Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-05-21, 17:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

Medan det finns en uppenbar brist i lagen vad gäller styrelsens skyldighet att under året svara på frågor från medlemmarna så är det däremot lagstadgat att styrelsen måste svara på de frågor som ställs på årsstämman.

Ändå stoppade mötesordförande Mats Engstrand - tillika styrelsens försvarsadvokat - mig från att ställa frågor på årsstämman i min förening.

Varje gång jag ställde en för styrelsen känslig fråga svarade mötesordförande Mats Engstrand;
"Det är inte en fråga på årsredovisningen".
Det hjälpte inte att jag för mötesordföranden högläste rubriken i årsredovisningen som t.o.m. den var hundraprocentigt direkt kopplad till mina frågor.
Inte heller hjälpte det att jag särskilt underströk att svaren från styrelsen på mina frågor var extremt viktiga för kommande fråga i dagordningen om ansvarsfrihet.

Det är faktiskt t.o.m. så att de frågor styrelsen är skyldig enligt lag att besvara på stämman inte är begränsade till frågor på årsredovisningen.
Lagen sätter inga gränser för vilken typ av frågor som styrelsen måse svara på, men logiken säger att frågorna självfallet måste handla om föreningen på något sätt.

Eftersom medlemmarna i vanlig ordning inte vet vad som gäller så trodde naturligtvis stämman att det var korrekt.
- Inte skulle väl en mötesordförande - som dessutom är advokat - våga ljuga för medlemmarna?

Men, jo. Inga skrupler där inte.
Tar man 33.000 kronor för att som mötesordförande till varje pris under stämmans 2 timmar skydda styrelsen mot medlemmarnas frågor så måste man naturligtvis prestera något för detta för att få fortsatta synnerligen lukrativa uppdrag.

Och HSB Malmös medlemskoordinator Bengt Skånhamre - även ledamot i styrelsen i min brf - opponerade sig inte, trots att även han visste precis vad som gällde.
Men som ledamot i styrelsen vill självklart inte heller Bengt Skånhamre att sanningen skulle komma fram.

Så här svarar HSB Malmös duktiga medlemsrådgivare på en fråga från annan medlem;Dvs om styrelsen inte kan eller vill svara på ställda frågor på årsstämman så har styrelsen 2 veckor på sig att lägga fram svaren.

Sker inte detta så måste revisorn anmärka på detta i nästa årsredovisning.

Föreningslagen 6, kap, Föreningens ledning.
Citat:
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det
och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,
på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller
av ett ärende på stämman.
Ingår föreningen i en koncern, avser upplysningsplikten även föreningens förhållande till
andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom
sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas
skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till
varje medlem som har begärt upplysningen.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna
utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på
medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter.
Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen
skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats
till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha
föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening,
i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger
anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen
anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt
hos föreningen för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till
varje medlem som har begärt upplysningen.
När styrelsen struntade i lagen även på föregående årsstämma i min brf så anmärkte varken de två lekmannarevisorerna eller huvudrevisor Lennart Öhrström (Ernst & Young) på detta.
Jag har kontaktat Lennart Öhrström i denna fråga, men får bara märkliga och undvikande svar.

Alltså är enda möjligheten att klandra stämman för mötersordförandens och styrelsens lagbrott.

Som auktoriserad revisor kan Lennart Öhrström därmed anmälas till Revisorsnämnden för sin bristfälliga revision.
Vad gäller de två lekmannarevisorerna kan de naturligtvis också ställas till svars för att de inte utfört sitt uppdrag, men enklast är att bara kicka ut dem fortast möjligt.

Se även, bl.a.;
Styrelse som trakasserar enskild medlem

Vad ingår i löpande information från styrelsen?

Informationsplikt till övriga ledamöter?

Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel

Styrelsen bussar advokat på medlem i stället för att besvara frågor!

Om styrelsen - dess konstitution, skyldigheter, etc


Anmäla revisor

Har revisorn i en brf tystnadsplikt?

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel

Hur en stämma i en HSB-förening kan gå till - 2007
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-09-06 klockan 15:26.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-05-21, 19:00
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Blir en konstig effekt ... men jag antar att stämmoordförande tänkte så här:
"Om jag nekar frågeställaren att ens ställa frågan, så bryter jag inte mot lagen om att frågor måste besvaras. Detta på grund utav att ingen fråga faktiskt har ställts."


Han har säkert inte blivit advokat utan att ha lärt sig ett och annat tjuvknep att utnyttja luckor i lagen.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-21, 19:17
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Usel advokat?

I så fall är han inte särskilt duktig som advokat.

Jag ställde nämligen en konkret fråga. En fråga som skakade styrelsen rejält, nämligen;
"Använder eller hyr någon av styrelsens ledamöter - eller någon närstående - något rum i föreningen utöver styrelserummet?".

Styrelsen fick märkbart panik när jag ställde denna fråga, och mötesordföranden agerade därför som försvarsadvokat istället för som mötesordförande.

Sedan ställde jag några konkreta frågor till på årsredovisningen, men stoppades omedelbart av stämmoordföranden igen med samma kommentar;
"Det är inte en fråga på årsredovisningen".

Att Mats Engstrand visste att styrelsen är skyldig att svara på medlemmarnas frågor tror jag inte det finns någon som ställer sig tveksam till.

Mötesordföranden t.o.m stoppade exakt samma fråga som jag ställde föregående år på årsredovisningen.
Då var det inga problem att fråga om detta, men denna gång var frågan plötsligt inte en "fråga på årsredovisningen".

Jag förstår naturligtvis att han tror att kunde klara sig undan ett klander genom att formulera sig så som han gjorde, men jag tror inte det finns en enda domstol i detta land som låter sig luras så enkelt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-05-22, 08:41
drjohan drjohan är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 37
Standard Inga konstigheter!

Tjenare,

ja samma sak har ju hänt mig vid ett antal tillfällen. Även då var föreningens advokat från Foyen inblandad. Några svar eller krav på att följa formalia verkar ej helt enkelt behövas. Men revisorn kritar ju på, får ju ett bra arvode, och man biter inte den hand som föder en eller ?

Gällande lagstiftning så verkar det ju inte bita heller, därför vem har råd att processa mot en förening och när domstolar helt enkelt struntar i detta. Om en individ ska processa så får man ju i detta land själv utbilda sig till jurist och ev. PR-konsult. Kom även ihåg att du ska ha 7-siffrigt på kontona innan du börjar processen, för det är både dyrt och dåligt att processa i Sverige. Vi medborgare ska helt enkelt infinna oss i detta och gilla läget.

För egen del så tyckte jag det var mycket bra när domare säger till mig: "Ja, ibland så gör man ett dåligt köp och det får du bara acceptera". Vad lagar, regler och annat betyder - nja, det går väl bra att skita i det oxå? När det kommer till brottsmål så kan jag informera om att detta ej fungerar heller, för egen räkning, så orkade inte kommisarien reda ut ärendet, och gissa vad som hände när det vart överklagat till åklagare? Jo - de bekräftade att det mottagit begäran och skulle inleda processen - men efter ett par månader visade det sig att de lyckats slarva bort detta...

Efter ett par samtal så inleddes processen, men det verkade lite för jobbigt så det gick utmärkt att skriva ett onödigt dokument för att förklara att detta lades ner det med, därför åklagaren hade så mkt annat skit o ta hand om...

En lag utan konsekvenser blir väl med andra ord helt meningslös och så tillåts fusk, korruption, bedrägeri, brott etc etc. Allt enligt konstens regler. Det verkar vara den nya svenska modellen. Välkommen till en stad, region och land som är rättslös (förutom om du är 12 år, är tjej och en gubbe har tagit dig på tuttarna).

Det är med andra ord ingen idé att föra en debatt eller dialog då en förändring ej är att skåda under en väsentlig period. För egen del så tar jag smällarna och tackar för kaffet. Jag rekommenderar er bostadsrättsägare att läsa på lite vad som händer inom kredit och bolåne bubblan internationellt, sälja bostadsrätten, ev. flytta till behagligare breddgrader alt. hyra er bostad.

Ett alternativ till allt detta är att starta ett byggföretag och automatisera rot och rut avdragen eller vad skiten heter. Där öser man ner mkt stålar och så kan ni växla över den svenska valutan till en lite stabilare eller varför inte lite trevligt guld? Och på detta mkt logiska och enkla sätt kan du därefter starta ev. process i europa eller i världen gentemot sverige.

Om ni kan påvisa effekten av lagarna i faktiska fall och hur en enkel individ går tillväga (en individ inte ett kollektiv) så är jag villig att lyssna om ngn kan hjälpa mig förstå...

Heja heja!!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Lektion i hur man undviker att svara på frågor á la HSB - HSB:s djupaste hemlighet! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2013-08-17 13:10
"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening KFES Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2013-07-03 22:25
Medlems dörr uppbruten av polis, vem är skyldig att fixa till i brf? putte74 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2010-04-30 23:16
I klorna på ny sotare enligt lag kluringen Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2010-04-01 00:49
Styrelsen bussar advokat på medlem i stället för att besvara frågor! Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2008-11-23 23:39Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:57.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare