Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-05-31, 03:01
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Hjälp mig alla lag och läskunniga

Jag har hittat en bra länk som behandlar vad jag vill veta, men begriper inte vad jag läser fast jag har läst texten om och om igen.
Den inledande texten lyder så här:
Citat:

Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar senare än tre månader från dagen för beslutet.
Sen följer ett lååångt resonerande om hur de olika instanserna inkl HD har resonerat, Länk till hela texten, och detta är det avlutande avsnittet:
Citat:
Att ett av en stämma med föreskriven kvalificerad majoritet fattat beslut i den här diskuterade frågan dessutom skall godkännas av hyresnämnden får ses som ett tillkommande villkor som är skilt från kravet på majoritet. Ett sådant synsätt ligger också i linje med tanken bakom lagregleringen, nämligen att det skall ankomma på allmän domstol att pröva en talan enligt föreningslagen om att beslutet skall upphävas eller ändras medan det är hyresnämnden, som i första instans skall göra den efterföljande prövningen av förutsättningarna för ett godkännande av beslutet. (Jfr förarbetsuttalandena i anslutning till bestämmelserna i 9 kap 16 § 1 st 2 och 17 § bostadsrättslagen i NJA II 1991 s 391 och 392.)

Av det anförda följer att det, som domstolarna också funnit, inte kan anses att det i 9 kap 16 § 1 st 2 bostadsrättslagen uppställts ett sådant krav på samtycke till beslutet av alla eller vissa medlemmar som avses i 7 kap 17 § 3 st 2 föreningslagen. Detta innebär alltså att en talan om upphävande eller ändring av ett föreningsstämmobeslut i en fråga som avses i den berörda bestämmelsen i bostadsrättslagen måste väckas inom tre månader från beslutets dag.

HovR:ns beslut skall därför fastställas. "

HD:s beslut meddelades d 15 nov 1996 (mål nr Ö 3357/95).
Tingsrättens beslut:
Citat:
Klagotiden är därför begränsad i enlighet med huvudregeln. Hans W:s talan är inte väckt inom föreskriven tid och kan följaktligen inte upptas till prövning. Beslut. Hans W:s talan avvisas.
Motstridigt på ren svenska eftersom HovR återvisade ärendet till TR. Vad jag söker är stöd och argument för är att kunna övertala styrelsen att återkalla en ansökan till Hyresnämnden för godkännande av ett tre år gammalt stämmobeslut. Frågan är avgjord i högsta instans. Det är då sjukt om vi själva återför detta till lägsta instansen bara för att det inte var gjort från början. Jag har rödmarkerat det som jag tror är värt att ta vara på i HD:s resonemang.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-05-31, 08:20
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 534
Standard

Om jag förtstått det rätt så ansåg både Tingsrätten och Hovrätten att klandertalan inkommit för sent,
men att HD fann att fallet kunde tas upp senare än tre månader efter stämmobeslutet.

Uttalandet i HD om att HoVR:ns beslut skall fastställas verkar vara gjort av dom två som var skiljaktiga.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-05-31, 11:34
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Jag uppfattar det som att stämmobeslut som avser beslut enligt BRL kap. 9 § 16 2 som sådan kan inte klandras efter tre månader, med att sakfrågan som rör den enskilde medlemmens klagan kan behandlas i allmän domstol hur sent som helst. Eller har jag fel?
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-06-01, 09:48
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Fråga När är ett villkor lika med en skyldighet

Mejl ställd till styrelsen som kan stara en lavin av nya rättsprocesser:
Citat:
Jag hörde att styrelsen inte har tänkt ta frågan om balkongbygge till hyresnämnden. Därför vill jag påpeka att det är styrelsens skyldighet att göra det enligt bostadsrättslagen, 9 kap: §16.2.
Bakgrund
Det handlar om ett tre år gammalt stämmobeslut om ett balkongbygglov.

Till en början ställde sig styrelsen tveksam till mejluppmaningen. Kan det verkligen föreligga en skyldighet att på nytt göra en juridisk prövning i ett avgjort ärende? Frågan ställdes till Hyresnämnden och en jurist. Svaret var att föreningen är skyldig att inhämta hyresnämndens godkännande.

Bygglovet blev ganska omgående överklagat efter stämman och det tog tre år att traggla igenom alla instanser. Litis pendens borde väl omfatta HN likaväl som andra domstolar och myndigheter. Mål som redan är under behandling i andra instanser ska avvisas. Bygglovet vann i alla fall slutligen laga kraft när Högsta Förvaltingsdomstolen nekade prövningstillstånd för vidare överklagningar. Nu har styrelsen öppnat fallet på nytt i lägsta instans genom att ansöka om HN:s godkännande p g a mejlet och besked från två håll om att föreningen är skyldig att anmäla balkongbygget till HN.

Länsstyrelsens bedömning vid överklagandet:
Citat:
"De fyra planerade balkongerna mot Kronobergsgatan kommer att ligga ca 1,5 m från burspråken i klagandenas lägenheter och sträcka sig som högst 1,5 m ut från fasaden. Från de planerade balkongerna kommer man att ha möjlighet att se in i burspråket. Möjligheten till insyn kommer att begränsas av fönstersättningen. För att man skall kunna se in i själva sällskapsrummet kommer det att krävas att man står i balkongens yttre hörn och tittar direkt mot grannlägenheten. Vad man då kommer att se är endast ett smalt parti av rummet. Länsstyrelsen finner att de olägenheter som balkongerna kan antas komma att medföra för de klagande i form av insyn inte kan betraktas som betydande i PBL:s mening. Vad gäller utsikten från fönstren i burspråken kommer denna endast i begränsad omfattning att påverkas. Inte heller den olägenheten kan anses som betydande."
Kammarrätten genomförde syn på plats och under denna besökte även en av de aktuella lägenheterna hos de klagande konstaterade att olägenheten inte var betydande. Så här skriver Kammarrätten i sin dom:
Citat:
"Kammarrätten finner vidare att den begränsade insyn till en grannlägenhet på samma våningsplan som balkongerna ger möjlighet till inte utgör en sådan betydande olägenhet som kan beaktas som hinder för bygglov enligt 3 kap. 2§ PBL."
När är ett villkor lika med en skyldighet?

Min personliga definition av begreppet skyldighet är när en domstol eller myndighet kan förelägga en juridisk eller fysisk person att vidta en åtgärd. Efter att ha lusläst HD referatet (se länk i inlägg #1) anser jag att det finns stöd för min egen definition. Vi har helt enkelt fått fel svar av både juristen och HN och har därmed ramlat i en fälla. HN:s beslut går att överklaga, varför det finns risk för att hela ärendet går i repris hela vägen till högsta instans, nu i en annan gren av rättsmaskineriet.

Jag vill helt enkelt återkalla målet i HN. Man kan visserligen hävda att föreningen borde ha inhämtat godkännande från HN i samband med stämmobeslutet. Man borde inte kunna börja om från början med samma ärende i lägsta instans efter att frågan har avgjorts i högre instanser.

Offatbart om HN kan köra över Kammarrättens dom.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-06-01, 12:14
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 534
Standard

Jag ser att det har drivits i förvaltningsdomstol som bygglovsärende.
Det verkar ju I och för sig som Kammarrätten har gjort den typ av bedömning som Hyresnämnden
brukar göra, alltså bedömer om grannarna påverkas ofördelaktigt av balkongbyggena.

Det kan ju vara så att även Hyresnämnden formellt ska godkänna stämmobeslutet enligt
ett annat lagrum än det som handlar om bygglovsärenden.

Kanske något för lagstiftaren att titta på om dagens bestämmelser föranleder onödiga processer.

Senast redigerad av Gusten: 2012-06-01 klockan 12:25.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-06-01, 17:21
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Föreningen befinner sig i en konstig sits

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Kanske något för lagstiftaren att titta på om dagens bestämmelser föranleder onödiga processer.
Att hela BRL borde ses över har vi konstaterat i många andra trådar i många sammanhang. Nu är frågeställningen vad styrelsen bör göra i denna situation. Ur överläggningarna i HD:
Citat:
Detta gäller så mycket mera som ett godkännande av hyresnämnden kan sökas endast av föreningen utan krav på iakttagande av viss tidsfrist och det inte föreligger något hinder för föreningen att återkalla en ansökan till hyresnämnden.
Enligt ovan anser HD att det är upp till föreningen att avgöra om hyresnämndens godkännande behövs eller inte.

De klagande kan ju inte vända sig till HN, det måste föreningen göra. Lägenhetsinnehavarna måste driva sin rätt i allmän domstol. Nu har föreningen öppnat fallet i HN på grund av påtryckning från klagarna. Jag anser att det var fel beslut grundad på fel besked från juristen och HN. Vi borde ha låtit motparten behålla bollen eftersom föreningen har godkänt att bygget får påbörjas denna sommar. Alla kontrakt är påskrivna och bygganmälan är gjord. HN har kallat till sammanträde till slutet på augusti. Då kommer balkongerna att vara på plats.

Överklagarna har gripit varenda halmstrå för att stoppa eller åtminstone förhala bygget.

Efter besked om nekad prövningstillstånd har motparten överklagat ändring av ritningarna i bygglovet till både SBK och länsstyrelsen. De har även JO anmält en av tjänstemännen på SBK för inkompetent beslutsfattande. Först efter avslag av de senaste atackerna kom påtryckningar om föreningens ”skyldighet” att anmäla stämmobeslutet till HN.

Nu står styrelsen inför det kniviga valet om vi ska fullfölja eller återkalla målet i HN. Styrelsen lär bli stämd av stridisarna hur vi än gör. Jag vill återkalla. Här försöker jag samla argument för att få med mig de andra. Nästa och sista mötet innan semesten blir om 1,5 vecka.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hjälp till bostadsrättshavare Trollet Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2011-08-19 04:09
Hjälp om ägarandel / inneboende i brf Munin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2011-05-03 11:11
Hjälp Hjälp Hjälp Granne Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2011-04-12 19:24
Tolka ÅRL, hjälp önskas kluringen Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 18 2011-02-03 14:13
Hjälp med riskbedömning tanto Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 9 2010-05-27 21:59Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:09.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare