Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-05-08, 15:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Progressiva avskrivningar förespråkas av HSB, Riksbyggen, SBC & Bostadsrätterna

Samma dag som progressiva avskrivningar "bannlystes" (28/4 2014) gick de som står bakom denna typ av vilseledande marknadsföring ut med en gemensam skrivelse.

Så här ser bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen och SBC samt intresseorganisationen Bostadsrätterna (också SBC) på saken:

Förbud mot progressiva avskrivningar inte lämpligt för bostadsrätter

Bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och SBC redovisar här en gemensam syn i frågan inför beskedet.
Från i år ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta sina årsredovisningar enligt något av de nya K-regelverken. Det pågår en mycket intensiv debatt och nyhetsbevakning om vad som ska gälla för avskrivningar i bostadsrättsföreningarna, utifrån de nya reglerna. Revisorer och ekonomer menar att progressiva avskrivningar skulle vara både olagliga och bedrägliga. De anser att låga avskrivningar initialt, som ökar längre fram, visar upp en felaktig kostnadsbild för köpare av bostadsrätter och boende medlemmar. Bokföringsnämnden, som är den myndighet som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed har uttalat att progressiv avskrivning inte får användas som generell metod, men samtidigt meddelat att man ska lämna närmare besked om praxis i bostadsrättsföreningar idag, den 28 april.

Bostadsrättsfastigheter är unika
Tanken med avskrivningar är att fördela kostnaden för förbrukningen av byggnaderna över en bedömd nyttjandetid. En del ekonomer hävdar att alla bostadsrättsbyggnader måste skrivas av som i rent kommersiella verksamheter. Samtliga hus ska skrivas av lika oavsett hur de underhålls, säger de. Men det resonemanget tar inte hänsyn till att bostadsrättsfastigheter normalt har en näst intill obegränsad nyttjandeperiod och också en etablerad praxis kring underhåll. Bostadsrättsföreningar bedrivs som en bestående verksamhet utan vinstsyfte som varken säljs eller omvandlas. Syftet är att "utan begränsning i tiden" låta huset stå i gott skick. Då finns inte heller behov av att göra avskrivningar efter samma absoluta princip som i en affärsverksamhet där tillgångarna över tid minskar i värde.

Här är några negativa konsekvenser som kan uppstå om progressiva avskrivningar förbjuds:
 • Föreningar som redan har progressiva avskrivningsplaner tvingas förändra förutsättningarna för sina medlemmar som köpt bostadsrätterna på villkor som inte längre gäller.
 • Många årsredovisningar blir svåra att förstå för medlemmarna.
  Det motverkar ambitionerna att skapa mer konsumentvänliga årsredovisningar.
 • Ökade kostnader i redovisningen skapar osäkerhet som i sin tur minskar marknadsförutsättningarna för en del av nyproduktionen.
  Detta i ett läge då Sverige verkligen behöver fler bostäder.
 • Att kraftigt höja avskrivningarna och samtidigt fondera för underhåll riskerar att bygga upp en onödigt stor kassa eller att överkonsolidering sker i en bostadsrättsförening.
 • Höjda avskrivningar riskerar att tränga undan underhållsperspektivet och dagens praxis kring underhållsplanering
 • Bostadsrättsföreningar drabbas olika eftersom bestånden är byggda eller anskaffade vid skilda tidpunkter där olika förutsättningar gällde vid den aktuella tidpunkten.
  Exempelvis kan två likadana hus intill varandra som ombildats från hyresfastighet till bostadsrätt vid två olika decennier få flera gångers skillnad i avskrivningskostnad beroende på olika anskaffningsvärden allt annat lika.
 • Motsvarande kostnad för avskrivningar förekommer inte i andra ägda upplåtelseformer som villor eller ägarlägenheter.
 • Förändrade årsavgifter påverkar oftast marknadspriset för en bostadsrätt.
  Ändrade avskrivningar som inte är motiverade utifrån ett verkligt behov drabbar den enskilde bostadsrättshavaren på ett orimligt sätt.
Vi vill bidra till att hitta bättre lösningar
Som företrädare för ca 12 500 av omkring 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige som berörs av nya regler kan vi inte sanktionera en förändring som så påtagligt missgynnar våra medlemmar. Vi bidrar gärna till en förbättring av konsument- och medlemsinformationen i årsredovisningarna. Men det bör ske under mer ordnade former. Den nya tolkningen av regelverken saknar konsekvensanalys och har inget uttryckligt stöd i tydlig lagtext. Vi anser därför att det bör finnas utrymme för en dialog om metoder och längd för avskrivningar i det nya regelverket. Vårt förslag och som vi också framfört till Bfn är därför.
 • Ändra inte dagens praxis som ju inte strider mot gällande regelverk innan det är säkerställt att förändringen verkligen blir en förbättring.
 • Vi i branschen bidrar gärna med att förbättra informationen genom att ta fram en "Vägledning för tilläggsupplysningar i bostadsrättsföreningars årsredovisningar med avseende på avskrivningar och underhållsfondering" och verkar för att den införs i årsredovisningarna för 2014
 • Låt oss gemensamt, Bfn, Branschorganisationen för redovisningskonsulter (FAR) och bostadsbranschen, starta en översyn på längre sikt av regelverken.
  Där bör även andra perspektiv som har betydelse tas med.
  Årsavgift, amortering, lån, avskrivningar och avsättningar till underhåll bör sättas i relation till tiden för byggnadens bedömda livslängd mm.
  Det behövs helhetsgrepp som även beaktar andra perspektiv än avskrivningsregler.
  Att få fram ett underlag för ändringar i lagstiftning och regelverk bör få ta den tid som behövs.
Vi är övertygade att det kan komma något bättre ur denna fråga om reglerna inte hastas fram. Det bidrar till förbättrad information i årsredovisningarna och ett tryggare boende vilket alla har att vinna på.


HSB Riksförbund, Anders Lago, ordförande
Riksbyggen, Leif Linde, VD
Bostadsrätterna. Ulrika Blomqvist, VD
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, Niklas Knight, VD


Min kommentar:
I vanlig ordning retorik och vinklade åsikter, där egentligen inget argument är hållbart vid en närmare granskning
.

Vad t ex gäller deras föreslagna mystiska "Vägledning för tilläggsupplysningar i bostadsrättsföreningars årsredovisningar med avseende på avskrivningar och underhållsfondering" så kan väl bostadsorganisationerna göra en motsvarande vägledning för årsredovisningar och ekonomiska planer till resultaten av att progressiv avskrivning upphört?

Se även;
Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-08 klockan 16:26.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-05-08, 15:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Skanska håller med om progressiva avskrivningar - Någon förvånad?

Så här skriver Skanska om progressiva avskrivningar:

Frågor och svar om progressiv avskrivning

Den senaste tiden har en bokföringsteknisk fråga om progressiv eller linjär avskrivning väckt stor uppmärksamhet i medierna. Frågan kommer nu att utredas närmare av Bokföringsnämnden. Skanska har under många år i enlighet med praxis använt sig av progressiv avskrivning. Det finns flera skäl till varför vi anser att det är bättre. Nedan vill vi besvara några av de frågor som kan finnas kring avskrivningar för bostadsrättsföreningar.

Vad innebär progressiva avskrivningar?
Förenklat innebär det att avskrivningarna inledningsvis är låga – man väntar allstå med stora kostnader när husen är nya och ökar sedan kostnaderna efterhand. Vi anser att det är en metod som speglar kassaflödet i en nybyggd förening bättre.

Vad är skillnaden mellan linjär och progressiv avskrivning?
Linjär avskrivning innebär att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna ökar efterhand. Denna metod är lämplig för tillgångar med lång livslängd.

Rekommenderar Skanska progressiv avskrivning till sina föreningar?
Ja, vi anser att det är den form som bäst speglar sambandet mellan resultaträkningen och kassaflödet i en förening, och gör det lättast att förstå vad resultaträkningen betyder för våra föreningar. En bostadsrättsförening är något helt annat än ett företag eller inköp av exempelvis en bil och bör därför behandlas annorlunda. Metoden har också varit redovisningspraxis sedan många år.

Finns det risk att progressiv avskrivning skjuter stora kostnader på framtiden?
Om metoden missbrukas skulle det indirekt kunna bli följden. Men för en sund och stabil förening finns det inget samband. När Skanska grundar en förening ser vi till en helhet och tar fram en balanserad avskrivningsplan med hänsyn till räntor, amortering, avgifter och underhållskostnader. En annan skillnad från exempelvis företag är att medel för stora investeringar avsätts i en yttre fond från år 1.

Varför tillämpar ni inte linjär avskrivning?
Progressiv avskrivning har varit praxis i många år. Diskussionen nu härstammar från en tolkning av ett regelverk för vanliga bolag, inte för bostadsrättsföreningar. Vi ser en del problem med en linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar, bland annat skulle det bygga upp en omotiverad överskottslikviditet i föreningarna.

Dessutom är ingen avskrivningsmetod i sig en garanti för en stabil bostadsrättsförening. Istället gäller det att skapa föreningar med hög soliditet. De enskilt viktigaste frågorna för att sedan behålla en sund ekonomi är kassaflödet och en stark balansräkning.

Se även;
Vi förstår om folk är besvikna (SvD 2014-02-12)
10 000-tals bostadsrätter har byggts med vilseledande ekonomiska kalkyler. Det är revisorsorganisationen FAR som nu underkänner byggjättarnas avskrivningsmetod. Magnus Lambertsson, säljchef för Skanska Nya Hem är öppen med att tidigare kunder kan bli besvikna.


Alla ska få sina synpunkter hörda, men när man läser vad de skriver, på sitt starkt vinklade sätt för att försvara att de vill plocka bostadsrättsköparna på så mycket pengar som möjligt utan att de ska ges en ärlig chans att förstå vad deras köp innebär i praktiken, är det inte utan att man blir lite illa till mods.
Även om jag kan hålla med om vad de säger i vissa delar så kan man inte göra som bostadsorganisationerna samt Skanska och helt bortse från de negativa effekterna av progressiv avskrivning.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-08 klockan 16:23.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-05-09, 10:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... FAR, progressiv avskrivning

Innan beslutet kom om att progressiv avskrivning ej var tillåtet för bostadsrättsföreningar skrev FAR (KPMG, Göran Arnell, redovisningsspecialist och ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, #4 2014) nedanstående om progressiv avskrivning. Det ska noteras att FAR av naturliga skäl sitter i knät på bostadsorganisationerna och byggherrarna, varför resonemanget är detsamma från FAR som från dessa.


Vad är god redovisningssed för avskrivningar i bostadsrättsföreningar?
– Som metod betraktat är progressiv avskrivning rent tekniskt tillåten enligt årsredovisningslagen och de normer som finns. Däremot är inte all tillämpning i dagsläget att betrakta som god sed. Den kritiska frågan är inte bara vilken avskrivningsmetod man väljer, utan även hur man tillämpar den. 21 mars publicerade Bokföringsnämnden (BFN) ett uttalande på sin hemsida som ger uttryck för att progressiv avskrivning inte är den metod som generellt bör tillämpas för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. BFN återkommer i frågan vid sitt möte i slutet av april.

Är det någon skillnad mellan "Redovisning av materiella anläggningstillgångar" (BFNAR 2001:3) och "K2" (BFNAR 2009:1) när det gäller synen på avskrivningsmetoder?
– Nej, normgivningen från Bokföringsnämnden (BFN) är i princip oförändrad sedan 2001 då BFNAR 2001:3 kom ut. Men FAR:s policygrupp för redovisning uppfattade signaler från BFN om att nämnden gärna såg en mer restriktiv tillämpning av progressiv avskrivning och det var därför som vi i oktober förra året publicerade den debattartikel som rönt en del uppmärksamhet de senaste månaderna.

Det finns inget förbud mot progressiva avskrivningar, borde det finnas det?
– Nej, vi vill inte ha ett generellt förbud mot progressiva avskrivningar. Lag och normer bör vara principbaserade. Viktigt är också att bostadsrättsföreningar, redovisningskonsulter och revisorer får ett rättesnöre för när och hur progressiv metod kan tillämpas. Det behövs vägledning för att bedöma rimliga tillämpningar av progressiv metod, till exempel beaktande av inflation i avskrivningsbeloppen vid allokering av anskaffningsvärdet på nyttjandeperioderna, vilket inte leder till inflationsredovisning som är något annat.

När kan det vara okej med progressiv avskrivning?
– Enligt K2 och tidigare normer är progressiv avskrivning generellt sett tänkbar för anläggningar med lång livslängd och obetydlig teknisk utveckling. Progressiva avskrivningar kan vara en användbar modell när man vill åstadkomma en realt jämn fördelning av avskrivning av anskaffningsvärdet. Det ekonomiska värdet, anskaffningsvärdet, fördelas över avskrivningstiden på ett sådant sätt att den reala avskrivningen är lika stor år 1 som år 25. I tider av inflation kan det vara mer motiverat med progressiv avskrivning. Det är dock svårt att bedöma inflation under längre tid och därför behöver avskrivningsplanerna omprövas regelbundet.

Vilka är de särskilda frågeställningar som finns att ta ställning till när det gäller redovisning i bostadsrättsföreningar?
– Den svåra frågan handlar egentligen inte om valet av avskrivningsmetod utan om hur bostadsrättsföreningen ska sätta årsavgiften. Avgiften bör tas ut för att täcka behovet av långsiktig finansiering och göra detta på ett sätt som kan uppfattas som en rättvis fördelning över tiden. Även behov av framtida underhåll och investeringar måste beaktas – nyttjande av fastigheten i dag ger upphov till behov av ersättningsinvesteringar i olika byggnadskomponenter längre fram i tiden.

– Avskrivning kan bara spegla förbrukning av anskaffningsvärdet för befintlig tillgång, till exempel husets tak, medan återanskaffningsvärdet om till exempel 25 år kan vara betydligt högre med hänsyn till bland annat inflation. Därför är det en utmaning att i redovisningen spegla behov av avgiftsuttag och framtida behov av finansiering av renovering ur ett långsiktigt perspektiv. En sådan långsiktighet bör vara betydligt längre än de ekonomiska planer som Boverket kräver i samband med att man söker tillstånd för bildandet av en bostadsrättsförening.

Är lag och normer bristfälliga?
– Årsredovisningslagen är en ramlag och syftar inte till detaljreglering. Årsredovisningslagen anger att lagen ska kompletteras med normer från normgivande organ och etablerad praxis som kan anses utgöra god redovisningssed. Enskilda revisorer har under flera år varnat för redovisningen i nybildade bostadsrättsföreningar, men för att ändra på praxis behövs tydlig normgivning.
Även FAR har en viktig roll för att medverka till bättre tillämpning och transparens.

Vad har FAR gjort?
– Med den debattartikel policygruppen för redovisning skrev i höstas ville vi bjuda in till synpunkter. Baserat på korrespondens med BFN sensommaren 2013 var det policygruppens bedömning att K2 skulle tolkas mer restriktivt än BFNAR 2001:3. Den uppkomna debatten har gett oss ny input i frågorna, som behöver utredas. FAR har därför under februari-mars fortsatt att uppvakta BFN för att hitta en långsiktigt hållbar lösning. BFN:s uttalande 21 mars löser inte de grundläggande informationsbehoven hos nuvarande och framtida medlemmar i bostadsrättsföreningar.

FAR för nu diskussioner med Bokföringsnämnden och intressenterna, kommer RedU 12, Avskrivning av byggnad vid tillämpning av årsredovisningslagen, att skrivas om efter det?
– Ja, vi kommer att se över RedU 12. Här måste vi förstås beakta BFN:s ställningstagande i slutet av april.

Vad är din rekommendation i nuläget till redovisningskonsulter och revisorer som arbetar med bostadsrättsföreningar?
– Oavsett vilken avskrivningsmetod som tillämpas bör redovisningskonsulten/revisorn säkerställa att kunden på ett övertygande sätt kan motivera vald avskrivningsmetod och bedömningar av nyttjandeperioder och andra parametrar som ligger till underlag för beräkningen av årlig avskrivning.
Jag anser att bostadsrättsföreningarna, oavsett avskrivningsmetod, bör lämna upplysningar om tillämpad metod och årliga avskrivningar samt förklara sambandet mellan avgiftsuttag, redovisat resultat, avsättning till underhållsfond och förväntade framtida betalningar kopplat till underhållsplaner. Det behövs förbättrad information i syfte att läsaren av årsredovisningen lättare ska kunna bedöma föreningens framtida avgiftsuttag utifrån uppgifter i årsredovisningen.

Det behövs generellt sett förbättrad information i bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar, anser Göran Arnell.


FAKTA:
Normgivning för årsredovisning i bostadsrättsföreningar avseende avskrivning av byggnader:
Till och med 2013: BFNAR 2001:3 Materiella anläggningstillgångar.

Från och med 2014: K2
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1) när det gäller synen på avskrivningsmetoder
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-05-09, 12:30
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Jag tycker det var bra sagt från FAR.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-05-09, 18:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Faderligt?

Ja, vad FAR skriver är avsevärt mer nyanserat (även om de undviker att ta ställning mer konkret) än när bostadsorganisationerna går ut och talar i sitt eget personliga intresse, men det var en sak jag reagerade på;
"Enskilda revisorer har under flera år varnat för redovisningen i nybildade bostadsrättsföreningar"
.

Så enskilda revisorer har varnat för den missledande redovisningen i nybildade föreningar, men FAR har under alla år (fram till oktober 2013, och då pga tryck från BFN) bara ryckt på axlarna åt detta stora problem?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Progressiva avskrivningar tette Bostadsrättsforum 32 2014-10-15 23:08
Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar Admin Bostadsrättsforum 40 2014-05-12 14:04
Progressiva avskrivningar, intressant artikel i SvD clabbe Senaste Nytt 7 2014-05-06 23:46Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:08.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare