Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-09-18, 18:16
FRÅGVIS SÖKER SVARs avatar
FRÅGVIS SÖKER SVAR FRÅGVIS SÖKER SVAR är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Aug 2009
Ort: Västerås
Inlägg: 47
Standard Kallelse till extrastämma

Hej
Har några frågor gällande kallelse till extrastämma.
Vi har haft en ny styrelse i 6 månader men nu har tre ordinarie ledamöter och vår suppleant valt att avgå så det finns enbart två ledamöter kvar i styrelsen.

Enligt våra stadgar så konstituerar styrelsen sig själv. Men det lär väl inte innbära att tex nuvarande ordförande sitter kvar på sin post, när nyval har gjorts enligt Fyllandsvalet? Måste inte den nya styrelsen konstituera om sig igen?

Under 17§ i våra stadgar står det att extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigande medlemmar. Kallelse senast en vecka före extra stämma. På extra stämman skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

1) Vår Styrelse har kallat till extrastämma. Enligt kallelsen står det Fyllnadsval till Styrelse
2) Vad är "Fyllandsval till styrelse"?
3) Är det lämpligt att ha en extra stämma i samband med en städdag och även att stämman skall hållas utomhus på en parkeringplats innan själva städdagen börjar?
4) Bör inte en av punkterna handla om ansvarsfrihet för avgående ledamöter, de avgår nu i oktober?
5) Detsamma gäller väl arvodet för kommande period, ska inte dessa fastställas för ev nya ledamöter?

Vi har sedan vår ordinarie stämma i april 2010.

Är som sagt mycket fundersam över denna styrelses hantering. Ska helt klart även framföra det till styrelsen.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 15:32.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-09-18, 18:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Rutiner för etxrastämma i en brf

1-2) Fråga: Vad innebär fyllnadsval?
Svar: Styrelsen har gått under minsta antalet ledamöter för att få fungera som styrelse och måste därför kalla till stämma omedelbart för att fylla upp de tomma platserna i styrelsen. Dvs nya ledamöter ska väljas. Förhoppningsvis har er valberedning vaskat fram nya förslag så att förslagen inte kommer från styrelsen.
Lämpligt är att valberedningen offentliggör sina förslag i god tid innan extrastämman (men många fruktar tyvärr öppenhet).

3) Kallelse måste komma medlemmarna till del senast en vecka före extrastämman.
Föreningslagen 7 kap 8 §;
Citat:
Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.
Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en
vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det
att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.

Kallelse skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid
avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller...

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.
4) Nej, det är naturligtvis högst olämpligt att hålla en stämma på en p-plats. Dock inget som förbjuds i lag, men något som medlemmarna måste tydligt reagera på och utkräva en förklaring till.

5) Man kan tycka att frågan om ansvarsfrihet borde ingå här, men den hör endast hemma på den ordinarie årsstämman.
Det hindrar dock inte på något sätt - tvärtom - att ansvarsfrihetsfrågan diskuteras i samband med fyllnadsvalet (även om inget beslut i denna fråga kan tas).

6. Olyckligtvis så kommer inte frågan om arvode upp på extrastämman eftersom detta också är en del av den ordinarie årsstämman.
Det kan skapa problem om styrelsen inte lagt in denna punkt i dagordningen eftersom förutsättningarna kan förändras för arvodet.


För mer information om kallelser i en bostadsrättsförening, se;

Kallelse till årsmöte, regelverk - Faktabanken

Kallelse till föreningsstämma, rutiner - Faktabanken

Viktigt att tänka på om kallelse till stämman i en brf - Frågor om kallelsen och annat som hör till

Ogiltigförklara kallelse till årsstämma

Kallelse till extrastämma - Vilka krav kan ställas på dem som begärt extrastämma?

Mall till kallelse för extrastämma - Dagordning - Guide till extrastämma

Av medlemmarna begärd extrastämma slås ihop med årsstämman av styrelsen - Styrelsen nämner inget om begärd extrastämma

Vad händer om kallelse till stämma ej utfärdats inom utsatt tid? - Försenad kallelse

Länsstyrelsen kallar till extra föreningsstämma


Klander av årsstämma pga att medlemmarnas ärenden ej ingick i kallelsen


Kallelse till styrelsemöte och underlag - Arbetsordning för styrelsen

Ny styrelse, konstituerande styrelsemöte - Hur ska dagordning i kallelse se ut?


Kallelse till valberedningens möten
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 03:15.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-09-18, 19:20
FRÅGVIS SÖKER SVARs avatar
FRÅGVIS SÖKER SVAR FRÅGVIS SÖKER SVAR är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Aug 2009
Ort: Västerås
Inlägg: 47
Standard Styrelsearvodet

Olyckligtvis så kommer inte frågan om arvode upp på extrastämman eftersom detta också är en del av den ordinarie årsstämman.
Det kan skapa problem om styrelsen inte lagt in denna punkt i dagordningen eftersom förutsättningarna kan förändras för arvodet.

Menar du att punkten borde ha funnits med i kallelsen till extra stämman?

Känns som det kan bli dyra arvoden. Beror ju på hur nuvarande styrelse har beslutat om redan godkända styrelsearvode (jag tänker på fördelningen).

Dessa punkter finns med i kallelsen
1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
4 Val av två justeringsmän för protokollet
5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
6 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till Styrelsen
8 mötets avslutande

Punkt 7 har man missat!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 15:36.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-09-18, 19:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Arvodesfråga hör ihop med frågan om val av ledamöter

Nej, frågan om arvode är ingen obligatorisk punkt i dagordningen på extrastämman.
Det är dock min bestämda åsikt att en seriös styrelse har med frågan om arvode i samband med fyllnadsval.
Ingen kan dock tvinga styrelsen till detta med mindre än att medlemmarna kallar till en extrastämma efter extrastämman.

Dagordningen för er extrastämma är korrekt, och punkt 7 kanske var just frågan om arvode som de tog bort i sista minuten?

Fördelningen av arvodet som tilldelats av stämman kan fördelas av stämman (vilket jag anser är hur det ska gå till), men vanligast är nog att styrelsen internt gör denna fördelning. Jag gissar att stadgarna i er förening inte har någon åsikt om detta och då bestämmer stämman (på en stämma där denna arvodesfråga ingår) hur det ska gå till.

Normalt får man inte lägga till punkter i dagordningen under stämman men rent juridiskt skulle jag dock vilja hävda att det låter sig göras i detta fall. Dvs bestämmer de röstberättigade medlemmarna under stämman att lägga till punkten om arvode så går detta alldeles utmärkt.

Jag missade i hastigheten att styrelsen i er brf missat en punkt i dagordningen;
Godkännande av dagordning!
Den måste läggas in (kan behandlas under punkt 5 i dagordningen; "Fråga om kallelse till stämman behörigen skett")!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 15:37.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-09-18, 20:10
FRÅGVIS SÖKER SVARs avatar
FRÅGVIS SÖKER SVAR FRÅGVIS SÖKER SVAR är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Aug 2009
Ort: Västerås
Inlägg: 47
Standard extra stämma

Kommer den nya styrelsen som ev. väljs in kommer att väljas på kortare tid? Perioden som är kvar är till april.
Enligt våra stadgar väljs vi på 1 respektive två år: Vi kommer att ha ordinare stämma i april igen.

Vad jag vet så lämnar 4 ordinare ledamöter styrelsen och 1 suppleant.
Kvar blir 1 ordinarie, vald i dag till sekreterare, men det har väl mindre betydelse eftersom det väl måste bli en ny konstituering av styrelsen?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 15:39.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-09-18, 20:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad På hur lång tid väljs ledamöter vid fyllnadsval?

De nya ledamöterna som väljs in väljs som standard på den tid som är kvar för dem som hoppat av. Men det finns inget som helst hinder för att ni beslutar om detta på stämman.

Vad stadgarna säger är i detta fall helt irrelevant.

Det finns alltid en risk för att ni får en mötesordförande som försöker lura stämman. Det har vi sett otaliga exempel på.
Därför alltid viktigt att komma förberedd (som du) till stämman.
Men tänk på att som regel kommer inga andra förberedda till stämman, så det skadar inte att ha kontakt med sina grannar innan stämman.

Ja, när nya ledamöter tillträder i styrelsen sker en ny konstituering.

PS:
Du har inte fyllt i din profil så vi vet inget om din brf.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-09-18, 21:23
FRÅGVIS SÖKER SVARs avatar
FRÅGVIS SÖKER SVAR FRÅGVIS SÖKER SVAR är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Aug 2009
Ort: Västerås
Inlägg: 47
Standard extrastämma

Vem som blir styrelseordförande ska bli intressant att se. Ev. någon från nuvarande styrelse skulle jag tro. Ja jag kommer att gå dit väl förberedd, tro mig.

Vem ansvarar för att det i kallelsen läggs till att Dagordningen godkännes?
Om det inte läggs till vad händer då och hur kan jag som medlem agera på mötet?
Kan jag fråga om inte dagordningen ska godkännas?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 15:40.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-09-18, 23:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Godkännande av dagordning ska vara med i dagordningen

Mötesordföranden ansvarar för att godkännande av dagordningen läggs in i dagordningen.
Men om mötesordföranden inte är kunnig eller om styrelsen/mötesordföranden inte vill att denna punkt ska vara med i dagordningen så är det medlemmarnas - var och en - ansvar att godkännande av dagordning sker. Medlemmarna (vem som helst som är röstberättigad) måste alltså begära att denna punkt tas beslut om.

Under denna punkt kan man bl.a. strukturera om ordningen på dagordningens punkter, men det går inte i detta fall eftersom det egentligen bara är en punkt.
Men det går som sagt utmärkt att lägga till punkten om nivå på arvodet.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-11-16, 14:55
IrishB IrishB är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Aug 2012
Inlägg: 11
Standard Om dagordningen finns i extrastämma begärelse

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Mötesordföranden ansvarar för att godkännande av dagordningen läggs in i dagordningen.
Men om mötesordföranden inte är kunnig eller om styrelsen/mötesordföranden inte vill att denna punkt ska vara med i dagordningen så är det medlemmarnas - var och en - ansvar att godkännande av dagordning sker. Medlemmarna (vem som helst som är röstberättigad) måste alltså begära att denna punkt tas beslut om.

Under denna punkt kan man bl.a. strukturera om ordningen på dagordningens punkter, men det går inte i detta fall eftersom det egentligen bara är en punkt.
Men det går som sagt utmärkt att lägga till punkten om nivå på arvodet.
Question....

If we ask for an extrastämma to deal with an issue. And we include a dagordning in our begärelse. Can the styrelse add a motion to our dagordning?
One that follows it and possibly negates it ?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Guide till Extrastämma Trötter Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2010-04-08 02:16
Styrelsen vill inte kalla till extrastämma Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-03-27 15:58
Kallelse till föreningsstämma - rutiner bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:59
Val av ny styrelse på en extrastämma Figaro Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 26 2009-03-09 19:51
Försenad kallelse Astrid Holmqvist Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 21 2008-05-19 23:36Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:16.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare