Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-05-02, 15:05
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Övergång till andelstal som beräkningsgrund, andelsvärde? - Årsstämma 2014

Årsstämmohandlingarna har nu delats ut. Årsstämman äger rum 13 maj.
Har läst Tomas inlägg i annan tråd och kan nu förvänta att samma sak händer mig på brf:s stämma. Se inlägg "Tipset "sätt dig i styrelsen" kan nog fungera bra för dem som inte redan har konflikt" i tråden "Medlemmarna förstår inte allvaret i Brf".

Kan man klandra stämman i sin helhet för att få den ogiltighetsförklarad eller måste man klandra en sak i taget?

Har lämnat in 15 motioner till Årsstämman. 7 av dem är tydliga yrkandemotioner.

Resterande är frågor/ärenden där det yrkas att styrelsen ska svara på ställda frågor.
Anses det då som motion eller ska yrkas att stämman bifaller förslaget att styrelsen ska svara på frågan?

På senare tid har "övriga frågor" på dagordningen slopats vilket medför att man inte har så stora möjligheter att komma till tals. Punkten på dagordningen försvann när en medlem började att bli extra frågvis.

Påtalade frågor skulle mycket väl kunna platsa i förvaltningsberättelsen, tror jag. Det är nog inte intressesant för styrelsen att ta med dem där heller.

Efter punkt 20 på dagordningen, då stämman avslutas anges att resterande frågor/ärenden kommer att besvaras. Det betyder att ärendena faller utanför dagordningen och anteckningar inte kommer att föras.

Avgör styrelsen vilka frågor/ärenden som är motioner och inte?
Räcker det inte med ett yrkande för att det ska anses som motion?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-05-02, 19:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Motioner och klander

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Resterande är frågor/ärenden där det yrkas att styrelsen ska svara på ställda frågor. Anses det då som motion eller ska yrkas att stämman bifaller förslaget att styrelsen ska svara på frågan?
En fråga ställd som motion är odiskutabelt att se som en motion (även om många okunniga styrelser lärt sig av bl.a. HSB att man kan ljuga om att en fråga inte är en motion).
Men ett yrkande i stil med;
"Jag yrkar att styrelsen ska svara på när de tänker ta tag i problemet med gamla cyklar som upptar plats."
kan ju leda till att stämman yrkar avslag på motionen, och då blir det inget svar
.

Så varför då inte komplettera med att ställa frågorna under stämmans förlopp?
Enligt lag måste styrelsen svara på medlemmarnas frågor på stämman. Även om många styrelser bryter mot lagen här, eller tänjer kraftigt på lagens gränser, så är sannolikheten betydligt större att du får svar om du ställer dem under stämman, innan punkten Motioner.
De frågor styrelsen ev. inte kan svara på har styrelsen 2 veckor på sig att återkomma med svar på till alla som så önskar
.

Under punkten för årsredovisningen i dagordningen passar de flesta frågor in. Jag brukar säkra mig och ha samma frågor inplanerade för ca. 3 punkter i dagordningen. Blir betydligt svårare för styrelsen att komma runt att svara på frågorna då.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
På senare tid har "övriga frågor" på dagordningen slopats vilket medför att man inte har så stora möjligheter att komma till tals. Punkten på dagordningen försvann när en medlem började att bli extra frågvis.
Om inte punkten måste vara med enligt föreningens stadgar är det bara ett stämmobeslut som kan tvinga styrelsen att lägga tillbaka punkten "Övriga frågor" i dagordningen.
Punkten är bra att ha eftersom det går så orimligt och oacceptabelt lång tid mellan sista datum för inlämnade av motioner och stämman.
Nackdelen är att vid den sista punkten i dagordningen så har många gått hem eller är för trötta för att tänka.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Påtalade frågor skulle mycket väl kunna platsa i förvaltningsberättelsen, tror jag. Det är nog inte intressesant för styrelsen att ta med dem där heller.
Styrelsen tar i den subjektiva förvaltningsberättelsen som regel bara med minsta möjliga och endast det de känner för, samt undviker det som på något sätt skulle kunna uppfattas som negativt för styrelsen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Efter punkt 20 på dagordningen, då stämman avslutas anges att resterande frågor/ärenden kommer att besvaras. Det betyder att ärendena faller utanför dagordningen och anteckningar inte kommer att föras.
Ja, då faller frågan utanför dagordningen och kommer inte att protokollföras.
Som regel protokollförs ändå bara beslut
.

Ställ därför frågorna under stämman, och säg; "Jag begär att frågor med svar ska föras till protokollet".

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Avgör styrelsen vilka frågor/ärenden som är motioner och inte? Räcker det inte med ett yrkande för att det ska anses som motion?
På stämman är det stämman som bestämmer, men i maktfullkomliga föreningar fråntas stämman sin makt och övertas av den till styrelsen nära stående stämmoordföranden.

Det räcker med ett yrkande som kan leda till ett beslut som hör till föreningens ansvarsområde, för att det ska räknas som motion.

Pga medlemmarnas okunnighet är det dock busenkelt för varje stämmoordförande att lura medlemmarna till något annat... i princip vad som helst. T.ex. att jorden är platt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Jag undrar om man kan klandra stämman i sin helhet för att få den ogiltighetsförklarad eller måste man klandra en sak i taget?
Svårt att svara på frågan utan att veta vad den handlar om, men det generella svaret är att du måste klandra specifikt det som inte är överensstämmande med lag eller stadgar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-05-04, 17:43
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Insats- och andelstal

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Om inte punkten måste vara med enligt föreningens stadgar är det bara ett stämmobeslut som kan tvinga styrelsen att lägga tillbaka punkten "Övriga frågor" i dagordningen.
Punkten är bra att ha eftersom det går så orimligt och oacceptabelt lång tid mellan sista datum för inlämnade av motioner och stämman.
Nackdelen är att vid den sista punkten i dagordningen så har många gått hem eller är för trötta för att tänka.
Ska lägga in en motion och begära att punkten "övriga frågor" förs in i dagordningen vid nästa Årsstämma.

Förutom mina motioner har styrelsen har lagt två förslag:

a Antagande av 2011 års stadgar (nuv 2003) från HSB

Styrelsens motivering:
"Ett krav som ställs på brf-er är att föreningen ska anta HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Häri framgår föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Brf _____ använder sig idag av 2003 års stadgar vilka av HSB Riksförbund har omarbetats till 2011 års stadgar."

"För stadgeändring krävs beslut vid två stämmor varav detta är den första.
Styrelsen föreslår stämman anta 2011 års stadgar."


Undrar först om det är ett tvingande krav att anta stadgarna? I så fall skulle en omröstning inte vara motiverad?
Man kan också fråga sig varför styrelsen plötsligt kommit på detta nu då stadgarna ändrades 2011?

Bör inte styrelsen upplysa vilka röstkrav som är gällande? Det kan väl knappast räcka med enkel majoritet?

b Ändring från insats- till andelstal som för delningsgrund

Styrelsens motivering:
"En anpassning till 2011 års stadgar innebär att andelstal utgör beräkningsgrund. För ändring av andelstal krävs stämmobeslut. Ändringen öppnar möjlighet för föreningen att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet vid t ex informationsöverföring och investeringar (t ex vid byte av lägenhetsdörrar). Ett %-påslag på avgiften ger idag olika kostnader beroende på lägenhetens storlek för samma sorts investering.

Nuvarande insatstal föreslås oförändrade övergå som andelstal.

För stadgeändring krävs beslut vid två stämmor varav detta är den första.
Styrelsen föreslår stämman anta ändring från insats- till andelstalsdom fördelningsgrund."


Anger styrelsen rätt röstkrav?
Anser även att informationen är mycket bristfällig. Har mycket svårt att tolka styrelsens motivering.

Antar att den plötsligt påkomna ändringen kan ha stor betydelse för medlemmarna?


Mycket tack för din redogörelse med mycket värdefull information inför stämman.

Ja, den enda möjligheten för en medlem som vägrar bära munkavle är att försöka göra sig hörd på stämman med motioner i brf:ar där det råder tystnadsplikt.

Det kan ju hända att någon medlem kanske t ex vill informera medlemmarna hur styrelsen företräder dem vid en stämning när inte styrelsen själv informerar om en sådan viktig sak? Någon medlem kanske vill få en förklaring till varför styrelsen kliver in i lägenheterna för namnunderskrifter i syfte att få ett godkännande av Hyresnämnden gällande ett "balkongbygge" fyra år efter verkställande?

Har ingen förhoppning att väcka zombierna men har då i alla fall försökt.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 12:26.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-05-04, 18:13
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 546
Standard 3/4-majoritet på 2:a stämman för att ändra fördelningsgrunden i en brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg

Undrar först om det är ett tvingande krav att anta stadgarna? Om så vore skulle en omröstning inte vara motiverad? Man kan också fråga sig varför styrelsen plötsligt kommit på detta nu då stadgarna ändrades 2011?

Bör inte styrelsen upplysa vilka röstkrav som är gällande? Det kan väl knappast räcka med enkel majoritet?

b Ändring från insats- till andelstal som för delningsgrund

Styrelsens motivering:
"En anpassning till 2011 års stadgar innebär att andelstal utgör beräkningsgrund. För ändring av andelstal krävs stämmobeslut. Ändringen öppnar möjlighet för föreningen att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet vid t ex informationsöverföring och investeringar (t ex vid byte av lägenhetsdörrar). Ett %-påslag på avgiften ger idag olika kostnader beroende på lägenhetens storlek för samma sorts investering.

Nuvarande insatstal föreslås oförändrade övergå som andelstal.

För stadgeändring krävs beslut vid två stämmor varav detta är den första.
Styrelsen föreslår stämman anta ändring från insats- till andelstalsdom fördelningsgrund."
På 1:a stämman räcker det med enkel majoritet. Men på 2:a stämman krävs 3/4-majoritet för att ändra fördelningsgrunden från insatser till andelstal i bostadsrättsföreningen.

Om jag förstått det rätt så planerar man att efter stadgeändringen föreslå en omfördelning så att små lägenheter får höjda andelstal och stora lägenheter sänkta andeltal?

Eftersom det krävs så hög majoritet på 2:a stämman borde det vara lätt för de med små lägenheter att stoppa förslaget att ändra från insatser till andelstal.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-05-04, 18:36
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Andelsvärde/andelstal

Ja, kan det inte vara något i den stilen styrelsen vill åstadkomma? Jag har en liten lägenhet. Normalt borde förslaget vara lätt att stoppa eftersom så pass hög majoritet krävs. Det ska bli intressant att se vilket röstkrav styrelsen bestämt . . .

Om vi tar min lgh som exempel, anger den ekonomiska planen:

Lägenhetsyta - 50 m²
Grundavgift (insats) - 5 000 kr
Årsavg. (inklusive fonder) - 4 497 kr
Andelsvärde - 51203


Är fortfarande inte klar med skillnaderna mellan insats, andelsvärde och andelstal. Styrelsen vill ändra från insats- till andelstal. Det som är mest förvirrande är skillnad mellan andelsvärde och andelstal.

Ska försöka läsa på i Forumet om saken.

Kan styrelsens påkomna ändring ha något med avskrivning att göra?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-05-04, 22:07
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Andelsvärde är din bostadsrätts del av föreningens samlade värde

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Är fortfarande inte klar med skillnaderna mellan insats, andelsvärde och andelstal. Styrelsen vill ändra från insats- till andelstal. Det som är mest förvirrande är skillnad mellan andelsvärde och andelstal.
Insats är vad bostadsrättshavarna betalade för bostadsrätterna när de uppläts från föreningen en gång i tiden.
(Om en hyresrätt har upplåtits senare brukar föreningen även ta ut en upplåtelseavgift så att insatsen är proportionell mot andra likadana bostadsrätter.)

Andelstal är ett tal som man får om man delar din insats med den totala insatsen för alla bostadsrätterna. Med andelstalet som hjälp kan man lätt räkna ut hur stor din årsavgift ska vara.
Om föreningen ändrar så att insatserna inte används för att räkna ut andelstalen kan andelstalen räknas ut på någon annan grund.

Andelsvärde är din bostadsrätts del av föreningens samlade värde.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-05-04, 22:12
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 546
Standard Andelstal används som fördelningsfaktor för årsavgifter

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Om vi tar min lgh som exempel, anger den ekonomiska planen:

Lägenhetsyta - 50 m²
Grundavgift (insats) - 5 000 kr
Årsavg. (inklusive fonder) - 4 497 kr
Andelsvärde - 51203


Är fortfarande inte klar med skillnaderna mellan insats, andelsvärde och andelstal. Styrelsen vill ändra från insats- till andelstal. Det som är mest förvirrande är skillnad mellan andelsvärde och andelstal.
Andelsvärde vet jag inte vad det är men andelstal brukar användas som fördelningsfaktor för årsavgifterna.

Att grundavgiften för 50 kvm är 5000 kr kanske innebär att grundavgiften för 100 kvm är 10000 kr, och årsavgiften därmed är proportionell mot ytan?
Det är i så fall rätt fördelaktigt för de små lägenheterna, men så är det även hos en bekant som också har en liten lägenhet.

Det kan nog finnas anledning att försöka stoppa ändringen till andelstal vilket bör vara lätt med tanke på det höga kravet på 3/4-majoritet på 2:a stämman.

Även med insatser som fördelningsgrund finns ju möjligheten att ta in en bestämmelse i stadgarna om att i årsavgiften ingående kostnad för informationsöverföring tas ut med lika belopp per lägenhet.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-05-05, 01:37
Thomas_A Thomas_A är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 1 220
Standard Insats som beräkningsgrund plus fasta påslag på avgift

Jag tror att det blir fel att både ha insats som beräkningsgrund och sedan lägga till fasta påslag som sätter insats som beräkningsgrund ur spel.
Antingen ser man sådana investeringar som ett kollektivt ansvar och att vissa får betala lite mer än andra för t ex en ny lägenhetsdörr, eller så väljer man ett andelstal som kan ändras om det nu finns skäl till fasta påslag på avgiften för vissa investeringar.

Tål att tänkas på tycker jag.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-05-05, 02:42
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Ordet "andelsvärde" kanske kan användas med olika betydelser ?

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Andelsvärde är din bostadsrätts del av föreningens samlade värde.
Menar du att "föreningens samlade värde" är en siffra som man hämtar från årsredovisningen och att andelsvärdet då blir den siffran multiplicerat med andelstalet?
Jag vet inte hur vanligt det är att använda ordet "andelsvärde" på det sättet men det finns också en annan tolkning av andelsvärde som jag har skrivit om i en annan tråd.

Enligt min förståelse är syftet då med andelsvärdet att använda det för att beräkna andelstalet, dvs räkna om andelsvärden till andelstal som summerar till 100 procent, enligt följande formel:
Din lägenhets andelstal = Din lägenhets andelsvärde dividerat med summan av alla lägenheters andelsvärden

Jag skulle tro att när man använder andelsvärde i den betydelsen (för att kunna beräkna andelstalet) har man ofta satt "poäng" på de olika lägenheterna på något sätt, t.ex. med en hög poäng för stor balkong, en mindre poäng för en liten balkong o.s.v.

Även om det kanske inte är särskilt vanligt med begreppet andelsvärde skulle man i princip (dvs som en beräkningsmässig jämförelse) kunna säga att andelsvärdet är lika med insatsen i sådana föreningar där andelstalet är beräknat som insatsandelen eftersom ovanstående matematik då gäller på följande sätt:
Din lägenhets andelstal = Din lägenhets insats dividerat med summan av alla lägenheters insatser

Men det är möjligt att clabbes tolkning/användning av ordet andelsvärde är mer vanligt förekommande.

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 12:27.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-05-05, 03:26
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard En orättvisa blir inte mer/mindre orättvis beroende på hur många fler som drabbades

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Eftersom det krävs så hög majoritet på 2:a stämman borde det vara lätt för de med små lägenheter att stoppa förslaget att ändra från insatser till andelstal.
Ja och det resonemanget är också en påminnelse om ett systemfel i den s.k. demokratin i en bostadsrättsförening där medlemmarna röstar enligt vad de själva gynnas av och inte vad som objektivt kan betraktas som rätt eller fel.
Det borde inte bara vara "hög" majoritet utan borde vara 100% majoritet alternativt obligatorisk prövning av oberoende/objektiv part.

Om du drabbas av att övriga medlemmar röstar igenom en försämring för dig eftersom majoriteten röstade på en förbättring för sig själva så blir inte orättvisan mer eller mindre orättvis beroende på hur tur du hade med att tillräckligt många andra drabbades på samma sätt som dig själv.
Jag menar att det ska inte spela någon roll om majoriteten i en sådan omröstning är 6 mot 4 eller om den är 9 mot 1.

Det borde inte vara svårare för den minoritet som är 1 (ensam) mot 9 än det är för den minoritet som är 4 mot 6 att förhindra att majoriteten sänker sina avgifter på bekostnad av minoriteten som får höjda avgifter.

Om 100% enighet inte kan uppnås i en situation där det är självklart (men inte lika självklart om det är "otillbörligt") att vissa medlemmar förlorar och vissa vinner, tycker jag att det borde vara obligatorisk med en rättslig prövning vars rättegångskostnader då alltid ska finansieras av föreningen.
Som lagen nu ser ut kan en medlem alltid försöka åberopa följande när det gäller ett beslut som medlemmen missgynnades av men som gynnade andra medlemmar:
https://lagen.nu/1987:667#K7P16S1
Citat:
16 § Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
Men det är riskabelt med en rättegång där man måste spekulera om var gränsen går för vad en domstol tycker är "otillbörligt".
Jag menar att det är en ovärdig företeelse (verksamheten i en bostadsrättsförening) i en demokratisk stat att en jävigt egoistiskt röstande majoritet ska tillåtas köra över en minoritet med ett beslut som självklart är en försämring för minoriteten, på grund av att minoriteten (som kan vara en ensam medlem mot resten av föreningen) inte vågar riskera stora rättegångskostnader för att låta en opartisk domstol avgöra om orättvisan är tillräckligt "otillbörligt" orättvis.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Efter Årsstämma 2014 Mumien Bostadsrättsforum 21 2014-06-03 14:57
Ändra andelstal i brf - När är det möjligt/lämpligt med omfördelning av andelstal? Admin Faktabanken 1 2013-06-22 15:28
Andelsvärde på lokaler och garage i brf Ravelski Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 4 2010-11-07 00:47
Andelstal i bostadsrättsförening - Beräkna och ändra andelstal bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2010-09-07 16:25
Övergång till självförvaltning i brf Hallmat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-03-17 13:11Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:41.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare