Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-02-28, 17:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Vad innebär direkt demokrati och representativ demokrati?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Klart som korvspad. Det är alltså INTE är direkt demokrati för beslut i föreningens angelägenheter, medlemmarna behöver inte tillfrågas, utan de frågorna hanteras av styrelsen.
Hmm, nej i en bostadsrättsförening råder (= ska råda) direkt demokrati, och bostadsrättsföreningar är ofta det första exempel man (dvs de som inte är bekanta med hur verkligheten ser ut) nämner på direkt demokrati. Enligt ditt resonemang råder direkt demokrati i styrelsen enbart, men så definieras inte uttrycket direkt demokrati.

Pga tidsbrist snor jag några beskrivningar från nätet av vad direkt demokrati innebär;

Wikipedia;
Direkt demokrati, även direktdemokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva.
Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet.
Förespråkare av direktdemokrati anser att det direkta politiska inflytandet och ansvaret hos befolkningen ska ökas, och att vad de kallar väljarapatin och det skendemokratiska politikerstyret ska minskas. De försöker "återerövra demokratins faktiska innehåll".

Nationalencyclopedin;
direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.

Någonstans i Sverige;
Direkt demokrati är en gestaltning av folkstyre där röstberättigade direkt beslutar, utan att utse representanter som röstar för dom. Direkt folkstyre härstammar från stadsstater i det antika Grekland då alla medborgare (det vill säga fria män) hade rösträtt.

Kalifornien och ytterligare 33 av USA:s stater har vad som kallas direkt demokrati. Det innebär att man till skillnad från representativ demokrati, som vi har i Sverige, vill ge alla medborgare möjlighet att bland annat fatta beslut och skapa/ändra lagar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Alltså, medlemmens "rätt att besluta i föreningens angelägenheter" är begränsad till stämman. Ingen annan stans har en medlem rätt att lägga sig i föreningen angelägenheter.
Ja, men det har inte med frågan om direkt demokrati att göra. Var röstningen sker och när ligger liksom inte i definitionen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Tyvärr. That´s it. Finns inget mer. Hur gärna ni än vill.
Hoppas att det därmed, efter mina klargöranden här ovan, står helt klart att i en bostadsrättsförening råder direkt demokrati enligt samtliga existerande definitioner av uttrycket.

Ett exempel på indirekt demokrati är däremot de fullmäktigeledamöter som utser sig själva att "rösta" på HSBs fullmäktigestämmor. Ser du skillnaden? Det är alltså tänkt att dessa fullmäktige ska representera delägarna i brf:en, även om det inte blir så i praktiken pga bistande insyn och en mängd andra anledningar där HSB på alla tänkbara sätt motverkar möjligheten för medlemmarna att påverka.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
För att klargöra detta en SISTA gång. Stämman SKA INTE besluta om förvaltningen! Den skall godkänna eller inte godkänna STYRELSENS förvaltning. Styrelsen innehar det fulla förvaltningsansvaret, befogenheter och skyldigheter.
Det är varken direkt eller indirekt demokrati. Det är diktatur.
Och jag vill understryka att även de enskilda delägarna i föreningen har både befogenheter/rättigheter och skyldigheter.
Att du tycker att stämman inte ska besluta om förvaltningen är en sak, men det är därmed inte befäst att stämman inte har denna rättighet.

STÄMMANS BESLUTSRÄTT
Jag noterar att du inte kan motivera ditt påstående om att föreningsstämman skulle vara begränsad i sina beslutsrättigheter på det sätt du och HSB hävdar. Men, som sagt, när hela HSB-organisationen under så många år misslyckats med att hitta någon juridisk grund för att föreningens högsta beslutande organ skulle sakna rätt att besluta om föreningens förvaltning så kanske det inte är så troligt att du skulle lyckas med detta heller.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Och Ja, det prövas alltid i efterhand. Like i´t or not.
Gillar inte!
Därför glad att föreningsstämman är fullt fri att besluta om föreningens förvaltning i förskott och att det bevisligen inte finns något regelverk som fråntar delägarna deras självklara rättigheter.


Not.
Dragit ut diskussion om direkt demokrati och representativ demokrati från tråden (fortsättning på inlägg #14-16);
Måste jag gå med på fönsterbyte av oskadat fönster?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-26 klockan 09:31. Anledning: Från tråden "Måste jag gå med på fönsterbyte av oskadat fönster?"
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-02-29, 09:32
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Suck! Jag blir så trött, hela Admins inlägg om "Direkt demokrati" motsäger sig självt. Hoppas ni som läser och följer detta, kan se det.

Citat:
Wikipedia;
Direkt demokrati, även direktdemokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva.
Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet
Läs ovan och begrunda. Var i Brf: ens löpande förvaltning råder direkt demokrati? Jo, endast PÅ STÄMMAN. Precis som jag hävdat hela tiden.
Citat:
Nationalencyclopedin;
direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.
Jämför ovan med er stadga! Beslut i föreningens angelägenheter fattas av styrelsen. Styrelsens ledamöter ÄR firmatecknare! I SAKFRÅGOR röstar styrelsen ENBART. Det händer att en SAKFRÅGA kommer till stämman, som en MOTION, då tas den upp där. Men normalt alltså inte.

Citat:
Någonstans i Sverige;
Direkt demokrati är en gestaltning av folkstyre där röstberättigade direkt beslutar, utan att utse representanter som röstar för dom. Direkt folkstyre härstammar från stadsstater i det antika Grekland då alla medborgare (det vill säga fria män) hade rösträtt.
"Utan att utse representanter..." Men i Brf: en utser vi ju en styrelse! Alltså råder REPRESENTATIV DEMOKRATI 364 dagar om året, och DIREKT DEMOKRATI endast på STÄMMAN.

Och är det så att stämman "kör över" styrelsen i sakfrågor och förvaltning, så ÄR det detsamma som ett misstroendevotum mot styrelsen, och dess ledamöter skall därmed avgå.

Jag är inte för maktfullkommliga styrelser, som kör över sina medlemmar. Dessa ska bort, och det gör stämman. Men duktiga styrelser måste få arbetsro och fatta de beslut de tycker är nödvändiga för föreningen. Visst, det innebär att de har MAKT, men, gilla läget, hela vårt sammhälle är uppbyggt på att vissa personer (oftast genom en demokratisk process) får makt under en begränsad tid. Ska försöka utveckla det här med MAKT i en annan tråd vid tillfälle.

En jämförelse kan göras med en bussresa. Föreningen är bussen, styrelsen kör och medlemmarna åker som passagerare. Alla är överens om VART MAN SKA, och åker därmed iväg. Men under hela resan, så är det chauffören som ENSAMT bestämmer om när han ska BROMSA, BLINKA, STANNA, eller om han tar en lite annorlunda väg. Överenskommelsen gäller ju att han ska nå MÅLET, eller hur? Passagerarna KÖR INTE bussen. Men, tycker de att han kör ALLDELES FÖR DJÄVLIGT, så skriker de: STANNA BUSSEN! Och byter ut chauffören. DÄR HAR DE MAKTEN (stämman).

Sen sätter sig den NYA chauffören, och nu bestämmer HAN hur HAN ska KÖRA.

Skulle passagerarna VILLKORA hans körning för mycket, Te x du ska köra den vägen, med den hastigheten, och du ska blinka så många gånger, och du ska gasa så mycket mm, ja, då har de lagt SIG I FÖR MYCKET. Chauffören ska då VÄGRA köra bussen, och säga: "I och med att jag som kör har HELA ANSVARET för er och bussen, så måste jag få handlingsutrymme och bestämma hur resan ska gå själv. Nu lägger ni i er i för mycket, så då får ni hitta någon annan som kör, jag gör det inte."

Däremot ska ju bussen NÅ SLUTDESTINATONEN, enligt det "avtal" som passagerana och chauffören har. (föreningen ska förvaltas rättvist över tid och ingen enskild medlem får missgynnas eller gynnas).

Det finns helt klart medlemmar här på forumet som har problem med att styrelsen har makten, lika chauffören på bussen. Men till er: Engagera er i styrelserna för bövulen! Ni behövs där, och där slipper ni känna er undanskuffade av (dåliga) styrelser.

Sen en liten kommentar till att jag helt plötsligt jämförs med vad HSB tycker. Alltså förstå rätt här, HSB, liksom vilken annan extern förvatare som helst, har ju en EGEN dagordning med föreningen, som INTE är densamma som medlemmarnas. Förvaltaren ska ju tjäna pengar på föreningen! Och skiter blankt i om föreningen "går bra" eller hur medlemmarna som bor där har det (inom vissa gränser). Det är inte ovanligt att förvaltaren ALDRIG ens har besökt föreningen i fråga.

Därmed ligger det ju ett värde i att från förvaltarens sida att "sälja in" sig hos styrelsen, och få den att jobba för FÖRVALTARENS INTRESSEN. Detta är mycket vanligt inom Brf, och jag förstår att många här har det så.

Men ni ska ställa KRAV på er STYRELSE att "se igenom" detta, och att styrelsen istället hela tiden jobbar för föreningens och flör medlemmarnas bästa. Gör den inte det, så ska den bytas ut. Tro inte att ni kan ändra detta faktum, genom att hela tiden köra på att STÄMMAN är högst beslutande organ, och DÄR försöka ändra dåliga styrelsebeslut.

Ni blir blåsta i alla fall, eftersom styrelsen HAR makt, och ni har BEGRÄNSAD insyn i styrelsens arbete.

FRAM FÖR BÄTTRE STYRELSER, det ger BÄTTRE FÖRENINGAR!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-02-29, 10:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Direkt demokrati vs representativ demokrati

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Suck! Jag blir så trött, hela Admins inlägg om "Direkt demokrati" motsäger sig självt. Hoppas ni som läser och följer detta, kan se det.
Harald, det finns omöjligen något jag skrivit här som "motsäger sig självt" för det är exakt så som jag beskrivit.
Jag vet inte hur jag ska kunna bli tydligare. Jag trodde att det var klart som det berömda korvspadet du brukar ta upp.
Om du inte litar på mig, och/eller förstår vad jag förklarat, så ställ frågan till någon annan kunnig inom området.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Jämför ovan med er stadga! Beslut i föreningens angelägenheter fattas av styrelsen. Styrelsens ledamöter ÄR firmatecknare! I SAKFRÅGOR röstar styrelsen ENBART. Det händer att en SAKFRÅGA kommer till stämman, som en MOTION, då tas den upp där. Men normalt alltså inte.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Läs ovan och begrunda. Var i Brf: ens löpande förvaltning råder direkt demokrati? Jo, endast PÅ STÄMMAN. Precis som jag hävdat hela tiden.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
"Utan att utse representanter..." Men i Brf: en utser vi ju en styrelse! Alltså råder REPRESENTATIV DEMOKRATI 364 dagar om året, och DIREKT DEMOKRATI endast på STÄMMAN.
Hmm, jag trodde att de flesta ändå förstod vad direkt demokrati innebär, men det här visar att man aldrig kan bli tydlig nog.

Ja, det är på föreningsstämman det råder direkt demokrati (något annat har jag heller inte sagt), och därmed råder direkt demokrati i föreningen. På stämman kan samtliga beslut som berör föreningen fattas av stämman. Det är så direkt demokrati definieras. Föreningen har ett högsta beslutande organ för alla föreningsfrågor, nämligen föreningsstämman. Att stämman (av praktiska skäl) väljer att inte fatta alla föreningens beslut på stämman, utan delegerat frågor till en grupp av delägarna att hantera, innebär inte att man bara därför gått från direkt demokrati till representativ demokrati.

Om jag skickat ett ombud för mig så skulle man, utifrån min egen snäva synvinkel, kunna säga att det råder representativ demokrati. Men även här gäller att det inte förtar det faktum att det råder direkt demokrati i föreningen. Inte ens om alla delägare i föreningen skickat ombud ("fullmäktige") för sig, och alla röster skett "representativt". Dvs inte så länge möjligheten till direkt demokrati finns för delägarna enligt rådande regelverk.

I definitionen av "direkt demokrati" utgår man (precis som i mycket annat i motsvarande fall) från hur förutsättningarna till bestämmanderätt ser ut. Alltså inte från hur föreningen rent praktiskt väljer att beslutsordningen ska fördelas i det löpande arbetet.

Jag exemplifierade också för dig den representativa demokratin (indirekt demokrati), med de fullmäktige från bostadsrättsföreningarna som röstar på HSB Malmös fullmäktigestämma, där dessa fullmäktige alltså representerar delägarna i bostadsrättsföreningen. Detta för att du skulle kunna se skillnaderna mellan direkt och representativ demokrati.

Det är kanske jag som är dålig på att förklara? Kanske finns det någon annan som bättre än jag kan förklara för Harald vad direkt demokrati är för något och hur det definieras och fungerar i praktiken?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-29 klockan 10:57.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-02-29, 12:17
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Snälla, förklara för mig, varför över huvud taget ha en styrelse om det råder Direkt demokrati?

Citat:
Direkt demokrati är en gestaltning av folkstyre där röstberättigade direkt beslutar, utan att utse representanter som röstar för dom.
utan att utse representanter som röstar för dom

utan att utse representanter

utan att utse

Jag orkar inte mer....
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-02-29, 12:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Direkt demokrat innebär inte att man MÅSTE ta alla beslut via medlemsröstning!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Snälla, förklara för mig, varför över huvud taget ha en styrelse om det råder Direkt demokrati?
Ledsen Harald, men tydligare än vad jag förklarat det för dig står i alla fall inte i min makt att göra.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ja, det är på föreningsstämman det råder direkt demokrati (något annat har jag heller inte sagt), och därmed råder direkt demokrati i föreningen. På stämman kan samtliga beslut som berör föreningen fattas av stämman. Det är så direkt demokrati definieras. Föreningen har ett högsta beslutande organ för alla föreningsfrågor, nämligen föreningsstämman. Att stämman (av praktiska skäl) väljer att inte fatta alla föreningens beslut på stämman, utan delegerat frågor till en grupp av delägarna att hantera, innebär inte att man bara därför gått från direkt demokrati till representativ demokrati.

Om jag skickat ett ombud för mig så skulle man, utifrån min egen snäva synvinkel, kunna säga att det råder representativ demokrati. Men även här gäller att det inte förtar det faktum att det råder direkt demokrati i föreningen. Inte ens om alla delägare i föreningen skickat ombud ("fullmäktige") för sig, och alla röster skett "representativt". Dvs inte så länge möjligheten till direkt demokrati finns för delägarna enligt rådande regelverk.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB - demokrati Kurt Wassberg Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2012-09-13 18:18
HSB Demokrati? Einar Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 25 2009-05-11 23:32
Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-09-14 16:21
En dåres demokrati - Du är kontrollerad! Admin Bostadsrättsforum 7 2008-06-22 13:01
HSB,Demokrati-HSB,Distrikt stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-03-23 10:22Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:44.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare