Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-03-24, 14:48
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Tummen ner Bolagsverkets jurister håller inte måttet!

Hur skall man kunna lita på svar från Bolagsverkets jurister. Två hel olika svar på samma frågor.

Nedan är mina frågor till Bolagsverket.

Rubrik Frågor om BRF stadgar

Jag har några frågor om våra BRF stadgar.

I vår förenings stadgar 27 § står det: Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med en högst fem suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot kan omväljas.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och sambo till medlem samt närstående som varaktig sammanbor med medlemmen. Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens fastighet. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enlig föräldrabalken kan inte väljas till styrelseledamot. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

Minst 80 % av styrelsen ska vara bosatt i föreningens fastighet.


En medlem i föreningen föreslår att vi skall anlita en extern ordförande.

Han skriver så här: "Givet att det under förutsättningarna varit svårt att få även tidigare ordföranden att stanna (och svårt att rekrytera ordförande överhuvudtaget) så skulle jag även förslå att vi överväger att rekrytera en extern ordförande (och kanske delar av styrelse). Det är inget ovanligt alls idag och det finns flera olika organisationer och företag som erbjuder denna service."

Frågor!

1.Kan vår Brf rekrytera en extern ordförande (och kanske delar av styrelse) enligt medlemmens förlag?
2.Är detta förslag lagligt enligt föreningens stadgar, BRL och LEF?
3.Vad menas med att "Minst 80 % av styrelsen ska vara bosatt i föreningens fastighet"?
4.Kan föreningens styrelseledamot vara ledamot eller ordförande trots att denne inte bor i fastigheten?


Svar Nr 1 från Bolagsverket.

Hej!

1. En som är ordförande i en förening måste också vara styrelseledamot i föreningen. Vill ni välja en styrelseledamot som inte är medlem så måste era stadgar tillåta det eftersom lagen säger att ledamöter också ska vara medlemmar. Undantag för detta finns för makar och sambo både enligt lag och era stadgar ser jag. Ska ni alltså ha en extern ordförande som inte är tillhör sambo, make kollektivet så måste era stadgar tillåta att denne externe också kan bli styrelseledamot.

2. Så som du beskriver era stadgar har ni inte möjlighet att utse extern person till styrelseledamot och eventuellt också ordförande i er förening. Undantag finns ju bara enligt era stadgar när det gäller möjlighet att utse annan till ledamot om föreningen har statliga bostadslån då ledamot och suppleant kan utses i enlighet med dessa villkor. Skulle det var så att ni har statliga lån och en ledamot utses den vägen, då kan också den ledamoten också vara ordförande.


3. Såsom jag tolkar det måste minst 80 % av styrelseledamötena vara permanent bosatt i fastigheten enligt era stadgar. Är ni 5 ledamöter kan det alltså finnas plats för en utomstående ledamot som inte bor i fastigheten. Är ni 3 eller 4 styrelseledamöter i föreningen så gör 80 % regeln att ni aldrig kan ta in någon extern ledamot. Denna regel kan därför vara mycket vettig att ta bort om ni vill öppna upp mer för externa ledamöter.

4. se svaret under p.3, han eller hon skulle alltså kunna vara ledamot och inte bo i fastigheten om ni har 5 ledamöter och 1 extern ledamot såsom era stadgar ser ut idag.Har du följdfrågor gällande detta ärende, svara på detta mejl för snabbare hantering.
Längst ner i detta mail finns ditt ärende beskrivet.

__________________________________________________
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se - http://www.bolagsverket.se


Svar Nr 2 från Bolagsverket på samma frågor.

Hej! Jag har fått nedanstående mejlfrågor skickade till mig, och svarar här:

1.Kan vår Brf rekrytera en extern ordförande (och kanske delar av styrelse) enligt medlemmens förlag? Svar: Ja, eftersom stadgarna tillåter att andra än medlemmar får vara styrelseledamöter. Det är dock normalt sett styrelsen som sedan väljer vem av ledamöterna som ska vara ordförande, då stadgarna inte säger annat. Däremot kan föreningsstämman ändå välja att besluta vem som ska vara ordförande.
2.Är detta förslag lagligt enligt föreningens stadgar, BRL och LEF? Svar: Ja. 9 kap. 12 § BRL hänvisar till 6 kap. LEF, där det framgår av 4 § vem som kan vara ledamot och av 8 § hur ordföranden väljs.
3.Vad menas med att "Minst 80 % av styrelsen ska vara bosatt i föreningens fastighet"? Svar: Ni får själva avgöra hur detta ska tolkas om oklarhet uppstår i en viss situation.
4.Kan föreningens styrelseledamot vara ledamot eller ordförande trots att denne inte bor i fastigheten? Svar: Ja, det borde gå bra, dock begränsat av ovanstående regel. Det är upp till föreningsstämman i första hand att avgöra detta i samband med valet. Jag hoppas att detta besvarade dina frågor.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-03-24, 18:31
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Se här... Bolagsvekets råd

Mitt svar till Bolagsverket.

Hej,

Tack för svaret.

"Denna regel kan därför vara mycket vettig att ta bort om ni vill öppna upp mer för externa ledamöter"
Tvärtom tycker jag denna regel är mycket vettig att ha kvar. Tar man bort denna regel ger man makt åt styrelsen att ta in ledamöter (ordförande) från de stora bostadsorganisationerna, exempelvis SBC (Bostadsrätterna). Om jag kunde skulle jag avskaffa hela styrelsen men det gå inte i dagsläge med nuvarande lagstiftning. Det borde fungera som i ägarlägenheter i exempelvis Spanien och Portugal där man saknar styrelse och alla ägare deltar i besluten.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-03-25, 00:19
Karl Arkelssons avatar
Karl Arkelsson Karl Arkelsson är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 7
Standard Bolagsverkets jurister håller inte måttet!

Titta på brfporkala.com
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-03-25, 08:46
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Frågor till Bolagsverket:

Hej,

Vi har 35 lägenheter i vår förening. Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC) är föreningens ekonomiska förvaltare sedan 2011 då styrelsen bestämde att vi skulle bytta ekonomisk förvaltare. SBC hjälper styrelsen även med den tekniska förvaltningen. Förening har en revisor från KPMG och en vaktmästare. Föreningen betalar 35. 000 per år i arvode till styrelsen. Styrelsen får fördela arvodet som de vill.
Nu föreslår en medlem att 35.000 till styrelsen inte tillräckligt. En betydligt högre summa är nödvändig. Minst 65.000 till ordförande och 35.000 att fördela på övriga i styrelsen.
På vår föreningsstämma bruka bara cirka 15 -20% av medlemmarna vara närvarande och en majoritet är styrelsens sympatisörer som struntar i hur mycket styrelsen har missköt sitt uppdrag och att de inte följer lagstiftningen.

Frågor

1.Enligt LEF 1 kap. 1§ skall medlemmarna delta med egen arbetsinsats. Hur skall fördelningen vara mellan eget arbete och betalt arbete för att det skall räknas som en BRF?
2.Finns det någon gräns för hur stort arvodet till styrelsen kan vara i en BRF?

Svar från Bolagsverket:

Hej.

Jag börjar med den andra frågan. Det finns ingen fastslagen nivå för styrelsearvoden, däremot finns det väl en del rekommendationer framtagna av olika aktörer. En del föreningar vet jag har en tusenlapp per lägenhet som riktmärke, medan många andra tycker det är för lite och arvoderar styrelsen klart mer än så. Föreningen får helt enkelt själva bedöma vad som kan vara rimligt. Det är stämman som ska ta det beslutet, sedan är det normalt att arvodet fördelas inom styrelsen av styrelsen själva.
En bostadsrättsförening är ju en speciell typ av ekonomisk förening med en egen lagstiftning. Man kan säga att en bostadsrättsförening är en konsumentförening, vilket betyder att bostadsrättsföreningen tillgodoser medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadsrätter till nyttjande utan tidsbegränsning. Bostadsrättshavarna deltar alltså i föreningen genom att bruka sina lägenheter, något annat deltagande krävs inte för att det ska bara en bostadsrättsförening.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-03-25, 09:46
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 558
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Silva Visa inlägg
1.Enligt LEF 1 kap. 1§ skall medlemmarna delta med egen arbetsinsats. Hur skall fördelningen vara mellan eget arbete och betalt arbete för att det skall räknas som en BRF?
Som framgår av Bolagsverkets svar så är detta med egen arbetsinsats inte tvingande i en BRF.
Det förekommer att styrelsen eller stämman beslutar att medlemmarna ska delta i fastighetsskötsel såsom trappstädning eller trädgårdsskötsel.
Det är upp till var och en att avgöra om det finns någon moralisk skyldighet att delta i fastighetsskötsel, men det går inte att besluta om någon juridisk giltig arbetsplikt.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-03-25, 12:31
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Vad är meningen med att behålla BRF i nuvarande form om majoriteten av medlemmarna inte vill engagera sig?

Om det inte finns en begränsning i lagstiftningar för hur många styrelseledamöter en BRF får ha. Är det då inte på tiden att vi avskaffar nuvarande organisation av styrelsen i BRF och alla ägare automatiskt blir styrelseledamöter. Det skulle bli total insyn och mindre konflikt om en BRF sedan anlitade en professionell förvaltare för att sköta förvaltningen på uppdraget av ägarna. Det är absolut inte billigt att ha inkompetenta amatörer som styrelse och en stor majoritet oengagerade medlemmarna i en BRF. Min förening är ett bra exempel och dessutom vill styrelsen höja sina arvoden med cirka 70 % trots dåligt utfört arbete. Föreningen betalar redan för ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, revisor, städare och en fastighetsskötare som läger på 5 % på fakturorna när denne anlitar underentreprenörer för arbete åt föreningen eller när denne gör inköp åt föreningen.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-03-26, 13:04
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Är det helt acceptabelt att styrelsen i BRF får 70 % höjning av sitt arvode? Att föreningen får betala 100 000kr plus sociala avgifter för styrelsens arbete per år i en förening med 35 lägenheter och alla stora renovering redan utförda. Dessutom anlitar föreningen en vaktmästare (fastighetsskötare) för övrigt arbete. Skall inte styrelsen redovisa vilket arbete de utfört och redovisa hur många timmar arbetet har tagit innan arvodet skall höjas med 70 %?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-03-26, 14:30
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 244
Standard

Silva, styrelsen FÅR inte höjt arvode. Det är stämman som BESLUTAR styrelsens arvode.

Så fråga stämman om det är rimligt.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-03-26, 19:00
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Silva, styrelsen FÅR inte höjt arvode. Det är stämman som BESLUTAR styrelsens arvode.
Så fråga stämman om det är rimligt.
Tack för svaret!
Självklart är det stämman som beslutar om styrelsens arvode. På föreningsstämman kommer jag att begära att styrelsen redovisa på vilken grund de skall ha höjt arvodet. Föreningens förvaltningskostnad har ökat ganska mycket de senast tre åren. Föreningen har bland annat anlitat en vaktmästare som kostar över 38 000kr per år. Förening har gått med förlust flera år i rad.

Om det inte var tillåtet för BRF att pantsätta fastigheten och låna pengar på banken skulle BRH privat inte vilja stå för kalaset med en höjning av styrelsens arvode med 70%.
Tyvärr kan inte en BRF gå ut och begära offert på styrelsens arbete.

Hur mycket betalar din BRF i arvode till styrelsen per år?
Finns det andra som vill dela med sig hur mycket deras BRF betalar i arvode till styrelsen?

Senast redigerad av Silva: 2014-03-26 klockan 19:34.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-03-26, 20:17
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 244
Standard

Hemma hos mig får styrelsen 1,5 basbelopp att fördela. Min styrelse gör väldigt mycket för sitt arvode.

Jag förvaltar en förening som ger betydligt mer, ca 7 x basbeloppet, och den styrelsen gör nästan ingenting.

Har sett riktiga skräckexempel, där förtroendeman (pensionär) ensam lyfter nästan 300 000 kr/år.

Men det finns inget "normalt" arvode. Valberedningen skall innan stämma fråga styrelsen vad den begär och varför. Sedan väger valberedningen in detta tillsammans med andra faktorer, och utformar därefter ett förslag till stämman.

"Andra faktorer" kan vara att man inte vill ge så lite att man inte får någon att ställa upp, och man vill inte ge så mycket att "fel" folk lockas att engagera sig. Men detta är unika parametrar och skäl i varje förening.

En riktigt liten förening har vanligtvis inga arvoden.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf Admin Bostadsrättsforum 53 2014-01-08 21:08
Jurister på stämman - Lagkommentar Evlys Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 9 2013-02-19 17:38
Styrelse som inte håller vad den lovat aaad00 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 43 2012-10-26 17:41
Styrelse som inte håller vad den lovat aaad00 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 1 2012-02-13 11:33
Jurister i bostadsrättsfrågor, finns de ? Minkowski Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2011-05-22 10:30Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:46.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare