Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-05-13, 21:11
Magnus Magnus är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1
Fråga Inför årsstämma i vår förening

Någar frågor inför årstämma

1. Det är mindre än en vecka innan årsstämma och ingen revisorberättelse är utdelad. Är inte styrelsens skyldig att dela ut den minst en vecka innan?

2. I verksamhetsberättelsen omtalas beslut och åtgärder som utförts under kalenderåret 2008 och våren 2009. Årsredovisningen avser kalenderår 2008. vad gäller då betr godkännade av årsredovisningen? Godkänner vi då även det som utförts våren 2009. Vad gäller betr ansvarsfrihet för de beslut som styrelsen fatta våren 2009, avtal som tecknats, beställda reparationer osv. Får styrelsen ansvatsfrihet äve för det som utförts våren 2009?

3. I kallelsen finns ett antal motioner inlämnade av medlemmar. Är det ok att styrelsen har kommenterat dessa och rekommenderat bifall eller avslag. Det finns motioner som berör hur styrelsen skall arbeta framgent som de rek. avslag på. Är detta ok?. Den nu sittande styrelsen vet ju idag inte om d blir omvalda?

4. Styrelsen har enl verksamhetsberättelsen tecknat avtal om installation av bredband i föreningen. Bör inte ett sådant beslut förgås av stämmeobeslut?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-05-13, 21:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Stämmohandlingar två veckor innan årsstämman

1. Kallelse ska ha gått ut senast två veckor före årsmötet.
Tyvärr gör luckor i lagen (såväl idag som med föreningslagsutredningens förslag) det möjligt för styrelsen att hålla inne med stämmohandlingarna.
Dock ställer lagen krav på att den som begär det ska få ta del av handlingarna, alltså inkl revisionsberättelsen under de två veckorna före stämman.

2. Ansvarsfriheten gäller bara innevarande (= föregående) redovisningsår. Men beviljandet av ansvarsfriheten är mest ett spel för galleriet. Det har ingen praktisk betydelse (och därför fundrar man också på att avskaffa denna procedur).

3. Ja, det är så det fungerar. En styrelse vet aldrig om den får sitta kvar, men det är definitivt styrelsens uppgift att ge sin syn på motionerna (även om tyvärr detta inte är lagstadgat).

4. Jo, tecknande av bredbandsinstallation borde föregås av ett stämmobeslut. Det finns inget direkt lagkrav för detta, men kanske indirekt. Styrelsen ska ägna sig åt underhåll, inte utbyggnad, såtillvida inte stämman ger styrelsen detta uppdrag.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-05 klockan 18:19.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-05-13, 22:33
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard stämmohandlingar

Lagen om ekonomiska föreningar kap 7.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.


Björn lunden säger i sin bok Bostadsrätt:

"Den som vill ska också kunna få en kopia hemskickad"
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-05-14, 12:12
eldaren eldaren är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 26
Standard

Det är riktigt att lagen säger det, men vad blir påföljden om styrelsen inte följer lagen.
En annan exempel - Vi har i vår förening efterlyst protokoll från förra stämman i över 9 månaders tid, den har uppenbarat sig först efter drygt 10 månader. Men lagen säger att en medlem har möjlighet att ta del av protokollet om så önskas. Samma sak här, det verkar att om styrelsen "struntar" vad medlemmarna önskar ta del av, så händer ingenting i alla fall. Den stackars medlemmen blir bara "en obäkväm" gnällis.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-05-14, 12:30
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Nej, det blir ingen påföljd. Och inte för de flesta andra missförhållandena som råder i BRFr heller.
Domstolarna klarar inte av väldigt många av de brott som faller under allmänt åtal överhuvudtaget och polisen lägger ner en stor del av alla anmälningar som kommer in utan utredning.

Det beror dels på att det inte finns något att tjäna på (i pengar/skatter/böter) för samhället på BRFernas missförhållanden. Och det kostar dessutom genom polis & domstolsinsatser. Av den anledningen lämnas boendemarknaden vind för våg och endast det mest flagranta uppmärksammas. Och då genom media.
Därför behövs den myndighet som jag tjatar om. En sådan skulle kunna ha fasta bötesbelopp på uppenbara brister i hanteringen och också utredningsansvar. Det skulle snabbt strama till skötseln av BRFr. Det skulle förmodligen kunna innebära sänkta kostnader för försäkringar och förbättra lånevillkoren hos banken. Men detta är inte någon utveckling som någon annan än de boende är intresserade av.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av totiki: 2009-05-14 klockan 12:43.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-05-14, 13:38
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Skulle ju inte ens behöva handla om pengar. Utan som hos Reklamationsnämnden att BRFn åker upp på "svarta listan" vilket skulle sänka värdet vid en försäljning. Drabbar styrelsen lika och sätter press på medlemmarna att tillse att styrelsen sköter sitt åtagande.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-05-14, 16:16
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Inga påföljder för lagbrott i brf

Ingen tvekan om att en dylik organisation behövs.

Att det inte blir några påföljder idag för styrelser beror nog mest på att så väldigt få medlemmar bryr sig om att föra lagbrotten vidare till domstol (som i sin tur till stor del beror på okunskapen om regelverket).
Hade medlemmar gjort detta så hade naturligtvis lagbrotten gett påföljder.

Förr i tiden fick jag alltid höra i stil med;
"Om du tycker det är fel så får du väl dra ärendet till domstol".

Jag kan garantera att det inte är någon som uttalar sig så till mig längre. De vet idag att jag verkligen gör detta. Men för de flesta andra medlemmar går det bra att vara så självsäker, och där fortsätter brf-styrelser och bostadsorganisationer att svara på detta nonchalanta sätt till medlemmar som ifrågasätter lagbrott.

Som Eldaren säger så betraktas den som ifrågasätter lagbrott och andra tveksamheter som en gnällspik.
Man får inte låta detta beröra en, utan man måste förstå att de som betraktar engagerade medlemmar som gnällspikar som regel inte har så mycket innanför hjärnbarken, och vem bryr sig om vad de tycker?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Underhållsplan i nybildad förening Emsen Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 3 2009-05-12 15:48
KO drar Skanska inför domstol Admin Senaste Nytt 1 2009-05-08 22:03
Inför ROT-avdrag även för hyreshus Admin ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster 0 2009-03-23 09:10
Om en förening går i konkurs, vad gäller? Stefan K Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2008-11-18 12:54
Förening utan förtroende för HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-05-22 17:54Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:28.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare