Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2014-06-11, 20:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Lagtext som kan tolkas precis hur man vill

Citat:
Ursprungligen skrivet av Thomas_A Visa inlägg
"I likhet med det som gäller i dag bör enligt propositionen rent spekulativa förvärv eller innehav av bostadsrättslägenheter inte gynnas av reglerna om upplåtelse av lägenheter i andra hand. Enbart en vilja att tillgodogöra sig en hyra för lägenheten bör därför inte kunna motivera en upplåtelse."

Alltså, ekonomisk vinning är inga skäl, som jag ser det. Att en lägenhet riskerar säljas med förlust är alltså inget skäl för uthyrning.
Av mindre betydelse i sammanhanget, men det är ett skäl, t.o.m. ett fullgott skäl (precis som alla andra oändligt många tänbara skäl) för att upplåta sin bostadsrätt i andra hand. Däremot skulle ren ekonomisk vinning kunna falla in under lagtexten;
"... och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.".
Det finns dock två problem med detta;
  1. Det står inte någonstans i lagtexten (enbart formulerat som en vag tanke med "bör" utanför lagtexten) att ekonomisk vinning kan vara en godkänd anledning för styrelsen att neka andrahandsupplåtelse.
  2. Den som vill dölja ekonomisk vinning som syfte kan ganska enkelt göra detta, utan att styrelsen upptäcker detta.
Den framtagna lagtexten, tillsammans med bostadsorganisationerna, suger.
Varför tar man fram lagtexter som kan tolkas hur som helst av vem som helst?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #12  
Gammal 2014-06-14, 13:44
Thomas_A Thomas_A är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 1 220
Standard

Fast enl den tidigare lydelsen har så har uthyrning har varit en praxis snarare än lag. Vad som är skäl respektive beaktansvärda skäl är subjektivt och bildas i och med normer/praxis. Om praxis är att enbart ekonomiska skäl inte är skäl för uthyrning så är det den praxisen som gäller.
Svara med citat
  #13  
Gammal 2014-06-17, 23:28
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Ingen lägenhet är "svårsåld" om du sänker priset tillräckligt mycket

Citat:
Ursprungligen skrivet av Thomas_A Visa inlägg
...
Att en lägenhet riskerar säljas med förlust är alltså inget skäl för uthyrning.
Hur tolkar du i så fall ordet "svårsåld" som jag citerade från förarbetet i inlägg #7 ?

Om man inte ska bry sig om att bostadsrättshavaren tvingas sälja med förlust så finns det väl ingen bostadsrätt som är svårsåld ?
Det är ju bara att sänka priset tills den blir såld alternativt skänka bort den till föreningen (dvs "sälja" för 0 kr vilket formellt inte är en vanlig försäljning men i praktiken jämförbart med att sälja den för 1 kr till en köpare).
Om syftet är att man vill bli av med ansvaret för bostadsrätten och vill slippa betala årsavgiften så kan man alltid försöka sänka priset tills den blir såld och om den inte ens blir såld för en krona så kan man avsäga sig bostadsrätten.
Svara med citat
  #14  
Gammal 2014-06-18, 06:04
Thomas_A Thomas_A är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 1 220
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Hur tolkar du i så fall ordet "svårsåld" som jag citerade från förarbetet i inlägg #7 ?

Om man inte ska bry sig om att bostadsrättshavaren tvingas sälja med förlust så finns det väl ingen bostadsrätt som är svårsåld ?
Det är ju bara att sänka priset tills den blir såld alternativt skänka bort den till föreningen (dvs "sälja" för 0 kr vilket formellt inte är en vanlig försäljning men i praktiken jämförbart med att sälja den för 1 kr till en köpare).
Om syftet är att man vill bli av med ansvaret för bostadsrätten och vill slippa betala årsavgiften så kan man alltid försöka sänka priset tills den blir såld och om den inte ens blir såld för en krona så kan man avsäga sig bostadsrätten.
Precis så. Om det nu är så att marknadsvärdet ligger lågt, ex för att räntan höjts, får man mindre för lägenheten MEN man får även köpa billigare om man byter. Hur man än ser det, lånet är ett lån, det ska amorteras på vilket motsvarar en avskrivning. Oavsett vad en praxis är för dagens "låntagare".
Svara med citat
  #15  
Gammal 2014-07-02, 19:54
swannymcswan swannymcswan är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jul 2014
Inlägg: 1
Standard andrahandsupplåtelse-policy

Men om BR har en "policy" som dom hänvisar till som ett generellt regelverk, vad gäller då? Tex godkänner max 6 månaders uthyrningsperioder och max 3 ggr i rad.

Hur gällande är en styrelsebeslutad policy när det varken står i stadgar eller i lagen?

// McSwan
Svara med citat
  #16  
Gammal 2014-07-03, 09:02
Thomas_A Thomas_A är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 1 220
Standard

Saxat från SvD igår:

"Vi blir nog mer generösa. Sådant som arbete och studier på annan ort sker ju ofta under längre tid, säger Anne Bratt Norrevik.

Lagen är tydlig med att uthyrning för spekulation inte är ett godtagbart skäl, men gråzonerna lär blir mycket stora om ägaren anför andra skäl. Man får till exempel under viss tid hyra ut i väntan på att få ut rätt pris, om det är svårt att sälja."

Det senare "svårt att sälja" måste styras av rådande marknadsläge. Om alla har svårt att sälja till ett högre pris än de köpte för gäller det som rätt pris? Rätt pris måste vara det rådande marknadsläget inom vissa marginaler.

Thomas
Svara med citat
  #17  
Gammal 2014-09-30, 00:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Utlåtande från hyresnämnden om andrahandsuthyrning

Här nedan följer ett några utdrag från de olika hyresnämnderna i Sverige, sedan den 1 juli 2014 (då bostadsrättslagen ändrades avsende andrahandsupplåtelse).


Sundsvall

Den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 11 § BRL ändrades den 1 juli 2014 genom att kravet på att bostadsrättshavaren ska visa beaktansvärda skäl togs bort. En tanke bakom ändringen är att det bör skapas förutsättningar för att bostadsrättslägenheter i så stor utsträckning som möjligt upplåts i andra hand när de under en tid inte används som bostad. Detta för att antalet tillgängliga bostäder ska öka. Synen på bostadsrättshavarens skäl för upplåtelsen bör därför vara mer generös än tidigare. Enligt förarbetena bör det i allmänhet vara tillräckligt att de anförda skälen innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten (se prop. 2013/14:142 s. 13).

Som framgår av ovan angivna förarbetsuttalanden är tanken bakom den nu gällande regleringen att synen på en bostadsrättshavares skäl för upplåtelse i andra hand ska vara generös och att de åberopade skälen utan vidare bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten.
I förarbetena anges dock även att skälet för upplåtelsen som utgångspunkt bör anses väga lättare ju längre tiden går och hur lång tid den kan pågå bör bero på vilket skälet är. Som exempel anges att om upplåtelsen motiverats av t.ex. studier på annan ort, bör det ofta finnas skäl att tillåta en andrahandsupplåtelse under den tid som studierna pågår men att om skälet är att bostadsrätten är svårsåld, bör det inte kunna motivera en upplåtelse under en lång tid (se a prop. sid. 14).

Det som i någon mån talar emot är att bostadsrättshavaren hyrt ut utan tillstånd i avvaktan på att saken behandlas i hyresnämnden. Det synes dock ha skett mer av oförstånd, och ett sätt att vidta rättelse är att ansöka om tillstånd i nämnden och få ansökan beviljad.

Göteborg

En befogad anledning att vägra samtycke kan handla om att hyresgästen kan förväntas uppträda störande.
En annan befogad anledning att vägra samtycke är om andrahandsupplåtelser sker i sådan omfattning att det är svårt att få till stånd en väl fungerande förvaltning, vilket får särskild betydelse i mindre föreningar. Det förhållande att två av trettio lägenheter upplåtits i andra hand bedömer nämnden inte vara av sådan omfattning att det uppstår svårigheter när det gäller förvalningen.

Riksdagen har beslutat om en lagändring den 1 juli 2014 där en generösare syn på andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter ges.
I förarbetena anges som exempel på lagstiftarens intentioner om en generösare tillämpning:
- upplåtelse till närstående,
- upplåtelse därför att lägenheten är svårsåld,
- upplåtelse på grund av tillfällig vistelse på annan ort.
I förarbetena anges också uttryckligen att ägande i syfte att tjäna pengar inte är ett skäl att hyra ut.
Vidare ska särskild hänsyn ocså tas till små föreningar där påverkan av en andrahandsuthyrning är större än i en stor förening där förvaltningen oftare sker på marknadsmässiga villkor.

Utgångspunkten enligt motiven (se prop 2013/14:142 s. 12 f. och 21 f.) är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans. Det som avses är situationer där bostadsrättshavaren vill behålla lägenheten för att kunna återvända efter en tid. Kraven på bostadsrättshavaren att visa att han eller hon har ett behov av att kunna komma tillbaka till lägenheten kan i sådana situationer sättas lågt. I allmänhet är det tillräckligt att de anförda skälen innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten.
Exempel på vanliga situationer där ett tillstånd kan ges är när bostadsrättshavaren vill studera eller arbeta på annan ort, vistas utomlands eller på annan ort i landet, vårda en anhörig eller sammanbo med någon på prov.
Om lägenheten under en längre tid inte använts av bostadsrättshavaren, är planer att t.ex. bo på en annan ort normalt inte relevanta som skäl för en upplåtelse i andra hand.

Tillstånd kan enligt motiven också lämnas t.ex. när den som förvärvat en bostadsrätt vill uppplåta lägenheten under en övergångstid för att kunna avsluta en tjänst eller liknande, t.ex. när en bostadsrätt förvärvas inför en pernsionering.
I vissa fall kan även skäl som snarast hänför sig till hyresgästen vara godtagbara, t.ex. att lägenheten upplåts till en närstående för att under en tid bereda honom eller henne en bostad.
Även när bostadsrättshavaren skaffar sig en annan bostad och avser att bo i den fortsättningsvis, och inte längre har någon egentlig anknytning till lägenheten, kan en upplåtelse trots detta tillåtas om bostadsrätten är svår att sälja på grund av de rådande marknadsförutsättningarna, för att ge bostadsrättshavaren ett visst utrymme att avvakta med försäljningen.
Rent spekulativa förvärv eller innehav av bostadsrättslägenheter är dock enligt motiven inte godtagbara. Enbart en vilja att tillgodogöra sig en hyra för lägenheten kan således inte motivera en upplåtelse.

Malmö

Enligt förarbetena till bestämmelsen ska inställningen till andrahandsupplåtelse av bostadsrätt i grunden vara generös. Godtagbara och rimliga skäl kan vara av skiftande slag. Genom en lagändring den 1 juli 2014 har som exempel på när uthyrning i andra hand kan komma ifråga angetts den situationen att en bostadsrätt är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. Uthyrning kan dock bara komma i fråga under en övergångstid. Den tiden är inte bestämd utan får anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet. Att en övergångstid skulle kunna vara omkring ett år är inte orimligt i sig. Det förhållandet att en lägenhet varit till salu innan uthyrning börjat ske bör inte automatiskt påverka hur lång tid tillstånd för uthyrning ska ges. Uthyrning på grund av ett skäl ska alltid bedömas för sig och utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns dessutom även andra godtagbara skäl på vilka tillstånd till uthyrning kan ges och en lägenhet kan ju vara till salu även om den är uthyrd och någon bor i den.

Även om utgångspunkten är en generös inställning till andrahandsupplåtelse ska hänsyn även tas till bostadsrättsföreningens intressen och alltså även till tidsaspekten. Ju längre tiden går, desto lättare väger vanligtvis de skäl som framförs. En bostadsrättshavare kan alltså inte hyra ut hur länge som helst med samma skäl.
Föreningen har i alla lägen dessutom rätt att göra invändningar beträffade andrahandshyresgästens personliga kvalifikationer.

Sökanden har som skäl för sin begäran åberopat att lägenheten är svårsåld och lämnat uppgifter som ger stöd för att så kan vara fallet. Enligt nämndens bedömning har sökanden därför visat skäl för att få upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand. Det förhållandet att det nyligen sålts lägenheter i huset kan inte påverka den bedömningen.

Föreningen har inte framfört någon synpunkt mot andrahandshyresgästen och förhållandena i föreningen är inte sådana att föreningen av den anledningen har anledning att motsätta sig en andrahandsupplåtelse. Det faktum att lägenheten varit uthyrd tidigare, men med annat skäl, kan inte förhindra ett tillstånd om förutsättningar annars finns för att ett sådant tillstånd ska kunna ges.


Enligt 7 kap. 11 § första stycket bostadsrättslagen ska hyresnämnden lämna tillstånd till andrahandsupplåtelse om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Enligt förarbetena till bestämmelsen ska inställningen till andrahandsupplåtelse av bostadsrätt i grunden vara generös. Godtagbara och rimliga skäl kan vara av skiftande slag. Provsamboende har sedan länge ansetts vara en sådan situation som innebär att en bostadsrättshavare ska ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Enligt fast praxis i hyresnämnderna har tiden för ett sådant tillstånd varit ett år.

Det skäl som bostadsrättshavaren angett skulle alltså i och för sig kunna komma i fråga som skäl för att hyra ut sin bostadsrättslägenhet. Han har dock redan haft ett sådant tillstånd under ett år. Frågan är om det finns skäl att han beviljas detta tillstånd ännu ett år.

Visserligen är utgångspunkten att det ska finnas en generös inställning till andrahandsupplåtelse, men hänsyn ska tas även till bostadsrättsföreningens intressen. Generellt gäller att ju längre tiden går, desto lättare väger vanligtvis de skäl som framförs. Det beror på att andrahandsuthyrningar kan innebära olägenheter för en förening. Grundtanken i bostadsrättslagen är vidare att de som är medlemmar och äger lägenheter i en förening, också ska bo och verka i den.

Enligt nämndens uppfattning har bostadsrättshavaren inte anfört några omständigheter som medför att det finns anledning att avvika från den tid om ett år som enligt praxis gäller när en bostadsrättshavare vill hyra ut sin lägenhet för att prova på ett sammanboende. Bostadsrättsföreningen har därför befogad anledning att motsätta sig en andrahandsupplåtelse av lägenheten igen. Bostadsrättshavarens ansökan om att få tillstånd att hyra ut lägenheten ytterligare tid ska avslås.

Även om utgångspunkten är en generös inställning till andrahandsupplåtelse ska hänsyn även tas till bostadsrättsföreningens intressen. Ju längre tiden går, desto lättare väger vanligtvis de skäl som framförs.
Föreningen har i alla lägen dessutom rätt att göra invändningar beträffade andrahandshyresgästens personliga kvalifikationer.

Enligt förarbetena till bestämmelsen ska inställningen till andrahandsupplåtelse av bostadsrätt i grunden vara generös. Godtagbara och rimliga skäl kan vara av skiftande slag. Genom en lagändring den 1 juli 2014 har som exempel på när uthyrning i andra hand kan komma ifråga angetts den situationen att en bostadsrätt är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. Uthyrning kan dock bara komma i fråga under en övergångstid.

Även om utgångspunkten är en generös inställning till andrahandsupplåtelse ska hänsyn även tas till bostadsrättsföreningens intressen och alltså även till tidsaspekten. Ju längre tiden går, desto lättare väger vanligtvis de skäl som framförs. En bostadsrättshavare kan alltså inte hyra ut hur länge som helst med samma skäl.
Föreningen har i alla lägen dessutom rätt att göra invändningar beträffade andrahandshyresgästens personliga kvalifikationer.

Sökandena har som skäl för sin begäran åberopat att lägenheten varit svårsåld och gett in underlag för att så kan vara fallet. Lägenheten är dock nu såld och därför begärs uthyrning endast under en kortare tid. Enligt nämndens bedömning har sökandena därför visat skäl för att de ska få upplåta sin bostadsrättslägenhet i andra hand.

Föreningen har inte framfört någon synpunkt mot andrahandshyresgästerna och förhållandena i föreningen är inte sådana att föreningen av den anledningen har anledning att motsätta sig en andrahandsupplåtelse.
Det faktum att lägenheten varit uthyrd en tid innan prövningen i nämnden, är olyckligt men kan inte förhindra ett tillstånd om förutsättningar annars finns för att ett sådant tillstånd ska kunna ges.

Av förarbetena till ändringen framgår att utgångspunkten för den mer generösa regeln bör vara att bostadsrättshavaren har stor frihet att välja hur lägenheten ska disponeras under en tid. När bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten för att under viss tid bo någon annanstans bör de åberopade skälen utan vidare kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Det kan t.ex. handla om studier eller anställning på annan ort, vistelse utomlands eller på annan ort i landet eller vård av anhörig. Det bör i regel också vara möjligt att få tillstånd att upplåta en lägenhet i andra hand till en närstående. Den nya lagstiftningen öppnar även upp för möjligheten att under en viss tid upplåta lägenheten i andra hand när bostadsrätten är svår att sälja på acceptabla villkor. (Se prop. 2013/14:142 s. 13f.)

Det står klart att hyresnämnden numera kan beakta det förhållandet att lägenheten är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. Ett sådant skäl bör dock inte kunna motivera en andrahandsupplåtelse under en lång tid (se prop. 2014/14:142 s. 14). Bostadsrättsföreningen har motsatt sig att lägenheten skulle vara svårsåld. Någon ytterligare utredning än parternas uppgifter finns inte i denna fråga. Alldeles oavsett om bostadsrätten är svårsåld eller inte är det emellertid hyresnämndens uppfattning att ett sådant förhållande inte bör kunna motivera en så lång andrahandsupplåtelse som två år när bostadsrättshavaren sedan tidigare har upplåtit bostadsrätten i andra hand under två och ett halvt år.

Frågan är då om vad bostadsrättshavaren har anfört i övrigt utgör skäl för att låta henne upplåta bostadsrätten i andra hand under två år. Det går då inte helt bortse från att bostadsrättshavaren sedan tidigare har haft bostadsrätten upplåten i andra hand. Utgångspunkten vid bedömningen är nämligen att det skäl som bostadsrättsinnehavaren anger för andrahandsupplåtelsen väger lättare ju längre tiden går. Med hänsyn till vad bostadsrättshavaren anfört om att hon avser att starta upp verksamhet i Malmö och att hon under upplåtelsetiden ska marknadsföra sig och etablera ett kontaktnät i Malmö får hon emellertid, i ljuset av den nya lagstiftningen, anses ha visat att hon har ett rimligt behov av att behålla lägenheten under den tid hon begärt. Det är därför hyresnämndens uppfattning att hon har visat att hon har skäl för upplåtelsen.

Frågan är därefter om bostadsrättsföreningen har befogad anledning att vägra samtycke. Vid denna bedömning har i praxis tagits hänsyn bl.a. till föreningens intresse av aktiva medlemmar (se 7271-07 Stockholm).
Med hänsyn till bostadsrättsföreningens storlek är det dock hyresnämndens uppfattning att intresset av aktiva medlemmar i föreningen, i detta fall, inte väger så tungt att det av detta skäl finns befogad anledning att vägra samtycke. Inte heller vad bostadsrättsföreningen i övrigt har anfört kan anses utgöra hinder mot andrahandsupplåtelsen.


Stockholm

Före den 1 juli gällde att bostadsrättshavaren skulle ha bektansvärda skäl för upplåtelsen, medan det enligt den nya lydelsen räcker med "skäl". Trots den nya lydelsen har lagstiftaren inte avsett att alla skäl ska godtas, men utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans. Det som avses är situationer där bostadsrättshavaren vill behålla lägenheten för att kunna återvända till den efter en tid. Kraven på bostadsrättshavaren att visa att han eller hon har ett behov att åretrvända till lägenheten kan enligt förarbetena sättas lågt. Om lägenheten å andra sidan under en längre tid inte använts av bostadsrättshavaren, är planer att t.ex. bo på annan ort normalt inte relevanta som skäl för upplåtelse i andra hand, se prop 2013/14:142 sid. 21.

Bostadsrättshavaren har redan haft lägenheten uthyrd under två år och han bor tillsammans med sin sambo på en ö utanför Lidingö, inte långt från Stockholm. Parets planer på att skaffa barn och i så fall åter bosätta sig i prövingslägenheten är visserligen vaga, men mot bakgrund av de lägre krav som nu ställs på bostadsrättshavaren att visa behov att återvända till lägenheten, finner hyresnämnden att bostadsrättshavaren har skäl i lagens mening för upplåtelsen.
Bostadsrättsföreningen har inte haft någon invändning i sig mot nuvarande andrahandshyresgäster, som ska fortsätta bo i lägenheten. Vad föreningen anfört om svårigheterna att få personer att engagera sig i föreningen utgör enligt nämnden inte befogad anledning att motsätta sig upplåtelsen. Tillstånd till upplåtelsen ska därför lämnas.

Hyresnämnden anmärker att för det fall att bostadsrättshavaren efter ytterligare ett år begär nytt tillstånd till upplåtelse och hans planer på att återvända alltjämt är vaga, kan han inte påräkna att nytt tillstånd ges med hänsyn till den relativt långa tid (3 år) som förflutit sedan han själv använde lägenheten.


Före den 1 juli gällde att bostadsrättshavaren skulle ha bektansvärda skäl för upplåtelsen, medan det enligt den nya lydelsen räcker med "skäl". Trots den nya lydelsen har lagstiftaren inte avsett att alla skäl ska godtas, men utgångspunkten är att bregeln ska vara mer generös än den som gällde tidigare. Skälen till att en bostadsrättshavare vill hyra ut sin lägenhet kan också variera. Ofta är tanken att bostadsrättshavaren ska återvända till lägenheten efter viss tid. I andra fall är det mer osäkert om bostadsrättshavaren kommer att återvända och lägenheten behålls då under en övergångsperiod, t.ex. vid samboende på prov, se prop. 2013/14:142 sid. 13 och 21.

Vid provsamboende har i tidigare praxis getts tillstånd till uthyrning, men då har i allmänhet tiden begränsats till maximalt ett år. Bostadsrätshavaren har haft lägenheten uthyrd under ett år och nu begärt tillstånd för ytterligare ett år för provsamboende. Mot bakgrund av vad som anförts om syftet med de nya reglerna finner hyresnämnden att bostadsrättshavaren har skäl i lagens mening till uthyrning av lägenheten ytterligare ett år.

Bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans. Det som avses är situationer där bostadsrättshavaren vill behålla lägenheten för att kunna återvända till den efter en tid. Kraven på bostadsrättshavaren att visa att han eller hon har ett behov att åretrvända till lägenheten kan enligt förarbetena sättas lågt. Om lägenheten å andra sidan under en längre tid inte använts av bostadsrättshavaren, är planer att t.ex. bo på annan ort normalt inte relevanta som skäl för upplåtelse i andra hand, se prop 2013/14:142 sid. 21.


Bostadsrättshavaren och hans döttrar har fått lägenheten genom arv och de är alla medlemmar i föreningen. Det skäl som åberopats, att de vill hyra ut lägenheten (under tre år) tills dottern slutar gymnasiet, finner hyresnämnden är ett sådan skäl som ska godtas enligt den generösare syn som numera ska intas.

Föreningen är liten, endast tio medlemsfamiljer. Nämnden saknar dock anledning att inte sätta tilltro till bostadsrättshavarens vilja att delta i föreningsarbetet trots att han inte kommer att bo i lägenheten under de närmast åren. Bostadsrättshavaren bor i Täby och avståndet till lägenheten är inte sådant att det hindrar ett aktivt deltagande från hans sida i föreningsarbetet.

Det saknas anledning att ifrågasätta sökandens uppgifter om tjänstgöring utomlands under viss tid, som styrkts av såväl ingivet tjänstgöringsintyg som anställningsavtal, och att hans avsikt är att därefter bosätta sig i lägenheten. Tjänstgöringen innebär att han har skäl till upplåtelsen. Att lägenheten redan varit upplåten i andra hand i tre år föranleder ingen annan bedömning, särskilt inte med hänsyn till att synen på bostadsrättshavarens skäl för upplåtelsen bör vara mer generös efter den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014. Vidare kan noteras att det inte finns något som talar för att det skulle vara fråga om ett rent spekulativt innehav av lägenheten, såsom föreningen påstått. Tvärtom talar ingivet avtal, om tidigare upplåtelse i andra hand, för motsatsen och denna invändning lämnas således utan avseende.

Vad föreningen anfört om svårigheter att rekrytera personer inom föreningen till olika förtroendeuppdrag kan inte, bland annat med hänsyn till föreningens storlek (40 lägenheter), innebära att det finns befogad anledning att vägra samtycke till upplåtelse i andra hand.

Sammantaget finner hyresnämnden att bostadsrättshavaren ska ges tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand till hyresgästen. Dock finner hyresnämnden att det finns skäl att begränsa tillståndet till den 31 juli 2015, i enlighet med bostadsrättshavarens andrahandsyrkande, eftersom det nuvarande förordnandet endast sträcker sig till denna tidpunkt. Om samma skäl är för handen vid utgången av juli 2015 får bostadsrättshavaren åter söka tillstånd av bostadsrättsföreningen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #18  
Gammal 2015-02-11, 10:45
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard rockvaktmästaren

http://www.aftonbladet.se/debatt/deb...cle20290422.ab

När politikerna tog fram nuvarande andrahandsuthyrning visste alla hur det skulle gå.
Experterna som skriver mycket på dessa sidor, hade ändå mer koll.

Nu skall politikerna skydda sig igen med att låta Boverket utforma något nytt.

Fy fan för politiker som går på Struts o mussellinjen, media får väl också bra betalt för att inte skriva sanningar om det sanna boendet i Sverige.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2012-03-30 23:57
Gåva till bostadsrättsförening markus5647 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-12-24 22:55
Skum ombildning till bostadsrättsförening Patric Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2010-09-25 17:27
Gör det lättare att ombilda till bostadsrätt - MyNewsdesk Admin Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter 0 2009-09-25 19:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:59.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare