Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2018-04-24, 08:23
Phonta Phonta är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jun 2017
Inlägg: 101
Standard Kolla upp nya medlemmar inför medlemskap , vad säger lagen

Igår hade vi vår årsstämma , en fråga som togs upp till diskussion var hur mycket man bör och får kontrollera angående nya medlemmars ekonomiska situation samt ev kriminell belastning.. Att Etniskt tillhörighet eller sexuell läggning inte på något sätt får vara avgörande var helt klart ,, Men hur noga bör och framförallt får man vara med UC samt kontroll hos olika myndigheter , till skattemyndighet, kronofogde etc . Någon som har erfarenhet och vet om vad lagen tillåter .. Jag anser att man som styrelse måste vara helt på det klara vad som är acceptabelt , att styrelsen samt föreningen kan drabbas av skadestånd om man felaktigt avslår vet jag om , däremot inte helt klart för övriga i styrelsen som anser vi kan göra ganska djuplodande undersökningar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2018-04-24, 09:31
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 265
Standard

För det första funderar jag på vad denna fråga har på en stämma att göra?

Därefter vill jag berätta att jag hanterat medlemsansökningar i flera föreningar under snart 15 års tid. Hittills aldrig nekat något medlemskap och heller aldrig tagit en UC.

UC är en bakåtriktad kontroll (hur mycket pengar har XX tjänat, hur har XX skött sina skulder), och BrL är rätt tydlig med att vad som skall bedömas är här och nu samt framåt i tiden. Bakåt är det i stort sett endast hur personen skött sina tidigare boenden som är relevant, d v s har denne betalt sina hyror och har denne fungerat i tidigare boenden.

Kontrollen jag gör utgår från ett telefonsamtal med ett antal frågor. De första frågorna rör familj (antal som flyttar in), arbete (försörjning), nuvarande boendesituation samt tidigare erfarenhet av att bo i bostadsrätt. Första delens frågor har tillkommande frågor som jag använder om jag finner det behövas (t e x tel. nr till tidigare hyresvärd, tel. till arbetsgivare et c). Det är ovanligt (mindre än 1 ggr/år) som jag använder dessa kompletterande frågor.

Andra delen är praktiska frågor inför inflyttning. Önskas P-plats, hur skall namnet skrivas på dörren, kontroll e-post et c.

Tillsammans utgör del 1 och 2 en mycket bra kontroll. Samtalets ton är välkomnande och är grunden inför nästa steg som är:

Ett mejl som går iväg direkt efter samtalet där praktisk info inför inflyttning redovisas. Kan gälla nycklar, bokningscylinder tvättstuga, länk till föreningens hemsida, renoveringsinformation et c eller andra föreningsspecifika delar. Eftersom mejlet direkt ger den kommande medlemmen en kontaktväg till en föreningsrepresentant så har nu denne medlem från början en positiv bild av föreningen och lite trygghet att hålla sig i kring övriga rätt pressande faktorer som det innebär att göra en så pass stor affär rätt snabbt som det oftast sker.

Efter inflyttning brukar jag i de föreningar där jag har möjlighet besöka den nya medlemmen efter ca 10 dagar och kolla så att allt gått bra, om frågor dykt upp samt plocka med medlemmen på en rundvandring med genomgång av alla gemensamma resurser (tvättstugor, soprum, cykelrum, gästrum et c.). Tar en timme ungefär.

Allt ovan är olika delar i ett system om har ett tydligt syfte. Målet är att skapa medlemmar som värnar sin förening, ställer upp i sin förening samt betalar sina avgifter. Hur det fungerar? Tja, efter 15 år och över 500 lgh i förvaltning så har jag hittills inte en enda oreglerad månadsavgift.

De stora drakarna däremot håller fortfarande på med att sälja på föreningarna UC och skickar inkasso efter dåliga betalare och deras föreningar har så gott som alltid några medlemmar som ligger flera månadsavgifter back. Men så har de inte samma målsättning - att skapa bättre föreningar. De vill ju bara tjäna pengar på föreningar och styrelser som inget vill göra. Resultatet blir följdriktigt som i all annan verksamhet: Skit in = skit ut.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2018-04-24, 10:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Medlemskap i brf får inte baseras på inkomst

På samma sätt som etnisk tillhörighet och sexuell läggning får den sökandes inkomst inte avgöra om inträde i bostadsrättsföreningen (medlemskap) ska beviljas.

Bostadsrättslagen säger följande;
2 kap. Föreningens medlemmar m.m.
Allmänna bestämmelser om medlemskap

1 § Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel.
I stadgarna får föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,

Här kan man kanske ställa sig frågan varför en brf inte ska ha bestämmanderätt om att föreningens bostadsrätter i första hand ska vara tillgängliga för t ex skandinaviska medborgare?
Men det kanske kan lösas med ett krav på att medlemskap endast ges till personer som är mantalsskrivna (dvs folkbokförda av Skatteverket) i Sverige (vilket kan inkludera all världens nationaliteter och medborgare)?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2018-04-24, 11:26
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 265
Standard

Citat:
Medlemskap i brf får inte baseras på inkomst
Både sant och inte sant.

Sant är att föreningen inte får sätta upp en gräns, te x att medlemmar måste tjäna så eller så mycket pengar och låta det vara en grund för medlemskap.

Men det är också sant att en köpare har att visa hur denne tänkt att kunna betala sin årsavgift. Om köparen har väldigt låg inkomst, eller svårt att visa upp någon inkomst alls, då skall man ställa frågan:

"Hur har du tänkt kunna klara av att betala dina månadsavgifter?"

Beroende på köparens svar och hur föreningens sedan agerar på det så kan det bli ungefär: Köparen har inte kunnat redovisa trovärdigt att denne kommer ha förmåga att betala sina månadsavgifter."

I praktiken alltså att neka ett medlemskap just på grund av inkomst.

Finns rättsfall på det.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2018-04-24, 11:50
Phonta Phonta är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jun 2017
Inlägg: 101
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Både sant och inte sant.

Sant är att föreningen inte får sätta upp en gräns, te x att medlemmar måste tjäna så eller så mycket pengar och låta det vara en grund för medlemskap.

Men det är också sant att en köpare har att visa hur denne tänkt att kunna betala sin årsavgift. Om köparen har väldigt låg inkomst, eller svårt att visa upp någon inkomst alls, då skall man ställa frågan:

"Hur har du tänkt kunna klara av att betala dina månadsavgifter?"

Beroende på köparens svar och hur föreningens sedan agerar på det så kan det bli ungefär: Köparen har inte kunnat redovisa trovärdigt att denne kommer ha förmåga att betala sina månadsavgifter."

I praktiken alltså att neka ett medlemskap just på grund av inkomst.

Finns rättsfall på det.
Två mycket bra och fördjupade svar , jag som valdes in i styrelsen igår tog upp denna fråga under övriga frågor då en medlem försökt sälja sin BRF men blivit nekad av "gamla styrelsen" ,, Jag påpekade att vi måste vara väldigt pålästa i detta då vi annars kan bli skadeståndsskyldiga , De andra två som valdes lever i en HSB skola där man som tidigare skribent påstår gärna kör UC mm ,, jag påpekade just att vi inte har någon möjlighet att ställa krav på en "tillräcklig" inkomst . Vad jag menar är att en köpare kan sitta på en ansenlig förmögenhet som han inte på något sätt behöver deklarera för ev BRF styrelse vid sin medlemsansökan ,, jag fick i uppgift att sätta upp en checklista för hur vi skall hantera kommande medlemsansökningar ... Tycker Haralds inlägg var ytterst relevant .. Att plocka UC om inkomst är ganska ointressant , även om vi har möjlighet att kolla detta utan att det syns eller att det kostar oss något .. Vi kan i alla fall inte neka på grund av vad vi får fram här ... mer intressant vore en snabbkoll i brottsregistret ,,, som jag ser det , men där sätter ju lagen stopp ...
Svara med citat
  #6  
Gammal 2018-04-24, 11:57
0Xb 0Xb är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2012
Inlägg: 294
Standard

Med tanke på GDPR och likabehandlingsprincipen är det väl viktigt att man har en rutin, med tanke och syfte som man följer. Tycker Harald ger bra återkoppling.

Vi ringer också upp innan. Och ställer lite enklare frågor av samma karaktär. med samma syfte. också krav på att man ämnar bo ligger lite i frågornas syfte.

En UC är inte fel, men den är väldigt konfidentiell, och alla i styrelsen skall inte se den. Frågan är om någon ens skall se den. Den får inte sparas tycker jag. Speciellt inte mot den lagtext som finns. Ser mer av att den bör vara av typen:
- Inga betalningsanmärkningar (Ja/nej)
- Över visst fastställt belopp (Ja/Nej)
...annars får man då svara på hur man avser kunna betala årsavgiften.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Finns rättsfall på det.
Du råkar inte ha länk till dessa? Hittade inte på lagen.nu..
__________________
Engagerad styrelsemedlem sedan flera år.
- Små BRF:er är en styggelse, och borde förbjudas (iaf inte räknas som äkta.) (LÄNK1)
- BRF:er skall INTE vara skuldfria, det är lättare att handla upp lån bra, än att placera pengar med bra avkastning, som fond, för framtida renoveringar.
- Byggande styrelser är en styggelse och oskick, entreprenör och byggherre är samma, och är inget annat än jävigt mot köpande medlemmar.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2018-04-24, 12:08
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 265
Standard

Citat:
Du råkar inte ha länk till dessa? Hittade inte på lagen.nu..
Nej inget jag har sparat. Eftersom jag jobbar hela dagarna med BRF så blir det så att jag läser olika källor och lägger bara infon "i skallen".

Vill minnas att det var ett fall där just betalningsanmärkningar var anledningen till nekat medlemskap och där det blev avgörande att anmärkningarna var kopplade just till boendet (hyresskulder).
Svara med citat
  #8  
Gammal 2018-09-09, 15:01
Vattenglas Vattenglas är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Sep 2018
Inlägg: 3
Standard

Det kan ändå vara rätt svårt att neka pågrund utav inkomst. När jag skulle köpa min första brf som student blev jag nekad medlemsskap pågrund utav att föreningen inte klassade CSN som en inkomst.
Jag gick inte med på det eftersom jag inte skulle ha några problem med att betala avgiften på mitt CSN, och mitt CSN var ju minst likla stabilt som någon som har ett arbete (man kan ju bli uppsagd) eller som någon med soc. som inkomst. Föreningen blåvägrade jag gav mig inte utan tog det till hyresnämnden och fick rätt mot föreningen.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2018-09-09, 15:28
Mirre11 Mirre11 är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Inlägg: 583
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Här kan man kanske ställa sig frågan varför en brf inte ska ha bestämmanderätt om att föreningens bostadsrätter i första hand ska vara tillgängliga för t ex skandinaviska medborgare?
Varför begränsar du det till skandinaviska medborgare???

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Men det kanske kan lösas med ett krav på att medlemskap endast ges till personer som är mantalsskrivna (dvs folkbokförda av Skatteverket) i Sverige (vilket kan inkludera all världens nationaliteter och medborgare)?
Det finns svenskar som är folkbokförda i Sverige men som har permanentboende utomlands och som använder sina bostadsrätter när de är på Sverigebesök. Ser du det som ett problem?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kolla upp en brf inför kommande köp - Hur? Mirre11 Bostadsrättsforum 11 2014-05-29 10:36
Redovisning av p-platser. Vad säger lagen? Minkowski Bostadsrättsforum 3 2013-12-11 22:51
Vad säger lagen? njoy Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 43 2013-04-14 20:32
Fläkt i lgh, vad säger lagen? Maggy Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-03-02 19:21
Underrättelser avhysning bostadsrätt, vad säger lagen? Admin Faktabanken 0 2009-03-30 14:34Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:16.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare