Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-02-23, 09:17
patriksthlm patriksthlm är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2009
Inlägg: 9
OBS! OBS! OBS! Besiktning i brf - Vem kan nekas tillträde till bostadsrätt? - Olaga intrång?

Vi har fått en skada på badrumsmattan i ett av badrummen, ringde då till ordförande som bokade en besiktningsman utan att kontrollera att vi var hemma vid detta tillfälle. Som tur var så jobbade inte min fru vid detta tillfälle så hon kunde vara hemma då.

När besikningsmannen kom hem till oss så var ordförande med, jag hade sagt tydligt att hon inte skulle närvara vid besiktningen så att vi skulle kunna diskutera skadan med besiktningsmannen, men direkt när min fru tänkte yppa något så kom ordförande emellan och tog över samtalet utan att lyssna på min fru.

Vi skulle vid samma tillfälle som besiktningen kontrollera det andra badrummet för vi tror att det kan bli en skada där snart om vi inte gör något.

Har ordföranden rätt att bara kliva in i lägenheten utan vårt medgivande?
Vad skall jag göra för att ta bort denna tyrann som bor i området och är ordförande (jag själv är suppleant i styrelsen)?

Senast redigerad av Admin: 2011-11-21 klockan 03:34.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-02-23, 14:31
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Ingen har rätt till inträde i bostad utan medgivande förutom myndighetsutövare.

4 kap. Om brott mot frihet och frid

6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.


Det är viktigt vid ett sådant tillfälle att påtala för vederbörande att denne inte får tillträde till bostaden.

Det är nog så att många styrelser/ledamöter i föreningar inte är medvetna om det krävs ett medgivande för att få tillträde till en bostad.

För att få bort en ledamot i styrelsen så ska man inte rösta på vederbörande vid stämma, eller så kan du upprätta en motion som behandlar ledamotens vara eller icke vara i styrelsen.

Senast redigerad av Admin: 2011-11-21 klockan 03:26.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-02-24, 11:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Tillträde till lgh

Som Trötter redan påpekat går det naturligtvis utmärkt att neka styrelseledamoten tillträde till lägenheten. Det är bara att säga nej.
Men det är viktigt att understryka att föreningen har lagstadgad rätt till tillträde. Sedan är det inte specificerat på något sätt någonstans vem som kan tilltvinga sig detta tillträde eller på vilket sätt. Men man kan förutsätta att det ska ske i rimliga former.

När det kommer en besiktningsman så är det besiktningsmannen som ges tillträde, inte någon i styrelsen. Anser styrelsen/ledamoten att det behövs en dialog med besiktningsmannen för besiktningen så får denna dialog föras före/efter besiktningen.

Angående din andra fråga hur man får bort en ordförande.
Ja, det finns bara ett sätt och det är att påverka övriga medlemmar med fakta/information (kan delvis ske med hjälp av motioner, som Trötter föreslagit), och att man hittar någon som vill och kan ta över (som är bättre).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-02-24, 13:15
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Vad det gäller ordförandens närvaro har Trötter och Admin svarat alldeles adekvat på denna fråga.

Ordföranden kanske är "vän av ordning", vad vet jag? Jag förmodar att besiktningsmannen kom till er på föreningens bekostnad.
Besiktningen av det andra badrummet, "Vi skulle vid samma tillfälle som besiktningen var kontrollera det andra badrummet för vi tror att det kan bli en skada där snart om vi inte gör något." Var det också sanktionerat av styrelsen? Eller var det ett privat ärende?

Nu är jag petig, erkännes, men ifall det andra badrummet är av privat natur kan just denna situationen du beskriver bli svår att anföra emot ordföranden ifall du inte tar denna del av besiktningen på separat privat faktura. Hon verkar ju vara petig så det kan vara bra att vara förberedd.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-02-24, 15:00
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Som styrelserepresentant är det utomordentligt viktigt att ta hänsyn till medlemmarna i föreningen oavsett vad dessa har för åsikt.

När det gäller tillträde till bostaden så har många styrelseledamöter fått detta om bakfoten att styrelsens ledamöter har rätt att gå in i en bostad. Detta är helt fel enligt mig.

Det som gäller vid tillträde till bostaden är att det ska finnas ett behov av att utföra en specifik åtgärd i bostaden. Denna åtgärd ska preciseras med vad som ska göras, vem som ska utföra åtgärden och vid vilken tidpunkt som vederbörande önskar tillträde. I förfrågan om tillträde så bör det framgå om bostadsrättsinnehavaren ger sitt medgivande för inträdet.

Här ska bostadsrättsinnehavaren ges möjligheter att ange sina villkor för tillträdet i bostaden, som exempel vem som ska få tillträde och när tillträdet ska få äga rum. För att styrelsen ska få tillträde till en bostad så rekommenderar jag att det görs skriftligen med som är i besittning av bostaden. Detta för att säkerställa att det inte blir några juridiska efterspel för att styrelsen har agerat nonchalant eller okunnigt.

Det som framgår av kap 7 §13 i BRL är att föreningens representant har rätt till tillträde för ett specifikt ändamål. Dvs om det ska utföras någon typ av besiktning eller reparation mm. Då bör det rimligtvis vara den eller de som utför åtgärden som ska ha tillträde och ingen annan.


Enligt BRL
13 § Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 4 kap. 11 § eller när bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap., är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra. I så fall tillämpas 5 §.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2006:710).

Denna lag paragraf i BRL ger en vilseledande bild enligt mig om man ser till brottsbalken (1962:700) första avdelningen kap 4 brott mot frihet och frid §6 om att företrädare för en förening ska ges möjlighet att träda in i ens bostad = privata sfär. Det hade vaita bra om lagskrivaren preciserat formen för hur inträdet ska bedrivas och samtidigt skrev att denna lag i brl kap 7 § 13, upphäver lagen i brottsbalken kap 4 §6.

Den som inträder i en bostad utan tillåtelse gör sig obönhörligen skyldig till olaga intrång, vilket ska beivras genom lagförning.

Sedan vad gäller om kronofogden blir en del i ett ärende så har bostadsrättshavaren alltid rätten att yttra sig angående ett ärende som behandlar intrånget i bostaden. Kronofogden har vissa skyldigheter om hur deras agerande ska utformas i alla ärenden som behandlas av myndigheten.

Jag skulle nog prova med att få till en anmälan om olaga intrång och sedan göra andra medlemmar uppmärksammade på detta.

Jag vill poängtera att styrelseledamöter som har en trevlig attityd mot medlemmarna i en förening skulle med säkerhet inte få problem med att medlemmar nekar dem inträde i bostaden.

Senast redigerad av Admin: 2011-11-21 klockan 03:32.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-02-24, 15:17
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av patriksthlm Visa inlägg
Som tur var så jobbade inte min fru vid detta tillfälle så hon kunde vara hemma då.
När besikningsmannen kom hem till oss så var ordförande med, jag hade sagt tydligt att hon inte skulle närvara vid besiktningen så att vi skulle kunna diskutera skadan med besiktningsmannen, men direkt när min fru tänkte yppa något så kom ordförande emellan och tog över samtalet utan att lyssna på min fru.
Vad säger besiktningsmannen? Hörde han din fru säga till ordföranden att inte inträda i lgh? Gjorde han det ska du absolut göra som Trötter säger, om principsaken är viktig för dig.

Vill besiktningsmannen inte vidhålla detta kan det bli ett jobbigt civilmål att driva mot en jobbig ordförande.
Jag skulle nog inte driva ett sådant mål. Särskilt inte efter att ha läst myndigheternas inställning till DrJohan här i forumet och de mycket mer flagrannta och ekonomiskt kännbara felaktigheter som blivit begångna gentemot honom.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!

Senast redigerad av Admin: 2011-11-21 klockan 03:35.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-02-24, 15:55
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Detta är inget civilmål utan ett brottmål så det är åklagaren som bedömer ärendet. Det finns inget som säger att du behöver uppge för vederbörande, i detta fall ordföranden, att denne inte får komma in i bostaden. Det ligger på den som träder in att förvissa sig om att denna har rätt att tillträda bostaden. Vid en eventuell förhandling i rätten har du som målsägande rätt att ha ett målsägandebiträde och hela den rättsliga processen är inte förenat med några kostnader för målsägande.

Vad besiktningsmannen har att yttra i händelsen är sanningen vid en tingsrättsförhandling, och inget annat. Om inte styrelsens ordförande begärt omtillstånd att inträda i bostaden, så bör besiktningsmannen uppge detta inför tingsrätten.

Ser man på hur lagen om olaga intrång är utformad så är det förenat med en brottslig handling om man inte har frågat om man får inträda i bostaden. Jag antar att styrelsens ordförande bara klampade in i bostaden utan att begära om lov att få tillträde till bostaden, så det är föremål för en brottsutredning.

Ta kontakt med närmaste polismyndighet/station och gör en anmälan om olaga intrång. Där skulle jag uppge i anmälan att styrelsens ordförande i min brf klev in i min bostad utan mitt medgivande och agerade egenmäktigt. Jag stöder min anmälan på lagen som jag har angett tidigare i tråden.

Det som ska hända är att styrelsens ordförande kommer att kallas till förhör på en polisstation och där får möjlighet att redogöra för sitt agerande. Olaga intrång brukar bedömas som ett ganska grovt brott vid en fällande dom, och är en kriminell handling. Sen spelar det ingen roll vad som framgår av BRL om att styrelsens representanter har rätt att få tillträde till bostaden.

Senast redigerad av Admin: 2011-11-21 klockan 04:01.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Rätt till tillträde till postboxar i brf? Einar Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2011-03-11 15:57
Slutbesiktning av bostadsrätt - ev framflyttning av tillträde MagganSthlm Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2010-02-10 23:04
Protokoll/Noteringar vid tillträde till bostadsrätt, mäklare vill inte hjälpa till morkin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-12-10 12:26
Söker HD-dom om tillträde till tvättstugor i brf maggan Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2009-05-15 09:01
Tillträde till lgh i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:21Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:45.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare