Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-07, 01:58
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Granskning Styrelsen försöker "mörka" mina motioner

Hejsan!

Jag är nybliven bostadsrättsinnehavare (16 månader). Inför årets föreningsstämma har jag i god tid, skriftligt, inlämnat ett antal motioner för behandling och beslut.

Motionerna har gällt T ex:

Förslag på ny upphandling av entreprenörstjänster: då ingen sådan tidigare gjorts, och kvaliteten på tjänsterna inte är i paritet med kostnaderna för bl a
- Fastighetsskötsel - Trädgårdsskötsel - Städning

Sortering av våra grovsopor: som nu inte är indelade i fraktioner utan allt slängs huller om buller i samtliga kärl. Det finns inga anvisningar i soprummet om hopvikning av kartonger mm

Miljö- och energifrågor - Besiktning/byte av tätningslister i fönster - Anlitande av energisparkonsult
- Info om hur vi själv kan spara på varmvattnet mm

Informationsfrågor: Olika förslag för att hålla oss informerade om vad som är på gång -Info till nyinflyttade mm. För närvarande hörs inget.

Ekonomi och styrelse: Info om försålda lägenheter, - Styrelseutbildning till samtliga styrelseledamöter, genomgång av kontoplanen mm

Trivsel o utemiljö: -Planering av den yttre miljön för att göra den tillgänglig för de boende - Uppfräshning av en del gemensamma utrymmen - gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen och ansvaret för vårt hus.

Idag är det ett företag som i princip sköter hela verksamheten, delvis med egen personal, delvis via entreprenörer. Det gäller både den tekniska och den ekonomiska förvaltningen.

I samband med att kallelsen till fullmäktige skickades ut har styrelsen avfärdat mina motioner med: Eftersom motionen (alltså inte motionerna)handlar om normalt styrelsearbete yrkar styrelsen på att stämman ger styrelsen i uppdrag att bedöma och utvärdera förslagen. Har jag missat något? Är det inte styrelsens skyldighet att ta upp motionerna på stämman? Och har jag inte rätt att yttra mig i varje motion jag lämnat? Eller kan det rentav vara så att styrelsen tycker att jag är en ovanligt jobbig typ?

Jag har aldrig tidigare i mitt föreningsliv varit med om något liknande. Nu skulle jag bli jättetacksam för förslag om hur jag ska tackla detta och i vilkenordning. Jag förmodar att det finns reglerat i någon lag?

Det är mycket tydligt att styrelsen helst vill jobba i fred för sig själv, utan inblandning. Jag hade hoppats på demokrati när jag köpte en bostadsrätt. Plus att jag hade hoppats på ett bättre förvaltat hus

Tack på förhand!
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-07, 09:17
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

När du skriver att styrelsen mörkar, hur menar du då? Finns motionerna inte med i kallelsematerialet?

Tillägg: den lag som reglerar situationen är lagen om ekonomiska föreningar, ofta kallad föreningslagen. I 7 kap 6§ står:
Citat:
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.
Styrelsen är skyldig att se till att dina motioner lämnas till stämman som ska ta upp motionerna. Där kan du tala för dina motioner och lägga fram dina yrkanden.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-04-07, 09:33
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Jag tycker faktiskt att styrelsens förslag är vettigt. Alla dina förslag måste hantera och genomdrivas av styrelsen och det kan finnas många alternativa handlingsvägar i varje del.
Du har inte funderat på att gå med själv i styrelsen?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-04-07, 09:59
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 169
Standard

En motion är en motion.

Sedan är verkligheten sådan, att de flesta motioner som kommer in, är av kalibern att de egentligen borde vara löpande styrelseärenden.

Men, -det innebär inte att motionen som sådan får kollras bort. Är den inlämnad, sa SKA den upp i stämma!

Motionären bör få chans att omformulera sina motioner, typ:

1) Förslag att alla tjänster som köps in skall handlas upp i konkurrens.

2) Förslag att styrelsen skall skylta upp soprummet, och verka för system som säkerställer god ordning där.

o s v ...

Resten är rena argument som motionären kan ta upp när motionerna behandlas, och exakta arbetsmodeller, eller HUR styrelsen väljer att möta stämmans krav, är upp till dem.

Löser de inte detta till ett för medlemmarna acceptabelt sätt, så byter ni ut styrelsen nästa stämma.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-04-07, 10:11
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard

Styrelsen behöver ju inte något uppdrag från stämman för att bedöma/utvärdera motionerna.
Det normala är att om styrelsen vill göra någon utvärdering så gör dom den utvärderingen innan stämman.
Det är bara att yrka på att stämman bifaller motionerna oavsett om styrelsen gjort någon utvärdering eller inte.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-04-07, 11:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Motioner är för stämman, inte för styrelsen

Som Gusten redan sagt så är alla motioner ärenden för behandling av stämman, och du får på stämman fritt tala för dina motioner och yrka på att stämman beslutar enligt dina förslag.

Styrelsen är dock fri att föreslå stämman att stämman/delägarna inte ska lägga sig i föreningens angelägenheter. Sedan är det upp till stämman att ta det för föreningen fördelaktigaste beslutet.

Och får du inte som du vill är det bara att justera motionerna efter styrelsens svar i år och återkomma med dina motioner nästa år (osv).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-04-08, 12:07
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
När du skriver att styrelsen mörkar, hur menar du då? Finns motionerna inte med i kallelsematerialet?

Tillägg: den lag som reglerar situationen är lagen om ekonomiska föreningar, ofta kallad föreningslagen. I 7 kap 6§ står:


Styrelsen är skyldig att se till att dina motioner lämnas till stämman som ska ta upp motionerna. Där kan du tala för dina motioner och lägga fram dina yrkanden.
Jo motionerna finns med i kallelsen. Det som förvånar mig är att de inte avgett något svar på någon av dem. En del av förslagen i mina motioner har de redan åtgärdat, så då vore det väl enkelt "att därmed finna motionen besvarad". Om de hade behandlat motionerna skulle det spara en massa tid på årsmötet.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-04-08, 12:13
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Jag tycker faktiskt att styrelsens förslag är vettigt. Alla dina förslag måste hantera och genomdrivas av styrelsen och det kan finnas många alternativa handlingsvägar i varje del.
Du har inte funderat på att gå med själv i styrelsen?
Jag hade nog också tyckt att styrelsens förslag var vettigt OM de hade gjort det de är tillsatta för. Och gjort det på ett någorlunda professionellt sätt istället för att hela tiden hålla entreprenörerna bakom ryggen. Och att säga att fel är rätt.

När det gäller val till styrelsen har en i valberedningen berättat för mig att ordföranden inte accepterade deras val. Fick inte han bestämma skulle han avgå. Då backade några i valberedningen (de är grannar sedan gammalt) och rättade in sig i ledet. Den som berättade det för mig begärde sitt urträde ur valberedningen med omedelbar verkan.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-04-08, 12:41
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard Motionernas formuleringar

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
En motion är en motion.

Sedan är verkligheten sådan, att de flesta motioner som kommer in, är av kalibern att de egentligen borde vara löpande styrelseärenden.

Men, -det innebär inte att motionen som sådan får kollras bort. Är den inlämnad, sa SKA den upp i stämma!

Motionären bör få chans att omformulera sina motioner, typ:

1) Förslag att alla tjänster som köps in skall handlas upp i konkurrens.

2) Förslag att styrelsen skall skylta upp soprummet, och verka för system som säkerställer god ordning där.

o s v ...

Resten är rena argument som motionären kan ta upp när motionerna behandlas, och exakta arbetsmodeller, eller HUR styrelsen väljer att möta stämmans krav, är upp till dem.

Löser de inte detta till ett för medlemmarna acceptabelt sätt, så byter ni ut styrelsen nästa stämma.
---Ja, det är mycket som styrelsen borde se som sitt löpande arbete. - MEN om de inte gör det, finns det inte mycket annat att välja på än att lämna in motioner. Jag har redan framfört en del idéer till vår ordförande och fått mycket konstiga och undanglidande svar.

--- När det gäller formulering av motioner tycker jag att de varit ganska tydliga. Här kommer exempel:

* Uppvärmningskostnaderna är en av föreningens största enskilda kostnad.

Förslag: Besiktning av samtliga fönster och balkongdörrar. Byte av tätningslister där så behövs. I ett senare skede kan vi fundera på att anlita en energisparkonsult för att utreda andra åtgärder, t ex värmepump, ackumulatortank mm

* Vattenförbrukningen kostade XXXXX :- år 2009

Förslag: Uppmana samtliga boende att anmäla droppande kranar/toaletter. Att tvätta med fulla maskiner mm. Information om hur varje hushåll kan spara på vattnet.

* Sophämtningen är en annan kostnad som vi nog kan minska. Den kostade XXXXXX:- år 2009.

Förslag: Genomlysning av sophämtningskostnaderna, upphandling och information till samtliga boende (speciellt vid in- och avflyttning)
Grovsoporna bör sorteras i flera fraktioner och kärlen märkas.

(- Nu slängs allt huller om buller i kärlen och på golvet. Ovikta kartonger tillsammans med gamla kläder, matpaket, möbler, persienner, osv. Det som fungerar fint är elektronikrummet, som är prydligt och uppmärkt.)

Själv tycker jag att många av mina motioner handlar om åtgärder, som man inte ens skulle behöva påpeka. Men en del av dem är naturligtvis "tyngre" och kräver både tid, arbetsinsats och pengar.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-04-08, 13:20
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Som Gusten redan sagt så är alla motioner ärenden för behandling av stämman, och du får på stämman fritt tala för dina motioner och yrka på att stämman beslutar enligt dina förslag.

Styrelsen är dock fri att föreslå stämman att stämman/delägarna inte ska lägga sig i föreningens angelägenheter. Sedan är det upp till stämman att ta det för föreningen fördelaktigaste beslutet.

Och får du inte som du vill är det bara att justera motionerna efter styrelsens svar i år och återkomma med dina motioner nästa år (osv).
Jag var i princip den enda som yttrade sig på förra årsmötet. Då handlade det om årsredovisningen och ekonomiska frågor. Det fanns flera poster som var underliga. Jag hade före årsmötet lämnat mina sammanställningar (för 3 års redovisningar) till vår ordförande med jämförande siffror år från år. Det tog nog minst en timme, och inte var jag klokare efter den tiden. Det var si och det var så, det var "korrekturfel" i både årsredovisningar, informationsbladet till medlemmarna och den muntliga informationen jag fick innan jag köpte lägenheten. Jag tror inte att någon annan på mötet ens tittat på årsredovisningen. * Årsmötet kommer verkligen att dra ut på tiden om jag ska argumentera för mina motioner och det ska jag...

Jo, det är klart att styrelsen kan föreslå att vi inte ska lägga oss i föreningens angelägenheter. Men det vore helt absurt - det är ju faktiskt vi som delägare som ska leva med styrelsens sätt att sköta/eller inte föreningen. Och få saker är väl viktigare än ens boende!

Förra året städade jag runt vår lekplats. Det blev väl sådär 300-400 fimpar, ölburkar, glaskross, kapsyler och en mängd ogräs. Jag körde bort gäng med alkoholister flera gånger, som tyckte det var en solig och bra plats att umgås på.
Jag tvättade av hissarna och hissdörrarna vid entrén. De var så äckliga att man inte ville ta i dem.
Jag erbjöd mig att hjälpa till att sköta våra rabatter, som var fulla med kvickrot, att måla trappväggarna ner till källaren, att sätta upp hyllor i oanvända matkällare för "bytesbås" av böcker och andra små, användbara och hela saker.
Kommentaren från vår ordförande var att det skulle våra entreprenörer sköta. Och inte kunde man... det ska du inte göra...det går inte....
Jag har tydligen helt missat hur en bostadsrättsförening kan fungera när den är som sämst. Och naturligtvis gratulera mina vänner, som bor i föreningar som fungerar tvärtom

Självklart inser jag att jag blivit en nagel i ögat på styrelsen och det får jag väl försöka ta. Men att bo i en förening där förvaltningen lämnar så mycket övrigt att önska vill jag inte göra särskilt länge.

TACKSAM FÖR MORALISKT STÖD!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening KFES Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2013-07-03 23:25
"Snicksnack om inte bara hyresrätter byggs" - Dagens Nyheter Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-08-03 19:23
Mäklare: "Jättemycket folk på visningarna i helgen" - Dagens Industri Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-04-20 22:43
"Hjälp! Styrelsen gör inte sitt jobb" - Årtusendets aprilskämt? stephan Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2008-10-05 17:11Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare