Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Energiförbrukning, elleverantör, elpris, elektricitet, gas, värme och ventilation, fjärrvärme, värmekostnader, värmeproblem, vattenförbrukning, bredbandsleverantörer, IT & föreningens hemsida, avfall/sopor/sopsortering, energi & miljö, o.dyl. RSS-feed för detta forum om uppvärmning, el, bredband, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-26, 00:23
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Individuell elmätning i brf... eller kollektiv?

Individuell elmätning... eller kollektiv?

Jag läser i kallelsen till "min förenings stämma att styrelsen föreslår att gå till beslut med enskild elmätning per lägenhet.

I 35 år har föreningen betalat all el kollektivt. både abbonemangsavgifterna och förbrukningsavgifterna. Styrelsen uppger att de redan beslutat att installera mätare för individuell fördelning.

På annan sida i informationsbladet skriver föreningen "Elfördelningen beslutas av stämman den 14 juni men måste införas inom några år oavsett stämmans beslut på grund av ny lag"

//Stephan (Inlägg #1048, kopierad från det andra forumet //Admin)Självklart med individuell elmätning

Om du får reda på vilken lag detta är och vad den innebär så skulle det vara intressant att veta vad den säger.

Annars tycker jag det är självklart med individuell elmätning.

Jag förstår att det varit kollektiv el pga något elavtal, men sådana avtal ska man inte låta lura in sig i.

Om inte varje medlem bär sina egna kostnader i mesta möjliga mån kommer det tyvärr aldrig att hushållas med resurserna.

Kan faktiskt mycket väl tänka mig att lagstiftarna nu börjat upptäcka det de borde reagerat på för massor med år sedan. Dvs man lagstadgar mot kollektiv el.

Förutom detta så tror jag det talas om att införa en lag även för individuell vatten- och värmemätning i föreningar.

Se bl.a. Miljöpartiets (Huddinge) handlingsplan år 1999;

Alla hushåll ska ha individuella el- och vattenmätare för att stimulera till hushållning.

Boverket har massor med information om detta.

Statens energimyndighet har en rapport från 2003 om detta, där bl.a. HSB Riksförbund varit involverad i ett projekt om individuell värmemätning i svenska flerbostadshus. Läs slutrapporten genom att klicka här. (117 sidor !)

//Admin

Märklig lag?

Vore intressant att känna till om sådan lag skulle vara på gång, låter märkligt dock. Jag är numera ledamot och vi har kollektiv till till våra 40 lägenheter. Ska undersöka frågan vid tillfälle.

//J.A. (Inlägg #1049, kopierad från det andra forumet //Admin)Kollektiv el bra?

Jag tycker en dylik lag skulle vara alldeles utmärkt, men om inte ni som styrelse i en förening med kollektiv el har fått information om kommande lagändringar på detta område så känns det väldigt underligt.

HSB verkar inte heller känna till denna lag, för inget nämns på HSB:s sidor om någon kommande lagändring. Detta t.o.m. trots att energichefen på HSB Riksförbund (Lennart Berndtsson), som var delaktig i rapporten om individuell värmemätning, informerar på HSB:s sidor om hur man hushåller med energi (el).Vi har individuell el

Vi har individuell el, föreningen köpte elmätarena av Vattenfall (1/lgh). Vi läser själva av (vaktis eller vicevärden) mätarna 4 ggr/år o elförbrukningen läggs sen på hyresavin.

Sen har vi bara 2 huvudmätare till 5 hus. Brf. betalar nätavg. för dessa 2 mätare så alla medlemmar betalar endast kwh-priset.

//Fd. ledamot i brf (Inlägg #1050, kopierad från det andra forumet //Admin)Elmonopolet måste avskaffas!

Intressant lösning. I alla fall den dag när el-monopolet avskaffas (en del tror att det var några år sedan detta skedde, men det var bara en megabluff) och vi fritt kommer att kunna välja elleverantör... alltså då vi kan välja vem vi ska betala nätavgiften till.

Då måste det vara en oerhört stor konkurrrensfördel att en förening dealar om priset i stället för att enskilda medlemmar ödslar tid på detta.

Någon som kan se någon nackdel med denna lösning?

Annars borde ju alla föreningar införa samma lösning som "Fd. ledamot i brf":s förening.

Det kan ju heller inte bryta mot ev. kommande lagar.

När det gäller avläsningsbiten så kommer nog inom snar framtid detta att ske helt automatiskt via sändare/mottagare.Nätavgiften

Nätavgiften betalas ju till Vattenfall, dom äger ju ledningarna (inkommande) men elen köper brf nu av Ske-kraft.
Dom digitala mätarna som jag tror du menar kostar väl 2.000-3.000? Vi har dom gamla sen 60-talet o dom funkar bra. Avläsningen tar bara 1,5 timme varje gång så vi kommer inte att köpa nya mätare.

//Fd. ledamot i brf (Inlägg #1054, kopierad från det andra forumet //Admin)


Kollektiv el

Jag är intresserad av kollektiv el, men jag hittar inte så mycket information hur en brf gör för att införa det. Jag skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig på vägen.


Se även;
Krav på individuell mätning av värme och vatten 2014Not.
Ovanstående
inlägg i ämnet individuell eller kollektiv el är kopierat från det gamla forumet (ej längre kvar).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-22 klockan 00:14.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-06-29, 16:41
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Övergång från gemensam kostnad på el till individuell kostnad

42 av 901 lägenheter var representerade på senaste stämman. Varav styrelsens 8 personer hade fullmakter för några andra medlemmar.

Motion nummer 1 på stämman handlade om övergång från gemensam kostnad på el till individuell kostnad.

Motionären hade gjort en bra förklaring för hur det skulle gå till, med avräkning från avgiften, för att sedan var och en skulle få betala den riktiga förbrukningen.

Styrelsens svar på motionen.
Styrelsen delar motionärens synpunkter om att inte lågförbrukaren ska subventionera högförbrukaren. Att debitera elförbrukning individuellt skulle ekonomiskt gynna de flesta bostadsrättshavare i föreningen och enligt statistisken markant minska föreningens totala förbrukning.
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och att så snart som möjligt övergå till en individuell eldebitering.

På stämman lade jag följande förslag:
Yrkande Vädurens stämma den 17 juni 2009
Motion 1.
Individuell el.
Då detta är en större fråga för medlemmarna än t ex kollektivt bredband, där styrelsen presenterade ett beslutsunderlag med hjälp av en entreprenör, ter det sig underligt att styrelsen inte gjort något liknande avseende denna motion.

Yrkande:
Jag föreslår att stämman utser en arbetsgrupp som utreder ärendet.
Och att det kallas till beslut i ärendet på en extrastämma under oktober månad år 2009.

Votering begärdes av mig och utfallet blev 21 röster för mitt förslag och 20 emot.

Nu kom resultat i brevlådan för några minuter sedan.

"Enligt stämmobeslut.
Nu betalar vi el efter förbrukning.
Avgiften kommer att bibehållas på samma nivå. intäkterna för föreningen kommer därmed att öka med intäkterna från eldebiteringen. Föreningen behöver öka sina intäkter för att bibehålla standarden på fastigheterna.

Genom att införa elfördelning istället för att höja avgiften har var och en möjlighet att påverka sin kostnad och vi gör också en insats för miljön.
Elförbrukningen kommer nämligen sannolikt att sjunka när var och en betalar sin förbrukning."


Elen har ingått i avgiften sedan föreningen bildades 1969.

Kan man i alla fall hoppas på att de som tidigare försett styrelsen med fullmakter nu börjar tänka till?

Förutom styrelsen och de fullmakter de hade 8+5=13 så är det tydligen 7 stycken medlemmar som uttalat att de vill övergå till gemensam el, av 901 röstberättigade.....


Hur mycket sparar föreningen med gemensam el?
- Inköp av gemensam el spar 1200 kr per lägenhet (Webnews)

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:34.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-07-01, 09:31
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Kalla lägenheter i brf

Nu straffar brf Vädurens styrelse sina mest trogna anhängare. Men de får skylla sig själva, när de aldrig frågasätter något och blint litar på en styrelse som inte har gjort många rätt senaste åren.

Istället för att höja avgifterna med cirka 10%, vilket styrelsen sett till nu är nödvändigt för att kunna betala mycket dyra entreprenader, så har styrelsen beslutat att ta in 5 miljoner per år från bostadsrättshavarna genom att övergå till individuell betalning av elen.

Jag är övertygad om att detta kommer att ge en mycket olik höjning för medlemmarna, och förlorarna är pensionärer, högförbrukare av el samt de som har "oturen" att bo i en av alla kalla lägenheter som finns i föreningen.

Jag tror mig veta att några får en dubbel höjning gentemot andra.

Styrelsen försvarar sig med att höjningen är nödvändig (då man troligen inte kan låna så mycket mer pengar än de cirka 80 miljoner som styrelsen lånat senaste 4 åren).

Några pensionärer på tidigare stämmor har sagt; Jag har så kall lägenhet att jag måste "straffa" föreningen med att använda 4 stycken 1000W:s elelement. (fram till idag i 40 år har all el ingått i avgiften).

En uppskattning av att köra 4 sådana elelement en stor del av vinterhalvåret tillsammans med övrig el gör att detta idiotiska styrelsebeslut ger dessa en ökning av avgiften med 10 000 kr på ett år = 20%.

Kan styrelsen höja avgiften på annat sätt än genom procentuell ökning genom andelstal?

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:40. Anledning: Detta inlägg har flyttats från annan tråd
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-07-01, 14:42
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 560
Standard I avgiften ingående ersättning för el kan beräknas efter förbrukning

I de stadgar som finns på BRF Vädurens hemsida anges att i årsavgiften ingående ersättning för elektrisk ström kan beräknas efter förbrukning. Något godtyckligt uttag får dock inte ske utan man måste i så fall ha mätt upp vad de verkligen har förbrukat. Naturligtvis kan de dock kräva att den vanliga värmen ska fungera så att dom inte behöver komplettera med elektriska element.

Såg dock att Vädurens stadgar saknar stöd för att ersättning för informationsöverföring kan tas ut med lika belopp per lägenhet. Uttag med 85 kr per lägenhet för bredbandet är därför inte tillåtet med nuvarande stadgar utan bredbandskostnaden ska fördelas efter insatserna så som det föreskrivs i Vädurens stadgar.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:41.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-07-01, 16:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Betala för den el man förbrukar

Det är väl inget straff att bostadsrättshavaren får betala för faktisk förbrukning av sin el?

Jag vet inte heller hur du egentligen menar att en höjning av avgifterna skulle vara kopplad till elförbrukningsfrågan, men om avgiften höjs med 10 % så görs detta för alla, och det är väl rättvist... dock kanske inte om höjningen är orsakad av att vissa medlemmar måste betala för andra medlemmars extra uppvärmning?

Är det kallt i lägenheten så är ju styrelsen skyldig att lösa detta utan att medlemmarna ska behöva använda sig av el-element på egen bekostnad.
Det finns ju riktlinjer för vad temperaturen ska ligga på i lägenheter, och dessa måste följas.

Är det något jag missat här?

Citat:
Ursprungligen skrivet av stephan Visa inlägg
Vad det då handlar om, jo att istället för att höja avgifterna med cirka 10% vilket styrelsen sett till nu är nödvändigt för att kunna betala mycket dyra entreprenader så har styrelsen beslutat att ta in 5 miljoner per år från medlemmarna genom att övergå till individuell betalning av elen.

Jag är övertygad om att detta kommer att ge en mycket olik höjning för medlemmarna, och förlorarna är pensionärer, högförbrukare av el samt de som har "oturen" att bo i en av alla kalla lägenheter som finns i föreningen.

Jag tror mig veta att detta kommer att ge ett utslag, med att några får en dubbel höjning gentemot andra.
Sedan hänger jag heller inte med om den procentuella ökningen. För vad? För medlemmarnas personliga elförbrukning?

Citat:
Ursprungligen skrivet av stephan Visa inlägg
Kan verkligen styrelsen höja avgiften på annat sätt än genom procentuell ökning genom andelstal?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-22 klockan 00:03. Anledning: Detta inlägg har flyttats från annan tråd
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-07-01, 22:17
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Övergång från kollektiv el till individuell

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det är väl inget straff att bostadsrättshavaren får betala för faktisk förbrukning av sin el?
Elen har hittills ingått i avgiften.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag vet inte heller hur du egentligen menar att en höjning av avgifterna skulle vara kopplad till elförbrukningsfrågan, men om avgiften höjs med 10 % så görs detta för alla, och det är väl rättvist... dock kanske inte om höjningen är orsakad av att vissa medlemmar måste betala för andra medlemmars extra uppvärmning?

Är det kallt i lägenheten så är styrelsen skyldig att lösa detta utan att medlemmarna ska behöva använda sig av el-element på egen bekostnad.
Det finns riktlinjer för vad temperaturen ska ligga på i lägenheter, och dessa måste följas.
I husen som byggdes i miljonprogrammet finns det hur mycket byggfel som helst. Det har visat sig att trots att föreningen investerat snart 100 miljoner kr, kommer man inte tilrätta med att vissa lägenheter är mycket kalla vintertid.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Är det något jag missat här?
Jag ska kortfattat beskriva vad som hänt vid övergång från att elen tidigare ingått i avgiften, till att från och med idag idag så ska varje hushåll betala detta utöver avgiften, Besked om detta kom 2 dagar innan styrelsen sätter det "i sjön".

Ja lägger ut texten som brf Vädurens förvaltning går ut till medlemmarna om, så kanske jag kan få några synpunkter om detta är rätt? Obs, det är inte styrelsen som undertecknat informationen.

"Nu betalar vi el efter förbrukning! 2009-06-29

Stämman fattade under årsstämman 2009 beslut om att brf Väduren ska särskilja elkostnader från månadsavgiften. (helt egen tolkning av vad som verkligen beslutades på stämman) 42 av 901 var på stämman.

Elförbrukningen kommer att mätas i varje lägenhet med start den 1 juli 2009. De första elräkningen som avser förbrukning under juli-augusti kommer med avgiftsavierna i september.
Avgiften kommer att bibehållas på samma nivå. Intäkterna för föreningen kommer därmed att öka med intäkterna från eldebiteringen. Föreningen behöver öka sina intäkter för att bibehålla standard på fastigheterna. Eftersom föreningen inte har höjt avgiften på många år är den gemensamma kassan nu för liten för att klara av det underhåll som kommer att krävas inom de närmaste 5 åren.
Genom att införa elfördelning istället för att höja avgiften har var och en möjlighet att påverka sin kostnad och vi gör en insats för miljön. Elförbrukningen kommer nämligen sannolikt att sjunka när var och en betalar för sin förbrukning.

Årsavgiften per kvm är i brf väduren 559kr, den avgiften är i nivå med andra bostadsrättsföreningar, där elen inte ingår i avgiften.
Elförbrukningen kommer att fjärravläsas från elmätaren som sitter i elcentralen i din lägenhet varje månad. Du kommer att få en elräkning tillsammans med din hyresavi varje kvartal som avser föregående kvartals förbrukning. Den första räkningen avser endast 2 månader.

Du kan själv kontrollera om det avlästa värdet på räkningen överensstämmer med mätaren i din lägenhet.

Vi önskar er en fortsatt solig(och energisnål) sommar.

Förvaltningen Brf Väduren"

Ett perspektiv som bör beaktas här är att det är sant att brf Väduren inte höjt avgifterna på väldigt länge. Men sanningen i det ligger i att avgifterna höjdes felaktigt med 70% för 15 år sedan. Härefter har medlemmarna betalat skyhögt för mycket.

Den stora frågan är i detta fall är att man skulle gjort en vanlig avgiftshöjning om kassan är skral.

Att istället höja avgiften för medlemmarna på detta sätt medför att höjningen blir olika för medlemmarna.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:38. Anledning: Detta inlägg har flyttats från annan tråd och lagt in citat som citat
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-07-02, 07:09
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard De som inte förbrukar mycket el kommer att tjäna på affären

Du får gärna förklara hur styrelsen tror att de får in 5 miljoner extra på att övergå till individuell el?
Förbrukning av el och dess kostnad är ganska enkel att ta reda på och dela på antalet bostadsrätter (förutsatt att alla betalar lika) eller enligt andelstal. Intäkterna till bostadsrättsföreningen för förbrukad el kommer att vara lika stor, skillnaden är att de som förbrukar mycket kommer att få betala mycket och de som inte förbrukar mycket kommer att tjäna på "affären".

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:43.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-07-02, 23:39
mäklare mäklare är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 126
Standard Manipulerat andelstalen?

Om föreningens elkostnad är fördelad på samma sätt som övriga kostnader, så spelar det ingen roll. Höjningen blir då "rättvis".

Om det däremot finns en annan fördelningsgrund specifikt för elen, ja då har man indirekt manipulerat andelstalen då man för över de "nya" kostnaderna såsom de vore elkostnaden.

Kan inte se info om varken det ena eller det andra.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:43.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-07-04, 18:02
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Elkostnader i brf

Har du tänkt till när du säger att det blir rättvis fördelning? Det jag beskrivit om brf Vädurens styrelses senaste drag att ta in 5 miljoner i kassan genom individuell elkostnad istället för att göra en traditionell avgiftshöjning och en matematiskt elkostnad-debitering?

Att göra som styrelsen gör nu blir en klart differentierad höjning för bostadsrättshavarna.

När man för 40 år sedan gjorde en ekonomisk plan så var elkostnaderna en av många parametrar. Vissa har bil, vissa har barn, etc, etc.
Nu tar man bort en av dessa parametrar och fördelar den kostnaden individuellt. Detta kan inte vara rättvist?

Varför:
Som jag sagt tidigare så byggdes Väduren i miljonprogrammet med allt byggfusk. Det innebär att Vädurens 29 fastigheter har mycket olika förutsättningar.
Värmen stiger uppåt är ju också vetenskapligt bevisat.

Brf Vädurens medlemmar kan inte reglera värmen genom radiatorerna, utan det styrs centralt. Det innebär att i t ex ett höghus på 8 våningar så finns en differens på flera grader för värmen i lägenheterna.

För ekonomins skull har man ställt in värmen så att den håller minsta godkända temperatur längst ner, 20 grader.
De som bor på mellanplanen har då en värme på 22 grader och de som bor i de översta våningarna har 24 grader.

Jag vet att många, speciellt äldre som bor längre ner i husen, investerat i elelement för att få "lagom värme".

Bästa exemplet som finns är en pensionär som enligt utsago säger att han på vinterhalvåret först börjar med att fylla sitt badkar med så varmt vatten som möjligt. Därefter sätter han på ugnen och har ugnsluckan öppen. Förutom detta har han köpt 3 elelement på 1000 W styck som har gått de kalla dagarna.

Vad tror du han får för tillägg med att numera få betala elkostnaden själv?

Jag vill här visa på ytterligheten, men också på att han hade fått en mindre höjning om man gått över till individuell elförbrukningskostnad på det "riktiga sättet". Dvs om man bestämt att elen ingått med x kronor enligt andelstalet. Räknat av detta från avgiften och sedan fått betala enligt förbrukning.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:45.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-07-05, 00:01
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard Ersättning för den uppvärmning som krävs för att få ett tjänligt boende

Har du upplyst denna pensionär att styrelsen har skyldighet att se till att dennes lägenhet ska hålla en temperatur som är bebolig, även vintertid?

Denna pensionär kan, om styrelsen inte uppfyller de krav som finns, begära att få ersättning för den förbrukning som krävs för att få ett tjänligt boende.

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 14:46.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Individuell elmätning för brf knappast lönsam Admin El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 16 2013-09-13 13:52
Underhållsfond i brf eller komponentavskrivning - ÅRL kluringen Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 22 2011-03-15 22:11
Individuell värme/vattenmätning i brf Dante El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 1 2011-02-14 22:02
Byte till individuell elmätning i brf rannerboy El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 4 2010-11-09 13:50
Riktade stimulansåtgärder till bostadssektorn - Individuell mätning av varmvatten Admin El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 0 2008-11-26 22:35Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:20.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare