Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-03-31, 11:08
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Arg I klorna på ny sotare enligt lag

Det kom två försändelser från ett företag som jag aldrig har varit i kontakt med. Det ena kuvertet innehöll ett reklamblad som jag la åt sidan. Det andra var en aviserad tidpunkt när de kommer till oss för att utföra sotning.

Jag ringde, vi har inte beställt detta. Svar, vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Vi har blivit utsedda av Stockholms stad att utföra sotning i ert område. Resten av telefondialogen i kortaste ordlag:

Fråga: Ni kommer hit för att göra vad? Sota alla våra över 200 kanaler som inte används, eller endast de som har blivit renoverade och godkända på senare tid?
Svar: Ni måste tala om för oss vilka kanaler som används.
Fråga: Men om vi inte har kläm på det själva och behöver mera tid för att utreda vad som gäller?
Svar: Ni är skyldiga att anmäla till oss vilka eldstäder som används. Det är olagligt att elda i eldstäder som inte är anmälda.
Fråga: Även om man kan uppvisa intyg att eldstaden och kanalen har godkänts för eldning?
Svar: Ja enligt lagen får man inte elda om det inte sotas regelbundet.
Fråga: Varför har fastighetsägaren inte informerats?
Svar: Vi har skickat ut information till alla (hänvisar till bladet som jag trodde var reklam).
Fråga: Men informationen kom samtidigt med aviseringen. Vi är inte förberedda alls, kan vi inte boka en senare tidpunkt så att vi hinner med?
Svar: Nej, vi måste göra det här enlig lag.
Fråga: Har ni information om det finns eldstäder som används överhuvudtaget i fastigheten?
Svar: Nej, den informationen måste ni lämna till oss.

Resten av min dag (och kväll) gick åt till att söka information per telefon och på nätet. Jag lyckades i all fall avboka tiden tills vidare. Tjejen som tog emot samtalet var väldigt noga med att anteckna namn, telefonnummer och min position i föreningen och menade att jag gör fel och måste ta ansvaret själv för mitt handlande.

Lag (2003:778)

3 kap Kommunens skyldigheter
Förebyggande verksamhet

4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.
5 § Den som utför sotning eller brandskyddskontroll enligt 4 § har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.
6 § En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §.
Kommunen får ge den som enligt 4 § tredje stycket utför brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004...

Så här är det: Stockholms kommun är delad i sju distrikt, brandskydd för sig och sotning för sig. Det finns 6 olika företag betrodda för denna monopolställning som korsvis ansvarar för brandskyddet eller sotningen. Nu försöker jag byta (brandförsvarets tillstånd krävs) så att samma företag ska få ta hand om både brandsyn och sotning hos oss. Det saknas nämligen riktlinjer för att de två företagen som har hand om samma distrikt ska kommunicera med varandra. De som har aviserat sotning upplevde jag som så otrevliga att jag inte vill ha dom alls.

Vad sysslar lagstiftarna med?

Måste man bli jurist för att kunna bo i bostadsrätt?

Först avvecklar man ett fungerande system med distriktssotare. Efter några år gör man en pudel delvis tillbaka till det gamla systemet som är uselt dåligt organiserat där den ena inte vet vad den andra gör. Tillkommer en tredje aktör som man fortfarande får välja själv för översyn och rengöring av imkanaler.

Jag är riktigt upprörd. Det här kan komma att kosta skjortan för föreningen. Bland annat måste alla tidigare godkännanden och underkännanden göras om! Samordningen mellan de två utvalda företagen måste vi organisera själva.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-03-31, 11:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Varför sota?

Det här med sotning var uppe i media för några år sedan, bl.a. i Uppdrag Granskning, om jag minns rätt. Kontentan var att det inte finns något som säger att sotning behövs ur samhällssynpunkt. Det finns ingen som helst ökad risk för brand eller något annat skäl för att sotning ska vara lagstadgat.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-03-31, 12:04
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Vad sysslar lagstiftarna med?

Måste man bli jurist för att kunna bo i bostadsrätt?

Först avvecklar man ett fungerande system med distriktssotare. Efter några år gör man en pudel delvis tillbaka till det gamla systemet som är uselt dåligt organiserat där den ena inte vet vad den andra gör. Tillkommer en tredje aktör som man fortfarande får välja själv för översyn och rengöring av imkanaler.

Jag är riktigt upprörd. Det här kan komma att kosta skjortan för föreningen. Bland annat måste alla tidigare godkännanden och underkännanden göras om! Samordningen mellan de två utvalda företagen måste vi organisera själva.
Jag kan bara hålla med dig. Jobbade som kakelugnsmakare under 70 talet och hade mycket kontakt med sotarna då (distriktssotare). Det var ett totalitärt styre då med, kan jag säga. Och sen jag blev BRH har jag haft fler kontakter med dem i olika ärenden och det är lika illa nu, om inte värre som du säger.
Politiker och myndigheter har ingen aning om vad deras förment goda avsikter leder till. Sunt förnuft är en bristvara.
Det verkar som tanken är att varje människa skall specialiseras så till den milda grad att allt annat skall köpas in utom ens eget arbete.

Gubbarna är här och bilar ut i mitt badrum idag. En gubbe bilar ut, sedan kommer en gubbe och grovgjuter, sedan kommer en gubbe och lägger golvvärme och gjuter flytspackel, sedan skall det till en elektriker, en snickare, en plattsättare och en målare. I det duschrum jag gjorde själv utförde jag allt utom bilningen på egen hand.

I kommunist Polen, detta är sant tro det eller ej, fanns det en mätsnickare och en sågsnickare. Samma snickare kunde alltså inte utföra bägge sysslorna. De hade dessutom olika fackföreningar. Så när den ena strejkade kunde inte den andra jobba. Det slutade med att de Polska snickarna åkte till Tyskland och jobbade som vanliga snickare till lägre priser och nu är de här! Vad kan det bero på? I Polen tog man samtidigt in utländska företag som byggde, Skanska bl a, eftersom dessa företag inte lydde under de Polska reglerna.

Så oavsett politisk tillhörighet verkar politikerna i detta landet styra oss emot den tillvaro som rådde i Polen under 80 talet. Jisses!
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-03-31, 13:28
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det här med sotning var uppe i media för några år sedan, bl.a. i Uppdrag Granskning, om jag minns rätt. Kontentan var att det inte finns något som säger att sotning behövs ur samhällssynpunkt. Det finns ingen som helst ökad risk för brand eller något annat skäl för att sotning ska vara lagstadgat.
Jag har inte läst något om det, men har för mig att sot är ganska fett och att det är otillräcklig sotning som orsakar skorstensbränder. Men är det som media påstår är det ännu mera upprörande att man har skapat lagstöd för tillåta några få företag att enligt eget tycke skinna andra näringsverksamheter på pengar. Undrar vad konkurrenslagen säger om att gynna några enstaka firmor som har fått monopolställning på det här sättet. Aviseringen som vi har fått är likvärdig med ett myndighetsföreläggande.

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Jag kan bara hålla med dig. Jobbade som kakelugnsmakare under 70 talet och hade mycket kontakt med sotarna då (distriktssotare). Det var ett totalitärt styre då med, kan jag säga.
Det gamla totalitära systemet fungerade åtminstone. Sotarmästarna var ålagda att arkivera alla protokoll på ett betryggande sätt. Både enskilda boende och fastighetsägare kunde begära utdrag ur protokollen över hela den tid som de innehaft distriktsansvaret. Den lokala sotarmästaren hade dessutom en rådgivande funktion att granska bygglovshandlingar avseende utförandet och den planerade utformningen av nya eldstäder och kunde hänvisa till duktiga hantverkare.

I det nya systemet har man fört över makten åt ett gäng penninghungriga gamar som använder lagen i skrämselsyfte och som roffar åt sig både jobb och pengar efter bästa förmåga. De besvärar sig inte ens om att ta reda på om jobben behöver utföras eller ej, klampar bara på.

Det gamla skrået har jag aldrig upplevt som okunniga eller oseriösa även fast de också hade myndighetsmakt.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-03-31, 13:30
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Konstigt att det inte står i lagtexten hur ofta sotning ska göras.

I vår kommun har vi fått höra att det var tvång tidigare (varje 6 eller 7 år) men att ni det blivit rekommendation.

Stämmer inte det i Stockholm?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-03-31, 13:51
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Var 4:e år tror jag

http://www.msb.se/RS/2001-2005/SRVFS_2005-9.pdf
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-03-31, 14:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Sotarmurremaffian

Något jag upplevde ytterst märkligt var att förra året (tror jag det var) så kom sotaren till min sommarstuga för inspektion av huset (alltså inte bara det som hör till sotningen).

Det kostade cirka 500 kr för en barnsligt enkel kontroll som vilken tomte som helst skulle kunna göra på 5-10 minuter.

Resultatet blev inga anmärkningar i protokollet men med fria synpunkter på lite varierande irrelevanta saker, som placering av brandvarnare och beläggning av tak utanför pannområdet i källaren.

Verkar som sotningsmaffian har mycket bra kontakter i regering och riksdag samt kommuner för att få igenom de mest verklighetsfrämmande lagar och regelverk.
Tänk om bostadsrättshavarna hade haft någon organisation bakom sig för att påverka beslutsfattarna i rätt riktning...
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-03-31, 14:53
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Jag tycker att du ska kolla med andra stonings bolag, t.ex. www.tyresosot.se, om detta stämemr att det är lag på detta, att man MÅSTE sota inom en viss tid.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-03-31, 15:45
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Något jag upplevde ytterst märkligt var att förra året (tror jag det var) så kom sotaren till min sommarstuga för inspektion av huset (alltså inte bara det som hör till sotningen).

Det kostade cirka 500 kr för en barnsligt enkel kontroll som vilken tomte som helst skulle kunna göra på 5-10 minuter.

Resultatet blev inga anmärkningar i protokollet men med fria synpunkter på lite varierande irrelevanta saker, som placering av brandvarnare och beläggning av tak utanför pannområdet i källaren.

Verkar som sotningsmaffian har mycket bra kontakter i regering och riksdag samt kommuner för att få igenom de mest verklighetsfrämmande lagar och regelverk.
Tänk om bostadsrättshavarna hade haft någon organisation bakom sig för att påverka beslutsfattarna i rätt riktning...
Sotarmurremaffian, vilket träffande namn du kom på Admin. Det sjukaste med nyordningen är att den brandsyn som tidigare gjordes av kunniga brandingenjörer kan numera göras av sotare som inte kan ett jota om de omfattande bestämmelserna som finns inom bygg.

SBC är en sådan organisation som du önskar trodde vår förening , men tji fick vi. Vi ska gå ur SBC så fort vår fastighetsförsäkring löper ut och vi har bytt försäkringsbolag. Försäkringen som vi har nu gäller bara för SBC medlemmar. Även där gick vi på en nit.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Jag tycker att du ska kolla med andra stonings bolag, t.ex. www.tyresosot.se, om detta stämemr att det är lag på detta, att man MÅSTE sota inom en viss tid.
Jag har lagt ut gällande lagtext i inlägg # 1 och har talat med både Stockholms kommun och brandförsvar, det är dom som bestämmer vad som gäller i Stockholm. Kan hända att andra kommuner gör en annan lagtolkning, men det är ju vi inte hjälpta av.

Jag vet att Tyresösot är trevliga, min dotter bor nästan granne med dig i villa på Bansjövägen.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-03-31, 16:04
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

jag såg lagtexten men kunde inte hitta i texten kravet om hur ofta man ska sota. Det var ingen lätt text att läsa. Står det där?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening KFES Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2013-07-03 22:25
Avsägelse av bostadsrätt enligt BRL BigM Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2012-01-24 09:26
Att hyra är att äga enligt ny dom - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2009-09-19 01:40
Kvar som medlem i brf enligt BRL 2:11 John Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2009-05-24 22:13
Yttranderätt enligt HSB Riksförbund Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-03-22 17:16Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:55.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare