Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-24, 11:33
malarne malarne är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: Huddinge
Inlägg: 9
Fråga Ny styrelse - Konstituerande styrelsemöte

Vi har precis tagit över vår förening från byggherren och ingen av oss är några proffs, men vi har viljan att lära.
Vi har några frågor som säkert är basic för er insatta.

Vi valde på vår stämma 4 ledamöter och 2 suppleanter. Ledamöterna skall själva tilldela uppgifterna inom styrelsen är det tänkt.
Nu till frågorna.

1. Har hört att det första mötet skall vara ett sk. konstituerande möte. Vad innebär det?
2. Hur skall dagordningen se ut för ett sådant möte?
3. Kan man starta ett vanligt styrelsemöte med den punkten eller skall det vara ett separat möte?
4. Skall suppleanterna vara med?
5. Vad är annars praxis för suppleanter? Skall dom bara vara med som ersättare eller skall dom närvara på alla styrelsemöten?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-24, 11:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Konstituerande styrelsemöte

1. Vad innebär konstituerande styrelsemöte?
Svar: Att man bestämmer vilka roller de olika ledamöterna ska ha i styrelsen.

2. Vilka ärenden ska förekomma på det konstituerande styrelsemötet?
Svar: Se Arbetsordning för styrelse i en brf

3. Konstituering på "vanligt styrelsemöte"?
Det finns inget som hindrar att man slår ihop ett vanligt styrelsemöte med ett konstituerande styrelsemöte.
Jag vill dock inte rekommendera detta.

4. Ska suppleanter vara med på det konstituerande mötet?
Svar: De bör definitivt vara med och de måste kallas!

5. Vad är praxis för suppleanter i en styrelse?
Svar: Det finns ingen praxis, men suppleanterna bör vara med på så många styrelsemöten som möjligt.


För mer information om val av styrelse och konstituering av styrelse i en brf, se bl a;
Mall för dagordning till konstituerande styrelsemöte - Hur ska dagordningen för det konstituerande styrelsemötet se ut? Exempel på dagordning för konstituering av styrelse på möte i brf
Konstituerande styrelsemöte - Kommentarer till ovanstående förslag till dagordning för det konstituerande mötet

Ny styrelse, konstituerande styrelsemöte - Vad innebär konstituerande styrelsemöte? Separat möte? Suppleanter med? Vad är praxis för suppleanter i övrigt?

Hur väljs styrelse rent praktiskt i en bostadsrättsförening? - Val på stämma

Extrastämma för val av ny styrelse - Tips att tänka på inför stämman i en bostadsrättsförening där ny ordförande/styrelse ska väljas

Kan styrelse konstituera om sig så att ledamot blir suppleant? - Krävs stämma för att bli av med ledamot och välja ny styrelse? Förening har unika stadgar för att avsätta ledamot i styrelsen och begära skadestånd

Konstituera om styrelsen i en brf - Utse ny ordförande inom styrelsen. Paragraf i stadgar om hur styrelse utses i föreningen.

Vad gör man om ingen vill vara ordförande vid konstituering av styrelse? - Kompetensområden inom styrelsen. Vad krävs av en ordförande?
Om ingen vill vara ordförande, vad gör man då? - Konstituera om styrelsen. Anlita extern ordförande. Ordförande måste finnas i styrelse enligt lag

Protokoll fört vid konstituerande stämma i en bostadsrättsförening - Mall enligt Bolagsverkets förslag på hur protokoll ska utformas vid stämma där konstituering sker av styrelse, suppleanter och revisorer

Protokoll från konstituerande styrelsemöte ej färdigt inom lagstadgad tid

Konstituerande styrelsemöte ajournerades pga att ingen vill ställa upp som ordförande - Stämmoprotokoll skrivet innan stämma, måste stämma göras om?

Två stämmovalda styrelseledamöter har ej kallats till möte för att konstituera styrelse - Ingen registrering av nya ledamöter gjord på Bolagsverket sedan flera år tillbaka

Fyllnadsval till styrelse - Styrelse kallar till extrastämma för att tillsätta nya ledamöter efter avhopp där styrelsen ej blev beslutsför. På hur lång tid ska ledamöter väljas vid fyllnadsval? Punkten "Godkännande av dagordning" har missats i dagordningen

Val av ny styrelse pga avhopp, förslag på kallelse med dagordning till extra stämma - Förslag på kandidater ej med i kallelsen till stämman

Krävs extrastämma för att välja ny ordförande? - Kan suppleant vid omkonstituering av styrelsen utses av styrelsen som ordförande? När är styrelsen beslutsför? Hur väljer man in suppleanter/ersättare i styrelsen? Suppleanter väljs inte som styrelseledamöter eller ens tänkta sådana. Krävs styrelsebeslut för att suppleant ska kunna hoppa in temporärt som ledamot? Många koplicerade frågor om styrelse/suppleant diskuteras här
Är det nödvändigt med stämma för att ersätta ledamot i styrelsen? - Adjungera till styrelsen?
Kan styrelsen i en brf själv besluta att utöka antalet ledamöter genom att styrelsen väljer in en suppleant?
Måste beslut om utökning av antalet ledamöter i styrelsen tas på stämma? - Finns det relation mellan antal ledamöter och antal suppleanter?

Vad är minsta antalet ledamöter som får finnas i en styrelse i en bostadsrättsförening? - Vad händer om ingen ställer upp till styrelse?

Brf utan styrelse

Fyra av fem ordinarie styrelseledamöter måste ersättas, hur går man tillväga? - Kan blivande medlemmar väljas in i styrelsen?
Två ordinarie styrelsledamöter och alla tre suppleanter avgår, vad händer? - Måste det kallas till ny stämma? Vem är skyldig att kalla till stämma?

En suppleant ska aldrig anmälas till Bolagsverket som ledamot när suppleanten träder in som ersättare för styrelseledamot som hoppat av!

Ledamot avgick, hur ska styrelsen hantera detta? - Träder suppleant in per automatik?
Krävs extrastämma för att ersätta avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan styrelsen välja in ersättare/ny suppleant för avhoppad suppleant utan stämmobeslut? Hur länge kan man sitta i styrelsen i en brf?
Kan suppleant inträda som ledamot för att uppnå kravet på minsta antalet ledamöter? - Är det ett stämmobeslut att suppleant blir ledamot?
Suppleant som träder in för att uppnå minsta antal ledamöter - Lagen säger; "Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det."
Vilken suppleant ersätter vilken ledamot? - Har Riksbyggen rösträtt i frågan om vilken suppleant som ska träda in för ledamot?

Hur gör man för att avsäga sig styrelseuppdrag? - Avsägelse av styrelseuppdrag. Avgående styrelseledamot, suppleant går in som ersättare
Utträde ur styrelsen följt av återinträde i styrelsen fem dagar senare
Hur/när avgår ledamot i styrelsen om valberedning saknas?
Måste ledamot som avgår sitta kvar till nästa stämma? - Räknas muntiligt utträde ur styrelsen? 6:e kapitlet i Lagen om ekonomiska föreningar reglerar föreningens ledning
Måste en ledamots avhopp från styrelsen protokollföras?

Kan styrelsens ordförande i föreningen misstroendeförklaras med krav på utredning av ordföranden?
Kan styrelsens ordförande avsättas via styrelsebeslut?
Ordförande i styrelsen tar egna beslut, vad göra? - Styrelsens ordförande ändrar i protokoll och följer inte beslutsordningen. Alla övriga i styrelsen vill avgå. Hur kan man lösa detta problem? Måste styrelsen kalla till extrastämma? Om minsta antal ledamöter ej uppnås är styrelsen inte beslutför
Kan styrelseledamot med hälsoproblem uteslutas ur styrelsen?

Får en som inte är medlem i föreningen ingå i styrelsen i en brf?
Kan man sitta i en styrelse i en brf utan att bo i bostadsrättsföreningen? - Kan man sitta i flera brf-styrelser? Förtroendeman i styrelsen har 150.000 kr i arvode.
Extern styrelseledamot i brf - Hur hittar man externa ledamöter till styrelsen i en bostadsrättsförening?

Man och hustru från samma hushåll sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningen, är det förenligt med lag? - Närstående i styrelse tillåtet?

Felaktig röstredovisning, ej korrekt styrelse - Vad gör man om det tillkommit en ledamot i styrelsen som ej valts på regelrätt sätt?

Får ledamot med betalningsanmärkning sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening?

Kaos i styrelse - interimstyrelse utan beslutsrätt? - Av stämman vald person vill inte "samarbeta". Exempel på hur illa det kan gå om dåligt genomfört valberedningsarbete

Styrelse kan omkonstituera sig under året för att växla ordförande - Låta fler prova på ordförandeskapet i styrelsen


Förslag till arbetsordning för styrelsen i en brf - Styrelsens arbete och organisation
Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc - Faktabanken
Guide för styrelsen efterlyses - Tips på grunderna i styrelsens arbete


---
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-27 klockan 02:28.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-24, 12:25
malarne malarne är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: Huddinge
Inlägg: 9
Fråga Suppleanter

Om suppleanterna är med på styrelsemöten, har suppleanterna rösträtt?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-27 klockan 13:58.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-24, 13:10
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Att låta supleanter delta i beslut

Om ledamöterna inom styrelsen inte är enig om en fråga så är det min åsikt att styrelsen vänder sig till medlemmarna i frågan. Att styrelsen röstar i viktiga frågor som berör alla medlemmar är ingen bra demokratisk lösning enligt min mening.

Jag finner inget hinder i att man inom styrelsen väljer att låta suppleanter delta i besluten när de ordinarie ledamöterna är närvarande. Det viktiga i att fatta beslut är att alla i styrelsen har all den information som finns/gäller kring beslutet, samt att ledamöterna förstår vad det är ledamöterna fattar beslut om.

Jag skulle även vilja komma med lite mer information till en ny styrelse.

Att styrelsen upprättar en rutin för sitt arbete är enligt min mening viktigt. I denna rutin bör man införliva fastlagda sammanträdesdagar. Antal sammanträden som styrelsen kan ha under ett räkenskapsår kan vara 10 st + sammanträden för budget, bygg- och underhållssammanträden, mm. Om styrelsen behandlar frågor som rör enskilda medlemmar, då bör dessa sammanträden skiljas helt från den ordinarie rutinen.


Det är även viktigt att styrelsen instiftar en rutin för hur ordförande ska sammankalla ledamöterna, och att det finns en klar och tydlig dagordning för sammanträdena. Här kan det vara bra att utforma en typ av mall som alltid används vid mötena.

Förslag till mall för styrelsemöte.
Citat:
Dagordning till schemalagda styrelsesammanträden

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande till mötet
3. Fråga om kallelse behörigen skett
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Genomgång av tidigare mötesprotokoll
7. Ordförande rapporter
8. Ekonomi rapport
9. Energi rapport
10. Avvikelse rapport
11. Åtgärds beslut vid avvikelser
12. Uppdateringar till föreningens webbsida
13. Antagande av nya medlemmar
14. Skrivelser
15. Övriga sakfrågor
16. Fastställa/bekräfta datum för nästa möte
17. Mötets avslutande
Att införa ett rapportsystem kommer ge alla i styrelsen löpande information om vad som händer i föreningen vad gäller kostnader. Ekonomin i föreningen är styrelsens huvuduppgift. Detta eftersom föreningen ska värna om medlemmarnas ekonomiska intressen i första hand. Styrelsen bör även fördela ansvaret bland medlemmarna (arbetsgrupper), som t.ex. ekonomi, energi, trivsel, störningar, avvikelser, medlems förslag mm. Den kan även upprättas någon typ av standard formulär för varje ansvarsområde.

Sen kommer vi till detta med dokumentationen av styrelsens sammanträden. Min mening är att den dokumentation som styrelsen producerar i bl.a min förening är av mycket låg kvalitet. Min rekommendation är att alltid vara tydlig och låta samtliga ledamöter ta del av alla dokumentation och även låta samtliga ledamöterna justera eller komma med tillägg till protokollet.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-27 klockan 14:09.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsemöte ekonomirapport: vad kan man kräva? Pulpinator Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 8 2011-10-11 23:18
Extrainsatt styrelsemöte, vad gäller? Akva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-05 01:17
Styrelsemöte - Hur ofta? Eliza-Izabell Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2010-11-15 16:01
Styrelsemöte och protokoll i brf patriksthlm Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 6 2009-09-30 08:41
lekmannaevisor sitter med på styrelsemöte MrDean Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2008-03-20 13:30Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:25.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare