Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-12-14, 03:33
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Vi menar kanske olika saker med det frekvent återkommande ordet "problemlösning" ?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Diskussionerna här på forat är oerhört intressanta ur ett annat perspektiv.
Att kunna studera skillnaden i tänkesätt mellan människor som kanske i grunden vill samma sak, är tankeväckande.
Jag tycker ovanstående är en intressant reflektion som kanske delvis kan förklara vissa forumanvändares till synes oerhört motsatta uppfattningar om vad som kan betraktas som en "lösning" på ett problem.
Man kanske tänker på olika sätt, dvs från vems perspektiv ser man på problemet och tänker man på lösningen i ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv.

Ett exempel på en alltför ofta föreslagen "lösning" för en bostadsrättshavare som "gnäller" är att hen kan "flytta" om inte hen kan eller vill använda en annan mycket ofta föreslagen lösning dvs "sätt dig i styrelsen själv".

När det gäller ordet "lösning" kan man t.ex. också resonera kring problemet med mobbning, oavsett om det gäller barn eller vuxenmobbing.
För den drabbade kan den akuta "lösningen" vara att byta skola eller arbetsplats för att slippa sina plågoandar, men en sådan "lösning" är ingen lösning på problemet med mobbning.

Min definition av "lösning" dvs så här tänker jag i diskussionerna i detta forum om bostadsrätter:
Lösning på ett problem = Åtgärd som långsiktigt syftar till att minska risken för att någon (bostadsrättshavare) ska drabbas av problemet.
(en "åtgärd" skulle t.ex. kunna vara ny/ändrad lagstiftning eller att befintliga lagar kompletteras med sanktioner)
Observera också att min definition inte är naivt formulerad som att "Ågärden ska eliminera problem" utan lösningen handlar om att försöka minska risken för problem, eftersom problem kommer alltid att existera lika länge som människor kommer att existera.

Ett konkret exempel:
(men observera att mitt syfte med detta inlägg inte är att diskutera vare sig själva problemet i exemplet eller den eventuellt möjliga lösningen på probemet utan mitt budskap är att jag vill försöka förklara med ett exempel vad jag menar med ordet "lösning" enligt definitionen ovan)
Jag är mycket irriterad på min förenings medlemmar av flera anledningar men nöjer mig här med ett exempel på ett problem:
Styrelsen/medlemmarna (amatörer) tyckte sig tydligen vara bättre än icke-amatörer på att prioritera renoveringsåtgärder när majoriteten beslutade att avvika kraftigt från både ekonomiska planen och underhållsplanen inom 1,5 år efter att de upprättades (av icke-amatörer).
Dessutom innehöll inte kallelsen till stämman ens information om kostnaden och än mindre något beslutsunderlag om långsiktiga konsekvenser för årsavgiften med hänsyn till övriga kommande åtgärder enligt planerna.
Jag anser att det är ett problem att en majoritet av medlemmarna tillåter och medverkar till att driva igenom ett beslut på det sättet.
De närvarande medlemmarna (mindre än hälften av alla medlemmar) borde ha protesterat tillsammans med mig och krävt en uppskjuten omröstning tillsammans med en ny kallelse inklusive kostnad och beslutsunderlag till samtliga medlemmar.
Istället var jag ensam om att protestera och de icke-närvarande (mer än hälften av alla medlemmar) fick inte heller kännedom om orsaken till mina invändningar eftersom mina argument utelämnades helt från stämmoprotokollet.

En "lösning" för mig skulle då kunna vara att "flytta" för att i fortsättningen slippa befatta mig med medlemmarna och deras majoritetsbeslut i den här föreningen. En flytt är dock inte vad jag menar med "lösning" (enligt min definition).
Det egentliga problemet har nämligen inte lösts, dvs köparen av min lägenhet kommer att ha samma medlemskollektiv som fattar majoritetsbesluten, och om jag skulle flytta till en ny förening så är det knappast osannolikt att liknande problem kommer att uppstå med en styrelse som med medlemsmajoritetens hjälp vill driva igenom sin vilja på ett olämpligt sätt.
En verklig (enligt min defintion) lösning på problemet skulle kunna vara att ändra lagen så att en dyr åtgärd som inte är akut skall godkännas av myndighet.
(Observera dock att syftet i den här tråden inte är att diskutera själva lösningen, och den som vill argumentera emot just denna lösningen gör det lämpligen i den ovan länkade tråden)

Mitt exempel på problem och lösning är alltså följande:
Problem:
Medlemmar i allmänhet har inte tillräckligt med omdöme (eller tillrcäkligt med civilkurage för att våga rösta som man kanske egentligen vill) för att respektera en ekonomisk plan som bör ha upprättats av personer med någon slags kunskap.
(vilket man i alla fall måste hoppas på när de är godkända av boverket, även om det troligtvis är naivt att ta professionalism för självklar)
Istället röstar medlemmarna gärna ja till nya dyra åtgärder som schyssta styrelsen bjuder på med "föreningens pengar" och i en styrelse kan det ofta sitta personer som har blivit valda utan någon som helst påvisad kompetens för någonting över huvud taget.
Konsekvensen av detta problem kan naturligtvis bli höga årsavgifter längre fram i tiden när föreningen har dragit på sig mer kostnader än vad som var planerat när föreningen framöver även kommer att spendera pengar på sådant som faktiskt fanns med i den ekonomiska planen.
Lösning:
Kräv (med lagstiftning) att dyra åtgärder som avviker stort från den ekonomiska planen ska godkännas av någon som är kompetent och har utsetts av någon oberoende (myndighet). Staten ska alltså inte överge vanliga medlemmar efter att den ekonomiska planen har upprättats genom att tillåta en styrande minoritet (med lydiga/lojala/likgiltiga/passiva majoritetens hjälp) att enkelt kunna driva igenom mycket kostsamma åtgärder utan hänsyn till vad det står i den lagstadgade ekonomiska planen.

Mitt budskap med detta inlägg är alltså att den ovan föreslagna lösningen är ett exempel på en lösning som syftar till att minska risken för problemet att en förenings majoritet av amatörer ohämmat ska spendera pengar och dra på föreningen stora skulder, vilket kommer att drabba bostadsrättshavarna i föreningen inklusive den oskyldiga minoriteten som blev överkörda.
Den lösningen ska alltså jämföras med icke-lösningen att "flytta" till en annan förening och hoppas att det i den föreningen finns vettigare medlemmar.

En annan typ av "lösning" som jag betraktar som en icke-lösning är att behöva sätta sig själv i styrelsen för att lösa sitt eget minoritetsproblem.
Vad händer då när någon annan som är i minoritet vill lösa sitt problem på samma sätt?
Och nästa... o.s.v.
När man förespråkar att försöka tillskansa sig makten för att lösa sitt problem så betraktar jag det som ett erkännande av att det föreligger ett systemfel och att demokratin i en bostadsrättsförening fungerar inte som den borde fungera.
Jag anser att systemfel ska åtgärdas med verkliga lösningar och inte kortsiktigt egoistiska lösningar.
Ett verkligt försök till lösning (enligt min definition ovan) skulle kunna vara att reglera och kommunicera rättegångskostnader för Brf-tvister så att de blir tydligt överkomliga och förutsägbara med en övre gräns.
(jag tror nämligen att många illa behandlade minoriteter drar sig för rättegång eftersom man tror att det i princip kan bli hur dyrt som helst)

Tillägg:

Följande stycke är ett tillägg i efterhand med syfte att förtydliga slutet av mitt inlägg ovan:
Det är kanske inte uppenbart hur jag menade med det sistnämnda förslaget om rättegångskostnader dvs hur något sådant skulle kunna minska risken för att problem ska uppstå.
Rättegångar startar ju trots allt endast när ett problem redan har uppstått...
Jo, min tanke var bl.a. att om fler vänder sig till domstol så kommer det sannolikt att leda till prejudikat
(se även Ariels inlägg om rättegångar/prejudikat).
Bortsett från att det är bra med prejudikat (som ökar förutsägbarheten av utgången i ett liknande ärende vilket också bidrar till att fler vågar gå till domstol) så borde fler domstolsprocesser (som minoriteten vinner) så småningom (dvs långsiktigt) resultera i en ökad medvetenhet om att en styrelse/förening kan inte behandla en minoritet av medlemmarna hur som helst.
Då kan vi komma lite närmare det verkliga målet dvs att minoriteten behandlas korrekt med mindre risk att de ska känna sig drabbade av ett problem som de vill gå till domstol med.
(och min definition av "lösning" var alltså att långsiktigt minska risken för problem)
Angående lösningen "sätt dig i styrelsen själv" kan jag även påpeka att mitt inlägg #64 (2013-11-28) om jäv-problemet är hittills obesvarat (som en påminnelse om en viss person känner sig manad att svara på det...)

Senast redigerad av Tomas: 2013-12-15 klockan 01:08.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-12-14, 08:52
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg

Lösning:
Kräv (med lagstiftning) att dyra åtgärder som avviker stort från den ekonomiska planen ska godkännas av någon som är kompetent och har utsetts av någon oberoende (myndighet).
Det finns ju idag en del beslut som kräver Hyresnämndens godkännande, såvida inte alla som berörs godkänner beslutet.

Det kanske (lagvägen) skulle behövas en utökning av vad som avses med att vara "berörd" så att det omfattar även att vara "ekonomiskt berörd".
Detta så att Hyresnämnden kan avgöra huruvida beslut om dyrbara åtgärder är motiverade.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-12-14, 13:23
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Passar det inte så kan du flytta - Sätt dig i styrelsen själv

Vi alla med våra olika bakgrunder ser problemen från olika håll. Jag noterar själv väldigt ofta att även när det argumenteras som hårdast så tycker man i grunden likadant om problemet och ibland tycker några som är oense likadant i nästan allt, men det kan vara ett enda ord som tolkas eller används på "fel" sätt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Ett exempel på en alltför ofta föreslagen "lösning" för en bostadsrättshavare som "gnäller" är att hen kan "flytta" om inte hen kan eller vill använda en annan mycket ofta föreslagen lösning dvs "sätt dig i styrelsen själv".
SDS skrev år 2007 om det inom brf:ar standardiserade svaret Passar det inte så kan du flytta. För varje normalintelligent person behövs inga argument mot detta, utan alla förstår att de som kastar ur sig dylika korkade saker gör detta för att de saknar sakliga argument.
Lite drastiskt uttryckt så vore det bästa för varje förening om den som säger något sådant avhyses från sin bostadsrätt
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
För den drabbade kan den akuta "lösningen" vara att byta skola eller arbetsplats för att slippa sina plågoandar, men en sådan "lösning" är ingen lösning på problemet med mobbning.
Mycket bra liknelse!!!

Vad sedan gäller argumentet "Sätt dig i styrelsen själv" så är det ju ingen lösning på problemet och det är heller aldrig något som för en diskussion vidare. Det bara skapar irritation. Helt i onödan. Det finns oräkneliga argument för varför "sätt dig i styrelsen själv" är ett meningslöst och ej hållbart uttalande.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
En annan typ av "lösning" som jag betraktar som en icke-lösning är att behöva sätta sig själv i styrelsen för att lösa sitt eget minoritetsproblem.
Vad händer då när någon annan som är i minoritet vill lösa sitt problem på samma sätt?
Och nästa... o.s.v.
När man förespråkar att försöka tillskansa sig makten för att lösa sitt problem så betraktar jag det som ett erkännande av att det föreligger ett systemfel och att demokratin i en bostadsrättsförening fungerar inte som den borde fungera.
Jag anser att systemfel ska åtgärdas med verkliga lösningar och inte kortsiktigt egoistiska lösningar.
Instämmer!!! Det är bara kunskap, information och aktiva/engagerade medlemmar samt fungerande och tydliga regelverk i en brf som kan lösa problemen med amatörstyrelser och amatörmedlemmar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-14 klockan 15:45.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-12-14, 15:50
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 300
En bra idé problemlösning

Käre Tomas,
Jag har läst ditt inlägg och det kunde varit jag som skrev om händelseförloppet här. Identiskt.

"It isn't they can't see the solution, they can't see the problem.
It isn't they can't se the problem, they can't see the vision".
From Father Brown & Chesterton

M a o tidsperspektiv saknas för de som lever i nuet.
Men tiden går och plötslig är problemet aktuellt i nutid. Det är det som nu pågår här.
Mitt dokumenterade är nu hårdvaluta. Så blir det för dig med.
Det är trist när problemet kopplas till person, det har du rätt i.
Ge dig inte av, du äger lösningen och det är värdefullt.
Det är en fråga om tid. Att stå upp för rättvisa är aldrig fel.
Detta skriver jag som ett stöd för dina kloka och vänliga tankar som du delat med oss.

Med vänlig hälsning korsdraget
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-12-15, 04:06
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Jag tror att många av oss i alla fall har en liknande syn på vad som är problem

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
Detta skriver jag som ett stöd för dina kloka och vänliga tankar som du delat med oss.
Tack Korsdraget !

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
Käre Tomas,
Jag har läst ditt inlägg och det kunde varit jag som skrev om händelseförloppet här. Identiskt.
Jag misstänkte faktiskt att du skulle reagera ungefär så, trots att vi förefaller ha olika åsikter om vilka lösningar som krävs.
Detta framgick t.ex. i en tråd som vi diskuterade i för ett halvår sedan.
Samtidigt som vi har olika åsikter om vilka lösningar som krävs kan jag ofta se en likhet i vad vi uppfattar som problem.
I det inlägget skrev du t.ex. så här om din tid i styrelsen:
Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
...Det var nämligen otroligt svårt att få engagemang av medlemmarna och när de inte hade frågor på en investering på många miljoner...
Trots att jag inte själv har suttit i styrelsen så tror jag mig förstå vad du menar.
Jag har nämligen varit medlem i minoritet och tycker det är skrämmande med övriga medlemmars obekymrade attityd och oförmåga till kritiskt tänkande.
Många brf-medlemmar verkar helt enkelt förutsätta att styrelsen kommer att fixa så att allt blir bra precis som om människor per automatik kan förutsättas besitta någon slags kompetens bara för att de plötsligt kan titulera sig som styrelseledamot.
Jag förstår inte varför människor (brf-medlemmar) inte kan reflektera över hur de gick till när styrelseledamöterna blev valda.
Hade ledamöterna utsatts för någon slags granskning med seriös bedömning av kompetens eller räckte de bara upp handen på en stämma och sade sitt namn och att de vill kandidera...?

Det kan tyckas lite konstigt att kraven är så låga i en Brf medan det brukar vara högre krav på ledningen i andra typer av organisationer med stor omsättning och stort ansvar.
En Brf är enligt lag en typ av Ekonomisk förening dvs en företagsform.
Då kan man spekulera om anledningen till att det inte är realistiskt att en vanlig ekonomisk förening skulle bildas och bedrivas på följande sätt:
Citat:
Kalle kommer på en affärside och behöver ett kapital på 300 miljoner men tyvärr har han "bara" tre miljoner själv.
Kalle bestämmer sig då för att skaffa 99 st affärspartners/delägare som också kan bidra med tre miljoner var.
Kalle ställer sig på Drottninggatan i Stockholm och frågar slumpvis utvalda förbipasserande människor om de vill bli delägare i en ekonomisk förening och satsa tre miljoner var.
När han har lyckats samla ihop 100 delägare med totalt 300 miljoner i kapital så återstår att bestämma vilka av delägarna som vill sitta styrelsen.
Det visar sig att de allra flesta delägare inte vill sitta i styrelsen själva men som tur är finns fem frivilliga personer som sätter sig i styrelsen.
Företaget har nu både en styrelse och ett stort antal delägare som verkligen består av kreti och pleti.
En Brf är uppbyggd på ett liknande sätt som scenariot ovan dvs det är inte säkert att vare sig en styrelse eller en medlemsmajoritet har någon egentlig förmåga att tänka särskilt intelligenta tankar...
Inget vanligt företag lär dock ha bildats på motsvarande sätt och då kan man fråga sig varför.
Jo, därför att det finns ingen människa som har någon som helst anledning till att ge sig in på något så vansinnigt tokigt sätt att riskera sina pengar.
När det däremot gäller att köpa in sig i en Brf och därmed tvingas sätta sin tilltro till okända människors (styrelse och medlemsmajoritets) förmåga att fatta kloka beslut så finns det bl.a. följande två förklaringar till varför folk chansar (om de nu ens är medvetna om att de chansar) på att det kommer att bli bra i en förening:
(1) Bristen på hyresrätter i storstäderna.
(2) Man vill ha lägre "hyra" (boendekostnad) och tycker därför att bostadsrätt är bättre än en hyresrätt.
När det gäller (1) så kan man alltså känna sig mer eller mindre tvingad att chansa på att köpa in sig i en bostadsrättsförening, medan enligt (2) så kan det vara en medveten chansning, lite som att spela på lotto men med en hög insats.
Självklart finns det också många som är helt obekymrade och inte är medvetna om att det blir en chansning att välja en bostadsrättsförening
(även om det finns möjligheter att reducera risken med att försöka kolla årsredovisningen och om det verkar finnas vettiga medlemmar i föreningen genom att kontrollera förekomst av motioner och hur styrelsen respektive medlemmarna har bemött motionerna).

Korsdraget, jag förmodar att du håller med mig i mitt resonemang att det vore vansinne att köpa in sig i ett vanligt företag på ovan beskrivna sätt men att det samtidigt är en liknande situation som vi tvingas acceptera i en Brf ?
Jag har sett att du i forumet har efterfrågat tips om hur du ska hantera medlemmar som du bl.a. har beskrivit på följande sätt:
Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
...De som nu ska betala (ca 300 tkr/lgh) sitter dödstysta och förstår inte att jag ensam inte kan rädda det här.
Tom har jag blivit påhoppad om att "du sa inget om min lägenhet på stämman". Men du var ju där själv sa jag...
Du har nog inte fått något bra svar, och vad tror du själv, dvs tror du att det finns någon lösning som kan resultera i att i framtiden kommer inte minoriteter som du själv att behöva stå ut med en majoritet av medlemmar som saknar civilkurage och förmåga till kritiskt tänkande ?

När det gäller medlemmarnas brist på civilkurage handlar det f.ö. inte bara om ekonomi utan även hur styrelsen/föreningen behandlar enskilda medlemmar i andra avseenden.
Detta kom jag att nu tänka på när jag alldeles nyss läste en önskelista på styrelsekrav från Nybörjare.
En punkt där är nämligen: "Ha integritet"
Då kom jag att tänka på en dåvarande ledamot i min förening på förra årets årsstämma som under sin långa raljerande utläggning mot mig (och jag skulle ha stämt honom för förtal om jag hade varit förutseende nog att spela in stämman)
även i onödan basunerade ut en svår sjukdom som en annan föreningsmedlem led av.
Där kunde man verkligen snacka om att kränka den personliga integriteten och man kan önska sig att ett medlemskollektiv skulle kunna ha tillräckligt med civilkurage för att reagera mot ledamotens agerande och tycka att den människan inte förtjänade förnyat förtroende.
Men när det gäller kreti och pleti så bryr sig inte en majoritet om någon annan medlem har blivit förtalad eller om ledamoten inför en stämma (dvs grannarna!) står och nämner en annan medlems (grannes!) svåra sjukdom.
Ledamoten fick ändå förnyat förtroende. Det kanske skulle fungera i vissa föreningar att förtala så många som 49 procent av medlemmarna utan att bli bortröstad.
Om någon förtalande styrelseledamot skulle passera 50 procent så kanske det finns viss chans att medlemmarna skulle reagera med att sluta rösta på honom.
Dock kan man nog inte vara helt övertygad om det heller, med avseende på t.ex. vad Mumien har skrivit om bristande civilkurage även hos dem som är drabbade.
Och liknande erfarenheter har tydligen även du Korsdraget t.ex. enligt citatet ovan med de som ska betala 300 tkr/lgh och ändå "sitter dödstysta" ...

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
Ge dig inte av, du äger lösningen och det är värdefullt.
Nej jag vill verkligen inte påstå att jag har någon enkel lösning på alla problem (men några förslag har jag på åtgärder som jag tror skulle kunna bidra till att minska problemen).
Jag tror i alla fall inte att det finns någon lösning som bygger på att det skulle vara möjilgt att tvinga (eller utbilda) brf-medlemmar till civilkurage och tvinga dem till att kunna tänka intelligenta tankar.
Visst skulle man kunna lagstifta om obligatoriska utbildningar för alla brf-medlemmar som kanske i viss utsträckning skulle kunna få dem att tänka kritiskt avseende t.ex. prioriteringar av renoveringsåtgärder men det kommer ändå inte betyda att de faktiskt kommer att våga uttrycka sin egentliga åsikt när det blir dags för omröstning.
Jag tror att många av de verkliga fungerande bidragen till lösningar är sådana som bygger på att samhället tar ett större ansvar för att tillvarata minoriteternas rättigheter.
Jag har redan skrivit om några förslag av den typen i en tråd jag skapade om "krav på förändringar".

Jo, jag kommer definitivt att ge mig av från upplåtelseformen bostadsrätt så snart jag har erhållit ett förstahandskontrakt på en hyresrätt.
Om detta sedan kommer ta ett halvår eller två år eller fem år det återstår att se, men jag har verkligen inte för avsikt att ge mig av härifrån genom att chansa på att köpa en ny bostadsrätt.
Däremot är jag än så länge fortsatt intresserad av att på forumet lobba för förändring, eftersom jag nu tyvärr har sett med egna ögon vad det kan innebära att bo i bostadsrätt.
I framtiden kanske jag kommer att återvända till denna boendeform igen om det visar sig att lagstiftarna vidtar åtgärder för att hjälpa minoriteter.
Annars kommer jag knappast vara särskilt benägen att chansa på en bostadsrättsförening igen om jag har ett bättre alternativ (t.ex. hyresrätt med rimlig hyra).
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening KFES Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2013-07-03 22:25Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:29.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare