Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-02-29, 00:07
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
OBS! OBS! OBS! Övriga frågor i dagordningen till årsstämman för brf

Kallelsen till årsmötet förra året innehöll INTE punkten "ÖVRIGA FRÅGOR"
Då jag påpekade detta så fick jag svaret att övriga frågor kan vi ta efter mötet!
Efter 4-5 timmar så ville alla hem och det blidde det inga "övriga frågor"!
Smart sätt att be sina medlemmar att hålla käft !
Osmakligt,vidrigt eller om du vill Odemokratiskt att tysta medlemmar genom att ta bort denna punkt.

Hoppas ni i andra Brf.ar får behålla "ÖVRIGA FRÅGOR".
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-02-29, 15:37
schrapets avatar
schrapet schrapet är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Värmland
Inlägg: 292
Mycket att säga I stadgenligt inkommande ärrenden

Jag tror inte att punkten "övriga frågor" måste finnas med på dagordningen på en årstämma däremot definitivt "I stadgenligt inkommade ärenden" d.v.s
motioner om sådana finns. Det ligger alltså på medlemmarnas ansvar att bedömma om en fråga är att betrakta som motion eller inte och i så fall i tid
lämna in det inför stämman. Har man frågor som berör vissa punkter på dagordningen så kan man givetvis ta upp dessa under mötet. Jag har under åren varit sekreterare på många stämmor och tyker det är skönt om övriga frågor inte finns med för det kan bli en vild diskusion om ditt och datt och då måste ju sekreteraren föra protokoll på detta eftersom det är en punkt på dagordningen
/SP
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-02-29, 17:56
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard övriga frågor och motioner

Ett mycket bra sätt att ha övriga frågor på är att lägga detta innan stämman.
Det föreslog jag och det hade väduren under några år.
Det som är bra med detta är att det alltid finns personer som behöver "prata av sig".
En annan aspekt på § 17 på stämmor där motioner och övriga frågor hamnar "är det verligen lämpligaste platsen"?
Kanske motioner skall behandlas före val av styrelse?
Vid motioner uppstår ofta frågor och diskussioner om dessa och styrelsens svar. Vid de 3 senaste stämmorna i väduren har många styrelseledamöter redan slutat sitt uppdrag i styrelsen. vilket har inneburit att de "lagt ner" och inte bemödat sig att svara på medlemmarnas frågor och deltaga i motionsdiskussionen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-03-01, 07:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Punkten "Övriga frågor" i dagordningen

Jag tycker absolut att varje Brf ska ha med punkten "övriga frågor" i dagordningen.
Däremot är det kanske tveksamt om denna punkt ska ligga först, med tanke på att det kan dra ut på stämman.

Det bästa kanske är om "Övriga frågor" behandlas som en punkt i dagordning (dvs protokollförs) på en extrastämma som hålls årligen?

Jag har på webbsidan "Mall för stadgar" uppgett hur jag anser att dagordningen ska vara utformad;

§33 Ordinarie stämma (årsmöte)
På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande och protokollförare (stämmosekreterare).
 3. Val av minst två personer, högst tre, att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare, samt arvode till justerare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning och i övrigt på behörigt sätt utlyst (stämmohandlingar utsända inom föreskriven tid och att stämman hålles inom den tid som anges i regelverket).
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Beslut om resultatdisposition, i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (och beslut om antal).
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (och beslut om antal).
 15. Val av studieorganisatör.
 16. Val av valberedning samt deras arvode och valberedningens ev. övriga ersättningar, samt policy för valberedning.
 17. Val av fullmäktige med suppleanter och ev. övriga representanter i HSB.
 18. Övrigt: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner).
 19. Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas.
 20. Stämmans avslutande.
Vad gäller motioner så håller jag med Stephan. Det skulle kunna vara en fördel om motioner behandlas före val av styrelse, eftersom svaren på motionerna i vissa fall kan vara helt avgörande för vem som medlemmarna vill ska ingå i styrelsen. Dock kan medlemmarna på varje stämma alltid ta beslut om i vilken ordning dagordningens punkter ska behandlas, så denna möjlighet finns redan idag.

Se även;

Särskilda frågor i dagordningen
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-10-09 klockan 12:19. Anledning: Lagt till länk
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-03-06, 10:38
MrDean MrDean är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Jönköping. Barnarp
Inlägg: 33
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag tycker absolut att varje Brf ska ha med punkten "övriga frågor" i dagordningen.
Däremot är det kanske tveksamt om denna punkt ska ligga först, med tanke på att det kan dra ut på stämman.

Det bästa kanske är om "Övriga frågor" behandlas som en punkt i dagordning (dvs protokollförs) på en extrastämma som hålls årligen?

Jag har på webbsidan "Mall för stadgar" uppgett hur jag anser att dagordningen ska vara utformad;

§33 Ordinarie stämma (årsmöte)
På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande och protokollförare (stämmosekreterare).
 3. Val av minst två personer, högst tre, att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare, samt arvode till justerare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning och i övrigt på behörigt sätt utlyst (stämmohandlingar utsända inom föreskriven tid och att stämman hålles inom den tid som anges i regelverket).
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Beslut om resultatdisposition, i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (och beslut om antal).
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (och beslut om antal).
 15. Val av studieorganisatör.
 16. Val av valberedning samt deras arvode och valberedningens ev. övriga ersättningar, samt policy för valberedning.
 17. Val av fullmäktige med suppleanter och ev. övriga representanter i HSB.
 18. Övrigt: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner).
 19. Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas.
 20. Stämmans avslutande.
Vad gäller motioner så håller jag med Stephan. Det skulle kunna vara en fördel om motioner behandlas före val av styrelse, eftersom svaren på motionerna i vissa fall kan vara helt avgörande för vem som medlemmarna vill ska ingå i styrelsen. Dock kan medlemmarna på varje stämma alltid ta beslut om i vilken ordning dagordningens punkter ska behandlas, så denna möjlighet finns redan idag.
Tycker att denna dagordning var perfekt, särskilt punkten nr. 19 "Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas". Oftast vill inte en styrelse att denna punkt kommer upp, för den kan vålla beymmer för styrelsen, och då tänker jag inte på tiden, utan att det kan komma frågor som kan besvära styrelsen.

Att ha med "övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas" som lutkläm tar uden av argumentet för styrelsen att inga beslut får tas utöver dagordningen.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-10-08, 18:48
anderssons avatar
andersson andersson är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Helsingborg
Inlägg: 46
Glad "Övriga frågor"

Tack för ett bra svar. det var som jag mistänkte att dessa två typer ljög oss rakt i ansiktet! Jag får väl ta och kopiera ditt medelande och visa dom här typerna detta papper på nästa årsmöte.

mvh Björn
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-10-08, 20:30
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Varför inte ta beslut?

Stämman är den strösta organet för en brf. Om en fråga duker upp under stämmans gång, kan det vara bra att ta ett beslut. Om en viss fråga måste utredas, då kan man väl ta ett beslut att den måste utredas. Om den är enkel, kan man ta ett beslut om det.
Syftet att man ska lämna motioner innan stämman, är för att vissa motioner kräver tid för att kunna besvara dem. Men, om en fråga kommer upp under "Övriga frågor", och alla är överens att man kan ta beslut om det, ser jag inget hinder att man inte gör det.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-10-08, 22:16
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Beslut under övriga frågor

Jo, men problemet är att lagen stadgar att beslut på stämman endast får tas i frågor som tidigare uppgivits i kallelsens dagordning. Det är en av de absolut mest oeftergivliga lagarna för föreningar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-10-09, 06:47
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 596
Standard

Säger du det?

Citat:
[7 kap 9 § Lag om ekonomiska föreningar] Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till för- eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-10-09, 08:08
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Ditt citat styrker ju bara det Admin sa i posten före.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Motioner till årsstämman Ravelski Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 10 2011-11-28 22:36
Höjning av styrlsearvoden, övriga frågor på stämman, etc. roffe Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-03-23 09:40
Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? Skalman Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 10 2009-01-16 00:20
Särskilda frågor i dagordningen till föreningsstämman i brf andersson Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2008-10-08 17:36
HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008 Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-05-02 08:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:00.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare