Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-03-22, 19:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Motioner från "styrelse" som hämnd mot engagerad medlem

Två skrivelser med osakligheter, felaktigheter och rena lögner har skrivits i min brf om mig som enskild medlem. Här kommer den första synnerligen osakliga motionen.

Motion #1 om att förtroendevald ska "avgå" (exakt avskrift med felstavningar, mix av gemener/versaler, etc, utom att mitt namn ersatts med Admin).

MOTION
ang. Admins agerande de senaste åren - MOT styrelsen, på stämmorna och mot våran brf.
YRKAR PÅ ATT ADMIN OMG. AVGÅR I SINA FÖRTROENDEUPPDRAG (då inget förtroende finns för honom)
NU OCH I ALL FRAMTID, Så vi får lugn och ro i vår brf.
YRKAR ÄVEN PÅ EN EKONOMISK REDOGÖRELSE PÅ VAD Admin KOSTAT VÅR BRF genom sitt agerande de senaste åren.
Berit


Mina kommentarer på ovanstående synnerligen dåligt formulerade och handskrivna motion:

Vad Berit menar med "ang. Admins agerande de senaste åren - MOT styrelsen, på stämmorna och mot våran brf." framgår inte.

Berit skriver; "YRKAR PÅ ATT ADMIN OMG. AVGÅR I SINA FÖRTROENDEUPPDRAG", men det saknas motivering.
Ingen koppling finns mellan yrkandet och hur jag utfört mina uppdrag.
Jag har aldrig hört något klagomål från någon medlem på hur jag utfört mina förtroendeuppdrag, och inte ens Berit tycks kunna komma på något sådant klagomål.


Motionären förstår inte att skilja på min roll som förtroendevald och min roll som engagerad och orolig medlem. Om styrelsen begår fel eller bryter mot lagen och inte vill lyssna på dem som är mer initierade så kommer jag naturligtvis att reagera oavsett om jag är förtroendevald eller ej.

På vilket sätt skulle det gynna föreningen om den med mest erfarenhet och kunskap om valberedningsarbetet "avgår", när det inte finns några klagomål på det arbete som presterats?

Är det bättre att olämpliga eller mindre kunniga personer tar över, och varför är det så viktigt med detta en månad innan årsstämman där val kommer att ske ändå?

Berit skriver "(då inget förtroende finns för honom)". Varför?

Berit skriver "NU OCH I ALL FRAMTID". Förstår inte. Ska jag "avgå" nu och i all framtid? Tror det blir svårt för en stämma att besluta om detta.

Berit skriver; "Så vi får lugn och ro i vår brf." På vilket sätt skulle det bli "lugn och ro" i föreningen för att jag "avgår" från mina förtroendeuppdrag? Skulle det innebära att jag får mindre tid att skriva motioner och ställa rättmätiga frågor, eller vad åsyftas?

Jag ser ingen logik i vad som framförs i motionen.

Berit skriver; "YRKAR ÄVEN PÅ EN EKONOMISK REDOGÖRELSE PÅ VAD Admin KOSTAT VÅR BRF genom sitt agerande de senaste åren.".
Löjligt! Hur skulle detta gå till? Och varför skulle en sådan ekonomisk redogörelse (som är omöjlig) gälla specifikt för mig. Det är bara en styrelse som kan kosta föreningen onödiga pengar, och där har jag inte suttit.
Visst skulle vi kunna utreda hur mycket t.ex. föregående styrelse kostat föreningen med sina konstant felaktiga kallelser, informationsmöten för att försöka svartmåla engagerade medlemmar, dåligt kontrollerade underhåll, etc men vad skulle det tillföra i detta läge?Tilläggas kan att Berit och hennes man aspirerar på att ersätta mig som valberedning.

Not.
Så här svarar samma personer som bemött min motion #7;
"Styrelsen följer de regler som gäller för motioner. Av en motion ska det tydligt framgå vem motionen kommer ifrån. Det görs genom angivande av namn och lägenhetsnummer. Det ska även framgå datumet för upprättande av motionen."

Tydligen har personerna som bemött motionen krav på mig som inte gäller för andra medlemmar, för något datum framgår inte från motionen
.


Styrelsens svar på motioner till extra föreningsstämma april 2014

Motion från Berit

Motion om entledigande av Admin och ekonomisk redogörelse

Frågan om entledigande av Admin från förtroendeposter är en stämmofråga. Styrelsen för därmed upp frågan om entledigande på dagordningen till nästa föreningsstämma.

Styrelsen har inga invändningar mot att en ekonomisk redogörelse görs över vad Admin har kostat föreningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och överlåter till föreningsstämman att besluta i frågan om entledigande av Admin från förtroendeposter och föreslår att föreningsstämman bifaller motionen i den del som avser ekonomisk redogörelse.


Mina kommentarer:
De som bemött motionen (vilket jag tolkar som avhoppad suppleant Mikael samt andra avhoppade förtroendevalda) skriver; "Motion om entledigande av Admin och ekonomisk redogörelse", men det är inte vad som yrkats!
Ordvalet "entledigande" är alltså en fri tolkning från de personer som bemött motionen, och är inte vad motionären yrkat i sin motion.

De skriver;
"Styrelsen för därmed upp frågan om entledigande på dagordningen till nästa föreningsstämma.".
Om jag motionerat om detta på motsvarande sätt hade det aldrig under några omständigheter skett att frågan om "entledigande" förts upp i dagordningen av någon styrelse. Särbehandling.

De skriver;
"Styrelsen har inga invändningar mot att en ekonomisk redogörelse görs över vad Admin har kostat föreningen.".
Detta säger en hel del när någon inte har några invändingar mot ett så galet förslag.

De skriver;
"Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och överlåter till föreningsstämman att besluta i frågan om entledigande av Admin från förtroendeposter". Problemet är bara att det inte finns något yrkande i denna motion om entledigande av mig
.

Styrelsen/de avhoppade förtroendevalda (och motionär) har missförstått hur en förening ska fungera. Entlediga någon gör man när denne misskött sitt uppdrag, inte för att försöka ta hämnd för att en medlem engagerar sig. Speciellt inte om det är med ett resultat som bara skadar föreningen.

OBS!
De som bemött motionen har kringgått valberedningen genom att inte upplysa om att dagordningen skulle ta upp val av revisorsuppleant och valberedning (jag är idag - fram till extrastämman - både och);
I dagordningen står det;

8. Beslut om eventuellt arvode till styrelseledamöter och suppleanter, revisorsuppleant och valberedning
9. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
10. Val och fyllnadsval av styrelseledamöter och suppleanter

11. Entledigande av revisorsuppleant
12. Beslut om antal revisorsuppleant
13. Eventuellt fyllnadsval av revisorsuppleant

14. Entledigande av ledamot i valberedningen
15. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
16. Eventuellt val och fyllnadsval av ledamöter i valberedningen


Jag har åtskilliga gånger bett att få ta del av dagordningen till extrastämman, men mina frågor ignorerades av alla. Ingen ville samordna dagordningen så att det skulle bli någon annan än dem som de avhoppade ledamöterna ville skulle väljas.

Istället har de medvetet försökt lura mig genom att till mig skriva;
"Vi behöver fyllnadsval på till styrelseledamöter och suppleanter."


Det finns tydliga indikationer på att denna motion skrivits i samarbete med (dvs på uppdrag av) styrelsen/de avhoppade förtroendevalda i föreningen.

Se även;
Tokiga svar på motioner utan samordning med motionär
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-03-23 klockan 13:20.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-03-23, 12:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Icke-motion distribuerad till medlemmarna av "styrelsen"

Skrivelse till styrelsen, felaktigt besvarad och distribuerad till stämman såsom att det var en motion.

Separat papper, ej uppgiven som motion (avskrift exakt som det skrivits, med skrivfel, obegriplig inledning, etc, med undantag för mitt namn).

(Med BrL, avses bostadsrättslagen(1991:614))

Motiveringen till följande är.

1) Med tanke på den senaste tidens händelser saknas förtroende för Admin och anser att han ska lämna de förtroendepositioner han idag sitter på.

Detta menar vi utgör grund för att han ska bli entledigad från förtroendeuppdrag.

2) Efter att ha satt oss in i tidigare händelser i föreningen anser jag att det framgår att Admin aktivt försökt hindra föreningen att både genomföra nödvändigt underhåll och standardhöjande förbättringar. I BrL 7 kap 12§ regleras tydligt skyldigheten för bostadsrättsinnehavaren att lämna tillträde till föreningen vid tillsynsbehov och när föreningen haft rätt att utföra sådant arbete som avses i BrL 7 kap 12a§. Enligt 12a§ krävs risk för omfattande skador, vilket högst konkret föreligger vid eftersatt underhåll och reparation av vatten och avlopp. Att vägra sådana reparationer och underhåll är enligt oss en uppenbar försummelse av en bostadsrättsinnehavares skyldigheter enligt 7 kap 12a§.

Detta menar vi utgör grund för uteslutning.

3) (7 kap 18 § p.5) Admins agerande menar vi tydligt visar att han åsidosatt sin skyldighet enligt 7 kap 9§ (störningar i boendemiljön) i sådan utsträckning att störningar uppstått som inte skäligen kan tålas. Med detta menas ett överhopande av frågor och motioner vilka till uteslutande delar innehållit orimliga krav, inneburit onödigt arbete för styrelse och stämma och främst är sådana frågor som Admin väckt för egen skull utan tanke på föreningens bästa. Dessa motioner och frågor har orsakat orimligt mycket arbete och framförallt onödig kostnad för föreningen, som kunnat spendera samma pengar på ytterligare förbättringar istället.

Admin har även i sitt agerande konsekvent trängt undan andra föreningsmedlemmar på möten och stämmor genom att själviskt kräva tid som därmed inte kunnat utnyttjas av någon annan än honom. Andras möjlighet att väcka och driva frågor har hindrats och vi känner en stor hopplöshet inför att driva frågor i föreningen då de antingen trängts undan av Admin eller helt enkelt inte hinns med av en arbetsanhopad styrelse. Detta är en störning för oss i boendemiljön då vi känner att vi inte kan påverka i vår egen förening.

Admins sätt att agera gör att föreningen stagnerar och hindras från att ha en positiv utveckling. Föreningens kraft går till stor del att hantera Admins närmast outsinliga ström av ärenden och har bevisligen tröttat ut ett flertal styrelsemedlemmar; detta så till den grad att vi riskerar stå utan styrelse om dessa inte orkar med styrelsearbetet. Utan styrelse hamnar vi i ett läge där föreningen likvideras, vilket orsakar oss stor oro kringhuruvida vi ens kommer att ha en boendemiljö i framtiden. Detta om något är en störning i boendemiljön eftersom vi riskerar att förlora vår bostadsrätt.

(7 kap 18 § p.6) Admin har vägrat föreningen tillträde till lägenheten enligt 7 kap 13 § och saknar för dessa tillfällen både giltig, rimlig och logisk ursäkt då det rört arbeten som förening och styrelse i rätt och riktig ordning beslutat om.

Detta menar vi utgör grund för förverkande.

Vi ställer oss bakom följande förslag till styrelsen där vi
1)...yrkar att Admin utesluts från samtliga förtroendevalda positioner (revisorsuppleant, valberedning)
2)...yrkar att föreningsstämman prövar frågan om uteslutande av medlemmen Admin, enligt BrL, 2 kap 14 § st 2
3)...yrkar att föreningsstämman prövar frågan om förverkande av Admins bostadsrätt, enligt BrL. 7 kap 18 § p 5-6

Alexander 5B
Amel & Petra 5B
David & Hanna 3A
Danjiel & Josefine 3A
SVAR:

Styrelsens svar på motioner till extra föreningsstämma april 2014

Motion från Alexander m.fl.

Motion om entledigande och uteslutning av Admin samt om förverkande av Admins bostadsrätt

Frågan om entledigande av Admin från förtroendeposter är en stämmofråga. Styrelsen för därmed upp frågan om entledigande på dagordningen till nästa föreningsstämma. Styrelsen för därmed uppfrågan om entledigande på dagordningen till nästa föreningsstämma.

Uteslutning av Admin som medlem i bostadsrättsföreningen kan endast ske när han har upphört att vara bostadsrättshavare.

Förverkande av Admins bostadsrätt är inte en fråga för föreningsstämman utan följer av regler om förverkande i Bostadsrättslagen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och överlåter till föreningsstämman att besluta i frågan om entledigande av Admin från förtroendeposter och föreslår att föreningsstämman avvisar motionen i den del som avser uteslutning och förverkande.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-03-25 klockan 10:46.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-03-23, 19:44
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Vanvett!!!

Admins inlägg visar hur farligt en del av oss lever i den egna brf:n.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-03-23, 22:14
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg

Förverkande av Admins bostadsrätt är inte en fråga för föreningsstämman utan följer av regler om förverkande i Bostadsrättslagen.
Visst är det så. Motionärerna är helt fel ute. Frågan om bostadsrätten är förverkad är inget som stämman har med att göra. Det är en ren styrelsefråga.

Och vad jag förstår så har styrelsen inte gjort gällande att bostadsrätten är förverkad.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-03-24, 08:50
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelsen bryter mot lagen

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Och vad jag förstår så har styrelsen inte gjort gällande att bostadsrätten är förverkad.
Styrelsen vet att denna möjlighet saknas.
Vad som står i icke-motionen är enbart till för att försöka lura medlemmarna och smutskasta mig.

Det handlar om en händelse för 4-5 år sedan där styrelsen nu i strid med lagen utnyttjat sin position för att inte bara sprida denna information vidare i syfte att smutskasta mig utan även för att förvanska sanningen till en direkt lögn, för att fullt medvetet lura medlemmarna
.

Det står;
"Admin har vägrat föreningen tillträde till lägenheten enligt 7 kap 13 § och saknar för dessa tillfällen både giltig, rimlig och logisk ursäkt då det rört arbeten som förening och styrelse i rätt och riktig ordning beslutat om.
Detta menar vi utgör grund för förverkande.
"

- Här har styrelsen brutit mot lagen (vårdplikten), samt det tystnadspliktsavtal de skrivit under, när styrelsen spridit dessa lögner om mig.
- Jag har aldrig vägrat föreningen tillträde till lägenheten. Det är en lögn, och sanningen finns svart på vitt.
- Däremot var det för fyra år sedan en händelse där jag informerade dåvarande styrelse om vad lagen säger. Istället för att läsa lagen (som är mycket tydlig i denna fråga) valde då denna styrelse att anlita advokat som konstaterade att styrelsen gjort fel, vilket ledde till att jag kompenserades för styrelsens fel. Om jag gjort något fel skulle jag naturligtvis inte kompenserats
.

De som ligger bakom dessa skrivelser och ansvarar för att dessa distribuerats till medlemmarna måste medlemmarna rimligen ha förlorat förtroendet för, för all framtid.

Om det skulle vara tillåtet med dylika påhopp innebär det att vilken medlem som helst till varje stämma kan skriva vilka lögner som helst och ägna sig åt vilka personangrepp som helst mot varje medlem. Utan att den som utsätts för lögnerna bereds tillfälle att bemöta dessa.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-03-24 klockan 12:37.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-03-24, 10:38
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard

Och så måste ju det vara en färsk händelse om det ska kunna vara en förverkandegrund idag.
Något som hände för fyra år sedan kan inte vara en förverkandegrund idag.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-03-24, 11:13
Lännqvist Lännqvist är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jul 2009
Ort: Kumla
Inlägg: 158
Standard

Nu är ju inte jag jurist, men det låter som ett klassiskt fall av förtal.
När det inte ens är frågan om sanna uppgifter (i vilket fall det ändå klassas som förtal), så säger jag polisanmäl.
__________________
"When the going gets tough, the Tough get duct-tape"

Lita aldrig på att styrelsen är på din sida.
HSB Guldsmeden, Kumla
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-03-24, 12:15
Pannrummets avatar
Pannrummet Pannrummet är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2013
Ort: Växjö
Inlägg: 196
Standard Engagemang kontra engagemang

Den som är arbetssökande ställs många gånger inför krav från arbetsgivare att ha egenskaper som engagemang och drivande. Bor vederbörande i BRF speciellt intresseorganiserade då är engagemang och drivande egenskaper rent ut sagt farligt!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-03-24, 13:29
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Förtal handläggs som som ett brottmål med enskilt åtal

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lännqvist Visa inlägg
Nu är ju inte jag jurist, men det låter som ett klassiskt fall av förtal.
När det inte ens är frågan om sanna uppgifter (i vilket fall det ändå klassas som förtal), så säger jag polisanmäl.
Förtal mot vuxna måste oftast handläggas som ett brottmål med enskilt åtal och därför är det nog meningslöst att försöka blanda in polisen.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-03-25, 10:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Förtroendevalda utan vett och förnuft

Incidenten där styrelsen gjorde fel för 4-5 år sedan visar hur desperata de är för att försöka hitta något att smutskasta mig för.

Om jag motionerat på motsvarande sätt, utan saklig motivering, hade det aldrig under några omständigheter hänt att frågan om "entledigande" förts upp i dagordningen av styrelsen.

Styrelsen saboterar för föreningen med sitt agerande (inkl. särbehandling) där styrelsen anser att det är fritt fram för vissa att med osakliga påhopp kränka annan medlem, ej ens hörande till deras förtroendeuppdrag och utan att ens ge dessa medlemmar möjlighet att bemöta falska anklagelser
.

Förutom de trakasserier styrelse/avhoppade förtroendevalda ägnat sig åt i sin häxjakt mot mig, enbart till skada för föreningen, försöker de dessutom dölja sanningen och minska möjligheten för medlemmarna att göra sig hörda (t ex genom censurering av specifikt mina motioner).

Visst är det förtal som styrelsen/de avhoppade ledamöterna ägnat sig åt, men å andra sidan så gräver de en grop åt sig själva här. Tänk om jag skulle skriva liknande motioner om dagens "styrelse" och alla avhoppade förtroendevalda. Jag behöver inte ens göra som dem och ljuga om något. Sanningen är långt mer än tillräcklig, och det finns enorma mängder med skrämmande fakta att ta upp som jag aldrig nämnt för medlemmarna tidigare.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-03-25 klockan 11:15.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Faktura från föreningen "extra kostnader föreningen åsamkats" eldaren Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 60 2017-10-17 16:36
Tillgång till föreningens fakturor som "vanlig" medlem lditgin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2012-04-13 13:09
Kan sittande styrelse "omkonstituera" sig? Smoky Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2011-12-28 22:44
Styrelsen försöker "mörka" mina motioner Nybörjare Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 15 2011-04-11 20:08Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:47.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare