Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-12-21, 19:06
Lego Lego är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 32
Standard Begära ordet på stämma för att konfrontera styrelsen?

Fråga 1:
I samband med ordinarie stämma så skulle jag vilja ta upp ett antal punkter där jag vill konfrontera styrelsen gällande ekonomin under det gångna året. Går det att begära ordet under punkt 13 för att där ta upp mina punkter?

Fråga 2:
Jag har en del andra punkter som jag skulle vilja att styrelsen ger sin syn på kring det arbete som de utfört och i vissa fall inte utfört under året (ej ekonomirelaterat). Det är således inget som har med beviljande av ansvarsfrihet att göra utan mer ifall någon ur den sittande styrelsen ska vara aktuella för omval eller inte. Under vilken punkt skulle jag kunna lyfta detta?

Det här är en standard-dagordning för BRF:

1) Öppnande av mötet
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Val av protokollförare
5) Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6) Val av två rösträknare
7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8) Fastställande av röstlängd
9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
10) Föredragning av revisorns berättelse
11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12) Beslut om resultatdisposition
13) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
14) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
16) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
17) Val av styrelseledamöter och suppleanter
18) Val av revisorer och revisorssuppleanter
19) Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
20) Av föreningsmedlem anmält ärende
21) Avslutande
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-12-21, 19:16
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Punkt 13 låter som den bästa punkten att ta dina frågor på.

Troligtvis kommer du att möte motstånd från både mötesordförande och styrelsen men motivera att du har frågor genom att svaret eller icke-svaret på dessa frågor kan avgöra din röstning gällande ansvarsfrihet för styrelsen.


Det SKALL inte stämman kunna neka dig.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-12-21, 19:17
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lego Visa inlägg
Fråga 1:
I samband med ordinarie stämma så skulle jag vilja ta upp ett antal punkter där jag vill konfrontera styrelsen gällande ekonomin under det gångna året. Går det att begära ordet under punkt 13 för att där ta upp mina punkter?
Är det inte lämpligare att ta upp frågor om det gågna årets ekonomi under punkt 9, Föredragning av styrelsens årsredovisning?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-12-21, 19:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad När kan man ställa frågor på stämman?

Ja, det är klart att föredra att försöka ställa alla frågor under godkännande av årsredovisning.
Går inte det så kan du ställa frågorna under punkten för ansvarsfrihet.
Eller revisorernas berättelse.
Eller under motionerna.

Tänk bara på det kluriga regelverket... som innebär att frågorna ska vara relaterade till ett ärende på stämman.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-12-21, 19:32
Lego Lego är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 32
Standard

De ekonomirelaterade frågorna som jag anser har stor betydelse för ansvarsfriheten köper jag skulle kunna läggas under årsredovisningen dvs punkt 9. Dock så finns det risk att medlemmarna inte kopplar samman det med att inte bevilja ansvarsfrihet ifall det diskuteras under punkt 9. Tyvärr så är det inte alla som är helt medvetna om vad punkten ansvarsfrihet innebär. Jag själv läser tex på varje dag för att lära mig både det och allt annat

Frågorna som inte är ekonomirelaterade dvs inte har med ansvarsfrihet att göra blir svårt att motivera varför de ska ställas där.

Ifall jag vill ha med en punkt som "Övriga frågor" på dagordningen, går det att få till?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-12-21, 20:32
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lego Visa inlägg
Fråga 2:
Jag har en del andra punkter som jag skulle vilja att styrelsen ger sin syn på kring det arbete som de utfört och i vissa fall inte utfört under året (ej ekonomirelaterat). Det är således inget som har med beviljande av ansvarsfrihet att göra utan mer ifall någon ur den sittande styrelsen ska vara aktuella för omval eller inte. Under vilken punkt skulle jag kunna lyfta detta?
Denna fråga kan du ta upp under punkt 17, innan styrelseledamöter och suppleanter ska väljas.

Citat:
De ekonomirelaterade frågorna som jag anser har stor betydelse för ansvarsfriheten köper jag skulle kunna läggas under årsredovisningen dvs punkt 9. Dock så finns det risk att medlemmarna inte kopplar samman det med att inte bevilja ansvarsfrihet ifall det diskuteras under punkt 9. Tyvärr så är det inte alla som är helt medvetna om vad punkten ansvarsfrihet innebär. Jag själv läser tex på varje dag för att lära mig både det och allt annat
I praktiken brukar punkterna mellan punkt 9 och punkt 13 inta ta så lång stund i anspråk. Den stora diskussionen om årsredovisningen sker ju under punkt 9. I de fall revisorernas årsberättelse rekommenderar ansvarsfrihet brukar den också vara rätt snabbt avklarad.

När det gäller medlemmarnas förståelse av ansvarsfrihet får du helt enkelt begära att stämman informeras om vad det betyder.

Citat:
Ifall jag vill ha med en punkt som "Övriga frågor" på dagordningen, går det att få till?
Det går naturligtvis att lägga in en punkt kallad "övriga frågar" på dagordningen. Läggs ofta in som sista punkt.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-12-21, 20:58
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Övriga frågor i dagordningen

Man kan alltid under punkten för godkännande av dagordning yrka att man önskar en punkt "Övriga frågor", och beslutar stämman detta så blir det detta.

Problemet är att detta alltid möter motstånd om någon bostadsorganisation är involverad i mötet. De kommer att försöka avstyra detta (liksom vissa styrelser som inte tycker det är särskilt kul att få frågor).

Dock kan man inte fatta beslut under denna punkt, övriga frågor.

Som Lego säger så har frågor som kan påverka beslutet om ansvarsfrihet risk att falla bort om man tar sina frågor under punkten för styrelsens årsredovisning, men det skadar aldrig att upprepa sig i sådant fall.

Eftersom punkten för godkännande av årsredovisning (heter det "Föredragning av styrelsens årsredovisning" i din brf, Lego? Märkligt!) ligger där den ligger är det alltid bäst att börja med sina frågor där.
Jag tror få i Sverige har mer erfarenhet av att ställa frågor och försöka pricka in dem på rätt plats i dagordningen än jag (med en styrelse som vägrar svarar på frågor oavsett var man ställer frågorna).
Jag har tagit upp mycket om detta i mitt klander av årsstämman 2010 i min brf.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-12-21, 21:37
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hmmmmmmm

Det här är en standard-dagordning för BRF:

9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
10) Föredragning av revisorns berättelse

Lego, står det verkligen som du beskriver daordningen gällande dessa 2 §:er?

I så fall skulle jag begära ordet under § 9 och börja med att föreslå att till nästa stämma ta bort "föredragning" under § 9.
Men det är väl så här de flesta föreningar fungerar. Styrelsen presenterar sin årsredovisning med något kortfattat frågar eventuellt om någon har någon fråga. Vilket gör att ytterst få medlemmar törs/vill/kan ställa de rätta frågorna.

Påtala för melemmarna (även styrelsen) att under denna skall styrelsens årsredovisning och verksamhetsår diskuteras, och att det är under denna § medlemmarna skalldiskutera styrelsens skötsel av sitt uppdrag.

Jämför med §10 som i 99 % är just en "föredragning" av revisorn standartext som den är skriven av 99,8% av alla révisorer i brf.

Be att man går igenom årsredovisningen stycke för stycke där föredragen kan läsa rubrik, och inväntamedlemmarnas frågor på just den delen av redovisningen.
föreslå också att i slutet av redovisningen/frågandetatt avsluta med frågor/svar från styrelsen på sådant som inte har klar rubrik.

Om du föreslår ej ansvarsfrihet senare under denna punkt ska du hänvisa till de frågor och eventuelllasvar eller uteblivna svar du fått på dina synpunkter under § 9

Lycka till
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-12-21, 21:43
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hmmmm igen

Glöm inte bort att styrelsen måste svara på frågor. En taktik är att ställa lite kluriga frågoroch "ställa styrelsen". Detta även för att vi vet att det oftast är förvaltningen som i alla fall gjortden ekonomiska delen.

Tyvärr gäller ju att det alltför ofta händer att det är förvaltaren som talar under denna pubkt, och svarar på frågorna?

Frågor skall skriftligen besvaras av styrelsen 2 eller 3 veckor efter stämman.

Här kan man även föreslå att samtliga medlemmar skall ha det skriftliga svaret på de frågor som styrelsen inte kunde svara på på stämman.

De styrelser som här säger att det "kostar" att göra utskick till medlemmarna visar bara sin syn påmedlemmarnas rättigheter.
Och borde ha svaret, se till att medlemmarna förstår redovisningen och var mer tydliga i föreningens årsredovisning och styrelsens arbete under verksamhetsåret.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-12-21, 22:05
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Tillägg till tettes utmärkta inlägg om rätten att få svar på frågor:

Om det är så att man som frågeställare misstänker att svaren på de frågor man har kan inverka på stämmans beslut om ansvarsfrihet och/eller val av styrelseledamöter och suppleanter måste man se till att ställa frågorna innan stämman röstar.
Efter omröstningen är det som bekant för sent.
För att sedan styrelsen ska få möjlighet att lämna skriftligt svar på frågorna innan omröstning begär man att stämman ajourneras, dvs avbryts för att återupptas när medlemmarna fått de skriftliga svaren i sin brevlåda.

Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att gör sin röst hörd och driva igenom sina frågor vid en stämma där styrelsen är avig och de andra medlemmarna ointresserade eller aviga. Det gäller dock att förbereda sig, ta reda på vad som gäller och stå på sig under stämman.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vad händer med styrelsen vid klander av stämma? micke Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 12 2010-06-18 10:42
Styrelsebeslut om extra stämma innan styrelsen är vald bossan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2010-05-12 13:42
Stämma styrelsen i brf KIM Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 13 2009-06-09 15:07
Motioner till stämma - Styrelsen rekommenderar avslag till alla Trötter Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-05-21 02:48
När måste styrelsen kalla till extra stämma? lee Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 8 2008-03-31 21:20Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare