Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-11-29, 20:14
Gladers avatar
Glader Glader är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 14
Standard Införa valberedning i föreningen

Vår förening har ingen valberedning. I stadgarna står inte att vi måste ha en.
Vi vill inte riskera att stå på en ordinarie stämma utan några intresserade till styrelseposter.

Hur går vi tillväga?

Måste vi ändra stadgarna först eller kan vi (styrelsen) kalla till en extra stämma och utse en valberedning?
Måste det ens stå med i stadgarna?


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Senast redigerad av Admin: 2012-06-02 klockan 12:53. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-11-29, 21:21
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard stadgar

Bostadsrättslagen säger att nedanstående måste vara med i stadgarna.

9 kap §5.

"Innehållet i föreningens stadgar
5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange
1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut,
5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas,
6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning skall beräknas,
7. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det skall ske,
9. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,
10. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
11. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, samt
12. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses."

Så kalla till en extrastämma och välj ett av föreningens viktigaste organ, en aktiv och kompetent valberedning.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 14:15.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-11-29, 21:23
RättvisFörenings avatar
RättvisFörening RättvisFörening är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Mölnlycke
Inlägg: 122
Standard Börja informellt

Jag skulle börja med att helt informellt tillfråga några stycken om de vill agera valberedning. Gör det tydlig för alla medlemmar att detta är en temporär lösning. Skriv sedan in i era stadgar att valberedning skall finnas enligt följande exempel.

Föreningens organisation
§ xx
Föreningens organisation består av:
föreningsstämma
styrelse
revisorer
valberedning

§ xx
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden
intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
En ledamot utses till sammankallande i valberedningen.
Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag
till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Ändringen av stadgarna måste följa den ordning som stadgarna anger, det är självklart.
__________________
Hälsningar
Kent Dahlgren

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 14:16.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-11-29, 22:38
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Grattis

Citat:
Ursprungligen skrivet av Glader Visa inlägg
Vår förening har ingen valberedning. I stadgarna står inte att vi måste ha en.
Vi vill inte riskera att stå på en ordinarie stämma utan några intresserade till styrelseposter.
Jag tycker det fungererar bättre utan valberedning i små föreningar. Stämman kan utse informellt några frivilliga att aggera som valberederare. En formellt vald valberedning innebär trassel om de avgår under perioden eller inte sköter sitt jobb som de ska. Dessutom kan valberedningen utgöra ett hinder när lämliga kandidater som frivilligt har anmält intresse inte faller valberedningen i smaken.

Låt det vara som det är en tid.
__________________
Med vänlig hälsning

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 14:18.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-11-29, 22:55
RättvisFörenings avatar
RättvisFörening RättvisFörening är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Mölnlycke
Inlägg: 122
Standard

Vem som helst kan kandidera till styrelsen direkt på stämman, utan att valberedningen föreslår personen. Det hade vi ett konkret exempel på vid vår senaste stämma. Valberedningen hade gjort ett för litet jobb och alla medlemmar var inte tillfrågade om det kandiderade.
__________________
Hälsningar
Kent Dahlgren
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-11-29, 23:52
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard informell början

Citat:
Ursprungligen skrivet av RättvisFörening Visa inlägg
Jag skulle börja med att helt informellt tillfråga några stycken om de vill agera valberedning. Gör det tydlig för alla medlemmar att detta är en temporär lösning. Skriv sedan in i era stadgar att valberedning skall finnas
Jag tycker att det är ett bra förslag och rimlig start.

Om ingen valberedning finns, och inga stadgar ännu som kräver det, bör ändå försök göras att engagera några medlemmar att arbeta fram ett förslag till en kommande eller extra stämma. Man måste komma ihåg att det går att göra mycket, och bra saker även om det inte finns reglerat i lag eller stadgar ännu.

Likväl som jurister ofta anför (till försvar för styrelser som ingenting uträttar) "det finns inget lagkrav på att..." etc. kan man säga att det finns inget lagförbud mot att agera förnuftigt när så krävs.

Vår samlade erfarenhet talar stort och överväldigande till fördel för bildandet av en valberedning, som vanligtvis då får lång tid på sig att arbeta och förbereda valet. Torde nog alla erfarit att förslag om vad det vara må, kan bättre hanteras av våra hjärnor om den får tid på sig att arbeta med problemet/förslaget.

Alltså bör ett förslag alltid medfölja övriga handlingar i god tid innan stämman. Att värdera nya förslag direkt på stämma, är som att skjuta från höften, eller snurra på tombolahjulet. Någon tid till eftertanke och diskussioner/funderingar om den föreslagnes lämplighet för uppgiften, gives icke.

Men ibland är det tyvärr så att stämman inte ens förmår att utse någon valberedning, även om saken finns inskriven i stadgarna. Då blir det värre.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 14:20.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-01-24, 20:21
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Korrigera stadgarna, och låt valberedningen jobba

Åsikterna om man ska ha valberedning eller ej skiftar på forat. Några menar att det är bättre att föreslå nya kandidater direkt på stämma.
Någon gång, i små föreningar kan det nog vara så, men generellt har jag på forat ett par gånger hävdat att valberedning är att föredra, om så är möjligt.

Jag vill passa på att förstärka min argumentation genom att peka på det som nu pågår i den socialdemokratiska röran, januari 2012.
Journalisters spelade dumhet och frågor direkt till möjliga kandidater får ofelbart sitt givna svar: Nej! jag är inte intresserad.
Det hela visar med utmärkt tydlighet vad jag försökt säga.

När man på en stämma kommer fram till punkten -val av nya ledamöter,...är det någon som anmäler intresse????? Samma historia upprepas ofelbart där.......Tystnad total.
Vem vill bjuda ut sig, utan säkerhet? Jag minns att Admin i någon tråd påpekat samma sak.

Det är samma människor i politiken som i föreningen.

Ingen vill riskera att bjuda ut sig, för att därefter kanske bli nobbad.
Om valberedningen däremot lite mer diskret fått tid på sig att efterhöra kandidatens inställning till ett förtroendeuppdrag, dvs löfte om att valberedningen kommer att ställa sig bakom den utvalda, känns det genast lite mer seriöst och mindre utelämnande. Det var valberedningen som tog kontakten, inte jag själv...
Alltså, se till att ni har en valberedning, och försök se till att den tagit sitt uppdrag på allvar.
Man ska nog begära att den på stämman redovisar hur den arbetat.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-03-29, 14:32
Gladers avatar
Glader Glader är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 14
Standard

Hej!
Vår förening befinner sig i samma sits. Vi har ingen valberedning (ej i stadgarna) och valde i stort sett om sittande styrelse på senaste årsstämman (som också var föreningens första).
Vi har kluvna åsikter om detta med valberedning då vi är en så liten förening - 30 lägenheter varav 6 ägs av en juridisk person. Känslan blir att nästan alla i föreningen måste vara aktiva om vi ska fylla alla platser. Det känns inte realistiskt. Samtidigt riskerar sittande styrelse att bli "gisslan" om inga nya kandidater kommer fram på årsstämman.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Faktura från föreningen "extra kostnader föreningen åsamkats" eldaren Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 60 2017-10-17 16:36
Medlem i valberedning smultronet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2011-02-20 20:27
Valberedning tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2011-02-19 11:32
HSB Malmös valberedning misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 17 2010-04-23 16:50
Ordförande och valberedning? Boa Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2010-04-05 16:57Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:24.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare