Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-11-28, 19:10
Bettie Bettie är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Nov 2013
Ort: Göteborg
Inlägg: 17
Standard Protokollfiffel - årsstämma

Vid årsstämman hade vi en diskussion om att någon i styrelsen tagit ut extra ersättning med 150 kr/timme för nedlagt "arbete" utöver Arvodet och mötesersättningen.
Styrelsen förnekade detta på en direkt fråga till var och en under stämman , ingen hade fått ut detta. Beloppet var drygt 26000 kr.

Jag påpekade för stämmoordföranden , att detta vill jag ha in i protokollet, dvs att de samtliga förnekar uttaget , samt att det INTE är OK att ta ut dessa pengar utöver arvodet. "

"Arbetet" bestod i att hantera nycklar för de lägenhetsinnehavare som inte själva kunde ordna detta vid ett större installations arbete (bredband). Bl.a

Jag blev samtidigt invald i styrelsen. Vid konstituerande möte avgick den gamla styrelsen
, och lämnade då en exakt redogörelse för dessa 26000 kronor. detta var tre dagar efter stämman

Stämmoordföranden utser ju sekreterare. Han hade valt den sittande sekreteraren, som ju var en av de som man kunde misstänka talade osanning vid den direkta förfrågan.

När protokollet väl kom ut, vad stod det då i detta ärende ?

Naturligtvis - ingenting !

Det hör till bilden, att samma fråga var uppe året innan på stämman. Då handlade det om ytterligare pengar ca 30000. En ledamot sa då att han fått detta belopp för "nyckelhantering" enligt ovan. Stämman , påhejad av undertecknad bestämde då att sådan ersättning INTE får förekomma, och skall i vart fall inte tas av föreningen. Han fick i uppdrag av stämman att avkräva leverantören av installationen , detta belopp.

Jag underströk redan då att detta skall tas upp i protokollet !

Vad hände- inte ett ord i protokollet.

Jag skrev då brev till styrelsen och påpekade felaktigheten.....

Brevet är och förblir obesvarat.

Så till min fråga - HUR får man bukt med sådant mygel, där stämmoordföranden, sittande styrelse , protokolljusterare etc INTE vågar påtala felaktigheter i protokollet , och myglet kan fortsätt år efter år !
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-11-28, 19:20
Dia Dia är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2013
Inlägg: 473
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Bettie Visa inlägg
Så till min fråga - HUR får man bukt med sådant mygel, där stämmoordföranden, sittande styrelse , protokolljusterare etc INTE vågar påtala felaktigheter i protokollet , och myglet kan fortsätt år efter år !
Det krävs mycket kurage. Inför nästa årsredovisning skriver du en notering om det vid din namnsignatur eftersom den gäller för nuvarande år.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-11-29, 01:37
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Mygel kan fortsätta om myglarna märker att de kommer undan utan konsekvenser

Jag tycker ditt inlägg är intressant bl.a. med avseende på en del färska diskussioner i forumet om behovet av granskning och blir lite nyfiken på hur det uppdagades ?
Vanliga medlemmar har ju inte tillgång till konton och kan inte se vilka pengar som har plockats ut av vem.
Du skriver att ni på årsstämman hade en diskussion om att någon i styrelsen tagit ut extra ersättning men att styrelsen förnekade det.
Hur uppstod diskussionen om att styrelsen skulle ha tagit ut för mycket pengar ?
Var det kanske ett rykte som någon tog upp på stämman och vad hade den granskande revisorn att säga om saken ?

Om jag förstår dig rätt så har alltså den föregående styrelsen erkänt att de tagit 26.000 kr av medlemmarnas/föreningens pengar, efter att uttryckligen ha förnekat det på årsstämman tre dagar tidigare.
Vidare så låter det som att det föregående årets stämma hade varit tydliga med att sådan ersättning inte fick förekomma.
Jag vet inte om det finns något tydlig definition av vad stöld är, men om en ledamot plockar ut pengar mot stämmans/medlemmarnas uttryckliga vilja, om det inte är stöld så bör det väl rimligen på något sätt vara brottsligt ?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Bettie Visa inlägg
Så till min fråga - HUR får man bukt med sådant mygel, där stämmoordföranden, sittande styrelse , protokolljusterare etc INTE vågar påtala felaktigheter i protokollet , och myglet kan fortsätt år efter år !
Ett sätt att försöka komma åt problemet är att försöka se till att det inte ska få passera obemärkt.
Det bör få konsekvenser. Om myglarna märker att de kan komma undan genom att stå och ljuga på en stämma så kan de bli sugna på att fortsätta mygla.

Med andra ord handlar det om ungefär samma princip som i samhället för övrigt när vi tillämpar straff/konsekvenser för t.ex. snattare. Om de märker att det inte blir några konsekvenser, tja då kan de fortsätta...

Jag gissar att ledamöterna har beviljats ansvarsfrihet men frågan är om du tror att de skulle ha beviljats ansvarsfrihet om medlemmarna hade vetat om att de faktiskt hade tagit 26000 kr av dem ?

Kräv att de till föreningen betalar tillbaka de pengar som de tydligen inte hade rätt till enligt föregående årsstämman.
Jag tycker också att du bör försöka spela in ett muntligt erkännande med t.ex. din mobiltelefon så att du inte riskerar att stå där utan bevis på en stämma eller liknande om de återigen skulle förneka samma sak dvs om de endast vågar erkänna när en mindre krets är närvarande.

Den här lagen kan kanske vara intressant i sammanhanget angående ansvarsfriheten:
(eftersom styrelsen uppenbarligen inte lämnade riktiga uppgifter om de pengar de hade tagit ut från föreningen)
https://lagen.nu/1987:667#K13P5S4
Citat:
Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-11-29, 09:15
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Mygel av styrelse i brf

Det Tomas tar upp är viktigt.

Föreningen ska återkräva pengarna.

Eftersom det handlar om en brottslig handling (uttaget av pengarna har inte redogjorts för i årsredovisningen) kan skadeståndstalan alltid föras av föreningen (även om det är via "styrelsen", som det märkligt nog uttrycks i 13 kap 5 § Lag om ekonomiska föreningar).

När någon försnillar pengar i föreningen är det viktigt att detta snarast möjligt skriftligt påpekas till alla revisorer i föreningen. Om inte revisorerna reagerar kan dessa ställas till svars för detta.

Frågan är om revisorerna kan gå fria överhuvudtaget från detta om de inte upptäckt/anmärkt på de pengar som på ett orätt sätt tagits ut av ledamoten.

Har föreningen någon auktoriserad revisor, vem och vad har denne sagt?

Har styrelsebeslut tagits om att ledamot skulle erhålla dessa pengar?
Även övriga ledamöter i styrelsen (som satt under aktuell tid) kan ligga pyrt till... om de inte reserverat sig mot beslutet att ta ut ersättning för något som inte godänts av stämman
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Bettie Visa inlägg
HUR får man bukt med sådant mygel, där stämmoordföranden, sittande styrelse , protokolljusterare etc INTE vågar påtala felaktigheter i protokollet , och myglet kan fortsätt år efter år!
Har inte justerarna av stämmoprotokollet reagerat på felaktigheten och korrigerat stämmoprotokollet?

Varje medlem kan alltid skriva en motion och se till att medlemmarna informeras på detta sätt om oegentligheter.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Bettie Visa inlägg
Jag blev samtidigt invald i styrelsen. Vid konstituerande möte avgick den gamla styrelsen
Citat:
Ursprungligen skrivet av Bettie Visa inlägg
Jag skrev då brev till styrelsen och påpekade felaktigheten.....
Brevet är och förblir obesvarat.
Jag hängde inte med riktigt här. Du valdes in i styrelsen. Men när sedan konstituering skedde efter stämman så hoppade de ledamöter av som ingick i den gamla styrelsen (och som ev. var delaktiga i brottet). Sitter du kvar i styrelsen, och vilka ingår i styrelsen idag?

Se även;
Om ansvarsfrihet för styrelsen i en brf

Om ansvarsfrihet för styrelsen - Hur lång tid har föreningen på sig att väcka skadeståndstalan mot styrelse/styrelseledamot?


__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-29 klockan 09:44.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-11-29, 09:28
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Nåt jag reagerade på, förutom de väldigt allvarliga punkter som Tomas och Admin redan tagit upp, är

Citat:
Stämmoordföranden utser ju sekreterare. Han hade valt den sittande sekreteraren, som ju var en av de som man kunde misstänka talade osanning vid den direkta förfrågan.
Jag tror det här är en missuppfattning. Det är inte alls solklart att ordförande ska utse sekreteraren. Är det ett årsmöte så borde årsmötet utse sekreteraren. Inom styrelsen ska styrelsen och inte ordföranden utse sekreteraren.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-11-29, 11:35
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Citat:
Jag tror det här är en missuppfattning. Det är inte alls solklart att ordförande ska utse sekreteraren.
Jag är av den uppfattningen, att det är ordföranden som utser protokollförare. Har heller inte sett att det kan innebära något problem, då två justerare plockas ur stämmodeltagarna. Men uppenbarligen kan det ju bli fel ändå...

Ang TS fall, där styrelsen felaktigt tillskansat sig pengar, så känner jag också direkt att dessa skall återkrävas.

Men, erfarenheten visar att det oftast kostar MER pengar, samt tar förskräcklig tid och resurser i anspråk. Jag anser att det behöver vara större belopp för att starta en sådan process. (Man kan givetvis kräva en återbetalning, skicka ett inbetalningskort. Men betalar de ej frivilligt, måste man noga överväga kostnader/nytta med att driva fallet).

Däremot skall de omedelbart avsättas. Och självklart skall anledningen redovisas, samt hållas levande i föreningen under den tid dessa barbarer har mage nog att bo kvar i föreningen.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-11-29, 11:53
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg

Ang TS fall, där styrelsen felaktigt tillskansat sig pengar, så känner jag också direkt att dessa skall återkrävas.

Men, erfarenheten visar att det oftast kostar MER pengar, samt tar förskräcklig tid och resurser i anspråk. Jag anser att det behöver vara större belopp för att starta en sådan process. (Man kan givetvis kräva en återbetalning, skicka ett inbetalningskort. Men betalar de ej frivilligt, måste man noga överväga kostnader/nytta med att driva fallet).
Samma kanske då om någon medlem skulle hoppa över att betala avgiften någon månad.
Inget att driva heller när det är ett såpass begränsat belopp?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-11-29, 12:00
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Citat:
Samma kanske då om någon medlem skulle hoppa över att betala avgiften någon månad.
Inget att driva heller när det är ett såpass begränsat belopp?
Det är betydligt enklare att driva in en avgiftsskuld, än att försöka få tillbaka ett "för högt uttag av arvode".

Tyvärr.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-11-29, 13:06
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Såg nu att jag hade fel. Flera brfer jag kollat på nätet hade stämmodagordningar där ordföranden bestämmer. Om detta är det normala så tycker jag det är något som bör ändras.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-11-29, 14:01
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vem väljer protokollförare på stämman i en brf?

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Flera brfer jag kollat på nätet hade stämmodagordningar där ordföranden bestämmer. Om detta är det normala så tycker jag det är något som bör ändras.
Det är helt riktigt som Harald säger. De flesta brf:ar (inte bara HSB-brf:ar) har i stadgarna följande punkt;

2. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Men det går att komma runt detta på olika sätt (precis som det mesta annat av regelverken för brf:ar).

Ett sätt är att när stämman väljer mötesordförande så kan man redan då fråga vem mötesordföranden avser utse som protokollförare.
Sedan väljs mötesordförande efter den som utser protokollförare enligt stämmans önskemål
.

Eller så kan man välja en flexibel mötesordförande. På den senaste årsstämman i den brf där jag bor undrade stämman varför stämmoordförande skulle utse protokollförare. Stämmoordföranden (tillika HSB-representanten) sa då att han inte brydde sig och ville stämman välja någon annan så skulle han naturligtvis utse den som stämman önskade till protokollförare.

Det finns fler sätt att komma förbi stadgarna för val av protokollförare... men kräver som regel förberedelser.

Tänk bara på att stadgeparagrafen faktiskt fyller en funktion så som den är formulerad. Med aktuell formulering krävs i princip att den av styrelsen (som det tyvärr nästan alltid är som föreslår mötesordförande) föreslagna mötesordföranden förberett innan stämman vem som ska utses som protokollförare, och därmed sparas tid.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Deltagande i årsstämma Marierose Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2012-01-28 13:23
Årsstämma MagganSthlm Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2010-05-03 09:17
Årsstämma plattipus Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2010-04-27 21:10
Årsstämma sirgremlin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-06-09 16:51
Röstlängd på årsstämma Einar Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2009-05-25 15:57Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:54.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare