Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-04-16, 16:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Vikten av att välja RÄTT justerare

Många förstår nog tyvärr inte hur viktigt det är att välja rätt justerare av föreningens stämmoprotokoll.

När vi på den senaste stämman i min brf kom till punkten för val av justerare så försökte stämmoordförande Bengt Skånhamre (anställd på HSB Malmö) göra en liten kupp.

Mitt namn ropades upp, och snabbt därefter ropade valberedaren Paul (samma person som, med styrelsens stöd, utsätter mig för allvarliga hotelser med jämna mellanrum) upp tre andra namn.
Dessa personer som ropades upp av valberedare Paul är de som står valberedare Paul (f.d. flickvänner, övriga i den inaktiva valberedningen o.dyl) och styrelsen närmast.
Utav dessa skulle då två justerare selekteras ut, och votering skedde.
Det stod helt klart för alla att det då blev jag tillsammans med valberedare Pauls f.d. flickvän som stämman valde.

Mötesordförande Bengt Skånhamre konstaterar då emellertid snabbt att jag inte blev vald som justerare. Han var garanterat den enda i lokalen som kom till den slutsatsen och protester uppstod som ledde till att mötesordförande Bengt Skånhamre fick ge med sig.

Det sista mötesordförande och HSB-ledamot Bengt Skånhamre, tillsammans med resten av styrelsen, ville var att jag skulle vara justerare. Detta helt enkelt eftersom jag är den enda i denna förenings historia som rättar felen som Bengt Skånhamre och resten av styrelsen för in i stämmoprotokollen, och det som utelämnats.

Dvs, om inte jag hade justerat stämmoprotokollen så hade styrelsen haft total kontroll över hela föreningen (vilket i princip är fallet ändå) och stämmoprotokollen hade uteslutande utformats efter styrelsens tycke och smak, utan någon som helst koppling till sanningen.

Det är t.o.m. så att styrelsen medvetet (det går inte att tolka på annat sätt) förvanskar stämmoprotokollen trots att de vet att jag är justerare och inte kommer att acceptera detta.

Det är säkert så att jag inte lyckas hitta alla felaktigheter i protokollen, men det hör nog till undantagen att något slinker igenom mitt nålsöga.

I senaste stämmoprotokollet fanns det 6 allvarliga fel i stämmoprotokollet och mycket var utelämnat. Mina justeringar är som regel längre än stämmoprotokollet.

Med andra ord, den enda säkerhet denna förening har är att det är jag som justerar stämmoprotokollen.

Säkert fungerar det likadant i väldigt många andra föreningar också, särskilt i HSB-föreningar, där stämmoprotokollen förvanskas efter hur styrelsen vill att det ska vara.

Styrelsen vet att det sällan eller aldrig finns några medlemmar som upptäcker felaktigheterna i protokollet eftersom denna värld ofta är så extremt insynsskyddad, i kombination med en stor majoritet av oengagerade och okunniga medlemmar.

Slutsats.
Som justerare ska inte de väljas som står styrelsen närmast. Tvärtom!Vem ska skriva under årsmötesprotokollet?

Fråga: Vem måste underteckna årsmötesprotokollet för att det ska vara giltigt?

Svar: Stämmoprotokollet undertecknas av stämmoordförande, sekreterare och alla på stämman utsedda justerare.

Normalt klargörs det inte av föreningens stadgar vem som ska skriva under stämmoprotokollet, eller i vilken ordning detta ska ske. Däremot framgår det av stadgarna att stämmoordförande, stämmosekreterare och justerare ska utses och av detta följer att alla dessa ska underteckna stämmoprotokollet för att protokollet ska bli juridiskt giltigt.


Hur snart ska stämmoprotokoll justeras?

​Fråga: Hur lång tid kan det vara mellan årsstämma och justering av årsmötesprotokoll?

Svar: Stämmoprotokoll ska justeras skyndsamt för att inte hindra styrelsens arbete. Stämmoprotokollet måste vara justerat av alla berörda inklusive justerarna senast tre veckor efter stämman.


När blir stämmoprotokoll giltigt?

Fråga: Från vilken tidpunkt blir årsstämmoprotokollet giltigt?

Svar: När stämmoordförande, protokollförare och alla justerare undertecknat stämmoprotokollet blir protokollet giltigt.


Olika åsikter om stämmoprotokoll

Fråga: Vad gör man om justeraren har anmärkningar på protokollet trots att protokollföraren anser att skrivningen är korrekt?

Svar: Protokollet är ett juridiskt dokument. Det är i första hand protokollföraren (dvs mötets sekreterare) som ansvarar för att protokollet är korrekt.
Justeraren kan inte ändra i protokollet eller skriva ett nytt protokoll. Justeraren kan endast tillfoga sina synpunkter på stämmoprotokollets innehåll.
Därför är det viktigt att protokollförare och stämmoordförande först är överens om stämmoprotokollet och undertecknar detta (med sina signaturer på varje sida i protokollet) innan det överlämnas till justerarna.
Justeraren skriver sina anmärkningar i en bilaga och refererar till denna bilaga från stämmoprotokollet.
Om flera fel förekommer i stämmoprotokollet rekommenderas att justeraren numrerar felen i stämmoprotokollet för enklare referens
.


Fråga: Måste justerare skriva under stämmoprotokoll även om justeraren anser att stämmoprotokollet är felaktigt?

Svar: Ja, efter att justeraren tillfogat sina korrigeringar måste justeraren skriva under protokollet.För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-05-18 klockan 12:11.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Krävs extrastämman för att välja ny ordförande? Skalman Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 25 2010-04-22 20:37
Ska valberedning välja bort kandidater? Francois Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 22 2010-04-02 13:14
SBC, Prokurator, ISS - Vilken förvaltare ska vi välja? Luci Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 3 2009-08-11 09:41
Välja revisorer i brf mborg Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2009-06-15 20:53
Rekordmånga bostadsrätter att välja på Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-07 23:10Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare