Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Energiförbrukning, elleverantör, elpris, elektricitet, gas, värme och ventilation, fjärrvärme, värmekostnader, värmeproblem, vattenförbrukning, bredbandsleverantörer, IT & föreningens hemsida, avfall/sopor/sopsortering, energi & miljö, o.dyl. RSS-feed för detta forum om uppvärmning, el, bredband, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-07-05, 16:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Ventilation och fläkt i bostadsrätt

Frågor och svar om ventilation och fläkt i lägenheten.


1. Ansvar för ventilationen i lägenheten

Fråga: Sotare har precis besiktat vår fastighet. Ett par bostadsrätter, däribland vår, har fått många anmärkningar. Det finns ingen ventilation alls i vardagsrum eller sovrum.
Hur ska vi ta reda på om det funnits ventilation i rummen förut?
Är det vi som ska bekosta åtgärderna?
Har vi möjlighet att begära ersättning från tidigare lägenhetsinnehavare?

Svar: Ventilationen i lägenheten ansvarar föreningen för. Ni bör kontakta föreningen för att få detta åtgärdat och för att få de upplysningar om lägenheten som ni vill ha. Föreningen ska sedan åtgärda bristen utan dröjsmål.

Har däremot förre ägaren, utan föreningens godkännande, gjort så att ventilationen inte fungerar kan föreningen be er att på egen bekostnad återställa detta eftersom ni nu tagit över ansvaret för det gentemot föreningen.

Ni kan sedan försöka kräva förre ägaren på ersättning för återställandet. Vägrar denne medverka återstår att ge in en stämningsansökan vid tingsrätt.


2. Ventilation - Vem betalar för att montera fläkt i kök?

Fråga: Jag bor i en äldre HSB-lägenhet och i köket finns endast en ventil.
Jag skulle vilja montera in en fläkt, men är det jag eller föreningen som ska bekosta detta?
Finns det inte en lag som säger att ventilationen måste vara bra?

Svar: Föreningen är som fastighetsägare ansvarig för att ventilationen fungerar tillfredsställande. Ett intyg om genomförd besiktning av ventilationen (OVK) ska finnas uppsatt på väl synlig plats i till exempel trapphus och entréer.

Inomhusluften ska kontinuerligt kunna bytas ut mot frisk luft utifrån. Socialstyrelsens normer för luftväxling ska vara uppfyllda. I äldre hus är det vanligt med självluftsventilation, det vill säga att luften strömmar in genom tilluftsventiler, vädringsfönster eller otätheter i huset och passerar sedan ut genom frånluftsventiler.

Du kan kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen för mätning av luftflödet i din lägenhet om du är tveksam till om ventilationen är tillräcklig.

Det finns inget krav på att det ska finnas en köksfläkt i äldre hus. Du får alltså själv bekosta köksfläkten och installationen av denna. Det rekommenderas ändå att kontakta styrelsen innan installationen eftersom åtgärden kan påverka ventilationen i övriga huset.


3. Föreningen skyldig att ersätta bostadsrättshavare för nedmontering av fläkt

Fråga: I vår förening är det inte tillåtet att ha spisfläktar. Styrelsen har beslutat att alla måste kopplas ur och inga besiktningar vid ägarbyte godkänns om sådana är inkopplade.
Kan styrelsen ogiltigförklara de gamla besiktningsprotokollen där fläkten godkänts och tvinga mig att plocka ned den?
Bör föreningen inte betala kostnaden för byte?

Svar: Om köksfläkten ingår i husets ventilationssystem har föreningen ansvaret och kan då besluta att fläktarna inte får vara inkopplade. Då köksfläkten är föreningens ansvar bör föreningen stå för eventuell demontering och kostnaden för byte.

Styrelsen kan dock ha lämnat tillstånd till montering av en köksfläkt som senare, av någon anledning, inte får användas. I så fall kan föreningen vara skyldig att ersätta bostadsrättshavarna för kvarvarande värde och, om fläkten ingår i lägenhetens standardutrustning, eventuellt installera en sådan som uppfyller ventilationskraven.

Om en förening lämnar tillstånd till en enskild medlem att installera en köksfläkt är det viktigt att undersöka om även andra bostadsrättshavare kan göra detsamma utan att exempelvis ventilationen påverkas.


4. Ventilation - problem med matos i lägenheten

Fråga: När grannen lagar mat är det i min bostadsrätt som om någon höll på och lagade mat i mitt eget kök.
I vilken utsträckning ska man tolerera grannens matos i sin egen lägenhet?

Svar: Du ska självklart inte behöva få in grannens matos i din lägenhet. Att oset kommer in till dig beror troligtvis på något fel på ventilationssystemet. Du bör kontakta föreningens styrelse för att få saken utredd.

Styrelsen ansvarar för ventilationen i fastigheten och är skyldig att åtgärda brister som dessa.Frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som, dvs som ett diskussionsunderlag.
Om du har ett problem som liknar dem som tagits upp här, beskriv din situation så kan forumets medlemmar tillsammans komma fram till den bästa lösningen för varje specifik situation.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-05 klockan 21:59.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-07-06, 01:01
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

viktigt att kontrollera innan man monterar in en fläkt är vilken typ av system som föreningen har.

Om man ahr gemensamma frånluftstammar så är fläkt med motor förbjudna, man är hänvisad till en standard spiskåpa istället.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-07-06, 10:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Motorfläkt ej sammankopplad med ventil

Ja, det stämmer, men man kan göra som t.ex. jag har gjort i min lgh med gemensamma frånluftsstammar.

Jag har en motordriven spisfläkt och ett rör som ända upp till frånluftsventilen i köken, men röret från spisfläkten och frånluftsventilen är inte sammankopplade med varandra.

Denna metod är tillåten.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-07-06, 12:34
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Helt rätt, så länge "systemen" inte sitter samman så går det bra, själv har jag en motordriven kolfilter fläkt som inte heller sitter samman med frånluftsventilen.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-07-06, 16:52
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

I min förening med självdragsventilation är det separata murade kanaler från varje kök ända upp till taket, så många har haft fläkten kopplad direkt till frånluftsventilen. Vid en besiktning konstaterades dock läckage mellan kanalerna varför styrelsen förbjöd sådan direktkoppling.
Den som vill kan själv kosta på indragning av tätning vilket blir dyrare ju längre ner lägenheten ligger. Av de 16 lägenheterna tror jag att det är 6 st, bl. a jag
som låtit täta kanalen. Jag såg dock att tätslangen bara är 100 mm i diameter vilket med en längd på 11 meter minskar kapaciteten en hel del jämfört med den
kapacitet som uppges för fläkten.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-07-06, 19:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Otät ventilation

Ja, 10 cm i diameter låter lite klent för en ventilation.

Du kanske bor på bredden och inte på höjden, men är det inte ändå föreningens ansvar att se till så att det är tätt hos er?
Ventilationskanalerna brukar ju ligga på föreningens ansvar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-07-06, 21:03
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Huset med fyra våningsplan är väl egentligen bara avsett för självdrag eftersom det är byggt 1944.
Föreningen kanske därmed bara har ansvar för att ventilationen fungerar för självdrag ?
Det var ordföranden som tog initiativet och tog in tre offerter och inbjöd de som ville hänga på att få det lite billigare när fler gjorde det samtidigt.
Även ordföranden tog alltså kostnaden själv och jag har därför inte velat bråka om betalningsansvaret. Man kan dock tycka att firman som tätade kunde ha
informerat om att det skulle bli så liten diameter på slangen. Då jag inte köpt fläkt ännu tänkte jag kompensera den dåliga diametern med en fläkt som har hög kapacitet.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-07-07, 07:41
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Jag har för mig att de där slangarna är rätt dyra, stämmer det?

Ett annat alternativ är annars att "dra" ventilationsgången med lera (man kan blanda pipleran med vattenglas) eller keramiskt tätningsmedel. När det inte eldas i kanalen blir inte påverkan så stor så detta har lång hållbarhetsfaktor. Man behåller på så vis kanalens ursprungliga dimensioner och kostnaden kanske inte skiljer sig så mycket från slangen?
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-07-07, 10:48
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Ventilationen ligger på föreningens ansvar oavsett om den funnits där sedan huset byggdes eller om det gjorts i efterhand. Så länge det har gjorts till alla lägenheterna i föreningens regi och inte av privatpersoners eget bevåg.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-07-08, 18:24
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 538
Standard

Den alternativa metod som Totiki nämner hade kanske varit att föredra.
Offerterna byggde väl på den billigaste tätmetoden. Tyvärr presenterades
ingen alternativ metod som man skulle kunna få mot pristillägg.

Lägenheten ligger näst högst upp och då kostade det 18.000 kronor totalt
att täta både rökgången till öppna spisen och ventilationskanalen till köket.
Har för mig att drygt två tredjedelar av kostnaden avsåg rökgången.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vem ska betala ventilation i brf lägenhet? Spaneryd El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 1 2009-05-16 19:49
Störningar i bostadsrätt Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2009-03-30 18:32
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:33
Avsägelse av bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:32
Förverkande av bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:50.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare