Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-04-10, 22:22
elinterese elinterese är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2012
Inlägg: 1
Standard Nekad ombyggnad

Vi har förvärvat 2 rok i en nybildad bostadsrättsförening.
Vi lämnade omgående in en ansökan till styrelsen om att få tillåtelse att göra förändringar i lägenhetens planlösning som skulle ge oss 3 rok. Dessa förändringar innebar att vi skulle byta plats på kök och badrum och på så sätt kunna skapa ett till rum med fönster. I både nuvarande kök och badrum är avloppsstammar, vattenledningar och ventilation av samma dimension. (Observera att toaletten ej skulle beröras då den ligger i en annan del av lägenheten).

Vi fick sedan avslag på vår förfrågan med motiveringen att:

1. Ljudbilden förändras, vilket kan påverka de andra boende i huset på ett negativt sätt ("köksljud" där de andra har badrum och vice versa).

2. Vi bytte användningsområde i stammarna, dvs köksavlopp i badrumsstam & badvatten i köksstam. De hävdade att det skulle bli en "fördyring" för föreningen om vi började spola ner matolja/fett i badrumsstammen då den skulle behöva spolas oftare. Trots att vår belastning på den andra stammen borde avta med exakt samma mått...

3. Att matos skulle kunna leta sig in i de andras badrum (trots att vi planerat för kolfilterfläkt och ej att trycksätta ventilationen).

Nu är en lägenhet till salu i vår förening där de gjort nästan exakt de förändringar som vi tänkt göra och fått avslag på. Den stora skillnaden är att de till skillnad från oss kopplat både kök och badrum (vatten, ventilation och avlopp) på de fd. badrumsstammarna. Belastningen på dessa alltså dubbelt så hög. Allt detta har gjorts utan styrelsens tillåtelse.

När vi påpekade detta för styrelsen (att en lägenhet redan byggts om och låg ute till försäljning) fick vi efter en vecka brev om ändrade/ utökade ordningsregler i föreningen.

Där kan man ordagrant läsa bl a följande:
"Vi tillåter inte flytt av kök och badrum, ändrade funktioner i lägenheten som kan inverka menligt på kringboende eller fastigheten till exempel genom fukt, försämrad ventilation eller buller. Det är inte heller tillåtet att ändra bärande konstruktioner".

"Vid renovering som omfattar annat än ytskikt ska du först kontakta styrelsen".

Frågor:
Kan de hävda att de inte tillåter ändrade funktioner i en lägenhet? Vi är många som nu vill ha möjlighet att göra just förändringar för att förbättra vårt boende.
Enligt stadgarna får de inte vägra ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Vad räknas som skada och/eller olägenhet?

Är det giltigt skäl för avslag att hävda att ett platsbyte av kök och badrum inverkar menligt på kringboende eller fastigheten om man inte gör ingrepp på stammarna, mer än ändrar dess användningsområde?

Kan de neka oss att göra likvärdig förändring som de gjort i den lägenhet som nu är till försäljning utan att i så fall kräva att denna lägenhet återställs till ursprungsskick? Ska inte alla ha samma förutsättningar att göra ändringar/förbättringar i sitt boende (principen om lika behandling)?

Finns det någonstans vi kan vända oss för att få hjälp? (har hållit på med detta sedan i november...).

Kan tilläggas att i de prospekt som funnits för lägenheter till salu i vår förening så har många alternativa planlösningar som presenterats inneburit just förflyttning av kök och badrum. Det tycks alltså finnas ett intresse bland medlemmarna för detta och det känns inte som att styrelsen "verkar för sina medlemmars intressen".

Tacksam för svar,
Elin
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-04-11, 11:10
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Kan styrelsen neka ombyggnad av bostadsrätt i brf?

Citat:
Ursprungligen skrivet av elinterese Visa inlägg
1. Ljudbilden förändras, vilket kan påverka de andra boende i huset på ett negativt sätt ("köksljud" där de andra har badrum och vice versa).

2. Vi bytte användningsområde i stammarna, dvs köksavlopp i badrumsstam & badvatten i köksstam. De hävdade att det skulle bli en "fördyring" för föreningen om vi började spola ner matolja/fett i badrumsstammen då den skulle behöva spolas oftare. Trots att vår belastning på den andra stammen borde avta med exakt samma mått...

3. Att matos skulle kunna leta sig in i de andras badrum (trots att vi planerat för kolfilterfläkt och ej att trycksätta ventilationen).
Här uppstår då osökt frågan på vilken grund styrelsen hävdar detta?
Har för detta kvalificerad besiktningsman hävdat detta, eller är det enbart styrelsens personliga tyckande?

Allt styrelsen skriver låter i mina öron väldigt långsökt, och det känns inte som om någon kunnig inom området ens varit delaktig i att ta fram dessa synpunkter.

Citat:
Ursprungligen skrivet av elinterese Visa inlägg
Enligt stadgarna får de inte vägra ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Vad räknas som skada och/eller olägenhet?
Det finns ingen på denna planet som kan svara på detta. Lagen lämnar öppet för fria tolkningar, men jag kan inte se att det finns något i er ombyggnad som skulle kunna motivera att styrelsen nekar er att göra denna ombyggnad.

Citat:
Ursprungligen skrivet av elinterese Visa inlägg
Finns det någonstans vi kan vända oss för att få hjälp? (har hållit på med detta sedan i november...).
Ja, till hyresnämnden. De kan i princip ingenting alls om bostadsrätter och dess regelverk, men det skulle förvåna mig oerhört mycket om hyresnämnden inte skulle vara på er linje mot styrelsen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-04-11, 14:55
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 303
OBS! OBS! OBS! Ändring av lägenhet

En styrelse får inte fatta beslut som skadar föreningens hus.
Det är trist att detta hänt dig, och jag tror inte du kan vinna här om ändringarna har bedömts av fackman/kommun som sagt nej.

Se vad stadgarna säjer, §29 troligtvis. Detta kräver tillstånd:
- ingrepp i bärande konstruktion
- ändringar av ledningar för Avlopp, Värme, Gas, Vatten.
- annan "väsentligt ändring" av lägenheten.

Om alla ändrar väggarna då riskeras husets stabilitet, det blir ett sk korthus. Tror faktiskt det krävs stämmobeslut för väsentlig ändring. OK! många gör väsentliga ändringar, men det kan vara svartbyggeri!

"Väsentlig ändring":
- allt som kräver bygglov samt förändring av lägenhetens planlösning. Fackman måste ge intyg, det kan vara förvaltaren! OBS! Även om du fått godkännande är du ändå personligen ansvarig för alla ändringar enligt ovan. Dessutom skall arbetet utföras fackmässigt!

Gör så här;
beställ ritning från styrelsen, foga till din åtgärdsbeskrivning + rita in förändringarna. Detta lämnar du till bygginspektör hos kommunen. (detta kallas bygganmälan och bygginspektören avgör om åtgärden kräver bygglov.)

Förvaltaren som fackman ville troligtvis inte intyga att din ombyggnation inte innebär några konstruktionsmässiga risker för föreningen. Att någon redan gjort likadant betyder inte att deras ändringar är godkända. Svartbygge av lägenheter är väldigt vanligt.

Det är inte roligt när grannen över flyttar kök eller badrum så det hamnar över mitt sovrum. Det skapar dessutom fördyrad stamspolning, men också risker för flera stamspolningar. Det finns en uppfattning att så länge en vägg inte är bärande så är det fritt fram, det är det inte. Akustik, luftcirkulation- och tryck i byggnaden förändras. Det kan bidra till dålig luft.

Sen avslutningsvis bör alla ändringar bedömas utifrån husets konstruktion, t ex murad eller inte. Det här kan kommunens bygginspektörer.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-04-11, 18:51
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 265
Standard

Det är faktiskt inte så lätt att få igenom detta för dig med nuvarande styrelse, tyvärr.

Du som vill bygga om skall visa på att det inte innebär några olägenheter för någon annan i föreningen.

Styrelsen ska med sitt NEJ, visa på att det föreligger risk för skador eller olägenheter för annan medlem.

Styrelsen svar är mycket krystade och inte relevanta, men tyvärr, de säger ju nej och de har en motivation, som är omöjlig att vettigt motbevisa. Skulle ju behövas 30 års användning och sen jämförelse mellan stammarna för det.

Jag skulle gått den långa vägen. Prata ihop er ett gäng som kan tänka er ta över, lobba röster, och byt ut denna bakåtsträvande styrelse.

Självklart ska styrelsen jobba för medlemmarna. Om många vill bygga om, och detta på sikt kräver en extra stamspolning vart 15: e år (vilket är en bluff, men ändå), så är det ju detta föreningen skall göra.

Tror nog att Jante ligger och klurar här....
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ombyggnad källare Harald Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2016-04-11 17:08
Ombyggnad av lägenhet i brf. Vad gäller? Franjini Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2012-05-02 14:48
Störning vid ombyggnad i brf MagganSthlm Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 14 2011-01-03 11:08
Ombyggnad av balkonger i brf JESKIL Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-08-18 17:29
Medlemskap i brf - Nekad tillträde till stämma whippo Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2009-07-04 11:19Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:57.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare