Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-05-28, 19:25
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Meddelande Ogiltigt stämmoprotokoll - Justering

Om två justerare valts på en årsstämma måste väl bådas signaturer finnas med för att stämmoprotokollet ska vara giltigt?

Om det funnits 2 "originalprotokoll";
- 1 stämmoprotokoll där enbart mötesordförandens underskrift saknas (sekreterararen, justerare 1 och justerare 2 har skrivit under).
- 1 stämmoprotokoll som saknar signatur från justerare 1 (mötesordförande, sekreterare och justerare 2 har skrivit under). Justerare 1 har dessutom noterat, i det protokoll som visats för denne, "Se bilaga" vid de punkter där anmärkningar funnits i det protokoll som justerare 1 sett och skrivit under, samt skrivit en bilaga med protokollnoteringar.

Det måste betyda att det funnits 2 protokoll från stämman, varav styrelsen valt att dela ut det som saknar signatur från Justerare 1.

Detta ser jag som ett uppenbart lagbrott, men vilken/vilka lagöverträdelser är det som begåtts här?

Vill tillägga att jag tycker detta forum verkligen är toppen, mycket tips och råd hittas här.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-19 klockan 21:06.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-05-29, 08:44
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

I lagen om ekonomiska föreningar står det:

Citat:
Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman.
Om 2 justeringsmän har valts av stämmen, ska båda två skriva under.

Stämmen har givit sitt förtroende till 2 personer att justera protokollet. Om en justeringsman vägrar skriva under, måste protokollet justeras vidare tills de kommer överens. Mötesordföranden och en justeringsman kan inte gå mot en justerare vald av stämman.

Om de inte kan komma överens för att de inte kommr ihåg vad som sades på stämmen, kan de kanske ta hjälp av andra i föreningen som kanske kommer ihåg bättre än dem. Om det handlar om formuleringar och formaliteter, kan de kanske ta hjälp av hyresnämden (inte säkert det går).
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-29, 09:59
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Standard

Tack Francois
Där fick jag bekräftat att båda skall skriva under, mötesordföranden, före detta HSB anställd, försökte övertyga mig om att det endast räcker med att en justeringsman skriver under.
Det jag tycker är skrämmande, oacceptabelt och troligen ett lagbrott är att det har funnits 2 originalprotokoll för underskrift, ett som jag sett (jag är då justerare 1) och skrivit under tillsammans med sekreteraren och justerare 2. Sedan har det funnits ett precis likadant som mötesordförande, sekreterare och justerare 2 skrivit under. Man har alltså valt att undanhålla det protkokoll jag skrivit "Se bilaga" på, bifogat bilaga till och skrivit under.
Jag har fått bekräftat att mötesordföranden har skrivit under efter att jag gjort det, samt att han tagit del av min bilaga. Nu vill mötesordföranden att vi alla ska träffas för att "komma överens" om ett gemensamt protokoll...???

Jag kommer mer än gärna att lägga in de mail som skickats mellan mig och mötesordföranden här, men jag avvaktar med detta i fall att det blir så att detta går till tingsrätten.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-05-29, 14:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman

Citat:
Ursprungligen skrivet av Deadlund Visa inlägg
Om 2 justerare valts på en årsstämma, så måste väl bådas signaturer finnas med för att stämmoprotokollet ska vara giltigt?
Nej, en justerare kan avlida.
Eller en justerare kan vägra skriva under och då går det varken med rättsliga metoder eller tvång/våld att tvinga denne att skriva under.
Eller en justerare kan "gå upp i rök".

Visst ska alla som valts som justerare skriva under stämmoprotokollet, men om en eller flera dem som ska skriva under - inberäknat mötesordförande och protokollförare - inte skriver under så finns det inga rutiner varken i lag, stadgar eller föreningen i övrigt för att hantera detta.

Egentligen måste en extrastämma tillkallas för att lösa detta problem, men det finns ingen som kan svara på - enbart med utgångspunkt från denna fråga - om stämmoprotokollet är giltigt trots att en eller flera inte skrivit under.

Frågan är om det räcker med att en av dem som ska skriva under som inte gör detta för att protokollet ska bli ogiltigt, eller om det finns en gräns för hur många som inte skrivit under för att stämmoprotokollet blir ogiltigt.

Lagen är, i vanlig ordning, oklar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Deadlund Visa inlägg
Om det funnits 2 "originalprotokoll";
1 där enbart mötesordförandens underskrift saknats (sekreterararen, justerare 1 och justerare 2 har skrivit under).
1 som saknar signatur från justerare 1 (mötesordförande, sekreterare och justerare 2 har skrivit under). Justerare 1 har dessutom noterat, i det protokoll som visats för denne, "Se bilaga" vid de punkter där anmärkningar funnits i det protokoll som justerare 1 sett och skrivit under, samt skrivit en bilaga med protokollnoteringar.
Det måste betyda att det funnits 2 protokoll från stämman, varav styrelsen valt att dela ut det som saknar signatur från Justerare 1.

Detta ser jag som ett uppenbart lagbrott, men vilken/vilka lagöverträdelser är det som begåtts här?
Att en styrelse försöker dölja en justeringsmans justering är naturligtvis ett solklart lagbrott.
Om det är som du skriver, och detta kan bevisas, så är det de säkert mest vanligt förekommande lagbrotten i brf:ar som begåtts här;
Trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning.
Två mycket allvarliga brott som bägge kan ge fängelse.


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 01:57.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-05-29, 14:50
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Standard

I detta fall så finns vittnen gällande det protokoll jag skrivit under och den bilaga jag bifogat, i min mailkonversation med mötesordföranden så medger denne att han vetat om min bilaga.
Ändå har styrelsen och mötesordföranden valt att bortse från min bilaga och det protokoll jag skrivit under (endast mötesordförandens underskrift saknades), utan att höra av sig till mig.
Nu vill mötesordföranden kalla till "justeringssammanträde" och rätta till protokollet, han vill alltså ändra till/justera ett protokoll han redan godkänt, fastän han tidigare valt att skriva på det som saknade min underskrift.
Kan tillägga att sista dag för utdelning av protokoll har passerat.

Min uppfattning är att han insett att han gjort ett grovt misstag och nu försöker rädda situationen för sig själv.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-05-29, 16:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Kan man ändra protokoll i efterskott?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Deadlund Visa inlägg
Nu vill mötesordföranden kalla till "justeringssammanträde" och rätta till protokollet, han vill alltså ändra till/justera ett protokoll han redan godkänt, fastän han tidigare valt att skriva på det som saknade min underskrift.
Tanken är befängd. Det låter sig inte göras!
Justeringsmannen är den sista som skriver på protokollet och sedan är det uteslutet att kunna göra några ändringar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Deadlund Visa inlägg
Kan tillägga att sista dag för utdelning av protokoll har passerat.
Vet inte hur regelverket ser ut hos er.
Om inte föreningen tagit beslut om detta så behöver med dagens regelverk (lagen kommer att ändras avseende detta) så behöver styrelsen inte dela ut protokoll (bara "ge tillgång" till stämmoprotokollet).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Deadlund Visa inlägg
Min uppfattning är att han insett att han gjort ett grovt misstag och nu försöker rädda situationen för sig själv.
Självklart.
Sedan kanske man kan se det som positivt att han i alla fall insett att han gjort fel.
När jag justerar de galna protokoll som skrivs i min brf så är det ingen som bryr sig att styrelse och protokollskrivaren från HSB försöker manipulera protokollen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Deadlund Visa inlägg
I detta fall så finns vittnen gällande det protokoll jag skrivit under och den bilaga jag bifogat, i min mailkonversation med mötesordföranden så medger denne att han vetat om min bilaga.
Ändå har styrelsen och mötesordföranden valt att bortse från min bilaga och det protokoll jag skrivit under (endast mötesordförandens underskrift saknades), utan att höra av sig till mig.
Du kan med stöd av 10% av medlemmarna begära att styrelsen kallar till extrastämma i frågan.
Eller du kan stämma styrelsen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-05-29, 17:58
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Om en justerare inte avlider, inte går upp i rök, och om det inte faller en atombomb som upplånar förening, ska alla justera som valts av stämman justera protokollet.

Deadlund säger
Citat:
Nu vill mötesordföranden kalla till "justeringssammanträde" och rätta till protokollet, han vill alltså ändra till/justera ett protokoll han redan godkänt, fastän han tidigare valt att skriva på det som saknade min underskrift.
Admin svar
Citat:
Tanken är befängd. Det låter sig inte göras!
Nej, nej och nej. Detta är inte alls befängd, det är sunt förnuft och rätt. När man inte är överens ska man träffas och prata med varandra och komma överens om en formulering som alla ska stå bakom.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Justeringsmannen är den sista som skriver på protokollet och sedan är det uteslutet att kunna göra några ändringar.
Inte sant.

- I detta fall är protokollet inte klart, inte arkiverat och inte signerat av alla inblandade. Därför går det alldeles utmärkt att göra en ny original och skriva under på nytt (och slänga den felaktiga original)
- I övrigt går det att göra "amendment" i justerade och signerade protokoll genom att skriva ändringar, datum och underskrift just där man han gjort ändringen.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-05-29, 20:10
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Kan man skriva om ett protokoll?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Om en justerare inte avlider, inte går upp i rök, och om det inte faller en atombomb som upplånar förening, ska alla justera som valts av stämman justera protokollet.
Jag tyckte min poäng var väldigt tydlig. Poängen var;
omständigheter kan inträffa där protokoll inte blir underskrivet av alla, och det finns inga rutiner för detta och det finns inget regelverk att förlita sig på vad gäller frågan om protokollets giltighet om det ej skrivs under av alla!

Med utgångspunkt från själva frågeställningen var det viktigt att understryka detta eftersom det innebär att det inte finns några klara gränser. Därmed finns det heller ingen möjlighet att säkert veta vad en rättslig prövning av denna fråga skulle resultera i.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Nej, nej och nej. Detta är inte alls befängd, det är sunt förnuft och rätt. När man inte är överens ska man träffas och prata med varandra och komma överens om en formulering som alla ska stå bakom
Jo, jag vidhåller med bestämdhet att att det är befängt. Särskilt i den aktuella frågeställningen.
Man kan kanske tycka att det är "sunt förnuft och rätt" om man sätter på sig skyglappar och avgränsar frågan kraftigt utan att ta hänsyn till varken olika för frågan viktiga parameterar eller konsekvenser.
Men faktum är att det är så fel det kan bli att skriva om ett protokoll, och anledningen till detta är kort uttryckt att det får aldrig råda några tvivel om vilket protokoll som är det gällande.

Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att ett nytt protokoll skrivs i det att samtliga följande parametrar uppfylls;
  1. Samtliga som skrivit under (mötesordförande, protokollförare och samtliga justerare) accepterar detta.
    Motsätter sig en enda part detta så faller möjligheten av sig själv att skriva ett nytt protokoll.
  2. Det nya protokollet färdigställs inom de tre första veckorna efter stämman (vilket passerat i aktuellt fall).
  3. Protokollet är inte inskickat till Bolagsverket.
  4. I det nyskrivna protokollet ges en referens till det gamla protokollet som medföljer det nya protokollet som bilaga.
Beroende på omständigheterna kan det också krävas att samtliga medlemmar i föreningen informeras om att nytt protokoll skrivits och att protokollet i sin helhet då delas ut skriftligen till samtliga medlemmar.

Ovanstående förutsätter nog att vi lever i den bästa av världar och att föreningen "Goa & glaa" i Lyckostan har medlemmar som trivs med varandra, är flexibla och kommer överens i det mesta eller allt.

Man måste vara medveten om att det inte alls är säkert att man kommer till koncensus.
Sannolikheten för detta är nog ganska liten, inte minst i detta fall, med tanke på förutsättningarna.

Jag har forskat i denna fråga för något år sedan och kunde då inte bland landets ledande experter hitta någon som kunde eller ville argumentera för möjligheten att skriva om ett protokoll på nytt.
Det finns egentligen bara argument som talar mot att skriva ett nytt protokoll.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Inte sant.
Jo, det är definitivt sant att det ska vara justeringsmannen som är den sista som skriver på protokollet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
- I detta fall är protokollet inte klart, inte arkiverat och inte signerat av alla inblandade. Därför går det alldeles utmärkt att göra en ny original och skriva under på nytt (och slänga den felaktiga original)
Se ovan.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
- I övrigt går det att göra "amendment" i justerade och signerade protokoll genom att skriva ändringar, datum och underskrift just där man han gjort ändringen.
Absolut inte!
Se ovan.

Tilläggas kan att HSB är av den åsikten att protokollet är utan betydelse.
Det säger kanske en hel del om HSB:s kompetens?


Fortsättningen i de inlägg som kommer att visa sig inte leda någonstans är från och med här flyttade till en separat tråd;
Ogiltigt protokoll - sidodiskussion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-05-30 klockan 11:47.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-05-29, 21:44
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Något liknande har hänt i min förening, och jag redovisa för det i denna tråd http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8534. Man blir så tröt på detta agerande.

I vårat fall så underteckna de av stämmans valda justerare men inte stämmo ordförande det protokoll som protokollföraren förde vid stämman. Ordförande upprätta ett nytt protokoll som enbart justerades av en av de två justerarna. Ordförande försökte med hot få den som förde protokollet att ändra detta, samt försökte påverka den av justerarna som godkände det första protokollet att godkänna ordförandes protokoll. Att en som är anställd vid HSB beter sig på detta sätt ytterst beklämmande och oroväckande för rättssäkerheten i BRF. I den granskning som föreningen är under så ska detta belysas. Så vi får se hur den juridiska expertisen ser på detta med att det upprättas två skilda och justerad protokoll vid stämma.

Jag tror inte att de som granskar föreningen kommer att lägga någon vikt vid detta med hur en amatörorganisation utför dokumentationen vid stämma. det verkar som de föreningar som ingår i en organisation kan drivas lite hur som helst. Eller snarare i organisationens favör.

Om en förening som är ansluten till HSB, och anlitar en av HSBs anställda till att föredra stämma. Så har man inte mycket att förvänta sig av de resultat som produceras vad gäller dokumentation vid stämma. Vid vår årsstämma 2009 fördes det ett protokoll som delgavs medlemmarna ca 2 månader för sent. Detta protokoll innehöll inga resultat från de omröstningar som företogs vid stämman, vad gäller motionerna. Med anledning av detta upprätta jag en motion till HSB Götas stämma 2010, där jag ville att styrelsen skulle redovisa om detta är ett normalt sätt att agera på inom HSB vid dokumentation vid stämma. HSB Göta valde att inte ta med min motion till stämman enligt denna tråd i forumet http://hotpot.se/php/vb/showthread.p...1065#post21065
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-05-29, 22:35
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Det är inte nödvändigt att alla som ska skriva under stämmoprotokollet
är ense om protokollets innehåll. T ex kan en justerare ange en skiljaktig
uppfattning om vad som sades på stämman. Denne kan då ange sin
skiljaktiga mening vid sin underskrift, eller om mer utrymme behövs, på en separat bilaga.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Justering av stämmoprotokoll Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 10 2010-12-22 17:40
Ogiltigt överlåtsavtal pga att bostadsrätt var giftorättsgods Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2010-09-16 11:33
Bostadsrätt var giftorättsgods - överlåtelseavtal ogiltigt - Dagens Juridik Admin Senaste Nytt 0 2010-09-13 12:41
Justera styrelseprotokoll tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2010-05-31 09:54
Ogiltigt protokoll - sidodiskussion Francois Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2010-05-30 19:10Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:22.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare