Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-05-15, 12:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Program för löpande granskning i brf - checklista för revisor

Så här ser BoReviisions program för lekmannarevisorerna och deras uppdrag i granskningen av bostadsrättsföreningen;

PROGRAM FÖR LÖPANDE GRANSKNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Brf __________________ inom HSB _____________ . Kommun: _________


Kryssmarkera nedan varje kontrollerat moment!
1. STYRELSEARBETET - PROTOKOLL

Läs styrelsens protokoll och kontrollera att:

__ styrelsen har vid större investeringar och underhåll tagit in anbud och att dessa protokollförts samt att utbetalning gjorts i enlighet med anbud.

__ styrelsens beslut har i övrigt verkställts.

__ styrelsen har vid sammanträde behandlat budgetförslag och beslutat om avgiftsnivå.

__ protokollen justeras av mötesordförande jämte utsedd justeringsman.

__ årlig fastighetsbesiktning sker och noteras i protokoll.

__ uppdaterad underhållsplan för fastigheterna finns, Avsättningen för 20åå uppgår till _______________ kr.

__ inventarieförteckning finns upprättad över de viktigaste maskinerna och inventarierna.
(Viktigt dels för att "hålla ordning" och dels som underlag för försäkringsskyddet.)


2. UTGIFTER (verifikationer)

Granska föreningens verifikationer och kontrollera att:

__ utgiften avser föreningen och är normal för föreningens verksamhet.

__ verifikationen har giltig attest (enligt styrelsens beslut). Gäller även för scannade fakturor.

__ originalkvitton finns bifogat som underlag till kontokortsfakturor i bokföringen.

__ kontrollera att leverantörsfakturor innehar uppgift om att företaget innehar F-skattsedel.


3. INKOMSTER (verifikationer)

Har föreningen handkassa och/eller andra inkomster än "hyror", t ex tvättstugeavgifter, p-automater, uthyrning av övernattningslokal eller dylikt? Om så är fallet:

__ kontrollera/bedöm hur föreningens rutin för tömning/mottagande av kontanter går till.

__ kontrollera att samtliga inkomster redovisas löpande till föreningen.

__ kontrollera att ev handkassa redovisas regelbundet till HSB för bokföring.
(Kontrollera handkassans belopp och att ansvarig person finns utsedd av styrelsen.)

Om du haft anledning att vidta andra granskningsåtgärder än de ovan redovisade eller i övrigt vill kommentera granskningen kan du göra det på baksidan av denna handling eller på separat papper.


RAPPORTERING (Lämnas senast i samband med underskrift av revisionsberättelsen.)

__ Löpande granskning har utförts enligt arbetsprogrammet. Vid min granskning har inget anmärkningsvärt förekommit, varför jag undertecknar revisionsberättelsen utan att först ha ett möte med BoRevisions revisorer.

__ Har tagit upp mina synpunkter med styrelsen. Ev lämnad skrivelse bifogas.

__ Jag vill ha ett möte med BoRevisions revisorer och önskar diskutera följande frågor.
__________________________________________________ ______
__________________________________________________ ______
__________________________________________________ ______

Datum:
Namn:
Tel dagtid:
Tel kvällstid:
Namnförtydligande:
Mailadress


Ja, ovanstående är hur BoRevision vill att lekmannarevisorerna i HSB-brf:arna ska arbeta (men varken BoRevision eller HSB vill att medlemmarna ska känna till ovanstående arbetsordning för lekmannarevisorerna).

Vilka arbetsmoment som ingår i huvudrevisorns/BoRevisions arbetsuppgifter vill huvudrevisorn inte avslöja.

Jag noterar att t ex kontroll av att stämmobeslut genomförts inte ingår i revisorns uppgifter... enligt BoRevision.

Under punkt 1 ovan borde det också stått att revisorerna ska kontrollera att styrelsen tagit in anbud för förvaltning och annat samt att minst tre anbudsförfrågningar gått ut vid varje tillfälle.

TIPS!
Följande bör styrelsen skriva i föreningens årsredovisningar;
Styrelsen har som policy att löpande ompröva sina leverantörer med avseende på pris, kvalitet och service.

Synpunkter?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-17 klockan 17:50.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-05-15, 16:30
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard text från 1923?

"__ kontrollera att ev handkassa redovisas regelbundet till HSB för bokföring.
(Kontrollera handkassans belopp och att ansvarig person finns utsedd av styrelsen.)"

Denna text är från slavtiden då alla hsb föreningar var tvungna att anlita hsb för alla tjänster och att HSB hade alla föreningspengar i sin kassakista. mycket har inte hänt sedan dess i många föreningar.

idag är fortfarande de flesta hsb slavar under sin organisation, men förhoppningsvis har man i alla fall lättat på fotbojan lite?

Vad händer om en lekmannarevisor anmäler att styrelsen inte följer stadgarna som många föreningar har att HSB skall handa avtal och föreningens placeringar.

Är det förenligt med EU och konkurrenslagen att ha denna text i sina stadgar?
"Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens
angelägenheter och handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning"


http://www.spelmannen.com/pdf/stadgar_brfspelmannen.pdf
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-05-18, 00:55
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 300
Fråga §29 + §31. Vilken lag tillåter detta?

Exempel brf Spelmannens stadgar.

Beslutsförhet:
Stycke 1:"Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningens dess fasta egendom eller tomträtt.
Stycke 2: Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny, till, eller ombyggnader av sådan egendom. Vad som gäller för ändring av lägenhet regleras i §41."

So far so good: men så i stycke 3:
"Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt".

Alltså: Styrelsen som består av lekmän+representant (från HSB+RB) kan sätta föreningen i lån utan att ägarna blivit hörda. OBS! det är inte angivet någon begränsning i lånebeloppet!

Avgifter till föreningen:
§31: "Insats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma".
Anta att den tekniska förvaltaren föreslår styrelsen en ny anläggning för fjärrvärme. Den installeras och sen uppstår problem i distributionen av värme och i ventilation. Då börjar det stora tekniska kalaset för alla entreprenörer, HSB Partners. Kostnaderna på och avgifterna måste höjas.

"Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder".

Mina undringar:
1.Finns det någon på detta forum som känner till om frågan lyfts upp till en högre nivå än till organisationen HSB, RB eller SBC?
2. Finns det någon som kan argumentera för nyttan för ägarna med stadgar som ger förvaltare möjlighet till total kontroll över andra pengar?
3. Finns det någon som försökt pröva lagligheten i ett sådant avtal?

Såklart ingen revisor eller internrevisor bör kolla stämmans beslut. Rena rama självmordet om detta stod i stadgarna.
Revisor är 1) ALDRIG på stämmorna i HSBs föreningar, 2) internrevisor undviker mötet, men det kan finnas undantag. Vad jag förstått och hört av internrevisor själv så har de inte en susning om vad som skall kontrolleras.
Är det inte dags att lyfta upp frågorna nu om det inte redan har gjorts?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Anmäla revisor - Auktoriserad revisor Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2010-06-02 19:57
Vad ingår i löpande information från styrelsen i en brf? FRÅGVIS SÖKER SVAR Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-08-24 20:24
Checklista vid utlandsflytt Admin Senaste Nytt 0 2009-08-07 20:08
Program för miljonprogrammet Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-21 08:35
Checklista i händelse av brand i brf! Admin Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 0 2008-10-26 07:35Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:38.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare