ännu dyrare med momsen, eller tänker jag helt fel då?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf Trollet Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 16 2011-09-05 10:48
Överlåtelse av tomträtt i brf Malla Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-12-30 18:47
Överlåtelse- och pantsättningsavgift i brf Sandlådan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 9 2010-12-15 17:42
Överlåtelse- & pantavgift i brf sklswe Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 6 2010-10-14 00:22
Överlåtelse av hus i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:09Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:44.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare