Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-04-19, 17:02
Rutan Rutan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Ort: Södra Stockholm
Inlägg: 4
Fråga Styrelsen vägrar ta upp motioner

Hej,

Styrelsen i min (HSB)brf vägrar ta upp de motioner som inkommit med hänvisning till att dessa faller under "styrelsens förvaltning" och därför kommer att besvaras som frågor. Motionerna har därför inte lämnats ut till medlemmarna med var sig kallelsen eller årsredovisningen.

Jag har läst mig till och fått höra att styrelsen är skyldig att redogöra och dela ut motionerna till medlemmarna innan stämman, men ingen har kunnat hänvisa till någon lag som styrker detta. Finns det någon här som vet var detta regleras?

Stadgarna säger bara att medlemmar som önskar ett visst ärende behandlat på stämman kan anmäla ärendet till styrelsen.

Någon som vet?
Jag tar också gärna emot förslag på vad man kan göra i den här situationen.
Tack på förhand!
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-04-19, 22:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Motioner som styrelsen vägrar behandla som motioner

För att kunna svara på detta krävs;
1. Ett exempel på de motioner styrelsen vägrar dela ut.
2. Exakt citat från vad som står i dagordningen/kallelsen om dina motioner
.

Men allmänt kan sägas att motioner kan falla under precis vad som helst - inkl. styrelsens förvaltning som medlemmarna har exakt lika mycket rätt att besluta om som något annat - och har med 100 % säkerhet inget med saken att göra.

Om det du säger stämmer kan du klandra stämman, och om domstolen följer vad som gäller enligt lag kommer du med 100% säkerhet att få rätt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-04-19, 23:56
Rutan Rutan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Ort: Södra Stockholm
Inlägg: 4
Standard Motion om sänkta avgifter

Exakt så här har styrelsen skrivit om motioner i kallelsen:

"Motioner ifrån medlemmar
Inga motioner har inkommit. Däremot har frågor inkommit gällande sänkning av hyra samt trädfällning. Dessa frågor faller under styrelsens förvaltning och kommer att besvaras som frågor. Således inte som motioner."


Här nedan har jag lagt in ett utdrag från den ena motionen. Jag har bara tillgång till en av motionerna. Om det inte räcker kan jag posta hela.

"Stockholm 2013-02-20

Till Föreningsstämman i brf xxxx

Motion om sänkta avgifter
Bakgrund
BRF xxxx är en av de föreningar som vidtagit störst åtgärder i [ort] för att försöka hålla kostnaderna nere. Trots detta har vi högst avgifter i området och föreningen gör en stor vinst varje år.
[...]
Förslag till åtgärd
[...]
Därför föreslår jag att vi sänker avgiften med 7% från 1 Juni 2013.
[...]

Citerat ur stadgarna:
Avgifter till föreningen
§31, Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder.

[Tabell där vår förening jämförs med grannföreningarna i området avseende årsavgift m2, resultat 2011, balanserat resultat 2011 och antal lägenheter]"


Så ser det ut. Du skriver att "om domstolen följer vad som gäller enligt lag", vilken lag är det du syftar på?

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 00:56.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-04-20, 00:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Ärenden som behandlas på stämman ska anges i kallelsen

Det du skrivit är odiskutabelt en solklar motion!
Styrelsen gör fel. Tyvärr alltför vanligt, men så blir det när medlemmarna låter vem som helst sitta i styrelsen utan kontroll
.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det vet varje domstol oavsett hur okunniga de är i övrigt. Varje domstol vet också att allt som rör föreningen kan motioneras om. Det finns inga undantag! Inte ett enda undantag! Stämman är styrelsens arbetsgivare och har full beslutanderätt i alla ärenden som styrelsen har rätt att behandla.

Just när det gäller månadsavgiften för föreningen så står det förvisso - tämligen unikt - i lagen att styrelsen beslutar om avgiften. Men;
1. Det hindrar inte på något sätt att din motion behandlas som motion. Styrelsen är fri att uttrycka sin åsikt när de bemöter din motion.
2. Det ger inte styrelsen rätt att avvika från lagen (och inte skicka ut motion/uppge ärendet i kallelsen).
3. Det hindrar inte att stämman ger styrelsen direktiv om avgiften. Styrelsen är då fri att avgå, om styrelsen inte tycker att föreningens ekonomi är stark nog att täcka underhållskostnaderna
.

Det är t.o.m. så att du kan motionera om något som står i strid med lagen. Även en lagstridig motion är en motion. Stämman kan t.o.m. besluta om något som står i strid med lagen. Men sedan har styrelsen naturligtvis inte rätt att exekvera stämmans beslut om det är lagstridigt.

Om det inte står mer i dagordningen om dina motioner så är det bara att klandra stämman. Utgången är sällan given i rättsfall. Här är emellertid ett undantag.

Föreningslagen 7 kap 8 §
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Man kan diskutera om styrelsen är skyldig att dela ut motionerna innan stämman, men eftersom det som regel är svårt eller omöjligt att tydligt nog beskriva motionerna med styrelsens ord i kallelsen så är utskick av motionerna tillsammans med kallelsen rent praktiskt det enda alternativet.

Alltså, även om stämman begriper bättre än styrelsen (vilket man verkligen får hoppas) och behandlar dina motioner som de motioner de är så spelar det ingen roll i detta läge.

Framför allt; Viktigt att den sittande styrelsen byts ut. De är en uppenbar fara för hela föreningen med sin okunskap om gällande lagar samt bristande respekt för medlemmarna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-04-20 klockan 00:32.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-04-20, 12:19
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 272
Standard

Motionen skall tas upp som motion.

Men avgifterna beslutas av styrelsen. Så om stämman skulle "tvinga" styrelsen till ändring av avgiften, så skall styrelsens ledamöter unisont ställa sina platser till förfogande.

Är ni missnöjda med styrelsens "avgiftspolitik" så är rätt väg att välja in andra ledamöter som har en annan syn på avgiftspolitiken.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-04-20, 22:31
Rutan Rutan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Ort: Södra Stockholm
Inlägg: 4
Standard

Tack så mycket för svaren! Det uppskattas verkligen.

Jag funderar lite på hur jag ska gå vidare. Tänkte börja med att kontakta HSB innan stämman och höra vad de anser om styrelsens agerande och på så sätt försöka få stämman inställd och sedan framflyttad.

Finner det dock märkligt att HSB inte reagerat på detta innan kallelsen gick ut. Men det kan vara så att de inte läst igenom ordentligt..

Tycker HSB att detta är ett helt okej agerande eller försöker komma runt det hela så att stämman blir av får vi klandra stämman som du föreslog Admin. Bör man även neka styrelsen ansvarsfrihet i så fall?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-04-21, 12:30
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Ogiltig kallelse till stämman i brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Rutan Visa inlägg
Tänkte börja med att kontakta HSB innan stämman och höra vad de anser om styrelsens agerande och på så sätt försöka få stämman inställd och sedan framflyttad.
Nu vet jag inte vilken HSB-region du tillhör (du har inte fyllt i din profil i forumet), men det ser jag ingen anledning till. HSB tycker som styrelsen oavsett vilka fel brf-styrelsen gör. HSB kommer inte lyfta ett finger för att flytta fram stämman.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Rutan Visa inlägg
Finner det dock märkligt att HSB inte reagerat på detta innan kallelsen gick ut. Men det kan vara så att de inte läst igenom ordentligt.
Du menar att HSB-ledamoten i brf-styrelsen inte reagerat (HSB i övrigt vet inte vad som händer i er brf). Är er HSB-ledamot heltidsanställd på HSB (vilket kan vara farligt för er brf) eller är det en HSB-ledamot från en annan brf? HSB-ledamoten är som regel en "vanlig" människa och är kanske inte insatt i vad som gäller här och kanske inte kollar med detta forum vad som gäller.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Rutan Visa inlägg
Tycker HSB att detta är ett helt okej agerande eller försöker komma runt det hela...
Jag ska inte avråda dig från att kontakta HSB (underverk kan hända, vilket framgick av HSB Malmös årsstämma igår), men räkna inte med något stöd från HSB. Jag har aldrig hört talas om något fall i Sveriges historia där HSB stått på medlemmarnas sida mot styrelsen (om någon känner till ett sådant fall skulle det vara kul om det informerades om här i forumet).

Vad du kan göra är att skriftligen informera brf-styrelsen om vad som gäller, och fråga dem hur de tänker lösa situationen.

Det skulle dessutom kunna vara ett plus för dig i ett ev. framtida klander (även om saken är klar ändå).

I ditt läge hade jag även skickat en kopia av skrivelsen till styrelsen för din lokala HSB-region (med begäran om bekräftelse att skrivelse mottagits).

Och jag hade särskilt informerat såväl lekmannarevisorer som huvudrevisor i brf:en.


Vad handlar dina övriga motioner om som styrelsen inte vill ta upp?


Citat:
Ursprungligen skrivet av Rutan Visa inlägg
Bör man även neka styrelsen ansvarsfrihet i så fall?
Jag är lite ambivalent här. Många har missförstått funktionen med ansvarsfrihet. Säkert till stor del beroende på vilseledande information om detta från bostadsorganisationerna under alla år. Det är fullt möjligt att neka styrelsen ansvarsfrihet om styrelsen genom sitt agerande här med motionerna belastar föreningen med onödiga kostnader (och problem), men... kanske bättre att koncentrera sig på en sak, och det viktigaste är att dina motioner behandlas enligt lag och att styrelsen (samt medlemmarna) lär sig att delägarna i föreningen ska respekteras av styrelsen.

Vad du absolut måste göra är att på stämman under punkten i dagordningen för frågan om kallelse till stämman behörigen skett informera stämman om att så ej är fallet (enligt vad jag skrivit i mitt föregående inlägg). Gör gärna detta proffsigt genom att också under denna punkt i dagordningen lämna in en skrivelse om detta till stämmoordföranden med begäran om att din skrivelse förs till protokollet.
I denna skrivelse begär du dessutom att stämman ajourneras pga felaktigt utformad kallelse, och att nytt datum för stämma sätts snarast möjligt i enlighet med lag, med en korrekt utformad kallelse där alla dina motioner medföljer
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-04-21, 18:35
Rutan Rutan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Ort: Södra Stockholm
Inlägg: 4
Standard

Citat:
Nu vet jag inte vilken HSB-region du tillhör (du har inte fyllt i din profil i forumet), men det ser jag ingen anledning till. HSB tycker som styrelsen oavsett vilka fel brf-styrelsen gör. HSB kommer inte lyfta ett finger för att flytta fram stämman.
Vi tillhör HSB Stockholm.

Citat:
Du menar att HSB-ledamoten i brf-styrelsen inte reagerat (HSB i övrigt vet inte vad som händer i er brf). Är er HSB-ledamot heltidsanställd på HSB (vilket kan vara farligt för er brf) eller är det en HSB-ledamot från en annan brf? HSB-ledamoten är som regel en "vanlig" människa och är kanske inte insatt i vad som gäller här och kanske inte kollar med detta forum vad som gäller.
Vi har ingen HSB-ledamot, däremot en ekonomisk/administrativ förvaltare och rådgivare ifrån HSB som närvarar på en del av styrelsemötena och sköter mycket av det administrativa. På stämman har vi en mötesordförande ifrån HSB. Jag har viss insyn i styrelsen och vet att i varje fall tidigare år brukade årsredovisningen och verksamhetsberättelsen granskas och sedan sättas ihop av förvaltaren på HSB. Hade förvaltaren några synpunkter brukade denne påtala det för styrelsen innan tryck.

Citat:
Vad handlar dina övriga motioner om som styrelsen inte vill ta upp?
Den andra motionen var en vädjan om att på stämman rösta om nedtagning av ett antal träd som styrelsen ansåg skulle tas ned. Styrelsen får ju inte ta ned träd utan stämmans godkännande så man kan ju tycka att en sådan motion inte skulle behövas. Men nu är träden tyvärr redan nedsågade.

Citat:
men... kanske bättre att koncentrera sig på en sak, och det viktigaste är att dina motioner behandlas enligt lag och att styrelsen (samt medlemmarna) lär sig att delägarna i föreningen ska respekteras av styrelsen.
Tack! Det är precis det som jag tycker är viktigast. Att det går till på rätt sätt och att medlemmarna får den information som de har rätt till.

Jag är kluven när det gäller att neka styrelsen ansvarsfrihet. Jag anser att de orsakat föreningen ekonomisk skada, dels p.g.a det här med motionerna, men också det som motionerna behandlar. Å andra sidan kan nekad ansvarsfrihet orsaka föreningen mer skada, särskilt med tanke på att det i vår föreningen är mycket svårt att hitta folk som vill sitta i styrelsen (p.g.a. bristande intresse). Så om nuvarande personer ska sitta kvar trots att de nekats ansvarsfrihet ser det onekligen inte så bra ut utifrån.

Jag vill bara att styrelsen ska medge att de gjort fel, kallar till en ny stämma och att alla medlemmar då får möjlighet att ta del av motionerna. Att få in lite mer kunnigt folk i styrelsen är också en önskan, men det blir nog inte mer än en önskan.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-04-22, 12:31
Faustisk för BoBra Faustisk för BoBra är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Inlägg: 24
Granskning Styrelsen vägrar ta upp motioner

Verkar vara kutym bland HSB:föreningar och dess gelikar.

Läser vad Admin skriver vilket är helt rätt.

Med den låga medlemsaktivitet som föreningar gemenligen har kan HSB som jag läser vissa uttrycker (maffia eller sekt) samt med BoRevision som HSB själva utser och inte minst utser själv styrelseledamot (suppleant) i styrelserna (samt sin egen förvaltning) påverka övriga utvalda naiva styrelseledamöter till att.............


Som jag läser på webb:en brfporkala.com; samt denna sajt, ser man tydligt hur denna [m el. s] håller varandra om ryggen.
Bedrägeri ”BoRevison” verkar ha viss samklang.
BoRevision med sina standardiserade revisionsberättelser som tar tio minuter, bra betalt likväl HSB.
OBS: BoRevision lyftes ut ur paraplyet HSB 2006-12-19 för att inte jäv situationen skulle vara alltför uppenbar.
Vilka utser HSB:-): BoRevision.

Allt i ett paket: riktigt r. kn. Lgh:arna

Hittat www.porkala.se Vad håller den styrelsen på med? Vågar de inte visa tidningen porkalen för 2012? Har styrelsen med HSB-ledamoten stoppat upplysningen?

Styrelsen i www.porkala.se verkar manipulera motionerna vilket styrelsen med sitt inklusive HSB-ledamoten gör bedrägeri mot övriga lgh:arna?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB vägrar redovisa motioner från tidigare år Minkowski Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2011-06-14 19:21
Styrelsen borde inte kunna yttra sig i förväg på motioner Minkowski Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 33 2011-06-01 14:05
Ska styrelsen påminna om motioner in för årsstämma? Pon Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2011-04-26 19:53
Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2010-05-20 12:57
Motioner till stämma - Styrelsen rekommenderar avslag till alla Trötter Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-05-21 01:48Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:15.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare