Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-02-02, 12:35
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard Öppenhet i HSB Malmö

På HSB Malmö: s hemsida står följande:

Träffa vår ordförande på HSB Medlemscenter
Första onsdagen i varje månad med start den 3 februari kan du träffa vår ordförande Claes Caroli på HSB Medlemscenter. Mellan klockan 13 och 18 finns Claes på plats och kan svara på frågor och lyssna på förslag. Vi vill på det här sättet förenkla dialogen med våra medlemmar och stärka den för oss så viktiga öppenheten.

Denna öppenhet som HSB Malmö talar om demonstreras med all önskvärd tydlighet av följande mailkonversation:

Michael = Michael Carlsson Vd HSB Malmö
Clas = Clas Caroli Styrelseordförande i HSB Malmö
Fredrik = Fredrik Löfvall

Ämne: Fredrik har genomgått ”Aspirantkurs - bli HSB ledamot” och vill bli HSB – ledamot.

Efter mitt deltagande på aspirantkursen – bli HSB ledamot så har jag en fråga nämligen:
Vad har hänt? Jag har inte erhållit något besked från dig om resultatet.
Fredrik

Det är HSB Malmös styrelse som tillsätter och avsätter HSB ledamöter.
Styrelsen återkommer till dig, antingen själv eller genom tjänstemannaorganisationen, när de har behandlat frågan.
HSB Malmö Lena Nilsson

När informerade du styrelsen om att jag genomgått aspirantkursen?
Fredrik

Jag har ännu inget hört från dig. Jag förväntar mig ett svar.
Fredrik

Hej Claes!
Jag bifogar den mailväxling som skett med Lena Nilsson men som fram till nu inte resulterat. Har styrelsen erhållit besked från Lena Nilsson? Vilket beslut fattade styrelsen i så fall?
Fredrik

Hej Claes
Vill påminna om att jag saknar svar på detta mail.
Fredrik

Frågan om din ansökan att utses som HSB ledamot är ännu inte färdigberedd. Styrelsen har därför inte beslutat i frågan.
Claes Caroli

Hej Claes
I anledning av ditt svar så vill jag ställa frågan om det är praxis att styrelsen inte fattat beslut efter 7 månader?
Varför har inte Lena Nilsson som ansvarig för "Aspirantkurs – bli HSB ledamot" svarat på mina frågor?
Se tidigare översänt mail gällande kommunikationen med Lena Nilsson.
Fredrik

Styrelsen har inte haft frågan för beslut under 7 månader. Din fråga betr. tjänstemannen ankommer det inte på mig att hantera, utan frågan överlämnas till organisationen.
Claes Caroli

Hej Claes,
Vill gärna ha ett förtydligande gällande "en ömsesidig brist på förtroende" i styrelsens till mig översända protokollsutdrag. Rent konkret vad menas med detta? Vari består HSB Malmös brist på förtroende för mig?
Fredrik

Styrelsen har enats om en formulering av beslutet och ytterligare kommentarer görs inte i ärendet.
Claes Caroli

Hej Claes,
Med anledning av nedanstående svar: Styrelsen har enats om en formulering av beslutet och ytterligare kommentarer görs inte i ärendet.
Det är ovanligt fegt att inte våga stå för det beslut man fattat genom att skylla på att jag inte skulle ha förtroende för HSB Malmö när det
som du borde veta är på det viset att det är förtroendet för bland annat dig inte minst genom ovanstående svar det handlar om och inte
HSB Malmö som organisation. Det är också ovanligt fegt att inte vilja precisera vad som du och styrelsen stödjer er på i ert påstående om
min brist på förtroende av HSB Malmö.
Eller är det så att om man som medlem saknar förtroende för dig så gäller denna brist hela organisationen? Är verkligen du och organisationen samma sak?
Fredrik

Det är styrelsen som fattar beslut om vilka personer som utses som HSB ledamöter.
Efter bedömning enas styrelsen om hur beslutet skall upptas i protokollet.
Claes

Hej Michael!
Med anledning av att ingenting hänt när det gäller mitt deltagande i "Aspirantkurs - bli HSB ledamot " och efter nedanstående svar från Claes Caroli så vill jag att du utreder varför ansvarig tjänsteman inte överlämnat beslutsunderlag till styrelsen samt också varför svar på mina frågor har uteblivit.
Fredrik

Det är naturligtvis tråkigt att du inte har fått svar under så lång tid.
Den saken tar jag till mig och ska prata med berörda parter. När ärendet nu väl kom upp för behandling under hösten återremitterade styrelsen det.
Nu har styrelsen haft frågan uppe för beslut och när protokollet är justerat återkommer vi.
Michael

Hej Michael,
Du lovade att prata med berörda parter och jag är därför intresserad av vilken anledning som Lena Nilsson inte överlämnat beslutsunderlag till styrelsen.
Fredrik

I mina samtal med berörda har jag framfört att vi måste säkerställa beslutsprocessen kring HSB ledamoten. Nu har ärendet varit uppe i styrelsen för beslut och jag förutsätter att du fått svar.
Michael

Hej Michael,
Det är bra att beslutsprocessen nu kommer att säkerställas men ytterst förvånande att detta inte skett tidigare. Hur många potentiella ledamöter har försvunnit på grund av detta?
Ditt svar säger ju ingenting om min ursprungliga fråga nämligen: Vad var anledningen till att ansvarig tjänsteman Lena Nilsson inte överlämnat beslutsunderlaget till styrelsen? Vilka fler medlemmar drabbades av detta av de som genomgick denna aspirantkurs samtidigt som jag?
Fredrik

När det gäller hanteringen av denna typ av ärende säkerställer vi nu den med vårt kvalitetsarbete.
I det enskilda fallet finns det inget motsvarande att relatera till.
Den långa hanteringen faller tillbaka på att det i organisationen finns tveksamhet inför att utse dig till ledamot. HSB ledamoten är ett förtroendeuppdrag och som ledamot lever man lite i symbios med organisationen.
Styrelsen har beslutat att inte utse dig till HSB ledamot då det förefaller finnas en ömsesidig brist på förtroende mellan oss. Detta är beslutat i HSB Malmös styrelse. Då beslutet är översänt till dig finns inget mera att tillägga eller diskutera.
Michael


Är det någon som tycker att HSB Malmö: s agerande tyder på öppenhet?
Tiden från första till sista mail cirka 8 månader och då vågar HSB Malmö ändå inte motivera sitt beslut.
Problemet är att HSB Malmö vill, och har också så beslutat, att en HSB ledamot skall företräda HSB Malmö: s uppfattning även om den går stick i stäv med den lokala styrelsens uppfattning och vad som mest gagnar medlemmarna i den lokala bostadsrättsföreningen.
Fredrik har en ovanligt hög integritet och finner sig inte i att bli hunsad och påklistrad uppfattningar som han inte kan stå för och inte är till medlemmarnas bästa. Han kommer därför aldrig att bli HSB - ledamot eftersom styrelsen i HSB Malmö enbart vill ha trogna politruker som spioner i de lokala styrelserna. Därför skall naturligtvis inte tjänstemän kunna bli HSB - ledamöter.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-16 klockan 14:19. Anledning: Ändrat om ordningen i texten eftersom det blev mycket svårläst i omvänd kronologisk ordning
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-02-02, 17:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad 5 timmar per månad för att ge icke-svar

Bara ett av oändligt många exempel på hur medlemmarna INTE FÅR SVAR PÅ STÄLLDA FRÅGOR.

I äkta HSB-anda handlar det sedan - från HSB:s sida - om att man inte är nöjd med svaret om man fortsätter att försöka få svar på en fråga man inte fått svar på.

För i HSB:s ögon så har HSB svarat på en fråga om de så svarar "Två meter ballongsnöre" på varenda fråga.

Citat:
Träffa vår ordförande på HSB Medlemscenter

Första onsdagen i varje månad med start den 3 februari kan du träffa vår ordförande Claes Caroli på HSB Medlemscenter. Mellan klockan 13 och 18 finns Claes på plats och kan svara på frågor och lyssna på förslag. Vi vill på det här sättet förenkla dialogen med våra medlemmar och stärka den för oss så viktiga öppenheten.

Varmt välkommen till HSB Medlemscenter på Föreningsgatan 15.

28 januari 2010
Att HSB Malmös styrelseordförande ska stå på HSB Malmös "medlemscenter" i 5 timmar första onsdagen i varje månad är bara ett PR trick.

HSB Malmö med dess styrelse vet att det mest bara kommer att dyka upp oengagerade personer som bara är ute efter att få en gratis fika och träffa sin gelikar.
Det handlar inte om att diskutera HSB Malmö eller om att förbättra HSB.

På HSB Malmös stämma och i styrelsens svar på motioner så kommer det att upprepas varje gång hur duktig styrelsen för HSB Malmö är som - i stället för att svara på ställda frågor - kastar bort 5 timmar i månaden på denna träff för åsiktslösa och samstämmiga medlemmar... i symbios med HSB.

HSB Malmös styrelse bemödar sig inte ens med att bekräfta mottagandet av motioner, och inget kan väl bättre visa på den undermåliga kvaliteten i styrelsen än detta?

Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-16 klockan 21:17.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-02-02, 18:40
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard usla människor

Hur länge ska dessa usla människor i toppen av HSB få hålla på att trakasera medlemmar.???

Gå ur denna simpla organisation är det enda som gäller.

Först då efter utbetalning av 550 000kr x 500= 275 miljoner och avbräckk med 100 miljoner om året i medlemsavgifter går det att få stopp på Sveriges i särklass sämsta organisation avseende att behandla sina medlemmar.

Och värst är det tydligen i toppen, med Kent-Olof Stigh som spjutspets.

Måste även nämna de usla jurister som arbetar för HSB och gärna sätter dit sina egna medlemmar så fort någon brf styrelse betalar för det. FY FAN för detta pack.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-02-13, 16:15
Kobrans avatar
Kobran Kobran är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 62
Arg Al Capone klanen !

Detta förträffliga bolag kommer alltid att finnas. Så länge det finns folk som stöttar dem! HSB är uppbyggt på JA-sägare och inget annat som skall följa ledaren ner i graven, om inget annat överenskommits! Så är det, plus att man skall stödja all verksamhet som gagnar HSB oavsett hur det går tillväga!

Exempel på detta är just Brf Marietorp, där man manipulerade både boende och den tidigare ordföranden (att manipulera ordföranden här, behövs det ingen större kraft till) man lovade guld och gröna skogar till ett bra pris vad hände, jo läs och begrunda! Sådant folk vill HSB omge sig med, så man kan manipulera precis som man vill och det går i ens egna tänkta banor! Man vill inte ha in frågvisa och störande element som jag själv, Fredrik Lövall och många andra duktiga personer på detta forum, för hur Fan skulle det se ut? HSB och dess ledning hade varit borta på några dagar! för tänk att att få börja gräva , här kanske hade kommit upp mycket intressant!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-03-04, 10:06
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard Kunskapslucka..........

I den mejlväxling som framgår av ett tidigare inlägg på denna tråd står att läsa följande :

Det är HSB Malmös styrelse som tillsätter och avsätter HSB ledamöter.
Styrelsen återkommer till dig, antingen själv eller genom tjänstemannaorganisationen, när de har behandlat frågan.


Detta svar kommer alltså från Claes Caroli HSB Malmös ordförande och tyder på en fullständig okunskap om vad som verkligen gäller.

Det är inte så att det är HSB Malmö som ensamt tillsätter eller avsätter en HSB ledamot i en bostadsrättsförening utan man gör det i samförstånd mellan HSB Malmö och aktuell bostadsrättsförening.

Detta torde vara vida känt och också en självklarhet med tanke på möjligheten för HSB ledamoten att fullgöra ett gott arbete för medlemmarna i den bostadrättsförening där han eller hon arbetar.

Men så kan det bli när man tror att man allt bestämmer.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-03-04, 10:25
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

I en Riksbyggen förening är det Riksbyggen som väljer vem ska representera Riksbyggen i en föreningens styrelse. Föreningarna kan visserligen har önskemål, med sista ordet har Riksbyggen. Det är Riksbyggen som beslutar.

Misstänker att det är så inom HSB också, tydligen. Att HSB styrelse tar beslut om detta betyder inte att de inte kan höra sig för med föreningar, lyssna på vad de önskar sig mm. Men om HSB styrelsen har sista ordet, står det ändå rätt i formulering. Däremot kunde formuleringen kompletteras med information på HUR de går till väga (att de lyssnar på föreningars önskemål, mm eller vad vet jag).

Och nu ska jag få massa skit av HSB-fienderna, känner jag på mig
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-03-04, 12:50
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard Francois och HSB fienderna.

Vad menar du med ”HSB fienderna” ? Man är inte fiende med någon för att man kritiserar uppenbara felaktigheter, osanningar, maktmissbruk med mera. Det är istället mycket bra att denna information om hur vissa tjänstemän och förtroendevalda i HSB Malmö sköter sitt jobb och sina förtroendeuppdrag blir satt på pränt. Det finns redan tillräckligt med ”ryggkliare” i organisationen. Det vet vi som är medlemmar.

Sen när det gäller själva innehållet i mitt inlägg så är det ju så att det är inte HSB Malmö som ensam utser i vilken förening ledamoten ska arbeta som Claes Caroli skriver. HSB utser vem som ska vara ledamot men naturligtvis måste t.ex personkemin stämma mellan ledamoten och styrelsen i respektive bostadsrättsförening. Det är ju just därför som man i samförstånd placerar en ledamot i ”rätt” förening.

En HSB ledamot måste naturligtvis accepteras av båda parter. Något annat är otänkbart.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-03-04, 13:16
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Naturligtvis ska HSB granskas, och jag kritiserar inte detta. Det jag skrev vad mer tänkt som en skämt, jag tror att det mesta som skriv om HSB i detat forum stämmer, även om jag ibland fått uppleva att objektiviteten kunde varit bättre.

Sen håller jag inte med det du skriver "En HSB ledamot måste naturligtvis accepteras av båda parter. Något annat är otänkbart. " Om en förening inte "accepterar" en representant från HSB eller Riksbyggen, har jag det svårt att se hur de kan påverka detta. Den kan ha önskemål men den kan i alla kan inte avsätta eller tillsätta en ny representant, det säger sig själv att det är arbetsgivaren till representanterna som gör detta.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-03-04, 14:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad HSB-ledamot tillsätts i samförstånd med brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Sen håller jag inte med det du skriver "En HSB ledamot måste naturligtvis accepteras av båda parter. Något annat är otänkbart. "
Om en förening inte "accepterar" en representant från HSB eller Riksbyggen, har jag det svårt att se hur de kan påverka detta. Den kan ha önskemål men den kan i alla kan inte avsätta eller tillsätta en ny representant, det säger sig själv att det är arbetsgivaren till representanterna som gör detta.
Francois, det är så det fungerar inom HSB.
Det är HSB:s egna ord att HSB-representanten tillsätts i samförstånd med brf:en, och vi måste väl lita på att HSB har rätt i denna fråga?


Det säger väl sig själv, för övrigt, att det är så det ska fungera?

Vad sedan gäller objektiviteten i detta forum så tycker jag den är hyfsat bra. Ungefär så bra som det helt enkelt är möjligt.
Det faktum att bostadsorganisationerna inte vågar bemöta kritik som riktas mot dem (varken här eller någon annanstans) påverkar inte objektiviteten.
Är det något som skulle vara felaktigt så har alla möjlighet att korrigera detta, vilket är lite finessen med detta forum (i motsats till HSB:s och övriga bostadsorganisationers envägskommunikation).

Vi har i bl.a. detta forum sett flera exempel på hur vissa - när sakliga argument saknas - försöker just förklara bort sanningen med brist på objektivitet, och liknande.
Men bara för att sanningar avslöjas, och de kan upplevas besvärande, så är de inte per automatik subjektiva.

Däremot kanske det då är viktigare att ifrågasätta objektiviteten inom t.ex. HSB och Riksbyggen.
I motsats till vad som skrivs i detta forum så kan just den kraftigt bristande objektiviteten inom bostadsorganisationerna skada brf:arna, och dessutom på ett omfattande och (för föreningarna) kostsamt sätt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-03-04 klockan 15:23.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-03-05, 06:37
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Vet inte om jag missuppfattat det men när jag läser mailväxlingen så handlar det om att
"Fredrik har genomgått ”Aspirantkurs - bli HSB ledamot” och vill bli HSB – ledamot."

inte att vara HSB-ledamot i en specifik föreningen, detta måste ju vara steg 2. (efter att styrelsen i HSB accepterat vilka de vill skall representera HSB som HSB-ledamöter)
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Valenkäten 2010: Två av tre riksdagskandidater kräver öppenhet av lobbyfirmor Admin Senaste Nytt 0 2010-06-04 01:38
HSB:s syn på öppenhet misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 8 2008-10-27 11:39
Ingen öppenhet om klander ! Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-03-19 16:43
Bristen på öppenhet inom HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-03-05 20:26Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:59.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare