Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-11-27, 11:22
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Delgivning

Kallelser i brf:ar har diskuterats en hel del på Forumet men är mycket osäker på vad som menas med texten jag strukit under? Gäller det alla medlemmar eller enbart medlemmar som hyr ut i andra hand och inte bor för tillfället i brf?

LEF (1987:667) kap 7, § 8 st 2 a anger:

"Kallelse ska ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse ska dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om"

"2. föreningsstämma skall behandla fråga om"
"a) sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket


Stadgarna K2003-368-4 § 16 anger:

"Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen om
1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2. föreningsstämma skall behandla fråga om
a) föreningens försättande i likvidation eller
b) föreningens uppgående i annan förening genom fusion.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev."


Stadgan anger inte något om stadgeändring gällande a) i LEF? Går lagen i detta fall före stadgan eller tvärs om?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-11-27, 11:51
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 596
Standard

Den understrukna texten gäller alla medlemmar oavsett var medlemmen bor och oavsett om bostadsrätten upplåtits i andra hand.

Lagen går före stadgan.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-11-28, 04:14
Brumbjörn Brumbjörn är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2014
Inlägg: 29
Standard

Enkelt, styrelsen, begär adressuppdatering från myndigheten.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-11-28, 11:15
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Delgivning

Styrelsen har anslagit 2014-11-02 en kallelse på anslagstavlan om extrastämma för omröstning om ändring av beräkningsgrunder för avgifter. Extrastämman ska hållas 2014-11-30, alltså till söndagen.

I kallelsen hänvisas att "Fullständig föredragningslista och handlingar finns tillgängliga på vicevärdskontoret måndagar kl 18-19." Medlemmarna får alltså själva hämta "handlingarna" en viss tid, vissa dagar.

Förutom innehavare som hyr ut i andra hand kan förfarandet heller knappast gynna de som är rörelse/funktionshindade. Det kan ju hända att någon missar en så pass angelägen sak även om de bor i området?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-12-02, 11:19
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Stadgeändring

Det är alltid ångestladdat inför stämmor när man avviker från övriga medlemmar.

Det skulle röstas om "Antagande av 2011 års stadgar, version 4". Detta var första omröstningen eftersom det plötsligt har kommit en ny version.

Där anges:
"Ett krav som ställs på brf:er är att föreningen ska anta HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Häri framgår föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter."

Vadå krav? Men då behövs väl ingen omröstning? Det är ju redan bestämt? Lägg även märke till betoningen i den understrukna texten.

Den andra "omröstningen" gällde "Ändring från insats- till andelstal som fördelningsgrund".

Där anges:
"En anpassning till 2011 års stadgar innebär att andelstal utgör beräkningsgrund. För ändring av andelstal krävs stämmobeslut. Ändringen öppnar möjlighet för föreningen att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet vid informationsöverföring och investeringar (t ex vid byte av lägenhetsdörrar). Ett % - påslag på avgiften ger idag olika kostnader beroende på lägenhetens storlek för samma sorts investering.
Nuvarande andelstal föreslås oförändrade övergå som andelstal.

För stadgeändring krävs beslut vid två stämmor varav detta är den andra. Förslaget antogs första gången på stämman 2014-05-13. Beslut fattas med minst 3/4 majoritet."


Kan någon på Forumet hjälpa mig att tyda vad som sägs i "förslaget". Den enda förklaring jag fick på mötet var att det är ingen skillnad på insats- och andelstal, det har bara skett ett namnbyte på beräkningsgrunderna. I övrigt ansågs detta alltså vara samma sak?

Eftersom 3/4 majoritet krävs tror jag att sluten omröstning är föreskriven? Omröstningen skedde muntligt där det bestämdes att endast jag, Mumien som reserverat mig skriftligen, var emot förslaget.

Hur ska röstantalet kunna styrkas? Räcker det t ex med styrelsens ord?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-12-02, 11:47
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 535
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Där anges:
En anpassning till 2011 års stadgar innebär att andelstal utgör beräkningsgrund. För ändring av andelstal krävs stämmobeslut. Ändringen öppnar möjlighet för föreningen att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet vid informationsöverföring och investeringar (t ex vid byte av lägenhetsdörrar). Ett % - påslag på avgiften ger idag olika kostnader beroende på lägenhetens storlek för samma sorts investering.
Nuvarande andelstal föreslås oförändrade övergå som andelstal.
Om man med andelstal menar insatsandelar så blir det väl ingen skillnad.

Men står det verkligen i 2011 års stadgar att möjligheten att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet även gäller investeringar?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-12-02, 13:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Stadgeändring insats & andelstal

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Ett krav som ställs på brf:er är att föreningen ska anta HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar.
Krav enligt vilket regelverk?
Att HSB (muntligen uttryckt) vill att HSB:s normalstadgar antas i oförändrat skick är definitivt inte samma som att det är ett krav
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Den andra "omröstningen" gällde "Ändring från insats- till andelstal som fördelningsgrund".
Jag tolkar detta som att det ska röstas om föreningen ska frångå tidigare gällande fördelning av avgifterna baserat på insats och övergå till något som kan ställa till med stora problem. Dvs till det alternativ som står i HSB:s normalstadgar 2011 (som HSB säger är mycket dåliga och därför är på väg att förbättra med nya normalstadgar), om man inte använder sig av HSB:s undantag (som HSB tycks försöka dölja).

Not. HSB:s normalstadgar 2011, § 11:
Citat:
Årsavgiften fördelas mellan bostadsrättslägenheterna i
förhållande till lägenheternas andelstal.
Årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader
och andra kostnader.
Om inre fond finns ingår även fondering för inre underhåll.
Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av
bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan.
Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av andelstal som medför
ändring av det inbördes förhållandet mellan andelstalen
beslutas av föreningsstämma.
Beslutet blir giltigt om minst tvåtredjedelar av de röstande på
föreningsstämman
gått med på beslutet.
HSB:s anpassning för att inte övergå till andelstal som fördelningsgrund.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Ändringen öppnar möjlighet för föreningen att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet vid informationsöverföring och investeringar (t ex vid byte av lägenhetsdörrar).
Där förstår jag inte vad som menas.
Att "föreningen" (= styrelsen, om stämman inte sätter P för detta) har möjlighet att ta ut en avgift med lika belopp per bostadsrätt för informationsöverföringar har inget att göra med ovanstående förändring från insats att göra.
Som Gusten redan påpekat krävs en förklaring till vad som menas med att föreningen kan ta ut en avgift med lika belopp för investeringar... och faktiskt även vad som definieras med investeringar i detta fall (kan vara i princip allt i föreningen)
. Hur skulle detta gå till rent praktiskt och enligt vilket regelverk?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Ett % - påslag på avgiften ger idag olika kostnader beroende på lägenhetens storlek för samma sorts investering.
Detta är i sig riktigt, och är givetvis ett helt orimligt system att man ska betala olika för en dörr som kostar lika mycket för alla bostadsrätter. Det begriper väl alla? Men det är inget argument för att övergå från insats till andelstal som fördelningsgrund för avgifterna.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Den enda förklaring jag fick på mötet var att det är ingen skillnad på insats- och andelstal, det har bara skett ett namnbyte på beräkningsgrunderna. I övrigt ansågs detta alltså vara samma sak?
Det är en j-a skillnad (något som diskuteras mycket i forumet)!
Det är oförsvarbart att en styrelse ljuger i syfte att få igenom sina förslag!


Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Eftersom 3/4 majoritet krävs tror jag att sluten omröstning är föreskriven?
Nej, detta måste begäras av någon röstberättigad på stämman (eller via fullmakt) och ska genomföras om så bara en medlem yrkar på sluten omröstning.
Om röstningen inte sker slutet så kan bostadsrättsföreningen få stora problem.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-12-02, 18:08
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Om man med andelstal menar insatsandelar så blir det väl ingen skillnad.

Men står det verkligen i 2011 års stadgar att möjligheten att ta ut ersättning med lika belopp per lägenhet även gäller investeringar?
2011 års stadgar 11 § anger i sista stycket:

"I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet."

Står inget om investeringar här?

Det anges också i andra stycket:

"Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen."

Vad innebär det i framtiden när stora investeringskostnader kommer att bli aktuella?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-12-02, 18:32
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Stadgekrav

Citat:
Krav enligt vilket regelverk?*
Att HSB (muntligen uttryckt) vill att HSB:s normalstadgar antas i oförändrat skick är definitivt inte samma som att det är ett krav.


Ja, jag undrar samma sak. Om det anses att det är ett krav, varför rösta? Det behövs väl inte då?

Citat:
Jag tolkar detta som att det ska röstas om föreningen ska frångå tidigare gällande fördelning av avgifterna baserat på insats och övergå till något som kan ställa till med stora problem. Dvs till det alternativ som står i HSB:s normalstadgar 2011 (som HSB säger är mycket dåliga och därför är på väg att förbättra med nya normalstadgar), om man inte använder sig av HSB:s undantag (som HSB tycks försöka dölja).

Rösta igenom något som inte någon är på det klara med vad det innebär måste vara mycket farligt? Alla tycks varna för att börja ändra i fördelningstalen utom HSB?


Citat:
Där förstår jag inte vad som menas.*
Att "föreningen" (= styrelsen, om stämman inte sätter P för detta) har möjlighet att ta ut en*avgift*med lika belopp per bostadsrätt för informationsöverföringar har inget att göra med ovanstående förändring från insats att göra.*
Som Gusten redan påpekat krävs en förklaring till vad som menas med att föreningen kan ta ut en avgift med lika belopp för investeringar... och faktiskt även vad som definieras med investeringar i detta fall (kan vara i princip allt i föreningen).*Hur skulle detta gå till rent praktiskt och enligt vilket regelverk?


Mmm . . . detta är mysko. Brf har stora skulder och kommer att få ännu mer. Har de tänkt att de ska de belasta varje lägenhet lika mycket vid en investering eller underhåll? Efter några större ingrepp i brf hus skulle då innebära att de små lägenheterna sinom sin tid kostar nästan lika mycket som de större?

Citat:
Detta är i sig riktigt, och är givetvis ett helt orimligt system att man ska betala olika för en dörr som kostar lika mycket för alla bostadsrätter. Det begriper väl alla? Men det är inget argument för att övergå från insats till andelstal som fördelningsgrund för avgifterna.

Ja, så är det men det är ändå mer rättvist med insats eftersom en större lägenhet belastar brf:s konto mer i underhåll? Hos "oss" är det lite variationer lägenheter emellan; 3r i gavelläge kostar 738 kr/m²/år samt att t ex 3r på 1:a våningen, utan gavelläge, är billigare 711 kr/m²/år. Markplanslägenheterna har en kostnad av 729 kr/m²/år. Siffror avser 2014, det blir ett påslag 2015 med 1,5 %.

Citat:
Det är en j-a skillnad (något som diskuteras mycket i forumet)!
Det är oförsvarbart att en styrelse ljuger i syfte att få igenom sina förslag!


Ha, ha, detta är inte klokt! Varför ska man ändra och krångla när det inte gör någon skillnad enligt styrelsen? Alla mötesdeltagarna sväljer lögnerna vad det än må innebära för dem själva.

Citat:
Nej, detta måste begäras av någon röstberättigad på stämman (eller via fullmakt) och ska genomföras om så bara en medlem yrkar på sluten omröstning.
Om röstningen inte sker slutet så kan bostadsrättsföreningen få stora problem.


Påminde ej om sluten votering på mötet. Ville bara att dårarna skulle göra bort sig ännu mer . . .
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-12-02, 19:14
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 535
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg

Det anges också i andra stycket:

"Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen."

Vad innebär det i framtiden när stora investeringskostnader kommer att bli aktuella?
Det är bara vid den första upplåtelsen som styrelsen beslutar om insats och andelstal. Styrelsen får inte senare på egen hand ändra de från början fastställda andelarna.
Om jag förstått det rätt står det inget särskilt om investeringskostnader i era nya stadgar? Även investeringskostnader fördelas alltså enligt de fastställda andelstalen.

När det gäller säkerhetsdörrar så löste man det hos oss med en gruppbeställning till de som ville ha, och som var och en betalade själv (till lite bättre pris genom att det blev minst 10 dörrar).
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Delgivning med rekommenderat brev, vad gäller? nisseberra Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 62 2016-06-15 16:41
Delgivning av dokument till styrelsen plattipus Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2010-04-08 02:18Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:38.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare