Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-08-23, 17:10
Franjini Franjini är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Inlägg: 2
Standard Ombyggnad av lägenhet i brf. Vad gäller?

Vad gäller när en medlem i bostadsföreningen vill bygga om sin lägenhet?
Just nu har han en 5:a som har varit två lägenheter innan.
Nu vill han dela på sin lägenhet och göra sin lägenhet till två som den har varit innan.

Hur ska jag som ordförande i föreningen gå tillväga med detta?

Senast redigerad av Admin: 2014-07-13 klockan 20:43.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-08-23, 18:06
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Upplåtelseavtal

Ni i styrelsen bör först titta i upplåtelseavtalet/en och se hur det är utformat för det specifika objektet. Upplåtelseavtalet kan vara utformat på två sätt, Bostaden är upplåten som en 5 rums lägenhet, alternativt att medlemmen har rätten till två bostäder "äger två bostäder". Om upplåtelseavtalet är som det senare alternativet då är det enkelt. Bostadsrättshavaren kan då återställa bostäderna enligt planen och sälja den ena bostaden.

Om avtalet är formulerat som en bostad med 5 rum & kök; Då bör föreningen upprätta nya upplåtelseavtal för bostäderna samt nya andelstal för lägenheterna och registrera nuvarande bostadsrättshavare på två bostäder i lägenhetsförteckningen. Om det krävs större ombyggnationer kan det även krävas byggnadslov, kolla med kommunen.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2014-07-13 klockan 20:46. Anledning: Länkat till Faktabanken om upplåtelseavtal
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-08-24, 12:21
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Göra om en bostadsrätt till två lägenheter

Som Trötter säger ska detta inte vara något problem.
Frågan om att göra om en bostadsrätt till två, eller bygga om två bostadsrätter till en, har diskuterats tidigare, t.ex. här;
Slå ihop två lägenheter till en.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-08-24, 12:30
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Lantmäteriet, bostadsrätt registrerad som en eller två lägenhetsnummer?

Franjini. Hur är lägenheten registrerad idag hos Lantmäteriet? Som en eller två lägenhetsnummer?

Det finns bestämmelser som reglerar vad som gäller vid olika förhållanden.
Finns det endast ett lägenhetsnummer så är Trötters inlägg korrekt.
Finns det redan två lägenhetsnummer är det inte föreningens sak.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-08-24, 12:54
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Om två lägenhetsnummer är det inte föreningens sak

Du kan väll precisera detta totiki. Finns det redan två lägenhetsnummer är det inte bostadsrättsföreningens sak.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-08-24, 13:02
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Redan två bostadsrätter med var sitt lägenhetsnummer

Då är det redan två lägenheter med var sitt nummer. De felaktigheter som det då gäller är hur föreningen hanterat frågan under tiden föreningen betraktat den som en (1).

Är det redan två lägenheter kan inte föreningen lägga sig i att han återställer det rättmätiga förhållandet. Och ingen ändring behöver ske i formalia.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-08-24, 14:12
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Bör räcka att ändra i lägenhetsförteckningen & upprätta överlåtelseavtal

Jag ser inte vad Lantmäteriet har med saken att göra. Om föreningen ändrar antalet lägenheter genom ombyggnationer och inte förändrar den totala ytan och/eller grunden för finansiering av föreningens löpande utgifter. Då bör det enbart räcka att ändra i lägenhetsförteckningen och upprätta ett överlåtelseavtal på den rättmätiga bostadsrättsinnehavaren. Som jag tolkar lagen behöver ingen korrigering i den ekonomiska planen göras om föreningen ökar antalet bostäder. Detta enligt 3 kap. Ekonomisk plan

Citat:
9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.

Medlems- och lägenhetsförteckning

8 § Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn, samt
4. insatsen för bostadsrätten.

Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.
Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

11 § Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.
Citat:
3 kap. Ekonomisk plan


Ny plan


4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan har upprättats av föreningens styrelse och registrerats av Bolagsverket.
En förening får upplåta en lägenhet med bostadsrätt trots att den inte finns upptagen i en registrerad ekonomisk plan, om upplåtelsen inte har någon sådan betydelse som sägs i första stycket. Lag (2004:247).
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-08-24, 14:24
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard Lantmäteriets roll vid förändring av bostadsrätt

Det är möjligt att du har rätt Trötter men nu finns ju en ny lag om folkbokföring som också reglerar vad som är lägenheter och hur dessa numreras. Det har ni förhoppningsvis gjort även i er förening.

Det är mycket möjligt att lagstiftaren inte uppmärksammat att fler lagar styr samma fråga som du mycket riktigt påpekar. Men i vanlig ordning kommer ingen att ta tag i frågan innan det kommer till juridisk prövning vilken lag som står över den andra. Fram till dess gäller alla gällande lagrum som lika.

Och det är så att då måste du skicka in ändrade förhållanden till Lantmäteriet för de vill veta hur många lgh det finns på varje våning och vilket lägenhetsnummer de har.

Hur skulle annars kontrollsystemet & integritetskränkningen kunna funka?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-08-24, 14:46
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Stämmobeslut kan behövas

Registreringen är webbaserad och kan ändras efter förändringar i föreningen. Lantmäteriet administrerar enbart uppgifterna som alla fastighetsägare lämnar in till myndigheten.

Det som styrelseordförande och styrelsen behöver göra är följande:
  1. Kontrollera dokumentation på medlemmens innehav i föreningen
  2. Kontrollera stadgan om det finns förbehåll när det gäller ombyggnationer i föreningens fastighet
  3. Upprätta en specifikation för hur bostaden ska förändras
  4. Besluta om att föreningen godtar medlemmens önskan om att bygga om sin bostad genom ett dokumenterat styrelse beslut
  5. Göra nödvändiga ändringar i lägenhetsförteckningen när ombyggnationen är klar och godkänd samt tilldela ett korrekt andelstal
  6. Registrera bostadsrättsinnehavaren på båda bostäderna
  7. Registrera bostaden i Lägenhetsregistrets webbtjänst
Det kan krävas beslut vid stämma angående ombyggnationen, om det gäller delar som ytterdörr mot trapphus, stamledningar eller elsystem.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-08-24, 20:00
Franjini Franjini är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Inlägg: 2
Standard

Tack så mycket för era svar!
Kan meddela att lägenheten står som en lägenhet just nu.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Två p-platser för en lägenhet? Vad gäller i en brf? jannepower Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2017-04-23 16:59
Ombyggnad källare Harald Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2016-04-11 18:08
Störning vid ombyggnad i brf MagganSthlm Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 14 2011-01-03 12:08
Ombyggnad av balkonger i brf JESKIL Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-08-18 18:29
Om VÄSENTLIGT STÖRANDE ombyggnad i brf mm stockholmsbo Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2009-07-29 16:45Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:36.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare